Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun"

Transkript

1 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun ett samarbete mellan Fryshuset, Studieförbundet Vuxenskolan och Åre kommun Skriven av Anna Linde

2 Introduktion Projekt Lugna Gatan Åre är ett långsiktigt projekt för att utbilda våra ungdomar och ge dem verktyg så att de känner att de själva kan påverka sin framtid i Åre kommun. Projektet innefattar även att utbilda vuxna som möter ungdomarna i skolan och på sin fritid så att det finns en gemensam värdegrund där ungdomarna möts av samma möjligheter till utveckling! Det vi söker stöd från LEADER för är att ta in licensavtalet Lugna Gatan från Fryshuset och köpa de utbildningar som krävs för att utbilda personal inom Åre kommun som kommer att jobba med implementeringen av Lugna Gatan Åre. Vi söker även stöd för resor i samband med dessa utbildningar. Projektet är upplagt på tre år, men det stöd vi söker från LEADER är förlagt till första projektåret. Så man kan säga att vi söker stöd till uppstarten av detta långsiktiga projekt. Det vi vill uppnå med stödet detta första år 2012 är en gemensam värdegrund, en kompetenshöjning och ett gemensamt förhållningssätt bland de vuxna som möter ungdomarna i Åre kommun i skolan och på ungdomarnas fritid. Genom de utbildningar vi planerar att genomföra kommer vi på ett hållbart och långsiktigt sätt att ha de förutsättningar vi behöver för att ge våra ungdomar kunskapen och verktygen för de själva ska kunna bli entreprenörer och känna att de kan bygga sin egen framtid i Åre kommun. 2

3 Innehåll Projektidé 4 Varför och finns det ett behov för projektet? 4 Vad finns det för liknande projekt? 4 Hur ser verksamheten ut vanligtvis med ungdomar i Åre kommun? 5 Vilka ska genomföra projektet? 5 Målgrupp 6 Nyskapande och utvecklande 6 Mål och vision med projektet 7 Aktivitetsplan 8 Geografiskt verksamhetsområde 9 Dokumentation och spridning 9 Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? 9 Budgetunderlag

4 Projektidé Studieförbundet vuxenskolan vill i samarbete med Åre Kommun, Kyrkan, företagare och föreningsverksamheten implementera Fryshusets metod Lugna Gatan i Åre kommun. Idén har kommit ur det täta samarbete som ungdomslokalen i Åre haft med Fryshuset sedan uppstarten Ungdomar som på grund av ett destruktivt beteende riskerar att hamna, eller redan befinner sig i ett utanförskap ska stärkas via utbildningar i ledarskap och konflikthantering och genom delaktighet i det riksomfattande nätverket Lugna Gatan. Tre värdar utbildas som huvudansvariga för att sedan utbilda ungdomar. Personal inom fritid, kyrkan, flyktingboende, mm. utbildas också för att sprida förhållningssättet till de vuxna som arbetar med ungdomar i kommunen. En grupp utvalda, frivilliga ungdomar utbildas varje år och som sedan får fortsatt stöd i att förverkliga idéer och arbetsplaner. Dessa ungdomar kommer även själva att fungera som stöd och förebilder för sina yngre och jämnåriga kompisar. Lugna Gatans mål är att motverka utanförskap och få in ungdomarna på arbetsmarknaden. Varför och finns det ett behov för projektet? Under hösten 2010 skapades det en samverkansgrupp som heter SiÅ (Samverkan i Åre) som består av deltagare från kommun, polis, kyrkan och primärvården. Denna grupp har träffats med jämna mellanrum för att diskutera läget med kommunens ungdomar. Det man då konstaterade var en ökad problematik bland flera grupper med ungdomar som börjat sprida sig nedåt i åldrarna. För att ge en övergripande beskrivning så handlar det om utanförskap och uppgivenhet bland en del av kommunens ungdomar och det sprider sig. De uppger att de inte har någon framtidstro överhuvudtaget. Att i unga år ha en så uppgiven bild av sin egen och sin regions framtid ger dystra signaler om bygdens framtida utveckling och skapar dels oro för varje individs mående och framtid och dels oro inför tillväxten och utvecklingen av vårt närsamhälle. Vad finns det för liknande projekt? Just nu finns inte något liknade projekt i Åre kommun. Däremot fortgår hela tiden Fritids arbete med ungdomar och det har sett ut på många olika sätt genom Åren. Det har drivits projekt med liknande mål som Lugna Gatan: att motivera och integrera ungdomar. Bl.a. har det varit samarbeten med Cirkus Cirkör som också arbetar med ungdomar som hamnat snett. Däremot har det inte genomförts något projekt i den omfattningen som det kommer bli med Lugna Gatan Åre. Fryshuset har utvecklat Lugna gatan som metod i 15 år och Lugna gatan har drivits som projekt på platser över hela Sverige med lyckade resultat. Framför allt finns Lugna Gatan i Stockholm, Göteborg och Malmö och där främst i förorterna. Lugna Gatan har även drivits på mindre orter som Västerås, men aldrig i glesbygd. Här i ligger utmaningen att anpassa Fryshusets metod Lugna Gatan till att passa för Åre kommun. 4

5 Hur ser verksamheten ut vanligtvis med ungdomar i Åre kommun? Sedan år 2000 har Lokalen i Åre och Vuxenskolan haft ett samarbete kring aktiviteter för ungdomar. I stort sett alla aktiviteter som arrangerats på Lokalen har Studieförbundet Vuxenskolan stått bakom. Det har varit allt från Mecka moppe, Ljus och Ljud till Skateboardkurser. Den personal som jobbar med ungdomar hanterar dagligen de konflikter och den problematik som finns på skolorna och ungdomarnas fritid. Skillnaden med Lugna Gatan jämfört med den ordinarie verksamheten är att vi genom Lugna Gatan kommer kunna hjälpa ungdomar som hamnat snett, eller befinner sig i riskzonen för att göra det, på ett långsiktigt och utvecklande sätt. Genom att ge personal som möter ungdomar i kommunen och ungdomarna själva verktyg i form av utbildning och tillgång till Lugna gatans Nätverk kan ungdomarna sedan själva påverka och skapa sin plats i samhället. Befintlig personal gör ett otroligt bra jobb idag, men för att riktigt nå och kunna hjälpa långsiktigt behöver vi kunna använda Lugna Gatans erfarenhet och nätverk för att skapa en gemensam värdegrund där alla ungdomar i kommunen ska ha samma förutsättningar till utveckling. Vilka ska genomföra projektet? Tre Lugna Gatan värdar kommer att utbildas och det är de tre som praktiskt kommer att driva projektet med ungdomarna. Dessa tre är Micke Björk, Ulrika Johnson, Marcus Lundberg. Det är dessa tre som kommer skapa nätverk med ungdomarna och leda projektet. Runt dessa tre kommer ytterligare 12 personer att utbildas som redan i dagsläget också träffar ungdomarna och finns i ett nätverk runt omkring dem. Det kommer vara representanter från bl.a. Fritid, skola och Svenska kyrkan. Detta för att implementera Fryshusets grundvärderingar i kommunen så att de som möter ungdomarna i skolan och på fritiden har samma förhållningssätt som Lugna Gatan värdarna. Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Studieförbundet Vuxenskolan Representanter från målgruppen, Fritid, Skola, Polis, Kyrkan, Arbetsförmedlingen, Studieförbundet Vuxenskolan, lokala företagare och föreningsverksamhet. Anna Linde för Studieförbundet Vuxenskolan (även egen företagare och ordförande i samverkansföreningen Järpen i Samverkan) Med hjälp av styrgruppen kommer vi lättare kunna sprida information om projektet, få till kunskapsutbyten och bygga nätverk för att kunna underlätta i arbetet med ungdomarna och hjälpa dem att starta igång och driva sina projekt. I framtiden är tanken att genom styrgruppen bl.a. kunna ordna praktikplatser till ungdomar som kan leda till jobb. 5

6 Målgrupp Ungdomar i Åre kommun i åldern år och som kommer i kontakt med fritidsledare på kommunen och kyrkan, totalt antal ca 200 ungdomar. Särskilt fokus kommer sättas på dem som befinner sig i utanförskap, främst den innersta kärnan i gymnasieålder och svansen i åk 6-9. Den gruppen kommer erbjudas utbildningar och delta i nätverket Lugna Gatan och består av ca 5-10 ungdomar per år. Tanken är att Lugna Gatans förhållningssätt med hjälp av utbildade värdar ska sprida sig år för år, så att det vid projekttidens slut är ett självklart förhållningssätt bland ungdomar och de som arbetar med ungdomar Nyskapande och utvecklande Lugna Gatan är en utbildnings- och integrationsverksamhet som är framtagen och utvecklad i storstadsmiljö med många olika nationaliteter som invånare. Detta är första gången som verksamheten testas i en miljö där helt andra förutsättningar råder. Åre kommun består av små samhällen där vissa hushåll har flera kilometer till närmsta granne medan andra bor mitt i turisttäta skidorter. Utlandsfödda invånare från utomeuropeiska länder är fortfarande relativt ovanligt. Det är långa avstånd mellan de små orterna och det krävs alltid planering för att ta sig till de aktiviteter man vill delta i. Trots skillnaderna mellan förorten och glesbygden så återfinns samma grundproblematik; visionslöshet och uppgivenhet hos en grupp ungdomar som sprider denna stämning runt omkring sig. I förorterna har det framförallt yttrat sig i våld och skadegörelse medan det i vårt område visar sig i mycket hög alkoholkonsumtion. Framgångsfaktorn är att Lugna Gatan är en väl beprövad verksamhet med lång erfarenhet av att få problemskaparna till problemlösare, vilket är precis vad även Åre kommun behöver arbeta med. Som i många andra glesbygdsområden är det avgörande för bygdens framtid att ungdomarna som växer upp här har en tro på sig själv och sin framtid samt en vilja att bo här även i vuxen ålder, att bilda familj, arbeta eller starta företag. Fryshuset ser potential att utveckla sin verksamhet i nya miljöer tillsammans med oss och vi tror att det går att vända den negativa trenden hos dessa ungdomar med hjälp av Fryshusets gedigna erfarenheter. Åre kommun är inte heller ensam om denna ungdomsproblematik vilket innebär att lärdomarna från detta projekt med fördel kan spridas till andra glesbygdsområden. Sverige består ju till största delen av samhällen med mindre än invånare. 6

7 Mål och vision med projektet Vision Alla ungdomar som växer upp i Åre Kommun ska ha en stark självkänsla och känna sig delaktiga i samhället de lever i och känna att de har möjligheterna att styra sin livssituation. En del av visionen är att ungdomarna ska känna stolthet över sitt ursprung och vilja välja att bo och arbeta här som vuxen. Mål Ungdomar i Åre kommun ska ha en framtidstro och planer för sitt liv. Indikatorer för måluppfyllelse: - Positiv stämning bland ungdomarna i kommunen - Färre ungdomar som dricker mycket alkohol - Fler ungdomar går ut med godkända betyg i åk 9 - Fler ungdomar bor kvar i bygden - Fler ungdomar startar egna företag - Fler ungdomar tar aktiv del i samhällsfrågor Uppföljning indikatorer: - Regelbundna dokumenterade uppföljningar i samverkansgruppen Samarbete i Åre (SiÅ) om ungdomssituationen i Åre kommun - Drogvaneundersökningar vartannat år. - Statistik betyg åk 9. - Statistik befolkning. - Statistik företag i kommunen. - Statistik politiskt aktiva ungdomar 7

8 Aktivitetsplan år 2012 (se bifogad Aktivitetsplan) 1. Utbildnings "Boost" Värdarna 1 tillfälle 3 dagar De tre Lugna Gatan värdarna kommer att få en boost, en typ av motivations och inspirationskurs av Fryshuset. Detta för att kunna komma igång med att möta ungdomarna med LG:s metod och motivera dem att ta del av juniorprogrammet (utbildningen). 2. Uppföljningsmöten och handledning Handledning kommer ske kontinuerligt med kontakter i form av SKYPE samtal och handledning på plats. Fryshuset vill ha tre SKYPE samtal i månaden och totalt 10 träffar på ett år. Många av de träffarna kommer kunna samköras med att utbildare finns på plats i och med Grundutbildningen. 3. Utbildning Fryshuset Grundutbildning 15 p pågående Kursen omfattar 20,5 arbetsdagar som kommer pågå under första året. En exakt tidsplan för dessa kursdagar ska arbetas fram med Fryshuset när vi har klartecken med finansiering. 4. Jobba in befintligt nätverk med ungdomarna utifrån Lugna Gatan. Fryshuset rekommenderar 3 månader till att bygga nätverk med ungdomarna, men eftersom våra LG värdar redan idag har ett nätverk så handlar det mer om att möta ungdomarna med möjligheten om juniorprogrammet. Beräknad tidsåtgång ca 1 månad. 5. Starta en juniorgrupp som får gå juniorprogrammet 8

9 Geografiskt verksamhetsområde Det är främst i byarna Mörsil, Järpen och Åre som projektet kommer genomföras eftersom det är där ungdomarna befinner sig under den tiden som LG värdarna möter dem. Men ungdomarna kommer ju från många fler olika orter och därmed kommer ju projektet sprida sig i hela kommunen. Som vi nämnt tidigare angående nyttan av projektet så blir det ju i praktiken hela bygden i Åre kommun som kommer vinna på Lugna Gatan Åre. Ungdomar som tror på sig själva bidrar till samhällen byggda på framtidstro och entreprenörskap. Dokumentation och spridning Projektet kommer att dokumenteras dels av projektledaren via Arvsfondens webbforum och dels genom mötesprotokoll från samverkansgruppen SiÅ. Handledningstillfällena kommer även att dokumenteras och tas backup på. När sedan ungdomsprojekten drar igång kommer de att dokumenteras via uppföljning. Eftersom Lugna Gatan har hela Fryshuset som nätverk, så kommer det möjliggöra stor del av spridning till hela landet. Kommunens fritidspersonal deltar sedan flera år tillbaka på Fryshusets nätverksträffar Forum för eldsjälar och Fryshusandan där det finns otaliga tillfällen för spridning av projektet. Överlag är Fryshuset en bra samarbetsparter för spridning via media och konferenser. Studieförbundet Vuxenskolan har ett rikstäckande nätverk med många spridningsmöjligheter. Den länsövergripande intresseorganisationen Mobiliseringen mot droger har redan nu visat stort intresse för en föreläsning om detta projekt på den årliga spridningskonferensen i Östersund där hundratals deltagare från hela länet finns på plats. Kyrkan har möjlighet att sprida projektets utveckling genom sina kanaler och likaledes har samverkansföreningarna i Järpen och Mörsil samt företagarföreningen Destination Åre. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Under första året kommer 3 värdar för Lugna Gatan utbildas samt en stor grupp fritidspersonal som dagligen träffar ungdomar i hela kommunen. Det är personal från kommunens fritidsverksamhet, ungdomsverksamheten i församlingarna, föreningsliv och skolans personal. Efter detta första år kommer ungdomsgrupper på ca 5-10 personer per år börja utbildas samtidigt som handledning och fortbildning fortgår från Fryshuset. Efter tre år räknar vi således med att ha en personalgrupp på ca 15 personer som dagligen arbetar efter Lugna Gatans koncept med kommunens alla ca 200 ungdomar. Det kommer även finnas ca ungdomar som blivit utbildade till Lugna Gatan-värdar och som för varje år ökar med ca 10 ungdomar. Idén är alltså att projektet lever vidare genom att personer i sin ordinarie verksamhet arbetar efter konceptet och att Lugna Gatans nätverk i kommunen hela tiden växer med nya ungdomar. Upparbetade kontakter med näringsliv och föreningslivet kommer också göra det lättare för ungdomar att hitta praktikplatser och få en ingång till arbetslivet. 9

10 Budgetunderlag Lugna Gatan är ett licensavtal där man köper in utbildningar och information från Fryshuset för att kunna implementera den på plats. Fryshuset har en färdig mall där de anger hur många anställda man behöver och ungefärliga kostnader. Det är bara det att den här mallen inte är anpassad till glesbygd. Åre kommun har i samråd med Fryshuset tagit fram en kalkyl för hur våra kostnader skulle se ut i ett genomförande av Lugna Gatan i Åre. Siffrorna i budgetunderlaget är baserat på att Fryshuset tar ut ca 18,75 t kr per utbildningsdag. (inkl. moms) Ungefär så här är behoven fördelade. Se Budget och Resurser BEHOV st halvtidstjänster 50 % om ca 250 t kr vardera 750 t kr Tjänsterna kommer att läggas på befintlig personal inom Fritid på Åre kommun. Micke Björk, Ulrika Johnson och Marcus Lundberg. Man kan säga att halva deras befintliga tjänst omvandlas till Lugna Gatanvärd. Dessa tre Lugna Gatan värdar kommer vara ansvariga för genomförandet av projektet. Utbildning för LG värdarna 1 tillfälle 3 dagar. (3*18,75) 56,25 t kr 20 t för resor och uppehälle. (Utbildningen sker på Fryshuset i Stockholm) 20 t kr Handledning från Fryshuset av LG värdar: ca 187,5 t,10 tillfällen/år. (10*18,75) 187,5 t kr Resor 45 t kronor. 45 t kr Här finns även en kostnad för 3 SKYPE-samtal per månad, men eftersom vi vet att några av dessa 10 tillfällen kommer kunna samköras med utbildningsdagar så blir det pengar över till SKYPE-samtalen. 15 personer som ska få Lugna Gatans grundutbildning. 312,5 t Resor/boende för de utbildare som kommer upp från Fryshuset. 50 t kr Utbildning och uppföljning av personal inom Fritid, kyrkan och skolan samt övriga närmast berörda av projektet. Administrativ projektledare. Material kläder, lugna gatan jackor, övriga småkostnader. Totalt Se budget för kostnader följande år. 100 t kr/år 10 t kr 1531,25 t kr 10

11 INTÄKTER Bekräftade Åre kommun bidrar med två halvtidstjänster á 250 t kr /år t kr Sökta Åres Gröna Dalar 2012 Utbildnings boost för de tre LG värdarna Resa till Stockholm och uppehälle Utbildningspaketet från Fryshuset för 15 personer Resor och kostnader för uppehälle utbildningsledare för dessa tillfällen Summa 56,25 t kr 20 t kr 312,5 t kr 50 t kr 438,75 t kr Allmänna Arvsfonden 2012, 2013, 2014 Den tredje halvtidstjänsten á 250 t kr / år 750 t kr Handledningskostnader av LG värdarna 2012 Handledning och resekostnader för reprs. Från Fryshuset 232,5 t kr ,5 t kr t kr Resor t Fryshuset för uppföljning seminarier o dyl. För de 15 utbildade ca 30 t kr 2013 och (hyra av buss t o r) annat blir självkostnad 60 t kr Projektledarkostnad 100 t kr / år 300 t kr Inköp material 10 t kr / år 30 t kr Summa Totalt t kr 3558,75 t kr 11

12 Bilaga 4 Som studieförbund erhåller vi Stadsbidrag 12

Framställande till Stadsdelsnämnden Rinkeby- Kista angående:

Framställande till Stadsdelsnämnden Rinkeby- Kista angående: Framställande till Stadsdelsnämnden Rinkeby- Kista angående: Etablering av Fryshusets trygghetsskapande verksamhet i Husby och samarbete med Stadsdelsnämnden i Husby Syfte Minska destruktivt utanförskap

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Insatser som genomfördes 2015

Insatser som genomfördes 2015 2016-01-12 Ansökan om medel för att genomföra verksamhetssatsningar inom IFF för integrationsinsatser 2016 Bakgrund: Kommunen har tilldelats 56,3 mkr och varje förvaltning som bedriver verksamhet som påverkas

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR. Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad PROJEKTANSÖKAN Datum: maj 2016 PROJEKTPLAN FÖR Projektbenämning Pilotprojekt Etableringsresurs Projektledare: Christina Reuterwall. Enhetschef AMA Arbetsmarknad Projektägare: Jonas Boman. Verksamhetschef

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

NORDENS BARN Fokus på barn i fosterhem

NORDENS BARN Fokus på barn i fosterhem NORDENS BARN Fokus på barn i fosterhem 1. Mål och succékriterier 1.1 Bakgrund och nuläge Samhället har en skyldighet att gripa in när barn och unga utsätts för omsorgsbrister i sin hemmiljö. Det gäller

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Gamla Kyrkvägen från Hunghult till Seglora Datum: 214-6-25... Journalnummer: 211-8 Projekttid: 213-6-3 214-6-3. Kontaktpersoner i projektet: Donald Gunnarsson, 77-25 3 52,

Läs mer

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-05-14 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Målet var att förbättra romernas situation på arbetsmarknaden och i utbildningssektorn/skolan samt att minska ohälsan bland kvinnor och män.

Målet var att förbättra romernas situation på arbetsmarknaden och i utbildningssektorn/skolan samt att minska ohälsan bland kvinnor och män. PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR Datum: 2010-12-08 Dnr 2010/ Projektbenämning Team RIAS (Utveckling av metoder och teamarbete för att få fler vuxna romer i studier, arbete och självförsörjning) Projektledare

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida,

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering Ansökan ställd av : ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING, LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO, ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO 1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Tegs centralskola www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Älghult 2014 11 12 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Ingela Olsson, kultur och fritidskonsulent Annie Öhman, planerare/utvecklare Peter Skog

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Kollegial granskning 2009. Gunnareds stadsdel. Barnkonventionens genomförande i stadsdelen.

Kollegial granskning 2009. Gunnareds stadsdel. Barnkonventionens genomförande i stadsdelen. Kollegial granskning 2009 Gunnareds stadsdel med fokus på Barnkonventionens genomförande i stadsdelen. Genomförare: För Partnerskapet för Barnkonventionens genomförande i kommunen. Granskare: Ellen Gustafsson,

Läs mer

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormstaskolans fritidshems likabehandlingsplan/årlig plans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshemmet Ormstaskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

ÖPP I FARSTA Slutrapport

ÖPP I FARSTA Slutrapport FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen Förskola fritid - kultur ÖPP I FARSTA ÖPP I FARSTA Slutrapport Projekt Författare Version Dnr Farsta stadsdelsförvaltning Rita Zimmerhofer Senast ändrad 704-06-15824

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé

PROJEKTPLAN. 1.Projektnamn. Hörte hamn Den gröna hamnen. 2.Projektidé PROJEKTPLAN 1.Projektnamn Hörte hamn Den gröna hamnen 2.Projektidé Hörte hamn är ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas. Det är en angelägenhet för hela kommunen. Målet är att genom en kombination

Läs mer

Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011

Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011 Slutrapport Hälsa på Folkhögskola 2010/2011 Projektet drivs av de tre IOGT-NTO-distrikten i V:a Götaland, Skaraborg, Älvsborg och Göteborg och Bohus län. Hela projektperioden är hösten 2009 2012. Projektet

Läs mer

Handlingsplan för frånvaro

Handlingsplan för frånvaro Sjömarkenskolan F-6 Augusti 2014 Handlingsplan för frånvaro När träder handlingsplanen in? Vid Orosfrånvaro... då anmäld frånvaro överstiger något av följande kriterier: Ströfrånvaro överstigande 6 dagars

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05 Projektets namn: Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Ver: 2009 03 05 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Datum för projektstart: 2009 09 14 Datum för projektslut: 2010 02 01 Totalt sökt belopp kr:

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Gårdarna runt sjön Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

"4.1) Länsstyrelserna. ANSÖKAN 2016-37-medel -med vägledning

4.1) Länsstyrelserna. ANSÖKAN 2016-37-medel -med vägledning "4.1) Länsstyrelserna ANSÖKAN 2016-37-medel -med vägledning Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna 2016-2017 Sökande: Endast

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-06-13 Diarienummer:2008-007 AH Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Frasses Fixarfest 2013 Ungdomscheckens namn Joel Lager Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010 Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Birgit Ahlberg Familjerådgivningen, Karolina Frick Fältsekreterare, Eleonora Karlsson Kurator LSS,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

Musikteaterverkstan, MTV

Musikteaterverkstan, MTV Musikteaterverkstan, MTV Projektets motto har varit Jag vill, jag törs, jag kan! Projektägare: Västerfärnebo församling Projektledare: Sara Ulander och Gustav Enarsson Kommun: Sala Dnr: 23 Jnr: 2009 812

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13

Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Rapport Absolut Förälder åk 6-9, läsår 12/13 Absolut Förälder har genomförts i årskurs 6-9, enligt följande koncept: två lektioner i årskurs 6, en åk 7 samt korta sammanfattningar i åk 7-9 i kommunala

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbacksskolan Åsa Bergström rektor . Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Trollbacksskolan Verksamhet Grundskola F-5 skola Vår vision Ingen

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Rio servicehus

Verksamhetsberättelse 2010 Rio servicehus ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING RIO SERVICEHUS TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2011-57-1.2.1. SID 1 (12) 2011-02-01 Handläggare: Linnéa Gustafsson Telefon: 08-508 42 250 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014 Örebro kommuns Trygghetsvision I Örebros förskolor och skolor har vi en trygghetsvision. Den antogs av

Läs mer

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT

TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT HUDDINGE KOMMUN TRÅNGSUNDSSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015/2016 Trångsundsskolan Trångsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 Innehållsförteckning Plan för likabehandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

RAPPORT. Uppföljning av nattvandring. 2014-05-21 Emelie Berglund Marie Haesert SÄN 2014/360-753

RAPPORT. Uppföljning av nattvandring. 2014-05-21 Emelie Berglund Marie Haesert SÄN 2014/360-753 RAPPORT 2014-05-21 Emelie Berglund Marie Haesert SÄN 2014/360-753 Sammanfattning Sociala kvalitetsenheten fick våren 2014 i uppdrag att följa upp nattvandringen i Nacka kommun. Det finns aktiva nattvandrare

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling för Granbackaskolans förskoleklass, fritidshem och skola 150901 160831 Innehåll Inledning...3 Granbackaskolans vision...3 Redovisning av föregående års

Läs mer

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 1 För folkhälsoarbetetinnehållsförteckning FÖR FOLKHÄLSOARBETETINNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING... 3 FOLKHÄLSOARBETETS ORGANISATION... 3 FOLKHÄLSOINSATSER UNDER

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 SDF Västra Innerstaden Mellanhedens förskoleområde Mellanhedens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013 Oktober 2012 Linda Tuominen, förskolechef, Mellanhedens förskoleområde

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna

Projektbeskrivning. Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Projektbeskrivning Projektnamn: Samling vid Brunnen - Reportrarna Kort bakgrundsbeskrivning: Brunnen i Arkelstorp är en bygdegård med fantastisk historia om att dricka brunn. En plats som i dagsläget nyttjas

Läs mer

Lägesrapport, arbetsmarknad s 1(2) 2007-11-23 Bilaga 1 Bakgrund Vid möte den 22 okt 2007(samordningsförbundet) diskuterades bl a arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man lyfte även utredningen gällande navigatorcentrum.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/14 för verksamheten på Långaröd skola i Hörby kommun.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/14 för verksamheten på Långaröd skola i Hörby kommun. Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/14 för verksamheten på Långaröd skola i Hörby kommun. Ansvarig för planen Rektor Ulla-Britt Evers-Lidheimer Målsättning Alla elever på Långaröd

Läs mer

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare Jönköpings län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Jönköpings län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel

Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot prostitution och människohandel Ansökan avser medel som ska fördelas under 2012 Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Give it forwards verksamhetsplan för Hälsa Mera 2015-2018

Give it forwards verksamhetsplan för Hälsa Mera 2015-2018 Give it forwards verksamhetsplan för Hälsa Mera 2015-2018 1. Bakgrund Hälsa Mera och Riksorganisationen Give it forward Denna verksamhetsplan gäller för Give it forwards nationella råd Hälsa Mera, som

Läs mer

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 förslag om omvandling till demensplatser

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 förslag om omvandling till demensplatser UTREDNING 1 (18) Vår handläggare Maria Andersson, områdeschef hemtjänst/korttidsboende/samordning Jan Nilsson, utredare Förslaget godkänt av vård- och omsorgsnämnden 2013-06-13, 58 Införande av trygghetsmodell

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Ansökan Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Fryshuset, Hela Människan och IOGT NTO rörelsen vill ta ett nationellt ansvar för barn och ungdomar som far illa, de som inte får hjälp

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem är det som omfattas av planen. Ansvariga

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Vi har anmält oss till basutbildingen i jämställdhetsintegrering och fördjupningsseminariet som hålls av JämStöd den 17/2 respektive 29/3.

Vi har anmält oss till basutbildingen i jämställdhetsintegrering och fördjupningsseminariet som hålls av JämStöd den 17/2 respektive 29/3. Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn Sociala entreprenörshuset Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2011-01-2011-01 Redovisnings-ID -004 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under

Läs mer

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-05-26 Diarienummer N131-0259/14 Sektor Kultur och fritid Hasse Ohlson Telefon 031-365 27 05 E-post: hasse.ohlson@angered.goteborg.se Ansökan från Kooperativet Fjället avseende

Läs mer

Utbildningskontoret Social- och omsorgskontoret: Barn och ungdom. Delrapport Södertälje Skolakut Fastställd av styrgruppen 2009-10-26

Utbildningskontoret Social- och omsorgskontoret: Barn och ungdom. Delrapport Södertälje Skolakut Fastställd av styrgruppen 2009-10-26 Utbildningskontoret Social- och omsorgskontoret: Barn och ungdom Delrapport Södertälje Skolakut Fastställd av styrgruppen 2009-10-26 Södertälje den 26 oktober 2009 Södertälje den 26 oktober 2009 Monica

Läs mer

Donnergymnasiets ANTD-plan

Donnergymnasiets ANTD-plan Donnergymnasiets ANTD-plan ANTDPLAN VID MISSTÄNKT DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK ANTD=Alkohol, narkotika, tobak och doping Donnergymnasiets vision Vår vision med det drogförebyggande arbetet är att

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009

Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009 Likabehandlingsplan Kalvhagens förskola 2009 Lidingö Stad Utbildningsförvaltningen Källängens skolområde 1. Inledning Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Knäredsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass, skola och fritidshem Ansvariga för planen Rektor och likabehandlingsgruppen.

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer