Tio övningar om hjälterollen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio övningar om hjälterollen"

Transkript

1 Raoul wallenberg-kalendern Tio övningar om hjälterollen Här finns tio övningar som alla behandlar hjälterollen. De ska fungera som stöd i arbetet med Raoul Wallenberg-kalendern. Vad krävs för att bli en hjälte? Kan du vara en? Materialet innehåller värderingsövningar, film och diskussionsövningar Heta stolen En uppvärmningsövning Egenskaper hos en hjälte Vilka egenskaper har man som hjälte? Vem kan bli en hjälte? Vad är det som driver människor att inta en hjälteroll? Vad krävs? Vad krävs för att man ska göra något? The snackman En kort film från verkligheten Vilket hörn väljer du? Vad skulle du ha gjort i olika situationer? Hej forskare! En fyrahörnövning där även forskare ger svar Hjälten i Budapest Vi tittar närmare på Raoul Wallenberg Min personliga favorit Vilken är din favorit i almanackan? Är alla hjältar lika? Är alla hjältar lika eller skiljer de sig åt? Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 1/19

2 1 Heta stolen En uppvärmningsövning Låt eleverna sitta på stolar som är placerade i form av en halvcirkel. Det ska finnas en stol för mycket så att rörelse kan ske även om det endast är en elev som vill. Läs upp nedanstående påståenden för eleverna och be dem ta ställning för eller emot genom att resa sig och byta plats med någon annan som också reser sig (=håller med) eller sitta kvar (=håller inte med). Man kan också ställa följdfrågor utifrån hur eleverna svarat så att de kan få motivera och utrycka sina ställningstaganden med ord. Denna övning ger även en rörelse i gruppen och gruppen blandas. Detta är något man kan utnyttja vid sammansättningen av mindre diskussionsgrupper till andra längre övningar som man vill fortsätta med. En del frågor handlar inte alls om ämnet. De syftar till att man hela tiden ska ta ställning, ta snabba beslut och för att få en variation bland frågorna. Här finns inget svar som är rätt eller fel. Undvik att markera vad du som ledare tycker är rätt svar utifrån dina egna normer. Om någon i gruppen frågar vad du tycker så svara ärligt. Läraren/ledaren för gruppen bör inte vara med och delta i värderingsövningarna. Följande påståenden är några exempel: Jag tycker om att vakna tidigt. Det är fel att inte göra något (inte agera) om man ser att människor far illa eller blir illa behandlade. Vissa människor är mera värda än andra. Om man ser att någon råkar illa ut, men inte gör något är man som åskådare medskyldig till det som händer. De flesta människor undviker en sanning om den är för obehaglig eller jobbig. Lydnad är alltid bra. Det finns inget dåligt väder. En del av dem som blir utsatta för mobbing får skylla sig själva. Om många tycker samma sak betyder det automatiskt att denna sak är rätt/riktig. Man kan få status/berömmelse/respekt genom att trakassera/mobba någon annan. (Välj det ord som passar gruppen) Det är lättare för människor att göra elaka saker än att göra bra/snälla saker. Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 2/19

3 Fortsättning Heta Stolen De flesta människor behöver en auktoritet/ledare som säger till dem vad/hur de ska göra. (Välj det ord som passar gruppen.) Människor behöver regler för att kunna umgås med varandra. Rädsla är en orsak som gör att människor inte ingriper/agerar när de ser att någon far illa/blir skadad. (Välj det ord som passar gruppen.) Det finns ofta lite sanning i rykten/skitsnack om personer. De som tittar på gör det lättare för mobbaren att fortsätta att mobba. Idag skulle inte Förintelsen kunna hända, eftersom människor idag skulle protestera och ingripa. Jag som person kan vara en förebild för andra. Jag tycker om pepparkakor. Vad vi gör/hur vi agerar påverkar andra människor. (Välj det ord som passar gruppen.) Den som tiger i en demokrati samtycker. (För äldre grupper). Åskådare måste ingripa när det ser att någon blir behandlad illa. Alla människor är födda med en förmåga att förstå hur en annan människa känner sig. Vad en grupp åskådare gör kan ha betydelse för om en mobbing (situation) kommer att fortsätta eller inte. Grupptryck kan vara mycket starkt. Alla människor kan bli mobbare. Alla människor kan bli offer för mobbing. Alla människor kan bli en räddare. Om jag ser någon bli mobbad och inte gör något åt det är även jag elak mot en som blir mobbad. Alla människor kan bli offer/förövare/åskådare/hjälte. Skänker vi till välgörenhet kan vi bli bättre människor. (För äldre grupper.) Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 3/19

4 2 Egenskaper hos en hjälte Dela ut arbetsmaterialet: Egenskaper hos en hjälte till varje elev. Ställ följande fråga till hela klassen: Finns det speciella egenskaper man har som hjälte? Elevernas uppgift blir att fylla i blanketten. Vilka egenskaper anser de att en hjälte har? Sätt upp elevernas hjältar och låt klassen gå runt och titta på varandras hjältar. Summera med en avslutande diskussion. Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 4/19

5 Arbetsmaterial: Egenskaper hos en hjälte Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 5/19

6 3 vem kan bli en hjälte? Ställ följande frågor. Låt eleverna diskutera i par eller i grupper om 4-6 deltagare. För en gemensam diskussion med klassen efter varje fråga. Vad är det som driver människor att inta en hjälparroll (hjälteroll)? Har du någon gång varit en hjälte? Vad krävs för att man ska kunna kallas hjälte? Är hjälte ett bra namn på personerna i kalendern? Ska man kalla personer som gjort något liknande något annat? (jmf offer, förövare, åskådare och?) Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 6/19

7 4 vad krävs? Vad krävs det för egenskaper för att man ska bli en hjälte /hjälpare? Är det bara modiga människor som blir det? Krävs det att man har muskler? Eller är det de som känner ett stort rättspatos? Klipp ut och rangordna lapparna. Lägg den du tror spelar störst roll högst upp. Att man är modig Att man är stark Att man har ett stort rättspatos Att man inte tänker på konsekvenserna Eget alternativ Att man känner den som behöver hjälp Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 7/19

8 5 the snackman Titta på filmen tillsammans. Den korta filmen handlar om en man som väljer att gå mellan ett bråk på tunnelbanan. Ställ följande frågor. Låt eleverna diskutera i par eller i grupper om 4-6 deltagare. För en gemensam diskussion med klassen efter varje fråga. Varför tror ni mannen väljer att ingripa? Spelar det någon roll att han beter sig på ett rätt oväntat sätt och på så sätt får de att sluta slåss? Spelar mannens rätt nonchalanta attityd någon roll för att bråket upphör? (att han lugnt står och äter sina strips). Kan man kalla honom för en hjälte? Hur stor roll spelar han som ropar att han filmar händelsen? Är han den egentliga hjälten? Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 8/19

9 6 Vilket hörn väljer du? Ställ nedanstående frågor till eleverna i klassen och ange samtidigt de tre givna svarsalternativen (eller fyra) och/ eller ett öppet svarsalternativ. Varje svarsalternativ motsvaras av ett hörn i rummet. Eleverna i gruppen svarar på frågan genom att ställa sig i det hörn som, enligt deras åsikt, känns rätt för dem. Gå sedan runt och be några från varje hörn att motivera varför de ställt sig just där. Följdfrågor kan också vara bra. (Hörnen kan även markeras med siffror eller bokstäver om det blir tydligare.) Här finns inget svar som är rätt eller fel. Den första frågan syftar till att vara en uppvärmningsfråga för att eleverna ska förstå vad de ska göra, sätta igång tankarna och skapa rörelse i rummet. Undvik att markera vad du som ledare tycker är rätt svar utifrån dina egna normer. Om endast en elev står ensam vid ett av hörnen kan man som ledare fysiskt stötta genom att också ställa sig där utan att motivera åsikt. Läraren/ledaren för gruppen bör inte vara med och delta i värderingsövningarna. Följande påståenden är några exempel: (Uppvärmningsfråga) Det viktigaste för att kunna vakna på morgonen är: 1. Kaffe/Te 2. Dusch 3. Väckarklocka 4. Eget förslag Du går förbi en kiosk där några ungdomar trakasserar en annan. Du har fyra valmöjligheter, hur gör du? 1. Du går förbi och vill inte bli inblandad. Du kommer att ringa polisen senare. 2. Du ställer dig ca 5 meter från platsen och hoppas att din närvaro på något sätt ska förhindra det som pågår. 3. Du ställer dig en bit bort från platsen men du ber ungdomarna lägga av, annars ringer du polisen. 4. Eget alternativ. Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 9/19

10 Fortsättning vilket hörn väljer du? Du lämnar klassrummet under en lektion för att gå och hämta något. Du ser när du kommer ut i korridoren att en av dina kompisar plockar pengar ur en jackficka. Vad gör du? 1. Du låtsas att du inte ser. 2. Du säger åt din kompis att lägga tillbaka pengarna. 3. Du säger till din kompis och går sedan till en lärare och berättar vad du sett. 4. Eget alternativ. Du bor i en trappuppgång där du vet att några barn i en annan lägenhet far illa. Du hör ofta skrik från lägenheten, men du gör inget åt det. Kan man säga att det också är ditt fel att barnen mår dåligt? 1. Ja 2. Nej 3. Kanske En person som du tidigare, när du var liten, brukade umgås mycket med går nu i din parallellklass. Nu för tiden umgås ni inte men brukar heja på varandra och fråga hur det är. En dag får du höra att några pratar om henne. De diskuterar hennes kläder och säger att hon klär sig horigt och att hon uppenbarligen vill att alla ska kolla in hennes bröst. Vad gör du? 1. Ingenting. Hon får skylla sig själv som klär sig som hon gör och hon får ta ansvar för sina egna handlingar. 2. Jag pratar med några av lärarna och ber henne eller honom att ha en diskussion i klassen om ryktesspridning och förtal. 3. Jag säger ifrån till dem som jag hör snacka och säger att de inte har att göra med vad hon har på sig och vad hon gör och att de inte ens vet att ryktena är sanna. 4. Eget alternativ. Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 10/19

11 7 hej forskare! Ställ nedanstående frågor till eleverna i klassen. Varje svarsalternativ motsvaras av en plats i rummet. Eleverna i klassen svarar på frågan genom att ställa sig vid den plats ( Ja/Nej), som enligt deras åsikt, känns rätt för dem. Gå sedan runt och be några från varje grupp att motivera varför de ställt sig just där. Följdfrågor kan också vara bra. Undvik att markera vad du som ledare tycker är rätt svar utifrån dina egna normer. Om endast en elev står ensam vid ett av hörnen kan man som ledare fysiskt stötta genom att också ställa sig där utan att motivera åsikt. Läraren/ledaren för gruppen bör inte vara med och delta i värderingsövningarna. Efter varje fråga där ni har diskuterat elevernas val kan du berätta vad forskningen säger och diskutera forskningsresultatet. frågor: 1. Du ser en man slå en kvinna. Hjälper du hellre kvinnan om hon inte känner mannen än om de är gifta? Spelar det någon roll för dig om de känner varandra eller inte? > Ja, det spelar roll > Nej det spelar ingen roll Forskningen säger: Makarna Piliavins och Rodins studie från 1969 (University of Wisconsin) visar att om kvinnan beter sig som om mannen är okänd är chansen 65 procent att hon får hjälp. Om hon beter sig som hon är gift är chansen bara 19 procent. 2. Har du svårt att stå upp för din åsikt om människorna du för tillfället är med är av en annan uppfattning? > Ja > Nej Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 11/19

12 fortsättning hej forskare! Forskningen säger: Vid Colombia University kunde forskaren Salomon Asch i ett berömt experiment visa följande: Nio personer i maskopi påstod alla att en viss linje var längst. Den tionde personen såg att detta inte stämde. Trots det uppenbart felaktiga svaret gav den tionde personen samma svar som de andra. Forskaren kunde med experimentet visa hur lätt vi påverkas av vad andra tycker. 3. Är det större chans att du hjälper någon i nöd om den personen hejar på samma fotbollslag som du? > Ja > Nej Forskningen säger: Mark Levine vid Lancaster University träffade år 2005 försökspersoner som var trogna sin fotbollsklubb. Direkt efter det iscensattes en olyckshändelse där personerna blev vittne till en man som ramlade, iklädd neutrala respektive olika fotbollslags kläder. Försökspersonerna hjälpte en klubbfrände fyra gånger så ofta som de hjälpte andra. 4. En tjej har just varit med om en cykelolycka. Minskar din benägenhet att hjälpa henne om olyckan berodde på hennes dåliga cykelkörning? > Ja, den minskar > Nej, den minskar inte Forskningen säger: Makarna Piliavin och Rodin vid University of Wisconsin visade att en man som kollapsat i tunnelbanan fick hjälp hälften så ofta om han luktade alkohol, jämfört med om han verkade nykter. (Vid den sista frågan ber du eleverna ställa sig i en fallande skala från stor roll till ingen roll alls.) 5. Hur stor roll spelar en persons utseende när det gäller hur du beter dig mot honom eller henne? > Stor roll > Ingen roll alls Forskningen säger: Forskare på University of Rochester visade att uppsatser med snygg bild på författaren alltid fick högre betyg än de med fulare bild. Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 12/19

13 8 Hjälten i Budapest Visa bilden på Raoul Wallenberg utan att ge någon information. Ställ följande fråga till hela klassen: Vad vet ni om mannen på bilden? Summera elevernas svar och komplettera med fakta om så behövs. Läs mer om Raoul Wallenberg i almanackan, den 4 augusti. Dela in klassen i grupper om 4-6 stycken. Ställ följande frågor till grupperna och låt dem diskutera. För en gemensam diskussion med hela klassen efter varje fråga. Undvik att markera vad du som ledare tycker är rätt svar utifrån dina egna normer. Kan man kalla Raoul Wallenberg för hjälte? Hur har synen på och kampen för mänskliga rättigheter förändrats sedan andra världskriget då Raoul Wallenberg var verksam? Finns det några likheter? Diskutera begreppet förebild. Hur skulle ni allmänt förklara begreppet förebild? Vilka andra kända förebilder förknippar ni med en person som Raoul Wallenberg? Låt eleverna fortsätta arbeta i grupperna med följande frågor. För en gemensam diskussion med hela klassen efter varje fråga. Vad betyder begreppet förebild för er personligen? Kan ni ge exempel på några förebilder som ni har och varför? På vilket sätt skulle Raoul Wallenberg kunna vara en förebild för er? Varför riskerar människor sitt eget liv för att förbättra andras? Kan man kalla Raoul Wallenberg och Per Anger för hjältar? Hur har synen på och kampen för mänskliga rättigheter förändrats sedan andra världskriget då Raoul Wallenberg var verksam? Finns det några likheter? Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 13/19

14 arbetsmaterial: Hjälten i Budapest Bildkälla: Scanpix Foto: Okänd fotograf Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 14/19

15 9 Min personliga favorit Låt eleverna arbeta enskilt och bläddra i sin almanacka och be dem välja ut sin personliga favorit. Låt eleverna arbeta med följande frågor: Varför har du valt henne/honom? Varför tycker du att personen är en hjälte? Undersök hur situationen gällande mänskliga rättigheter ser ut i personens hemland idag. (Om du har valt en historisk person: Har situationen förändrats idag?) Använd olika källor i ditt sökande och jämför de olika källorna. Arbeta källkritiskt. Gör ett personporträtt av personen du valt. Du kan välja att göra det som en väggtidning, muntlig presentation med t.ex. PowerPoint, film, ljudreportage etc. Låt eleverna redovisa sitt arbete för varandra Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 15/19

16 arbetsmaterial: min personliga favorit frågor: Varför har du valt henne/honom? Varför tycker du att personen är en hjälte? Undersök hur situationen gällande mänskliga rättigheter ser ut i personens hemland idag. (Om du har valt en historisk person: Har situationen förändrats idag?) Gör ett personporträtt av personen du valt. Du kan välja att göra det som en väggtidning, muntlig presentation med t.ex. PowerPoint, film, ljudreportage etc. Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 16/19

17 10 Är alla hjältar lika? Låt eleverna leta upp de 12 hjältarna som är presenterade med bild i kalendern: David Kato den 26 januari Sophie Scholl den 22 februari Bradley Manning den 26 maj Vittorio Arrigoni den 14 april Hawa Abdi den 6 maj Den okände rebellen den 5 juni Roméo Dallaire den 1 juli Raoul Wallenberg den 4 augusti Ruby Bridges den 8 september Anna Politkovskaja den 30 augusti Manal al-sharif den 30 maj Moder Teresa den 26 augusti Dela ut blanketten 12 hjältar samt Likheter, olikheter. Finns det något gemensamt hos dem som är hjältar eller kan man se stora skillnader? Låt eleverna diskutera i par eller i grupper om 4-6 deltagare. Jämför de 12 hjältarna med varandra. Ställ följande fråga: Finns det några likheter hos de olika hjältarna? Ser ni några stora skillnader? Det kan handla om egenskaper, uppväxtförhållanden, situationer etc. För in likheterna och olikheterna i blanketten. För en gemensam diskussion med klassen: Fanns det några likheter hos de olika hjältarna? Fanns det stora skillnader? Vad var övervägande, likheterna eller olikheterna? Har de som är hjältar något gemensamt med varandra som gör att just de blir hjältar? Kan alla bli hjältar? Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 17/19

18 arbetsmaterial: likheter och olikheter likheter olikheter Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 18/19

19 arbetsmaterial: 12 hjältar David Kato den 26 januari Sophie Scholl den 22 februari Bradley Manning den 26 maj Vittorio Arrigoni den 14 april Hawa Abdi den 6 maj Den okände rebellen den 5 juni Roméo Dallaire den 1 juli Raoul Wallenberg den 4 augusti Ruby Bridges den 8 september Anna Politkovskaja den 30 augusti Manal al-sharif den 30 maj Moder Teresa den 26 augusti Raoul Wallenberg-kalendern / tio övningar om hjälterollen sid 19/19

VÅR KLASS. Foto Cato Lein. Efterarbetsmaterial för gymnasiet

VÅR KLASS. Foto Cato Lein. Efterarbetsmaterial för gymnasiet VÅR KLASS Foto Cato Lein Efterarbetsmaterial för gymnasiet TEXT OM SAMMARBETET, INTRO TILL MATERIALET. INVÄNTAR TEX. 2 Vår klass FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSFRÅGOR EFTER FÖRESTÄLLNINGEN Låt gärna eleverna diskutera

Läs mer

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun

Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP! Ett samarbete mellan Kulturskolan, föreningen DuD och barn och ungdomsprojektet i Katrineholms kommun Säg STOPP en temateater kring mobbning Bakgrund Kulturskolan och DuD:s teatergrupp har under

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Inledning. Övning 1: Frågestund

Inledning. Övning 1: Frågestund Kamratskap Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

-Ja, tack. -Är du rädd för något? -Nej! -Känns det bättre nu? -Ja. -Hejdå!

-Ja, tack. -Är du rädd för något? -Nej! -Känns det bättre nu? -Ja. -Hejdå! Författare Alfred Sundgren 2014 Kapitel 1 Ljuden Adam gick in i kemisalen med sin bästa kompis Max. -Hörde du ljudet Max? -Nä, vadå för ljud? svarade Max. -Det lätt så här, bo bo bo. sa Adam. De ser en

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak.

Text & Musik Hans Isacsson. Emma Mobbare En tuff tjej som mår dåligt. Elak. Rädda Ana Text & Musik Hans Isacsson En pjäs byggd på några av FN,s barnartiklar. Skriven på beställning av Rädda Barnen i Motala 1999 inför 10-års dagen av Barnkonventionens tillkomst år 1989 Barnens

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET PLAN FÖR LIKABEHANDLING VID MONTESSORIFÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET 2009-200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 09/0... 4 METODER...5 Ansvarsområden:...5...

Läs mer

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén

Lärarmaterial BROTT PÅ NÄTET. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Christina Wahldén SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Ronja. En dag får hon ett meddelande på Facebook av Lisa i klassen. Det står bara Tjockis! Ronja vill vara kompis med Lisa.

Läs mer

kapitel 4 en annan värld

kapitel 4 en annan värld Hej! kapitel 1-hej Jag heter Amy. Jag är 10 år gammal. Jag har brunt hår och gröna ögon. Jag har bott här i Sverige i snart 1 månad. Innan jag flyttade hit var mitt liv som vanligt. Just nu är min mamma

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde du ljudet? sa Laura. - Vad för ljud? Alla pratar ju sa Minna. - Ljudet från golvet, sa Laura. Arga Agneta blängde på Laura och

Kapitel 1 - Hörde du ljudet? sa Laura. - Vad för ljud? Alla pratar ju sa Minna. - Ljudet från golvet, sa Laura. Arga Agneta blängde på Laura och Monstret Av Amanda Kapitel 1 - Hörde du ljudet? sa Laura. - Vad för ljud? Alla pratar ju sa Minna. - Ljudet från golvet, sa Laura. Arga Agneta blängde på Laura och Minna. Det hade gått ett rykte om att

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning kapitel 1 s.1 kapitel 3 s.3 kapitel 5 s.5 kapitel 2 s.2 kapitel 4 s.4 kapitel 6 s.6 Kapitel 1 Abdullah? Abdullah Alshori vaknade klockan 6.00 med tårta på sängen. Han fyller 18 år

Läs mer

Kapitel 1 Hej jag heter James och jag går det fjärde året på Sliteskolan. Min bästa kompis Adam tycker att jag är snäll, rolig och omtänksam. Jag är lite rädd för en lärare på högstadiet läraren heter

Läs mer

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling

Vad handlar boken om? Vem passar boken för? Mål från Lgr 11: ring mig Lärarmaterial. Författare: Thomas Halling sidan 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Dennis Strid. Han är en kille som bor ensam i en lägenhet tillsammans med sin pitbull, Blixt. Dennis är arbetslös och fyller sina

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Kapitel 1: Ljudet. Kapitel 2: Rädslan

Kapitel 1: Ljudet. Kapitel 2: Rädslan Kapitel 1: Ljudet Det var en helt vanlig dag. Erik och hans klass hade kemilektion. Plötsligt hörde Erik konstiga ljud under golvet. Erik gillade inte kemiläraren. Han var sträng och sur hela tiden. Det

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Författare: Morten Dürr sidan 1 Författare: Morten Dürr Vad handlar boken om? Boken handlar om Amir som är 9 år och går i andra klass. Amir vill göra saker på sitt eget sätt. I skolan ska de skriva om sitt sommarlov och Amir

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Mellan dig och mig Mårten Melin

Mellan dig och mig Mårten Melin Lärarmaterial SIDAN 1 Vad handlar boken om? Boken handlar om Max, som är tillsammans med Hanna. Max vet inte riktigt om han är riktigt kär i Hanna. Är det ok att röra vid Hannas snippa, och att hon rör

Läs mer

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN

> > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN HANDLEDNINGSMATERIAL Affischbild: Emilia Bergmark-Jiménez FÖR L Ä R A R E O C H A NDRA VUXNA > > O C H NÅGON BLEV I N T E K NIVHUGGEN >>VÄLKOMNA Vad kul att du valt att se Och ingen blev knivhuggen på

Läs mer

Barn för bjudet Lärarmaterial

Barn för bjudet Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Oscar K. Vad handlar boken om? Boken handlar om en kille och en tjej som brukar träffas och spela spel. En dag när de träffas, börjar de prata om barn och om hur barn blir till. De

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

SIDAN 1. Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

SIDAN 1. Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Jørn Jensen Vad handlar boken om? Boken handlar om Rasmus och hans pappa Sören. Rasmus mamma har blivit dödad i en bilbomb. Det var ett mc-gäng, som Rasmus pappa har varit med i, som

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. a k i l o s n r a B r o k l l i v s v i l Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella

Läs mer

Alice, Junie och Mia börjar höra konstiga ljud på skolan. Det är även flera konstiga lärare på skolan. Dom kan inte förstå vad det är för några ljud.

Alice, Junie och Mia börjar höra konstiga ljud på skolan. Det är även flera konstiga lärare på skolan. Dom kan inte förstå vad det är för några ljud. Alice, Junie och Mia börjar höra konstiga ljud på skolan. Det är även flera konstiga lärare på skolan. Dom kan inte förstå vad det är för några ljud. Men snart börjar dom få klarhet i det hela. Monstret

Läs mer

Ljuden Kap 1. -Vad var det där, sa Moa?

Ljuden Kap 1. -Vad var det där, sa Moa? Baksidan Moa och Alex hör konstiga ljud på vinden. Ska dom våga kolla? Den elaka klasskamraten ställer till det för dom hela tiden. Moa går och kollar och sen. Hur ska det gå? Om du vill veta så får du

Läs mer

Lärarmaterial för inspiration och eftertanke kring föreställningen. Dumstrut

Lärarmaterial för inspiration och eftertanke kring föreställningen. Dumstrut Lärarmaterial för inspiration och eftertanke kring föreställningen Dumstrut Hej och välkommen till Norrbottensteaterns föreställning Dumstrut! Som lärare kan du välja att förbereda och efterarbeta teaterbesöket,

Läs mer

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar på skola/förskola är ett bra forum för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll Föräldrarna är viktigast för barnen/ungdomarna,

Läs mer

MATERIAL TILL EFTERARBETE MED BARN

MATERIAL TILL EFTERARBETE MED BARN MATERIAL TILL EFTERARBETE MED BARN Kulor, cash och sedlar Hur många presenter behövs för att fylla ett hål av saknad i hjärtat? Kommer någon och räddar dig till slut, som prinsessan på den vita hästen,

Läs mer

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr.

Om författaren. Om boken Den här boken handlar om en tjej som heter Andrea som är med om sitt livs äventyr. Monstret av Elsa Om författaren Namn Elsa Ålder 10 år Intressen Gymnastik och teater Familj Mamma, pappa och lillebror Husdjur Tre ökenråttor, en fisk och en kräfta Tidigare utgivna böcker Den magiska

Läs mer

SafeSelfie.se. (Chattlogg hämtad från polisförhör)

SafeSelfie.se. (Chattlogg hämtad från polisförhör) Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckeln

Kapitel 2 Kapitel 3 Brevet Nyckeln Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej jag heter Peter och jag är 10 år. Jag går på Kajsaskolan. Min kompis heter Jonathan och går i min klass. Jag är rädd för min rektor på skolan, för varje dag går hon

Läs mer

Skejtarna i rampen VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Skejtarna i rampen VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Rudi och Ali B brukar skejta ihop. Idag vill Rudi gå bort till rampen men det vill inte Ali B. Alla de äldre är

Läs mer

Anette Franzén Lärare i svenska som andraspråk anette.franzen@edu.norrkoping.se

Anette Franzén Lärare i svenska som andraspråk anette.franzen@edu.norrkoping.se Anette Franzén Lärare i svenska som andraspråk anette.franzen@edu.norrkoping.se Trygghet Delaktighet Kunskap Dialog Metodutvecklande projekt 2014-2017 Arvsfonden, Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland

Läs mer

Sociala berättelser 1

Sociala berättelser 1 Sociala berättelser 1 De olika delarna av en social berättelse Deskriptiva meningar beskrivning av situationen Deskriptiva delen de ska åskådliggöra och beskriva en situation, händelse eller ett beteende.

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Det finns ett monster i våran källare han tog fram sina vassa klor och...

Det finns ett monster i våran källare han tog fram sina vassa klor och... Det finns ett monster i våran källare han tog fram sina vassa klor och... Monstret #cool - Hörde du ljudet Mario nej nu kommer det igen, sa Lunde. - Sluta larva dig. Kom nu så går vi till idrotten, sa

Läs mer

Den magiska dörren. Elsa hallén

Den magiska dörren. Elsa hallén Den magiska dörren Elsa hallén 1. Hej Hej! Jag heter Kajsa och jag är 10 år. Jag går på Svartviks skola, jag gillar att ha jans och tröja och jag har långt svart hår och blå ögon. Min bästa kompis heter

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6 Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM En lärarhandledning Rekommenderad från åk. 3-6 1 TILL DIG SOM LÄRARE En historia kan berättas på många sätt. Ja, ibland berättas samma historia på flera olika vis.

Läs mer

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan

Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Strömsholms skolas Lilla likabehandlingsplan Mitt fina namn: Klass: Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Melodi: Blinka lilla stjärna där... 3 FN... 4 KRÄNKNING ÄR... 5 MOBBING ÄR... 6 DISKRIMINERING

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

God morgon Z, Hoppas du kunnat sova. Det blev ju litet jobbigt igår, och jag tänkte att jag kanske kan försöka förklara hur jag ser på det som hände och på hur vi har det i ett brev. Jag gissar att du

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Ett hopp för stallet VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS SIDAN 1. Lärarmaterial

Ett hopp för stallet VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS SIDAN 1. Lärarmaterial SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Lina är nervös. Stallet Lyckan ska ha en uttagning och om tre veckor är det tävling. Förra gången Lina hoppade

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej jag heter Lisa och går på Hästskolan. Min bästa vän heter Wilma. Jag tycker att vår rektor är lite läskig. Hon heter Svea och hon

Kapitel 1 - Hej Hej jag heter Lisa och går på Hästskolan. Min bästa vän heter Wilma. Jag tycker att vår rektor är lite läskig. Hon heter Svea och hon Av Eliza Kapitel 1 - Hej Hej jag heter Lisa och går på Hästskolan. Min bästa vän heter Wilma. Jag tycker att vår rektor är lite läskig. Hon heter Svea och hon är sträng. En gång när jag gick ner i källaren

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Elevenkät år 6-9 2012

Elevenkät år 6-9 2012 Elevenkät år 6-9 2012 Vilken skola går du på? A. Barkestorpsskolan B. Falkenbergsskolan C. Kalmarsundsskolan D. Lindsdalsskolan 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 E. Vasaskolan 0 0 F. Östra Funkaboskolan G. Kalmar

Läs mer

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp.

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Förföljaren Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Var på din vakt och håll ögonen öppna, med sylvassa naglar

Läs mer

Mynta och den mystiske rånaren

Mynta och den mystiske rånaren SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? När Mynta är i Sofias godisbutik kommer plötsligt en rånare in. Rånaren lämnar ett hotbrev. Sofia vågar inte gå

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren Lisa, utan hår är läskig. Det känns som att hon

Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren Lisa, utan hår är läskig. Det känns som att hon 1 Kapitel 1 hej Hej, jag heter Gabriella och går på Maden skolan. Jag har långt brunt hår och älskar kaniner. Min kompis heter Sofie och har ljust kort hår. Hon älskar marsvin. Min ärkefiende Lisa, läraren

Läs mer

Olga hittar Finn MARIE DUEDAHL

Olga hittar Finn MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Olgas mamma och pappa bor inte ihop, men nu ska Olga äntligen få en hel vecka, tillsammans med pappa. Hon är så glad, för att de ska ut och resa tillsammans. Men när pappa kommer,

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Lyssna, stötta och slå larm!

Lyssna, stötta och slå larm! För barn Lyssna, stötta och slå larm! - när en kompis utsätts för övergrepp Stötta Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, men du som kompis kan göra mycket för

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person

GRIPSHOLMSSKOLAN. - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person Handlingsplan mot mobbning Vad är mobbning? - Att gräla och vara av olika åsikt är inte mobbning - Att retas eller leka häftigt är inte mobbning - Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande

Läs mer

Jag blev rädd när jag läste brevet.är jag verkligen den utvalda som kan gå in i porten. Jag. Kapitel 2 BREVET

Jag blev rädd när jag läste brevet.är jag verkligen den utvalda som kan gå in i porten. Jag. Kapitel 2 BREVET Kapitel 1 HEJ! Hej! Jag heter Mandy och jag är 10 år. Jag går på Himlaskolan. Jag bor i Alafors.Rebecka är min bästa vän, hon bor också i Alafors. Hon är 10 år hon med. Vi leker varje dag i skolan. Rebecka

Läs mer

Ti m S a ll y o c h C ill a fr å n

Ti m S a ll y o c h C ill a fr å n Ti m S a ll y o c h C ill a fr å n K o r e a Hej! Det är jag som är huvudpersonen i den här berättelsen jag heter. Jag har en tvillingbror som heter. Jag tävlar i slalom-åkning och tävlar i snowboard-åkning,

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk Om sex, kärlek och relationer (sas) Handledning av Ellinor Blanco AV-nr: 31404 tv 1 Den här handledningen vänder sig till dig som är lärare i svenska som andraspråk i åk 9, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Läs mer

modiga Första-hjälpen hästar UPPLYSANDE» för säkrare hantering

modiga Första-hjälpen hästar UPPLYSANDE» för säkrare hantering UPPLYSANDE» för säkrare hantering Första-hjälpen modiga till hästar Hur vi hanterar hästars rädslor kan variera väldigt och resultaten blir inte alltid som vi önskat. Svante Andersson, erkänd hästtränare,

Läs mer

Lektionshandledning till filmen Tusen gånger starkare

Lektionshandledning till filmen Tusen gånger starkare Lektionshandledning till filmen Tusen gånger starkare Tusen gånger starkare är en långfilm baserad på Christina Herrströms bok med samma namn. Filmen finns att se som strömmande media via www.selma.pedc.se

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

MOBBNINGSENKÄT. XXX-skolan

MOBBNINGSENKÄT. XXX-skolan Agenda 1 Info www.agenda1info.com MOBBNINGSENKÄT XXX-skolan September år Förord Denna enkätstudie är utförd av Agenda 1 Info HB på uppdrag av skolan. Kostnaden är tillsammans med andra tjänster 1 - kr

Läs mer

Bella gick ner i källaren och plötsligt händer det... Hon kunde inte tro sina ögon. Plötsligt kom...

Bella gick ner i källaren och plötsligt händer det... Hon kunde inte tro sina ögon. Plötsligt kom... Bella gick ner i källaren och plötsligt händer det... Hon kunde inte tro sina ögon. Plötsligt kom... Läs denna spännande boken, läs och få reda på vad som händer, du kommer inte kunna sluta läsa. Kapitel

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter.

BrÖLLoPEt I KANA. Tidsram: 20-25 minuter. ANDRA SÖNDAGEN UNDER 2. SÖNDAGEN ÅRET (ÅRGÅNG UNDEr året C) 17 JANUARI (år C) (20 2016 JANUArI 2013) Tidsram: 20-25 minuter. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplanen = Plan mot kränkande behandling Det här är Likabehandlingsplanen. Här kan du läsa vad du inte får göra i skolan. Det står också vad som är bra att göra. Alla elever och alla lärare

Läs mer

Boken om svenska för 3:an

Boken om svenska för 3:an Boken om svenska för 3:an Boken om svenska åk 1-3 består av tre arbetsböcker: Boken om svenska för 1:an, Boken om svenska för 2:an och Boken om svenska för 3:an. De bygger på kursplanens syfte, centrala

Läs mer

Läsförståelse. Mimmi, valpen och rånet. Kapitel 1. Elevmaterial. Elevmaterial. Under läsningen

Läsförståelse. Mimmi, valpen och rånet. Kapitel 1. Elevmaterial. Elevmaterial. Under läsningen SIDAN 1 Läsförståelse Under läsningen Kapitel 1 1. Hur många veckor har Mimmi kvar på sitt lov? 2. Varför tappar Mimmi Bonitas koppel? 3. Vem är det som är jag i boken? 4. Har du någon gång sett en polisbil

Läs mer

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Text & musik: Agnes Samuelsson, Jonatan Samuelsson Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Vi gillar alla människor Hur dom än ser ut Vi vill att dom ska veta Dom är älskade av Gud Vi gillar dans

Läs mer

Ljudet Johan satt i kemisalen. Peter kastade pennor på honom som vanligt. Johan

Ljudet Johan satt i kemisalen. Peter kastade pennor på honom som vanligt. Johan Ljudet Johan satt i kemisalen. Peter kastade pennor på honom som vanligt. Johan vände sig om. - Kan du sluta kasta pennor på mig?! fräste Johan. - Håll käften! svarade Peter. - Nej!!! - Sluta kasta pennor

Läs mer

LÄRARMANUAL TOLERANS 6 DET VAR INTE JAG WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS

LÄRARMANUAL TOLERANS 6 DET VAR INTE JAG WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS SIDA 1/7 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING NEANDERTALARE

LÄRARHANDLEDNING NEANDERTALARE LÄRARHANDLEDNING NEANDERTALARE Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08 15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.se Hej! Du har just sett eller ska se en teaterföreställning med

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu SNACKA OM IDROTT DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu Alkoholproblem sånt som händer när man dricker alkohol Visst skadar man kroppen om man dricker alkohol. Hjärnan, levern och andra organ tar mycket

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Mellan raderna lättläst. Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och konstruktiv.

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Mellan raderna lättläst. Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och konstruktiv. Mellan raderna lättläst Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och konstruktiv. 1 Syftet med detta material är att få eleverna att förstå budskapet i texten, måla en inre

Läs mer