En blomstrande marknad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En blomstrande marknad"

Transkript

1 Inger Olausson En blomstrande marknad Handelsträdgårdar i Sverige med fyra fallstudier i Stockholms län UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Carlssons

2 Innehåll Förord 11 DEL 1 Inledning 14 INLEDNING Varför handelsträdgårdar? 15 Disposition 16 En expansiv period för trädgårdsnäringen 16 Syfte och forskningsfrågor 17 Definitioner och begrepp 19 Handelsträdgård 19 Trädgårdsmästare, orangör och trädgårdselev 20 Övriga ord och begrepp 21 Avgränsningar 24 Forskningsläge 25 Metod 31 Fallstudiemetodik 31 Att söka efter källmaterial 32 Urval av fallobjekt 34 Bearbetning, tolkning och analys 35 Källpluralism 36 Prisvariationer 36 Representativitet 37 Material 40 Kvantitativa data 40 Räkenskaper 40 Utredningar, officiell statistik med mera 42 Svenska trädgårdar 43 Texter 44 Tryckta skrifter" 45 Dagböcker och andra personliga anteckningar 45 Egna observationer 46 Besök på plats 46 Föremål, växter och bilder 48 Personlig kommunikation 50 Teoretiska utgångspunkter 51 Det resursbaserade perspektivet 51 Strategier 53 Om strategibegreppet 53 Michael Porters marknadsstrategier 54 Lokal förankring 54 Plats och rörelserum 55 Dynamisk förmåga 56 Min teoretiska föreställningsram 56

3 DEL 2 FALLSTUDIER Krusenbergs gårds handelsträdgård, Uppsala 58 Lokalisering 58 Bakgrund 60 Källmaterial 60 Odlingsarealer 62 Investeringar 64 Drivbänkar och växthus 64 Inventarier 65 Förbrukningsvaror 66 Arbetskraft 67 Marknad Förändring av sortimentet över tid 74 Försäljningens fördelning under ett år 75 Trädgårdsmästarens arbetsuppgifter 76 Arbete i bänkgården 81 Arbete i växthus och kaster 82 Reflektion 82 Antuna gårds handelsträdgård, Upplands Väsby 83 Lokalisering 83 Bakgrund 83 Källmaterial 86 Odlingsarealer 88 Investeringar 89 Förbrukningsvaror 89 Gödsel och jordförbättringsmedel 90 Växtskyddsmedel 90 Bränsle 90 Övrigt 90 Arbetskraft 91 Marknad Odling på friland 98 Odling i drivbänkar 99 Odling i växthus och kast 100 Förändring av sortimentet över tid 100 Reflektion 101 Nilssons handelsträdgård, Runmarö 102 Lokalisering 102 Bakgrund 102 Källmaterial 104 Odlingsarealer 107 Investeringar 108 Drivbänkar 108 Växthus 109 Bevattningsproblematiken 111 Båt 112 Förbrukningsvaror 112 Gödsel och jordförbättringsmedel 112 Växtskyddsmedel 114 Arbetskraft 115 Arbetad tid 115 Kunskapsuppbyggnad 116 Marknad och försäljning Odling på friland 122 Odling i drivbänkar 124 Odling i växthus 124 Inköp för vidare försäljning 124 Förändring av sortimentet över tid 125 Engagemang utöver företaget 125 Reflektion 126

4 Nora handelsträdgård, Danderyd 127 Lokalisering 127 Bakgrund 127 Källmaterial 131 Odlingsarealer och investeringar 132 Drivbänkar 132 Växthus 134 Inventarier 134 Förbrukningsvaror 135 Gödsel och jordförbättringsmedel 135 Växtskyddsmedel 135 Bränsle 136 Vatten 136 Övrigt 136 Arbetskraft 137 Marknad och försäljning Inköp av växtmaterial 142 Förändring av sortimentet över tid 143 Specialiteter 145 Odlingsmetoder 147 Reflektion 147 Sammanfattning av fallstudierna 149 Krusenbergs gårds handelsträdgård 150 Antuna gårds handelsträdgård 150 Nilssons handelsträdgård 151 Nora handelsträdgård 152 DEL 3 HANDELSTRÄD GÅRDENS RESURSER Kunskap och kunskapsuppbyggnad 154 Kunskap om trädgårdsodling spreds 154 Sällskap och föreningar 155 Efterfrågan på trädgårdsprodukter ökade 156 Trädgårdsutbildningarna blev allt fler 158 Praktiska och teoretiska kunskaper 158 Praktik i Sverige och utomlands 159 Organisationer och förbund 160 Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund 161 Sveriges konditionerade trädgårdsmästaresförbund 161 Personella resurser i fallstudierna 162 Herrgårdsträdgårdarna 162 De enskilda företagen 162 Sammanfattning 164 Odling och odlingsteknik 165 Frilandsodling 165 Odling under glas 168 Drivbänkar 168 Växthus 171 Odlingen under glas i fallstudierna 171 Förbrukningsvaror 173 Växtmaterial 173 Uppvärmning av varmbänkar och växthus 174 Underhåll 175

5 Jord, gödsel och jordförbättring 175 Bevattningsvatten 176 Växtskyddsmedel 178 Löv 179 Resursernas tillgänglighet vid herrgårdarna 180 Sammanfattning 180 Sortiment 182 Exempel från Stockholms län 182 Köksväxter under glas 184 Köksväxter på friland 186 Snittblommor och krukväxter 188 Frukt och bär 191 Frukt 191 Bär 192 Grövre och finare trädgårdskulturer 194 Allt fler specialiserade företag 195 Sammanfattning 196 Handelsträdgårdarnas lokalisering 198 Handelsträdgårdarnas koppling till resurstäta platser 198 Avfall, mark och förmånliga lån 199 Transporter av ömtåliga varor 201 Med närhet till marknaden 201 Effektivare transporter 202 Allt längre avstånd mellan producent och konsument 203 Sammanfattning 205 Avsättningen av trädgårdsprodukter 207 Okad konkurrens 207 Import 208 Avsättningen för trädgårdsprodukter i Stockholm 210 Handeln förändrades 212 Den viktiga kvalitetsfrågan 213 Handelsträdgårdarnas marknadsstrategier 216 Nilssons handelsträdgård 216 Nora handelsträdgård 217 Herrgårdsträdgårdarna 218 Sammanfattning 219 DEL 4 TRÄDGÅRDS NÄRINGEN OCH SAM HÄLLET En småskalig men ekonomiskt betydelsefull näring 222 Arbetsvillkoren inom trädgårdsnäringen 222 Handelsträdgårdarnas ekonomiska betydelse 223 Handel och politik på en internationell marknad 225 En allt mer rationaliserad produktion 226 Slutsatser och diskussion 228 Odlingen i växthus och drivbänkar 229 Lokal förankring och förändringar i omgivningen 231 Kompetens och omvärldsbevakning 233 Sortiment och dynamisk förmåga 234

6 Herrgårdsträdgårdarnas konkurrenskraft 235 Utblickar 238 Fortsatt forskning 240 Internationella jämförelser 240 Nya frågor till befintligt material talets andra hälft 243 Andra typer av trädgårdsföretag 243 Genusperspektiv 244 SUMMARY A Flourishing Märket Märket gardens in Sweden from with four case studies from Stockholm County 246 DEL 6 BILAGOR Bilaga 1 Växtskyddspreparat och handelsgödselmedel 270 Bilaga 2 Krusenbergs gårds handelsträdgård sortiment 271 Bilaga 3 Krusenbergs gårds handelsträdgård - inventarier 274 Bilaga 4 Krusenbergs gårds trädgårdar - arbetskraft 276 Bilaga 5 Antuna gårds handelsträdgård sortiment 278 Bilaga 6 Nilssons handelsträdgård sortiment 280 Bilaga 7 Nora handelsträdgård - sortiment 282 DEL 5 LITTERATUR OCH KÄLLOR Litteratur och källor 256 Otryckta källor 256 Tryckta källor 258 Internet 267 Personliga meddelanden 267

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft!

LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft! Välkommen som medlem i LRF och LRF Trädgård! Du som är producent av trädgårdsprodukter, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna. Tillsammans

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Turism i natur. Definitioner, omfattning, statistik RAPPORTSERIEN. Peter Fredman, Sandra Wall Reinius & Christine Lundberg

Turism i natur. Definitioner, omfattning, statistik RAPPORTSERIEN. Peter Fredman, Sandra Wall Reinius & Christine Lundberg R 2009:23 Turism i natur Definitioner, omfattning, statistik Peter Fredman, Sandra Wall Reinius & Christine Lundberg Med bidrag av C. Michael Hall, Michael Yuan & Laila Gibson Turismforskningsinstitutet

Läs mer

Regioner, handel och tillväxt

Regioner, handel och tillväxt Regioner, handel och tillväxt Marknadskunskap för Stockholmsregionen Rapport 6 1998 Regionplane- och trafikkontoret Tryck från Regionplane- och trafikkontoret Rapporter 1995:1 Regionplanering i praktiken

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag Starta, leva, växa Solo- och mikroföretag i gles- och landsbygder September 2007 Regeringsuppdrag Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2007 i uppdrag att kartlägga solo- och mikroföretagens

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Hur kan jag handla? En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete med att kombinera och integrera två butiksformat

Hur kan jag handla? En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete med att kombinera och integrera två butiksformat Institutionen för Service Management Hur kan jag handla? En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete med att kombinera och integrera två butiksformat Master uppsats, 30hp Vårterminen 2012 Författare:

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Gråt inte över spilld mjölk, den kanske inte är värd mer!

Gråt inte över spilld mjölk, den kanske inte är värd mer! Gråt inte över spilld mjölk, den kanske inte är värd mer! - Om konsumentens värdering av det småskaliga mejeriföretagets kommunikation Magisteruppsats 15 hp Marknadsföring FEA411, HT 2012 Författare Johansson,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten

Sammanfattning. Författare: Frida Gustavsson och Sara Ljungsten KANDIDATUPPSATS Sammanfattning Titel: Ledaren är den våg som driver skeppet framåt En kvalitativ studie om ledarskap, där kompetensutveckling av produktionsledare, en ledarskapsmodell och en medarbetarundersökning

Läs mer

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsens, Jordbruksverkets, Fiskeriverket och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut

Läs mer

I huvudet på en chef. - service management?

I huvudet på en chef. - service management? Mälardalens högskola Ekonomihögskolan EM0660, Marknadsföring för varor och tjänster PM2, 3 poäng PM-handledare: Lennart Haglund och Madelaine Lundberg I huvudet på en chef - service management? Författare

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND?

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C, vt 2003 Handledare: Örjan Pettersson VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? EN STUDIE AV LIVSFORMER I SORSELE KOMMUN Madeleine Eriksson ABSTRACT

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg

Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ekonomisk förening - En fallstudie av fyra ekonomiska föreningar i Gävleborg Ingela Jansson & Maria Stolt 2011 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Företagsekonomi C-uppsats Ekonomprogrammet Handledare:

Läs mer