Praktisk information om tjänstepensionen ITP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk information om tjänstepensionen ITP"

Transkript

1 Praktisk information om tjänstepensionen ITP I den här broschyren finns information om hur faktureringen går till, vilka händelser som ger upphov till försäkringsändringar och hur ni kan förenkla ert arbete med internetkontoret.

2 Knutpunkt för ITP Collectum administrerar tjänstepensionen ITP för företag, försäkrade och försäkringsbolag. Genom kunskap och service ser vi till att premier och information på ett snabbt och enkelt sätt når rätt mottagare. Collectum förmedlar årligen 20 miljarder kronor i premier mellan företag och ett tjugotal försäkringsbolag. 1,6 miljoner personer omfattas av tjänstepensionen ITP. Collectum.se både för anställda och arbetsgivare På collectum.se har vi samlat information som riktar sig både till era anställda och till er som arbetsgivare. På hemsidan hittar ni internetkontoret, där ni kan se de uppgifter vi fått från er och själva göra ändringar. Klicka på Kundservice så hittar ni våra faktablad och blanketter. Blanketterna fyller ni i direkt på skärmen. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss Collectum AB Telefon Stockholm Basbelopp inkomstbasbelopp (ibb) kr 7,5 ibb kr 10 ibb kr 20 ibb kr 30 ibb kr 1 prisbasbelopp kr 7,5 basbelopp 7,5 basbelopp är en viktig gräns både för allmän pension och ITP. Den allmänna pensionen ger ersättning för årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. När en anställd med ITP tjänar mer än 7,5 basbelopp om året, får han eller hon mer ålderspension, sjukpension och dessutom pension till efterlevande. ITP-premien höjs därför väsentligt eftersom förmånerna blir högre och fler. För ITP sjukpension används prisbasbelopp upp till gränsen 7,5. För resten av ITP-planen används inkomstbasbelopp. 10 basbelopp Tiotaggare kallas den som har en årslön som överstiger tio inkomstbasbelopp. En tiotaggare kan ha kvar hela sin ITP i Alecta eller, om ni samtycker, välja en alternativ pensionslösning så kallad alternativ ITP. Den anställde tar själv hela risken vid alternativ ITP. 30 inkomstbasbelopp ITP ger pension för lön upp till 30 inkomstbasbelopp. 2 Collectum

3 Spara tid och pengar med snabb information till oss Anmäl ändringar till oss så snart som möjligt, så får den försäkrade rätt nivå på sin tjänstepension ITP och ni betalar rätt premier. Premierna på fakturan beräknas individuellt för varje anställd och för hela kalendermånader. För att rätt premie ska faktureras, är vi beroende av att vi får information från er. Ändringar som påverkar premierna är framför allt löneändringar. De olika händelserna beskrivs längre fram i broschyren och ni hittar också information på collectum.se. Ändringar så snabbt ni kan Får vi information om ändringar i början av månaden, klarar vi normalt att få med dem i månadens faktura. Retroaktiva ändringar innebär att ni får betala retroaktiva premier och premietillägg på dessa premier. Årsräntan är sex procent. Skulle ni betala premier för länge för en anställd, får ni motsvarande ränta tillgodo. tjänstepensionen ITP. Använder ni internetkontoret hanteras ändringar och ärenden snabbare än om ni använder blanketter. Dessutom är det gratis att använda internetkontoret. De här tjänsterna ingår: Visa försäkringsuppgifter. Anmäla försäkringsändringar ex. nyanställda, löneändringar. Anmäla försäkringsändringar via fil. Skicka och ta emot dokument. Visa fakturaspecifikationer. Konkreta tips om när ni kan använda internetkontoret finns på sidorna 6 7. Kontakta oss gärna om ni undrar något eller läs mer på collectum.se. Gör ändringar via internetkontoret på collectum.se Internetkontoret är samlingsplatsen för många av våra elektroniska tjänster och tänkt att underlätta ert arbete med Collectum 3

4 Så här faktureras ITP-premierna Nedan ett exempel på hur olika händelser påverkar faktureringen för en anställd som vi kallar Erik. Varje månad den 25 kommer en faktura från Collectum, med betalning senast den 15 månaden därpå. Pensionsbesked skickas ut Anställningen börjar Erik börjar den 1 mars med en årslön på kr. Lönen understiger lönegränsen 7,5 ibb som motsvarar kronor år Pensionsbesked skickas ut Lönen ändras Eriks årslön höjs den 1 juni till kr. Lönen överstiger lönegränsen 7,5 ibb som motsvarar kronor. Info till Collectum Anställningen anmäls den 21 februari. Info till Co Löneändringe mäls den 2 au 2005 februari mars april maj juni juli Faktura för mars Debitering av premie för Erik med kr. Faktura för au Höjda premier fö ningen plus retro 1 juni samt prem Förfallodatum Fakturan ska betalas senast den 15 april. Beräkning Tidigare månadspremie Höjning för augusti Fakturabetalning Betalning efter förfallodatum medför att ränta debiteras. När fakturan är betald fastställs räntebeloppet som debiteras på nästkommande faktura, i maj. Retroaktiva premier 2 månader à kr Premietillägg 4 4 Collectum

5 Har ni en kreditfaktura eller ett tillgodohavande? Har ni fått en kreditfaktura ber vi er meddela oss om vi ska betala ut beloppet kontant. Mejla gärna plusgiro- eller bankgironummer till Om ni har ett tillgodohavande på grund av att ni tidigare betalat in för mycket, drar vi automatiskt av det på nästkommande faktura. Pensionsbesked skickas ut Anställningen upphör Erik slutar sin anställning den 30 september. llectum n angusti. Info till Collectum Den 20 oktober anmäls att Erik slutat. augusti september oktober november december januari 2006 gusti r Erik till följd av löneökaktiva premier från den ietillägg. Totalt kr Faktura för oktober Eriks premie hinner inte tas bort på fakturan. Därför är den fortfarande kvar med kr kr kr kr kr 15 kr 515 kr Faktura för november Kreditering av Eriks premie med Premietillägg tillgodo kr - 12 kr kr Faktura. Ränta på för sent betald faktura. Företaget får betala premietillägg på retroaktiva premier, premier som skulle ha debiterats tidigare. Premietillägg företaget har tillgodo för premier som debiterats för länge. Collectum 5

6 Checklista för administratörer Samtliga blanketter hittar ni på collectum.se. Information om internetkontoret finns på sidan 8. Händelse När? Hur? Nyanställning Löneändring Heltidsanställda som fyllt 18 men inte 65 ska anmälas till oss och få tjänstepensionen ITP. Gör det gärna i samband med den första introduktionen. Anmäl även provanställda. Deltidsanställda som arbetar minst åtta timmar i snitt per vecka anmäler ni från första dagen. För vikarier, projektanställda, praktikanter och visstidsanställda skickar ni anmälan efter tre månaders anställning. ITP gäller då retroaktivt från första anställningsdagen. Ange den dagen på blanketten. När lönerna är klara, anmäl det till oss så snart som möjligt. Har ni inte tillgång till internetkontoret får ni en förtryckt lönelista en gång om året. Där kan ni också ange nya årslöner. På blanketten Anmälan till ITP, ITPK och TGL, nr På blanketten Anmälan om ändrad årslön, nr Lönelistan kan ni beställa från oss. Sjukdom Vid minst 25 procent sjukskrivning Efter 90 dagar i sträck eller i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod. Kontakta Alecta så snart som möjligt. Inte via internetkontoret. På blanketten Anmälan om ITPs sjukpension, nr 2433, som finns på alecta.se. Tjänstledighet Studier. Anmäl så snart som möjligt om den anställde inte ska ha ITP. TGL ska vara kvar om den anställde inte har studiemedel. På blanketten Avgång ur tjänst/tjänstledighet, nr Föräldraledighet. Anmäl så snart som möjligt om den anställde inte ska ha ITP. Annat Plikttjänstgöring. Anmäl så snart som möjligt om den anställde inte ska ha ITP. Avanmäl TGL. Anställd som byter avtalsområde från Svenskt Näringsliv-PTK till Svenskt Näringsliv-LO. Anmäl så snart som möjligt. Anställd som byter avtalsområde från Svenskt Näringsliv-LO till Svenskt Näringsliv-PTK. Anmäl så snart som möjligt. Anställd som byter namn. Anmäl så snart som möjligt. Utlandstjänstgöring. Utsänd, som ni inte betalar sociala avgifter för, rapporteras till oss. Är den anställde tjänstledig kontakta oss för mer information. Anställd som arbetar efter 65 års ålder. Anställd som avlider. På blanketten Avgång ur tjänst/tjänstledighet, nr På blanketten Anmälan till ITP, ITPK och TGL, nr På blanketten Anmälan om namnändring, nr På blanketten Anmälan om utlandstjänstgöring, nr Har ni TGL i Alecta? Anmäl den anställde på gruppanmälan från oss en gång om året. Har ni TGL i ett annat bolag? Kontakta dem. Inte via internetkontoret. Det går bra att ringa eller skicka brev. Slutar Anställd som säger upp sig eller blir uppsagd utan att gå i pension. På blanketten Avgång ur tjänst/tjänstledighet, nr Före ordinarie pensionsålder. Den anställde slutar på företagets initiativ. Företagsombildning Före ordinarie pensionsålder. Den anställde vill gå i pension på eget initiativ. Vid beslut från Försäkringskassan om hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Vid ordinarie pensionsålder. Rapportera till oss så snart som möjligt. Den försäkrade får information från Alecta cirka tre månader före pensioneringen. Inte via internetkontoret. Ring, skriv eller mejla. Följ gärna checklistan på collectum.se/anmäl ändringar för företaget.

7 Vad? Månadslönen x 12,2 som inkluderar en schabloniserad semesterersättning. Exempel: månadslön kr x 12,2 = uppges till Collectum. Ange hela årslönen oavsett när på året ni anmäler den anställde. Rörliga lönedelar, se info på blankett eller collectum.se. Har den nyanställde lön över tio inkomstbasbelopp, anger ni om hel ITP eller alternativ ITP ska gälla. Att tänka på! Anmäl alla tjänstemän. Har ni medarbetaravtal, anmäler ni samtliga anställda. Är den nyanställde sambo? Genom ett särskilt förmånstagarförordnande kan TGL tillfalla den anställdes sambo. Vid alternativ ITP måste även den anställde skriva under blanketten. Vid behov kontaktar Alecta den anställde för att få information om tidigare anställningar. Det kan påverka både premier och förmåner. Lönelistan innehåller uppgifter om namn, personnummer, årslön och tidpunkt för ändringen. Andra ändringar än ändrad lön, anmäler ni separat. Vad räknas som lön? Se collectum.se. Sänd med en kopia av läkarintyget med blanketten till Alecta. När personen blir frisk till hundra procent, fyll i blanketten Friskanmälan, nr 0784 på alecta.se. Om ni kommit överens med någon om alternativ ITP, rapportera ändå hela lönen till oss. Det behövs som underlag för sjukpensionen från Alecta. Om en anställd efter löneändring tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp, ökar förmånerna väsentligt och därmed även premierna. Var noga med att läkarintygen täcker alla sjukperioder. Vid förlängd sjukskrivning behövs inget läkarintyg för dem med lön under 7,5 prisbasbelopp. Då skickar Alecta en förfrågan till er var tredje månad. Bra att veta: hel premiebefrielse gäller även om sjukskrivningen är på deltid. Den anställde finns då inte med på fakturan. Om studierna är av intresse för er kan ni komma överens med den anställde om att premierna för tjänstepensionen betalas under studietiden. Annars gäller efterskyddet i minst tre månader. OBS! Anmäl till oss när den anställde återinträder i tjänst. Ange också datum för när föräldraledigheten startade. Vi rekommenderar er som arbetsgivare att betala ITP-premierna de första elva månaderna. TGL-premien betalar ni under hela föräldraledigheten. Anmäl TGL på den förtryckta blanketten. Därefter kommer den anställde med under rubriken Gruppanmälan på fakturan. Vid grundutbildningen avanmäler ni den anställde. Han eller hon får en livförsäkring genom försvaret. Avanmäl inte den anställde vid militär repetitionsövning. Kontakta Fora och anmäl personen dit. Telefon Avanmäl personen hos Fora. Telefon Ett gott råd: verifiera stavningen med den anställde själv. Vid utlandstjänstgöring används ett annat lönebegrepp och kompensation kan ges för bortfall av allmän pension. Se försäkringsvillkoren på alecta.se. Finns TGL i Alecta får ni en förtryckt blankett med antal gruppanmälda från oss en gång om året. Läkekostnadsförsäkring (LFU) ska tecknas enligt kollektivavtalet. Den kan inte tecknas via oss. Berättigar inte till mer ITP. Premieinbetalningarna upphör därför. TGL gäller fortfarande (ett prisbasbelopp) fram till 70 års ålder. Uppge namn och personnummer plus datum för dödsfallet. Ange också till vem vi kan skicka brev, så att vi snabbare kan få kontakt med de närmaste. Berätta för den anställde att ett nytt pensionsbesked kommer med lägre belopp, eftersom tidigare uppgifter varit prognoser. Beloppen motsvarar nu inbetalda premier. Ni kan efter överenskommelse med den anställde slutbetala återstående premier till 65 år. Vid avgångspensionering kan ni betala för TGL till 65 år. Detta kallas förtida uttag och handläggs av Alecta. Skicka en kopia av beslutet från Försäkringskassan till Alecta. Ni behöver inte göra något alls. Den anställde tas bort från fakturan. Exempel: Nytt bolagsnamn, nytt organisationsnummer, adressändring, överföring av personal till nytt företag, fusion, konkurs, omorganisationer av olika slag. Efter en viss tid får vi automatiskt uppgifter från folkbokföringen om dödsfallet, dock inte om den anställde bor utomlands. Om han eller hon får arbete med ITP igen, kommer ett nytt pensionsbesked när vi fått uppgift om den nya anställningen. Om den anställde inte får tjänstepension på nya arbetet, finns möjlighet till fortsättningsförsäkring. Om personen blir arbetslös, hänvisa till collectum.se för mer information. ITP, TGL och ITPK familjeskydd har ett efterskydd på minst tre månader. Om personen blir uppsagd, gäller ITP och TGL under uppsägningstiden. Alecta skickar brev direkt till den anställde när vi fått avgångsanmälan från er. Möjlighet till slutbetalning efter 62 års ålder. Premier för alternativ ITP slutbetalas inte. ITP ålderspension börjar betalas ut och eventuell pension till efterlevande från ITP fortsätter att gälla. TGL upphör liksom ITP sjukpension och ITPK familjeskydd. Vid omorganisationer där personal ska överföras till nytt bolag, avanmäl inte de anställda.

8 Frågor och svar Har du frågor är du välkommen att kontakta oss: Collectum AB Telefon Stockholm Varför ska vi informera Collectum om olika händelser som berör de anställda? Premierna ni betalar för ITP beräknas individuellt varje månad för varje person. Det beror på att ITP är en förmånsbestämd pension. Förmånen, pensionen, är bestämd på förhand som en andel av lönen vid pensioneringen. Hur hittar vi blanketterna enklast? Gå in på collectum.se. Under Kundservice finns samtliga blanketter samlade. Fyll i, skriv ut och skicka in till oss. Vi arbetar på att göra det möjligt för dig att skicka via nätet. Ännu så länge har vi inte alla säkerhetsfrågor lösta. Många blanketter måste också skrivas under. Går det att slippa blanketter för att rapportera ändringar? Ja, som du kan se på sidorna 6 7 går det att göra många ändringar via internetkontoret. Mer information finns på collectum.se. Försäkringsändringar via fil kan bli aktuellt för företag med stora volymer. Kontakta oss så hjälper vi till med det ni behöver. påverkar premien. För ändringar bakåt i tiden fakturerar vi premietillägg. Har vi fakturerat en premie för länge för en anställd, får ni premietillägget tillgodo. Premietillägget är sex procent på årsbasis i bägge fall. Använder ni internetkontoret, ser ni också ändringar gjorda där. Var hittar de anställda information om ITP? Collectum.se ger särskild information till de anställda. Där kan de läsa vad som händer med tjänstepensionen om den privata situationen och arbetssituationen ändras. Den anställde hittar också information om de val han eller hon ställs inför, t ex ITPKvalet. Den anställde får också ett pensionsbesked hemskickat med information om de belopp som gäller just honom eller henne. Vid exempelvis en löneändring får den anställde ett uppdaterat besked med aktuella uppgifter. Hur får engelsktalande information? Den anställde får information på vår engelska hemsida, collectum.com. Den är till för engelsktalande som får den svenska tjänstepensionen ITP. 8 Collectum Hur får vi bekräftelse på att ändringarna är införda i Collectums system? Att ändringarna är gjorda ser ni på den månatliga fakturan. Där står varje anställd med namn och personnummer. Vi anger vad som har hänt sen sist och visar hur det Hur håller vi oss uppdaterade om ITP? Nyheter presenteras på collectum.se. Som arbetsgivare har ni en egen ingång som heter för er som arbetsgivare Produktion Collectum

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid

Läs mer