Handbok över tjänste pensionen ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok över tjänste pensionen ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän."

Transkript

1 2013 Handbok över tjänste pensionen Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

2 ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet ser ut för er som arbetsgivare, från kollektivavtal till årsbesked. 1. Kollektivavtal Ni tecknar kollektivavtal när ni blir medlemmar i ett förbund inom Svenskt Näringsliv eller när ni tecknar hängavtal med ett PTK-förbund. 2. Pensioneringsavtal Efter kollektivavtalstecknandet tecknar ni ett pensioneringsavtal med Collectum. Ni får en försäkringsbekräftelse från oss när avtalet är klart. 3. Rapportera tjänstemännen till oss! När ni fått försäkringsbekräftelsen måste ni rapportera samtliga tjänstemän till oss. (Se sidan 6.) I innehållsförteckningen ser ni de andra händelserna ni måste rapportera. På sidan 5 kan ni läsa mer om våra olika rapporteringsalternativ. Vem ska ha? Samtliga tjänstemän. Finns annan tjänstepension? Säg upp den så att ni slipper dubbla premier! Rapportera också tjänstemännen till Fora, så att de får TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Fora fakturerar även avgiften till Trygghetsrådet, TRR eller TRS. (Se tabellen längst ner.) 4. Fakturadags Ni får en faktura från oss som baseras på den rapportering ni har gjort. Läs mer på sidan Valpaket Era tjänstemän får ett valpaket från oss. På sidan 4 ser ni hur de anställdas tjänstepension ser ut och hur mycket de kan placera själva. 6. Betalning och förmedling Ni betalar fakturan och vi förmedlar de inbetalda premierna till försäkringsbolagen. 7. Årsbesked På våren skickar vi ut det röda kuvertet till era tjänstemän. Kuvertet innehåller ett årsbesked där de kan se värdet på sin ITP. Vem gör vad? Collectum Fora Alecta PRI Pensionsgaranti administrerar och fakturerar ITP förmedlar premier till samtliga valbara försäkringsbolag är valcentral för. administrerar Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare administrerar TFA för arbetare och tjänstemän fakturerar avgiften till Trygghetsråden, TRR eller TRS. beräknar premier och är försäkringsgivare för sjukpension och familjeskydd. administrerar för företag, som genom finansieringsformen egen regi, är valbara för de egna anställda. Trygghetsrådet (TRR, TRS) hanterar omställningsavtal vid övertalighet eller arbetsbrist. 2

3 Innehåll Detta ingår i din Collectumrapportering Anmäla nyanställda 6 Anmäl alla tjänstemän som fyllt 18 år. Anmäla lön 7 Utbetald bruttolön per månad för Sjuk och frisk 8 När ska en anställd sjukanmälas och hur går friskanmälan till? Tjänstledighet och föräldraledighet 9 Vad händer vid studier och vård av barn? Anställningen upphör 10 Den anställde slutar, blir uppsagd eller går i pension. Utlandstjänstgöring 10 Ska en anställd arbeta utomlands i mer än ett år? Kontakta oss. Fortsatt arbete efter Alla upp till 70, med en ord. arbetstid på mer än åtta timmar per vecka, ska ha TGL. Dödsfall 11 Tjänstegrupplivförsäkring 12 Vad är TGL och hur fungerar rapporteringen? Annan viktig ITP-information ITP i stora drag! 2 Vad får era tjänstemän? 4 Dags att rapportera tjänstemännen 5 Fakturan, från rapportering till inbetalning Vad kostar ITP? Premier för Kompletterande premier 15 3

4 Vad får era tjänstemän? ITP är ett försäkringspaket som innehåller ålderspension, sjukpension och skydd till efterlevande för era tjänstemän. Vad ni betalar för ITP ser ni på sidan 14. Så här ser ut för era tjänstemän Ålderspension Premiebestämd ålderspension Från 25 års ålder börjar tjänstemannen tjäna in premiebestämd ålderspension. Här är premien, men inte storleken på pensionen bestämd på förhand. Hela premien placeras Ni betalar en premie som motsvarar 4,5 % av lönedelar upp till kr/mån 30 % av lönedelar över kr/mån. Lön, kr/mån Er premie, kr Att placera under ett år Hur stor pensionen slutligen blir beror förstås även på värdeutvecklingen och de avgifter som tas ut. Sjukpension Sjukpension från ITP, från 18 års ålder Tjänstemännen kan få sjukpension från ITP efter 90 dagars sjukskrivning om de samtidigt får ersättning från Försäkringskassan. Efterlevandeskydd Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, från 18 års ålder Anställda, som har en ordinarie arbetstid på mer än åtta timmar per vecka i genomsnitt, ska ha tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Läs mer på sidan 12. Familjeskydd och återbetalningsskydd Tjänstemannen väljer själv om han eller hon vill ha familjeskydd och/eller återbetalningsskydd. Vi hjälper er att informera era anställda På collectum.se/foretag hittar ni faktablad, webbinformation etc. som ni kan lägga på ert eget intranät. 4

5 Dags att rapportera tjänstemännen! Då var det dags att övergå till själva rapporteringsdelen. Här ser ni vad ni ska göra och när, samt hur ni gör det. Anmäl snarast! Genom att rapportera korrekt, enligt ITP:s regelverk, och vid rätt tidpunkt får era tjänstemän rätt tjänstepension blir er faktura korrekt slipper ni betala premietillägg. Om ni har missat att rapportera Skulle ni ha missat att rapportera? Då ska ni anmäla ändringarna retroaktivt, exempelvis den lön tjänstemannen har haft under perioden. Läs mer under Anmäla nyanställda och Anmäla lön. I innehållsförteckningen, på sidan 3, får ni en överblick över de händelser ni är skyldiga att rapportera till oss. VI HJÄLPER ER GÄRNA! Tanken med handboken är att det ska vara lätt att göra rätt. Men tveka inte att ringa oss på om du har frågor. Vad är premietillägg? Rapporterar ni i tid så slipper ni betala premietillägg. Premietillägget är ett slags ränta som i dagsläget är Riksbankens referensränta + 8 % för. Anmäl elektroniskt eller på blankett Vi erbjuder flera rapporteringsmöjligheter. På collectum.se/foretag finns information om och inloggning till internetkontoret samt alla våra blanketter. 1 Filverföring från lönesystemet Vi rekommenderar er att använda filöverföring. (Se hur ni skaffar tjänsten på collectum.se/foretag.) Du tar då ut en fil från ert lönesystem och skickar den till Collectum via internetkontoret. Logga sedan in i vårt internetkontor med en e-legitimation (en personlig e-legitimation eller en e-tjänstelegitimation från Steria). 2 Manuell rapportering i internetkontoret Har ni ingen möjlighet att skicka fil rekommenderar vi er att rapportera manuellt (styckvis) via vårt internetkontor. Du loggar in med en e-legitimation (en personlig e-legitimation eller en e-tjänstelegitimation från Steria). Se hur ni skaffar tjänsten på collectum.se/foretag. 3 Rapportera på blankett Alla ändringar går att rapportera via blankett. Samtliga blanketter finns på collectum.se/foretag. Fyll i blanketten direkt på skärmen innan du skriver ut den och skickar den till oss. På collectum.se/foretag kan du läsa mer om internetkontoret och hur ni skaffar filöverföring. BESTÄLL VÅRT NYHETSMEJL Mejlet är gratis och innehåller aktuell information om rapportering, eventuella regeländringar, nyheter i internetkontoret och tips om utbildningar och tjänster. Anmäl dig på collectum.se/foretag. VÄLKOMMEN PÅ ITP-FORUM ITP-forum vänder sig till dig som arbetar på ett litet eller medelstort företag. Här får du veta hur ITP fungerar och hur du kan förenkla ITP-administrationen. Anmäl dig på collectum.se/foretag. 5

6 Anmäla nyanställda Vem och när? Anmäl alla tjänstemän Anmäl alla tjänstemän oavsett vilken anställningsform de har, hur mycket de jobbar och även om ni ännu inte betalat ut någon lön. Anställda under 18 år anmäler ni först från och med månaden de fyller 18. Anmäl i internetkontoret (tjänsten Nyanmälan) på blanketten Anmälan till ITP och TGL (1700). Ska Kalles sommarjobb anmälas? Kalle är 18 år och går på gymnasiet. Han ska nu sommarjobba några veckor på en arbetsplats där de anställda har ITP som tjänstepension. Så snart Kalle börjar sitt sommarjobb, ska arbetsgivaren anmäla honom till Collectum. OBS! Glöm inte att avanmäla Kalle när anställningen avslutas. Vi fortsätter annars att debitera er. Anmäler ni någon retroaktivt? Har ni missat att anmäla en anställd till? Gör då så här: 1. Anmäl den anställde från första anställningsdagen med den månadens utbetalade lön, brutto. 2. Kom ihåg att ange löneförloppet från anställningens början till idag för respektive månad på blankett 1702 eller i internetkontoret (Anmäla lön). Vilken lön ska anmälas och hur ofta? Anmäl utbetald månadslön (brutto), inte årslön. Anmäler ni den anställde innan den första månadslönen betalats ut, anger ni 0 kronor i fältet för lön. Anmäler ni den anställde i samband med att månadslönen betalas ut första gången, anger ni den utbetalda bruttolönen direkt i er nyanmälan. Från och med nu ska ni anmäla den utbetalda månadslönen varje månad. OBS! Anmäl den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen varje månad! Är den nyanställde helt sjukskriven? Vänta med er anmälan tills han eller hon är frisk till minst 25 %. Är den nyanställde frisk till 50 %? Då anmäler ni in honom eller henne samt anger hur stor lön ni betalat ut den första månaden. Ska någon avstå från ITP? När en arbetsgivare tecknat kollektivavtal ska normalt samtliga tjänstemän anmälas till ITP. Men den som redan har en tjänstepension ordnad kan, i samråd med arbetsgivaren, behålla den pensionen och avstå från ITP. Det är viktigt att ni meddelar oss detta på blanketten Överenskommelse om att den anställde ska avstå från ITP-planen (2569). Läs mer om vad ett avstående innebär på vår hemsida. Undantag från ITP ITP-nämnden kan bevilja en anställd undantag från ITP om särskilda skäl finns. Använd blanketten Ansökan om undantag från ITPplanen (2424). Frikretsen Frikretsen består av delägare, vd, egna företagare. De omfattas inte av kollektiv avtalen om ITP och tjänstegrupplivförsäkringen TGL, men de kan ändå välja att teckna ITP och TGL på samma villkor som övriga anställda. OBS! Det går dock inte att teckna ITP och TGL retroaktivt för en person ur frikretsen. Anmälan gäller alltid från den månad vi får in den. Ska någon ur frikretsen utträda ur ITP, använd blanketten Anmälan om utträde ur ITP-planen för frikretsen (2410). 6

7 Anmäla lön Här beskriver vi lönerapporteringen generellt. Detaljerna har vi lagt i ett separat lönedokument. Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på collectum.se/lon. Hur ofta? Varje månad ska ni anmäla den utbetalda bruttolönen för varje anställd till oss oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte. Anmäl i internetkontoret (tjänsten Anmäla lön) på blanketten Anmälan om kontant utbetald bruttolön, (1702). OBS! Anmäl den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen. Hur räknas den utbetalda bruttolönen ut? Vilken löneuppgift ska anmälas? Utgå från den utbetalda månadslönen (brutto) före avdrag för skatt efter bruttolöneavdrag - för ex. förmånsbil. Fler löneslag finns på hemsidan! Utöver informationen på den här sidan behöver du ett lönedokument som beskriver detaljerna. Gå gärna in på collectum.se/lon och se om du har den senaste versionen. LÖNEEXEMPEL, Anders har en månadslön på kronor. Han har förmånsbil och därför gör hans arbetsgivare ett bruttolöne avdrag med kronor varje månad. I februari får Anders också övertids- och restids ersättning utbetald, vilket arbetsgivaren lägger till. Exempel på vad som ska ingå: semesterersättning övertidsersättning sjuklön enligt lag (som ni betalar under sjukdag 2 14). Exempel på vad som inte tas med: kostnadsersättningar sjuklön utöver lag (ex. enligt kollektivavtal) som ni betalar under sjukdag 15 90). Saknas ett löneslag? Har ni ett löneslag som inte finns med i lönedokumentet på hemsidan? Diskutera då detta löneslag med era lokala förbund på arbetsgivar- och arbetstagarsidan, så att ni får reda på om det ska tas med eller inte. Ska ni anmäla lön retroaktivt? Har ni missat att anmäla in en löneändring? Då ska ni anmäla löneförloppet för de månader som saknas. Denna utbetalda bruttolön anmäler arbetsgivaren till Collectum: Månadslön Avdrag för förmånsbil Restidsersättning Övertidsersättning Summa kr kr kr kr kr Anders har också rikskuponger. För dem gör arbetsgivaren ett nettolöneavdrag och lägger ett förmånsvärde på Anders lön. Förmånsvärdet eller nettolöneavdraget ska inte räknas in i den utbetalda bruttolönen. Kompletterande premier Vill ni betala extra premier till den anställdes? På sidan 15 hittar ni information om vilka möjligheter som finns. 7

8 Sjuk och frisk ITP 1 Sjukdag 2 14 ITP Inkludera sjuklönen i den utbetalda bruttolön ni anmäler till oss. Läs mer under rubriken Anmäla lön, på sidan 7. Sjukdag Ni betalar inte längre lagstadgad sjuklön, utan nu får den anställde sjuk penning från Försäkringskassan istället. Ni ska inte inkludera den kollektivavtalade sjuklönen i er löneanmälan till oss. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. Från sjukdag 91 Är den anställde sjukskriven till minst 25 %? Anmäl i internetkontoret (tjänsten Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). Ni betalar en lägre premie eftersom ni betalar ut en lägre lön. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. BLIR DEN ANSTÄLLDES LÄGRE VID SJUKDOM? Den anställde ska få tillgodoräkna sig ungefär samma premie som när han eller hon är frisk. Därför betalas hela eller delar av premien (beroende på sjukskrivnings graden) genom premiebefrielseförsäkringen som ingår i. Er premie när Arne är frisk. Er premie när Arne är sjukskriven till 50 %. Gäller från sjukdag 15 och framåt. 100 % Premie 50 % Premiebefrielse 50 % När ska ni göra en ny anmälan? Om den anställde varit friskanmäld och nu påbörjar en ny sjukperiod, gör ni en ny anmälan till oss från och med sjukdag 91 i den nya sjukperioden. Detsamma gäller om den anställde varit sjukskriven i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod och den 105:e sjukdagen infaller under sjukdag i den sista sjukperioden Anmäl i internetkontoret (tjänsten Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). Avslutad arbetslivsintroduktion Om en anställd får tillbaka sin sjukpenning från Försäkringskassan, under eller efter sin arbetslivsintroduktion, anmäler ni det till oss direkt. Invänta alltså inte sjukdag 91. Förlängning eller ändring av pågående sjukperiod Alecta hämtar uppgifter om förlängningar av sjukperioder och ändringar av arbetsoförmågan från Försäkringskassan. Alecta informerar den anställde om vad som kommer att gälla framöver. Hur friskanmäler ni anställda som får sjukpension? Friskanmäl till oss om den anställde är frisk till 100 % och återgår i tjänst inte längre får ersättning från Försäkringskassan eller blir utförsäkrad från Försäkringskassan. Anmäl i internetkontoret (tjänsten Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Friskanmälan (0784). Alecta kan friskskriva När Försäkringskassan avslutar en utbetalning, kan den anställde bli friskskriven hos Alecta (om Alecta får vetskap om detta via filen från Försäkringskassan). 8

9 Tjänstledighet Tjänstledighet Så länge anställningen kvarstår, ska ni bara betala premier för TGL. Avanmäl enligt den blå informationstexten till höger och gruppanmäl sedan den anställde till TGL. Har ni TGL i Alecta gruppanmäler ni i internetkontoret (tjänsten Grupp anmäla TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag (under Administrera ITP, Anmäla ändringar för anställda och på sidan Gruppanmäla TGL). Har ni TGL i ett annat försäkringsbolag, kontaktar ni dem. Studier Är den anställde tjänstledig för studier enligt lagen om rätt till ledighet vid utbildning, behöver ni inte betala premier för och Plikttjänstgöring grundutbildning Avanmäl den anställde från och TGL. Den anställde får nu en livförsäkring genom försvaret. TGL. En anställd som får studiestöd omfattas nu av ett så kallat efterskydd för TGL i upp till 27 månader. AVANMÄL VID ALL TJÄNSTLEDIGHET i internetkontoret (tjänsten Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/tjänstledighet (1701). Föräldraledighet Föräldrapenning Föräldrapenning kan betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Mer information finns på Avanmäl inte den anställde När den anställde är föräldraledig fortsätter ni att anmäla den utbetalda bruttolönen varje månad, precis som tidigare. Tänk på att inte inkludera eventuell föräldralön i er löneanmälan. En lägre lön innebär att ni betalar en lägre premie. Den anställde ska ändå få tillgodogöra sig ungefär samma premie som tidigare och Vård av barn (tillfällig föräldrapenning) Tillfällig föräldrapenning gäller maximalt 120 dagar per barn och år normalt tills barnet fyller 12 år. Den anställde kan ta ut tillfällig föräldrapenning för hela dagar eller delar av en dag. Mer information finns på Ni kommer nu att betala en lägre lön till den anställde och en lägre premie till oss. Den anställde får premien betald från premiebefrielseförsäkringen i den utsträckning som han eller hon vabbar (tar ut tillfällig föräldrapenning). därför betalas hela eller delar av premien (beroende på graden av föräldra ledighet) genom premiebefrielseförsäkringen som ingår i. Premiebefrielseförsäkringen gäller i högst 390 dagar per födelse eller adoption. VI FÅR INFORMATION FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN När en anställd är föräldraledig eller vabbar anmäler ni bara den lön ni betalar ut till oss. Resten sköter vi i samarbete med Försäkringskassan. 9

10 Om den anställde slutar Den anställde... säger upp sig eller blir uppsagd utan att gå i pension Avanmäl den anställde. går i pension på eget initiativ före 65 års ålder Avanmäl den anställde. Det går att börja ta ut ålderspension tidigast månaden efter det att man har fyllt 55 år. går i pension på ert initiativ före 65 års ålder Avanmäl. Blir den anställde avgångspensionerad kan ni betala för all TGL till dess att han eller hon fyller 65 år (slutbetalning av TGL). Läs mer på vår collectum. se/foretag. Avanmäl i internetkontoret (tjänsten Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/tjänstledighet (1701). slutar arbeta vid 65 års ålder Ni behöver inte göra något alls. Den anställde avanmäls med automatik och får nu information från de försäkringsbolag han eller hon har valt för sin ålders pension. Vill någon fortsätta arbeta efter 65? Läs mer om de möjligheter som finns på sidan 11. Utlandstjänstgöring Kontakta oss när en anställd ska arbeta utomlands på ert uppdrag i minst ett år och när ni inte ska betala sociala avgifter för honom eller henne. Anställda som är tjänstlediga ska ni också anmäla om de arbetar hos ett utländskt dotterbolag på ert uppdrag och om det saknas avtal om sociala förmåner. Ni har också möjlighet att anmäla tjänstlediga som har avtal om sociala förmåner, men som saknar tjänstepension i utlandsanställningen. Vi behöver också få information från er när den anställde byter tjänstgöringsland när han eller hon avslutar sin utlandstjänstgöring och åter börjar arbeta i Sverige. I samtliga fall skickar ni in blanketten Anmälan om utlandstjänst göring (1961). Har den utlandssände fått ny lön? Anmäl ny lön enligt informationen på sidan 7. Har den utlandssände slutat sin anställning hos er? Avanmäl honom eller henne enligt informationen ovan. Läs mer På collectum.se/foretag hittar ni mer detaljerad information om utlandstjänstgöring. 10

11 Fortsätta arbeta efter 65 Anställda som fyller 65 går normalt i pension. Samtidigt upphör debiteringarna till ITP och TGL. Vill någon fortsätta arbeta efter 65 ser ni här vilken försäkring ni måste teckna och vilken som är valfri. Denna information gäller också om ni planerar att nyanställa en person som är 65 år eller äldre. TGL fram till 70 Arbetar den anställde minst åtta timmar per vecka, ska han eller hon alltid ha TGL dock som längst till 70 års ålder. Har ni TGL i Alecta gruppanmäler ni den anställde i internetkontoret (tjänsten Gruppanmäla TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag (under Administrera ITP, Anmäla ändringar för anställda och på sidan Gruppanmäla TGL). Har ni TGL i något annat försäkringsbolag, kontaktar ni dem direkt. Valfritt att betala för ålderspension Vill ni fortsätta betala premier för ålderspension för den som arbetar kvar efter 65? Då kan ni återigen anmäla personen till och därefter anmäla den utbetalda bruttolönen varje månad. Anmäl i internetkontoret (tjänsten Nyanmälan). Behöver ni använda blankett? Ring oss på telefon så hjälper vi er. Om en anställd över 65 blir sjuk Den som har haft en anställning med före 65 och fortsätter arbeta på samma företag kan ha rätt till sjukpension från Alecta. Villkoret är dock att den anställde insjuknar efter 65 och samtidigt får sjukpenning från Försäkringskassan. När en anställd avlider De flesta försäkringsbolag får information om dödsfall via ett centralt register. Vill ni anmäla ett dödsfall till oss, tar vi förstås emot er anmälan och vidarebefordrar informationen till de försäkringsbolag där den nu avlidne har sin. Har ni TGL i Alecta, kan vi ta emot er anmälan och vidarebefordra den. Har ni TGL i ett annat försäkringsbolag, kontaktar ni själva det bolaget. Bra att veta Avlider maken, makan, den registrerade partnern eller sambon till någon av era anställda finns viss möjlighet till ersättning från tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Läs mer på collectum.se/foretag, på sidan Anmäla dödsfall under ingången Anmäla ändringar för anställda. Dessa uppgifter behöver vi: Den avlidnes namn och personnummer Datumet för dödsfallet Namn och adress till den som sköter handläggningen av dödsboet. Så här kontaktar ni oss: Skicka blanketten Dödsfallsanmälan (4502) till oss. Ring oss på telefon: Skriv till: Collectum, Stockholm. 11

12 Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Den som är mellan 18 och 70 år, och har en ordinarie arbetstid på minst åtta timmar i veckan i genomsnitt, ska ha en tjänstegrupplivförsäkring. Vad är TGL? TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. TGL upphör när anställningen upphör eller när den anställde går i pension. Den som fortsätter arbeta efter 65, minst åtta timmar i veckan i genomsnitt, ska ha TGL fram till 70 års ålder. Vilken summa betalas ut? Är den anställde högst 55 år vid dödsfallet betalas det ut sex prisbasbelopp ( kr år 2013) som ett skattefritt engångsbelopp till den anställdes förmånstagare. Mellan 55 och 65 trappas beloppet ner med ett halvt prisbasbelopp per år. För er som har tecknat TGL i Alecta Det här avsnittet gäller bara er som har TGL i Alecta. TGL-premien betalar ni via den faktura ni från oss. (Se hur TGL faktureras på sidan 13.) Har ni TGL i ett annat bolag, kontaktar ni dem för mer hjälp och information. Majoriteten har redan TGL När ni anmäler en nyanställd till oss, för ITP-delen, tecknas det med automatik en individuell tjänstegrupplivförsäkring för honom eller henne i Alecta. Fakturan Några behöver ni gruppanmäla separat Vissa anställda ska inte ha ITP, men TGL. Dem måste ni anmäla separat, i grupp. Gruppanmäl anställda som arbetar kvar efter ordinarie pensionsålder, minst åtta timmar i veckan, men som inte fyllt 70 år. (Se även s. 11.) inte tidigare har haft ITP och nu inte beviljas det, eftersom de anställdes när de hade mindre än tre år kvar till pensioneringen är tjänstlediga. (Se även s. 9.) Anmäl i internetkontoret (tjänsten Gruppanmäla TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag (under Administrera ITP, Anmäla ändringar för anställda, sidan Gruppanmäla TGL). OBS! Anmäl in ett nytt totalantal så fort någon läggs till eller tas bort. Gruppanmäl inte den som redan har ITP och därmed också TGL. Här ser du faktureringsflödet Cirka 14 / 5 25 / 5 15 / 6 1 / 7 Cirka 4 / Ni rapporterar Vi fakturerar Ni betalar fakturan Vi förmedlar premierna Försäkringsbolagen placerar 12

13 Så här läser du fakturaspecifikationen Vad ingår i fakturan? Vi fakturerar er premierna för ITP 1. Har ni er TGL i Alecta ingår även den premien i fakturan. Det som är viktigt att veta är att det är flera system som levererar debiteringsinformation till fakturan och att det är detta som styr var informationen hamnar. Vårt exempelföretag har sin TGL i Alecta. Alla premier Alecta debiterar finns under rubriken ITP 2 + TGL om tecknad i Alecta, även om ingen tjänsteman hos er har ITP 2. -premien för Gustaf. De gruppanmälda som företaget betalar TGL-premier för. TGL-premien för Gustaf (som har ) särredovisas här. 13

14 Vad kostar ITP? Här ser ni vad ni betalar för tjänstepensionen ITP under På sidan 4 ser ni vad era tjänstemän får i ITP-pension. ITP ålderspension Ålderspensionen i är premiebestämd och har inget övre lönetak. Det innebär att premien, men inte storleken på pensionen, är bestämd på förhand. ITP sjukpension Ni betalar för närvarande en premie som motsvarar 0,18 % av lönedelar upp till kr/mån 0,69 % av lönedelar mellan kr och kr/mån. Premien för ålderspension För anställda från 25 år* betalar ni en premie som motsvarar 4,5 % av lönedelar upp till kr/mån 30 % av lönedelar över kr/mån. * Den månad den anställde fyller 25 år påbörjar vi debiteringen av dessa premier. Premiebefrielseförsäkring För anställda från 25 år* betalar ni för närvarande en premie som motsvarar 0,34 % av lönedelar upp till kr/mån 2,08 % av lönedelar över kr/mån. Vad innebär premiebefrielsen för er? Om den anställde är sjuk i mer än 14 dagar eller föräldraledig (även vid vab ), betalar ni en lägre lön till den anställde en lägre premie till oss. Vad innebär premiebefrielsen för den anställde? Vid sjukdom och föräldraledighet är tanken att den anställde ska få ungefär samma ålderspensionspremie som när han eller hon jobbar fullt ut. Eftersom ni betalar en lägre eller ingen premie vid sjukdom och föräldra ledighet kommer hela eller delar av premien att betalas från premiebefrielseförsäkringen. * Den månad den anställde fyller 25 år påbörjar vi debiteringen av dessa premier. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Ni betalar en fast månadspremie per anställd. Premien är cirka kronor beroende på vilket bolag ni har valt. Valbara bolag ser ni på collectum.se/foretag. 14

15 Kompletterande premier Kompletterande premier är ett extra tillskott ni kan välja att betala utöver de ordinarie -premierna. Ni kan betala extra premier för anställda över 25 år. Engångspremier kan ni betala för någon över 65, men inte löpande premier. Engångspremier Vill ni betala engångspremier för en eller flera anställda, fyller ni i excelmallen för som vi har på collectum.se/kompletterandepremier. eller löpande premier Ni kan betala löpande premier som ett fast belopp per månad, som en viss procentsats eller som varierande premier enligt en premietrappa. Mer information och de blanketter ni behöver finns på collectum.se/ kompletterandepremier. Premiebefrielseförsäkring ingår I de flesta fall är en premiebefrielseförsäkring ett obligatoriskt tillägg för löpande premier, för dem som godkänns i hälsoprövningen. Då betalar ni för premiebefrielsen, utöver den ordinarie kompletterande premien, varje månad (inte aktuellt för den som fyllt 65 år). Har ni branschavtal? Inom vissa branscher kan det finnas avtal om kompletterande premier med andra åldersgränser och villkor. Läs gärna mer på collectum.se/foretag. 15

16 Text: Collectum Grafisk form: Jung von Matt Illustrationer: Jonas Bergstrand Produktion: Rammhallen Collectum är valcentral och knutpunkt för tjänstepensionen ITP. Vårt fokus är att förenkla administrationen av ITP för er och de andra kundföretagen. Vi pressar avgifterna hos försäkringsbolagen för att era anställda ska få så hög pension som möjligt för de premier ni betalar. Av oss får era anställda varje år det röda kuvertet, som visar värdet på deras tjänstepension. Välkommen in på collectum.se! Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss. Collectum AB, Stockholm. Telefon Webbplats: collectum.se

Handbok för tjänste pensionen ITP 1

Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Produktion: Collectum och Jung von Matt Illustrationer: Jonas Bergstrand 5020.2010.01 2010 Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR 205 HANDBOK FÖR KFO-MEDLEMMAR Handboken gäller endast er vars tjänstemän har KTP 2 (i Folksam) och (i Collectum) och där åldern avgör vilken pensionsplan tjänstemannen tillhör. FÖRSTA HJÄLPEN! Den här

Läs mer

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

ITP 1 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

ITP 1 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 207 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR KFO 207 HANDBOK FÖR KFO-MEDLEMMAR Handboken gäller endast er vars tjänstemän har KTP 2 (i Folksam) och (i Collectum) och där åldern avgör vilken pensionsplan tjänstemannen tillhör. FÖRSTA HJÄLPEN! Den

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 1 OCH 2 2017 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas?

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas? BRA ATT VETA Om ITP. Om PP Pension. NYANSTÄLLDA Vem ska anmälas? När? Vilken lön ska anmälas? LÖN Vilken lön ska anmälas? När? SJUKA Vilken lön ska anmälas? Vilken premie ska betalas? FÖRÄLDRALEDIGA OCH

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Praktisk information om tjänstepensionen ITP

Praktisk information om tjänstepensionen ITP Praktisk information om tjänstepensionen ITP I den här broschyren finns information om hur faktureringen går till, vilka händelser som ger upphov till försäkringsändringar och hur ni kan förenkla ert arbete

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Handledning för inrapportering. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Handledning för inrapportering. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som omfattas av KTP-planens avdelning

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom ABF-Handels och AFO-Handels 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret P O HALLMANS GATA 3, STOCKHOLM. ARKITEKT: BRUNNBERG & FORSHED 1 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Internetkontoret Internetkontoret enkelt och bekvämt Du som administrerar företagets ITP-försäkringar gör det

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1?

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Referensnummer: 3333333, datum: 2009-12-22 PER PERSSON Testvägen 3 100 00 TESTSTAD Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP genom din anställning.

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Inställningar för Rapportering till Collectum

Inställningar för Rapportering till Collectum Inställningar för Rapportering till Collectum Ska du rapportera pensionsförmedlande lön till Collectum för anställda som omfattas av ITP-avtalet ITP1 och/eller ITP2? I löneprogrammet kan du för varje utbetalningsmånad

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension Bild 1 ITP 1 ITP-avtalet ITP 1 Sjukpension Premiebestämd ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd ålderspension ITPK Familjeskydd (individens val) Återbetalningsskydd ( - - ) Familjepension Familjeskydd

Läs mer

Handbok Försäkrad KAP-KL

Handbok Försäkrad KAP-KL Handbok Försäkrad KAP-KL Innehåll Sidan Inledning... 3 Nyanställning... 4 Nyanställning AKAP-KL... 4 Tjänstledighet... 5 Avgång ur tjänst... 5 Sjukanmälan... 5 Dödsfall... 6 Ålderspension... 6 Lönerapportering...

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Referensnummer: 111111, datum: 2015-01-07 ANNA ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP 1 genom din anställning. Nu

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Slutliga uppgifter för anställda -utland

Slutliga uppgifter för anställda -utland Slutliga uppgifter för anställda -utland Anställda som tjänstgör utomlands omfattas av den svenska arbetsgivarens försäkringsavtal om avtalsförsäkringar som är tecknat med Fora med förutsättning att följande

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO Innehåll Inledning...3 Försäkringar enligt lag arbetsgivaravgifter

Läs mer