Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE , Sessionssalen i Örebro rådhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus"

Transkript

1 REGIONFULLMÄKTIGE , Sessionssalen i Örebro rådhus

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport , dnr Dokumenthanteringsplan och riktlinjer för dokumenthantering i Regionförbundet Örebro län, dnr Arkivreglemente för Regionförbundet Örebro län, dnr Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2014, dnr Mötet avslutas 12

3 Plats och tid: Beslutande: Icke tjänstgörande ersättare Sekreterare: Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Torsdag den 10 oktober 2013 Klockan Enligt närvarolista Enligt närvarolista Eva Getzman Utses att justera: Ordinarie Ingegerd Oberg (S) Erik Johansson (FP) Ersättare Björn Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Tid för justering Den 17 oktober 2013, kl Plats: Regionförbundet Örebro Program: Mötet öppnas av ordförande Raul Björk (S) Ärenden enligt föredragningslistan

4 Regionfullmäktige Deltar i beslut Kommun/landsting Ledamot Kallad ersättare Askersund Per Eriksson (S) Solveig Samuelsson (S) Rune Karlsson (V) Calill Ohlson (M) Degerfors Gertowe Thörnros (V) Annika Engelbrektsson (S) Hallsberg Inga-Britt Ritzman (S) Magnus Andersson (S) Ewa Unevik (M) Torbjörn Appelqvist (M) Hällefors Anne Horneman (S) Christina Johansson (M) Lars-Göran Zetterlund (C) Karlskoga Anders Ohlsson (S) Niina Laitila (S) Peter Wiklund (M) Lars-Erik Jonsson (KD) Anneli Lyckeborn (FP) Kumla Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Mats Gunnarsson (MP) Laxå Kenth Gustafsson (S) Roland Karlsson (S) Bo Rudolfsson (KD) Lekeberg Håkan Söderman (M) Lennart M Pettersson (S) Lindesberg Anders Ceder (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Karl Arne Löthgren (C) Ljusnarsberg Ewa-Leena Johansson (S) Hans Hedborg (C) Nora Gabrielle Peteri (FP) Eva Thuresson (M) Solveig Oscarsson (S) Örebro Lena Baastad (S) Ingegerd Oberg (S) Ameer Sachet (S) Fisun Yavas (S) Dennis Begic (S) Roger Andersson (S) Malin Tinjan (V) Jessica Carlqvist (V) Lars Elamson(M) Kent Valdemarsson (M) Johan Kumlin (M) Larz Lundberg (FP) Åsa Johansson (FP) Lennart Bondeson (KD) Gunilla Olofsson (M) Helena Bosved (MP) Örebro läns landsting Marie-Louise Forsberg Fransson (S) Ewa Viktorsson (S) Jonas Karlsson (S) Irén Lejegren (S) Elisabeth Rådström Paavonen (S) Raul Björk (S) Susanne Stenlund (S) Björn Eriksson (S) Helena Frisk (S) Bengt Storbacka (S) Inger Trodell (S) Kenneth Lantz (V) Margareta Carlsson (V) Catrin Steen (MP) Agneta Nilsdotter (MP) Gunilla Holmström (M) Ola Karlsson (M) Göran Strömqvist (M) Arazu Bayazidi (M) Lennart Carlsson (M) Erik Johansson (FP) Ewa Sundkvist (KD) Torbjörn Ahlin (C) Inger Karlsson (SD) Magnus Ingvall (SD) Daniel Edström (SD) KS-ordförande med yttranderätt

5 Ej tjänstgörande ersättare Närvarande tjänstemän Mikael Calmestig, enhetschef

6 6 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation Örebro läns landsting har anmält följande entledigande och fyllnadsval. Emma Ode (MP) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige och Agneta Nilsdotter (MP) har valts in som ny ersättare i regionfullmäktige. Sigvard Blixt (SD) har valts in som ny ersättare i regionfullmäktige efter Willi Briede (oberoende, f.d SD) (Landstingsfullmäktige 99, ) Regionfullmäktiges beslut Anmälan av entledigande och fyllnadsval till regionfullmäktige läggs till handlingarna. Underlag för beslut Medlemsorganisationens beslut Meddelas: Den entledigade De valda

7 7 13 Regionförbundets delårsrapport , dnr Enligt förbundsordningen ska regionstyrelsen redovisa tertialvisa uppföljningar med helårsprognos som tillställs medlemmarna. Delårsrapporten har varit föremål för granskning av regionfullmäktiges revisorer. Regionfullmäktiges beslut Revisorernas bedömning och revisorernas rapport läggs till handlingarna. Delårsrapporten för godkänns. Regionfullmäktiges behandling av ärendet Yttranden Enhetschef Mikael Calmestig inleder med att kommentera verksamhetsmålen samt ekonomin. Revisionens ordförande Anders Svärd anger att revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. Regionstyrelsens 1 vice ordförande Björn Eriksson (S) ser det positivt att pilarna är åt rätt håll i förhållande till verksamhetsmålen och att det är bra kontroll på ekonomin. Lennart Carlsson (M) önskar en redovisning av projekten Kunskap om droger samt Prioprojektet. Gertowe Thörnros (V) undrar hur det gått med förteckningen över vilka bidrag som finns för företag att söka. Håkan Söderman (M) ställer sig frågande till om regionförbundet är på väg mot måluppfyllelse vad gäller de politiska målen för skolstöd på sid 16 i förslaget till delårsrapport. Yrkanden Björn Eriksson (S), Torbjörn Ahlin (C), Lennart Carlsson (M), Erik Johansson (FP), Bo Rudolfsson (KD), Mats Gunnarsson (MP), Gertowe Thörnros (V) yrkar alla bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.

8 8 Forts 13 Ordföranden noterar att regionfullmäktige får en redovisning av Lennart Carlssons (M), Gertowe Thörnros (V) och Håkan Södermans (M) frågeställningar vid nästa sammanträde. Underlag för beslut Regionstyrelsens beslut 52, Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Förslag Delårsrapport 2013 godkänd av regionstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport, Revisionsrapport, Meddelas: Revisorerna Medlemsorganisationerna

9 9 14 Dokumenthanteringsplan och riktlinjer för dokumenthantering i Regionförbundet Örebro län, dnr En internkontroll har genomförts av KPMG för att kontrollera diarieföring av e-post. Enheten för ekonomi och administration har uppdaterat Dokumenthanteringsplan och Riktlinjer för dokumenthantering för Regionförbundet Örebro Län. Regionfullmäktiges beslut Dokumenthanteringsplanen godkänns. Underlag för beslut Regionstyrelsens beslut 53, Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Förslag: Dokumenthanteringsplan, godkänd av regionstyrelsen Bilaga: Riktlinjer för dokumenthantering, godkänd av regionstyrelsen Meddelas: Regionkansliet

10 10 15 Arkivreglemente för Regionförbundet Örebro län, dnr En internkontroll har genomförts av KPMG för att kontrollera diarieföring av e-post. Enheten för ekonomi och administration har gått igenom arkivreglementet för Regionförbundet Örebro Län. Regionfullmäktiges beslut Det uppdaterade Arkivreglemente för Regionförbundet Örebro Län antas. Underlag för beslut Regionstyrelsens beslut 54, Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig, Förslag: Arkivreglemente, godkänt av regionstyrelsen Meddelas: Regionkansliet

11 11 16 Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2014, dnr Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa sin sammanträdesplan för 2014 enligt följande: kl 13-18, 5 juni, 23 okt och 4 dec. Regionfullmäktiges beslut Regionfullmäktiges sammanträdesplan för 2014 fastställs enligt följande: Förmiddag den 5 juni, kl den 23 okt och den 4 dec. Regionfullmäktiges behandling av ärendet Ett justerat förslag till beslut gällande tiden för regionfullmäktig den 5 juni presenterades. Förslaget anger förmiddag istället för eftermiddag. Underlag för beslut Regionstyrelsens beslut 58, Tjänsteskrivelse nr 2 upprättad av Eva Getzman Meddelas: Regionkansliet Medlemsorganisationerna

12 12 17 Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat kl

13

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Sammanträdets öppnande... 4 17 Upprop... 4 18 Protokolljustering... 7 19 Skrivelser till landstingsfullmäktige...

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro

Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55. Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Nr 10 Tid 17 december 2008 kl. 9.00-16.55 Plats Sessionssalen, Rådhuset, Örebro Närvarande ledamöter Lars O Molin (KD), ordförande Britta Bjelle (FP), 1:e vice ordförande Irén Lejegren (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Förslag till beslut Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar

Förslag till beslut Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan 2014-03-11 Sida 1/3 Bilaga 4 Kommun invest ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämman Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer