Internkontroll, uppföljning 2011 och plan Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012. Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar"

Transkript

1 V90 9.0\ ESLÖVS KOMMUN Sirpa Komulainen Utlåtande Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Internkontroll, uppföljning 2011 och plan 2012 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård och omsorgsnämndens beslutar att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan 2012 och rapport om uppföljning av intern kontroll 2011 samt att överlämna uppföljning av intern kontroll 2011 samt plan för intern kontroll 2012 till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. /.. Eva Åström Förvaltningschef Eva Vs[Lenr'n'Calk/ T.f. administrativ chef Utlåtande Bakgrund Enligt kommunens reglemente för intern kontroll skall nämnderna årligen rapportera utförda internkontrollåtgärder under året samt lämna plan för intern kontroll för kommande år till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. Förvaltningens överväganden och förslag Förvaltningen har under 2011 genomfört internkontrollåtgärder enligt plan. Dessa rapporteras i bifogade uppföljning. 1 bifogade plan för intern kontroll 2012 har förvaltningen föreslagit punkter för granskning under Bilagor: 1. Uppföljning av intern kontroll 2011 Vård och Omsorg Postadress Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon Telefax E-post Webb 1 (2)

2 2. Plan för intern kontroll (2)

3 Uppföljning av intern kontroll våren 2011 Bilaga 1 Granskning Risk Metodik Reglemente, lag etc. Resultat Nämnd Vård och Omsorg Målkate ori 1: Ändamålsenli och kostnadseffektiv verksamhet Uppföljning av likabehandlingspolicyns Mattlig Intervjuer med brukare för genomslag i brukarnas genomförandeplaner att följa upp att genomförandeplan finns, att brukaren varit delaktig vid upprättandet och att mångfaldsaspekterna beaktats i genomförandeplanerna. Likabehandlingspolicy och verksamhetsmål för mångfald i budgeten. Uppföljningen skjuts upp till 2012 pa grund av verksamhetssystemskifte, som innebär nya genomförandeplaner. Sjuksköterskornas följsamhet gentemot Hög avtalet med Region Skåne. Stickprov av sjuksköterskornas dokumentation för att se att gränssnittsöverenskommelsen enligt avtalet följs. Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan med Region Skåne. Intervjuer med kommunens sjuksköterskor om avtalet om tröskelprincipen gentemot Region Skåne har genomförts med hälften av sjuksköterskorna. Vid genomgången framkom ett antal åtgärder som kunde förbättra följsamheten mot avtalet om tröskelprincipen, som innebär att patienter ska använda sig av primärvården om de kan ta sig till vårdcentralen med ledsagning. Exempel på konkret vidtagna åtgärder är frågor som lyfts med, och fått gehör hos, primärvården om anskaffande av lift till vårdcentralerna och att tolk oftare ska användas för att patienter med språksvårigheter ska kunna använda primärvården i högre utsträckning. Sjuksköterskorna har också lagt som rutin att vid första besöket berätta att insatsen är tidsbegränsad och kommer att följas upp och utvärderas. Kundfakturering och kravrutiner. Hög Jämförelse av antalet förfallna kundfakturor som är äldre än 1 månad i oktober jämfört med oktober föregående år. Rutiner för kravverksamheten. Obetalda fakturor har fortsatt att minska sedan de nya kravrutinerna infördes. Däremot har antalet obetalda fakturor ökat inom en fakturagrupp där man tillfälligt inte följt de nya rutinerna på grund av hög arbetsbelastning. Rutinerna kommer att återupptas i december månad Antalet obetalda fakturor i oktober 2011 var 198 (143). Fakturagruppen som uppvisat en ökning har ökat med 63, övriga gruppers obetalda fakturor har minskat med 8.

4 Granskning Risk Metodik Reglemente, lag etc. Resultat ilaga 1 Målkate ori 2: Tillförlitli Prognossäkerhet finansiell ra Mattlig orterin och information om verksamhete Jämförelse mellan verklig Delarsprognos 3 budgetavvikelse och jämförd med bokslut prognostiserad budgetavvikelse i förhållande till omslutning Omslutning 2010; 514 miljoner kronor, budgetavvikelsen blev +12,4 miljoner, motsvarar 2,4% av omslutningen. I prognos 3 uppskattades budgetavvikelsen vid årets slut till +7,5 miljoner, 1,9 % av omslutningen. Avvikelsen blev 62 % bättre än vad som beräknades i prognosen. Förskottskassor; kontroll av verifikationer och attester. Hög Stickprov Reglemente för kontroll av verifikationer. 10 redovisade förskottskassor granskade. Verifikaten betydligt bättre än vid föregående granskning, våren Av 153 kvitton saknades signatur på 3. Förbättringsområden: att begränsa kontanthanteringen, kontera måltidsinköp på rätt konto samt minska inköp utanför avtalsområden. Målkate ori 3: Efterlevnad av la ar, föreskrifter Journalföring; kontroll att Hög Stickprov omvårdnadsjournaler förs enligt gällande författning och innehåller de uppgifter som behövs för en säker och god vård. riktlin'er mm Patientjournallagen Byte av dokumentationsprogram blev uppskjutet och överflyttning av patienter till ett nytt system pågår. Kontrollen bör göras först när patienterna finns i det nya systemet och minst ett halvår förflutit. Uppgiften för MAS har istället varit att utarbeta material som ska underlätta dokumentationen i det nya systemet. Upprättande av årlig tillsynsplan gällande försäljning av alkohol, tobak och läkemedel. Hög Beslut i nämnden. Alkohollagen. Behandlades av nämnden vid junisammanträdet Köptrohet, efterlevnad av lagen om offentlig upphandling, LOU. Hög Uppföljning av inköp utanför LOU ramavtal samt att riktlinjerna för direktupphandling efterlevs. Vid granskning av 16 slumpmässigt utvalda fakturor fanns 4 fall av inköp utanför ramavtalet. Inga direktupphandlingar hittades vid ett slumpmässigt urval bland inköp över ett basbelopp. Privata medel; kontroll att dessa hanteras enligt gällande rutiner. Hög Stickprov Riktlinjer för hantering av privata medel. Uppföljningen skjuts upp till 2012 p grund av försening med införandet av de ny rutinerna.

5 Bilaga 2 Vård- och omsorgsnämnden Plan för intern kontroll 2012 Område Risk Metodik Re lemente, la etc. Ansvari Klart Kate ori 1: Ändamålsenli och kostnadseffektiv verksamhet Intervjuer med brukare för att Uppföljning av följa upp likabehandlingspolicyns mångfaldsaspekterna genomslag i brukarnas beaktats i enomförande laner. Måttli enomförande lanerna. Likabehandlingspolicy och verksamhetsmål Medicinskt ansvarig för mångfald i sjuksköterska och bud eten kvalitetscontroller 30 nov Utvärdering och kartläggning Klagomåls- och av klagomåls- och synpunkts Kvalitetss n unktshanterin. Måttli hanterin s rocessen. lednin ss stem. Kvalitetscontroller 30 nov Kundfakturerin och kravrutiner. Hö Jämförelse av antalet förfallna kundfakturor som är äldre än 1 månad i oktober jämfört med oktober före ående år. Rutiner för kravverksamheten. Ekonom 30 nov Kate ori 2: Tillförlitli finansiell ra orterin och information om verksamheten Pro nossäkerhet Jämförelse mellan verklig budgetavvikelse och prognostiserad Måttli bud etavvikelse. Delårsprognos 3 jämförd med bokslut Enligt nämndens mål får prognos och verkligt utfall avvika med hö st +-1%. Ekonom 30 a rii

6 Bilaga 2 Område Risk Metodik Re lemente, la etc. Ansvari Klart Kate ori 3: Efterlevnad av la ar, föreskrifter, riktlin"er mm Köptrohet, efterlevnad av lagen om offentli u handlin, LOU. Hö Uppföljning av inköp utanför ramavtal samt att riktlinjerna för direktu handlin efterlevs. LOU Ekonom 30 nov Privata medel; kontroll att dessa Riktlinjer för hantering hanteras enli t ällande rutiner Hö Stick rov av rivata medel Ekonom 30 nov

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

91 KoF.2013.0246. Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013

91 KoF.2013.0246. Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sida 10 (22) Sammanträdesdatum 2013-12-04 2.014 0 8 91 KoF.2013.0246 Rapport om utförd kontrollåtgärd 2013 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har antagit

Läs mer

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011

Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Revisionsrapport Översiktlig granskning av intern kontroll år 2011 Kurt Westerback Cert. kommunal revisor Lars Wigström Cert. kommunal revisor Irene Deravian Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 december 2013, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val

Läs mer

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Halmstads kommun 2008-10-14 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund, syfte, avgränsning

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 Götene kommun 2012-06-20 Revisorerna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium, för kännedom Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408 SöDERTÄLJE KOMMUN " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2007-11-22...,,...---.,.,...----::----:---:--::-:1 SÖDERTÄUE. KOMMUN I, KommunstYH;~sen, 2~il7 -j 1-2 2 Ingela Heden Tfn 08-550 21776 ingela.heden@sodertalje.se

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa

Granskning av ekonomi- och personaladministrativa Revisionsrapport Granskning av ekonomi- och personaladministrativa processer kommun 2010-10-25 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer