RAPPORT 3: FÖRDJUPNING Västra Götalands län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT 3: FÖRDJUPNING Västra Götalands län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn. Innehåll"

Transkript

1 RAPPORT 3: FÖRDJUPNING Västra Götalands län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Göteborg, Borås, Skövde och Lidköping - Antal kvinnor och barn på skyddat boende totalt Västra Götalands län - Vad säger kommunerna i Västra Götalands län? BILAGA A: Svar från 28 kommuner i Västra Götalands län BILAGA B: Fullständig statistik och fler citat och exempel från kvinnojourerna BILAGA C: Om kommunundersökningen Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden Även om problemet att behöva avvisa våldsutsatta kvinnor och barn plats är konstant på många kvinnojourer syns en dramatisk ökning på flera håll. År 2012 tvingades jourerna säga nej till 6 av 10 (64 %) av de kvinnor som själva eller via socialtjänsten sökte plats på det skyddade boendet. (Siffrorna gäller för hela landet). Detta kan jämföras med drygt varannan (55 %) året innan. Antalet barn som avvisas är troligtvis lika många som antalet kvinnor. *Många söker plats hos flera kvinnojourer tills de finner någon som inte har fullt, alltså är varje avvisning inte lika med en individ. Oftast är orsaken till att man behöver neka plats att jouren är fullbelagd. Oftast för att kvinnor och barn bor kvar längre än de behöver eftersom det är så svårt för dem att hitta en egen bostad. Enligt Socialtjänstlagen är det socialtjänstens ansvar att hjälpa våldsutsatta på lång sikt. Socialstyrelsen menar att aktivt stöd kan behövas för att bistå den som utsatts för våld till att hitta ny bostad. Enligt Socialstyrelsen är socialtjänsten skyldig att utreda varje våldsutsatt kvinnas behov av hjälp med att söka efter en ny bostad.

2 16 av de 28 kommuner i Västra Götalands län som svarat på vår undersökning anger dock att de inte har någon handlingsplan på området. I storstädsregionerna ställer bristen på hyresrätter och kommunala bostadsförmedlingar till med problem för kommunerna. 86 % av de svarande kommunerna i Västra Götalands län anger att bristande tillgång är en försvårande faktor och 7 av 28 att avsaknaden av bostadsförtur är ett problem när det gäller att underlätta för att kvinnor och deras barn inte behöver bo på en kvinnojour under en längre tid efter det att det akuta skyddsbehovet har upphört. 10 av 28 kommuner anger att avsaknaden av kommunal bostadsförmedling ställer till med problem. Inom Göteborgs stad verkar det fungera relativt bra för att hjälpa kvinnorna hitta ny bostad efter tiden på jouren, trots det är fullbeläggningen stor. Kvinnojouren i Göteborg var tvungen att neka 14 kvinnor plats i det skyddade boendet under oktober 2013 och 106 kvinnor under hela Ofta när vi tvingats säga nej har det gällt förfrågningar med kvinnor med flera barn då våra familjerum varit upptagna. Vissa kvinnor/familjer bor länge och andra kort tid. Boendesocialsekreterarna på socialtjänsten står för att hjälpa kvinnor/familjer till referensboende eller socialkontrakt. Oftast hinner kvinnorna hitta egna andrahandskontrakt innan de fått hjälp. Vi stödjer kvinnorna i söka bostad/registrera sig på boplats och söka på Blocket. Kvinnohuset Kassandra i Göteborg var 2012 tvungna att neka 131 kvinnor (och 94 barn) plats jämfört med 54 kvinnor året innan. Alla kvinnor som är kvinnofridsärenden hos socialtjänsten i Göteborg har rätt till att få hjälp till annat boende/socialt kontrakt utifrån kvinnofridsproblematiken... dock är det inte alla kvinnor som får denna hjälp då de kanske redan har ett förstahandskontrakt som helst skall bytas/bostadsrätt som skall säljas med mera. Dock fungerar hjälpen med socialt kontrakt via soc relativt bra, ibland kan även socialtjänsten erbjuda referensboenden med stöd som ett vidare led i boendejakten för kvinnorna.

3 Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan, Skövde tvingades avvisa 8 kvinnor och 10 barn bara under oktober 2013, jämfört med 13 kvinnor under hela 2012 Vi har fullbelagt på grund av bostadsbristen. Kommunerna bör ta sitt ansvar för att lösa detta stora problem. En bostadskordinator i varje kommun vore bra. Borås kvinnojour tvingades säga nej till 58 kvinnor och 64 barn år 2012, vilket var något fler än året innan. I oktober 2013 nekades 3 kvinnor och 5 barn plats. Vi får säga nej på grund av fullbeläggning. Boendetiderna ökar. Vi har mer hedersrelaterat våld nu än tidigare och det är stor brist på lägenheter för kvinnorna när se ska flytta ut från det skyddande boendet. En önskan om att hade en pool med bostäder som är tillgängliga för våra kvinnor och barn när det är dags för utflyttning från det skyddade boendet. Lidköpings kvinnojour, Linnéan nekade 3 kvinnor och 5 barn plats under oktober 2013, och 32 kvinnor hela Vi tvingas säga nej för att det är fullbelagt. Kvinnorna bor här något längre tid och det beror på att det är svårt att få lägenhet. Det borde finnas mera hjälp att få från, säger Ingela Eriksson, socionom och barnsamordnare på kvinnojouren (tel: )

4 Antal kvinnor och barn boende på SKR:s kvinnojourer i Västra Götalands län år 2012* Kvinnor: 195 st. Barn: 139 st. Genomsnittligt antal boendedygn för kvinnor och barn på kvinnojour Kvinnor: 42 st. Barn 52 st. Antal som nekades boendeplats: Kvinnor: 357 st Barn: 179 st.* *OBS: Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera kvinnojourer för att sedan fått plats på annan kvinnojour. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn inte alltid antecknas när en kvinna nekas plats. Hela landet Totala antalet kvinnor som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2012: st.* Totala antalet barn som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2012: 966 st.* Totala antalet kvinnor som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2011: 913 st.* Totala antalet barn som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2011: 858 st.* Totala antalet avvisningar kvinnor 2012: st.* Totala antal avvisningar barn 2012: 603 st.* Totala antalet avvisningar kvinnor 2011: 1134 st.* Totala antal avvisningar barn 2011: 395 st.* *OBS: Dessa siffror bygger på statistik från % av SKR:s kvinnojourer och är alltså inte fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats från flera boenden. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn inte alltid antecknas när en kvinna nekas plats.

5 Vad säger kommunerna i Västra Götalands län? En undersökning SKR genomförde i juni 2013 visar att 36 procent av de totalt 172 stycken svarande kommunerna har en handlingsplan för en långsiktig lösning gällande boendet för de kvinnor och deras barn som tvingats fly sina hem på grund av våld. 20 procent av kommunerna uppger att en sådan handlingsplan kommer att tas fram under Nästan häften av de svarande kommunerna uppger att en sådan plan inte finns. 16 av de 28 svarande kommuner i Västra Götalands län angav att de saknar en handlingsplan. 72 procent av kommunerna i landet anser att bristande tillgång på hyreslägenheter försvårar arbetet med att lösa boendefrågan enligt deras intentioner. I Västra Götalands län anger 24 av 28 (86%) av de svarande kommuner att bristande tillgång är en försvårande faktor och 10 av 28 att avsaknaden av officiell är ett problem. 7av 28 kommuner anger att avsaknaden av bostadsförtur i är ett problem, en lägre andel jämfört med Skåne län och Stockholms län. Största problemet är bristen på lägenheter, säger ansvarig inom Lerums kommun i vår enkätundersökning. Det är bostadsbrist i Alingsås kommun vilket gör att det kan ta tid att hitta en bostad trots förtur, svarar ansvarig inom Alingsås kommun. Söker boende med ljus och lykta men det är väldigt svårt att få hyresvärdar som ställer upp trots att vi kan gå in med hyresgarantier och annat stöd. Ett stort problem!, säger ansvarig inom Mariestads kommun.

6 BILAGA A: Svar från kommunerna i Västra Götalands län Kommun Göteborgs stad Hjo kommun Tibro kommun Har er kommun en handlingsplan för en långsiktig lösning gällande boendet för de kvinnor och deras barn som tvingats fly sina hem på grund av våld? Vad gör er kommun för att underlätta för att kvinnor och deras barn inte behöver bo på en kvinnojour under en längre tid efter det att det akuta skyddsbehovet har upphört? Vi jobbar aktivt med stöd i att söka bostad och insatser i form av referensboende alternativt kommunalt kontrakt (kommunal borgen/hyresgaranti) Långsiktig planering från början och i samverkan med andra regioner. Kommunen (socialnämnden) har tätt samarbete med hyresvärdarna. Stöd av Faktorer i er kommun som kan försvåra arbetet med boendefrågan enligt era intentioner? bostadsförtur i samverkan med andra kommuner i länet Övrig kommentar

7 Trollhättans stad Vårgårda kommun Orust kommun Lerums kommun Ja Ja Ja socialtjänstens öppenvård. Vi samarbetar med det kommunala bostadsbolaget och har gemensamma samverkansmöten med bolaget samt att våld i nära relation är en prioriterad grupp inom Trollhättans stad. Försöker hitta en bostad åt kvinnan. Kommunen har en jourlägenhet det finns möjlighet till förtur i bostadskö pga VNR De har möjlighet till förtur genom vårt kommunala bostadsbolag. Lerums kommun har även egna lägenheter som kan komma i fråga. bostadsförtur i det finns ingen officiell officiell Mycket svårt att få fram lägenheter. Stark prioritering! Största problemet är bristen på lägenheter.

8 Borås kommun I en intern utredning om socialtjänstens förutsättningar för arbetet mot våld i nära relationer i staden har frågan setts över och förslag har lagts. Frågan är aktuell för politisk debatt. Kommunen kommer till hösten 2013 att delta vid informationsmöte om kommunsamverkan Kompotten och därefter ta ställning till att ingå i denna samverkan, för att underlätta för enskilda som behöver byta kommun med anledning av hot från närstående Melleruds kommun [Inget svar] Inget svar Färgelanda kommun Ja Erbjuder boende i s jourlägenhet eller socialt kontrakt. Alternativt försöker hjälpa till med flytt till annan kommun. samverkan med andra kommuner i länet bostadsförtur i officiell samverkan med andra kommuner i länet Mölndals kommun, men det kommer Vi har precis fått tillgång till en

9 Härryda kommun Kungälvs kommun Alingsås kommun att tas fram under 2013 Ja Ja kvinnorjourslägenhet i och försöker förbättra kontakterna med andra bostadsförmedlare, både inom och utom. Arbetar med att förbättra boendekedjan. vi har en lägenhetsgrupp inom socialtjänsten där vi förfogar över en del egna lägenheter och ett visst antal som förmedlas genom det kommunala bostadsbolaget (FÖRBO) Ordnar boende, ofta med socialt kontrakt. Medverkar ibland till placering inom annan kommun, utifrån skyddsbehov I det fall kvinnorna inte kan lösa boende på egen hand/genom bostadsförtur i officiell samverkan med andra kommuner i länet officiell samverkan med andra kommuner i länet Det är bostadsbrist i Alingsås kommun vilket gör

10 Uddevalla kommun Bollebygds kommun Ja egna medel finns möjligheten att ansöka om en förtur i den kommunala bostadskön. Personer som lever i våld i nära relationer ingår i socialförvaltningens målgrupp som kan beviljas förtur till bostad. Socialförvaltningen har även en sk kvinnofridslägenhet som kan vara ett alternativ till kvinnojour eller ett steg från kvinnojour i avvaktan på boende med eget kontrakt. Socialförvaltningen ger också stöd och råd samt information kring olika möjligheter att söka eget boende/förtur. Vi föröker hjälpa till att hitta ny bostad, detta är inte så lätt idag då det är bostadsbrist - i vissa kommuner är det ännu svårare än i andra - inte så lätt för socialtjästen alltid att lösa! Förtur till bostad eller någon form av stödboende. att det kan ta tid att hitta en bostad trots förtur - det brukar dock lösa sig smidigt inom några månader. Det svåraste är när det gäller bostad i andra kommuner - i den egna är det enklare!

11 Sotenäs kommun Dals-Eds kommun Ja Socialtjänsten jobbar på med kvinnan och barnen och deras bostadsproblematik men jag anser inte att bostadsfrågan primärt är en socialtjänstfråga. Boendet är en övergripande fråga för kommunfullmäktige som handlar om vilka direktiv det kommunala bostadsbolaget får. Dessvärre hamnar bollen alltid tillbaka på socialtjänsten. Vi samarbetar med egna s el andra kommuners IFO samt bostadsföretag för att i möjligaste mån undvika detta. Gullspångs kommun Ja Hjälper till med bostad Bengtsfors kommun Vi har inte haft ärenden av detta slag på de senaste åren, men om det skulle hända så hjälper vi dem till ett eget boende. samverkan med andra kommuner i länet Åmåls kommun, men det kommer Kommunen har en önskan om

12 Skövde kommun att tas fram under 2013 att ingå i det informella nätverket KOMPOTTEN I socialtjänstens arbete ingår alltid att hitta långsiktiga bra lösningar. När det akuta skyddsbehovet är tillgodosett så jobbas det aktivt med att söka ny bostad till kvinnan. Detta sker i samverkan med hysresvärdar i. Ale kommun Ja vi anskaffar bostad Töreboda kommun Marks kommun Ja Försöker samarbeta med andra kommuner, står för kostnader för första hyra i den nya Samverkan med bostadsbolaget för eget kontrakt. socialtjänsten samverkan med andra kommuner i länet bostadsförtur i allmännytta i officiell

13 Vara kommun Ja Ej varit aktuellt. Herrljunga kommun Mariestads kommun har även ett antal jourlägenheter som kan komma ifråga i avvaktan på egen lägenhet. Söker boende med ljus och lykta men det är väldigt svårt att få hyresvärdar som ställer upp trots att vi kan gå in med officiell bostadsförtur i officiell samverkan med andra kommuner i länet samverkan med andra kommuner i länet

14 Partille kommun hyresgarantier och annat stöd. Ett strort problem! Vi har utslussningslägenheter tillsammans med kvinnojouren i. De som inte kan flytta tillbaka till sin bostad eller har små möjligheter att själva klara att skaffa en bostad, tex av ekonomiska skäl, hjälper vi i kontakt med hyresvärdar, kan bevilja hyresgarantier. bostadsförtur i officiell officiell

15 BILAGA B: Fullständiga svar från kvinnojourerna i Västra Götalands län angående fullbeläggning på skyddade boenden, problembeskrivning och lösningsförslag. Västra Götalands län Kvinnojouren Linnéan, Lidköping Kvinnohuset Kassandra, Göteborg Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Oktober 2013 Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Hela år 2012 Kvinnor / Barn jouren tvingad es avvisa Hela år 2011 Nekas p.g.a. 3/5 32/? 28/21 Fullbela gt 18/15 131/94 54/? Fullbela gt, och att vi hänvisar kvinnor som inte vill ha sockont Ökar boendetiden? + Problemets orsak (nov 2013 om ej annat anges) Ja de bor här något längre tid och det beror på att det är svårt att få lägenhet., det ser olika ut för alla kvinnor, viss bor länge och andra bor kortare perioder... dock är det alltid svårt att komma vidare på boendemarknaden i Göteborg. Stöd som finns idag inom Alla kvinnor som är kvinnofridsärenden hos socialtjänsten i gbg har rätt till att få hjälp till annat boende/ socialt kontrakt utifrån kvinnofridsproblematike n...dock är det inte alla Jourens lösningsförslag Det borde finnas mera hjälp att få från. Kontaktperso n/citerad Citat: Ingela Eriksson Socionom och barnsamordn are. Tel:

16 akt till kvinnojo urer där detta inte behövs, samt i vissa fall att kvinnan har ett missbru k och hänvisas vidare till särskilt annat boende för missbru kande kvinnor med våldspro blematik. kvinnor som får denna hjälpen då de kanske redan har ett förstahandskontrakt som helst skall bytas/bostadsrätt som skall säljas med mera. Dock fungerar hjälpen med socialt kontrakt via soc relativt bra, ibland kan även socialtjänsten erbjuda referensboenden med stöd som ett vidare led i boendejakten för kvinnorna.

17 Kvinnojouren i Göteborg Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan, Skövde Borås kvinnojour 14/? 106 kvinnor Uppgift saknas 8/10 13/0 Uppgift saknas Familje rummen har varit upptagn a, ofta varit förfrågni ngar med kvinnor med flera barn. Fullbela gt 3/5 58/64 54/56 Fullbela gt Svårt att svara, vissa kvinnor/familjer bor länge och andra kort tid. Ja, p.g.a. bostadsbrist Ja. Vi har mer hedersrelaterat våld nu än tidigare och det är stor brist på lägenheter för kvinnorna när se ska flytta ut från det skyddande boendet. Boendesocialsekreterar na på socialtjänsten står för att hjälpa kvinnor/familjer till referensboende eller socialkontrakt. Oftast hinner kvinnorna hitta egna andrahandskontrakt innan de fått hjälp. Vi stödjer kvinnorna i söka bostad/registrera sig på boplats och söka på Blocket. Kommunerna bör ta sitt ansvar för att lösa detta stora problem. En bostadskordinato r i varje kommun vore bra. En önskan om att hade en pool med bostäder som är tillgängliga för våra kvinnor och Elisabeth Hätting,

18 Villa Karin, Göteborg Väntar på svar Uppgift saknas Uppgift saknas Uppgift saknas barn när det är dags för utflyttning från det skyddade boendet.

19 BILAGA C: Om kommunundersökningen: Agenda PR:s undersökning bygger på en enkät som skickats ut till landets 290 kommuner. Enkäten skickades till respektive kommuns officiella e-postadress med uppmaning om att vidarebefordra respektive enkät till den person som är ansvarig för frågorna på socialförvaltningen eller motsvarande. Ansvarig på förvaltningen gavs sedan möjlighet att vidarebefordra frågorna till annan ansvarig inom. Respondenterna upplystes om att deras svar anses representera s svar på frågorna. Enkäten (distribuerad genom det webbaserade undersökningsverktyget Easy Research Professional Edition) skickades via mejl 23/5. Den 3/6 och 10/6 skickades påminnelser ut till alla respondenter som ännu inte svarat och svarstiden gick ut den 14/6. Enkäten stängdes den 17/ kommuner har svarat på enkäten, medan 118 kommuner inte har gjort det. Det ger en svarsfrekvens på 59 procent. Det går inte att identifiera några specifika gemensamma nämnare mellan de kommuner som inte svarat på enkäten. Någon granskning av huruvida s svar stämmer överens med verkligheten har inte gjorts. Svaren har tolkats med utgångspunkt ifrån att kommunerna gett en korrekt verklighetsbeskrivning. Några av frågorna ger visst utrymme för tolkningar, samtidigt fanns öppna svarsalternativ och möjlighet till kommentarer. Den sammantagna bedömningen är att resultaten ger en relevant bild av kommunernas ambitioner och insatser inom arbetet med boendefrågan för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll -Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel Trelleborg, Svedala,

Läs mer

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna

Läs mer

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen

Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Sveriges kommuner granskade genom Agenda PR:s kommunspegel november 2012 Sida 1 av 16 Inledning Endast hälften av Sveriges kommuner bedriver ett systematiskt

Läs mer

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling

Cykeln i vardagen. En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Cykeln i vardagen En rapport om kommuners arbete för ökad cykling Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2013 Inledning Att få fler att välja cykeln som transportmedel är något som i princip

Läs mer

RAPPORT 1: STATISTIK OCH KOMMENTARER Hela landet Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll:

RAPPORT 1: STATISTIK OCH KOMMENTARER Hela landet Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll: Prsutskick 2013-11-22 Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Sverig Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinno.se Kontakt: Prsekreterare Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinno.se,

Läs mer

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011

Kvinnor / Barn jouren tvingades avvisa Hösten sept-nov 2012. avvisa Hela år 2011 BILAGA 1: Statistik och kommentarer ang. avvisningar av kvinnor och barn från kvinnojourernas boenden 2011 och sept-nov 2012 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, info@kvinnojouren.se Kontakt:

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapport 2009:55 Kartläggning av insatser för barn som väer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapportnr: 2009:55 ISSN: 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland Regelförenkling på kommunal nivå Västra Götaland En väg in Västra Götaland Sverige Ja 88% Nej 12% Västra Götaland Ja 86% (av 35 svarande) Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

I avtalet regleras även respektive samverkanskommuns åtagande gentemot kvinnojouren.

I avtalet regleras även respektive samverkanskommuns åtagande gentemot kvinnojouren. Samverkansavtal avseende utbetalning av föreningsbidrag från kommunerna Lerum, org nr 212000-1447, Alingsås, org nr 21 20000-1553, och Vårgårda, org nr 212000-1454 till Kvinnojouren Olivia, org nr 864001-0396

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, Sverige 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet, 1997 2015 (procent) Hos föräldrar 15 17 18 21 19 19 21 22 23

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 212 Upplysningar om rapportens innehåll: Marianne Förars 1-441322 mobil 7 8875661

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland

Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utkast (0)23 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland Utfärdat

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Handikappförbunden är en paraplyorganisation för de flesta handikapporganisationerna i Sverige. Vår vision är ett samhälle för alla, utan hinder. På vår webb

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Samverkan mellan kommun och näringsliv

Samverkan mellan kommun och näringsliv Samverkan mellan kommun och näringsliv Kommunernas näringspolitiska organisation, nätverk och förvaltning Andreas Fogelqvist Juni, 2005 Samverkan mellan kommun och näringsliv 1 Sammanfattning Framgångsrika

Läs mer

Nolltolerans i Bollebygds kommun

Nolltolerans i Bollebygds kommun Nolltolerans i Bollebygds kommun Den 29 april 2009 beslutade kommunfullmäktige om en avsiktsförklaring och att Bollebygds kommun ska arbeta för Nolltolerans. Med gemensamma krafter arbetar kommunen, räddningstjänsten,

Läs mer

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa.

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa. Sammanfattning I denna rapport redovisas resultaten från Socialstyrelsens tredje nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige. Kartläggningen har utförts på uppdrag av regeringen och de

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid Tillfälle att prioritera frågan Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid 24 november, 2005 Inledning...3 Den aktuella uppföljningen...4 Amnestys kommunundersökning och den kommunpolitiska

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet 2015 Samhällsinformation Välkommen till Boplats Boplats är en marknadsplats för den som letar bostad i Göteborgsregionen. På vår webbplats hittar du framför allt hyresrätter

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Samordning med förhinder?

Samordning med förhinder? Rapport 2005:42 Samordning med förhinder? Om mångfaldsarbetet och introduktionen av nyanlända i Västra Götalands län www.o.lst.se FÖRORD Invånarna i Västra Götalands län har mycket skiftande bakgrund och

Läs mer

Särskilt boende i Hofors kommun

Särskilt boende i Hofors kommun Särskilt boende i Hofors kommun - Information och ansökan Hofors kommun 2009 Vad innebär särskilt boende? De särskilda boenden som finns i Hofors kommun är Hantverkarn, Persgården, Spelmannen och Hesselgrenska.

Läs mer

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2015- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm

Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm Datum 2014-12-17 1(7) Nätsäkerhet Gudrun Thelander 08-678 57 85 gudrun.thelander@pts.se Minnesanteckningar Driftsäkerhetsforum Tid: 26 november 9.30-12.30 Plats: PTS lokaler på Valhallavägen 117 i Stockholm

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Ring kyrkklocka ring. Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Ring kyrkklocka ring Undersökning om Svenska kyrkans bristande arbete med att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män April 2003 Innehåll Bakgrund 3 Vår undersökning 3 Resultat

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år Fallbeskrivningar Mikael 19 år Ruben 12 år Therese 18 år Tom 10 år Mikael 19 år Fallbeskrivning Mikael har haft svårigheter med relationer sedan han började i skolan. Föräldrarna beskriver honom som en

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Slutrapport Delprojekt Uppföljning PCB-fria fogar

Slutrapport Delprojekt Uppföljning PCB-fria fogar Slutrapport Delprojekt Uppföljning PCB-fria fogar Mars 2005 Slutrapport. Delprojekt Uppföljning PCB-fria fogar Miljösamverkan Västra Götaland mars 2005 Rapporten har sammanställts av Miljösamverkan Västra

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Östgötagården i Uppsala

Östgötagården i Uppsala Östgötagården i Uppsala Kundundersökning Genomförd av CMA Research AB April 2013 Sammanfattning Östgötagårdens kundnöjdhet fortsatt hög Östgötagårdens NKI uppgår till 4,43 på en femgradig skala, vilket

Läs mer

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning.

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning. Västra Götalands län oktober 2009 Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2006 1(40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren 031-700 55 78 Seppo Kerola

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006 Finansiell profil Falköpings kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor Ale 2012 Alingsås 2011 Härryda 2013 Kungälv 2013 I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Lerum 2012 Bostadsstrategiskt program

Läs mer

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag

Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Förslag till tillämpningsregler för parboende och till revidering av tidigare tillämpningsregler för bostad med särskild service och omvårdnadsbidrag Ny text är rödmarkerad. Ny version Tidigare version

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen

Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Eva Carlsson 2013-09-18 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/43 KS.711-2 Diariekod: 711 Kommunstyrelsen Socialnämndens utvärdering av effekterna av boendesamordnarfunktionen Förslag till beslut Kornmunledningskontoret

Läs mer

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten

Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten Statistik 2014 - Förmedlingsprocenten En rapport från Brottsofferjouren Sverige Sofia Barlind statistik@boj.se Förmedlingsprocenten 2008 gjordes för första gången en enkel jämförelse mellan hur många brott

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården

Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården Mobila lösningar för socialtjänsten och hemsjukvården Rapport: Vilka mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem finns på marknaden och hur ser funktionaliteten ut? 2016-05-17 Maricel

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1: Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2001 2015 (procent) Hos föräldrar 24 24 26 23 26 26 29 28 Tabell 2:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, insatser mot hemlöshet och stöd till våldsoffer

Ekonomiskt bistånd, insatser mot hemlöshet och stöd till våldsoffer Ekonomiskt bistånd, insatser mot hemlöshet och stöd till våldsoffer I detta kapitel redogör Socialstyrelsen för utvecklingen inom några av socialtjänstens verksamheter: ekonomiskt bistånd insatser mot

Läs mer

Nyanländas boendesituation delrapport

Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport Uppdraget enligt RU 12 Att redovisa förslag på hur nyanlända i anläggningsboenden ska få tillgång till bostäder De föreslagna åtgärderna ska kunna inledas omedelbart

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5

Inledning 2. Sammanfattning 3. Kartläggningens upplägg och genomförande 4. Syfte och frågeställningar 4. Socialstyrelsens definition 5 SOCIALFÖRVALTNINGEN VUXENVERKSAMHETEN 215-2-27 Hemlöshetskartläggning Innehållsförteckning Inledning 2 Sammanfattning 3 Kartläggningens upplägg och genomförande 4 Syfte och frågeställningar 4 Socialstyrelsens

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND

TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND TILLSAMMANS FÖR ETT KLIMATSMART VÄSTRA GÖTALAND Klimatstrategi Västra Götaland Hittills undertecknad av 67 aktörer Målsättning: 2030 är den västsvenska ekonomin inte längre beroende av fossil energi och

Läs mer

Syfte Syftet med undersökningen var att få en bild av vilken nivå på tillgänglighet och service vi har när det gäller e-post.

Syfte Syftet med undersökningen var att få en bild av vilken nivå på tillgänglighet och service vi har när det gäller e-post. 080731 Presentation av mätning hur vi hanterar vår e-post Genomförande Mätperioden var mellan 23/4-8/5 2008 och omfattade alla kontor. Syfte Syftet med undersökningen var att få en bild av vilken nivå

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D 2012-03-20 2 Sammanfattning

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer

Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind [Type text] [Type

Läs mer

103 33 Stockholm. Redovisning.av medel fördelade år 2009 för främjande av brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner

103 33 Stockholm. Redovisning.av medel fördelade år 2009 för främjande av brottsofferverksamhet för homo-, bi- och transpersoner Socialstyrelsen Avdelningen för statistik och utvärdering Charlotta Hansell charlotta.hansell@socialstyrelsen.se (k,

Läs mer

Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner

Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner Skicklig och oskicklig hantering av samarbetsfriktioner på vårdarbetsplatser Åtta korta scenarier för gruppdiskussioner Med utgångspunkt från en serie intervjuer med sjukhuspersonal har jag tagit fram

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5

Läs mer

Slutpresentation Nybro kommun

Slutpresentation Nybro kommun Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014 Mathias Sunnegård mathias.sunnegård@ensolution.se 070 210 87 07 1 Agenda exempel Förutsättningar Resultat för KPB Slutsats

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer