Internkontrollredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internkontrollredovisning 2013"

Transkript

1 INTERNKONTROLLREDOVISNING Service- och tekniknämndens handling nr 2/2014 Internkontrollredovisning Service- och tekniknämnden

2 Uppföljning internkontroll (Service- och tekniknämnden) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Arbetsmiljö, jämställdhet och rehabilitering Aktuella handlingsplaner finns och efterlevs Handlingsplaner för arbetsmiljö och rehabillitering finns. Vid behov finns stöd att få både hos chefer, personalkontor och via datastöd. En ny central handlingsplan för jämställdhet har arbetats fram under, och förväntas träda i kraft under Under tiden beaktas jämställdshetsfrågor fortlöpande i samband med nyanställningar och arbetsmiljöarbete i allmänhet Skyddsronder Att skyddsronder genomförs i enlighet med arbetsmiljölagen Skyddsronder genomförs och eventuella brister åtgärdas så snart de upptäcks. Förvaltningen behöver skapa ett bättre system för samlad dokumentation av skyddrondsarbetet i förvaltningens olika verksamheter, Brandskyddsarbete Att systematiskt brandskyddsarbete utförs i fastigheter Under året har kvalificerade brandskyddsronder på Kerstinboda samt på Sportcentrums olika verksamheter genomförts. Eventuella brister har dokumenterats och förslag till åtgärder har lämnats. Dessa brister har åtgärdats

3 inom Kerstinboda och Backavallen, vad gäller Duveholmshallen pågår arbetet tillsammans med KFAB. Brandskyddsombuden inom resp. verksamhet har vid resp. brandskyddsrond erhållit fortbildning vad gäller genomförandet av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Gränsdragningar har klarlagts. Kontanthantering Kontantkassor att rutiner för kassahantering följs Hanteringen av kontantkassor sker enligt tydliga gällande rutiner inom de allra flesta av förvaltningens enheter, med bland annat kvitton och dagliga avstämningar mot kassaregister. På ett fåtal av de mindre enheterna har brister kring rutiner och hantering uppdagats under årets sista månader. De enheter som uppvisat brister kommer snarast att åtgärdas genom utbildning/information och uppstramning av rutiner. Investeringar Att riktlinjerna för investeringar följs De sex investeringsprojekten som granskats är 63007, 63010, 63017, 63024, samt Av de granskade projekten låg fem stycken inom angiven budgetram. Det sjätte projektet överskred budgetramen med 5 tkr. På flera fakturor saknas en tydlig märkning med namn på det projekt som ska belastas med kostnaden. Detta försvårar kontrollen och kan leda till När det gäller bristfällig märkning på fakturor kommer de personer som beställer varor uppmanas att vid beställningen alltid uppge vilket projekt som ska belastas med kostnaden, för att denna information ska komma med på fakturan.

4 felkonteringar. Behörighet i system Kontroll att personer som slutar är avslutade i Agresso I Agresso fanns ett fåtal personer, vilka hade slutat sin anställning i kommunen. En avanmälan på de personer som har avslutat sin anställning, har skickats till ekonomi- och upphandlingsavdelningen, för att dessa personers behörighet ska tas bort ur systemet. Avtalstrohet Säkerställa att avtal följs Datum för kontroll: Forlöpande under Med start 2014 kommer inköp gjorda utanför gällande avtal att behöva motiveras skriftligt till förvaltningens ekonomiadministration. 90,4 % av de kontrollerade fakturorna gäller inköp gjorda i enlighet med gällande avtal, resterande 9,6 % gäller inköp gjorda utanför avtal. Det innebär en förbättring med 2,6 procentenheter jämfört med året innan. Kundfakturering Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst. Kontroll sker av ströfakturering. Av de kontrollerade fakturorna har 82 % skickats inom en månad, ytterligare 9 % hade skickats inom två månader. Resterande 9 % av de kontrollerade fakturorna hade skickats efter tre eller fler månader. Enstaka fakturor kan försenas av naturliga skäl, t.ex. inväntade av fakturor från förvaltningens underleverantörer. Dock måste arbete med information och rutiner fortgå för att så få fakturor som är möjligt ska skickas sent. Verifikationer Att godkänt bokföringsunderlag finns till utanordningar stickprov har utförts under året och i

5 samtliga fall har godkända bokföringsunderlag funnits till verifikationerna. Attest Attestlistor är aktuella. I samband med organisationsöversyn och -förändring under året har samtliga attestlistor gåtts igenom och uppdaterats. Utanordningar Bilder Attest utanordningar attest sker av behöriga personer. Två personer i förening. Kontrollera upphovsrätt och publiceringstillstånd Stickprov av 12 utanordningar har utförts och samtliga hade attesterats korrekt Trycksaker, webbpubliceringar och annat där vi använder bilder går genom informatören och/eller informationskontoret centralt och där är allt tillgängligt bildmaterial kontrollerat och godkänt. Inga incidenter med otillbörligt bildmaterial har upptäckts. Digitala medier (Efterleva PUL) Att PUL-regler följs

6 Den största andelen material som publiceras i digitala medier går via kontrollanten och vi har därför en naturlig och kontinuerlig kontrollmöjlighet utan att behöva göra stickprov. Ytterligare kontroll stäms av med fler kontrollanter om osäkerheter upptäcks. Inga incidenter med otillbörlig publicering i digitala medier har upptäckts. Delegationsordning Att den är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna beslutsfunktioner Service- och tekniknämndens delegationsordning har genomgått en grundlig översyn och genomarbetning under, och är uppdaterad och relevant i förhållande till nuvarande organisationsstruktur. ID-kort och nycklar Att personal som slutar inte har kort/nycklar kvar. Återkallande av förkomna kort. I samband med byta av lås och larmsystem på kontoret Jakobsdal har nycklar samlats in, inventerats och bytts ut. Detsamma sker fortlöpande gällande nycklar till förvaltningens övriga lokaler. Expediering av beslut Att rutinerna används Tydliggör gränsdragning och säkerställ att rutiner följs. Nämndsekreteraruppdraget har flyttats

7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN från förvaltningen till central placering på KLF under året, vilket har medfört en del oklara gränsdragningar kring bland annat rutiner. Vägbidrag Att gällande rutiner följs Sverker Jacobson Datum för kontroll: Samtliga vägbidrag som har beviljats har granskats, de rutiner som gäller för vägbidrag finns i svensk författningssamling, och dessa rutiner har följts. Fakturering upplåtelse av mark Uppföljning av att debitering har skett enligt gällande taxebeslut Ett flertal av de faktureringar som har skett vad gäller upplåtelse av mark samt torgtillstånd har granskats och de har skett i enlighet med gällande taxebeslut. Vad man samtidigt också kan konstatera är att kommunen inför 2014 har uppdaterat sitt taxebeslut, vilket medfört att det blivit enklare att förstå och följa upp, även om den aktuella kontrollen gällde det gamla taxebeslutet. Handikapptillstånd Att gällande rutiner följs Vid samtliga kontrollerade ärenden gällande handikapptillstånd så har följt Transportstyrelsens rutiner.

8

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2013

Granskning av intern kontroll 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-24 KS-2013/1548 1 (7) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Internkontroll avseende drivmedelskort till kommunens bilar Kiruna kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun

Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning. Kalix kommun Revisionsrapport Intern kontroll av leverantörsfakturor och uppföljning av tidigare upphandlingsgranskning Kalix kommun Hans Forsström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

Läs mer

Intern kontroll Karlstads kommun 2012

Intern kontroll Karlstads kommun 2012 Dnr KS-2012-768 Dpl 01 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd, Arbetsgivarenheten Tjänsteyttrande 2013-03-25 Agneta Holmsten, 054-540 10 65 agneta.holmsten@karlstad.se Intern kontroll Karlstads kommun

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014

Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014 1(8) Intern kontroll - resultat av genomförd granskning 2013 samt intern kontrollplan 2014 Ärendet Nämnderna har i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen redovisat resultatet av den genomförda

Läs mer

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2014 Vår handläggare Johanna Gustafsson, samordnande Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-26, 33 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Datum 2014-03-12. Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Datum 2014-03-12. Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen KS 4 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sara Duvner Datum 2014-03-12 Diarienummer KSN-2014-0330 Kommunstyrelsen Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Läs mer

Attestgranskning. 2. Granskningens inriktning och omfattning. Styrelsen och rektor. 1. Bakgrund

Attestgranskning. 2. Granskningens inriktning och omfattning. Styrelsen och rektor. 1. Bakgrund 1(9) Styrelsen och rektor Attestgranskning 1. Bakgrund (IR) har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2005 utfört granskning av attester. Attest innebär att intyga att kontroll har

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Försäkringskassans svar till Riksrevisionen 2014-05-16 dnr 017721-2014

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Försäkringskassans svar till Riksrevisionen 2014-05-16 dnr 017721-2014 Riksrevisionen årlig revision 1 (14) 5.2 Systemgenererade listor över applikationsförändringar kan för närvarande inte produceras. Avsaknad av fullständiga listor över applikationsförändringar som har

Läs mer

Revisionsrapport. Lönehanteringen. Östersunds kommun 2010-11-25. Hans Stark, certifierad kommunal revisor. Anneth Nyqvist, revisionskonsult

Revisionsrapport. Lönehanteringen. Östersunds kommun 2010-11-25. Hans Stark, certifierad kommunal revisor. Anneth Nyqvist, revisionskonsult Revisionsrapport Lönehanteringen Östersunds kommun 2010-11-25 Hans Stark, certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer