Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror"

Transkript

1 Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Elisabeth Karlsson Bokförlaget BAS Göteborg

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 VARFÖR DETTA AVHANDLINGSÄMNE? 1.2 BAKGRUND Miljö E-handel Dagligvaruhandel en kortfattad branschbeskrivning 1.3 DISTANSHANDEL MED DAGLIGVAROR 1.4 PROBLEMDISKUSSION 1.5 SYFTE 1.6 FORSKNINGSFRÅGOR 1.7 AVGRÄNSNINGAR 1.8 AVHANDLINGENS DISPOSITION TEORETISK REFERENSRAM 2.1 LOGISTIK Definition av logistik Supply Chain Management Marketing channels Servicestyrd logistik Konkurrenskraftiga transportsystem Urbana godstransporter och citylogistik 2.2 EFFEKTIVITET Företagsekonomisk effektivitet Effektivitet i distributionssystemet för dagligvaror Effektivitet för vem? Sammanfattning om effektivitet 2.3 KUNDNYTTA/KUNDVÄRDE Nyttoteori/efterfrågeteori Värdeskapande Kundnöjdhet Bekvämlighet FORSKNINGSFRÅGOR 3.1 E-HANDELSLOGISTIK Affärsmodell Distributionsstrategi Leveransalternativ 3.2 KONSUMENTERNAS EFTERFRÅGAN

3 3.3 PRECISERING-FORSKNINGSFRÅGOR OCH INFORMATIONSBEHOV Forskningsfråga Forskningsfråga Forskningsfråga Forskningsfråga Sammanfattning forskningsfrågor/informationsbehov 90 METOD PARADIGM OCH METODSYNSÄTT SYSTEMTÄNKANDE Systemsynsättet FORSKNINGSDESIGN FORSKNINGSPROCESSEN SOFT SYSTEMS METHODOLOGY 103 E-HANDEL MED DAGLIGVAROR - EN EXPLORATIV STUDIE METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT KARTLÄGGNING AV FÖRETEELSEN E-HANDEL MED DAGLIGVAROR BRANSCHFÖRETRÄDARES SYN PÅ NUTID OCH FRAMTID Affärsmodeller Leveransalternativ år Leveransalternativ i framtiden Konsumentbeteende Avgifter och värdering av serviceinnehåll Samordning i distributionen Hantering av kylkedjan SAMMANFATTNING AV EXPLORATIV STUDIE 126 UTVÄRDERING AV BEPRÖVADE LEVERANSALTERNATIV RUTTPLANERINGSPROBLEMET Heuristiska metoder Matematiska metoder Dynamisk ruttplanering Ruttplaneringsproblem vid e-handel med dagligvaror METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Data Parameterinställningar Generering av scenarier Prestationsmått RESULTAT AV UTVÄRDERINGSSTUDIE 1 141

4 6.3.1 Fordonens fyllnadsgrad Antal leveranser per timme Antal körda kilometer per leverans Totalt resursbehov Leveranskostnad per order SAMMANFATTNING AV UTVÄRDERINGSSTUDIE KONSUMENTERS ERFARENHETER OCH VÄRDERING AV OLIKA LEVERANSALTERNATIV METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT-FOKUSGRUPPER Urval och sammansättning av fokusgrupperna Rekrytering genom existerande listor Antal fokusgrupper Strukturerade/ostruktureradefokusgrupper Genomförande och frågeguide Tillvägagångssätt vid analys Reliabilitet Validitet/trovärdighet Resultatens generaliserbarhet RESULTAT FRÅN FOKUSGRUPPUNDERSÖKNINGEN Bakgrundsinformation om deltagarna Erfarenhet av e-handel Fördelar med e-handel med dagligvaror Värdering av olika leveransalternativ Inköpsbeteende Priskänslighet Leveranserbjudandets utformning Framtida Internetkunder? SAMMANFATTNING OCH HYPOTESER Hypoteser inför webbenkäten METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT-WEBBENKÄT Typ av webbenkät Urval Konstruktion av frågeformulär Reliabilitet Validitet Generaliserbarhet RESULTAT FRÅN WEBBENKÄTEN Bakgrundsinformation om respondenterna 196

5 7.5.2 Inköpsmönster Olika leveransalternativ Hypotetiska leveranserbjudanden Betalningsvilja Samleverans med andra varor SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION Diskussion kring uppställda hypoteser Efterfrågade leveransalternativ METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT- CHAID-ANALYS RESULTAT - SEGMENTERING CHAID Bevakad hemleverans Mottagningsbox Utlämningsställe Avhämtningsställe SAMMANFATTNING POTENTIELLT REALISTISKA LEVERANSALTERNATIV UTVÄRDERING AV HYPOTETISKA LEVERANSALTERNATIV METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT-UTVÄRDERINGSSTUDIE Parameterinställningar RESULTAT AV UTVÄRDERINGSSTUDIE Fyllnadsgrad Genomsnittligt antal kilometer per order Genomsnittligt antal order per timme Totalt resursbehov Leveranskostnad per order SAMMANFATTNING OBEVAKAD HEMLEVERANS - EN MÖJLIG LÖSNING? UPPDATERAD LÄGESRAPPORT INFÖR IMPLEMENTERINGS-STUDIEN Existerande lösningar för obevakad hemleverans Erfarenheter av obevakad hemleverans i Sverige METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT -CONJOINTUNDERSÖKNING Val av attribut och nivåer Val av modellform Formulering av alternativ Urval Datainsamling Bortfallsanalys RESULTAT IMPLEMENTERINGSSTUDIE 279

6 Sociodemografiska faktorer Erfarenhet av Internet och e-handel Inköpsvanor Conjointanalys Simulering av leveranserbjudanden Klusteranalys SAMMANFATTNING DISKUSSION OCH SLUTSATSER FORSKNINGSFRÅGA 1: ERFARENHETER AV E-HANDEL MED DAGLIGVAROR OCH OLIKA LEVERANSALTERNATIV Affärsmodell Distributionsstrategi Leveransalternativ Problematik specifik för e-handel med dagligvaror FORSKNINGSFRÅGA 2: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OLIKA LEVERANSALTERNATIV ATT NÅ LÖNSAMHET Bevakad hemleverans Obevakad hemleverans FORSKNINGSFRÅGA 3: KONSUMENTERNAS BEHOV OCH ÖNSKEMÅL VID UTFORMNING AV LEVERANSALTERNATIV Identifiering av preferenser och attityder Behålla existerande kunder Attrahera nya kunder FORSKNINGSFRÅGA 4: REKOMMENDATIONER FÖR UTFORMANDE AV LEVERANSALTERNATIV SOM BIDRAGER TILL EN ÖKAD MARKNADSANDEL FÖR E-HANDEL MED DAGLIGVAROR Marknadsinträde Leveransalternativ Miljöargumentet Hemsidan Marknadsföring FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING Fooddeserts Effektiv ordersammanställning Möjligt att inkludera återvinning i returflödet? Samordna dagligvaruleveranserna med andra varor? 346 ENGLISH SUMMARY 349 REFERENSER 359

KANDIDATUPPSATS. Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel. Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson

KANDIDATUPPSATS. Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel. Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson Internationella Marknadsföringsprogrammet KANDIDATUPPSATS Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson Marknadsföring 15

Läs mer

Sociala medier i en B2G -miljö

Sociala medier i en B2G -miljö Sociala medier i en B2G -miljö Är sociala medier en användbar informationskanal i en Business-to-Government miljö? Författare: Ericson Victor Renman Andreas Handledare: Nordvall Anna-Carin Student Handelshögskolan,

Läs mer

Strategi för e-handel

Strategi för e-handel En studie av fem svenska företag inom den modeinriktade detaljhandeln som infört e-handel som komplement till sin traditionella handel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen

Läs mer

Green Cargo Logistics AB

Green Cargo Logistics AB Green Cargo Logistics AB Förändrade behov vid satsning mot e-handelslogistik Examensarbete Linköpings Tekniska Högskola Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling Handledare Green Cargo Logistics:

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen

D-UPPSATS. Kundlojalitet i försäkringsbranschen D-UPPSATS 2006:025 Kundlojalitet i försäkringsbranschen Fallstudier av Länsförsäkringar Norrbotten och Folksam Karin Morin Charlotta Rosell Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen

Läs mer

Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp

Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp Örebro University Örebro University School of Businesss Nationalekonomi, Uppsats avancerad nivå Handledare: Lars Hultkrantz Examinator: Daniela Andrén 14-1-8 Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Kundundersökningar, innovationer och lojalitet i transportföretag

Kundundersökningar, innovationer och lojalitet i transportföretag Centrum för tjänsteforskning SAMOT Inger Roos Margareta Friman Lars E Olsson Kundundersökningar, innovationer och lojalitet i transportföretag Arbetsrapport Oktober 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel FEK 591 Magisteruppsats Januari 2007 Företagsekonomiska institutionen Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel Författare: Sine Harmant Maria Sjöstedt Handledare:

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer

Vägen till e-handel - En fallstudie

Vägen till e-handel - En fallstudie Vägen till e-handel - En fallstudie Författare: Mattias Bäcklund & Viktor Erlandsson Handledare: Anneli Linde Student Handelshögskolan Vårtermin 2013 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Först och främst vill

Läs mer

Relationsskapande via sociala medier

Relationsskapande via sociala medier Magisteruppsats - marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Vårterminen 2009 Relationsskapande via sociala medier Hur detaljhandelsföretag kan arbeta med sociala medier för att stimulera och stärka

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

Neutrala B2B e-handelssystem

Neutrala B2B e-handelssystem Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID April 2005 LUNDS UNIVERSITET Neutrala B2B e-handelssystem Handledare Ingmar Tufvesson Författare Christian Fricke Johan Svärd Förord

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online

EXAMENSARBETE. Relationsmarknadsföring online EXAMENSARBETE 2006:119 CIV Relationsmarknadsföring online En studie av ett företag i golvvärmebranschen och dess möjligheter att utveckla relationen med slutanvändarna via Internet Patrik Pålsson Luleå

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling

Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Marknadsakademien Kandidatuppsats VT 2002 Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet Relationer och Samverkan - en förutsättning för grundskolans utveckling Handledare: Richard Gatarski Uppsatsförfattare:

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Varans väg till kunden

Varans väg till kunden Örebro Universitet, Handelshögskolan Företagsekonomi, avancerad nivå, självständigt arbete, 30hp Handledare: Frans Prenkert Examinator: Pia Lindell HT14, 2015-01-16 Varans väg till kunden En studie om

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

E-handel nästa steg i utvecklingen?

E-handel nästa steg i utvecklingen? Magisteruppsats, 10 poäng VT 2006 E-handel nästa steg i utvecklingen? En studie av e-handelsutvecklingen av dagligvaror Författare: David Jensen Anders Juslin Handledare: Paul Jönsson Sammanfattning Titel:

Läs mer

Kundlönsamhet i banker

Kundlönsamhet i banker FE7000KI Magisteruppsats HT 2002 Kundlönsamhet i banker En fallstudie av en svensk nischbank Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Författare: Karin Ewerlöf 781110 Susanna Kroon 781027 Handledare:

Läs mer

Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center

Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center En grund för fortsatta beslut rörande ett Urban Distribution Center i Norra Djurgårdsstaden Common enablers for an Urban Distribution Center

Läs mer