Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport"

Transkript

1 Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

2 Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna redovisning redogör för 2005-års första kvartal 31/05/

3 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut har skattat fram inkvarteringsstatistiken för de kommuner med färre än fem anläggningar. Skattningarna är baserade på ett antal parametrar och antaganden och siffrorna bör hanteras med försiktighet. De kommuner som är skattade i kommunredovisningen är rödmarkerade. För ett fåtal kommuner som för året har fler än fem anläggningar men som tidigare år haft färre än fem anläggningar har den procentuella utvecklingen skattats fram och de stora skillnader som uppstår beror på skattningen. Bollebygd har inga boendeanläggningar. Inga anläggningar i Färgelanda har rapporterat in någon statistik till SCB så det finns ingen information om antalet anläggningar i kommunen. 31/05/

4 Gästnätter mars 2005, län Hotell, stugby och vandrarhem (tusen) Sverige Västra Götalands län Stockholms län Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. Skåne län 31/05/

5 Gästnattsutveckling mars 2005, län Jfr. med samma period föregående år. Hotell, stugby och vandrarhem 4% 2% 0% 2,4% Sverige 0,1% Västra Götalands län Stockholms län 0,8% Skåne län -4% -6% -8% -10% -9,2% Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. 31/05/

6 Gästnätter jan-mar 2005, län Hotell, stugby och vandrarhem (tusen) Sverige Västra Götalands län Stockholms län Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. Skåne län 31/05/

7 Gästnattsutveckling jan-mar 2005, län Jfr. med samma period föregående år. Hotell, stugby och vandrarhem 8% 6% 7,3% 5% 4% 3,8% 3,8% 3% 2% 1% 1,0% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. 31/05/

8 Första kvartalet 2005 Under första kvartalet 2005 har gästnätterna på hotell, stugby och vandrarhem ökat med sju procent, vilket var mer än både riket och de övriga storstadslänen. Det är framför allt hotellen och stugbyarna som ökat sin beläggning medan vandrarhemmen ligger kvar på samma nivå som föregående år. Stockholms län, som under årets första två månader uppvisade en starkt tillväxt, tappade kraftigt i mars månad. Det var uteslutande under veckorna som antalet gästnätter minskade. Skåne län hade positiv tillväxt under samtliga av årets första tre månader. 31/05/

9 Gästnätter efter nationalitet, Västra Götalands län, första kvartalet 2005 (hotell, stugby och vandrarhem) övriga Norden 9% övriga Europa 12% övriga världen 6% Sverige 73% Nästan tre fjärdedelar av gästnätterna på hotell, stugby och vandrarhem genererades av svenskar. Europeiska turister utanför Norden gav upphov till mer än var tionde gästnatt och nordiska gästnätterna utgjorde nästan tio procent. Samtliga nationalitetsgrupper har ökat jämfört med första kvartalet 2004 med undantag för de utomeuropeiska gästnätterna. Västra Götalands län hade en högre andel utländska gästnätter (27 procent) än riket, där 19 procent av gästnätterna genererades av utländska besökare. 31/05/

10 Beläggningsgrad rum, Västra Götalands län, första kvartalet 2005 (hotell, stugby och vandrarhem) 60% 40% 44% 52% 33% 20% 0% totalt måndag-torsdag fredag-söndag Beläggningsgraden för förstakvartalet uppgick till 44 procent vilket var något högre än hela riket där beläggningen låg på 41 procent. I landet var det bara Stockholm, Kronoberg, Dalarna och Jämtlands län som hade högre beläggning. Att Dalarna och Jämtland har en hög beläggning för perioden är naturligt eftersom båda länen har mycket fjällturism. Västra Götalands läns veckobeläggning är oförändrad jämfört med första kvartalet 2004, men beläggningen under veckosluten har ökat, vilket tyder på ökat privatresande. 31/05/

11 Gästnätter mars 2005, områden i VG Hotell, stugby och vandrarhem Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. 31/05/

12 Gästnattsutveckling mars 2005, områden i VG Jfr. med samma period föregående år. Hotell, stugby och vandrarhem 4% 2% 1, 1,4% 2,6% 0% Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg -4% -6% -8% -10% -12% -11,2% Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. 31/05/

13 Gästnätter jan-mar 2005, områden i VG Hotell, stugby och vandrarhem Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. 31/05/

14 Gästnattsutveckling jan-mar 2005, områden i VG Jfr. med samma period föregående år. Hotell, stugby och vandrarhem 9% 8% 7,8% 7,6% 8,1% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0,1% Fyrbodal Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. 31/05/

15 Länets tillväxtområden första kvartalet 2005 Med undantag för Skaraborg har länets tillväxtområden uppvisat en stark tillväxt i antalet gästnätter. Både Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad har ökat antalet gästnätter med cirka åtta procent vardera. Samtliga områden inledde året mycket stark med gästnattstillväxt på uppemot 20 procent. Även februari var en positiv månad för Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad medan Skaraborg tappade något. Mars uppvisade små ökningar för Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad. Skaraborg som uppvisade en mycket stark tillväxt i januari, tappade mycket i mars. Tittar man på antalet gästnätter motsvarar tillbakagången cirka övernattningar. 31/05/

16 Fyrbodal första kvartalet 2005 Gästnätter efter nationalitet (Hotell, stugby och vandrarhem) övriga Norden 1 övriga Europa 10% övriga världen 2% Sverige 71% Mer än en fjärdedel av gästnätterna på hotell, stugby och vandrarhem i Fyrbodal genererades av utländska turister. I området dominerar nordbor, och då främst norrmän. Européerna gav upphov till var tionde gästnatt och utomeuropeiska besökare var en liten grupp. Samtliga nationalitetsgrupper har ökat i antal och mest ökade de europeiska gästnätterna (utanför Norden) med 52 procent vilket motsvarade övernattningar. 31/05/

17 Fyrbodal första kvartalet 2005 Beläggningsgrad rum (Hotell, stugby och vandrarhem) 40% 30% 20% 10% 0% 33% 38% 26% totalt måndag-torsdag fredag-söndag Beläggningsgraden i Fyrbodal låg närmare tio procentenheter under Västra Götalands län. Dock är det en liten ökning jämfört med första kvartalet Fyrbodal är ett området med en hög andel sommarturism. Området täcker mellersta och norra Bohuskusten samt Dalsland som är vackra sommarbesöksmål. Många av de aktiviteter som turisterna i området ägnar sig åt har en stark sommarbetoning vilket medför färre besökare under vinterhalvåret. 31/05/

18 Gästnätter mars 2005, Fyrbodal Hotell, stugby och vandrarhem Antal anläggningar Gästnätter mars 2005 Utveckling (%) mars 2005 jfr. med mars 2004 Bengtsfors Dals-Ed Lysekil % Mellerud Munkedal Orust % Sotenäs % Strömstad % Tanum % Trollhättan % Uddevalla % Vänersborg % Åmål Hela Fyrbodal % 31/05/ Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut.

19 Gästnätter jan-mar 2005, Fyrbodal Hotell, stugby och vandrarhem Antal anläggningar Gästnätter jan-mar 2005 Utveckling (%) jan-mar 2005 jfr. med jan-mar 2004 Bengtsfors % Dals-Ed Lysekil % Mellerud % Munkedal Orust % Sotenäs % Strömstad % Tanum % Trollhättan Uddevalla % Vänersborg % Åmål Hela Fyrbodal % 31/05/ Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut.

20 Kommentarer till Fyrbodal Sotenäs ökade antalet gästnätter med 44% bara under mars och med 46% under hela första kvartalet vilket är en följd av en medveten satsning för att försöka förlänga säsongen och locka besökare även under höst, vinter och vår. Många av boendeanläggningarna har bl.a. börjat hålla öppet året runt. Tanum uppvisade en stark tillväxt i antalet gästnätter under mars, vilka ökade med 32%. Under första kvartalet 2004 minskade Tanum antalet gästnätter med en tredjedel i förhållande till 2003 så nu ser vi i mars en återhämtning till kommunens normala nivå. Eftersom det främst är privatresandet som ökat är en bidragande faktor att påsken 2005 inföll i mars (föregående år inföll påsken under april månad) Ökningen av antalet gästnätter i Uddevalla kan hänföras till att det tillkommit tre nya anläggningar, varav en anläggning tidigare felaktigt redovisades under Stenungsund. Vänersborg tappade under mars månad cirka gästnätter vilket motsvarade en nedgång på 20% som nästan uteslutande kan hänföras till ett minskat affärsresande. Under mars-april märks ofta skillnader i privatresandet och affärsresandet beroende på påskens inträffande. Eftersom påsklovet inföll i mars så förklarar det en del av det minskade affärsresandet. 31/05/

21 Göteborgsregionen första kvartalet 2005 Gästnätter efter nationalitet (Hotell, stugby och vandrarhem) övriga Europa 14% övriga Norden 8% övriga världen Sverige 71% Nästan 30% av gästnätterna på hotell, stugby och vandrarhem i Göteborgsregionen utgjordes av utländska besökare. Trots att de europeiska besökarna (utanför Norden) stod för flest gästnätter uppvisade de en tillbakagång jämfört med första kvartalet I övrigt ökade gästnätterna, både de inhemska, nordiska och utomeuropeiska. Mest ökade de nordiska gästnätterna med 11% följt av de svenska övernattningarna som ökade med 10%. 31/05/

22 Göteborgsregionen första kvartalet 2005 Beläggningsgrad rum (Hotell, stugby och vandrarhem) 80% 60% 40% 20% 0% 50% 59% 38% totalt måndag-torsdag fredag-söndag Göteborgsregionen hade den högsta beläggningsgraden av länets tillväxtområden. Det är tack vare affärsturismen som under veckorna genererar en rumsbeläggning på 59%. Även privatresandet har ökat jämfört med första kvartalet 2004 och beläggningsgraden för helgerna har ökat med sex procentenheter. Det är bland annat en följd av påskveckans inträffande i mars i stället för april. 31/05/

23 Gästnätter mars 2005, Göteborgsregionen Hotell, stugby och vandrarhem Antal anläggningar Gästnätter mars 2005 Utveckling (%) mars 2005 jfr. med mars 2004 Ale Alingsås Göteborg % Härryda Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal % Partille Stenungsund % Tjörn Öckerö Hela Göteborgsregionen % 31/05/ Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut.

24 Gästnätter jan-mar 2005, Göteborgsregionen Hotell, stugby och vandrarhem Antal anläggningar Gästnätter jan-mar 2005 Utveckling (%) jan-mar 2005 jfr. med jan-mar 2004 Ale Alingsås Göteborg % Härryda % Kungälv % Lerum % Lilla Edet % Mölndal % Partille Stenungsund Tjörn Öckerö % Hela Göteborgsregionen % 31/05/ Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut.

25 Kommentarer till Göteborgsregionen I Göteborg har det enligt SCBs inkvarteringsstatistik tillkommit tre nya anläggningar under mars 2005 jämfört med mars Att Göteborg har haft en stark tillväxt under första kvartalet beror på en stark ökning i privatresandet som mer än uppvägt ett något minskande affärsresande. Kungälvs minskning beror uteslutande på ett minskat affärsresande. Eftersom affärsturismen från Göteborg spiller över på grannkommunerna är det de som starkast märker av en minskning av affärsresandet då Göteborg har kapacitet att ta emot sina affärsbesökare. Även Mölndal tappade affärsresenärer under första kvartalet. Men kraftiga ökningar i privatresandet, bl.a. tack vare påskens inträffande vägde upp för de tappade affärsresevolymerna och medförde till och med en positiv ökning i gästnätterna. Stenungsunds tillbakagång på 11% i mars och 1 totalt för kvartalet beror på ett fel i SCBs inkvarteringsregister där en anläggning som ligger i Uddevalla har varit registrerad på Stenungsund fram till och med /05/

26 Sjuhärad första kvartalet 2005 Gästnätter efter nationalitet (Hotell, stugby och vandrarhem) övriga världen övriga Europa 9% 6% övriga Norden Sverige 78% Mer än tre fjärdedelar av övernattningarna på hotell, stugby och vandrarhem genereras av svenska besökare, vilket är mer än Västra Götalands län men färre än riket. Trots att gästnätterna som genererades av långväga turister minskade med 20% utgjorde de det största segmentet. Dock har de långväga övernattningarna tappat i marknadsandel från 14% till 9%. De svenska gästnätterna har ökat med 30% och marknadsandelen steg från 72% till 78%. 31/05/

27 Sjuhärad första kvartalet 2005 Beläggningsgrad rum (Hotell, stugby och vandrarhem) 60% 40% 20% 45% 5 28% 0% totalt måndag-torsdag fredag-söndag Näst efter Göteborgsregionen har Sjuhärad den högsta beläggningsgraden på 45% och området har betydligt högre veckobeläggning än både länet (52%) och riket (48%) men lägre helgbeläggning (33% i länet respektive 32% i riket). Trots den låga helgbeläggningen är det en ökning med 7 procentenheter jämfört med första kvartalet Sjuhärad är inget utpräglat sommarresmål utan många av områdets typiska aktiviteter som bl.a. shopping är något som man ägnar sig åt året runt. 31/05/

28 Gästnätter mars 2005, Sjuhärad Hotell, stugby och vandrarhem Antal anläggningar Gästnätter mars 2005 Utveckling (%) mars 2005 jfr. med mars 2004 Borås % Herrljunga Mark Svenljunga % Tranemo Ulricehamn Vårgårda Hela Sjuhärad % Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. 31/05/

29 Gästnätter jan-mar 2005, Sjuhärad Hotell, stugby och vandrarhem Antal anläggningar Gästnätter jan-mar 2005 Utveckling (%) jan-mar 2005 jfr. med jan-mar 2004 Borås % Herrljunga Mark Svenljunga % Tranemo Ulricehamn Vårgårda Hela Sjuhärad % Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut. 31/05/

30 Kommentarer till Sjuhärad Borås har under första kvartalet ökat antalet gästnätter med 10% och kommunen har uppvisat en starkt tillväxt både inom privatresandet och affärsresandet. Svenljunga minskade sina gästnätter med 24% under mars månad. Dock är det viktigt att poängtera att minskningen bara motsvarade 72 övernattningar. Den stora tillbakagången för första kvartalet beror på att en del statistik för Svenljunga är skattad och därför relativt osäker. 31/05/

31 Skaraborg första kvartalet 2005 Gästnätter efter nationalitet (Hotell, stugby och vandrarhem) övriga Europa 5% övriga Norden 5% övriga världen 2% Sverige 88% Nästan nio av tio gästnätter i Skaraborg genererades av svenskar. Det var fler än både länet (73%) och riket (81%). Besökare från Norden och Europa genererade vardera 5% av gästnätterna och de långväga besökarna utgjorde en liten grupp. Trots svenskarnas dominans har antalet svenska övernattningar minskat med 5%. 31/05/

32 Skaraborg första kvartalet 2005 Beläggningsgrad rum (Hotell, stugby och vandrarhem) 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 40% 22% totalt måndag-torsdag fredag-söndag Skaraborg är det tillväxtområde i Västra Götalands län som hade lägst beläggningsgrad. Skaraborgs beläggning låg betydligt under länet (44%) och riket (41%). Skaraborg har tappat i beläggning jämfört med första kvartalet Det är uteslutande affärsresenärer man tappat och beläggningen under veckorna har minskat med fem procentenheter. 31/05/

33 Gästnätter mars 2005, Skaraborg Hotell, stugby och vandrarhem Antal anläggningar Gästnätter mars 2005 Utveckling (%) mars 2005 jfr. med mars 2004 Essunga Falköping % Grästorp Gullspång Götene Hjo Karlsborg Lidköping % Mariestad % Skara % Skövde % Tibro % Tidaholm Töreboda Vara % Hela Skaraborg % 31/05/ Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut.

34 Gästnätter jan-mar 2005, Skaraborg Hotell, stugby och vandrarhem Antal anläggningar Gästnätter jan-mar 2005 Utveckling (%) jan-mar 2005 jfr. med jan-mar 2004 Essunga Falköping % Grästorp Gullspång Götene % Hjo Karlsborg % Lidköping % Mariestad % Skara % Skövde % Tibro % Tidaholm Töreboda % Vara % Hela Skaraborg % 31/05/ Källa: SCB och Turistdelegationen, bearbetat av Turismens Utredningsinstitut.

35 Kommentarer till Skaraborg Affärsresandet har minskat kraftigt i trakterna kring Skövde, Skara, Lidköping och Mariestad. Hårdast drabbat är Mariestad där antalet gästnätter minskat med 22% under första kvartalet. Skaras gästnattssiffror är något osäkra då man för första kvartalet har en relativt låg svarsfrekvens på 6. Dock följer Skara samma mönster som intilliggande kommuner. 31/05/

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2009

Inkvarteringsstatistik januari 2009 Inkvarteringsstatistik januari 2009 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2008

Inkvarteringsstatistik februari 2008 Inkvarteringsstatistik februari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport januari 2013. Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport januari 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, januari 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Januari 300

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige oktober 2015 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com

Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Gästnattsrapport Västsverige december 2015 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport januari 2014

Gästnattsrapport januari 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com 1 Foto: Lisa Nestorson, Göteborg

Läs mer

Gästnattsrapport maj 2014

Gästnattsrapport maj 2014 Gästnattsrapport 2014 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

TURISTSTATISTIK 2004

TURISTSTATISTIK 2004 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2004 GBG - 1 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 11 Jämförande

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland Regelförenkling på kommunal nivå Västra Götaland En väg in Västra Götaland Sverige Ja 88% Nej 12% Västra Götaland Ja 86% (av 35 svarande) Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005

Västsverige. Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Västsverige Göteborg Bohuslän Dalsland Västergötland TURISTSTATISTIK 2005 Index 4 Karta 6 Västsvenska Turistrådet 7 Västra Götalandsregionen 8 Definitioner av turism 9 Gästnätter 1 1 Jämförande tal 12

Läs mer

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport mars Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport mars 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, mars 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Mars 375 076 +5%

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning.

Sammanfattning i korthet. är baserad på UC-data för aktiebolag som lämnat bokslut två år i rad. en urvalsundersökning. Västra Götalands län oktober 2009 Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2006 1(40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren 031-700 55 78 Seppo Kerola

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Tillväxtindikatorer Fyrbodal

Tillväxtindikatorer Fyrbodal Joakim Boström 2013-09-29 Enheten för analys och uppföljning Västra Götalandsregionen Tillväxtindikatorer Fyrbodal Befolkningsutveckling Befolkningen har ökat i samtliga av Västra Götalands delregioner

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012

TABELLBILAGA. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011. Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 TABELLBILAGA Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 212 Upplysningar om rapportens innehåll: Marianne Förars 1-441322 mobil 7 8875661

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010

Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Enkät till Riksdagskandidater till valet 2010 Handikappförbunden är en paraplyorganisation för de flesta handikapporganisationerna i Sverige. Vår vision är ett samhälle för alla, utan hinder. På vår webb

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2017 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska Barn- och ungdomshabilitering Svenska MÅL Målen med Barn- och ungdomshabiliteringens arbete är: att barnet klarar olika aktiviteter och har möjlighet att göra det han eller hon vill i det dagliga livet

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006

Finansiell profil Falköpings kommun 2004 2006 Finansiell profil Falköpings kommun 00 006 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 00 006 Så tolkar du den finansiella profilen!

Läs mer

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och artal av indikatorerna i överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg bland de

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen?

Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen? Vad sysslar de med på Länsstyrelsen egentligen? Kemikalier i marken? Vem kollar det? Snacka med miljöskyddsenheten Kan kossan och ponnyn stå i samma bås? Snacka med veterinär- och djurskyddsenheten Vågar

Läs mer

Gästnattsrapport Januari - December 2014

Gästnattsrapport Januari - December 2014 Gästnattsrapport Januari - December 214 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka

Läs mer

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab

Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2014-04-28 Diarienummer RS 35-2014 Ärende 12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Tomas Andersson Telefon: 076-829 53 02 E-post: tomas.p.andersson@vgregion.se

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Finansiell profil Melleruds kommun 2007 2009

Finansiell profil Melleruds kommun 2007 2009 Finansiell profil Melleruds kommun 007 009 Innehåll Inledning syftet med denna rapport............. Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 007 009................. Så

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland

Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utkast (0)23 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Nulägesbeskrivning Kommuner Västra Götaland Utfärdat

Läs mer

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013

Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Indikatorerna Undvikbar slutenvård och Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar bland 65 år och äldre Vårdcentraler i Västra Götaland 2012+2013 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, område analys och uppföljning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Västerhavet Missiv Diarienummer 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, har upprättat förslag till Förvaltningsplan, förslag till Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Sårbarhetsindex 2007 2007:3

Sårbarhetsindex 2007 2007:3 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:3 ISSN 1650-7965 Sårbarhetsindex 2007 En jämförelse av de västsvenska kommunernas sårbarhet Kraften i Västsveriges utveckling utgår från Göteborg

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Förutsättningar för företagande, jobb och tillväxt

Förutsättningar för företagande, jobb och tillväxt DECEMBER 2014 En framtidsanalys av Västra Götalands län Förutsättningar för företagande, jobb och tillväxt Författare: Ellen Karlsson Innehåll 1. Förord...2 1.1 Västra Götalands län...3 2. Sammanfattande

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Ökning i april med 6 Gästnätterna ökade med 6 i i april. Totalt gjordes under månaden nära 49. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar. De svenska

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Mobil 031-368 02 91 0705-49 11 85 031-368 02 48 0707-61 10 74 031-356 11 02 031-365 90 11

Mobil 031-368 02 91 0705-49 11 85 031-368 02 48 0707-61 10 74 031-356 11 02 031-365 90 11 1 Göteborg Ny organisation 2011-01-01 Samtliga i Göteborg har titeln: Utvecklingsledare för folkhälsa Göteborgs stad Marianne Bernhardtz Stadskansliet 404 82 Göteborg Göteborgs stad Peter Åhrén Stadskansliet

Läs mer

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapport 2009:55 Kartläggning av insatser för barn som väer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapportnr: 2009:55 ISSN: 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer