Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 936/2012. Datum: 2012-09-26 Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset"

Transkript

1 Protokoll Ks 936/2012 Kommunfullmäktige Datum: Klockan: 09:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Torgny Larsson (S), 1:e vice ordförande Lotta Sörman (MP), 2:e vice ordförande Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V) Frederick Axewill (S) Lena Baastad (S) Behcet Barsom (KD) Fredrik Beckmann (FP) Britta Bjelle (FP) Lennart Bondeson (KD) Sara Dicksen (M) Daniel Edström (SD) Jessica Ekerbring (S) Henrik Elamson (M) Lars Elamson (M) Najah Ericsson Tali (M) Thomas Esbjörnsson (S) Daniel Granqvist (M) Maria Haglund (M) Michael Horvath (MP) Alaa Idris (S) Margareta Johansson (S) Åsa Johansson (FP) Eghbal Kamran (M) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Inger Carlsson (S) Per-Ove Karlsson (S) David Kronlid Johan Kumlin (M) Åsa Kumlin Aspelin (M) Magnus Lagergren (KD) Ewa Leitzler (M) Per Lilja (S) Sofia Lindstrand (S) Larz Lundberg (FP) Ia Malmqvist (MP) Jonas Millard (SD) t.o.m. 245 fr.o.m. 245 fr.o.m. 245 t.o.m. 239 fr.o.m

2 Ingegerd Oberg (S) Gunilla Olofsson (M) Ronnie Palmén (M) Fredrik Persson (MP) Rasmus Persson (C) Oskar Ragnarsson (S) Linda Smedberg (S) Daniel Spiik (SD) Björn Sundin (S) Ulf Södersten (M) Per-Åke Sörman (C) Carina Toro Hartman (S) Staffan Werme (FP) Fisun Yavas (S) Tjänstgörande ersättare Hanna Altunkaynak (S) Ewa Andersson (S) t.o.m. 239 Jessica Carlqvist (V) Eva Eriksson (S) Hans Holberg (V) Pell Uno Larsson (S) Susanne Lindholm (KD) fr.o.m. 246 Lasse S Lorentzon (S) Per-Anders Lundin (M) fr.o.m. 245 Kent Valdemarsson (M) Susann Wallin (S) Daniel Welin (M) t.o.m. 239 Azita Iranipour (FP) t.o.m. 239 Sigvard Blixt (SD) t.o.m. 213 Närvarande ersättare Ulf Nilsson (SD) Gunn Öjebrandt (KD) Lena Widing (C) Pernilla Wikström Pehrson, sekreterare Justerat den 3 oktober 2012 Lars O Molin, ordförande Eva Eriksson, justerare Maria Haglund, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 oktober. 2

3 212 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet På förslag av ordföranden uppdrogs åt Eva Eriksson (S) och Maria Haglund (M) med Behcet Barsom (KD) och Daniel Edström (SD) som ersättare att justera dagens protokoll. Justeringen äger rum på kommunledningskontoret den 3 oktober 2012 kl Anmälan av frågor och interpellationer som väckts inom beslutade tidsfrister: - Interpellation från Fredrik Persson (MP) med rubriken "Principer runt konsultavtal för IT-tjänster". Ärendenummer Ks 955/ Interpellation från Ia Malmqvist (MP) med rubriken "Energikrav vid försäljning av kommunal mark". Ärendenummer Ks 957/ Interpellation från Fredrik Persson (MP) om trädallén på Hertig Karls allé. Ärendenummer Ks 943/ Interpellation från Ia Malmqvist (MP) med rubriken "Anställningstrygghet i Örebro kommun". Ärendenummer Ks 956/ Fråga från Staffan Werme (FP) till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) med rubriken "Valfrihet i Örebro?", Ks 964/ Fråga från Ulf Södersten (M) till ordförande i programnämnd samhällsbyggnad Björn Sundin (S), "Kan du tänka dig att öppna Vaktelvägen?", Ks 975/ Fråga från Murad Artin (V) till kommunalrådet Rasmus Persson (C) med rubriken "Psykiskt funktionsnedsatta flyttas ut i skogen", Ks 979/ Fråga från Hans Holberg (V) till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) med rubriken "Hur har det gått för den skolpersonal som blev satt i omställning i samband med flytten av WUC?", Ks 983/ Fråga från Staffan Werme (FP) till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad med rubriken "Vad är Paralympics?", Ks 984/2012 Kommunfullmäktige beslutade att frågorna och interpellationerna fick ställas. 214 Fråga från Staffan Werme (FP) med rubriken "Valfrihet i Örebro?" Ärendenummer: Ks 964/2012 Staffan Werme (FP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) med rubriken "Valfrihet i Örebro?". sunderlag Fråga från Staffan Werme (FP) Kommunfullmäktiges behandling Staffan Werme (FP) ställde sin fråga. Lena Baastad (S) yttrade sig. 3

4 Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 215 Fråga från Ulf Södersten (M) om att öppna Vaktelvägen för trafik Ärendenummer: Ks 975/2012 Ulf Södersten (M) har ställt en fråga till kommunalrådet Björn Sundin (S) med om att öppna Vaktelvägen för trafik. sunderlag Fråga från Ulf Södersten (M) Kommunfullmäktiges behandling Ulf Södersten (M) ställde sin fråga. Björn Sundin (S) yttrade sig. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 216 Fråga från Murad Artin (V) med rubriken "Psykiskt funktionsnedsatta flyttas ut i skogen" Ärendenummer: Ks 979/2012 Murad Artin (V) har ställt en fråga till kommunalrådet Rasmus Persson (C) med rubriken "Psykiskt funktionsnedsatta flyttas ut i skogen". sunderlag Fråga från Murad Artin (V) Kommunfullmäktiges behandling Murad Artin (V) ställde sin fråga. Rasmus Persson (C) yttrade sig. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 217 Fråga från Hans Holberg (V) med rubriken "Hur har det gått för den skolpersonal som blev satt i omställning i samband med flytten av Wadköpings utbildningscenter (WUC) Ärendenummer: Ks 983/2012 Hans Holberg (V) har ställt en fråga till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) med rubriken "Hur har det gått för den skolpersonal som blev satt i omställning i samband med flytten av Wadköpings utbildningscenter (WUC). 4

5 sunderlag Fråga från Hans Holberg (V) Kommunfullmäktiges behandling Hans Holberg (V) ställde sin fråga. Thomas Esbjörnsson (S) yttrade sig. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 218 Fråga från Staffan Werme (FP) med rubriken "Vad är Paralympics" Ärendenummer: Ks 984/2012 Staffan Werme (FP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) med rubriken "Vad är Paralympics?". sunderlag Fråga från Staffan Werme (FP) Kommunfullmäktiges behandling Staffan Werme (FP) ställde sin fråga. Lena Baastad (S) yttrade sig. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 219 Interpellation från Kent Persson (M) om Örebro kommuns personalpolitik Ärendenummer: Ks 290/2012 Kent Persson (M) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) med rubriken "Örebro ska vara en bra arbetsgivare". Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 mars 2012, 25 april 2012, 30 maj 2012 och 20 juni Det antecknades att interpellationen ställdes av Anders Åhrlin (M) då Kent Persson inte längre är ledamot i kommunfullmäktige. sunderlag Interpellation från Kent Persson (M) Svar från Lena Baastad (S) Kommunfullmäktiges behandling Anders Åhrlin (M) ställde frågan i interpellationen. Lena Baastad (S) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Åsa Johansson (FP) och Murad Artin (V) deltog i interpellationsdebatten. 5

6 Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 220 Interpellation från Daniel Granqvist (M) om förbud att parkera cyklar Ärendenummer: Ks 288/2012 Daniel Granqvist (M) har inlämnat en interpellation till Tekniska nämndens ordförande Ulrika Sandberg (S) om förbud att parkera cyklar. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 mars 2012, 25 april 2012, 30 maj 2012 och 20 juni Det antecknades att Björn Sundin (S) besvarade interpellationen då Ulrika Sandberg (S) inte var närvarande. sunderlag Interpellation från Daniel Granqvist (M) Svar från Ulrika Sandberg (S) Kommunfullmäktiges behandling Daniel Granqvist (M) ställde sin fråga i interpellationen. Björn Sundin (S) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 221 Interpellation från Azita Iranipour (FP) om handlingsplan mot hedersrelaterat våld Ärendenummer: Ks 291/2012 Azita Iranipour (FP) har inlämnat en interpellation till ordföranden i programnämnd Social välfärd Rasmus Persson (C) om handlingsplan mot hedersrelaterat våld. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 mars 2012, 25 april 2012, 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Azita Iranipour (FP) Svar från Rasmus Persson (C) Kommunfullmäktiges behandling Azita Iranipour (FP) ställde sin fråga i interpellationen. Rasmus Persson (C) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Najah Eriksson Tali (M), Jonas Millard (SD) deltog i interpellationsdebatten. 6

7 Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 222 Interpellation från Maria Haglund (M) om dialog inför beslut om flyttning av program från Wadköpings utbildningscenter Ärendenummer: Ks 289/2012 Maria Haglund (M) har inlämnat en interpellation till ordföranden i programnämnd Barn och utbildning Thomas Esbjörnsson (S) om dialog inför beslut om flyttning av program från Wadköpings utbildningscenter. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 mars 2012, 25 april 2012, 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Maria Haglund (M) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) Kommunfullmäktiges behandling Maria Haglund (M) ställde sin fråga i interpellationen. Thomas Esbjörnsson (S) yttrade sig och hänvisade till avgivet svar. Kommunfullmäktige beslutade att frångå ärendet. 223 Interpellation från Staffan Werme (FP) om kostnader för Västerporten i Örebro AB Ärendenummer: Ks 285/2012 Staffan Werme (FP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om kostnader för Västerporten i Örebro AB. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 mars 2012, 25 april 2012, 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Staffan Werme (FP) Svar från Lena Baastad (S) 224 Interpellation från Hans Holberg (V) om återinförande av pedagogiska luncher Ärendenummer: Ks 294/2012 Hans Holberg (V) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) om återinförande av pedagogiska luncher. 7

8 Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 mars 2012, 25 april 2012, 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Hans Holberg (V) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) 225 Interpellation från Larz Lundberg (FP) om kommunens näringslivsarbete Ärendenummer: Ks 296/2012 Larz Lundberg (FP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lennart Bondeson (KD) om kommunens näringslivsarbete. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 28 mars 2012, 25 april 2012, 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Larz Lundberg (FP) Svar från Lennart Bondeson (KD) 226 Interpellation från Lars Elamson (M) om varsel inom Praktikcentrum Ärendenummer: Ks 411/2012 Lars Elamson (M) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) om varsel av personer med offentligt skyddade anställningar inom Praktikcentrum. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 25 april 2012, 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Lars Elamson (M) Svar från Lena Baastad (S) 8

9 227 Interpellation från Fredrik Persson (MP) med rubriken "Hur finansierar vi en industrijärnväg?" Ärendenummer: Ks 558/2012 Fredrik Persson (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Björn Sundin (S) med rubriken "Hur finansierar vi en industrijärnväg?". Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Fredrik Persson (MP) Svar från Björn Sundin (S) 228 Interpellation från Helena Bosved (MP) med rubriken Tar kommunledningen elevers engagemang på allvar? Ärendenummer: Ks 587/2012 Helena Bosved (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Björn Sundin (S) med rubriken Tar kommunledningen elevers engagemang på allvar?. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 maj 2012 och den 20 juni sunderlag Interpellation från Helena Bosved (MP) Svar från Björn Sundin (S) 229 Interpellation från Fredrik Persson (MP) med rubriken "Hur menar du att demokratin ska fungera?" Ärendenummer: Ks 559/2012 Fredrik Persson (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lena Baastad (S) med rubriken "Hur menar du att demokratin ska fungera?" Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Fredrik Persson (MP) Svar från Lena Baastad (S) 9

10 230 Interpellation från Ia Malmqvist (MP) med rubriken När förbättras äldreomsorgen i Örebro? Ärendenummer: Ks 585/2012 Ia Malmqvist (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Rasmus Persson (C) med rubriken När förbättras äldreomsorgen i Örebro?. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Ia Malmqvist (MP) Svar från Rasmus Persson (C) 231 Interpellation från Fredrik Persson (MP) med rubriken "Varför har vi inte fått veta något?" Ärendenummer: Ks 560/2012 Fredrik Persson (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Thomas Esbjörnsson (S) med rubriken "Varför har vi inte fått veta något?". Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Fredrik Persson (MP) Svar från Thomas Esbjörnsson (S) 232 Interpellation från Helena Bosved (MP) med rubriken Varför satsar ni inte på sommarjobb för unga? Ärendenummer: Ks 586/2012 Helena Bosved (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lena Baastad (S) med rubriken Varför satsar ni inte på sommarjobb för unga?. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 maj 2012 och den 20 juni

11 sunderlag Interpellation från Helena Bosved (MP) Svar från Lena Baastad (S) 233 Interpellation från Fredrik Persson (MP) med rubriken "Dricksvatten eller provskjutningar?" Ärendenummer: Ks 561/2012 Fredrik Persson (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lena Baastad (S) med rubriken "Dricksvatten eller provskjutningar?". Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Fredrik Persson (MP) Svar från Lena Baastad (S) 234 Interpellation från Fredrik Persson (MP) med rubriken "Är det viktigt att följa reservatsbestämmelser?" Ärendenummer: Ks 566/2012 Fredrik Persson (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Björn Sundin (S) med rubriken "Är det viktigt att följa reservatsbestämmelser?". Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträden den 30 maj 2012 och 20 juni sunderlag Interpellation från Fredrik Persson (MP) Svar från Björn Sundin (S) 11

12 235 Interpellation från Ia Malmqvist (MP) med rubriken "Kommer alla äldre som har betalat en påhittad bricktaxa att få tillbaka sina pengar?" Ärendenummer: Ks 701/2012 Ia Malmqvist (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Rasmus Persson (C) med rubriken "Kommer alla äldre som har betalat en påhittad bricktaxa att få tillbaka sina pengar?" Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2012 att interpellationen fick ställas. sunderlag Interpellation från Ia Malmqvist (MP) Svar från Rasmus Persson (C) 236 Interpellation från Fredrik Persson (MP) med rubriken "Principer runt konsultavtal för IT-tjänster" Ärendenummer: Ks 955/2012 Fredrik Persson (MP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) med rubriken "Principer runt konsultavtal för IT-tjänster". sunderlag Interpellation från Fredrik Persson (MP) Svar från Lena Baastad (S) Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet 237 Interpellation från Ia Malmqvist (MP) med rubriken "Energikrav vid försäljning av kommunal mark" Ärendenummer: Ks 957/2012 Ia Malmqvist (MP) har inlämnat en interpellation till kommunalrådet Lennart Bondeson (KD) med rubriken "Energikrav vid försäljning av kommunal mark". sunderlag Interpellation från Ia Malmqvist (MP) Svar från Lennart Bondeson (KD) 12

13 238 Interpellation från Fredrik Persson (MP) om trädallén på Hertig Karls allé Ärendenummer: Ks 943/2012 Fredrik Persson (MP) har inlämnat en interpellation till Tekniska nämndens ordförande Ulrika Sandberg (S) angående trädallén på Hertig Karls allé. sunderlag Interpellation från Fredrik Persson (MP) Svar från Ulrika Sandberg (S) 239 Interpellation från Ia Malmqvist (MP) med rubriken "Anställningstrygghet i Örebro kommun" Ärendenummer: Ks 956/2012 Ia Malmqvist (MP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad (S) med rubriken "Anställningstrygghet i Örebro kommun". sunderlag Interpellation från Ia Malmqvist (MP) Svar från Lena Baastad (S) 240 Fördjupad översiktsplan för VINNA-området Ärendenummer: Ks 493/2012 Lekeberg och Örebro kommuner har tillsammans tagit fram en fördjupad översiktsplan för området Tysslinge by, Latorp, Vintrosa, Lanna, Hidinge, Skärmartorp och Hidingebro med mellanliggande landsbygd i Örebro och Lekebergs kommuner. Syftet med planen är att gemensamt utveckla området över kommungränsen, bl.a. avseende kollektivtrafik, gång- och cykelbanor, utbyggnadsområden för verksamheter och bostäder, återvinningsstationer samt natur och friluftsliv. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2012 att bordlägga ärendet. sunderlag Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna, (VINNA-området) i Lekebergs kommun och Örebro kommun, den 18 april

14 Utställningsutlåtande - Redogörelse av synpunkter på utställd fördjupad översiktsplan för VINNA-området med kommentarer, den 18 april 2012 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse till Programnämnd Samhällsbyggnad, den 18 april 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Den fördjupade översiktsplanen antas enligt förslag den 18 april Yrkande Björn Sundin (S), Per-Åke Sörman (C), Larz Lundberg (FP), Magnus Lagergren (KD), Fredrik Persson (MP), Murad Artin (V), Henrik Elamson (M) och Jonas Millard (SD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 241 Gemensamt utvecklingsbolag för Örebro och Kumla kommuner Örebro och Kumla kommun har idag ett nära samarbete inom ett antal verksamhetsområden, bland annat pågår en process för att starta ett nytt gemensamt vindkraftbolag och en process för att slå ihop kommunernas stadsnätbolag. För att på ett effektivt sätt samordna de gemensamma ägarintressena och driva på det fortsatta arbetet för nya samarbetsformer mellan Örebro och Kumla kommun föreslås att kommunerna bildar ett gemensamt utvecklingsbolag (holdingbolag). Bolaget ska äga 100 % av Örebro och Kumlas andelar av det nya vindkraftbolaget och 100 % av det gemensamma stadsnätbolaget. Bolaget ska också ansvara för utvalda gemensamma utvecklingsprojekt inom främst energi- och samhällsbyggnadsområdet. Tanken med det nya utvecklingsbolaget är att växla upp kommunernas gemensamma insatser för att bli attraktiva och hållbara kommuner. Bolagets arbete förväntas leda till fler arbetstillfällen i regionen på grund av nya lönsamma investeringar både inom privat och offentlig sektor samt mindre miljöpåverkan på grund av en bred satsning på förnybar energi. Det nya utvecklingsbolaget kommer att underlätta och förtydliga den politiska samordningen av kommunernas gemensamma ägarintressen och fungera som en katalysator för nya samarbetsprojekt kommunerna emellan. Ett tätt och öppet samarbete men det privata näringslivet i båda kommunerna bör vara en hörnsten i bolagets ägardirektiv. Ägarfördelningen i det nya utvecklingsbolaget föreslås vara att Örebro kommun (via Örebro Rådhus AB) äger 80 % och Kumla kommun äger 20 % av bolaget. Bolaget föreslås ha en politisk styrelse med representanter från både Örebro och Kumla kommun. 14

15 Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2012 att bordlägga ärendet. sunderlag Principskiss Örebro/Kumla Gemensam koncernstruktur den 23 april 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Ett nytt utvecklingsbolag (AB) ska bildas tillsammans med Kumla kommun. Bolaget ska äga 100 % av Örebro och Kumla kommuns andelar i det nya vindkraftbolaget och 100 % av det gemensamma stadsnätbolaget. Örebro Rådhus AB får i uppdrag att svara för Örebro kommuns ägarroll i bolaget. Ägarfördelningen i det nya utvecklingsbolaget innebär att Örebro kommun (via Örebro Rådhus AB) äger 80 % och Kumla kommun äger 20 % av bolaget. 2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på ägardirektiv och bolagsordning för ett nytt Örebro/Kumla gemensamt utvecklingsbolag. Arbetet ska samordnas med Kumla kommun. 3. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra de åtgärder som står till Örebro kommuns förfogande för att ett nytt Örebro/Kumla gemensamt utvecklingsbolag ska vara i drift senast Mot beslutet reserverade sig Maria Haglund, Ronnie Palmén och Marcus Bäckström, samtliga (M), Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), Murad Artin (V) och Fredrik Persson (MP) till förmån för yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag. Skriftliga reservationer från Moderaterna, Folkpartiet respektive Vänsterpartiet bifogas handlingarna. Yrkande Staffan Werme (FP), Larz Lundberg (FP) och Britta Bjelle (FP) yttrade sig och yrkade avslag på beslutet. Fredrik Persson (MP), Murad Artin (V), Johan Kumlin (M) och Jonas Millard (SD) yttrade sig och yrkade i första hand att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och i andra hand, om återremissyrkandet inte vinner bifall, avslag på förslaget. Lena Baastad (S), Rasmus Persson (C), Henrik Elamson (M), Lennart Bondeson (KD), Ia Malmqvist (MP) och Björn Sundin (S) yttrade sig och yrkade bifall till återremissyrkandet. Anders Åhrlin (M) yttrade sig i debatten. Proposition Ordföranden ställde avslagsyrkandet mot yrkandet om återremiss och fann övervägande ja var avgivet för återremissyrkandet. 15

16 Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen dels att ärendet ska beredas ytterligare och dels att beslut i ärendet bör fattas i samband med beslut om bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal avseende Utvecklingsbolaget i Örebro- Kumla AB, Vindkraft i Örebro-Kumla AB och Stadsnät i Örebro-Kumla AB, vilka ärenden utgår från dagens sammanträde. 242 Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB Ärendenummer: Ks 465/2012 Ärendet handlar om att fastslå bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för det nya Örebro/Kumla gemensamma utvecklingsbolaget. En förutsättning för ärendet är att beslut om ett nytt Örebro/Kumla gemensamt utvecklingsbolag fattas i kommunfullmäktige (beslut fattat i kommunstyrelsen i maj 2012). I förslagen till bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal fastslås bland annat följande: Utvecklingsbolaget ska ha till ändamål för sin verksamhet att äga och utveckla gemensamma bolag för Örebro och Kumla kommuner inom energi- och samhällsbyggnadsområdet samt att utveckla nya samarbetsformer och projekt mellan de två kommunerna inom energi- och samhällsbyggnadsområdet. Örebro kommun ska via Örebro Rådhus AB äga 80 % och Kumla kommun 20 % av bolagets aktier. sunderlag Ägardirektiv för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, daterat den 26 juni 2012 Bolagsordning för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, daterat den 26 juni 2012 Aktieägaravtal för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB, daterat den 22 augusti 2012, reviderat den 28 augusti 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2012, reviderad den 28 augusti 2012 Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Bolagsordning för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB antas enligt förslag den 26 juni Ägardirektiv för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB antas enligt förslag den 26 juni

17 3. Aktieägaravtal för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla AB antas enligt förslag , reviderat under punkt 5 Bolagens styrelser, så att det framgår att ledamöterna från Örebro kommun ska vara förtroendevalda, istället för i första hand förtroendevalda. 4. et gäller under förutsättning att beslut om ett nytt Örebro/Kumla gemensamt utvecklingsbolag fattas i kommunfullmäktige. Anders Åhrlin (M) lämnade ett särskilt yttrande till kommunstyrelsens protokoll. Anders Åhrlin, Maria Haglund, Henrik Elamson och Ronnie Palmén, samtliga (M), deltog inte i kommunstyrelsens beslut. Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Fredrik Persson (MP), Staffan Werme (FP), och Murad Artin (V) till förmån för yrkanden om avslag på kommunledningskontorets förslag. Ärendet utgår. 243 Bolagsordning och ägardirektiv för Vindkraft i Örebro-Kumla AB Ärendenummer: Ks 843/2011 Ärendet handlar om att fastslå bolagsordning och ägardirektiv för det nya vindkraftbolaget. I förslagen till bolagsordning och ägardirektiv fastslås bland annat följande: Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att planera, projektera och äga vindkraftverk i första hand inom Örebro län. sunderlag Ägardirektiv för Vindkraft i Örebro-Kumla AB, daterat den 26 juni 2012 Bolagsordning för Vindkraft i Örebro-Kumla AB, daterat den 22 augusti 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2012 Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Bolagsordning för Vindkraft i Örebro-Kumla AB antas enligt förslag den 22 augusti Ägardirektiv för Vindkraft i Örebro-Kumla AB antas enligt förslag 26 juni Anders Åhrlin (M) lämnade ett särskilt yttrande till kommunstyrelsens protokoll. Anders Åhrlin, Maria Haglund, Henrik Elamson och Ronnie Palmén, samtliga (M), deltog inte i kommunstyrelsens beslut. 17

18 Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Staffan Werme (FP) till förmån för yrkande om avslag på förslaget. Ärendet utgår. 244 Bolagsordning och ägardirektiv för Stadsnät i Örebro-Kumla AB Ärendenummer: Ks 177/2012 Ärendet handlar om att fastslå bolagsordning och ägardirektiv för Stadsnät i Örebro-Kumla AB. I förslagen till bolagsordning och ägardirektiv fastslås bland annat följande: Det Örebro/Kumla gemensamma stadsnätbolaget har till ändamål för sin verksamhet att skapa ett öppet och operatörsoberoende bredbandsnät i Örebro och Kumla kommuner för anslutning av kommunernas förvaltningar som även ger möjlighet för anslutning av alla företag, hushåll och andra organisationer i Örebro och Kumla kommuner. sunderlag Ägardirektiv för Stadsnät i Örebro-Kumla AB, daterat den 26 juni 2012 Bolagsordning för Stadsnät i Örebro-Kumla AB, daterat den 26 juni 2012 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 augusti 2012 Särskilt yttrande från Anders Åhrlin (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Bolagsordning för Stadsnät i Örebro-Kumla AB antas enligt förslag den 26 juni 2012, att gälla fr.o.m. den 1 januari Ägardirektiv för Stadsnät i Örebro-Kumla AB antas enligt förslag den 26 juni 2012, att gälla fr.o.m. den 1 januari Anders Åhrlin (M) lämnade ett särskilt yttrande till kommunstyrelsen protokoll. Anders Åhrlin, Maria Haglund, Henrik Elamson och Ronnie Palmén, samtliga (M), deltog inte i beslutet. Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) reserverade sig mot kommunstyrelsens förslag till förmån för yrkande om avslag på förslaget. Ärendet utgår. 18

19 245 Remiss till kommunerna i Örebro län med anledning av förslag om att bilda s.k. region i Örebro län 2015 Ärendenummer: Ks 751/2012 Örebro läns landsting har översänt remiss för inhämtande av synpunkter från kommunen om att landstinget ansöker hos regeringen att få bilda region Bildandet av en egen region skulle innebära att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret därmed skulle ligga på ett direktvalt fullmäktige med beskattningsrätt. Kommunen tillstyrkte i december 2011 att Örebro läns landsting skulle ansöka om att få bilda region tillsammans med Västmanland och Sörmland. Det fullföljdes aldrig eftersom landstinget Sörmland inte fick majoritet för förslaget. Ansökan enligt ovanstående remiss innebär att Örebro bildar egen region vilket enligt remissen kan ses som en väg mot en större region sunderlag - Remiss med anledning av förslag att bilda s.k. region i Örebro län Dokument 1: Ansökan till regeringen - Dokument 2: Detta är en region - Dokument 3: Samverkan med kommunerna i regionen - Dokument 4: Argument mot en förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Örebro län - Tid-/arbetsplan - Förslag till yttrande den 16 augusti Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Örebro kommun avger yttrande över förslaget, att bilda s.k. region i Örebro län 2015, i enlighet med kommunledningskontorets förslag den 16 augusti Yrkande Lena Baastad (S), Lars Elamson (M), Fredrik Persson (MP), Staffan Werme (FP), Rasmus Persson (C), Murad Artin (V) och Behcet Barsom (KD) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Jonas Millard (SD) yttrade sig och yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden ställde de båda yrkandena mot varandra och fann övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 19

20 Reservation Reservation från samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna. 246 Årsredovisning 2011 för Örebrokompaniet AB Ärendenummer: Ks 519/2012 Örebrokompaniet AB har till uppgift att bedriva marknadsföring av Örebro kommun och Örebroregionen samt svara för turistbyrå och biljettbutik i Örebro. Bolagets ägarförhållanden ändrades under sommaren Örebro kommun är fortfarande största ägare med 50 % av aktierna, medan Handelskammaren Örebro (tidigare Örebro Promotion) minskade sin ägarandel till 25 %. Nya delägare är City Örebro och Föreningen FörNya Örebro med vardera 12,5 % av aktierna. Örebrokompaniet har under år 2011 haft en bruttoomsättning på ca 47,8 mnkr. Huvuddelen av denna bruttoomsättning tillfaller de olika arrangörer som anlitar Örebrokompaniet för biljettförsäljning mm. Bolagets nettoomsättning var 16,4 mnkr i form av provisioner, projektintäkter och driftbidrag. Årets resultat blev en vinst på 0,1 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Örebro kommun svarade under år 2011 för driftbidrag till Örebrokompaniet på 10,3 mnkr samt ett särskilt tjänsteköp på 3,0 mnkr för en förstudie inför Örebros 750-årsjubileum år Örebrokompaniets tillgångar uppgår till 13,6 mnkr i bokslut 2011 och bolagets eget kapital uppgår till 0,2 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2012 att bordlägga ärendet. sunderlag Årsredovisning och verksamhetsberättelse år 2011 för Örebrokompaniet AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Årsredovisning för Örebrokompaniet AB år 2011 läggs med godkännande till handlingarna. Yrkande Björn Sundin (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 20

21 247 Årsredovisning 2011 för Nerikes Brandkår Ärendenummer: Ks 295/2012 Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som har till uppgift att svara för räddningstjänsten för de åtta kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg Nora och Örebro. Örebro kommun svarar för 49 % av driftbidragen till kommunalförbundets verksamhet. Kommunens driftbidrag var 66,0 mnkr år 2011, vilket är en ökning med 2,0 % jämfört med år Nerikes Brandkår redovisar ett nollresultat för år Detta resultat är 0,8 mnkr lägre än budget och 2,0 mnkr lägre än år Resultatförsämringen beror främst på ökade pensionskostnader. Under året har Nerikes Brandkår gjort investeringar på 11,0 mnkr. Dessa investeringar har finansierats med egna likvida medel. Vid årsskiftet uppgick kommunalförbundets tillgångar till 92,3 mnkr, avsättningar för pensioner till 49,9 mnkr och skulder till 30,7 mnkr. Det egna kapitalet i balansräkningen uppgår oförändrat till 11,7 mnkr. sunderlag Årsredovisning 2011 för Nerikes Brandkår Revisionsberättelse för Nerikes Brandkårs verksamhet 2011 med bilagor Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamheten år Årsredovisningen för Nerikes Brandkår år 2011 läggs med godkännande till handlingarna. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 248 Nya fördelningstal för Nerikes Brandkår Ärendenummer: Ks 523/2012 Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund som bildades år 1998 och har till uppgift att svara för räddningstjänsten för de åtta kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro. Medlemsbidragen till kommunalförbundet betalas årligen utifrån ett fast fördelningstal för varje kommun som anges i förbundsordningen. Detta fördelningstal baseras på varje kommuns nettokostnad för den egna räddningstjänsten vid inträdet i kommunalförbundet. Befolkningsutvecklingen under perioden har varierat mycket mellan medlemskommunerna. Som exempel har Örebro kommuns 21

22 befolkning ökat med personer, medan befolkningen i Hallsbergs kommun har minskat med 703 personer. Nerikes Brandkår har utarbetat ett förslag till justerat fördelningstal som på marginalen (1,5 % av totala medlemsbidrag) baseras på befolkningsutvecklingen i varje medlemskommun fram till och med år Detta nya fördelningstal föreslås gälla fr o m år Det nya fördelningstalet innebär att Örebro kommuns andel av medlemsbidragen ökar från nuvarande 49,0 % till 50,2 %. Detta innebär en ökad kostnad för Örebro kommun på tkr år Direktionen för Nerikes Brandkår har den 19 april 2012 behandlat förslaget till nya fördelningstal och föreslagit kommunfullmäktige i medlemskommunerna att fastställa de nya fördelningstalen och den reviderade förbundsordningen. Samråd med medlemskommunerna har skett vid ägarmöte den 22 mars sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Skrivelse från Nerikes Brandkår om förslag till nya fördelningstal den 24 april 2012 Förslag till reviderad förbundsordning för Nerikes Brandkår den 24 april 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 1. Förslaget till nya fördelningstal för medlemsbidragen till Nerikes Brandkår fastställs från och med år Ny förbundsordning för Nerikes Brandkår fastställs enligt upprättat förslag daterat den 24 april Det ökade medlemsbidraget för Örebro kommun på tkr till Nerikes Brandkår ska beaktas vid beräkning av den ekonomiska ramen för kommunledningskontoret i budget Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 249 Rapport om beslut enligt socialtjänstlagen och LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - som inte verkställts inom tre månader Ärendenummer: Ks 946/2012 Enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade föreligger en rapporteringsskyldighet avseende gynnande nämndbeslut enligt dessa lagar som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 22

23 Rapporteringen av dessa beslut ska ske en gång i kvartalet till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige ska lämnas en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut uppdelat på män och kvinnor. Vidare ska rapporteras vilka typer av bistånd och insatser det gäller och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 18 september Därefter kommer ärendet att kompletteras. Ärendet utgår. 250 Motion från Murad Artin (V) om att inrätta en s.k. whistleblowerfunktion Ärendenummer: Ks 942/2011 Murad Artin (v) föreslår i motion till kommunfullmäktige 5 oktober 2011 att Örebro kommun inrättar en whistleblower funktion för anmälningar av allvarliga oegentligheter inom Örebro kommun. Funktionen ska kunna användas av kommunanställda i förvaltningar och bolag samt förtroendevalda men även om möjligt inkludera allmänheten. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) pekade ut inrättandet av en whistleblower funktion som ett utvecklingsområde i rapporten Kommunkompassen För närvaranden finns möjlighet för personal och förtroendevalda att anonymt lämna klagomål och synpunkter via kommunens intranät och hemsida. Något enstaka fall har gällt misstanke om muta. Inrättandet av ett nytt servicecenter kan föranleda viss översyn av klagomål och synpunkter funktionen. Örebro kommun har i övrigt förstärkt arbetet mot korruption genom av Kommunfullmäktige fastställd policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda. Arbete med förbättrad internkontroll pågår. Bedömningen är att invänta resultat från det gemensamma arbetet som pågår inom SKL:s nätverk om hur kommunerna på bästa sätt kan hantera frågan. I avvaktan kan utveckling av befintlig klagomålshantering mot en whistleblower funktion prövas. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2012 att bordlägga ärendet. sunderlag Kommunledningskontorets skrivelse den 24 april 2012 Motion från Murad Artin (V) om att inrätta en s.k. whistleblowerfunktion 23

24 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att bevaka resultatet, samt i avvaktan därpå, undersöka möjligheten att vidareutveckla nuvarande klagomålsfunktion mot en funktion motsvarande en whistleblowerfunktion. 2. Motionen anses besvarad. Mot beslutet reserverade sig Murad Artin (V), Fredrik Persson (MP), Staffan Werme och Karolina Wallström, båda (FP), Maria Haglund, Ronnie Palmén och Marcus Bäckström, samtliga (M), till förmån för yrkande om bifall till motionen. Yrkande Lena Baastad (S) och Björn Sundin (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Murad Artin (V), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP), Ronnie Palmén (M) och David Kronlid (-) yttrade sig och yrkade bifall till motionen. Jonas Millard (SD) yttrade sig med tilläggsyrkandet att kommunstyrelsen inom sex månader ska ha påbörjat arbetet med att inrätta en whistleblowerfunktion. Anders Åhrlin (M) yttrade sig. Proposition Ordföranden fann att det fanns tre yrkanden. Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Jonas Millard (SD) yrkande och fann övervägande ja vara avgivet för kommunstyrelsens förslag. Därefter ställdes kommunstyrelsens förslag mot yrkande om bifall till motionen. Ordföranden fann övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes och verkställdes. Ja-röster avgavs av Yusuf Abdow (S), Behnaz Afshar (S), Hanna Altunkaynak (S), Ewa Andersson (S), Roger Andersson (S), Allan Armaghan (S), Frederick Axewill (S), Lena Baastad (S), Lennart Bondeson (KD), Jessica Ekerbring (S), Eva Eriksson (S), Thomas Esbjörnsson (S), Alaa Idris (S), Margareta Johansson (S), Elisabeth Karlsson Zuaw (S), Inger Carlsson (S), Per-Ove Karlsson (S), Magnus Lagergren (KD), Pell Uno Larsson (S), Torgny Larsson (S), Per Lilja (S), Susanne Lindholm (KD), Sofia Lindstrand (S), Lasse S Lorentzon (S), Lars O Molin (KD), Ingegerd Oberg (S), Rasmus Persson (C), Oskar Ragnarsson (S), Linda Smedberg (S), Björn Sundin (S), Per-Åke Sörman (C), Carina Toro Hartman (S), Susann Wallin (S) och Fisun Yavas (S). Nej-röster avgavs av Daniel Edström (SD), Jonas Millard (SD) och Daniel Spiik (SD). 24

25 Murad Artin (V), Fredrik Beckmann (FP), Britta Bjelle (FP), Sara Dicksen (M), Henrik Elamson (M), Lars Elamson (M), Najah Eriksson Tali (M), Daniel Granqvist (M), Maria Haglund (M), Hans Holberg (V), Michael Horvath (MP), Åsa Johansson (FP), Jessica Carlqvist (V), David Kronlid ( ), Johan Kumlin (M), Åsa Kumlin Aspelin (M), Ewa Leitzler (M), Larz Lundberg (FP), Per-Anders Lundin (M), Ia Malmqvist (MP), Gunilla Olofsson (M), Ronnie Palmén (M), Fredrik Persson (MP), Ulf Södersten (M), Lotta Sörman (MP), Kent Valdemarsson (M) och Staffan Werme (FP) avstod från att rösta. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag Reservation Reservationer från samtliga ledamöter i Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och David Kronlid (-). 251 Motion från Daniel Edström m.fl. (SD) om att återställa Järntorget Ärendenummer: Ks 1111/2011 Daniel Edström, Jonas Millard och Daniel Spiik (SD) har motionerat om Järntorget. Motionärerna anser att tillgängligheten till city måste förbättras och att ombyggnaden av Järntorget missgynnat näringsidkarna och att fontänen och skridskobanan bör tas bort och parkeringsplatsen ska återställas. Förslaget är från motionärerna är att fullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att återställa Järntorget till parkeringsplats när ekonomiskt utrymme finns. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2012 att bordlägga ärendet. sunderlag Motionssvar, den 7 mars 2012 Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad den 3 april 2012 Motion Återställ Järntorget, Daniel Edström (SD), Jonas Millard (SD) och Daniel Spiik (SD), den 21 november 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Daniel Edströms (SD) m.fl. motion om att återställa Järntorget till parkeringsplats avslås. Yrkande Björn Sundin (S) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Daniel Edström (SD) yttrade sig och yrkade bifall till motionen. 25

26 Proposition Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann övervägande ja vara avgivet för bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 252 Motion från Murad Artin (V) om att utveckla Norrcity Ärendenummer: Ks 416/2011 Vänsterpartiet anser att kommunen ska arbeta med att utveckla norrcity för att återge norrcity dess status och en vital del av stadens centrum. Till förslagen hör att länka samman norrcity med ett förnyat resecentrum, se över biltrafiken på Storgatan, bebygga kvarteret Husaren vid Karolinska skolan, den s.k. fängelsetomten, bygga nya parkeringar, undersöka möjligheten att ett kommungemensamt servicecenter på norrcity och skapa ett allaktivitetshus för äldre. Förslaget är att - uppdra åt styrelsen i ÖBO att i samarbete med Stadsbyggnadskontoret och berörda parter i Norrcity skyndsamt arbeta fram ett konkret förslag på byggnation av fängelsetomten. Syftet är att utveckla norrcity med billiga hyresrätter för studenter och unga och samtidigt garantera parkeringsmöjligheter. - undersöka möjligheten att förlägga ett kommungemensamt servicecenter och ett aktivitetshus för äldre i bottenplan i en kommande byggnad på fängelsetomten. Aktivitetshuset ska vara en samlingspunkt för äldre med utrymme för ideella föreningar. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2012 att bordlägga ärendet. sunderlag Motionssvar, den 23 februari 2012 Protokollsutdrag från Programnämnd Samhällsbyggnad den 3 april 2012 Motion Utveckla norrcity, Murad Artin (V), den 27 april 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen anses besvarad. 2. Förslagen kommer att diskuteras i samband med samrådet av Norrcity utvecklingsplan. Yrkande Björn Sundin (S), Jonas Millard (SD), Murad Artin (V), Fredrik Persson (MP) och Staffan Werme (FP) yttrade sig och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 26

27 253 Motion från Daniel Edström och Jonas Millard (SD) om ökad säkerhet vid kommunala badplatser Ärendenummer: Ks 1144/2011 Jonas Millard och Daniel Edström (SD), har den 25 augusti 2011 motionerat om ökad säkerhet vid kommunala badplatser. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunen att utreda vilka kommunala badplatser som har störst behov av badvakter samt under nästkommande badsäsong anställa badvakter där behovet anses störst. Fritids- och turistnämnden yttrade sig över motionen den 20 mars Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2012 att bordlägga ärendet. sunderlag Protokollsutdrag, Fritids- och turistnämnden den 20 mars 2012 Yttrande Fritids- och turistnämnden den 6 mars 2012 Motion om ökad säkerhet vid kommunala badplatser Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Motionens första attsats är besvarad. 2. Motionens andra attsats avslås. 254 Motion från Staffan Werme (FP) om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget Ärendenummer: Ks 798/2011 Staffan Werme och Karolina Wallström (FP), Fredrik Persson och Ia Malmqvist (MP) samt Murad Artin och Gun Carlestam Lewin (V) har i kommunfullmäktige motionerat om att det kommunala vårdnadsbidraget ska avskaffas. Motionen överlämnades till programnämnd Barn och utbildning för förslag till yttrande. Programnämnd Barn och utbildning har föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå motionen. Mot beslutet reserverade sig Karolina Wallström (FP), Niclas Persson (MP) till förmån för eget förslag. Även Hans Holberg (V) reserverade sig mot beslutet. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 juni 2012 att bordlägga ärendet. 27

28 sunderlag Motion från Staffan Werme (FP) m.fl. om att avskaffa vårdnadsbidrag Programnämnd Barn och utbildnings yttrande Protokollsutdrag från programnämnd Barn och utbildning Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Motionen från Staffan Werme och Karolina Wallström (FP), Fredrik Persson och Ia Malmqvist (MP) samt Murad Artin och Gun Carlestam Lewin (V) om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget avslås. Mot beslutet reserverade sig Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) till förmån för yrkanden om bifall till motionen. 255 Motion från Jonas Millard och Daniel Edström (SD) om förbud mot offentligt tiggeri Ärendenummer: Ks 94/2012 Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) föreslår i motionen att det ska införas ett förbud mot tiggeri i Örebro kommun. Förbudet, som enligt förslaget ska skrivas in i kommunens allmänna ordningsstadga, ska inte omfatta personer som lånar pengar av bekanta, insamlingar till skolresor samt tillståndsbeviljade insamlingar till välgörande ändamål. sunderlag Motion från Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) med rubriken Inför förbud mot offentligt tiggeri i Örebro kommun Kommunledningskontorets skrivelse den 18 juni 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Jonas Millards och Daniel Edströms (SD) motion om förbud mot offentligt tiggeri avslås. 256 Motion från Kent Persson (M) och Maria Haglund (M) om pedagogiska luncher Ärendenummer: Ks 600/2011 Kent Persson och Maria Haglund (M), har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att avgiften för den pedagogiska lunchen i Örebros grundskolor tas bort. Motionen överlämnades till programnämnd Barn och utbildning för förslag till yttrande. 28

29 Elever i grundskolan ska enligt skollagen erbjudas kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider, 10 kap 10 SL. Livsmedelsverket har gett ut riktlinjer och anvisningar för skolmåltiderna som bl.a. anger att för att skolmåltiden skall fungera som den viktiga del av elevens skolverksamhet, som den avses utgöra, behövs utöver de näringsriktiga perspektiven, även andra perspektiv beaktas för att kunna erbjuda en bra skollunch. Av kommunledningskontorets tjänsteskrivelse framgår att under hösten 2012 ska rektor tillsammans med måltidsansvariga på kommunens grundskolor få ett tydligare uppdrag som syftar till en helhetslösning av måltidssituationen och där en kostnadsfri pedagogisk lunch ska vara en del av detta. Rektor ska ansvara för en genomtänkt plan för hur måltidssituationen ska upprättas och genomföras. Den kostnadsfria pedagogiska lunchen ska bekostas och handläggas på respektive skola. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret Motion från Kent Persson (M) och Maria Haglund (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige - Kent Perssons och Maria Haglunds (M) motion om pedagogiska luncher är besvarad med hänvisning till vad som anförs i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Maria Haglund, Marcus Bäckström, Henrik Elamson och Ronne Palmén, samtliga (M), Staffan Werme (FP), Fredrik Persson (MP) och Murad Artin (V) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för yrkande om bifall till motionen. 257 Inkomna frågor och interpellationer Det antecknades att inga frågor och interpellationer inkommit. 258 Anmälda motioner Jonas Millard (SD) och Daniel Edström (SD) har inlämnat en motion om medborgarförslag, Ks 986/2012. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. 29

30 259 Vissa val m.m. Ärendenummer: Ks 940/2012 Från valberedningen har inkommit en framställan den 26 september Framställan intas som bilaga till protokollet. Yrkande Valberedningens ordförande Torgny Larsson föredrog ärendet och kompletterade detta med yrkande att fullmäktige utser Lotta Sörman (MP) som ny ledamot i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för återstoden av mandatperioden efter Camilla Hansén (MP) som avsagt sig sitt uppdrag. Staffan Werme yttrade sig och yrkade att till ledamot i Örebro läns flygplats AB i stället för Lars-Erik Gustavsson välja Lena Baastad (S) och i stället för Anne Andersson, som suppleant välja Jessica Carlqvist (V). Sluten omröstning genomfördes och visade efter röstsammanräkning följande resultat: 61 röster avlades. 45 röster avlades för bifall till valberedningens förslag. 15 röster avlades för bifall till Staffan Wermes (FP) förslag. 1 röst förklarades ogiltig. Kommunfullmäktige beslutade enligt valberedningen förslag. 30

31 ~ ~: Ks 940/2012 ÖREBRO Valberedningen Kommunfullmäktige Vissa val m.m. Nedanstående personer har begärt entledigande från angivna uppdrag: Lena Beime (S) Eva Marcusdotter (S) Jane Karlsson (S) Nielas Persson (MP) Peter Dahlgren (S) Sophia Beseher (S) Christina Hermansson Placon (S) Birgitta Eklund (KD) Henrik Enell (KD) Marianne Svanberg (KD) Sara Maxe (KD) Ann-Sofie Sjölin (C) Madeleine Sundqvist (FP) David Oskarsson (FP) Alexander Ardesjö (M) Sofia Sagerdal (MP) ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot tillika l :e vice ordförande i Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden ersättare i kommunfullmäktige ersättare i kommunfullmäktige ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i programnämnd Barn och utbildning samt ledamot i Gymnasienämnden ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i programnämnd Samhällsbyggnad ersättare i Byggnadsnämnden ersättare i Tysslinge lokala nämnd ledamot i Miljönämnden suppleant i Örebroporten Fastigheter AB och suppleant i Fastighet AB Klädeshandlaren ledamot i Nämnden för funktionshindrade ersättare i Vård- och omsorgsnämnd öster ersättare i skolnämnd sydost ersättare i Skolnämnd sydväst ledamot i skolnämnd sydost ersättare i skolnämnd sydost ledamot i programnämnd Samhällsbyggnad och ledamot i Kultur- och medborgarnämnden l

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1166/2011. Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1166/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-01-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan

Läs mer

Protokoll Ks 1169/2011

Protokoll Ks 1169/2011 Protokoll Ks 1169/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-04-25 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Lotta Sörman (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1002/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 236/2011. Datum: Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 236/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-03-28 Klockan: 09:00-10:40 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Murad Artin (V) Behcet Barsom (KD)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1170/2011. Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1170/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-30 Klockan: 09:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD) Torgny Larsson (S) Yusuf Abdow (S) Behnaz Afshar (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 725/2011. Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 725/2011 Kommunfullmäktige Datum: 2011-08-31 Klockan: 09:00-15:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Behnaz Afshar (S) Roger Andersson (S) Allan Armaghan (S) Murad Artin (V)

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 14/2011 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2011-11-02 Klockan: 13:15-16:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten (KD) Karolina Wallström

Läs mer

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 4 Tid 28 april 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 124/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter

Gymnasienämnden. Protokoll Gy 52/2013. Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan. Närvarande ledamöter Protokoll Gy 52/2013 Gymnasienämnden Datum: 2013-04-10 Klockan: 13:00-16:20 Plats: Risbergska skolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Ordförande Maria Rönnbäck (C) 1:e vice ordförande Maria Haglund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 348/2011. Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 348/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-05-24 Klockan: 14:00-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Lena

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 20/2013 Programnämnd Social välfärd Datum: 2013-04-03 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Lars Elamson (M) Jan

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen

Protokoll. Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30. Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Tid Torsdagen den 11 december 2008 kl. 8.30-11.30 Plats Drakenbergsgatan 1 B, samlingssalen Närvarande ledamöter Ronnie Palmén (M), ordförande Gunvor Olson (M) Åsa Johansson (FP) Ingrid Nilsson (KD), kl.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 719/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-11-16 Klockan: 09:00-11:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa

Protokoll Ön 7/2012. Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Protokoll Ön 7/2012 Överförmyndarnämnden Datum: 2012-03-21 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Överförmyndarkansliet, Ribbingsgatan 11, 1 trappa Närvarande ledamöter Inger Göransson (S) Per Danielsson (KD) Per-Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen 125-144. Tid: 2011-08-23 13:00-14:30 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(9) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Märta Svärd (MP) Håkan

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Programnämnd Social välfärd

Programnämnd Social välfärd Protokoll Sov 25/2012 Programnämnd Social välfärd Datum: 2012-04-04 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Ia Malmqvist (MP) Susanne Lindholm (KD) Jan Zetterqvist

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30

Protokoll. Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Tid Tisdagen den 7 oktober 2008 kl 16.30 17.30 Plats Hotel Ibis, Amsterdam Närvarande ledamöter Richard Vappelin (M), ordförande Anders Hagström (KD), 1:e vice ordförande Murad Artin (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 270/2010. Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 270/2010. Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Protokoll Sv 270/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-04-14 Klockan: 09:00-12:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Lars-Göran Hallenius (S)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1159/2011. Datum: 2012-05-22 Klockan: 14.15 14.50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1159/2011. Datum: 2012-05-22 Klockan: 14.15 14.50 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1159/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2012-05-22 Klockan: 14.15 14.50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1241/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) 1-6, 9-34 Jan Zetterqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 99/2012 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2012-04-18 Klockan: 14:00-17:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Jan Zetterqvist (S) Anna Hedström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Hardemo bygdegård, Kumla, måndagen den 18 juni 2001 klockan 18.30 20.05 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Annica Eriksson (s) Gudrun

Läs mer

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet) Ärendelista Ks 1428/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2016-02-09 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ln 16/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP) Karl-Gustav Granberg (S)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 170/2011 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2011-06-09 Klockan: 14:00-17:15 Plats: Utvecklingscentra Vivalla, Ateljén, Biblioteket Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Ordförande

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 175/2011. Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Protokoll Snv 175/2011 Skolnämnd nordväst Datum: 2011-09-12 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Hovstaskolan Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Per-Åke Sörman (C) Sheneh Armaghan (S) Ali Isaak Osman (S)

Läs mer

Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats 16.00 18.10 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 80-93 Närvarande Lars-Åke Johansson (S) ordförande Anethe Tolfsson (S) 82-93, kl. 16.08-18.10

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SA~NTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.20 Bert-Åke Näshmd (M), l:e vice ordfårande Jan Birgersson (M), ersätter Göte Eek

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 49/2013. Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 49/2013 Miljönämnden Datum: 2013-06-10 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Eva-Britt Sjödahl (S) Sofia

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7

Protokoll. Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17. Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Tid Måndagen den 22 februari kl. 14-17 Plats Matsalen på Norrbyskolan, Majorsgatan 7 Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP), ordförande Gunn Öjebrandt (KD), vice ordförande Gunilla Olofsson (M) Ann-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 23/2014. Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Protokoll Sno 23/2014 Skolnämnd nordost Datum: 2014-06-12 Klockan: 13:30 16:30 Plats: Engelbrektsskolan Närvarande ledamöter Elisabeth Malmqvist (C) Eghbal Kamran (M) Allan Armaghan (S) Anette Stålnacke

Läs mer

Programnämnd Samhällsbyggnad

Programnämnd Samhällsbyggnad Protokoll Sam 123/2010 Programnämnd Samhällsbyggnad Datum: 2010-08-31 Klockan: 13:00 15:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP), ordförande Inger Högström-Westerling (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 47/2016 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2016-05-18 Klockan: 14:00 16:50 Plats: Dojan norr, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 21/2015. Datum: 2015-10-08 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Glanshammars bygdegård, Gamla Arbogavägen 18

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 21/2015. Datum: 2015-10-08 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Glanshammars bygdegård, Gamla Arbogavägen 18 Protokoll Ln 21/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-10-08 Klockan: 15:00-17:00 Plats: Glanshammars bygdegård, Gamla Arbogavägen 18 Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP)

Läs mer

Protokoll Gy 19/2011. Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60

Protokoll Gy 19/2011. Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60 Protokoll Gy 19/2011 Gymnasienämnden Datum: 2011-02-09 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Lilla Hotellet, lokal Viking, Drottninggatan 60 Närvarande ledamöter Dennis Begic (S) Maria Haglund (M) Georg Barsom (FP)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 219/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 219/2013. Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten Protokoll Sö 219/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-05-15 Klockan: 14:00-16:20 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-08-22. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-08-22 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 22 augusti 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Sid Justering... 3 57 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan ekonomisk återrapport...

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter

Protokoll Kommunfullmäktige Datum: Klockan: Plats Närvarande ledamöter Protokoll Ks 37/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-04-29 Klockan: 9:00-17:20, (ajournering mellan klockan 15:20-15:40) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S), ordförande Jan

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser

Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195. uppdrag avseende statistik över parkeringsöverträdelser 2 Kf 17 Dnr 00/KS125 311 Dnr 96/KS195 Felparkeringsavgifter Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav 1996-09-17 dåvarande samhällsbyggnadsnämnd i uppdrag att komplettera förslag om felparkeringsavgifter

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 21 juni 2016 Sid Justering... 2 73 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan... 3 74 Månadsrapport

Läs mer