Reviderad Omsorgsförvaltningen I.S Planeringsförutsättningar influensapandemi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi"

Transkript

1 Reviderad Omsorgsförvaltningen I.S Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen bör en god beredskap från följande utgångspunkter beaktas: 1. Under en period av 6-8 veckor ska en frånvaro om minst 15 % av de anställda hanteras. 2. Pandemin når en kulmen under vecka 2 och 3, då en frånvaro på upp till 50 % av de anställda ska kunna hanteras. 3. Pandemin bedöms kunna ha flera vågor och den andra vågen kan tänkas komma 3 till 9 månader efter den första vågen. 4. En viss ökning av andelen sjuka kan förekomma under en något längre period av omkring 3 till 4 månader. 5. Pandemier är inte som den årliga influensan begränsad till vintermånaderna utan kan komma på vilken tid på året som helst. 6. För dem som blir sjuka kan vi räkna med en frånvaro på minst 5 arbetsdagar. 7. I planeringen bör man dock ta hänsyn till att sjukdomen sannolikt inte kommer att drabba samhället likformigt, utan under en viss tid kan en betydligt större andel av arbetsstyrkan vara frånvarande i vissa, främst mindre grupper. Vad Innebörd Åtgärd / förberedelse Identifiering Bedömning av vilka verksamheter Socialkontor som alltid ska fungera utan avbrott Vård- och omsorg Restaurang Avgränsning Minimering och eventuell prioritering Vilka funktioner kan tänkas vara särskilt kritiska Vilken bemanning och övriga resurser krävs för att funktioner som identifierats ska kunna fungera, var finns tillgång till fler vårdplatser Chefer, myndighetsutövning, hemsjukvård, MAS, särskilt boende, hemtjänst, restaurang Be bilagor verksamhetsanalys per funktion Fler vårdplatser är svårt och bemanna 1

2 Minska risken för smittspridning Säkerställa personal för kritiska funktioner Underlätta för personal att arbeta och vårda anhöriga Arbetsmiljöarbetet, omhändertagande av personal som insjuknar, allmän hygien, skyddsutrustning Back- up, avtal med andra, samverkansformer, omfördela arbetsuppgifter Möjliggöra arbete hemifrån, se över flexiblare arbetstider Distansarbete Ta fram policy för distansarbete, tekniska lösningar för data, telekommunikationer, information / kommunikation Övriga störningar att ta hänsyn till Ekonomi och andra konsekvenser Avtal med leverantörer, möjlighet till substitut, storlek på lager, minskade resor Se över försäkringsavtal, avtal med kunder Följa direktiv angående vårdhygienisk standard, skyddsutrustning och städning Stänga restaurangen för externa gäster Fundera över anhöriga / närståendes roll (hjälp eller inte) Isolera enheter /avdelningar Alla aktiviteter på särskilt boende dras in Ej skjutsa hem medarbetare som insjuknar på arbetet, det är varje enskilds ansvar att ta sig hem Omfördela arbetsuppgifter Stänga dagverksamhet och fritidsgård och låta personal arbeta över gränserna Ja, arbeta hemifrån och ha flexibla arbetstider i den mån det går Ja, jobba hemifrån, ha jobbmobilen på och vara tillgänglig Arbeta med hemsidan som informationskanal samt e-postfunktion i hemmet Kommunal angelägenhet att det fungerar Reservproviant för restaurangen Stänga restaurangen för externa gäster Lagra skyddsutrustning, medicinskt material / läkemedel Samåkning i hemtjänst och hemsjukvård om det går Centrala avtal är styrande Finns avtal med apoteket AB för leveranser av läkemedel Information Externt : Dimensionera resurser, information till kunder och andra intressenter Internt : Löpande information, åtgärder, vad som förväntas av anställda, stöd Samordning centralt via hemsidan och central informationsgrupp Riktad intern information till alla anställda via extern hemsida Alla måste läsa och uppdatera sig angående ny information som kommer Vara tillgängliga och stötta varandra Använda whiteboardtavlor (se checklistor Krispärm) som informationskanal internt 2

3 Enhet: Förvaltningschefer Omsorgsförvaltningen Omsorgschef Vård- och omsorg Omsorgschef IFO Ansvara för varandras verksamheter 3

4 Enhet: Omsorgschef Vård- och omsorg Enhetschef 4 2 Ansvara för varandras verksamheter i särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård och LSS MAS / 0,75 1 Samarbete / informationsansvarig mot primärvård, sjukhus, smittskydd, företagshälsovård och kommunens vård- omsorg samt säkerhetssamordnare Verksamhetsutvecklare 0,25 0 som Verksamhetsutvecklare läggs ner vid en pandemi Planeringsledare 1 0 Omfördelning av funktionen till kommunens centrala informationsgrupp Biståndsbedömare / 1,25 1 Ansvara för varandras verksamheter Samarbete med bistånd LSS Närståendestödjare Äldrelots 0,5 0, som Närståendestödjare läggs ner vid en pandemi som Äldrelots läggs ner vid en pandemi 4

5 Enhet: Omsorgschef IFO Socialsekreterare 5 3 Behandlingsassistent 2 0 erna omfördelas till andra arbetsuppgifter i förvaltningen Socialpedagog 1 0 Ungdomsutvecklare 3 0 en omfördelas till andra arbetsuppgifter i förvaltningen LSS- handläggare 1 1 Samarbete med biståndsenhet Vård- och omsorg 5

6 Enhet: Enhetschef Hemsjukvård Sjuksköterskor / Distriktssköterskor Sjukgymnaster Ingår tillsammans med primärvården i hemsjukvårdsteam Behov av timanställda sjuksköterskor/ distriktssköterskor Arbetsterapeuter 2 1 6

7 Enhet: Enhetschef Bollegårdens äldreboende + korttid Gröna gatan + korttid Omvårdnadspersonal Blå vägen Omvårdnadspersonal Behov av timanställda 11 8 Behov av timanställda Samordnare 2 (1) * = minst 1 samordnare i tjänst Samarbete mellan övriga samordnare i omsorgen dag och natt Städ 1 1 Omfördelning av omvårdnadspersonal och andra funktioner till utökade städuppgifter om städerska är sjuk 7

8 Enhet: Enhetschef LSS / Ledsagare / Socialpsykiatri Personliga assistenter ( 3 grupper idag) Stöd av anhöriga eller plats på korttid Resurser tas från daglig verksamhet / habilitering Daglig verksamhet / Habilitering Boendestödjare / Psykiatri 3 0 Verksamheten stäng under en pandemi erna omfördelas till andra arbetsuppgifter inom förvaltningen (personlig assistans) 1 0 en läggs ner under en pandemi Omfördelning av resurs till IFO eller andra arbetsuppgifter i förvaltningen LSS- boende Föräldrar behöver hjälpa till Hemtjänst omfördelas för att täcka viss bemanning Ledsagare 10 0 en läggs ner under en pandemi Avlösare 4 0 en läggs ner under en pandemi Föräldrar måste klara sig utan denna funktion 8

9 Enhet: Enhetschef Gruppbostäder + natten Omvårdnadspersonal Behov av timanställda Samordnare Dag Samordnare Natt 2 (1) * = minst 1 samordnare i tjänst 1 (1) * = minst 1 samordnare i tjänst Samarbete mellan samordnare i omsorgen dag och natt Samarbete mellan samordnare i omsorgen dag och natt Natt Omvårdnadspersonal 12 4 per nattpass Behov av timanställda 9

10 Enhet: Enhetschef Hemtjänsten Omvårdnadspersonal Behov av timanställda Samordnare 2 (1) * = minst 1 samordnare i tjänst Samordning med övriga samordnare för omsorgen 10

11 Enhet: Planeringsledare Dagverksamhet 2 0 Verksamheten stängs vid en pandemi Vaktmästare 0,75 1 Resurser tas lämpligen från Fixarservice för att förstärka vaktmästartjänsten vid en pandemi Fixarservice 0,25 0 Se ovan Handläggare 1 1 Handläggaren kommer att behövas för administration under en pandemi, men denna funktion har också centrala arbetsuppgifter i krisorganisationen Assistent 0,5 0 en kan omfördelas till andra arbetsuppgifter i förvaltningen Restaurangpersonal 6 4 Restaurangen stänger för externa gäster under en pandemi 11

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (28) 2009-08-13 PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer kicki.elofsson@soder.stockholm.se SID 2 (28) 1. SYFTET MED EN PANDEMIPLAN...3 2. FAKTA OM PANDEMI...3 Historik...3

Läs mer

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Rev jan 2014 Smittskyddsläkaren Pandemisk influensa beredskapsplan för Blekinge, reviderad januari 2014 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Yttrande 2007-12-20. Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Yttrande 2007-12-20. Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Yttrande 2007-12-20 sid 1 (15) 450-13816-07 Krisberedskapsmyndigheten Socialstyrelsen Regeringsuppdrag 4.A.2 Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Pandemiberedskap i Ängelholms kommun 2009-09-30

Pandemiberedskap i Ängelholms kommun 2009-09-30 i 2009-09-30 Sammanställning gjord av Roger Ekström och Camilla Jönsson 2009 1 Innehåll MÅL 1 Åtgärder... 5 1.1 Vilken situation planerar vi för?... 5 1.2 Vilka åtgärder genomförs?... 5 2 Den nya influensan...

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN

VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VERKSAMHETSINFORMATION FÖR STUDENTER INOM PARTILLE KOMMUN VÄLKOMMEN! Partille är till ytan en av Sveriges minsta kommuner, men har drygt 35 000 invånare. Därmed är kommunen tillräckligt stor att erbjuda

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN

VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN Här hittar du viktig information kring ditt arbete. Äldre- och handikappomsorgen ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Övergripande mål, behandlas med respekt och värdighet genom

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer