HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän."

Transkript

1 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän.

2 FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med i en arbetsgivarorganisation eller tecknat hängavtal med ett PTK-förbund. Det innebär att ni är bundna av kollektivavtal. 2. FÖRSÄKRINGSAVTAL OCH PENSIONERINGSAVTAL I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna avtal med Collectum och Fora. För tjänstemän: Skicka ansökan om pensioneringsavtal till Collectum samt en anmälan om arbetsskadeförsäkring (TFA) till Fora. För arbetare: Kontakta Fora. 3. RAPPORTERA TJÄNSTEMÄNNEN TILL OSS! När ni fått försäkringsbekräftelsen från oss, är det obligatoriskt att rapportera in samtliga tjänstemän (se sidan 6 7). På sidan 5 ser ni hur ni rapporterar och i innehållsförteckningen vad ni är skyldiga att rapportera. 4. FAKTURADAGS Fakturan från oss baseras på er rapportering (se premierna på sidorna 22 23). 5. VALPAKET Vi skickar ett valpaket till tjänstemännen där de ser vilka val de kan göra. På sidan 4 ser ni vad som ingår i deras tjänstepension. 6. BETALNING OCH FÖRMEDLING Ni betalar fakturan och vi förmedlar premierna till försäkringsbolagen. 7. ÅRSBESKED På våren skickar vi ut det röda kuvertet till tjänstemännen. Där ser de värdet på sin. COLLECTUM FORA ALECTA PRI PENSIONSGARANTI AFA TRYGGHETSRÅDET (TRR, TRS) administrerar och fakturerar förmedlar premier till samtliga valbara försäkringsbolag är valcentral för 1 och K. administrerar Avtals-pension SAF-LO för privatanställda arbetare administrerar TFA för arbetare och tjänstemän fakturerar avgiften till TRR resp. TRS. beräknar premier och är försäkringsgivare för 2 ålderspension och familjepension beräknar premier och är försäkringsgivare för sjukpension och familjeskydd. administrerar för företag som valt finansieringsformen egen regi. betalar ut ersättning från TFA vid bl.a. olycksfall på jobbet eller på färden till eller från jobbet. hanterar omställningsavtal vid övertalighet eller arbetsbrist. 2

3 INNEHÅLL DETTA INGÅR I ER COLLECTUMRAPPORTERING A NYANSTÄLLDA 6 7 Anmäl alla tjänstemän som fyllt 18 år. A LÖN 8 9 Utbetald bruttolön per månad för 1, årslöneuppgift för 2 SJUK OCH FRISK När ska en anställd sjukanmälas och hur går friskanmälan till? TJÄNSTLEDIGHET OCH FÖRÄLDRALEDIGHET Vad händer vid studier och vård av barn? ANSTÄLLNINGEN UPPHÖR Den anställde slutar, blir uppsagd eller går i pension. FORTSATT ARBETE EFTER Alla upp till 70, med en ordinarie arbetstid på mer än åtta timmar timmar per vecka, ska ha TGL. DÖDSFALL OCH UTLANDSTJÄNSTGÖRING 17 LÖN ÖVER TIO INKOMSTBASBELOPP? Här ser ni vad som gäller för den som tjänar kronor om året eller mer. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING, TGL 20 Vad är TGL och hur fungerar rapporteringen? ANNAN VIKTIG -INFORMATION FÖRSTA HJÄLPEN! 2 VAD FÅR ERA TJÄNSTEMÄN? 4 RAPPORTERA TJÄNSTEMÄNNEN DIREKT! 5 KOMPLETTERANDE PREMIER 18 FAKTURAN, FRÅN RAPPORTERING TILL INBETALNING 21 VAD KOSTAR? PREMIER FÖR

4 VAD FÅR ERA TJÄNSTEMÄN? är ett försäkringspaket som innehåller ålderspension, sjukpension och skydd till efterlevande för era tjänstemän. Vad ni betalar för ser ni på sidorna K SAMTLIGA TJÄNSTEMÄN 1 FÖR TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1979 ELLER SENARE 2 FÖR TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1978 ELLER TIDIGARE Ålderspension Premiebestämd ålderspension Från 25 års ålder börjar tjänstemannen tjäna in premiebestämd ålderspension. Här är premien, men inte storleken på pensionen bestämd på förhand. Hela premien placeras Ni betalar en premie som motsvarar 4,5 % av lönedelar upp till kr/mån 30 % av lönedelar över kr/mån. Lön, kr/mån Er premie, kr Att placera under ett år* *Från beloppet dras Collectums avgift på 1 % (max 450kr/år) Hur stor pensionen slutligen blir beror förstås även på värdeutvecklingen och de avgifter som tas ut. Förmånsbestämd ålderspension Ålderspensionen i 2 är förmånsbestämd. Här är storleken på pensionen, men inte premien, bestämd på förhand. Lön, kr/år Ibb Ålderspension i % i olika intervall Upp till ,5 10 % , % ,5 % * Ibb står för inkomstbasbelopp Premiebestämd K Den anställde har också den kompletterande ålderspensionen K, som motsvarar 2 % av månadslönen. Sjukpension Sjukpension från, från 18 års ålder Tjänstemän inom 1 och 2 kan få sjukpension från efter 90 dagars sjukskrivning om de samtidigt får ersättning från Försäkringskassan. Sjukpension från Samma regler som för 1 gäller. Efterlevandeskydd Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, från 18 års ålder Anställda, som har en ordinarie arbetstid på mer än åtta timmar per vecka i genomsnitt, ska ha tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Läs mer på sidan 20. Familjeskydd och återbetalningsskydd, från 25 års ålder Tjänstemannen väljer själv om han eller hon vill ha familjeskydd och/eller återbetalningsskydd. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Samma regler som för 1 gäller. Familjeskydd och återbetalningsskydd Samma regler som för 1 gäller. Familjepension Anställda med 2 har familjepension om de tjänar mer än kronor om året. Make, maka samt barn upp till 20 år kan få familjepension men inte sambo. Lön, kr/år Grundbelopp ,5 % ,25 % VI HJÄLPER ER ATT INFORMERA ERA ANSTÄLLDA På collectum.se/foretag hittar ni faktablad, webbinformation etc. som ni kan lägga på ert eget intranät. 4

5 RAPPORTERA TJÄNSTE- MÄNNEN DIREKT! Då var det dags att övergå till själva rapporteringsdelen. Här ser ni vad ni ska göra och när, samt hur ni gör det K SAMTLIGA TJÄNSTEMÄN OBLIGATORISKT ATT RAPPORTERA SNARAST! Genom att rapportera korrekt, enligt :s regelverk, och vid rätt tidpunkt får era tjänstemän rätt tjänstepension blir er faktura korrekt slipper ni betala premietillägg (se nästan spalt). OM DU HAR MISSAT ATT RAPPORTERA Har du missat att rapportera ska du anmäla ändringarna retroaktivt, exempelvis den lön tjänstemannen har haft under perioden. Läs mer under Anmäla nyanställda och Anmäla lön, sid 6-9. VAD ÄR PREMIETILLÄGG? Rapporterar ni rätt premie i tid slipper ni premietillägg. Det är en schabloniserad kompensation för att premien inte har kunnat placeras i tid. I dagsläget är premietillägget 6 % på årsbasis för 2 Riksbankens referensränta + 8 % för 1 och K. ANVÄND INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN På sidan 3, får ni en överblick över de händelser ni är skyldiga att rapportera till oss. VI HJÄLPER ER GÄRNA! Tanken med handboken är att det ska vara lätt att göra rätt. Men tveka inte att ringa oss på om du har frågor. ELEKTRONISKT ELLER PÅ BLANKETT Vi erbjuder flera rapporteringsmöjligheter. På collectum.se/foretag finns information om och inloggning till internetkontoret samt alla våra blanketter. 1 FILÖVERFÖRING FRÅN LÖNESYSTEMET Vi rekommenderar er att skaffa vår filöverföringstjänst. (Se hur du skaffar tjänsten, och vilka lönesystem som går att använda, på collectum.se/foretag.) Filöverföring innebär att du tar ut en fil från ert lönesystem och skickar den till oss via vårt internetkontor. Du loggar in med e-legitimation (personlig e-legitimation, mobilt bank-id eller e-tjänstelegitimation från Steria). 2 MANUELL RAPPORTERING I INTERNETKONTORET Kan ni inte skicka fil rekommenderar vi er att rapportera manuellt (styckvis) via vårt internetkontor. Du loggar in med e-legitimation (personlig e-legitimation eller e-tjänstelegitimation från Steria). Se hur du skaffar tjänsten på collectum.se/foretag. 3 RAPPORTERA PÅ BLANKETT Alla ändringar kan du rapportera via blankett. De finns på collectum.se/ foretag. Fyll i blanketten direkt på skärmen innan du skriver ut och skickar till oss. BESTÄLL VÅRT NYHETSMEJL Mejlet är gratis och innehåller aktuell information om rapportering, eventuella regeländringar, nyheter i internetkontoret och tips om utbildningar och tjänster. Anmäl dig på collectum.se/foretag. VÄLKOMMEN PÅ -FORUM -forum vänder sig till dig som arbetar på ett litet eller medelstort företag. Här får du veta hur fungerar och hur du kan förenkla -administrationen. Anmäl dig på collectum.se/foretag. 5

6 A NYANSTÄLLDA 1 TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1979 ELLER SENARE VEM OCH NÄR? ALLA TJÄNSTEMÄN Anmäl alla tjänstemän oavsett vilken anställningsform de har, hur mycket de jobbar och även om ni ännu inte betalat ut någon lön. Anställda under 18 år anmäler ni först från och med månaden de fyller 18. Nyanmälan) på blanketten Anmälan till och TGL (1700). SKA MOAS SOMMARJOBB AS? Moa är 18 år och går på gymnasiet. Hon ska nu sommarjobba några veckor på en arbetsplats där de anställda har som tjänstepension. Så snart Moa börjar sitt sommarjobb, ska arbetsgivaren anmäla henne till Collectum. OBS! Glöm inte att avanmäla Moa när anställningen avslutas. Vi fortsätter annars att debitera er. ER NI NÅGON RETROAKTIVT? Har ni missat att anmäla en anställd till 1? Gör då så här: 1. Anmäl den anställde från första anställningsdagen med den månadens utbetalade lön, brutto. Har ni ännu inte betalat ut lön, ange 0 kronor. 2. Kom ihåg att ange löneförloppet från anställningens början till idag för respektive månad i internetkontoret (Anmäla lön) eller på löneblanketten VILKEN LÖN SKA AS OCH HUR OFTA? Anmäl den utbetalda bruttolönen, per månad, inte årslönen. Anmäler ni den anställde innan den första månadslönen betalats ut, anger ni 0 kronor i fältet för lön. Anmäler ni när månadslönen betalas ut första gången, anger ni den utbetalda bruttolönen direkt i er anmälan. Från och med nu ska ni anmäla den utbetalda bruttolönen varje månad. VARJE MÅNAD Anmäl den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen varje månad. Läs mer på sidan 8. HELT SJUKSKRIVEN? Vänta med er anmälan tills den nyanställde är frisk till minst 25 %. DELVIS SJUKSKRIVEN? Då anmäler ni in den nyanställde samt anger hur stor bruttolön ni betalat ut den första månaden. SKA NÅGON AVSTÅ FRÅN VID KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDET? När en arbetsgivare tecknat kollektivavtal ska normalt alla tjänstemän anmälas till. Men den som redan har en tjänstepension ordnad kan, i samråd med arbetsgivaren, behålla den pensionen och avstå från. Det är viktigt att ni meddelar oss detta på blanketten Överenskommelse om att den anställde ska avstå från -planen (2569). Läs mer om vad ett avstående innebär på collectum.se. UNDANTAG FRÅN -nämnden kan bevilja en anställd undantag från om särskilda skäl finns. Använd blanketten Ansökan om undantag från -planen (2424). FRIKRETSEN Frikretsen består av delägare, vd, egna företagare. De omfattas inte av kollektiv avtalen om och tjänstegrupplivförsäkringen TGL, men de kan ändå välja att teckna och TGL på samma villkor som övriga anställda. Anmälan gäller alltid från den månad vi får in den. Ska någon ur frikretsen utträda ur, använd blanketten Anmälan om utträde ur -planen för frikretsen (2410). 6

7 2 + K TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1978 ELLER TIDIGARE VEM OCH NÄR? ALLA TILLSVIDAREANSTÄLLDA Anmäl alla tillsvidareanställda tjänstemän (även provanställda) som har en ordinarie arbetstid på minst åtta timmar i snitt per vecka. Anmälan ska gälla från anställningsdagen. VISSTIDSANSTÄLLDA Vikarier, projekt- och timanställda, praktikanter etc. som arbetar minst åtta timmar i snitt per vecka, anmäler ni när anställningen har varat tre hela kalendermånader i följd. Anmälan ska gälla från anställningsdagen. På vår hemsida hittar ni några exempel på hur och när ni ska anmäla visstidsanställda. Nyanmälan) på blanketten Anmälan till, K och TGL (2399). ER NI NÅGON RETROAKTIVT? Har ni missat att anmäla en anställd till 2? Gör då så här: 1. Anmäl den anställde från första anställningsdagen med den årslöneuppgift som gällde då. 2. Glöm inte att rapportera ev. löneförändringar under den retroaktiva perioden i internetkontoret (Anmäla lön) eller på blanketten Anmälan om ändrad årslön (2432). VILKEN LÖN SKA AS? Anmäl årslöneuppgiften (den avtalade månadslönen 12,2 för att inkludera semesterersättning), oavsett när på året ni anmäler den nyanställde. LÄGG OCKSÅ TILL rörlig lön skiftersättning jourtid, beredskap fri kost och bostad. TA INTE MED övertidsersättning bilförmån. OBS! Läs mer på sidan 9. LÖN ÖVER TIO INKOMSTBASBELOPP? För anställda som tjänar över tio ibb* ( kr, 2015) gäller 2 med förmånsbestämd ålderspension. Men det går också att välja alternativ. * Ibb = inkomstbasbelopp Läs mer på sidan ALTERNATIV, VAD ÄR DET? Gå över helt till 1 eller behålla 2 upp till 7,5 ibb* och komplettera med annan pensionslösning. ALTERNATIV, VAD KRÄVS? En överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde. En anmälan inom sex månader om alternativ ska gälla från start. HELT SJUKSKRIVEN? Vänta med er anmälan tills den nyanställde är frisk till minst 25 %. DELVIS SJUKSKRIVEN? Gör nyanmälan på den del den anställde arbetar. Är anställningen på 100 %, den anställde sjukskriven till 25 %, anmäler ni in 75 %. Ange samtidigt arbetsoförmåga 25 %. SKA NÅGON AVSTÅ FRÅN VID KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDET? När en arbetsgivare tecknat kollektivavtal ska normalt samtliga tjänstemän anmälas till. Men den som redan har en tjänstepension ordnad kan, i samråd med arbetsgivaren, behålla den pensionen och avstå från. Det är viktigt att ni meddelar oss detta på blanketten Överenskommelse om att den anställde ska avstå från -planen (2569). Läs mer om vad ett avstående innebär på collectum.se. UNDANTAG FRÅN -nämnden kan bevilja en anställd undantag från om särskilda skäl finns. Använd blanketten Ansökan om undantag från -planen (2424). FRIKRETSEN Frikretsen består av delägare, vd, egna företagare. De omfattas inte av kollektiv avtalen om och tjänstegrupplivförsäkringen TGL, men de kan ändå välja att teckna och TGL på samma villkor som övriga anställda. Anmälan gäller alltid från den månad vi får in den. Ska någon ur frikretsen utträda ur, använd blanketten Anmälan om utträde ur -planen för frikretsen (2410). 7

8 A LÖN Här beskriver vi lönerapporteringen generellt. Detaljerna har vi lagt i ett separat lönedokument. Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på collectum.se/lon. 1 TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1979 ELLER SENARE HUR OFTA? Varje månad ska ni anmäla den utbetalda bruttolönen för varje tjänsteman oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte. Anmäla lön) på blanketten Anmälan om kontant utbetald bruttolön, (1702). OBS! Anmäl den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen varje månad! Det är utbetalningsmånaden som gäller! I mars anmäler ni lönen ni betalar ut under mars, oavsett vilken månad lönen avser. HUR RÄKNAS DEN UTBETALDA BRUTTOLÖNEN UT? VILKEN LÖNEUPPGIFT SKA RAPPORTERAS? Utgå från den utbetalda månadslönen (brutto) före avdrag för skatt efter bruttolöneavdrag för ex. förmånsbil. EXEMPEL PÅ VAD SOM SKA INGÅ: semesterersättning övertidsersättning sjuklön enligt lag (som ni betalar under sjukdag 2 14). EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE TAS MED: kostnadsersättningar sjuklön utöver lag (ex. enligt kollektivavtal) som ni betalar under sjukdag 15 90). FLER LÖNESLAG FINNS PÅ HEMSIDAN! Utöver denna information behöver du vårt lönedokument som beskriver detaljerna. På collectum.se/lon finns den senaste versionen. SKA NI A LÖN RETROAKTIVT? Har du missat att löneändra? Då ska du anmäla löneförloppet för de månader som saknas. LÖNEEXEMPEL, 1 Anders har en månadslön på kronor. För bilförmånen gör hans arbetsgivare ett bruttolöne avdrag med kronor varje månad. I februari får Anders också övertids- och restids ersättning utbetald, vilket arbetsgivaren lägger till. Denna utbetalda bruttolön anmäler arbetsgivaren till Collectum: Månadslön Avdrag för bilförmån Restidsersättning Övertidsersättning Summa kr kr kr kr kr Anders har också rikskuponger. För dem gör arbetsgivaren ett nettolöneavdrag och lägger ett förmånsvärde på Anders lön. Förmånsvärdet eller nettolöneavdraget ska inte räknas in i den utbetalda bruttolönen. KOMPLETTERANDE PREMIER Vill ni betala extra premier till den anställdes 1? På sidan 18 hittar ni information om vilka möjligheter som finns. HUR GÖR MAN MED SLUTLÖNEN? Om den anställde slutar sin anställning ska slutlönen också rapporteras in. 8

9 2 + K TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1978 ELLER TIDIGARE HUR OFTA? Varje gång den avtalade månadslönen ändras för en tjänsteman, normalt en gång per år vid lönerevisionen, anmäler ni den nya årslönen till oss. Anmäla lön) på blanketten Anmälan om ändrad årslön (2432). OBS! Anmäl årslöneuppgiften (avtalad månadslön 12,2). Anmäl ny lön när den ändras. HUR RÄKNAS ÅRSLÖNEUPPGIFTEN UT? VILKEN LÖNEUPPGIFT SKA RAPPORTERAS? Utgå från den avtalade månadslönen. Multiplicera sedan med 12,2 för att inkludera semestertillägget. DETTA SKA INGÅ: rörlig lön skiftersättning jourtid och beredskap fri kost och bostad. EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE TAS MED: övertidsersättning kostnadsersättningar. MER HJÄLP I LÖNEDOKUMENTET Utöver denna information behöver du vårt lönedokument som beskriver hur du ska räkna ut ex rörlig lön. Där ser du också fler löneslag. Gå in på collectum.se/lon och se om du har den senaste versionen. SKA NI A LÖN RETROAKTIVT? Har du missat att löneändra? Då ska du anmäla in löneförloppet för den tid som saknas i efterhand. LÖNEEXEMPEL, 2 Marianne har en avtalad månadslön på kr. Under föregående år har hon arbetat övertid, men övertidsersättningen på kronor ska inte tas med. Gratifikationen på kr räknas inte heller in. Däremot ska skiftersättning för regelmässigt skiftarbete tas med inkl. semesterersättning. Denna årslön anmäler arbetsgivaren till Collectum: Månadslön 12, kr Skiftarbete kr Gratifikation - Övertidsersättning - Summa kr Marianne har också rikskuponger. För dem gör arbetsgivaren ett nettolöneavdrag och lägger ett förmånsvärde på hennes lön. Förmånsvärdet eller nettolöneavdraget ska inte räknas in i årslöneuppgiften. LÖNEAVSTÅENDE Löneavstående (eller löneväxling) innebär att arbetsgivaren erbjuder en anställd att minska sin lön, ex. avstå från bonus, i utbyte mot någon annan förmån, ex. en extra pensionsförsäkring. I er löneanmälan till oss har ni två möjligheter: 1. Ni anmäler den reducerade årslönen till oss. Anmäl enligt ovan. 2. Ni anmäler två årslöneruppgifter, före och efter avståendet (efter överenskommelse med den anställde). Då får den anställde tillgodogöra sig ålderspension, familjepension och K på den högre lönen, före avståendet. Sjukpensionen beräknas på lön efter avståendet. Läs mer på collectum.se/foretag. i internetkontoret (tjänsten Anmäla lön) på blanketten Löneavstående (2430). LÖN ÖVER TIO INKOMSTBASBELOPP? Läs mer på sidan 18 vilka alternativ som finns för den som tjänar över tio inkomstbasbelopp. ÄR NÅGON LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN? Har en anställd varit sjukskriven i mer än 90 dagar och till minst 25 %? Då aktiveras era löneanmälningar först när sjukskrivningen och er premiebefrielse upphör. KOMPLETTERANDE PREMIER Vill ni betala extra premier till den anställdes K? På sidan 18 hittar ni information om vilka möjligheter som finns. 9

10 SJUK OCH FRISK 1 TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1979 ELLER SENARE SJUKDAG 2 14 Inkludera den lagstadgade sjuklönen i den utbetalda bruttolön ni anmäler till oss. Läs mer under rubriken Anmäla lön, på sidan 8. SJUKDAG Ni betalar inte längre lagstadgad sjuklön. Den anställde får sjuk penning från Försäkringskassan istället. Ni ska inte inkludera den kollektiv avtalade sjuklönen i er löneanmälan till oss. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. FRÅN SJUKDAG 91 Är den anställde sjukskriven till minst 25 %? Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). Ni betalar bara premier för arbetad tid. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. ER PREMIE FRÅN SJUKDAG 91 Premien för sjukskriven tid betalas genom premiebefrielseförsäkringen. Försäkringskassan informerar oss om sjukskrivningsgraden. 100 % Premie 50 % Premiebefrielse 50 % Er premie när Arne är frisk. Er premie när Arne är sjukskriven till 50 %. Gäller från sjukdag 15 och framåt. VAD FÅR DEN ANSTÄLLDE? Premien från premiebefrielsen fyller på den anställdes 1 och räknas ut som ett snitt av de tolv senaste lönerna. Alecta betalar ut sjukpension om Försäkringskassan betalar ut ersättning. NÄR SKA NI GÖRA EN NY SJUKAN? Om den anställde varit friskanmäld och påbörjar en ny sjukperiod, gör ni en ny anmälan till oss från och med sjukdag 91 i den nya sjukperioden. Detsamma gäller om den anställde varit sjukskriven i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod och den 105:e sjukdagen infaller under sjukdag i den sista sjukperioden. Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). AVSLUTAD ARBETSLIVSINTRODUKTION Om den anställde får tillbaka sin sjukpenning från Försäkringskassan, under eller efter sin arbetslivsintroduktion, anmäler ni det till oss direkt. Invänta alltså inte sjukdag 91. FÖRLÄNGNING ELLER ÄNDRING AV PÅGÅENDE SJUKPERIOD Alecta hämtar uppgifter om förlängningar av sjukperioder och ändringar av arbetsoförmågan från Försäkringskassan. Alecta informerar den anställde om vad som kommer att gälla framöver. NÄR SKA NI FRISKA? FRISK OM DEN ANSTÄLLDE är frisk till 100 % och återgår i tjänst inte längre får ersättning från Försäkringskassan eller blir utförsäkrad från dem. Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Friskanmälan (0784). ALECTA KAN OCKSÅ FRISKSKRIVA När Försäkringskassan avslutar en utbetalning, kan den anställde bli friskskriven hos Alecta (om Alecta får veta detta via fil från Försäkringskassan). 10

11 2 + K TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1978 ELLER TIDIGARE SJUKDAG 2 14 Ni betalar samma premier som om den anställde vore frisk. Ni behöver inte kontakta oss. SJUKDAG Ni betalar samma premier som om den anställde vore frisk. Ni behöver inte kontakta oss. FRÅN SJUKDAG 91 Är den anställde sjukskriven till minst 25 %? Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). Nu betalar ni inga premier alls. Det gäller även om den anställde är sjukskriven på deltid. Han eller hon finns inte med på fakturan. ER PREMIE FRÅN SJUKDAG 91 Ni betalar ingen premie alls. Den betalas nu genom premiebefrielseförsäkringen, som normalt börjar gälla månaden efter att den anställde börjar få sjukpension. Premie 100 % Premiebefrielse 100 % = Premie 0 % Er premie när Arne är frisk. Er premie när Arne är sjukskriven till 50 %. Gäller från sjukdag 91 och framåt. VAD FÅR DEN ANSTÄLLDE? Premien från premiebefrielsen fyller på den anställdes 2 och K. Alecta betalar ut sjukpension om Försäkringskassan betalar ut ersättning. NÄR SKA NI GÖRA EN NY SJUKAN? Om den anställde varit friskanmäld och påbörjar en ny sjukperiod, gör ni en ny anmälan till oss från och med sjukdag 91 i den nya sjukperioden. Detsamma gäller om den anställde varit sjukskriven i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod och den 105:e sjukdagen infaller under sjukdag i den sista sjukperioden. Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). AVSLUTAD ARBETSLIVSINTRODUKTION Om en anställd får tillbaka sin sjukpenning från Försäkringskassan, under eller efter sin arbetslivsintroduktion, anmäler ni det till oss direkt. Invänta alltså inte sjukdag 91. FÖRLÄNGNING ELLER ÄNDRING AV PÅGÅENDE SJUKPERIOD Alecta hämtar uppgifter om förlängningar av sjukperioder och ändringar av arbetsoförmågan från Försäkringskassan. Alecta informerar den anställde om vad som kommer att gälla framöver. NÄR SKA NI FRISKA? FRISK OM DEN ANSTÄLLDE är frisk till 100 % och återgår i tjänst inte längre får ersättning från Försäkringskassan eller blir utförsäkrad från Försäkringskassan. Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Friskanmälan (0784). När den anställde friskanmäls upphör er premiebefrielse. Först nu aktiverar vi löneanmälan ni kan ha gjort under sjukskrivningstiden. Läs mer på sid 9. ALECTA KAN OCKSÅ FRISKSKRIVA När Försäkringskassan avslutar en utbetalning, kan den anställde bli friskskriven hos Alecta (om Alecta får veta detta via fil från Försäkringskassan). Den anställde finns då återigen med på fakturan. 11

12 TJÄNSTLEDIGHET 1 TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1979 ELLER SENARE TJÄNSTLEDIGHET TJÄNSTLEDIGHET TILL EX 50 %? Anmäl utbetald bruttolön för den aktuella arbetstiden. TJÄNSTLEDIGHET TILL 100 %? Avanmäl enligt den blå texten. Anmäl sedan TGL enligt texten till höger. STUDIER TJÄNSTLEDIGHET, TILL EX 50 %? Anmäl utbetald bruttolön för den aktuella arbetstiden. TGL I ALECTA? GRUPP TILL TGL Gruppanmäla TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag. TJÄNSTLEDIGHET TILL 100 %? Avanmäl enligt den blå texten. TGL ska inte anmälas för tjänstlediga för studier, enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning. De har ett TGL I ANNAT FÖRSÄKRINGSBOLAG? Kontakta det bolaget. AV VID HEL TJÄNSTLEDIGHET Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/ tjänstledighet (1701). efterskydd i tre månader. Har de rätt till studiestöd kan de få ett förlängt efterskydd så länge man har jobbat (dock max 24 månader till, alltså totalt högst 27 månader). FÖRÄLDRALEDIGHET 1 FÖRÄLDRAPENNING AV INTE DEN ANSTÄLLDE Fortsätt att anmäla den utbetalda bruttolönen varje månad. Tänk på att inte inkludera eventuell föräldralön i er löneanmälan. Är lönen 0 kr, ange det. En lägre lön innebär att ni betalar en lägre premie. Den anställde ska ändå få tillgodogöra sig ungefär samma premie som tidigare. Den anställde kan vabba (ta ut tillfällig föräldrapenning) för hela dagar eller delar av en dag. Ni kommer nu att betala en lägre lön till den anställde och en lägre premie till oss. Därför betalas hela eller delar av premien (beroende på graden av föräldra ledighet) genom premiebefrielseförsäkringen som ingår i 1. Premiebefrielseförsäkringen gäller i högst 13 månader (390 dagar) per födelse eller adoption. VÅRD AV BARN (TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING) Den anställde får premien betald från premiebefrielseförsäkringen i den utsträckning som han eller hon vabbar. VI FÅR INFORMATION FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN När en anställd är föräldraledig eller vabbar anmäler ni bara den lön ni betalar ut, till oss. Resten sköter vi i samarbete med Försäkringskassan. 12

13 2 + K TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1978 ELLER TIDIGARE TJÄNSTLEDIGHET TJÄNSTLEDIGHET TILL EX 50 %? Anmäl årslönen för den aktuella arbetstiden. TJÄNSTLEDIGHET TILL 100 %? Avanmäl enligt den blå texten. Anmäl sedan TGL enligt texten till höger. STUDIER TJÄNSTLEDIGHET TILL EX 50 %? Anmäl årslönen för den aktuella arbetstiden. TGL I ALECTA? GRUPP TILL TGL Gruppanmäla TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag. TJÄNSTLEDIGHET TILL 100 %? Avanmäl enligt den blå texten. TGL ska inte anmälas för tjänstlediga för studier, enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning. De har ett TGL I ANNAT FÖRSÄKRINGSBOLAG? Kontakta det bolaget. AV VID HEL TJÄNSTLEDIGHET Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/ tjänstledighet (1624). efterskydd i tre månader. Har de rätt till studiestöd kan de få ett förlängt efterskydd så länge man har jobbat (dock max 24 månader till, alltså totalt högst 27 månader). 2 + K TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1978 ELLER TIDIGARE FÖRÄLDRAPENNING BETALA PREMIER I ELVA MÅNADER Tid med föräldrapenning är pensionsgrundande. Därför rekommenderar Svenskt Näringsliv och PTK er att fortsätta betala för 2 + K och TGL under de elva första månaderna. ÅTER INOM ELVA MÅNADER? Är den anställde åter inom elva månader behöver ni inte anmäla något till oss. Ni fortsätter att betala premier precis som tidigare. LÄNGRE LEDIGHET ÄN ELVA MÅNADER? På collectum.se/foretag beskriver vi vad ni behöver göra. OM NI INTE FÖLJER REKOMMENDATIONEN Läs mer på collectum.se/foretag. VÅRD AV BARN (TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING) Den anställde kan vabba (ta ut tillfällig föräldrapenning) för hela dagar eller delar av en dag. Ni betalar samma premie som om den anställde inte vabbade. Ni behöver inte kontakta oss. 13

14 OM DEN ANSTÄLLDE SLUTAR 1 TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1979 ELLER SENARE DEN ANSTÄLLDE... SÄGER UPP SIG ELLER BLIR UPPSAGD UTAN ATT GÅ I PENSION Avanmäl den anställde från datumet då han eller hon slutar. Slutlönen ska ni också rapportera till oss, eftersom den är pensionsgrundande. GÅR I PENSION PÅ EGET INITIATIV FÖRE 65 ÅRS ÅLDER Avanmäl den anställde från det aktuella datumet. Det går att börja ta ut 1 ålderspension tidigast månaden efter det att man har fyllt 55 år. GÅR I PENSION PÅ ERT INITIATIV FÖRE 65 ÅRS ÅLDER Avanmäl den anställde från det aktuella datumet. AV Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/ tjänstledighet (1701). SLUTAR ARBETA VID 65 ÅRS ÅLDER Ni behöver inte göra något alls. Den anställde avanmäls med automatik och får nu information från de försäkringsbolag han eller hon har valt för sin 1 ålders pension. VILL NÅGON FORTSÄTTA ARBETA EFTER 65? Läs mer om de möjligheter som finns på sidan

15 2 + K TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1978 ELLER TIDIGARE DEN ANSTÄLLDE... SÄGER UPP SIG ELLER BLIR UPPSAGD UTAN ATT GÅ I PENSION Avanmäl den anställde från datumet då han eller hon slutar. GÅR I PENSION PÅ EGET INITIATIV FÖRE 65 ÅRS ÅLDER* Avanmäl från det aktuella datumet. Det går att ta ut 2 ålderspension och K tidigast månaden efter det att man har fyllt 55 år. Bra att veta: Om den anställde slutar sin anställning i pensioneringssyfte månaden efter 62-årsdagen, kan 2- och K-pensionen slutbetalas med kollektiva medel. Ålderspensionskapitalet blir då lika stort som om den anställde arbetat kvar till 65 år. Men månadspensionen blir förstås lägre eftersom pensionen ska betalas ut under fler år. GÅR I PENSION PÅ ERT INITIATIV FÖRE 65 ÅRS ÅLDER* Avanmäl från det aktuella datumet. Vill ni slutbetala de 2-premier som återstår till 65 år, kontaktar ni Alecta för en offert. AV Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/ tjänstledighet (1624). SLUTAR ARBETA VID 65 ÅRS ÅLDER* Ni behöver inte göra något alls. Den anställde avanmäls med automatik och får nu information från Alecta och de försäkringsbolag han eller hon har valt för sin K. VILL NÅGON FORTSÄTTA ARBETA EFTER 65? Läs mer om de möjligheter som finns på sidan 16. * Om en anställd har en annan ordinarie pensionsålder än 65 år gäller den. SKA EN ANSTÄLLD GÅ NER I TID ÅREN FÖRE PENSIONERINGEN? Arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om att premieinbetalningarna ska baseras på den lön som gällde före nedtrappningen som vid ett löneavstående/en löneväxling. Den anställde behåller då sin tidigare lön för 2 ålderspension, familjepension och K. Sjukpensionen beräknas på lönen efter avståendet. Läs mer på collectum.se/foretag. Anmäla lön) på blanketten Löneavstående (2430). 15

16 FORTSÄTTA ARBETA EFTER K SAMTLIGA TJÄNSTEMÄN När en tjänsteman uppnår pensionsåldern, normalt vid 65 år, upphör ert åtagande för hans eller hennes. Vi avslutar -försäkringen. Har ni tjänstemän som ska fortsätta arbeta hos er efter ordinarie pensionsålder? Eller ska ni anställa en person äldre än 65? Här berättar vi vad ni måste göra och vad som är valfritt. ALLA SKA HA TGL Arbetar tjänstemannen minst åtta timmar per vecka, ska han eller hon alltid ha TGL dock som längst till 70 års ålder. Har ni TGL i Alecta gruppanmäler ni den anställde Gruppanmälan TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag. Har ni TGL i något annat försäkringsbolag, kontaktar ni dem direkt. VALFRITT ATT BETALA FÖR Vill ni fortsätta betala premier till tjänstemannens ålderspension, trots att han eller hon är över 65? Då anmäler ni personen till 1. Obs! Detta gäller även för anställda som tidigare i sitt yrkesliv haft 2 + K. Ska den anställde fortsätta arbeta utan avbrott, gör ni er anmälan samma månad som han eller hon fyller 65. Ni kommer nu att betala en lägre premie, eftersom arbetsgivare i dagsläget betalar för ålderspension och TGL, inte sjukpension. Nyanmälan) på blanketten Anmälan till och TGL (1700). LÖN VARJE MÅNAD Anmäl den utbetalda bruttolönen varje månad. Läs mer på sidan 8. OM EN ANSTÄLLD ÖVER 65 BLIR SJUK Den som har haft en anställning med 1 före 65 och fortsätter arbeta på samma företag, kan ha rätt till sjukpension från Alecta. Villkoret är dock att den anställde insjuknar efter 65 och samtidigt får sjukpenning från Försäkringskassan. För den som har haft 2 + K före 65 eller den som byter anställning efter 65 finns inte denna möjlighet. 16

17 NÄR EN ANSTÄLLD AVLIDER K SAMTLIGA TJÄNSTEMÄN Försäkringsbolagen får information om dödsfall från folkbokföringsregistret, så som arbetsgivare behöver ni inte göra något när en anställd dör - förutom än i de fall ni ser här. HAR NI TGL I ANNAT BOLAG ÄN ALECTA? Har ni TGL i Alecta får de information om att den anställde har dött. Men om ni har TGL i ett annat bolag är era anställda inte anmälda enskilt utan i grupp. Därför måste ni kontakta det aktuella bolaget så att de kan påbörja handläggningen av dödsfallet. OM EN ANSTÄLLD DÖR UTOMLANDS Har ni en anställd som arbetat utomlands för er räkning vid dödsfallet? Då behöver ni kontakta Alecta och anmäla det. Kontakta dem på telefonnummer OM MAKEN TILL EN ANSTÄLLD DÖR Avlider maken, makan, den registrerade partnern eller sambon till någon av era anställda finns viss möjlighet till ersättning från TGL. Kontakta ert bolag för mer information. UTLANDSTJÄNSTGÖRING K SAMTLIGA TJÄNSTEMÄN Kontakta oss när en anställd ska arbeta utomlands på ert uppdrag i minst ett år och när ni inte ska betala sociala avgifter för honom eller henne. ANSTÄLLDA SOM ÄR TJÄNSTLEDIGA SKA NI A om de arbetar hos ett utländskt dotterbolag på ert uppdrag och om det saknas avtal om sociala förmåner. Ni har också möjlighet att anmäla tjänstlediga som har avtal om sociala förmåner, men som saknar tjänstepension i utlandsanställningen. VI BEHÖVER OCKSÅ FÅ INFORMATION FRÅN ER när den anställde byter tjänstgöringsland när han eller hon avslutar sin utlandstjänstgöring och åter börjar arbeta i Sverige. I samtliga fall skickar ni in blanketten Anmälan om utlandstjänst göring (1961). NY LÖN? Om den utlandssände fått ny lön, så anmäler du enligt informationen sidorna 8 9. HAR DEN UTLANDSSÄNDE SLUTAT? Om den utlandssände inte längre jobbar hos er, så avanmäler du enligt informationen på sidorna LÄS MER På collectum.se/foretag finns detaljerad information om utlandstjänstgöring. 17

18 KOMPLETTERANDE PREMIER K SAMTLIGA TJÄNSTEMÄN Kompletterande premier är ett extra tillskott ni kan välja att betala utöver de ordinarie -premierna. Ni kan betala extra premier för anställda till 1 (anställda över 25 år) eller till K. För den som passerat 65 kan ni betala engångspremier, men inga löpande premier. ENGÅNGSPREMIER Vill ni betala engångspremier för en eller flera anställda, fyller ni i excelmallen för 1 eller K som vi har på collectum.se/ kompletterandepremier. ELLER LÖPANDE PREMIER Ni kan betala löpande premier som ett fast belopp per månad, som en viss procentsats eller som varierande premier enligt en premietrappa. Mer information och de blanketter ni behöver finns på collectum.se/ kompletterandepremier. PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING INGÅR Normalt ingår en premiebefrielseförsäkring för löpande premier, för dem som godkänns i hälsoprövningen. Då betalar ni för premiebefrielsen, utöver den ordinarie kompletterande premien, varje månad (inte aktuellt för den som fyllt 65 år). KOMPLETTERANDE PREMIER FÖR TIOTAGGARE Alternativ kan tecknas som en kompletterande premie till K. Läs mer under B. Alternativ, på sidan 19. HAR NI BRANSCHAVTAL? Inom vissa branscher kan det finnas avtal om kompletterande premier med andra åldersgränser och villkor. Läs gärna mer på collectum.se/foretag. LÖN ÖVER TIO INKOMSTBASBELOPP 2 + K TJÄNSTEMÄN FÖDDA 1978 ELLER TIDIGARE Här visar vi de möjligheter som gäller för tjänstemän, inom 2 + K, som tjänar kr/år eller mer. OBS! För den som tillhör 1 har denna lönegräns ingen betydelse. A. 2 FÖR HELA LÖNEN Det här är grundalternativet. Den anställde har förmånsbestämd ålderspension för hela lönen och familjepension (för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp). EN NYANSTÄLLD ER NI Nyanmälan) på blanketten Anmälan till, K och TGL (2399). Om en redan anställd får ny lön som överstiger tio inkomstbasbelopp, anmäler ni ny lön som vanligt. 18

19 B. ALTERNATIV Om arbetsgivaren och tjänstemannen är överens, kan den anställde istället välja alternativ, som finns i varianterna 1 (vänster kolumn nedan) 2 upp till 7,5 inkomstbasbelopp + annan pensionslösning (höger kolumn nedan). VID AN EFTER SEX MÅNADER anmäler ni tjänstemannen först till 2 (se A på sidan 18) gäller alternativ från den månad blanketten kommer in till Collectum ligger ev. intjänad pension i 2 kvar i 2 till pensioneringen. VIKTIGT ATT VETA Den anställde kan inte återgå till 2 för hela lönen (A på sidan 18) under pågående anställning. Läs mer om möjligheter och inskränkningar i tabellen nedan. SKA ALTERNATIV GÄLLA FRÅN ANSTÄLLNINGENS BÖRJAN? Då måste ni anmäla det inom sex månader från anställningstidpunkten. 1 2 UPP TILL 7,5 INKOMSTBASBELOPP + ANNAN PENSIONSLÖSNING Vad händer? Tjänstemannen går över till 1 med hela lönen. 2:s ålderspension över 7,5 inkomstbasbelopp och familjepension ersätts med en annan pensionslösning. Så här anmäler ni Använd samma blankett för alla Använd blanketten Anmälan om övergång till 1 (0101) för en nyanställd en redan anställd som idag har hel 2 en redan anställd som har annan alternativ (se till höger). Glöm dock inte att avsluta denna pensionslösning. Annars riskerar ni dubbla premier. Nyanställd Steg 1: Anmäl den anställde Nyanmälan) på blanketten Anmälan till, K och TGL (2399) Steg 2: Fyll i blanketten Anmälan om val av alternativ (0100). Steg 3: Teckna pensionslösningen frilagd premie eller premietrappa i ett valfritt försäkringsbolag eller som en kompletterande K-premie (blanketter och information finns på collectum.se/kompletterandepremier). En redan anställd som får lön över tio inkomstbasbelopp Anmäl enligt steg 2 och 3 ovan. Går det att byta pensionslösning? Nej, en övergång till 1 ligger fast så länge anställningen varar. Ja, det finns flera möjligheter. Det går att byta lösning från frilagd premie till premietrappa eller tvärtom byta från frilagd premie/premietrappa som en kompletterande K hos Collectum till en pensionslösning i ett annat försäkringsbolag eller tvärtom gå över till 1. Det går däremot inte att återgå till 2 för hela lönen under pågående anställning. 19

20 TJÄNSTEGRUPPLIV- FÖRSÄKRING, TGL Alla som är mellan 18 och 70 år, och har en ordinarie arbetstid på minst åtta timmar i veckan i genomsnitt, ska ha en tjänstegrupplivförsäkring K SAMTLIGA TJÄNSTEMÄN VAD ÄR TGL? TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. TGL upphör när anställningen upphör eller när den anställde går i pension. Den som fortsätter arbeta efter 65, minst 8 timmar per vecka i genomsnitt, ska ha TGL fram till 70 års ålder. VILKEN SUMMA BETALAS UT? Är den anställde högst 55 år vid dödsfallet betalas det ut sex prisbasbelopp ( kr år 2015) som ett skattefritt engångsbelopp till den anställdes förmånstagare. Mellan 55 och 65 trappas beloppet ner med 0,5 prisbasbelopp/år. HAR NI TGL TECKNAD I ALECTA? MAJORITETEN ÄR INDIVIDUELLT D Om ni har TGL i Alecta och anmäler en nyanställd till oss, tecknas det med automatik en individuell tjänstegrupplivförsäkring för honom eller henne i Alecta. FRIKRETSEN, UNDANTAG, AVSTÅENDEN TGL ska anmälas individuellt för den som undantagits eller avstått från (se blankett 2424 eller 2569). Frikretsen (delägare, vd, egna företagare) som utträtt ur kan välja att ha TGL (se blankett 2410). NÅGRA SKA GRUPPAS SEPARAT Anställda som bara ska ha TGL och inte anmäler ni separat, i grupp. Gruppanmälan TGL gäller endast anställda som arbetar kvar efter ordinarie pensionsålder, minst 8 tim/v, men inte fyllt 70 år (se s. 16) inte tidigare haft 2 och nu inte beviljas det, då de anställdes med mindre än tre år kvar till pensioneringen tillhör 2 och är avanmälda på grund av föräldraledighet (se s. 13) är tjänstlediga (se s ). i internetkontoret (tjänsten Gruppanmäla TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag. HUR SER DET UT PÅ FAKTURAN? På nästa sida ser du hur TGL faktureras, både på individnivå och för gruppanmälda. ATT TÄNKA PÅ VID GRUPPAN Anmäl ett nytt totalantal till oss så fort någon läggs till eller tas bort. HAR NI TGL TECKNAD I ANNAT BOLAG? Kontakta dem för mer information. 20

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer