Gruppens psykologi. Attributionsteori

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppens psykologi. Attributionsteori"

Transkript

1 SOCIALPSYKOLOGI Sjukgymnastutbildningen KI, T2 Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden Begrepp och teorier som kommer att tas upp: Hur vi ser på oss själva och andra? Hur påverkar attityder oss? Grupptryck, lydnad inför auktoritet, hur förhåller vi oss till andra i ett socialt sammanhang; omtanke om andra, ömsesidighet, vi och dem tänkande Gruppens psykologi Gruppens psykologi Attributionsteori Hur förklarar vi andra människors beteende? Heider (1958) noterade att människor har en tendens att tillskriva andra människors beteende eller förklara deras beteende utifrån följande faktorer: 1) inre egenskaper eller 2) yttre situation. Ex en student som kommer för sent. Läraren drar slutsatsen 1) att han är slarvig, 2) att T-banan ej fungerar. Fundamentalt fel: vi tillskriver oftare de inre egenskaperna, inte situationen 1

2 Kulturella skillnader Stereotyp En jämförelse mellan västerlänningar och österlänningar visar att asiater är mer benägna att dra slutsatser utifrån situationsbundna faktorer när det gäller attribution (Miyamoto et al 2002). Italienare har ett eldigt temperament.. Stereotyp är ett kognitivt schema, som underlättar en kategorisering av inkommande information. Man drar sedan snabba slutsatser om t ex människor eller situationer men som kan vara helt felaktiga. Attityder Attityder påverkar oss: Definition av en attityd: En övertygelse eller känsla avseende andra människor eller händelser och som påverkar våra reaktioner Attityder kan vara medvetna men de kan även vara omedvetna Hur påverkas vårt beteende? Attityder påverka våra handlingar, men: Våra handlingar påverkar även våra attityder, t ex vid rollspel Vi kan ändra våra attityder Foot-in-the-door Kognitiv dissonans (Festingers teori) Övertyga individer att gå emot sin egen vilja Våra handlingar påverkar våra attityder: att man går med på att göra en liten sak, t ex att skriva positivt om något man absolut inte gillar. Senare övertygas man om att gå med på att göra mycket mer När handling och attityd inte överensstämmer, uppstår en konflikt och vi känner ett obehag. Vi försöker reducera detta obehag genom att förändra vår attityd. 2

3 Rollspel påverkar attityder Kognitiv dissonans Vi ändrar vår attityd efter samspel eller genom att umgås med motparten, ex Stockholmsyndromet (Norrmalmsdramat) Efter att ha varit med som försöksperson i ett tråkigt experiment, som vi fått betalt för att säga att det var intressant. Då ändras vår attityd. Vi tycker att det inte var så tråkigt. Attityder kan vara motsägande, eller beteende och attityd stämmer ej överens. Vi löser konflikten genom att vi ändrar vår attityd. Det är lättare att ändra sin attityd än beteendet Kognitiv dissonans Följsamhet - Compliance Att ändra attityd är lättare än att ändra vårt beteendet. Exempel: en rökare kan säga: Jag röker men det är inte så farligt att röka. Att göra något som någon ber en om. Gäller även t ex att följa en föreskrift, att ta sin medicin enligt ordination. Eller följa ett rörelseschema enligt ordination. Följa doktorns rekommendation Konformitet Konformitet innebär att vi rättar oss efter gruppens normer: - Exempel är Asch experiment: - En grupp försökspersoner skall avgöra linjernas längd - Svaret är uppenbart, men försökspersonen ger vika för grupptrycket. 3

4 Solomon Asch och hans studie Asch experiment: Matcha linjer Konformitet Milgrams lydnadsexperiment Solomon Asch experiment: - Försökspersonen tror att de övriga i gruppen är vanliga försökspersoner - Han/hon hör när de andra avger sina svar - Svaren är felaktiga, men: försökspersonen går emot sin egen övertygelse och svarar felaktigt; han följer gruppens norm Stanley Milgram (1963, 1974): - Lära en elev en parad ordlista - Bestraffning av felaktiga svar: en elstöt av varierande styrka från mild till måttlig och till mycket stark. - Lydnaden var som störst när försöksledaren befann sig i samma rum Milgrams Experiment Experimentsituationen Kontroversiellt experiment: Experimentet går ut på att man ställer upp som försöksledare för ett experiment med en elev som har svårt att lära sig parade ord. När eleven svarar fel får han/hon en elstöt. Det finns olika grader av bestraffning: från svag, måttlig, stark till extremt stark elstöt 4

5 Resultat från Milgrams studie De flesta deltagarna fortsatte att ge elstötar som var extremt starka eller livsfarligt starka 63% av de försökspersoner som Milgram rekryterade följde instruktionen helt utan att avbryta sitt deltagande. Mekanism som användes: Foot-in-the-door effekten med endast en svag elstöt till en början och med stegvis förhöjd effekt: ge en allt starkare stöt Myers menar att detta kan översättas till andra situationer när vanliga människor begår grymma handlingar, t ex i krig Etiska aspekter av Milgrams experiment Diskutera de etiska aspekterna av experimentet. Man får inte lura någon. Försökspersonerna hade gjort upp ett kontrakt d v s de hade kommit överens om att agera som lärare. Därmed svårt att bryta kontraktet. Social Influence (påverkan) Social facilitering: En bättre prestation när man har åskådare, t ex idrottsprestation, bättre prestation på hemmaplan Social facilitering gäller även intellektuella prestationer, t ex att hålla föredrag Beror på att man skärper sig och att man har en förhöjd arousalnivå Deindividuation Sociala relationer Att man inte är en individ längre : Innebär att man i en grupp kan utföra handlingar som man annars ej skulle göra, man blir anonym, man känner inte ansvar. Ansvaret sprids på flera, ingen känner fullt ansvar. Fördom: Förutbestämd oftast negativ attityd till en grupp i samhället, ofta en minoritet. Har sin bakgrund i det faktum att vi reducerar inkommande information i stereotyper. Scapegoating: Syndabocksteorin Man skyller missförhållanden på en annan grupp, ofta annan etnisk grupp eller minoritet. 5

6 Altruism Att man gör goda saker för andra: Man är osjälvisk och visar omtanke om och hjälper andra människor. Frågan är varför vi är altruistiska och vilken utdelning det ger. Hypotes: Empati att vi kan sätta oss in i en annan människas situation. Sociala relationer forts. Ingroup och Outgroup tänkande: Vi och Dom tänkande. Vi behöver en grupp att identifiera oss med. Grupptänkande stärker ett slags bias: Vi anser vår egen grupp vara bättre. Bystander effekt - Att man som åskådare till en olycka inte väljer att ingripa. Mera sannolikt om det är många som är åskådare. Man ingriper om man ser någon annan ta ett initiativ, eller om man anser sig ha tid. Bystander effekt forts. Vi ingriper ifall vi anser det vara en verkligt farlig situation, Om offret liknar oss på något sätt, Om vi inte har bråttom, Om vi är på gott humör Om vi får skuldkänslor Social Exchange: Ömsesidighet Vi hjälper andra och förväntar oss att andra skall hjälpa oss. Om vi får hjälp, bör vi hjälpa vid ett annat tillfälle. Om jag får en present, bör jag ge en present nästa gång. 6

Socialpsykologiska perspektivet

Socialpsykologiska perspektivet Socialpsykologiska perspektivet Socialpsykologi Vi är i allra högsta grad sociala varelser. Vi påverkas av och är beroende av varandra, kommunicerar med varandra på många olika sätt och bildar grupper

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten. Attraktivitet. Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02

Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten. Attraktivitet. Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02 Näringsliv och Samhällsbyggnadsenheten Attraktivitet Vad gör en plats attraktiv? Victor Sunnliden & Lisa Lindgren 2013-07-02 ABSTRAKT "Vad som gör en plats attraktiv är en fråga som diskuterats under många

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Ta kontrollen över dina tankar

Ta kontrollen över dina tankar Ta kontrollen över dina tankar Vi vill alla må bra, känna lycka och nå våra mål. Men vi lägger ofta krokben för oss själva genom skuldkänslor, självförakt, oro eller svartsjuka. Genom att ändra ditt sätt

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

GRUPPER OCH GRUPPFORSKNING

GRUPPER OCH GRUPPFORSKNING GRUPPER OCH GRUPPFORSKNING FOG SAMLINGSVOLYM 1 (1998) FOG Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) Linköpings universitet 581 83 Linköpings universitet SWEDEN September 1998 157 Sidor ISSN

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Vad är det för skillnad?

Vad är det för skillnad? Vad är det för skillnad? Olika pedagogisk grundsyn leder till olika sätt att bemöta barn med autism Ulrika Aspeflo Jag hör ofta kollegor säga att alla vi som arbetar med barn med autism arbetar på ungefär

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

C-UPPSATS. Manipulativa sekter, vem ansluter sig?

C-UPPSATS. Manipulativa sekter, vem ansluter sig? C-UPPSATS 2008:123 Manipulativa sekter, vem ansluter sig? - en beskrivning och analys av omvändelsen ur ett psykologiskt perspektiv Therese Stjernström Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen

Läs mer

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk LÄS EN FILM, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk Film i Dalarna. Kaserngården 13. 79140 Falun. 023-26275. www.filmidalarna.se innehåll:

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?

Kan vi påverka folks miljöattityder genom information? Kan vi påverka folks miljöattityder genom information? En analys av radiosatsningen "Klimatfeber" Sverker Jagers Johan Martinsson Andreas Nilsson Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2009:4 Finansdepartementet

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer