HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK ITP 1 FÖR KFO-MEDLEMMAR"

Transkript

1 205 HANDBOK FÖR KFO-MEDLEMMAR Handboken gäller endast er vars tjänstemän har KTP 2 (i Folksam) och (i Collectum) och där åldern avgör vilken pensionsplan tjänstemannen tillhör.

2 FÖRSTA HJÄLPEN! Den här handboken är till för er som är medlemmar i KFO, nya eller gamla. I medlemskapet ingår bland annat tjänstepension till era tjänstemän. I ert fall avgör åldern vilken typ av tjänstepension de ska ha: Födda 98 eller senare har, som vi på Collectum administrerar. Födda 980 eller tidigare har KTP 2, som Folksam administrerar. (Dessa tjänstemän har också kompletterande pensionsdel som heter K, som vi på Collectum har hand om.) ANMÄL NÄR NÅGOT HÄNDER För att tjänstemännen ska få den tjänstepension de har rätt till, är det viktigt att ni anmäler när någon börjar, blir sjuk eller slutar. I innehållsförteckningen till höger ser ni vad ni måste rapportera till oss. för tjänstemän födda 98 eller senare Collectum Medlemskap i KFO KTP 2 för tjänstemän födda 980 eller tidigare Folksam K Collectum SÅ HÄR SER UPPDELNINGEN MELLAN COLLECTUM OCH FOLKSAM UT. RÖD RAM = COLLECTUM, BLÅ RAM = FOLKSAM 98 och senare KTP och tidigare K 980 och tidigare Hit rapporterar ni nyanställda, lön, sjukdom etc. Collectum, via internetkontoret eller på blankett. I den här handboken och på collectum.se/foretag ser ni vad ni behöver göra och när. Dessa tjänstemän anmäler ni bara till Folksam. De skickar sedan all K-information vidare till oss. Läs mer på arbetsgivare.folksam.se. Här väljer tjänstemannen placeringsform för och K samt om de vill ha skydd för familjen Collectum skickar information hem till era tjänstemannen. Collectum skickar information hem till era tjänstemän. Härifrån kommer fakturan Collectum Folksam Collectum Var finns TGL, tjänstegrupplivförsäkringen? Folksam Folksam 2

3 INNEHÅLL DETTA INGÅR I ER COLLECTUMRAPPORTERING ANMÄLA NYANSTÄLLDA, FÖDDA 98 ELLER SENARE 5 Anmäl alla tjänstemän som fyllt 8 år. ANMÄLA LÖN 6 Anmäl utbetald bruttolön varje månad. SJUK OCH FRISK 7 När ska en anställd sjukanmälas och hur går friskanmälan till? TJÄNSTLEDIGHET OCH FÖRÄLDRALEDIGHET 8 Vad händer vid studier och vård av barn? OM DEN ANSTÄLLDE SLUTAR 9 Hur gör man om den anställde slutar eller blir uppsagd? UTLANDSTJÄNSTGÖRING 9 Ska en anställd arbeta utomlands i mer än ett år? Kontakta oss. FORTSÄTTA ARBETA EFTER 65 0 OM EN ANSTÄLLD AVLIDER 0 ANNAN VIKTIG -INFORMATION FÖRSTA HJÄLPEN! 2 SÅ HÄR GÖR NI! 4 VAD KOSTAR? PREMIER FÖR 205 KOMPLETTERANDE PREMIER 2 FAKTURORNA, OLIKA FÖR OCH K 3 4 3

4 SÅ HÄR GÖR NI! Då var det dags att övergå till själva rapporteringsdelen. Här berättar vi hur ni gör. TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE OBLIGATORISKT ATT RAPPORTERA SNARAST! Genom att rapportera korrekt, enligt :s regelverk, och vid rätt tidpunkt får era tjänstemän rätt tjänstepension blir er faktura korrekt slipper ni betala premietillägg (se nästa spalt). OM DU HAR MISSAT ATT RAPPORTERA Har du missat att rapportera ska du anmäla ändringarna retroaktivt, exempelvis den lön tjänstemannen har haft under perioden. Läs mer under Anmäla nyanställda och Anmäla lön, sid 5-6. VAD ÄR PREMIETILLÄGG? Rapporterar ni rätt premie i tid slipper ni premietillägg. Det är en schabloniserad kompensation för att rätt premie inte har kunnat placeras i tid. I dagsläget är premietillägget Riksbankens referensränta + 8 %. VI HJÄLPER ER GÄRNA! Tanken med handboken är att det ska vara lätt att göra rätt. Men tveka inte att ringa oss på om du har frågor. ANMÄL ELEKTRONISKT ELLER PÅ BLANKETT Vi har flera rapporteringsmöjligheter. På collectum.se/foretag finns information om och inloggning till internetkontoret samt alla våra blanketter. FILÖVERFÖRING FRÅN LÖNESYSTEMET Vi rekommenderar er att skaffa vår filöverföringstjänst. (Se hur du skaffar tjänsten, och vilka lönesystem som går att använda, på collectum.se/foretag.) Filöverföring innebär att du tar ut en fil från ert lönesystem och skickar den till Collectum via vårt internetkontor. Du loggar in med e-legitimation (personlig e-legitimation, mobilt bank-id eller e-tjänstelegitimation från Steria). 2 MANUELL RAPPORTERING I INTERNETKONTORET Kan ni inte skicka fil rekommenderar vi er att rapportera manuellt (styckvis) via vårt internetkontor. Du loggar in med e-legitimation. 3 BLANKETTER FINNS PÅ COLLECTUM.SE Alla ändringar går att rapportera via blankett. Fyll i blanketten direkt på skärmen innan du skriver ut och skickar den till oss. BESTÄLL VÅRT NYHETSMEJL Mejlet är gratis och innehåller aktuell information om rapportering, eventuella regeländringar, nyheter i internetkontoret och tips om utbildningar och tjänster. Anmäl dig på collectum.se/foretag. VI HJÄLPER ER ATT INFORMERA På collectum.se/foretag hittar ni faktablad, webbinformation etc. som ni kan lägga på ert eget intranät. 4

5 ANMÄLA NYANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE VEM OCH NÄR? ANMÄL ALLA TJÄNSTEMÄN Anmäl alla tjänstemän oavsett vilken anställningsform de har, hur mycket de jobbar och även om ni ännu inte betalat ut någon lön. Anställda under 8 år anmäler ni först från och med månaden de fyller 8. ANMÄL i internetkontoret (tjänsten Nyanmälan) på blanketten Anmälan till (700). SKA MOAS SOMMARJOBB ANMÄLAS? Moa är 8 år och går på gymnasiet. Hon ska nu sommarjobba några veckor på en arbetsplats där de anställda har som tjänstepension. Så snart Moa börjar sitt sommarjobb, ska arbetsgivaren anmäla henne till Collectum. OBS! Glöm inte att avanmäla Moa när anställningen avslutas. Vi fortsätter annars att debitera er. ANMÄLER NI NÅGON RETROAKTIVT? Har ni missat att anmäla en anställd till? Gör då så här:. Anmäl den anställde från första anställningsdagen med den månadens utbetalade lön, brutto. Har ni ännu inte betalat ut lön, ange 0 kronor. 2. Kom ihåg att ange löneförloppet från anställningens början till idag för respektive månad i internetkontoret (Anmäla lön) eller på löneblanketten 702. VILKEN LÖN SKA ANMÄLAS OCH HUR OFTA? Anmäl den utbetalda bruttolönen, per månad, inte årslönen. Anmäler ni den anställde innan den första månadslönen betalats ut, anger ni 0 kronor i fältet för lön. Anmäler ni när månadslönen betalas ut första gången, anger ni den utbetalda bruttolönen direkt i er anmälan. Från och med nu ska ni anmäla den utbetalda bruttolönen varje månad. ANMÄL VARJE MÅNAD Anmäl den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen varje månad. HELT SJUKSKRIVEN? Vänta med er anmälan tills den nyanställde är frisk till minst 25 %. DELVIS SJUKSKRIVEN? Då anmäler ni in den nyanställde samt anger hur stor bruttolön ni betalat ut den första månaden. SKA NÅGON AVSTÅ FRÅN VID KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDET? När en arbetsgivare tecknat kollektivavtal ska normalt samtliga tjänstemän födda 98 eller senare anmälas till. Men den som redan har en tjänstepension ordnad kan, i samråd med arbetsgivaren, behålla den pensionen och avstå från. Meddela oss detta på blanketten Överenskommelse om att den anställde ska avstå från -planen (2569). Läs mer om avstående på collectum.se. UNDANTAG FRÅN -nämnden kan senare bevilja en nyanställd undantag från om särskilda skäl finns. Använd blanketten Ansökan om undantag från -planen (2424). FRIKRETSEN Frikretsen består av delägare, vd, egna företagare. De omfattas inte av kollektiv avtalen om och tjänstegrupplivförsäkringen TGL, men de kan ändå välja att teckna och TGL på samma villkor som övriga anställda. Anmälan gäller alltid från den månad vi får in den. Ska någon ur frikretsen utträda ur, använd blanketten Anmälan om utträde ur -planen för frikretsen (240). 5

6 ANMÄLA LÖN Här beskriver vi lönerapporteringen generellt. Detaljerna har vi lagt i ett separat lönedokument. Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på collectum.se/lon. TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE ANMÄL LÖN VARJE MÅNAD! Varje månad ska ni anmäla den utbetalda bruttolönen för varje tjänsteman oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte. ANMÄL i internetkontoret (tjänsten Anmäla lön) på blanketten Anmälan om kontant utbetald bruttolön, (702). OBS! Anmäl den utbetalda bruttolönen inte den avtalade månadslönen. Det är utbetalningsmånaden som gäller! Se gärna fakturaflödet på sidan 3. HUR RÄKNAS DEN UTBETALDA BRUTTOLÖNEN UT? VILKEN LÖNEUPPGIFT SKA RAPPORTERAS? Utgå från den utbetalda månadslönen (brutto) före avdrag för skatt efter bruttolöneavdrag för ex. förmånsbil. FLER LÖNESLAG FINNS PÅ HEMSIDAN! Utöver denna information behöver du vårt lönedokument som beskriver detaljerna. Finns dokumentet inte med i den här handboken, kan du alltid hämta den senaste versionen på collectum.se/lon. EXEMPEL PÅ VAD SOM SKA INGÅ: semesterersättning övertidsersättning sjuklön enligt lag (som ni betalar under sjukdag 2 4). SKA NI ANMÄLA LÖN RETROAKTIVT? Har ni missat att löneändra? Då ska du anmäla löneförloppet för de månader som saknas. EXEMPEL PÅ VAD SOM INTE TAS MED: kostnadsersättningar sjuklön utöver lag (ex. enligt kollektivavtal) som ni betalar under sjukdag 5 90). KOMPLETTERANDE PREMIER Vill ni betala extra premier till den anställdes? På sidan 2 hittar du information om vilka möjligheter som finns. HUR GÖR MAN MED SLUTLÖNEN? Om den anställde slutar sin anställning ska slutlönen också rapporteras in. 6

7 SJUK OCH FRISK TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE SJUKDAG 2 4 Inkludera den lagstadgade sjuklönen i den utbetalda bruttolön ni anmäler till oss. Läs mer under rubriken Anmäla lön, på sidan 6. SJUKDAG 5 90 Ni betalar inte längre lagstadgad sjuklön. Den anställde får sjuk penning från Försäkringskassan istället. Ni ska inte inkludera den kollektiv avtalade sjuklönen i er löneanmälan till oss. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. FRÅN SJUKDAG 9 Är den anställde sjukskriven till minst 25 %? ANMÄL i internetkontoret (tjänsten Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). Ni betalar bara premier för arbetad tid. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kr. ER PREMIE FRÅN SJUKDAG 9 Premien för sjukskriven tid betalas genom premiebefrielseförsäkringen. Försäkringskassan informerar oss om sjukskrivningsgraden. 00 % Premie 50 % Premiebefrielse 50 % Er premie när Arne är frisk. Er premie när Arne är sjukskriven till 50 %. Gäller från sjukdag 5 och framåt. VAD FÅR DEN ANSTÄLLDE? Premien från premiebefrielsen fyller på ålderspensionen och räknas ut som ett snitt av de tolv senaste lönerna. Alecta betalar ut sjukpension. NÄR SKA NI GÖRA EN NY SJUKANMÄLAN? Om den anställde varit friskanmäld och påbörjar en ny sjukperiod, gör ni en ny anmälan till oss från och med sjukdag 9 i den nya sjukperioden. Detsamma gäller om den anställde varit sjukskriven i perioder om sammanlagt 05 dagar under en ettårsperiod och den 05:e sjukdagen infaller under sjukdag 5 90 i den sista sjukperioden. ANMÄL i internetkontoret (tjänsten Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Sjukanmälan (2433). AVSLUTAD ARBETSLIVSINTRODUKTION Om den anställde får tillbaka sin sjukpenning från Försäkringskassan, under eller efter sin arbetslivsintroduktion, anmäler ni det till oss direkt. Invänta alltså inte sjukdag 9. FÖRLÄNGNING ELLER ÄNDRING AV PÅGÅENDE SJUKPERIOD Alecta hämtar uppgifter om förlängningar av sjukperioder och ändringar av arbetsoförmågan från Försäkringskassan. Alecta informerar den anställde om vad som kommer att gälla framöver. NÄR SKA NI FRISKANMÄLA? FRISKANMÄL OM DEN ANSTÄLLDE är frisk till 00 % och återgår i tjänst inte längre får ersättning från Försäkringskassan eller blir utförsäkrad från dem. ANMÄL i internetkontoret (tjänsten Sjuk- och friskanmälan) på blanketten Friskanmälan (0784). ALECTA KAN OCKSÅ FRISKSKRIVA När Försäkringskassan avslutar en utbetalning, kan den anställde bli friskskriven hos Alecta (om Alecta får vetskap om detta via en fil från Försäkringskassan). 7

8 TJÄNSTLEDIGHET TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE TJÄNSTLEDIGHET TJÄNSTLEDIGHET TILL EX 50 %? Anmäl den utbetalda bruttolön som ni har betalat ut. TJÄNSTLEDIGHET TILL 00 %? Avanmäl den anställde. FÖRÄLDRALEDIGHET TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE FÖRÄLDRAPENNING AVANMÄL INTE DEN ANSTÄLLDE Fortsätt att anmäla den utbetalda bruttolönen varje månad. Tänk på att inte inkludera eventuell föräldralön i er löneanmälan. Är lönen 0 kr, ange det. Premien blir då också 0 kr. En lägre lön innebär att ni betalar en lägre premie. Den anställde kan vabba (ta ut tillfällig föräldrapenning) för hela dagar eller delar av en dag. Ni kommer nu att betala en lägre lön till den anställde och en lägre premie till oss. PREMIEBEFRIELSEN TÄCKER UPP Under föräldraledigheten får den anställde tillgodogöra sig ungefär samma premie som tidigare. Hela eller delar av premien (beroende på graden av föräldra ledighet) täcks genom premiebefrielseförsäkringen som ingår i. VÅRD AV BARN (TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING) Den anställde får premien betald från premiebefrielseförsäkringen i den utsträckning som han eller hon vabbar. Premiebefrielseförsäkringen gäller i högst 3 månader (390 dagar) per födelse eller adoption. VI FÅR INFORMATION FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN När en anställd är föräldraledig eller vabbar anmäler ni bara den lön ni betalar ut till oss. Resten sköter vi i samarbete med Försäkringskassan. 8

9 OM DEN ANSTÄLLDE SLUTAR TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE DEN ANSTÄLLDE BLIR UPPSAGD ELLER SLUTAR Avanmäl den anställde från datumet då han eller hon slutar. Slutlönen ska ni också rapportera till oss, eftersom den är pensionsgrundande. UTLANDSTJÄNSTGÖRING TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE Kontakta oss när en anställd ska arbeta utomlands på ert uppdrag i minst ett år och när ni inte ska betala sociala avgifter för honom eller henne. ANSTÄLLDA SOM ÄR TJÄNSTLEDIGA SKA NI ANMÄLA om de arbetar hos ett utländskt dotterbolag på ert uppdrag och om det saknas avtal om sociala förmåner. Ni har också möjlighet att anmäla tjänstlediga som har avtal om sociala förmåner, men som saknar tjänstepension i utlandsanställningen. VI BEHÖVER OCKSÅ FÅ INFORMATION FRÅN ER när den anställde byter tjänstgöringsland när han eller hon avslutar sin utlandstjänstgöring och åter börjar arbeta i Sverige. I samtliga fall skickar ni in blanketten Anmälan om utlandstjänst göring (96). NY LÖN? Om den utlandssände fått ny lön, så anmäler du enligt informationen på sidan 6. HAR DEN UTLANDSSÄNDE SLUTAT? Om den utlandssände inte längre jobbar hos er, så avanmäler du enligt informationen ovan. LÄS MER På collectum.se/foretag finns detaljerad information om utlandstjänstgöring. 9

10 FORTSÄTTA ARBETA EFTER 65 TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE Har ni tjänstemän som ska fortsätta arbeta hos er efter ordinarie pensionsålder och som har haft KTP 2 och K i sitt tidigare yrkesliv? Eller ska ni anställa en person äldre än 65? ANMÄL i internetkontoret (tjänsten Nyanmälan) på blanketten Anmälan till (700). NI KAN BETALA ÅLDERSPENSION Vill ni betala premier till tjänstemannens ålderspension, trots att han eller hon är över 65? Då anmäler ni personen till. Ska en tidigare anställd fortsätta arbeta utan avbrott, gör ni er anmälan samma månad som han eller hon fyller 65. ANMÄL LÖN VARJE MÅNAD Anmäl den utbetalda bruttolönen varje månad. Läs mer på sidan 6. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Kontakta Folksam angående tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). OM EN ANSTÄLLD AVLIDER TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE Försäkringsbolagen får information om dödsfall från folkbokföringsregistret, så ni som arbetsgivare behöver inte göra något om en anställd avlider. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING (TGL) TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. TGL upphör när anställningen upphör eller när den anställde går i pension. Kontakta Folksam om ni har frågor om TGL. 0

11 VAD KOSTAR? Här ser ni vad ni betalar för tjänstepensionen under 205. Vissa premier gäller redan från 8 år, andra blir aktuella från 25 års ålder. TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE ÅLDERSPENSION GÄLLER FRÅN 25 ÅR Ålderspensionen i är premiebestämd och har inget övre lönetak. Premien, men inte storleken på pensionen, är bestämd på förhand. NI BETALAR... Ni betalar en premie som motsvararar 4,5 % av lönedelar upp till kr/mån 30 % av lönedelar över kr/mån. Den månad den anställde fyller 25 år börjar vi debitera dessa premier. SJUKPENSION GÄLLER FRÅN 8 ÅR NI BETALAR EN PREMIE SOM MOTSVARAR 0,058 % av lönedelar upp till kr/mån 0,32 % av lönedelar mellan kr och kr/mån. PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 25 ÅR NI BETALAR EN PREMIE SOM MOTSVARAR 0,083 % av lönedelar upp till kr/mån 0,57 % av lönedelar över kr/mån. VAD INNEBÄR PREMIEBEFRIELSEN? För er: Om den anställde är sjuk i mer än 4 dagar eller föräldraledig (även vid vab ), betalar ni en lägre lön till den anställde en lägre premie till oss. För tjänstemannen: Vid sjukdom och föräldraledighet ska den anställde få ungefär samma premie som när han eller hon jobbar fullt ut. Eftersom ni betalar en lägre eller ingen premie vid sjukdom och föräldraledighet kommer motsvarande del av premien att betalas från premiebefrielseförsäkringen. Den månad den anställde fyller 25 år börjar vi debitera dessa premier. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING (TGL) GÄLLER ALLA TJÄNSTEMÄN Ni betalar premien för TGL till Folksam.

12 KOMPLETTERANDE PREMIER TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE Kompletterande premier är ett extra tillskott ni kan välja att betala utöver de ordinarie -premierna. Ni kan betala extra premier för anställda över 25 år. Engångspremier kan ni betala för någon över 65, men inte löpande premier. ENGÅNGSPREMIER Vill ni betala engångspremier för en eller flera anställda, fyller ni i excelmallen för som vi har på collectum.se/kompletterandepremier. ELLER LÖPANDE PREMIER Ni kan betala löpande premier som ett fast belopp per månad, som en viss procentsats eller som varierande premier enligt en premietrappa. Mer information och de blanketter ni behöver finns på collectum.se/ kompletterandepremier. PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING INGÅR Normalt ingår en premiebefrielseförsäkring för löpande premier, för dem som godkänns i hälsoprövningen. Då betalar ni för premiebefrielsen, utöver den ordinarie kompletterande premien, varje månad (inte aktuellt för den som fyllt 65 år). 2

13 FAKTURORNA TJÄNSTEMÄN FÖDDA 98 ELLER SENARE HÄR SER DU FAKTURERINGSFLÖDET, EXEMPEL LÖN 25 /4 Ni betalar ut aprillönen 4 / 5 Senaste dag att rapportera aprillönen till oss. 25 /5 Vi fakturerar - och K-premierna 5/6 Ni betalar fakturorna till oss (se exempel nedan) SÅ HÄR SER FAKTURASPECIFIKATIONERNA UT Vi fakturerar er - och K-premierna på olika fakturor. Observera att fakturorna ska betalas till olika plusgirokonton. Har ni frågor om -fakturan? Då kontaktar ni oss på Collectum. Autogirobetala? Mejla eller besök collectum.se för info ,68 342,68 3

14 K TJÄNSTEMÄN FÖDDA 980 ELLER TIDIGARE KOPIA SPECIFIKATION SIDA / Vi fakturerar även K-premierna (2 % av lönen) för era anställda födda Stockholm 980 eller tidigare. K-debiteringen baseras på den rapportering ni har gjort till Folksam för KTP 2. Vänd er till Folksam om ni har Fakturanummer frågor eller synpunkter på innehållet i K-fakturan. K Förskolan Sockertoppen Bygatan 2 34 Bygdeby Orsak: Debitering påbörjas 4 Debitering upphör 2 Löneändring KOPIA 5 Rättelse 3 Ändrat försäkringsavtal 6 Annan orsak SPECIFIKATION SIDA / Kundnummer Beräkningsmånad Fakturadatum Fakturanummer Orsak F.r.o.m T.o.m Retro. avgift Ränta Retro. avgift Mån. avg Mån. avgift K FOLKSAM (FD KP)-AVGIFT totalt föreg. mån Stockholm OLOFSSON OLOF AHMED AHMED EVERTSSON EVA SILLÉN CECILIA OLOFSSON OLOF Summa månadsavgifter K FOLKSAM (FD KP) Summa retroaktiva avgifter K FOLKSAM (FD KP) Summa ränta K FOLKSAM (FD KP) Kundnummer K FOLKSAM (FD KP)-AVGIFT Beräkningsmånad Fakturadatum Förskolan Sockertoppen Bygatan 2 34 Bygdeby Orsak: Debitering påbörjas 2 Löneändring 3 Ändrat försäkringsavtal Orsak F.r.o.m T.o.m Retro. avgift Ränta Retro. avgift totalt Mån. avg 67,36 457,58 285,93 449,08 34,07 25,02 4 Debitering upphör 5 Rättelse 6 Annan orsak Mån. avgift föreg. mån OLOFSSON OLOF AHMED AHMED EVERTSSON EVA SILLÉN CECILIA OLOFSSON OLOF Summa månadsavgifter K FOLKSAM (FD KP) Summa retroaktiva avgifter K FOLKSAM (FD KP) Summa ränta K FOLKSAM (FD KP) 67,36 457,58 285,93 449,08 34,07 25,02 Summa avgifter 2.5,02 F-Skattebevis finns Collectum AB STOCKHOLM Telefon: Fax: --- WWW. COLLECTUM.SE 4

15 Collectum är valcentral och knutpunkt för tjänstepensionen. Vårt fokus är att förenkla administrationen av för er och de andra kundföretagen. Vi pressar avgifterna hos försäkringsbolagen för att era anställda ska få så hög pension som möjligt för de premier ni betalar. Av oss får era anställda varje år det röda kuvertet, som visar värdet på deras tjänstepension. Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss. Telefon Text Collectum Grafisk form Ziggy Creative Colony Illustrationer Rithuset

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet

Läs mer

Praktisk information om tjänstepensionen ITP

Praktisk information om tjänstepensionen ITP Praktisk information om tjänstepensionen ITP I den här broschyren finns information om hur faktureringen går till, vilka händelser som ger upphov till försäkringsändringar och hur ni kan förenkla ert arbete

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom ABF-Handels och AFO-Handels 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Hantera filöverföring till Collectum

Hantera filöverföring till Collectum Den här instruktionen vänder sig till dig som skickar fil via Collectums internetkontor. Här får du en beskrivning av: 1. hur du skickar filer 2. hur du rättar felposter (= försäkringshändelser) i filen

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2011-01-01) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1)

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Försäkringsvillkor för sjukpension, premiebefrielseförsäkring och efter levandepension vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer