HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän."

Transkript

1 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän.

2 FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE TJÄNSTEMÄN. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med i en arbetsgivarorganisation eller tecknat hängavtal med ett PTK-förbund. Det innebär att ni är bundna av kollektivavtal. 2. FÖRSÄKRINGSAVTAL OCH PENSIONERINGSAVTAL I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna avtal med Collectum och Fora. För tjänstemän: Skicka ansökan om pensioneringsavtal till Collectum samt en anmälan om arbetsskadeförsäkring (TFA) till Fora. För arbetare: Kontakta Fora. 3. RAPPORTERA TJÄNSTEMÄNNEN TILL OSS! När ni fått försäkringsbekräftelsen från oss, är det obligatoriskt att rapportera in samtliga tjänstemän (se sidan 6). På sidan 5 ser ni hur ni rapporterar och i innehållsförteckningen vad ni är skyldiga att rapportera. 4. FAKTURADAGS Fakturan från oss baseras på er rapportering (se premierna på sidorna 4 5). 5. VALPAKET Vi skickar ett valpaket till tjänstemännen där de ser vilka val de kan göra. På sidan 4 ser ni vad som ingår i deras tjänstepension. 6. BETALNING OCH FÖRMEDLING Ni betalar fakturan och vi förmedlar premierna till försäkringsbolagen. 7. ÅRSBESKED På våren skickar vi ut det röda kuvertet till tjänstemännen. Där ser de värdet på sin. COLLECTUM FORA ALECTA PRI PENSIONSGARANTI AFA TRYGGHETSRÅDET (TRR, TRS) administrerar och fakturerar förmedlar premier till samtliga valbara försäkringsbolag är valcentral för och K. administrerar Avtals-pension SAF-LO för privatanställda arbetare administrerar TFA för arbetare och tjänstemän beräknar premier och är försäkringsgivare för sjukpension och familjeskydd. administrerar för företag som genom finansieringsformen egen regi är valbara för de egna anställda. betalar ut ersättning från TFA vid bl.a. olycksfall på jobbet eller på färden till eller från jobbet. hanterar omställningsavtal vid övertalighet eller arbetsbrist. fakturerar avgiften till TRR resp. TRS. 2

3 INNEHÅLL DETTA INGÅR I ER COLLECTUMRAPPORTERING ANMÄLA NYANSTÄLLDA 6 Anmäl alla tjänstemän som fyllt 8 år. ANMÄLA LÖN 7 Anmäl utbetald bruttolön varje månad SJUK OCH FRISK 8 När ska en anställd sjukanmälas och hur går friskanmälan till? TJÄNSTLEDIGHET OCH FÖRÄLDRALEDIGHET 9 Vad händer vid studier och vård av barn? ANSTÄLLNINGEN UPPHÖR 0 Den anställde slutar, blir uppsagd eller går i pension. UTLANDSTJÄNSTGÖRING 0 Ska en anställd arbeta utomlands i mer än ett år? Kontakta oss. FORTSATT ARBETE EFTER 65 Alla upp till 70, med en ordinarie arbetstid på mer än åtta timmar per vecka, ska ha TGL. DÖDSFALL TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING 2 Vad är TGL och hur fungerar rapporteringen? ANNAN VIKTIG -INFORMATION FÖRSTA HJÄLPEN! 2 VAD FÅR ERA TJÄNSTEMÄN? 4 RAPPORTERA TJÄNSTEMÄNNEN DIREKT! 5 FAKTURAN, FRÅN RAPPORTERING TILL INBETALNING 3 VAD KOSTAR? PREMIER FÖR KOMPLETTERANDE PREMIER 5 3

4 VAD FÅR ERA TJÄNSTEMÄN? är ett försäkringspaket som innehåller ålderspension, sjukpension och skydd till efterlevande för era tjänstemän. Vad ni betalar för ser ni på sidan 4. SÅ HÄR SER UT FÖR ERA TJÄNSTEMÄN Ålderspension Premiebestämd ålderspension Från 25 års ålder börjar tjänstemannen tjäna in premiebestämd ålderspension. Här är premien, men inte storleken på pensionen bestämd på förhand. Hela premien placeras Ni betalar en premie som motsvarar 4,5 % av lönedelar upp till kr/mån 30 % av lönedelar över kr/mån. Lön, kr/mån Er premie, kr Att placera under ett år* *Från beloppet dras Collectums avgift på % (max 450kr/år) Hur stor pensionen slutligen blir beror förstås även på värdeutvecklingen och de avgifter som tas ut. Sjukpension Sjukpension från, från 8 års ålder Tjänstemännen kan få sjukpension från efter 90 dagars sjukskrivning om de samtidigt får ersättning från Försäkringskassan. Efterlevandeskydd Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, från 8 års ålder Anställda, som har en ordinarie arbetstid på mer än åtta timmar per vecka i genomsnitt, ska ha tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Läs mer på sidan 2. Familjeskydd och återbetalningsskydd, från 25 års ålder Tjänstemannen väljer själv om han eller hon vill ha familjeskydd och/eller återbetalningsskydd. VI HJÄLPER ER ATT INFORMERA ERA ANSTÄLLDA På collectum.se/foretag hittar ni faktablad, webbinformation etc. som ni kan lägga på ert eget intranät. 4

5 RAPPORTERA TJÄNSTE- MÄNNEN DIREKT! Då var det dags att övergå till själva rapporteringsdelen. Här ser ni vad ni ska göra och när, samt hur ni gör det. OBLIGATORISKT ATT RAPPORTERA SNARAST! Genom att rapportera korrekt, enligt :s regelverk, och vid rätt tidpunkt får era tjänstemän rätt tjänstepension blir er faktura korrekt slipper ni betala premietillägg 3/2 (se nästa spalt). OM DU HAR MISSAT ATT RAPPORTERA Har du missat att rapportera ska du anmäla ändringarna retroaktivt, exempelvis den lön tjänstemannen har haft under perioden. Läs mer under Anmäla nyanställda och Anmäla lön, sid 6-7. VAD ÄR PREMIETILLÄGG? Rapporterar ni rätt premie i tid slipper ni premietillägg. Det är en schabloniserad kompensation för att rätt premie inte har kunnat placeras i tid. I dagsläget är premietillägget Riksbankens referensränta + 8 % för. ANVÄND INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN På sidan 3, får ni en överblick över de händelser ni är skyldiga att rapportera till oss. VI HJÄLPER ER GÄRNA! Tanken med handboken är att det ska vara lätt att göra rätt. Men tveka inte att ringa oss på om du har frågor. ANMÄL ELEKTRONISKT ELLER PÅ BLANKETT Vi erbjuder flera rapporteringsmöjligheter. På collectum.se/foretag finns information om och inloggning till internetkontoret samt alla våra blanketter. FILÖVERFÖRING FRÅN LÖNESYSTEMET Vi rekommenderar er att skaffa vår filöverföringstjänst. (Se hur du skaffar tjänsten, och vilka lönesystem som går att använda, på collectum.se/foretag.) Filöverföring innebär att du tar ut en fil från ert lönesystem och skickar den till Collectum via vårt internetkontor. Du loggar in med e-legitimation (personlig e-legitimation, mobilt bank-id eller e-tjänstelegitimation från Steria). 2 MANUELL RAPPORTERING I INTERNETKONTORET Kan ni inte skicka fil rekommenderar vi er att rapportera manuellt (styckvis) via vårt internetkontor. Du loggar in med e-legitimation (personlig e-legitimation eller e-tjänstelegitimation från Steria). Se hur du skaffar tjänsten på collectum.se/foretag. 3 RAPPORTERA PÅ BLANKETT Alla ändringar går att rapportera via blankett. Samtliga blanketter finns på collectum.se/foretag. Fyll i blanketten direkt på skärmen innan du skriver ut och skickar den till oss. BESTÄLL VÅRT NYHETSMEJL Mejlet är gratis och innehåller aktuell information om rapportering, eventuella regeländringar, nyheter i internetkontoret och tips om utbildningar och tjänster. Anmäl dig på collectum.se/foretag. VÄLKOMMEN PÅ -FORUM -forum vänder sig till dig som arbetar på ett litet eller medelstort företag. Här får du veta hur fungerar och hur du kan förenkla -administrationen. Anmäl dig på collectum.se/foretag. 5

6 ANMÄLA NYANSTÄLLDA VEM OCH NÄR? ANMÄL ALLA TJÄNSTEMÄN Anmäl alla tjänstemän oavsett vilken anställningsform de har, hur mycket de jobbar och även om ni ännu inte betalat ut någon lön. Anställda under 8 år anmäler ni först från och med månaden de fyller 8. ANMÄL Nyanmälan) på blanketten Anmälan till och TGL (700). SKA MOAS SOMMARJOBB ANMÄLAS? Moa är 8 år och går på gymnasiet. Hon ska nu sommarjobba några veckor på en arbetsplats där de anställda har som tjänstepension. Så snart Moa börjar sitt sommarjobb, ska arbetsgivaren anmäla henne till Collectum. OBS! Glöm inte att avanmäla Moa när anställningen avslutas. Vi fortsätter annars att debitera er. ANMÄLER NI NÅGON RETROAKTIVT? Har ni missat att anmäla en anställd till? Gör då så här:. Anmäl den anställde från första anställningsdagen med den månadens utbetalade lön, brutto. Har ni ännu inte betalat ut lön, ange 0 kronor. 2. Kom ihåg att ange löneförloppet från anställningens början till idag för respektive månad i internetkontoret (Anmäla lön) eller på löneblanketten 702. VILKEN LÖN SKA ANMÄLAS OCH HUR OFTA? Anmäl den utbetalda bruttolönen, per månad, inte årslönen. Anmäler ni den anställde innan den första månadslönen betalats ut, anger ni 0 kronor i fältet för lön. Anmäler ni när månadslönen betalas ut första gången, anger ni den utbetalda bruttolönen direkt i er anmälan. Från och med nu ska ni anmäla den utbetalda bruttolönen varje månad. ANMÄL VARJE MÅNAD Anmäl den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen varje månad. HELT SJUKSKRIVEN? Vänta med er anmälan tills den nyanställde är frisk till minst 25 %. DELVIS SJUKSKRIVEN? Då anmäler ni in den nyanställde samt anger hur stor bruttolön ni betalat ut den första månaden. SKA NÅGON AVSTÅ FRÅN VID KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDET? När en arbetsgivare tecknat kollektivavtal ska normalt samtliga tjänstemän anmälas till. Men den som redan har en tjänstepension ordnad kan, i samråd med arbetsgivaren, behålla den pensionen och avstå från. Det är viktigt att ni meddelar oss detta på blanketten Överenskommelse om att den anställde ska avstå från -planen (2569). Läs mer om vad ett avstående innebär på collectum.se. UNDANTAG FRÅN -nämnden kan bevilja en anställd undantag från om särskilda skäl finns. Använd blanketten Ansökan om undantag från -planen (2424). FRIKRETSEN Frikretsen består av delägare, vd, egna företagare. De omfattas inte av kollektiv avtalen om och tjänstegrupplivförsäkringen TGL, men de kan ändå välja att teckna och TGL på samma villkor som övriga anställda. Anmälan gäller alltid från den månad vi får in den. Ska någon ur frikretsen utträda ur, använd blanketten Anmälan om utträde ur -planen för frikretsen (240). 6

7 ANMÄLA LÖN Här beskriver vi lönerapporteringen generellt. Detaljerna har vi lagt i ett separat lönedokument. Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på collectum.se/lon. HUR OFTA? Varje månad ska ni anmäla den utbetalda bruttolönen för varje tjänsteman oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte. ANMÄL Anmäla lön) på blanketten Anmälan om kontant utbetald bruttolön, (702). OBS! Anmäl den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen. Det är utbetalningsmånaden som gäller! I mars anmäler ni lönen ni betalar ut under mars, oavsett vilken månad lönen avser. HUR RÄKNAS DEN UTBETALDA BRUTTOLÖNEN UT? VILKEN LÖNEUPPGIFT SKA RAPPORTERAS? Utgå från den utbetalda månadslönen (brutto) före avdrag för skatt efter bruttolöneavdrag för ex. förmånsbil. EXEMPEL PÅ VAD SOM SKA INGÅ: semesterersättning övertidsersättning sjuklön enligt lag (som ni betalar under sjukdag 2 4). EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE TAS MED: kostnadsersättningar sjuklön utöver lag (ex. enligt kollektivavtal) som ni betalar under sjukdag 5 90). FLER LÖNESLAG FINNS PÅ HEMSIDAN! Utöver denna information behöver du vårt lönedokument som beskriver detaljerna. På collectum.se/lon finns alltid den senaste versionen. SKA NI ANMÄLA LÖN RETROAKTIVT? Har ni missat att löneändra? Då ska du anmäla löneförloppet för de månader som saknas. LÖNEEXEMPEL, Anders har en månadslön på kronor. För bilförmånen gör hans arbetsgivare ett bruttolöne avdrag med kronor varje månad. I februari får Anders också övertids- och restids ersättning utbetald, vilket arbetsgivaren lägger till. Denna utbetalda bruttolön anmäler arbetsgivaren till Collectum: Månadslön Avdrag för bilförmån Restidsersättning Övertidsersättning Summa kr kr + 00 kr kr 3400 kr Anders har också rikskuponger. För dem gör arbetsgivaren ett nettolöneavdrag och lägger ett förmånsvärde på Anders lön. Förmånsvärdet eller nettolöneavdraget ska inte räknas in i den utbetalda bruttolönen. KOMPLETTERANDE PREMIER Vill ni betala extra premier till den anställdes? På sidan 5 hittar ni information om vilka möjligheter som finns. HUR GÖR MAN MED SLUTLÖNEN? Om den anställde slutar sin anställning ska slutlönen också rapporteras in. 7

8 SJUK OCH FRISK SJUKDAG 2 4 Inkludera den lagstadgade sjuklönen i den utbetalda bruttolön ni anmäler till oss. Läs mer under rubriken Anmäla lön, på sidan 7. SJUKDAG 5 90 Ni betalar inte längre lagstadgad sjuklön. Den anställde får sjuk penning från Försäkringskassan istället. Ni ska inte inkludera den kollektiv avtalade sjuklönen i er löneanmälan till oss. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. FRÅN SJUKDAG 9 Är den anställde sjukskriven till minst 25 %? ANMÄL Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). Ni betalar bara premier för arbetad tid. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. ER PREMIE FRÅN SJUKDAG 9 Premien för sjukskriven tid betalas genom premiebefrielseförsäkringen. Försäkringskassan informerar oss om sjukskrivningsgraden. 00 % Premie 50 % Premiebefrielse 50 % Er premie när Arne är frisk. Er premie när Arne är sjukskriven till 50 %. Gäller från sjukdag 5 och framåt. VAD FÅR DEN ANSTÄLLDE? Premien från premiebefrielsen fyller på ålderspensionen och räknas ut som ett snitt av de tolv senaste lönerna. Alecta betalar ut sjukpension. NÄR SKA NI GÖRA EN NY SJUKANMÄLAN? Om den anställde varit friskanmäld och påbörjar en ny sjukperiod, gör ni en ny anmälan till oss från och med sjukdag 9 i den nya sjukperioden. Detsamma gäller om den anställde varit sjukskriven i perioder om sammanlagt 05 dagar under en ettårsperiod och den 05:e sjukdagen infaller under sjukdag 5 90 i den sista sjukperioden. ANMÄL Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). AVSLUTAD ARBETSLIVSINTRODUKTION Om den anställde får tillbaka sin sjukpenning från Försäkringskassan, under eller efter sin arbetslivsintroduktion, anmäler ni det till oss direkt. Invänta alltså inte sjukdag 9. FÖRLÄNGNING ELLER ÄNDRING AV PÅGÅENDE SJUKPERIOD Alecta hämtar uppgifter om förlängningar av sjukperioder och ändringar av arbetsoförmågan från Försäkringskassan. Alecta informerar den anställde om vad som kommer att gälla framöver. NÄR SKA NI FRISKANMÄLA? FRISKANMÄL OM DEN ANSTÄLLDE är frisk till 00 % och återgår i tjänst inte längre får ersättning från Försäkringskassan eller blir utförsäkrad från dem. ANMÄL Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Friskanmälan (0784). ALECTA KAN OCKSÅ FRISKSKRIVA När Försäkringskassan avslutar en utbetalning, kan den anställde bli friskskriven hos Alecta (om Alecta får vetskap om detta via en fil från Försäkringskassan). 8

9 TJÄNSTLEDIGHET TJÄNSTLEDIGHET TJÄNSTLEDIGHET TILL EX 50 %? Anmäl utbetald bruttolön för den aktuella arbetstiden. TJÄNSTLEDIGHET TILL 00 %? Avanmäl enligt den blå texten. Anmäl sedan TGL enligt texten till höger. STUDIER TJÄNSTLEDIGHET TILL EX 50 %? Anmäl utbetald bruttolön för den aktuella arbetstiden. TGL I ALECTA? GRUPPANMÄL i internetkontoret (tjänsten Grupp anmäla TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag. TJÄNSTLEDIGHET, STUDIER TILL 00 %? Avanmäl enligt den blå texten. TGL ska inte anmälas för tjänstlediga för studier, enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning. De har ett TGL I ANNAT FÖRSÄKRINGSBOLAG? Kontakta det bolaget. AVANMÄL VID HEL TJÄNSTLEDIGHET Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/ tjänstledighet (70). efterskydd i tre månader. Har de rätt till studiestöd kan de få ett förlängt efterskydd så länge man har jobbat (dock max 24 månader till, alltså totalt högst 27 månader). FÖRÄLDRALEDIGHET FÖRÄLDRAPENNING AVANMÄL INTE DEN ANSTÄLLDE Fortsätt att anmäla den utbetalda bruttolönen varje månad. Tänk på att inte inkludera eventuell föräldralön i er löneanmälan. Är lönen 0 kr, ange det. En lägre lön innebär att ni betalar en lägre premie. Den anställde ska ändå få tillgodogöra sig ungefär samma premie som tidigare. Den anställde kan vabba (ta ut tillfällig föräldrapenning) för hela dagar eller delar av en dag. Ni kommer nu att betala en lägre lön till den anställde och en lägre premie till oss. Därför betalas hela eller delar av premien (beroende på graden av föräldra ledighet) genom premiebefrielseförsäkringen som ingår i. Premiebefrielseförsäkringen gäller i högst 3 månader (390 dagar) per födelse eller adoption. VÅRD AV BARN (TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING) Den anställde får premien betald från premiebefrielseförsäkringen i den utsträckning som han eller hon vabbar. VI FÅR INFORMATION FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN När en anställd är föräldraledig eller vabbar anmäler ni bara den lön ni betalar ut till oss. Resten sköter vi i samarbete med Försäkringskassan. 9

10 OM DEN ANSTÄLLDE SLUTAR DEN ANSTÄLLDE... SÄGER UPP SIG ELLER BLIR UPPSAGD UTAN ATT GÅ I PENSION Avanmäl den anställde från datumet då han eller hon slutar. Slutlönen ska ni också rapportera till oss, eftersom den är pensionsgrundande. GÅR I PENSION PÅ EGET INITIATIV FÖRE 65 ÅRS ÅLDER Avanmäl den anställde från det aktuella datumet. Det går att börja ta ut ålderspension tidigast månaden efter det att man har fyllt 55 år. GÅR I PENSION PÅ ERT INITIATIV FÖRE 65 ÅRS ÅLDER Avanmäl den anställde från det aktuella datumet. AVANMÄL Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/ tjänstledighet (70). SLUTAR ARBETA VID 65 ÅRS ÅLDER Ni behöver inte göra något alls. Den anställde avanmäls med automatik och får nu information från de försäkringsbolag han eller hon har valt för sin ålders pension. VILL NÅGON FORTSÄTTA ARBETA EFTER 65? Läs mer om de möjligheter som finns på sidan. UTLANDSTJÄNSTGÖRING Kontakta oss när en anställd ska arbeta utomlands på ert uppdrag i minst ett år och när ni inte ska betala sociala avgifter för honom eller henne. ANSTÄLLDA SOM ÄR TJÄNSTLEDIGA SKA NI ANMÄLA om de arbetar hos ett utländskt dotterbolag på ert uppdrag och om det saknas avtal om sociala förmåner. Ni har också möjlighet att anmäla tjänstlediga som har avtal om sociala förmåner, men som saknar tjänstepension i utlandsanställningen. VI BEHÖVER OCKSÅ FÅ INFORMATION FRÅN ER när den anställde byter tjänstgöringsland när han eller hon avslutar sin utlandstjänstgöring och åter börjar arbeta i Sverige. I samtliga fall skickar ni in blanketten Anmälan om utlandstjänst göring (96). NY LÖN? Om den utlandssände fått ny lön, så anmäler du enligt informationen på sidan 7. HAR DEN UTLANDSSÄNDE SLUTAT? Om den utlandssände inte längre jobbar hos er, så avanmäler du enligt informationen ovan. LÄS MER På collectum.se/foretag finns detaljerad information om utlandstjänstgöring. 0

11 FORTSÄTTA ARBETA EFTER 65 När en tjänsteman uppnår pensionsåldern, normalt vid 65 år, upphör ert åtagande för hans eller hennes. Vi avslutar -försäkringen. Har ni tjänstemän som ska fortsätta arbeta hos er efter ordinarie pensionsålder? Eller ska ni anställa en person äldre än 65? Här berättar vi vad ni måste göra och vad som är valfritt. ALLA SKA HA TGL Arbetar tjänstemannen minst åtta timmar per vecka, ska han eller hon alltid ha TGL dock som längst till 70 års ålder. Har ni TGL i Alecta gruppanmäler ni den anställde Gruppanmälan TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag. Har ni TGL i något annat försäkringsbolag, kontaktar ni dem direkt. VALFRITT ATT BETALA FÖR Vill ni fortsätta betala premier till tjänstemannens ålderspension, trots att han eller hon är över 65? Då anmäler ni personen till. Obs! Detta gäller även för anställda som tidigare i sitt yrkesliv haft 2 + K. Ska den anställde fortsätta arbeta utan avbrott, gör ni er anmälan samma månad som han eller hon fyller 65. Ni kommer nu att betala en lägre premie, eftersom arbetsgivare i dagsläget betalar för ålderspension och TGL, inte sjukpension. ANMÄL Nyanmälan) på blanketten Anmälan till och TGL (700). ANMÄL LÖN VARJE MÅNAD Anmäl den utbetalda bruttolönen varje månad. Läs mer på sidan 7. OM EN ANSTÄLLD ÖVER 65 BLIR SJUK Den som har haft en anställning med före 65 och fortsätter arbeta på samma företag, kan ha rätt till sjukpension från Alecta. Villkoret är dock att den anställde insjuknar efter 65 och samtidigt får sjukpenning från Försäkringskassan. NÄR EN ANSTÄLLD AVLIDER Försäkringsbolagen får information om dödsfall från folkbokföringsregistret, så som arbetsgivare behöver ni inte göra något när en anställd dör förutom än i de fall ni ser här. HAR NI TGL I ANNAT BOLAG ÄN ALECTA? Har ni TGL i Alecta får de information om att den anställde har dött. Men om ni har TGL i ett annat bolag är era anställda inte anmälda enskilt utan i grupp. Därför måste ni kontakta det aktuella bolaget så att de kan påbörja handläggningen av dödsfallet. OM EN ANSTÄLLD DÖR UTOMLANDS Har ni en anställd som arbetat utomlands för er räkning vid dödsfallet? Då behöver ni kontakta Alecta och anmäla det. Kontakta dem på telefonnummer OM MAKEN TILL EN ANSTÄLLD DÖR Avlider maken, makan, den registrerade partnern eller sambon till någon av era anställda finns viss möjlighet till ersättning från TGL. Kontakta ert bolag för mer information.

12 TJÄNSTEGRUPPLIV- FÖRSÄKRING, TGL Alla som är mellan 8 och 70 år, och har en ordinarie arbetstid på minst åtta timmar i veckan i genomsnitt, ska ha en tjänstegrupplivförsäkring. VAD ÄR TGL? TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. TGL upphör när anställningen upphör eller när den anställde går i pension. Den som fortsätter arbeta efter 65, minst 8 timmar per vecka i genomsnitt, ska ha TGL fram till 70 års ålder. VILKEN SUMMA BETALAS UT? Är den anställde högst 55 år vid dödsfallet betalas det ut sex prisbasbelopp ( kr år 205) som ett skattefritt engångsbelopp till den anställdes förmånstagare. Mellan 55 och 65 trappas beloppet ner med 0,5 prisbasbelopp/år. HAR NI TGL TECKNAD I ALECTA? MAJORITETEN ÄR INDIVIDUELLT ANMÄLD Om ni har TGL i Alecta och anmäler en nyanställd till oss, tecknas det med automatik en individuell tjänstegrupplivförsäkring för honom eller henne i Alecta. FRIKRETSEN, UNDANTAG, AVSTÅENDEN TGL ska anmälas individuellt för den som undantagits eller avstått (se blankett 2424 eller 2569). Frikretsen (delägare, vd, egna företagare) som utträtt ur kan välja att ha TGL (se blankett 240). NÅGRA SKA GRUPPANMÄLAS SEPARAT Anställda som bara ska ha TGL och inte anmäler ni separat, i grupp. Gruppanmälan TGL gäller endast anställda som arbetar kvar efter ordinarie pensionsålder, minst 8 tim/v, men inte fyllt 70 år (se s. ) är tjänstlediga (se s. 9). ANMÄL Gruppanmäla TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag. HUR SER DET UT PÅ FAKTURAN? På nästa sida ser du hur TGL faktureras, både på individnivå och för gruppanmälda. ATT TÄNKA PÅ VID GRUPPANMÄLAN Anmäl ett nytt totalantal till oss så fort någon läggs till eller tas bort. HAR NI TGL TECKNAD I ANNAT BOLAG? Kontakta dem för mer information. 2

13 FAKTURAN HÄR SER DU FAKTURERINGSFLÖDET, EXEMPEL OMKRING 4 / 5 Ni rapporterar 25 / 5 Vi fakturerar 5 / 6 Ni betalar fakturan / 7 Vi förmedlar premierna OMKRING 4 / 7 Försäkringsbolagen placerar SÅ HÄR LÄSER DU FAKTURASPECIFIKATIONEN VAD INGÅR I FAKTURAN? Vi fakturerar er premierna för. Har ni er TGL i Alecta ingår även den premien i fakturan. Flera system levererar debiteringsinformation till fakturan, vilket styr var informationen hamnar. Vårt exempelföretag har sin TGL i Alecta. Alla Alecta-premier finns under rubriken 2 + TGL om tecknad i Alecta, även om ingen hos er har 2. Autogirobetala? Mejla eller besök collectum.se för info -premien för Gustaf ,00 42,00 De gruppanmälda som företaget betalar TGL-premier för. 42,00 42,00 84,00 84,00 342,68 342,68 TGL-premien för Gustaf (som har ) särredovisas här. 3

14 VAD KOSTAR? Här ser ni vad ni betalar för tjänstepensionen under 205. På sidan 4 ser ni vad era tjänstemän får i -pension. ÅLDERSPENSION Ålderspensionen i är premiebestämd och har inget övre lönetak. Det innebär att premien, men inte storleken på pensionen, är bestämd på förhand. NI BETALAR... För anställda från 25 år* betalar ni en premie som motsvarar 4,5 % av lönedelar upp till kr/mån 30 % av lönedelar över kr/mån. * Den månad den anställde fyller 25 år påbörjar vi debiteringen av dessa premier. SJUKPENSION NI BETALAR FÖR NÄRVARANDE EN PREMIE SOM MOTSVARAR 0,058 % av lönedelar upp till kr/mån 0,32 % av lönedelar mellan kr och kr/mån. PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA FRÅN 25 ÅR* BETALAR NI FÖR NÄRVARANDE EN PREMIE SOM MOTSVARAR 0,083 % av lönedelar upp till kr/mån 0,57 % av lönedelar över kr/mån. VAD INNEBÄR PREMIEBEFRIELSEN? För er: Om den anställde är sjuk i mer än 4 dagar eller föräldraledig (även vid vab ), betalar ni en lägre lön till den anställde en lägre premie till oss. För tjänstemannen: Vid sjukdom och föräldraledighet ska den anställde ska få ungefär samma ålderspensionspremie som när han eller hon jobbar fullt ut. Eftersom ni betalar en lägre eller ingen premie vid sjukdom och föräldra ledighet kommer motsvarande del av premien att betalas från premiebefrielseförsäkringen. * Den månad den anställde fyller 25 år påbörjar vi debiteringen av dessa premier. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING (TGL) Ni betalar en fast månadspremie per anställd. Premien är cirka kr. Valbara bolag ser ni på collectum.se/foretag. 4

15 KOMPLETTERANDE PREMIER Kompletterande premier är ett extra tillskott ni kan välja att betala utöver de ordinarie -premierna. Ni kan betala extra premier för anställda över 25 år. Engångspremier kan ni betala för någon över 65, men inte löpande premier. ENGÅNGSPREMIER Vill ni betala engångspremier för en eller flera anställda, fyller ni i excelmallen för som vi har på collectum.se/kompletterandepremier. ELLER LÖPANDE PREMIER Ni kan betala löpande premier som ett fast belopp per månad, som en viss procentsats eller som varierande premier enligt en premietrappa. Mer information och de blanketter ni behöver finns på collectum.se/ kompletterandepremier. PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING INGÅR Normalt ingår en premiebefrielseförsäkring för löpande premier, för dem som godkänns i hälsoprövningen. Då betalar ni för premiebefrielsen, utöver den ordinarie kompletterande premien, varje månad (inte aktuellt för den som fyllt 65 år). HAR NI BRANSCHAVTAL? Inom vissa branscher kan det finnas avtal om kompletterande premier med andra åldersgränser och villkor. Läs gärna mer på collectum.se/foretag. 5

16 Collectum är valcentral och knutpunkt för tjänstepensionen. Vårt fokus är att förenkla administrationen av för er och de andra kundföretagen. Vi pressar avgifterna hos försäkringsbolagen för att era anställda ska få så hög pension som möjligt för de premier ni betalar. Av oss får era anställda varje år det röda kuvertet, som visar värdet på deras tjänstepension. Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss. Telefon Text Collectum Grafisk form Ziggy Creative Colony Illustrationer Rithuset

Handbok över tjänste pensionen ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänste pensionen ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänste pensionen Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet ser ut för

Läs mer

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR 205 HANDBOK FÖR KFO-MEDLEMMAR Handboken gäller endast er vars tjänstemän har KTP 2 (i Folksam) och (i Collectum) och där åldern avgör vilken pensionsplan tjänstemannen tillhör. FÖRSTA HJÄLPEN! Den här

Läs mer

Handbok för tjänste pensionen ITP 1

Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Produktion: Collectum och Jung von Matt Illustrationer: Jonas Bergstrand 5020.2010.01 2010 Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera

Läs mer

ITP 1 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

ITP 1 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 207 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR

HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR KFO 207 HANDBOK FÖR KFO-MEDLEMMAR Handboken gäller endast er vars tjänstemän har KTP 2 (i Folksam) och (i Collectum) och där åldern avgör vilken pensionsplan tjänstemannen tillhör. FÖRSTA HJÄLPEN! Den

Läs mer

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 1 OCH 2 2017 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas?

Vad gäller för föräldraledighet och vård av barn? För tjänstlediga? Hur ska personer som säger upp sig, blir uppsagda eller går i pension avanmälas? BRA ATT VETA Om ITP. Om PP Pension. NYANSTÄLLDA Vem ska anmälas? När? Vilken lön ska anmälas? LÖN Vilken lön ska anmälas? När? SJUKA Vilken lön ska anmälas? Vilken premie ska betalas? FÖRÄLDRALEDIGA OCH

Läs mer

Praktisk information om tjänstepensionen ITP

Praktisk information om tjänstepensionen ITP Praktisk information om tjänstepensionen ITP I den här broschyren finns information om hur faktureringen går till, vilka händelser som ger upphov till försäkringsändringar och hur ni kan förenkla ert arbete

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret P O HALLMANS GATA 3, STOCKHOLM. ARKITEKT: BRUNNBERG & FORSHED 1 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Internetkontoret Internetkontoret enkelt och bekvämt Du som administrerar företagets ITP-försäkringar gör det

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom ABF-Handels och AFO-Handels 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Handledning för inrapportering. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Handledning för inrapportering. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som omfattas av KTP-planens avdelning

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1?

Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Referensnummer: 3333333, datum: 2009-12-22 PER PERSSON Testvägen 3 100 00 TESTSTAD Hur går det för dina tjänstepensionspengar inom ITP 1? Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP genom din anställning.

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Handbok Försäkrad KAP-KL

Handbok Försäkrad KAP-KL Handbok Försäkrad KAP-KL Innehåll Sidan Inledning... 3 Nyanställning... 4 Nyanställning AKAP-KL... 4 Tjänstledighet... 5 Avgång ur tjänst... 5 Sjukanmälan... 5 Dödsfall... 6 Ålderspension... 6 Lönerapportering...

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Inställningar för Rapportering till Collectum

Inställningar för Rapportering till Collectum Inställningar för Rapportering till Collectum Ska du rapportera pensionsförmedlande lön till Collectum för anställda som omfattas av ITP-avtalet ITP1 och/eller ITP2? I löneprogrammet kan du för varje utbetalningsmånad

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension Bild 1 ITP 1 ITP-avtalet ITP 1 Sjukpension Premiebestämd ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd ålderspension ITPK Familjeskydd (individens val) Återbetalningsskydd ( - - ) Familjepension Familjeskydd

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Slutliga uppgifter för anställda -utland

Slutliga uppgifter för anställda -utland Slutliga uppgifter för anställda -utland Anställda som tjänstgör utomlands omfattas av den svenska arbetsgivarens försäkringsavtal om avtalsförsäkringar som är tecknat med Fora med förutsättning att följande

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Var finns vi? Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö.

Var finns vi?  Umeå. Sundsvall Falun. Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar. Linköping. Växjö. http://www.finfa.se/ 1 2014-01 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro Stockholm Linköping Göteborg Jönköping Gedigen erfarenhet av och kunskap om lagoch avtalsförsäkringar Malmö

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation www.finfa.se/introduktionsfilm 1 2013-07 Försäkringsinformation Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om sina medarbetares trygghet 2 2013-07 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-P avdelning 2. ITP-P tjänstepension. Allmänt om pension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet TP-P avdelning 2 Du som är eller har varit anställd vid ett bolag inom PostNord har rätt till tjänstepension enligt TP-P. Här får du en översikt av vad som

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Referensnummer: 111111, datum: 2015-01-07 ANNA ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP 1 genom din anställning. Nu

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer