Slutliga uppgifter för anställda -utland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutliga uppgifter för anställda -utland"

Transkript

1 Slutliga uppgifter för anställda -utland Anställda som tjänstgör utomlands omfattas av den svenska arbetsgivarens försäkringsavtal om avtalsförsäkringar som är tecknat med Fora med förutsättning att följande villkor är uppfyllda: Den anställde tjänstgör utomlands på uppdrag av svensk arbetsgivare och omfattades omedelbart före utlandstjänstgöringen av svensk socialförsäkring eller har fullgjort utlandstjänstgöring hos annan svensk arbetsgivare som tecknat försäkringsavtal om avtalsförsäkringar med Fora. Den anställde har dubbelanställning, dvs är anställd både hos en utländsk och svensk arbetsgivare samtidigt och avtal om sociala förmåner med den utländska arbetsgivaren saknas. De som är anställda i utländska dotterbolag omfattas inte av försäkringsavtalet. Undantag från försäkringen Arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om att undanta den anställde från en eller flera av försäkringarna i följande fall: Om utlandstjänstgöringen avses vara eller varar i mer än sex år. Om den anställde även är anställd av en utländsk arbetsgivare och avtal om sociala förmåner saknas. Om den anställde inte är bosatt i Sverige när utlandstjänstgöringen påbörjas. Överenskommelse om undantag ska anmälas till Fora inom 30 dagar från det att överenskommelsen börjar gälla. Byte av försäkringsnummer Företag som byter försäkringsnummer under året ska lämna uppgifter för respektive försäkringsavtal. Glöm inte att skicka in en ny anmälan för de personer som omfattas av det nya försäkringsavtalet. Årlig rapportering Anställda som tjänstgör utomlands och som omfattas av avtalsförsäkringarna genom Fora ska på samma sätt som övriga anställda tas med i den årliga lönerapporteringen. Frågor Om du har frågor är du välkommen att ringa vår kundservice på telefon eller besök vår webbplats, BL00063 I 07 0 Vänliga hälsningar Fora AB Fora AB, 0 6 Stockholm. Besök: Vasagatan 2. Telefon: Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Anvisningar för blankett Årsuppgift -utland Arbetare För bortfall av svensk sjukpenning enligt AFL betalar arbetsgivaren, för anställda arbetare, en tilläggspremie till AGS som är 2% på kontant bruttolön upp till 7, prisbasbelopp. Försäkringskassan i Sverige bestämmer när en anställd, som sänts på jobb utomlands, förlorar rätten till svensk sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring. För bortfall av svensk allmän lagstadgad ålderspension betalar arbetsgivaren, för en anställd arbetare, en tilläggspremie till Avtalspension SAF-LO. Premien består av ålderpensionsavgift och efterlevandepensionsavgift. Se räkneexempel på nästa sida under och 6. Skatteverket i Sverige bestämmer när arbetsgivaren, för en anställd som tjänstgör utomlands, inte längre ska betala in allmän lagstadgad ålderpension i Sverige. Arbetare och tjänstemän ska omfattas av Läkekostnadsförsäkring, LFU, hos ett svenskt försäkringsbolag för att täcka kostnader, i samband med skadefall, som inte ersätts av TFA. För utförsäkrade arbetare och tjänstemän, som inte omfattas av läkekostnadsförsäkring, ska arbetsgivaren i vissa fall betala tilläggsavgift till TFA. Årsuppgift för anställda som tjänstgör utomlands Uppgift om slutlig lönesumma för året som gick och preliminär lönesumma för kommande år lämnas endast för arbetare. Ta inte med lönetillägg för ökade levnadsomkostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet. Tänk på att lönedelar som är intjänade i Sverige endast ska redovisas i den ordinarie lönerapporteringen. Glöm inte att fylla i företagets uppgifter och avseende år på blanketterna. Här fyller du i slutlig lönesumma och preliminär lönesumma för samtliga arbetare, även yngre än 2 år, som på grund av utlandstjänst inte längre har rätt till svensk sjukpenning enligt AFL. Ta även med eventuella lönedelar över 7, prisbasbelopp. Överskjutande lönedelar räknar Fora bort med hjälp av individuppgiften. 2 Här fyller du i slutlig lönesumma och preliminär lönesumma för samtliga arbetare, även yngre än 2 år, som på grund av utlandstjänst inte längre har rätt till svensk lagstadgad allmän ålderspension. Ta även med eventuella lönedelar över 7, inkomstbasbelopp. Överskjutande lönedelar räknar Fora bort med hjälp av individuppgiften. Fyll i om Läkekostnadsförsäkring, LFU för arbetare finns eller inte. Om ja, meddela i vilket försäkringsbolag den är tecknad. Fyll i om Läkekostnadsförsäkring finns för tjänstemän som på grund av utlandstjänstgöring inte längre har rätt till svensk sjukpenning enligt AFL och i vilket försäkringsbolag den är tecknad. Fyll i tjänstgöringsland för tjänstemän. Fyll i datum om det inte längre finns arbetare eller tjänstemän som omfattas av villkorens bestämmelser för försäkringarna vid tjänstgöring utanför Sverige. BL00063 I 07 0 Skriv under blanketten, lämna uppgift om kontaktperson och skicka till Fora AB, 0 6 Stockholm. Fora AB. 0 6 Stockholm. Besök: Vasagatan 2. Telefon: Fax: Organisationsnummer: Internet:

3 Årsuppgift - utland Försäkringsnummer År Fora AB, 0 6 Stockholm Telefon kundservice: E-post: Arbetsgivare Uppgifter om arbetare Slutlig lönesumma Årets preliminär lönesumma Ange lönesumma för samtliga arbetare som på grund av utlandstjänstgöring inte haft rätt till lagstadgad allmän sjukförsäkring. Kr... Kr... 2 esumma för samtliga arbetare för vilka arbetsgivaren inte betalar lagstadgad allmän ålderspension. Kr... Kr... Läkekostnadsförsäkring för arbetare finns: Nej Ja (ange försäkringsgivare)... Uppgifter om tjänstemän Läkekostnadsförsäkring, LFU för tjänstemän/arbetsledare finns: Nej Ja (ange försäkringsgivare)... Tjänstgöringsland för utförsäkrade tjänstemän:... Personuppgifter för arbetare lämnas på Personförteckning för arbetare, bilaga till Årsuppgiften. Personuppgifter för tjänstemän ska inte lämnas. Fr o m... finns ingen anställd arbetare som tjänstgjort/tjänstgör utomlands. Fr o m... finns ingen anställd tjänsteman som tjänstgjort/tjänstgör utomlands. BL00063 I 07 0 BL Underskrift Datum och arbetsgivarens underskrift (behörig firmatecknare) Kontaktperson Tel dagtid inkl riktnr Namnförtydligande E-postadress Fora AB, 0 6 Stockholm. Besök: Vasagatan 2. Telefon: Fax: Organisationsnummer: Internet:

4 Anvisningar för blankett Personförteckning -utland Personförteckning för arbetare Fyll i alla arbetare som på grund av utlandstjänstgöring inte längre har rätt till svensk sjukpenning enligt AFL och/eller allmän lagstadgad ålderspension. Tänk på att även ta med dem som är yngre än 2 år. Tjänstemän ska inte tas med på personförteckningen. Fyll i individens fullständiga personnummer med 0 siffror, efternamn, tilltalsnamn och tjänstgöringsland. Fyll i kontant bruttolön som intjänats i utlandstjänst, även lönedelar över 7, inkomstbasbelopp. Obs! -8 fylls endast i för arbetare som på grund av tjänstgöring utanför Sverige har förlorat rätten till svensk allmän lagstadgad ålderpension och som tjänstgör i annat land utanför EU/EES och utanför land med vilket Sverige ingått socialförsäkringskonvention. Fyll i ålderspensionsavgift. Den räknas fram på följande sätt; individens kontanta bruttolön upp till 7, inkomstbasbelopp (se brevet Dags att rapportera för utland ) multiplicerat med 0,2%. Om den anställdes födelseår är 38-3 reduceras avgiften enligt tabellen nedan. Räkneexempel för en individ som är född 6 och hade en årslön på kronor: x 0,2% = 0 20 kronor. Reducera premien med 8/20: (0 20 x 8/20) 08 = 6 26 kronor i premie. en reduceras enligt tabellen nedan. Födelseår Minskning med Födelseår Minskning med 3 /20 /20 2 2/20 0/20 3/20 3 /20 0 /20 2 2/20 /20 3/20 8 6/20 0 /20 7 7/20 3 /20 6 8/ /20 6 Fyll i efterlevandepensionsavgiften. Den är,7% av individens kontanta bruttolön upp till 7, inkomstbasbelopp (se brevet Dags att rapportera för utland ) Exempel: x,7 % = 700 kronor. 7 Fyll i den sammanräknade summan av beloppen från och 6. Räkna i förekommande fall bort premier för annan av arbetsgivaren betald försäkring/arbetsgivaravgift för utländsk socialförsäkring avseende motsvarande förmåner som arbetsgivaren har betalat in på annat håll. Skicka då med en sammanställning per anställd som är med på personförteckningen som visar den avgift som ni betalat in på annat håll. 8 Fyll i förekommande fall i år, månad och dag då den anställda förlorade rätten till svensk allmän lagstadgad ålderspension och /eller år, månad och dag då den aställda inte längre har rätt till svensk sjukpenning enligt AFL. BL00063 I Fyll i datum då utlandstjänst upphör eller har upphört. Om orsaken är en annan än hemkallad eller anställningen upphört så ska den meddelas under övriga upplysningar. Fora debiterar slutliga och preliminära tilläggsavgifter enligt uppgifterna som företaget har lämnat på Årsuppgift -utland och Personförteckning för arbetare. Fora AB. 0 6 Stockholm. Besök: Vasagatan 2. Telefon: Fax: Organisationsnummer: Internet:

5 Personförteckning - utland Försäkringsnummer År Fora AB, 0 6 Stockholm Telefon kundservice: E-post: Arbetsgivare Förteckning över anställda arbetare Övrigt:... BL00063 I Fora AB, 0 6 Stockholm. Besök: Vasagatan 2. Telefon: Fax: Organisationsnummer: Internet:

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Rapporteringsguide. för dig som lönerapporterar till Fora

Rapporteringsguide. för dig som lönerapporterar till Fora Rapporteringsguide för dig som lönerapporterar till Fora Dags att rapportera 2 Slutliga uppgifter Löneuppgifter 6 Förklaringar 10 Så här når du oss 12 Dags att rapportera! Nu är det dags att lönerapportera.

Läs mer

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Arbete utomlands 2008 1 Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Innehåll Allmänt...........................................3 Det lagstadgade försäkringsskyddet................3

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2006 2006 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2004 2004 Gemensamma villkor AGB Försäkring om avgångsbidrag AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1)

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Försäkringsvillkor för sjukpension, premiebefrielseförsäkring och efter levandepension vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna maj 2015 2015 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid

Läs mer

TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA för kooperativt anställda

TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA för kooperativt anställda TFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING VID ARBETSSKADA för kooperativt anställda Försäkringsvillkor 2012 Innehållsförteckning Förkortningar i texten...2 Gemensamma försäkringsvillkor för Kooperationens avtalsförsäkringar...3

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Utgivna i maj 2011 Gemensamma villkor 2011TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Svenskt Näringsliv-LO PTK Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Praktisk information om tjänstepensionen ITP

Praktisk information om tjänstepensionen ITP Praktisk information om tjänstepensionen ITP I den här broschyren finns information om hur faktureringen går till, vilka händelser som ger upphov till försäkringsändringar och hur ni kan förenkla ert arbete

Läs mer

ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN

ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN Tjänstepensionsplan 1 UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGSTAGAREN/FÖRETAGET Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnr Ort Kontaktperson, namn Kontaktperson, telefon Kontaktperson,

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Nyheter 2015 I detta cirkulär redogör vi för nyheter från 1 januari 2015. De nyheter som behandlas är 1) ändringar i diskrimineringslagen, 2) nytt högkostnadsskydd

Läs mer

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m. Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU)

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m. Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU) Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring m m Bestämmelser beträffande läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst (LFU) Svenskt Näringsliv - PTK 2002 1 Innehåll Förord 3 Avtal om social

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Vi vill göra det enkelt och smidigt för dig som är ny kund hos oss. Därför har vi gjort en checklista och sammanställt några av de dokument som behövs för att teckna Nordnet Tjänstepension.

Läs mer

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Innehåll A. Allmänna villkor B. Förmånsbestämda försäkringar C. ITPK ålderspension D. Premiebefrielseförsäkring A. Allmänna villkor

Läs mer