Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2014 Vår handläggare Johanna Gustafsson, samordnande Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 33 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen Hantering av privata medel Granskning av utförda/beviljade timmar Resultat: Rutinen har skickats till berörda enhetschefer och följs av personalen. Månadsvis Resultat: Såväl beviljade som utförda timmar varierar under. Ibland händer det att insatster har börjat utföras men beslutet från bistånd har dröjt vilket gör att utförda timmar har ökat, detta stäms av med bistånd. Inga egentliga oklarheter. Hantering av privata medel i hemtjänsten Granskning av utförda/beviljade timmar Riktlinje för hantering av privata medel framtagen. Även rutin för hur personal ska göra när brukare behöver hjälp med att handla är framtagen. Båda gäller även verksamheten för boendestöd. Kontroll görs månadsvis. Dubbelbemanning, mottagningstimme, avlösarservice och handledning redovisas separat. Om någon post sticker ut tar iassistent kontakt med aktuell utförare via telefon för att stämma av Uppföljning av hur alla utförare inom hemtjänsten lever upp till uppställda krav i förfrågningsunderlaget. Utredare i lednings- och verksamhetsstöd maj-december Resultat: Inga större synpunkter utan överlag uppfyller samtliga utförare uppställda krav enligt Förfrågningsunderlaget. Uppföljningsrapporten kommer att presenteras som ett separat ärende i nämnden. Uppföljning av samtliga utförare inom hemtjänsten Uppföljning har gjorts med samtliga utförare av hemtjänst med start i maj.

2 Arbetsmiljöarbetet Rutiner och riktlinjer Samordnare arbetsmiljö Resultat: Kvarstår. Inte påbörjad då ansvarig för arbetsmiljöarbete varit sjukskriven. Planering finns för att genomföra denna under Matilda Nilhage Pågår, beräknas bli klar med avvikelse Krisledningsorgan isation Anpassade till ny organisation. Kännedom i verksamheten om rutiner. Sakkunnig i Resultat: Under hösten 2014 genomfördes en planeringsdag med vof's utökade krisledningsgrupp. Rutiner och krisledningsdokument gicks igenom. En revidering av förvaltningens krisledningsorganisation har påbörjats. Johanna Gustafsson Pågår, beräknas bli klar med avvikelse Särskilda boenden äldre och funktionsnedsatta Nattinspektion av särskilda boenden Medicinskt ansvarig sjuksköterska 16/ Resultat:Oanmäld nattillsyn på 12 enheter + nattpatrull, särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta. Resultat presenteras av MAS på nämnden i april. Avgiftshantering Felaktig debitering till brukare Ekonom Löpande under Resultat: Inga felaktigheter Avgiftshantering Stickprov har gjorts under, totalt är 25 debiteringar kontrollerade. Inga felaktigheter upptäcktes. 2

3 Upphandling Kontroll av att ramavtal/upphandlingar följs. mars, juni, september, november Resultat: Sammanlagt 28 granskade fakturor, 3 inköp utanför avtal. 1 av dessa rör specialprodukter som inte finns inom avtal. 3 köp av resor som attesterats av den person som har utnyttjat resan. Upphandling Stickprov har gjorts under där det stämts av om inköp gjorts med leverantör som det finns avtal med. Handkassor/inköp skort Kontroll av hantering och förvaring av handkassor och inköpskort. löpande under Resultat: Inköpskort används överlag korrekt. Det som kan anmärkas på är att inköpskort ibland används istället för köp mot rekvisition vilket försvårar uppföljningen av att köp görs där avtal finns. Handkassor har redovisats korrekt bortsett från en handkassa. Handkassor/inköpsk ort Lokal rutin för Vof framtagen som hjälp vid användning av inköpskort. Information till berörda vad kortet får användas till. 3

4 Privata medel särskilt boende och gruppbostäder LSS Kontroll att uppsatt riktlinje kring hanteringen av privata medel följs. /enhetsch efer utförarsidan löpande under Resultat: Saknas överenskommelse hos många brukare att personal ska ta hand om pengar. Saknas pengar hos några och finns för mycket hos några. Tillämpningen av rutiner är bristfällig. Internkontroll ska göras av EC årligen och skicka till, detta har inte gjorts av samtliga EC. Privata medel på särskilt boende Återkoppling Under 2014 har samtliga boendes privata medel på säbo kontrollerats av iassistenter från Vof Återkoppling om resultatet till berörda chefer. Uppföljning kommer att göras under för att se att riktlinjer efterföljs. Representation Kontroll att hantering av representation sker enligt god redovisningssed. Samordnad mars, juni, september, november Resultat: Totalt granskat: 32 st 13 saknar både deltagarlista och syfte Representation Information till berörda. 4

5 Brandsäkerhetsar betet Uppföljning av brandsäkerhetsrutinerna. Sakkunning i Resultat: Uppföljning och uppdatering av befintliga rutiner har gjorts med positivt resultat. Handbok SBA Under har "Handbok SBA" implementerats i verksamheten. Säkerhetssamordnaren har varit behjälplig vid de flesta tillfällena då handboken satts ihop. Det var en bra möjlighet att se vilka kunskaper som finns samt att tillföra nya. Hörmiljö Uppföljning av att rutiner kring hörslingor följs Sakkunning i Resultat: Egenkontroller, implementeringen av den nya rutinen har pågått unde hösten Egenkontrollerna förväntas ske fullt ut från och med januari Åtgärder för en bättre hörmiljö Under har alla hörslingor uppdaterats så att full funkton finns. En rutin har tagits fram samt att en utbildning har planerats in i februari

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom 2014-02-14 VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014

Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014 1(8) Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014 Ärendet Nämnderna har i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen redovisat resultatet av den genomförda

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

TSN Datum 1 (18) 2015-01-12. Slutrapport Internkontroll 2014

TSN Datum 1 (18) 2015-01-12. Slutrapport Internkontroll 2014 TSN Datum 1 (18) 2015-01-12 Slutrapport Internkontroll 2014 Innehållsförteckning 2 (18) 1 Sammanfattning... 3 2 Kontrollområde och moment... 4 2.1 Offentlighetsprincipen... 4 2.2 Personuppgiftslagen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer