HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän."

Transkript

1 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän.

2 FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE TJÄNSTEMÄN. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med i en arbetsgivarorganisation eller tecknat hängavtal med ett PTK-förbund. Det innebär att ni är bundna av kollektivavtal. 2. FÖRSÄKRINGSAVTAL OCH PENSIONERINGSAVTAL I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna avtal med Collectum och Fora. För tjänstemän: Skicka ansökan om pensioneringsavtal till Collectum samt en anmälan om arbetsskadeförsäkring (TFA) till Fora. För arbetare: Kontakta Fora. 3. RAPPORTERA TJÄNSTEMÄNNEN TILL OSS! När ni fått försäkringsbekräftelsen från oss, är det obligatoriskt att rapportera in samtliga tjänstemän (se sidan 6). På sidan 5 ser ni hur ni rapporterar och i innehållsförteckningen vad ni är skyldiga att rapportera. 4. FAKTURADAGS Fakturan från oss baseras på er rapportering (se premierna på sidorna 4 5). 5. VALPAKET Vi skickar ett valpaket till tjänstemännen där de ser vilka val de kan göra. På sidan 4 ser ni vad som ingår i deras tjänstepension. 6. BETALNING OCH FÖRMEDLING Ni betalar fakturan och vi förmedlar premierna till försäkringsbolagen. 7. ÅRSBESKED På våren skickar vi ut det röda kuvertet till tjänstemännen. Där ser de värdet på sin. COLLECTUM FORA ALECTA PRI PENSIONSGARANTI AFA TRYGGHETSRÅDET (TRR, TRS) administrerar och fakturerar förmedlar premier till samtliga valbara försäkringsbolag är valcentral för och K. administrerar Avtals-pension SAF-LO för privatanställda arbetare administrerar TFA för arbetare och tjänstemän beräknar premier och är försäkringsgivare för sjukpension och familjeskydd. administrerar för företag som genom finansieringsformen egen regi är valbara för de egna anställda. betalar ut ersättning från TFA vid bl.a. olycksfall på jobbet eller på färden till eller från jobbet. hanterar omställningsavtal vid övertalighet eller arbetsbrist. fakturerar avgiften till TRR resp. TRS. 2

3 INNEHÅLL DETTA INGÅR I ER COLLECTUMRAPPORTERING ANMÄLA NYANSTÄLLDA 6 Anmäl alla tjänstemän som fyllt 8 år. ANMÄLA LÖN 7 Anmäl utbetald bruttolön varje månad SJUK OCH FRISK 8 När ska en anställd sjukanmälas och hur går friskanmälan till? TJÄNSTLEDIGHET OCH FÖRÄLDRALEDIGHET 9 Vad händer vid studier och vård av barn? ANSTÄLLNINGEN UPPHÖR 0 Den anställde slutar, blir uppsagd eller går i pension. UTLANDSTJÄNSTGÖRING 0 Ska en anställd arbeta utomlands i mer än ett år? Kontakta oss. FORTSATT ARBETE EFTER 65 Alla upp till 70, med en ordinarie arbetstid på mer än åtta timmar per vecka, ska ha TGL. DÖDSFALL TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING 2 Vad är TGL och hur fungerar rapporteringen? ANNAN VIKTIG -INFORMATION FÖRSTA HJÄLPEN! 2 VAD FÅR ERA TJÄNSTEMÄN? 4 RAPPORTERA TJÄNSTEMÄNNEN DIREKT! 5 FAKTURAN, FRÅN RAPPORTERING TILL INBETALNING 3 VAD KOSTAR? PREMIER FÖR KOMPLETTERANDE PREMIER 5 3

4 VAD FÅR ERA TJÄNSTEMÄN? är ett försäkringspaket som innehåller ålderspension, sjukpension och skydd till efterlevande för era tjänstemän. Vad ni betalar för ser ni på sidan 4. SÅ HÄR SER UT FÖR ERA TJÄNSTEMÄN Ålderspension Premiebestämd ålderspension Från 25 års ålder börjar tjänstemannen tjäna in premiebestämd ålderspension. Här är premien, men inte storleken på pensionen bestämd på förhand. Hela premien placeras Ni betalar en premie som motsvarar 4,5 % av lönedelar upp till kr/mån 30 % av lönedelar över kr/mån. Lön, kr/mån Er premie, kr Att placera under ett år* *Från beloppet dras Collectums avgift på % (max 450kr/år) Hur stor pensionen slutligen blir beror förstås även på värdeutvecklingen och de avgifter som tas ut. Sjukpension Sjukpension från, från 8 års ålder Tjänstemännen kan få sjukpension från efter 90 dagars sjukskrivning om de samtidigt får ersättning från Försäkringskassan. Efterlevandeskydd Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, från 8 års ålder Anställda, som har en ordinarie arbetstid på mer än åtta timmar per vecka i genomsnitt, ska ha tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Läs mer på sidan 2. Familjeskydd och återbetalningsskydd, från 25 års ålder Tjänstemannen väljer själv om han eller hon vill ha familjeskydd och/eller återbetalningsskydd. VI HJÄLPER ER ATT INFORMERA ERA ANSTÄLLDA På collectum.se/foretag hittar ni faktablad, webbinformation etc. som ni kan lägga på ert eget intranät. 4

5 RAPPORTERA TJÄNSTE- MÄNNEN DIREKT! Då var det dags att övergå till själva rapporteringsdelen. Här ser ni vad ni ska göra och när, samt hur ni gör det. OBLIGATORISKT ATT RAPPORTERA SNARAST! Genom att rapportera korrekt, enligt :s regelverk, och vid rätt tidpunkt får era tjänstemän rätt tjänstepension blir er faktura korrekt slipper ni betala premietillägg 3/2 (se nästa spalt). OM DU HAR MISSAT ATT RAPPORTERA Har du missat att rapportera ska du anmäla ändringarna retroaktivt, exempelvis den lön tjänstemannen har haft under perioden. Läs mer under Anmäla nyanställda och Anmäla lön, sid 6-7. VAD ÄR PREMIETILLÄGG? Rapporterar ni rätt premie i tid slipper ni premietillägg. Det är en schabloniserad kompensation för att rätt premie inte har kunnat placeras i tid. I dagsläget är premietillägget Riksbankens referensränta + 8 % för. ANVÄND INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN På sidan 3, får ni en överblick över de händelser ni är skyldiga att rapportera till oss. VI HJÄLPER ER GÄRNA! Tanken med handboken är att det ska vara lätt att göra rätt. Men tveka inte att ringa oss på om du har frågor. ANMÄL ELEKTRONISKT ELLER PÅ BLANKETT Vi erbjuder flera rapporteringsmöjligheter. På collectum.se/foretag finns information om och inloggning till internetkontoret samt alla våra blanketter. FILÖVERFÖRING FRÅN LÖNESYSTEMET Vi rekommenderar er att skaffa vår filöverföringstjänst. (Se hur du skaffar tjänsten, och vilka lönesystem som går att använda, på collectum.se/foretag.) Filöverföring innebär att du tar ut en fil från ert lönesystem och skickar den till Collectum via vårt internetkontor. Du loggar in med e-legitimation (personlig e-legitimation, mobilt bank-id eller e-tjänstelegitimation från Steria). 2 MANUELL RAPPORTERING I INTERNETKONTORET Kan ni inte skicka fil rekommenderar vi er att rapportera manuellt (styckvis) via vårt internetkontor. Du loggar in med e-legitimation (personlig e-legitimation eller e-tjänstelegitimation från Steria). Se hur du skaffar tjänsten på collectum.se/foretag. 3 RAPPORTERA PÅ BLANKETT Alla ändringar går att rapportera via blankett. Samtliga blanketter finns på collectum.se/foretag. Fyll i blanketten direkt på skärmen innan du skriver ut och skickar den till oss. BESTÄLL VÅRT NYHETSMEJL Mejlet är gratis och innehåller aktuell information om rapportering, eventuella regeländringar, nyheter i internetkontoret och tips om utbildningar och tjänster. Anmäl dig på collectum.se/foretag. VÄLKOMMEN PÅ -FORUM -forum vänder sig till dig som arbetar på ett litet eller medelstort företag. Här får du veta hur fungerar och hur du kan förenkla -administrationen. Anmäl dig på collectum.se/foretag. 5

6 ANMÄLA NYANSTÄLLDA VEM OCH NÄR? ANMÄL ALLA TJÄNSTEMÄN Anmäl alla tjänstemän oavsett vilken anställningsform de har, hur mycket de jobbar och även om ni ännu inte betalat ut någon lön. Anställda under 8 år anmäler ni först från och med månaden de fyller 8. ANMÄL Nyanmälan) på blanketten Anmälan till och TGL (700). SKA MOAS SOMMARJOBB ANMÄLAS? Moa är 8 år och går på gymnasiet. Hon ska nu sommarjobba några veckor på en arbetsplats där de anställda har som tjänstepension. Så snart Moa börjar sitt sommarjobb, ska arbetsgivaren anmäla henne till Collectum. OBS! Glöm inte att avanmäla Moa när anställningen avslutas. Vi fortsätter annars att debitera er. ANMÄLER NI NÅGON RETROAKTIVT? Har ni missat att anmäla en anställd till? Gör då så här:. Anmäl den anställde från första anställningsdagen med den månadens utbetalade lön, brutto. Har ni ännu inte betalat ut lön, ange 0 kronor. 2. Kom ihåg att ange löneförloppet från anställningens början till idag för respektive månad i internetkontoret (Anmäla lön) eller på löneblanketten 702. VILKEN LÖN SKA ANMÄLAS OCH HUR OFTA? Anmäl den utbetalda bruttolönen, per månad, inte årslönen. Anmäler ni den anställde innan den första månadslönen betalats ut, anger ni 0 kronor i fältet för lön. Anmäler ni när månadslönen betalas ut första gången, anger ni den utbetalda bruttolönen direkt i er anmälan. Från och med nu ska ni anmäla den utbetalda bruttolönen varje månad. ANMÄL VARJE MÅNAD Anmäl den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen varje månad. HELT SJUKSKRIVEN? Vänta med er anmälan tills den nyanställde är frisk till minst 25 %. DELVIS SJUKSKRIVEN? Då anmäler ni in den nyanställde samt anger hur stor bruttolön ni betalat ut den första månaden. SKA NÅGON AVSTÅ FRÅN VID KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDET? När en arbetsgivare tecknat kollektivavtal ska normalt samtliga tjänstemän anmälas till. Men den som redan har en tjänstepension ordnad kan, i samråd med arbetsgivaren, behålla den pensionen och avstå från. Det är viktigt att ni meddelar oss detta på blanketten Överenskommelse om att den anställde ska avstå från -planen (2569). Läs mer om vad ett avstående innebär på collectum.se. UNDANTAG FRÅN -nämnden kan bevilja en anställd undantag från om särskilda skäl finns. Använd blanketten Ansökan om undantag från -planen (2424). FRIKRETSEN Frikretsen består av delägare, vd, egna företagare. De omfattas inte av kollektiv avtalen om och tjänstegrupplivförsäkringen TGL, men de kan ändå välja att teckna och TGL på samma villkor som övriga anställda. Anmälan gäller alltid från den månad vi får in den. Ska någon ur frikretsen utträda ur, använd blanketten Anmälan om utträde ur -planen för frikretsen (240). 6

7 ANMÄLA LÖN Här beskriver vi lönerapporteringen generellt. Detaljerna har vi lagt i ett separat lönedokument. Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på collectum.se/lon. HUR OFTA? Varje månad ska ni anmäla den utbetalda bruttolönen för varje tjänsteman oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte. ANMÄL Anmäla lön) på blanketten Anmälan om kontant utbetald bruttolön, (702). OBS! Anmäl den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen. Det är utbetalningsmånaden som gäller! I mars anmäler ni lönen ni betalar ut under mars, oavsett vilken månad lönen avser. HUR RÄKNAS DEN UTBETALDA BRUTTOLÖNEN UT? VILKEN LÖNEUPPGIFT SKA RAPPORTERAS? Utgå från den utbetalda månadslönen (brutto) före avdrag för skatt efter bruttolöneavdrag för ex. förmånsbil. EXEMPEL PÅ VAD SOM SKA INGÅ: semesterersättning övertidsersättning sjuklön enligt lag (som ni betalar under sjukdag 2 4). EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE TAS MED: kostnadsersättningar sjuklön utöver lag (ex. enligt kollektivavtal) som ni betalar under sjukdag 5 90). FLER LÖNESLAG FINNS PÅ HEMSIDAN! Utöver denna information behöver du vårt lönedokument som beskriver detaljerna. På collectum.se/lon finns alltid den senaste versionen. SKA NI ANMÄLA LÖN RETROAKTIVT? Har ni missat att löneändra? Då ska du anmäla löneförloppet för de månader som saknas. LÖNEEXEMPEL, Anders har en månadslön på kronor. För bilförmånen gör hans arbetsgivare ett bruttolöne avdrag med kronor varje månad. I februari får Anders också övertids- och restids ersättning utbetald, vilket arbetsgivaren lägger till. Denna utbetalda bruttolön anmäler arbetsgivaren till Collectum: Månadslön Avdrag för bilförmån Restidsersättning Övertidsersättning Summa kr kr + 00 kr kr 3400 kr Anders har också rikskuponger. För dem gör arbetsgivaren ett nettolöneavdrag och lägger ett förmånsvärde på Anders lön. Förmånsvärdet eller nettolöneavdraget ska inte räknas in i den utbetalda bruttolönen. KOMPLETTERANDE PREMIER Vill ni betala extra premier till den anställdes? På sidan 5 hittar ni information om vilka möjligheter som finns. HUR GÖR MAN MED SLUTLÖNEN? Om den anställde slutar sin anställning ska slutlönen också rapporteras in. 7

8 SJUK OCH FRISK SJUKDAG 2 4 Inkludera den lagstadgade sjuklönen i den utbetalda bruttolön ni anmäler till oss. Läs mer under rubriken Anmäla lön, på sidan 7. SJUKDAG 5 90 Ni betalar inte längre lagstadgad sjuklön. Den anställde får sjuk penning från Försäkringskassan istället. Ni ska inte inkludera den kollektiv avtalade sjuklönen i er löneanmälan till oss. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. FRÅN SJUKDAG 9 Är den anställde sjukskriven till minst 25 %? ANMÄL Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). Ni betalar bara premier för arbetad tid. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. ER PREMIE FRÅN SJUKDAG 9 Premien för sjukskriven tid betalas genom premiebefrielseförsäkringen. Försäkringskassan informerar oss om sjukskrivningsgraden. 00 % Premie 50 % Premiebefrielse 50 % Er premie när Arne är frisk. Er premie när Arne är sjukskriven till 50 %. Gäller från sjukdag 5 och framåt. VAD FÅR DEN ANSTÄLLDE? Premien från premiebefrielsen fyller på ålderspensionen och räknas ut som ett snitt av de tolv senaste lönerna. Alecta betalar ut sjukpension. NÄR SKA NI GÖRA EN NY SJUKANMÄLAN? Om den anställde varit friskanmäld och påbörjar en ny sjukperiod, gör ni en ny anmälan till oss från och med sjukdag 9 i den nya sjukperioden. Detsamma gäller om den anställde varit sjukskriven i perioder om sammanlagt 05 dagar under en ettårsperiod och den 05:e sjukdagen infaller under sjukdag 5 90 i den sista sjukperioden. ANMÄL Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). AVSLUTAD ARBETSLIVSINTRODUKTION Om den anställde får tillbaka sin sjukpenning från Försäkringskassan, under eller efter sin arbetslivsintroduktion, anmäler ni det till oss direkt. Invänta alltså inte sjukdag 9. FÖRLÄNGNING ELLER ÄNDRING AV PÅGÅENDE SJUKPERIOD Alecta hämtar uppgifter om förlängningar av sjukperioder och ändringar av arbetsoförmågan från Försäkringskassan. Alecta informerar den anställde om vad som kommer att gälla framöver. NÄR SKA NI FRISKANMÄLA? FRISKANMÄL OM DEN ANSTÄLLDE är frisk till 00 % och återgår i tjänst inte längre får ersättning från Försäkringskassan eller blir utförsäkrad från dem. ANMÄL Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Friskanmälan (0784). ALECTA KAN OCKSÅ FRISKSKRIVA När Försäkringskassan avslutar en utbetalning, kan den anställde bli friskskriven hos Alecta (om Alecta får vetskap om detta via en fil från Försäkringskassan). 8

9 TJÄNSTLEDIGHET TJÄNSTLEDIGHET TJÄNSTLEDIGHET TILL EX 50 %? Anmäl utbetald bruttolön för den aktuella arbetstiden. TJÄNSTLEDIGHET TILL 00 %? Avanmäl enligt den blå texten. Anmäl sedan TGL enligt texten till höger. STUDIER TJÄNSTLEDIGHET TILL EX 50 %? Anmäl utbetald bruttolön för den aktuella arbetstiden. TGL I ALECTA? GRUPPANMÄL i internetkontoret (tjänsten Grupp anmäla TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag. TJÄNSTLEDIGHET, STUDIER TILL 00 %? Avanmäl enligt den blå texten. TGL ska inte anmälas för tjänstlediga för studier, enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning. De har ett TGL I ANNAT FÖRSÄKRINGSBOLAG? Kontakta det bolaget. AVANMÄL VID HEL TJÄNSTLEDIGHET Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/ tjänstledighet (70). efterskydd i tre månader. Har de rätt till studiestöd kan de få ett förlängt efterskydd så länge man har jobbat (dock max 24 månader till, alltså totalt högst 27 månader). FÖRÄLDRALEDIGHET FÖRÄLDRAPENNING AVANMÄL INTE DEN ANSTÄLLDE Fortsätt att anmäla den utbetalda bruttolönen varje månad. Tänk på att inte inkludera eventuell föräldralön i er löneanmälan. Är lönen 0 kr, ange det. En lägre lön innebär att ni betalar en lägre premie. Den anställde ska ändå få tillgodogöra sig ungefär samma premie som tidigare. Den anställde kan vabba (ta ut tillfällig föräldrapenning) för hela dagar eller delar av en dag. Ni kommer nu att betala en lägre lön till den anställde och en lägre premie till oss. Därför betalas hela eller delar av premien (beroende på graden av föräldra ledighet) genom premiebefrielseförsäkringen som ingår i. Premiebefrielseförsäkringen gäller i högst 3 månader (390 dagar) per födelse eller adoption. VÅRD AV BARN (TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING) Den anställde får premien betald från premiebefrielseförsäkringen i den utsträckning som han eller hon vabbar. VI FÅR INFORMATION FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN När en anställd är föräldraledig eller vabbar anmäler ni bara den lön ni betalar ut till oss. Resten sköter vi i samarbete med Försäkringskassan. 9

10 OM DEN ANSTÄLLDE SLUTAR DEN ANSTÄLLDE... SÄGER UPP SIG ELLER BLIR UPPSAGD UTAN ATT GÅ I PENSION Avanmäl den anställde från datumet då han eller hon slutar. Slutlönen ska ni också rapportera till oss, eftersom den är pensionsgrundande. GÅR I PENSION PÅ EGET INITIATIV FÖRE 65 ÅRS ÅLDER Avanmäl den anställde från det aktuella datumet. Det går att börja ta ut ålderspension tidigast månaden efter det att man har fyllt 55 år. GÅR I PENSION PÅ ERT INITIATIV FÖRE 65 ÅRS ÅLDER Avanmäl den anställde från det aktuella datumet. AVANMÄL Avanmälan) på blanketten Avslutad anställning/ tjänstledighet (70). SLUTAR ARBETA VID 65 ÅRS ÅLDER Ni behöver inte göra något alls. Den anställde avanmäls med automatik och får nu information från de försäkringsbolag han eller hon har valt för sin ålders pension. VILL NÅGON FORTSÄTTA ARBETA EFTER 65? Läs mer om de möjligheter som finns på sidan. UTLANDSTJÄNSTGÖRING Kontakta oss när en anställd ska arbeta utomlands på ert uppdrag i minst ett år och när ni inte ska betala sociala avgifter för honom eller henne. ANSTÄLLDA SOM ÄR TJÄNSTLEDIGA SKA NI ANMÄLA om de arbetar hos ett utländskt dotterbolag på ert uppdrag och om det saknas avtal om sociala förmåner. Ni har också möjlighet att anmäla tjänstlediga som har avtal om sociala förmåner, men som saknar tjänstepension i utlandsanställningen. VI BEHÖVER OCKSÅ FÅ INFORMATION FRÅN ER när den anställde byter tjänstgöringsland när han eller hon avslutar sin utlandstjänstgöring och åter börjar arbeta i Sverige. I samtliga fall skickar ni in blanketten Anmälan om utlandstjänst göring (96). NY LÖN? Om den utlandssände fått ny lön, så anmäler du enligt informationen på sidan 7. HAR DEN UTLANDSSÄNDE SLUTAT? Om den utlandssände inte längre jobbar hos er, så avanmäler du enligt informationen ovan. LÄS MER På collectum.se/foretag finns detaljerad information om utlandstjänstgöring. 0

11 FORTSÄTTA ARBETA EFTER 65 När en tjänsteman uppnår pensionsåldern, normalt vid 65 år, upphör ert åtagande för hans eller hennes. Vi avslutar -försäkringen. Har ni tjänstemän som ska fortsätta arbeta hos er efter ordinarie pensionsålder? Eller ska ni anställa en person äldre än 65? Här berättar vi vad ni måste göra och vad som är valfritt. ALLA SKA HA TGL Arbetar tjänstemannen minst åtta timmar per vecka, ska han eller hon alltid ha TGL dock som längst till 70 års ålder. Har ni TGL i Alecta gruppanmäler ni den anställde Gruppanmälan TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag. Har ni TGL i något annat försäkringsbolag, kontaktar ni dem direkt. VALFRITT ATT BETALA FÖR Vill ni fortsätta betala premier till tjänstemannens ålderspension, trots att han eller hon är över 65? Då anmäler ni personen till. Obs! Detta gäller även för anställda som tidigare i sitt yrkesliv haft 2 + K. Ska den anställde fortsätta arbeta utan avbrott, gör ni er anmälan samma månad som han eller hon fyller 65. Ni kommer nu att betala en lägre premie, eftersom arbetsgivare i dagsläget betalar för ålderspension och TGL, inte sjukpension. ANMÄL Nyanmälan) på blanketten Anmälan till och TGL (700). ANMÄL LÖN VARJE MÅNAD Anmäl den utbetalda bruttolönen varje månad. Läs mer på sidan 7. OM EN ANSTÄLLD ÖVER 65 BLIR SJUK Den som har haft en anställning med före 65 och fortsätter arbeta på samma företag, kan ha rätt till sjukpension från Alecta. Villkoret är dock att den anställde insjuknar efter 65 och samtidigt får sjukpenning från Försäkringskassan. NÄR EN ANSTÄLLD AVLIDER Försäkringsbolagen får information om dödsfall från folkbokföringsregistret, så som arbetsgivare behöver ni inte göra något när en anställd dör förutom än i de fall ni ser här. HAR NI TGL I ANNAT BOLAG ÄN ALECTA? Har ni TGL i Alecta får de information om att den anställde har dött. Men om ni har TGL i ett annat bolag är era anställda inte anmälda enskilt utan i grupp. Därför måste ni kontakta det aktuella bolaget så att de kan påbörja handläggningen av dödsfallet. OM EN ANSTÄLLD DÖR UTOMLANDS Har ni en anställd som arbetat utomlands för er räkning vid dödsfallet? Då behöver ni kontakta Alecta och anmäla det. Kontakta dem på telefonnummer OM MAKEN TILL EN ANSTÄLLD DÖR Avlider maken, makan, den registrerade partnern eller sambon till någon av era anställda finns viss möjlighet till ersättning från TGL. Kontakta ert bolag för mer information.

12 TJÄNSTEGRUPPLIV- FÖRSÄKRING, TGL Alla som är mellan 8 och 70 år, och har en ordinarie arbetstid på minst åtta timmar i veckan i genomsnitt, ska ha en tjänstegrupplivförsäkring. VAD ÄR TGL? TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. TGL upphör när anställningen upphör eller när den anställde går i pension. Den som fortsätter arbeta efter 65, minst 8 timmar per vecka i genomsnitt, ska ha TGL fram till 70 års ålder. VILKEN SUMMA BETALAS UT? Är den anställde högst 55 år vid dödsfallet betalas det ut sex prisbasbelopp ( kr år 205) som ett skattefritt engångsbelopp till den anställdes förmånstagare. Mellan 55 och 65 trappas beloppet ner med 0,5 prisbasbelopp/år. HAR NI TGL TECKNAD I ALECTA? MAJORITETEN ÄR INDIVIDUELLT ANMÄLD Om ni har TGL i Alecta och anmäler en nyanställd till oss, tecknas det med automatik en individuell tjänstegrupplivförsäkring för honom eller henne i Alecta. FRIKRETSEN, UNDANTAG, AVSTÅENDEN TGL ska anmälas individuellt för den som undantagits eller avstått (se blankett 2424 eller 2569). Frikretsen (delägare, vd, egna företagare) som utträtt ur kan välja att ha TGL (se blankett 240). NÅGRA SKA GRUPPANMÄLAS SEPARAT Anställda som bara ska ha TGL och inte anmäler ni separat, i grupp. Gruppanmälan TGL gäller endast anställda som arbetar kvar efter ordinarie pensionsålder, minst 8 tim/v, men inte fyllt 70 år (se s. ) är tjänstlediga (se s. 9). ANMÄL Gruppanmäla TGL) via vårt webbformulär som finns på collectum.se/foretag. HUR SER DET UT PÅ FAKTURAN? På nästa sida ser du hur TGL faktureras, både på individnivå och för gruppanmälda. ATT TÄNKA PÅ VID GRUPPANMÄLAN Anmäl ett nytt totalantal till oss så fort någon läggs till eller tas bort. HAR NI TGL TECKNAD I ANNAT BOLAG? Kontakta dem för mer information. 2

13 FAKTURAN HÄR SER DU FAKTURERINGSFLÖDET, EXEMPEL OMKRING 4 / 5 Ni rapporterar 25 / 5 Vi fakturerar 5 / 6 Ni betalar fakturan / 7 Vi förmedlar premierna OMKRING 4 / 7 Försäkringsbolagen placerar SÅ HÄR LÄSER DU FAKTURASPECIFIKATIONEN VAD INGÅR I FAKTURAN? Vi fakturerar er premierna för. Har ni er TGL i Alecta ingår även den premien i fakturan. Flera system levererar debiteringsinformation till fakturan, vilket styr var informationen hamnar. Vårt exempelföretag har sin TGL i Alecta. Alla Alecta-premier finns under rubriken 2 + TGL om tecknad i Alecta, även om ingen hos er har 2. Autogirobetala? Mejla eller besök collectum.se för info -premien för Gustaf ,00 42,00 De gruppanmälda som företaget betalar TGL-premier för. 42,00 42,00 84,00 84,00 342,68 342,68 TGL-premien för Gustaf (som har ) särredovisas här. 3

14 VAD KOSTAR? Här ser ni vad ni betalar för tjänstepensionen under 205. På sidan 4 ser ni vad era tjänstemän får i -pension. ÅLDERSPENSION Ålderspensionen i är premiebestämd och har inget övre lönetak. Det innebär att premien, men inte storleken på pensionen, är bestämd på förhand. NI BETALAR... För anställda från 25 år* betalar ni en premie som motsvarar 4,5 % av lönedelar upp till kr/mån 30 % av lönedelar över kr/mån. * Den månad den anställde fyller 25 år påbörjar vi debiteringen av dessa premier. SJUKPENSION NI BETALAR FÖR NÄRVARANDE EN PREMIE SOM MOTSVARAR 0,058 % av lönedelar upp till kr/mån 0,32 % av lönedelar mellan kr och kr/mån. PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA FRÅN 25 ÅR* BETALAR NI FÖR NÄRVARANDE EN PREMIE SOM MOTSVARAR 0,083 % av lönedelar upp till kr/mån 0,57 % av lönedelar över kr/mån. VAD INNEBÄR PREMIEBEFRIELSEN? För er: Om den anställde är sjuk i mer än 4 dagar eller föräldraledig (även vid vab ), betalar ni en lägre lön till den anställde en lägre premie till oss. För tjänstemannen: Vid sjukdom och föräldraledighet ska den anställde ska få ungefär samma ålderspensionspremie som när han eller hon jobbar fullt ut. Eftersom ni betalar en lägre eller ingen premie vid sjukdom och föräldra ledighet kommer motsvarande del av premien att betalas från premiebefrielseförsäkringen. * Den månad den anställde fyller 25 år påbörjar vi debiteringen av dessa premier. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING (TGL) Ni betalar en fast månadspremie per anställd. Premien är cirka kr. Valbara bolag ser ni på collectum.se/foretag. 4

15 KOMPLETTERANDE PREMIER Kompletterande premier är ett extra tillskott ni kan välja att betala utöver de ordinarie -premierna. Ni kan betala extra premier för anställda över 25 år. Engångspremier kan ni betala för någon över 65, men inte löpande premier. ENGÅNGSPREMIER Vill ni betala engångspremier för en eller flera anställda, fyller ni i excelmallen för som vi har på collectum.se/kompletterandepremier. ELLER LÖPANDE PREMIER Ni kan betala löpande premier som ett fast belopp per månad, som en viss procentsats eller som varierande premier enligt en premietrappa. Mer information och de blanketter ni behöver finns på collectum.se/ kompletterandepremier. PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING INGÅR Normalt ingår en premiebefrielseförsäkring för löpande premier, för dem som godkänns i hälsoprövningen. Då betalar ni för premiebefrielsen, utöver den ordinarie kompletterande premien, varje månad (inte aktuellt för den som fyllt 65 år). HAR NI BRANSCHAVTAL? Inom vissa branscher kan det finnas avtal om kompletterande premier med andra åldersgränser och villkor. Läs gärna mer på collectum.se/foretag. 5

16 Collectum är valcentral och knutpunkt för tjänstepensionen. Vårt fokus är att förenkla administrationen av för er och de andra kundföretagen. Vi pressar avgifterna hos försäkringsbolagen för att era anställda ska få så hög pension som möjligt för de premier ni betalar. Av oss får era anställda varje år det röda kuvertet, som visar värdet på deras tjänstepension. Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss. Telefon Text Collectum Grafisk form Ziggy Creative Colony Illustrationer Rithuset

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer