Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan"

Transkript

1 ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Minska Unga Vuxnas utanförskap genom samverkan och samordning av resurser i samhället. Se mer utförlig målbeskrivning sista sidan i Bilaga 3. Målgrupp (bilaga 1) Alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta. Antal i åldern år: 474 personer. Varav antal i åldern år: 149 personer. Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En analys och en genomlysning har gjorts av de aktiviteter, stöd, samverkan mm som görs idag runt och med målgruppen Unga Vuxna år samt förslag till framtida samverkan. Vi har fokuserat på vilka aktiviteter och vilket stöd som finns samt vilka parter som samverkar. Vi har också intervjuat ett antal personer i målgruppen för att få en bild av vad de har för behov och önskemål. När vi har träffat olika personer har vi också analyserat vad som fungerar bra och mindre bra samt vilka behov de ser runt målgruppen. De har också fått komma med förbättringsförslag. Verksamheter som ska bedrivas i samverkan Samtliga verksamheter som vi träffat har uttryckt önskemål om någon form av samverkan runt målgruppen, gärna med en dörr in så de unga vuxna inte behöver springa runt till olika verksamheter för att få den hjälp och det stöd de behöver. Resultatet blir att vi vill skapa en framtida samlokalisering av alla resurser runt målgruppen, där vi sätter individen i fokus och samlar alla resurser runt individen. Vi ska skapa gemensamma kriterier och mål för att möta Unga Vuxna bortom Arbetsförmedlingen och Norrtälje kommuns nuvarande rutiner och arbetssätt. Även skapa samsyn om och gemensam värdegrund runt målgruppen samt ha ett gemensamt förhållningssätt. Arbetsförmedlingen och Norrtälje kommun ska därför samverka runt att skapa en stöd-verksamhet runt Unga Vuxna genom att samverka med sina resurser och skapa en dörr in. Arbetsförmedlingen placerar sina ungdomshandläggare i dessa lokaler och Norrtälje Kommuns verksamhet Arbetsmarknad & Integration placeras också i dessa lokaler. Utifrån denna överenskommelse skapas även utrymme för övriga resurser som vill samverka runt målgruppen såsom Socialkontoret, Habiliteringen, Missbruksenheten, Utbildningsförvaltningen, Tiohundras verksamhet med psykiskt stöd, Försäkringskassan m.fl. De resurser Arbetsförmedlingen respektive Norrtälje Kommun bidrar med är befintlig personal och de ekonomiska resurser som är nödvändiga. Dock måste detta lösas praktiskt och ekonomiskt. 1

2 Dokumentation och uppföljning Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarens aktiviteter under placeringstiden och överföra denna information till Arbetsförmedlingen. Personuppgiftslagen (1198:204) med tillhörande förordning, ska iakttas vid all hantering av personuppgifter. Överenskommelsens varaktighet och revidering Överenskommelsen gäller fr.o.m. 1 november 2015 och tillsvidare. Överenskommelsen revideras varje år per den 31 oktober med start Norrtälje den 30 oktober Norrtälje Kommun Sören Fredriksson T.f. Kommundirektör. Arbetsförmedlingen Lennart Lundin Arbetsförmedlingschef 2

3 BILAGA 1 - Målgrupp Kartläggningen är gjord under september-oktober 2015, så nedanstående information hänförs till den perioden. Arbetsförmedlingen Inskrivna i åldern år är 3 personer, 1 kvinna och 2 män år är 69 personer, 23 kvinnor och 43 män år är 327 personer, 130 kvinnor och 197 män. Av 399 inskrivna har 280 personer gymnasieutbildning och 19 eftergymnasial utbildning. De unga vuxna år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har uttryckt följande behov/önskemål: - De anser sig behöva utbildning, mål, yrkeserfarenhet, motivation, drömmar, bättre betyg och kanske utbildning i en annan inriktning. - De vill att vi som arbetar runt dem samarbetar med: Mer aktiviteter för unga. Vi möjliggör att de kan träffas i grupp och utbyta tips och råd och motivera varandra. Ger möjligheter till jobbpraktik/prova-på-jobb Bättre möjligheter till arbete. Skapar lättare tillgång till information om var man kan få stöd och råd. Skapar bättre möjligheter för unga att komma in på arbetsmarknaden. Möjligheter att studera vidare i Norrtälje. Är mer öppna för unga som ej har betyg eller livserfarenhet. Vi skapar möjligheter för unga att arbeta som lärlingar och prova-på-jobb. Norrtälje kommun Kommunen har 75 personer inskrivna i sitt aktivitetsansvar, 50 män och 25 kvinnor. Utan ordnad verksamhet Arbetar Studerar utomlands Vistas utomlands Aktivitet i skolan Vuxenutbildning Behandlingshem Inskrivna AF Föräldraledighet Sjukskrivna Ej svarat Studieuppehåll/Skoltrötta 2 personer 9 personer 2 personer 2 personer 11 personer 6 personer 4 personer 3 personer 3 personer 1 person 15 personer 17 personer 3

4 73 % av alla studerande klarade gymnasiet Hösten 2015 går personer på gymnasiet i kommunen eller i andra närliggande kommuner. BEHOV De unga vuxna år har uttryckt följande behov/önskemål: - Stödfunktion i skolan - Möjlighet till rådgivning/rådgivare - Motivation att gå till/vistas i skolan - Glada och motiverade lärare. - Mer tid för varje elev. - Bra förebilder. - Mer arbetslivkontakt. - Omvärldskunskap - Inspirationsmöten med arbetslivet. - Föreläsare från arbetslivet. - Ämne som lär ut hur samhället fungerar. - Mer kontakt med SYV. - Alternativ undervisning. Behov/önskemål från avhoppare : Skolan skulle legat på mera om att lära ut. Skolan skulle haft mer koll när man började skolka. Mer prova på uppgifter som finns i arbetslivet. Mer praktik. Anpassa sig till elevernas förmågor så att man inte blir rastlös och tappar motivationen. Mer rörligt arbete i skolan, inte bara sitta och lyssna. Lärarna måste lyssna mer på eleverna och deras behov. Skolan måste ha bättre koll på elever som mår dåligt. Mindre grupper i skolan, i alla fall ibland så det blir lättare att koncentrera sig. Bättre bemötande från lärarna, även vi som har någon diagnos är att räkna med. Mer information om världen utanför skolan redan på högstadiet. Blir lättare att välja då. Bättre stöd i skolan när man inte hänger med eller tappar sugen. 4

5 BILAGA 2 - Redovisning av befintlig verksamhet Vi har kartlagt de verksamheter som arbetar med målgruppen idag och haft diskussioner runt följande: Vilken verksamhet har de med/runt målgruppen? Vilka behov ser de att målgruppen har? Med vilka samverkar ni idag, vad fungerar bra/mindre bra? Hur skulle ni vilja samverka framöver, kan ni se någon ny samverkan som kan göras? Förbättringsförslag för målgruppen? ARBETSFÖRMEDLINGEN Arbetsförmedlingens arbete med målgruppen består i att hitta lämplig sysselsättning för personerna som är inskrivna hos dem, göra utredningar där så behövs och se till att personerna mår bra och hittar sysselsättning. Samverkar idag med Norrtälje kommun, Arbetsmarknad och Integration, TioHundra samt Försäkringskassan. Arbetsförmedlingens ledning och handläggare träffar ledning och handläggare från Norrtälje Kommun som arbetar med målgruppen och har dialog med dessa. Finns också en lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Norrtälje Kommun när det gäller etablering av nyanlända. De har följande kompletterande aktörer som arbetar med målgruppen: Radix Väddö Folkhögskola Skogsstyrelsen NORRTÄLJE KOMMUN, Arbetsmarknad och Integration Befintlig verksamhet: - PUMA, Personlig utveckling mot arbete - Praktiksamordning - Arbetscoacher + en specialinriktad coach som arbetar mot missbruk och kriminalitet. - Integration, flyktingmottagning för ensamkommande unga. Samverkar idag med Arbetsförmedlingen, beroendemottagningen, skolan, försörjningsstöd samt TioHundra (som är samverkan mellan Landstinget och Norrtälje Sjukvårdsförvaltning). 5

6 TIOHUNDRA, Unga Vuxna psykosocialt stöd Är en öppen mottagning specialiserade på unga vuxna, öppen mottagning som inte behöver remiteras till. Korta terapeutiska behandlingar och samtal. Finns både läkare, sjuksköterska och psykiatriker bland personalen. Samlokaliserade med ungdomsmottagningen. Samverkar med: - MiniMaria, mottagning för unga med missbruksproblematik. - BRÅ, Brottsförebyggande rådet - Arbetsförmedlingen, försöker hitta gemensamma lösningar för patienten. - Norrtälje Kommun, träffar skolsköterskor och kuratorer regelbundet. - Norrtälje Kommun, socialtjänsten - Norrtälje Kommun, Trygg i Norrtälje (specialavdelning som arbetar för ett tryggare samhälle i alla aspekter). - Andra enhetschefer inom TioHundra. NORRTÄLJE KOMMUN, gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen och aktivitetsansvaret Träffade ansvarig chef samt de två personer som arbetar med aktivitetsansvaret. De ansvarar för att uppföljningen av målgruppen fungerar, de har tillsynsansvar för de som går gymnasiet/skulle gått gymnasiet. Kontaktar alla som hoppar av, dessa erbjuds coachsamtal med de 2 coacher som finns tillgängliga i verksamheten och som arbetar med aktivitetsansvaret. De försöker också ha koll på alla som går högstadiet så ingen faller mellan stolarna. De som arbetar med aktivitetsansvaret ser ett stort behov hos målgruppen att få komma till en plats där de kan vara i lugn och ro och möta stabila vuxna som bryr sig och som kan vara ett stöd när de ska hitta vad de vill göra framöver. Samverkar med: - Studie- och Yrkesvägledare - Barn- och Ungdomspsykiatrin - TioHundra, Unga Vuxna psyk. - Elevhälsan Har även en del möten med Arbetsförmedlingen och Norrtälje Kommun, Arbetsmarknad och Integration. Ansvarar även för kommunala vuxenutbildningen, vilket är positivt då vägarna mellan de som eventuellt hoppar av gymnasiet och vägen in till Komvux blir kortare. Kommunala gymnasiet Intervjuat två rektorer och några lärare. De samverkar idag lite grann med Arbetsförmedlingen, Roslagens Sparbank (mässor + Ung Företagsamhet) samt en del med arbetslivet. 6

7 Rapporterar in alla avhopp och ta kontakt med de som hoppar av och dessa erbjuds 3 coachsamtal. Dessa samtal har fokus på vad eleven vill med prioritet 1 på utbildning, 2 på arbete och 3 på hur de mår. Eleven har dock eget ansvar att själv ta kontakt med skolan. Mår eleverna dåligt i skolan ska de själva ta kontakt med kurator och skickas sen eventuellt till Unga Vuxna psyk. Norrtälje Teknik- och Naturbruksgymnasium (privat) Intervjuat rektor, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska. De har inte så många som hoppar av, de försöker alltid anpassa undervisning och miljö till varje elevs behov. Svårigheten blir när eleverna inte kommer till skolan och hamnar i psykisk ohälsa. De som inte kommer rapporteras till kommunen. Skolan försöker också arbeta med föräldrarna. Samverkar med Unga Vuxna psyk och Arbetsförmedlingen. Carl Wahrens gymnasium (privat) Intervjuat ägare, rektor och studie- och yrkesvägledare. Har inte så många avhopp, de anpassar alltid skolgången utifrån varje elevs behov och önskemål. De arbetar med något som heter Labyrinten, en modell som de utvecklat för att stötta varje individ så de kan gå igenom skolan med godkänt i varje ämne. Många av skolans elever har arbete efter 3 år då det ingår mycket praktik under skoltiden. De samverkar med Norrtälje Kommun, Arbetsförmedlingen och mycket med arbetslivet lokalt. NORRTÄLJE KOMMUN, Sjuk- och Omsorgsförvaltningen Samtalat med avdelningschef för biståndsavdelningen. Har enbart 10 personer inskrivna som är under 24 år. De arbetar med olika typer av insatser och har boenden med särskild service, daglig sysselsättning samt praktik. Gruppen år ökar hela tiden. De samverkar idag med: Habiliteringen, Socialkontoret, Vuxen- och Barnpsykiatrin, skolan, olika utförare samt ingår i Nosam (se deras funktion på nästa sida). De önskar följande för sin målgrupp: - Hur gå vidare ut i någon form av sysselsättning ifrån den dagliga verksamheten? Idag tenderar det att människor blir fast i daglig verksamhet men skulle kunna arbeta ute på öppna marknaden efter varje individs behov. - Mycket kortare handläggningstider vid utredningar och placeringar. NORRTÄLJE KOMMUN, Socialkontoret ansvarig för försörjningsstöd Samtal har förts med enhetschefen. De ungs vuxna som söker försörjningsstöd har ökat och även problematiken runt dessa personer. T.ex. neuropsykiska problem, allmän ohälsa, missbruk i större utsträckning samt flera olika handikapp. Varje individ behöver mer tid och insatser än tidigare. Under perioden 1/10-10/11 fick 142 personer i målgruppen försörjningsstöd. 7

8 Samverkar idag med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Norrtälje Kommun, Arbetsmarknad och Integration. Målet för enhetschefen är att alla personer ska bli självförsörjande. De saknar: - Sysselsättning för dessa personer. - Träffpunkt för sjukskrivna. - Skulle vilja anställa en egen psykolog och samverka nära. - Nätverk för unga vuxna. - Alternativa lösningar för personer med multiproblematik, kanske nätverksmöten för att stötta varandra samt kreativa lösningar. NOSAM NOSAM, förkortning av Norrtälje Samverkansgrupp och är en samverkansgrupp bestående av: Arbetsförmedlingen Norrtälje Kommun Försäkringskassan Tiohundra De har nyligen gjort en förstudie där bl.a. unga vuxna ingår, så vi har sorterat ut det som handlar om målgruppen. När förstudien gjordes hittades: - Många unga i målgruppen är inskrivna på beroendemottagningen. - Många har diagnoser. Här är utredningstiden alldeles för lång. Finns ett anhörigstöd i kommunen. - Norrtälje Kommun, Sjuk- och Omsorgskontoret har regelbundna träffar med unga vuxna och deras anhöriga. - Har konstaterat att flera i målgruppen tapper sugen efter gymnasiet och faller ofta då i psykisk ohälsa. - Fler och fler hoppas av högstadiet. - Arbetsförmedlingen har 30 inskrivna (75% män) som står mycket långt från arbetsmarknaden. - Särskoleelever behöver mycket mer hjälp och stöd. - Försäkringskassan ger aktivitetsersättning upp till 30 år. Ska göra en personlig plan med olika aktiviteter brist på aktiviteter och för lite tid för uppföljning. - Norrtälje Kommun har ju aktivitetsansvaret finns inga aktiviteter för dessa personer. Väddö Folkhögskola Arbetar lokalt med SMF (Studiemotiverande kurser) och Etablering tillsammans med Arbetsförmedlingen. SMF är en process som ska förbereda målgruppen på framförallt studier men kan även innebära arbete och praktik. Finansieras av Arbetsförmedlingen och är upphandlat nationellt. 8

9 De kan erbjuda grundläggande kurser som leder till gymnasiebehörighet, men i Stockholm, Solna. Samverkar med Arbetsförmedlingen. NÄRINGSLIVET/ARBETSLIVET Vi har haft dialog med ett antal representanter ifrån det lokala arbetslivet/näringslivet. De har uttryckt en oro för målgruppen och vill försöka vara delaktiga på alla sätt de kan. De är positiva till att ingå i ett framtida föreläsningsnätverk samt är villiga att vara prova-påarbetsplatser och samverka med övriga runt målgruppen. Flera har uttryckt att det är mycket viktigt att vi får alla i målgruppen tillbaka till skolan eller ut på någon form av praktik/arbete så de inte blir sittande hemma. FÖRSÄKRINGSKASSAN Har samtalat med person som är ansvarig för aktivitetsersättning hos Försäkringskassan. Idag får 240 personer i åldern aktivitetsersättning. Yngre än 19 år kan få tidigare om särskilda behov föreligger. Försäkringskassan arbetar mycket tillsammans med Arbetsförmedlingen och gör gemensamma kartläggningar av unga vuxna. De samverkar också med vårdgivare, Norrtälje kommuns socialpsykiatri samt utförare inom LSS (lagen om stöd och service). Försäkringskassan ser följande behov: Arbetsförberedande aktiviteter. Att deras inskrivna kan läsa in enstaka kurser på Vuxenutbildningen och ganska omgående. Ett starkt önskemål är en plats dit de unga vuxna kan gå och träffas. 9

10 Bilaga 3 - Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Som ett resultat av det som framkommit vid samtal med olika verksamheter ska vi försöka skapa samlokalisering av de resurser som arbetar med målgruppen. Följande parter är då tänkta att ingå i denna samlokalisering: Arbetsförmedlingen Norrtälje kommun, Arbetsmarknad och Integration, delar av Socialkontoret, vuxenutbildningen, näringslivskontoret m.fl. Tiohundra, Unga Vuxna psyk Studie- och Yrkesvägledare från olika skolor Försäkringskassan Arbetslivet/Näringslivet Kyrkan Föreningslivet, idrottsföreningar/intresseföreningar/företagarföreningar m.fl. Studieförbunden M.fl. som är intresserad av målgruppen. De olika verksamheterna fortsätter att ansvara för sin del i detta arbete men har gemensamma möten runt de olika individerna. Vi tror också att det kommer bli synergieffekter i detta arbete som gynnar både målgruppen men även samhället i övrigt. Det återstår dock att lösa hur den ekonomiska fördelningen skall göras, det finns ju medel till detta arbete idag och utmaningen blir hur man samverkar runt detta. Vi behöver också lösa hur mötesplatsen skall se ut och inredas samt bemannas i fronten men detta tänker vi oss att målgruppen skall vara med och lösa. Vi kommer att arbeta lösningsfokuserat med individen i centrum och fylla denna verksamhet med de önskemål som framkommer ifrån målgruppen, hittills har vi identifierat följande saker att arbeta med: Skapa ett lokalt föreläsningsnätverk. Trainee/Utbildningskontrakt/Prova-på-platser/Sysselsättningsplatser. Temakvällar Gemensamma kurser/utbildningar Skapa en metod för lokal samverkan både resursmässigt, kompetensmässigt och ekonomiskt. Skapa bättre samverkan mellan alla parter och övriga parter i samhället inklusive lokala arbetslivet. Samordna arbetet med olika typer av praktikplatser genom en praktiksamordnare. Huvudansvariga i detta arbeta är Arbetsförmedlingen, Norrtälje och Norrtälje Kommun. 10

11 Målet är att alla ska ut i någon form av sysselsättning och hitta sin grej och därmed kunna skapa sin framtid. Ett annat mål är att vi i vår samverkan ska hitta flexibla lösningar för målgruppen. Mer specifika mål är att för gruppen år är det huvudsakliga målet att samtliga ska ha en personlig handlingsplan med uppsatta mål och delmål innan slutet av Det huvudsakliga målet för den här gruppen är att 100% ska ut i studier eller någon form av jobb eller annan sysselsättning. När det gäller de som är över 19 år ska vi ha kontaktat samtliga idag inskrivna/identifierade hos Arbetsförmedlingen och skrivit en handlingsplan även för dessa. Vi ska dessutom ha fått ut minst 50% av gruppen i någon form av sysselsättning innan slutet av Sysselsättningen kan bestå av studier, arbete eller någon form av sysselsättning. Vi ska också ha kartlagt så många som möjligt i målgruppen som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen för att försöka få ut även dessa i någon form av sysselsättning eller studier samt skriva handlingsplaner, senast utgången av

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utbildning är en av de viktigaste sakerna för ungdomars framtid. Ungdomar som saknar gymnasieutbildning riskerar att bli arbetslösa och få det svårt på många andra sätt.

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter 1 Innehåll Kommunen... 3 Enheten för arbete och kompetens... 3 Campus Västervik... 3 Arbetsmarknadsverksamhet... 3 Knutpunkten... 3 Ungdomsanställningar...

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

2012-10-18. Välkomna till seminariet Om Kökstrappan- En skola i samverkan

2012-10-18. Välkomna till seminariet Om Kökstrappan- En skola i samverkan Välkomna till seminariet Om Kökstrappan- En skola i samverkan 1 Samverkanspartner 2 Bakgrund till projektet SOU 2003:92, 2002 fanns 940 000 personer i åldrarna 16-24 år 70 000 färre i arbete jämfört med

Läs mer

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa

Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Allmänna utskottet 2011-04-13 31 19 Socialnämnden 2011-04-28 65 22 Dnr 2011/104-751 Medborgarförslag om bättre stöd till barn med tidiga tecken på psykisk ohälsa Ärendebeskrivning Kerstin Lindström anför

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Skellefteå. En gemensam ingång

Skellefteå. En gemensam ingång Skellefteå En gemensam ingång Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Tre viktiga faktorer Samordning Samverkan Samarbete Samordning:

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. Kartläggningen av unga mellan 16-24 i Knivsta

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år

Fallbeskrivningar. Mikael 19 år. Ruben 12 år. Therese 18 år. Tom 10 år Fallbeskrivningar Mikael 19 år Ruben 12 år Therese 18 år Tom 10 år Mikael 19 år Fallbeskrivning Mikael har haft svårigheter med relationer sedan han började i skolan. Föräldrarna beskriver honom som en

Läs mer

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning.

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning. Slutrapport Unga med funktionsnedsättning i Värmdö Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning Försäkringskassan Mona Eriksson, arbetsförmedlare och sius-konsulent Arbetsförmedlingen 2014-10-20

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen kring ungdomar 16-24 år.

Lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen kring ungdomar 16-24 år. Näringslivsenheten 2015-12-22 Lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen kring ungdomar 16-24 år. Bilaga 1 Målgrupp Sida 2 (16) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Fågelsta skolas likabehandlingsplan

Fågelsta skolas likabehandlingsplan VIPpärm Rev nr: 080818 Ersätter: 070807 Dok: 9.7 Flik: 9 Sid 1 (6) Fågelsta skolas likabehandlingsplan Antagen av skolråd, elevråd och samverkansgrupp. Beslutad av rektor den 1 mars 2007, reviderad 080818.

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Lokal överenskommelse mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-27 I den här kartläggningen

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbacksskolan Åsa Bergström rektor . Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Trollbacksskolan Verksamhet Grundskola F-5 skola Vår vision Ingen

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet:

Elevernas delaktighet: Vårdnadshavarnas delaktighet: Personalens delaktighet: 1 Vår vision: Vår vision på Långängskolan är att alla elever ska vara trygga, trivas och må bra. Ingen ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På Långängskolan skall alla elever och

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning

Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning Utbildningsförvaltningen Förebyggande arbete samt handlingsplan eller bekräftad användning av droger vid misstänkt Skolorna i Ronneby Kommun ska erbjudq bästa möjliga studiemiljö så att eleven ska kunna

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Skolresultat +psykisk hälsa = Sant

Skolresultat +psykisk hälsa = Sant Skolresultat +psykisk hälsa = Sant Uppsala 16 september 2013 ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psynk Varför ska vi samverka? Ing-marie.wieselgren@skl.se www.skl.se/psynk Stöd till riktade insatser

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638

Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638 Kommunstyrelsens arbetsutskott 202 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Överenskommelse mellan Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan avseende arbetslösa unga KS-2015/638 Arbetsutskottets

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015

Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun 2014-2015 Bli den du är! Var och en ska kunna bli allt det som den har förutsättning att bli! Elevhälsoplan vid Praktiska Gymnasiet Falun Elevhälsan ska bidra

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar.

Demokrati och inflytande. Utbildning med flexibilitet, individualisering och tillgänglighet, efter studerandes behov och förutsättningar. Mål vuxenutbildning Målområden som anges i Lpf 94 Kunskaper Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Utbildningsval Arbete och samhällsliv Bedömning och betyg Övrigt Målområden i Malmös Skolplan

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning. Therese Rostedt 22 mars 2016

Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning. Therese Rostedt 22 mars 2016 Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning Therese Rostedt 22 mars 2016 Underbara ungdomar som gillar våra UM Fantastisk personal på UM som gör ett bra och viktigt jobb Intresserade och engagerade

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010 Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Birgit Ahlberg Familjerådgivningen, Karolina Frick Fältsekreterare, Eleonora Karlsson Kurator LSS,

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam

Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam Alla har uppdraget men ingen kan förverkliga det ensam Nuläge Skolan erbjuder stöd inför ungdomarnas transition men stödet upphör i samband med skolavslutning Jobbtorget erbjuder arbetsmarknadsinriktat

Läs mer

Regionpolitik för barn och ungdomar

Regionpolitik för barn och ungdomar 2006-09-11 Regionpolitik för barn och ungdomar Rapport från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen www.socialdemokraterna.se/vastsverige Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i Sverige

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2011-2012 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer