VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen"

Transkript

1 VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst % av Sveriges totala bidrag till utsläppen av klimatpåverkande gaser. Största delen uppstår i primärproduktionen, men stora variationer föreligger mellan olika produkter. Det finns relativt få studier som rör växthusodlade produkter, undantaget tomat. Studier på växthusproduktion av blommor pågår, vilket kommer att ge bättre underlag för regler inom detta område framöver. Uppvärmningen står för den allt överskuggande delen av klimatpåverkan från växthus. Till skillnad från till exempel spannmålsodling bidrar produktionen av mineralgödsel knappt alls till klimatpåverkan och uppgick i studier endast till ca 1 % av systemets klimatpåverkan. Även transporternas andel av klimatpåverkan var närmast försumbar om man jämför nordeuropeisk produktion i uppvärmda växthus. Recirkulerande system ökar kväveutnyttjandet väsentligt och minskar därmed ytterligare påverkan från mineralgödseltillverkningen. För spanska tomater odlade i ouppvärmda växthus står själva odlingen tvärtom för en liten del av hanteringskedjans klimatpåverkan. Överlag är produktionsnivån en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till i växthusodling; det blir fler produkter att slå ut klimatpåverkan på. Omställning till användning av biobränsle pågår för flertalet driftsinriktningar i Sverige. Samtidigt med omställningen till biobränsle har energiförbrukningen minskat genom användning av väv som dras för nattetid eller fastmonterad plastfolie. Vilket bränsle som används för uppvärmning av växthus har en avgörande betydelse för hur mycket växthusgaser som produktionen genererar. Genom att övergå från t ex naturgas till flis för uppvärmning av växthuset kan klimatpåverkan reduceras med i storleksordningen 85 %. Syfte och omfattning Syfte Syftet med detta regelverk är att minska klimatpåverkan genom att skapa ett märkningssystem för mat där konsumenterna kan göra medvetna klimatval och företagen kan stärka sin konkurrenskraft.

2 Det är fritt för regelägare och certifieringsstandarder att använda dessa regler under förutsättning att de kopplas till certifierade system som arbetar med uthållig utveckling. Certifieringen görs av en tredje part som är ackrediterad för den aktuella standarden. Omfattning Reglerna omfattar idag produktionsområdena frukt & grönt, spannmål & trindsäd samt fisk & skaldjur, samtliga av låg förädlingsgrad. Under 2009 kommer reglerna kompletteras med regler för köttprodukter och ägg. Detta dokument behandlar regler för växtodling. Kapitlen i dokumentet är uppdelade i mål, regler och i vissa fall, rekommendationer. Målen beskriver vart vi vill komma med reglerna inom området, reglerna talar om vad som måste göras för att produktionen ska bli godkänd och rekommendationerna visar på ytterligare åtgärder som kan göras för att minska produktionernas klimatpåverkan. Rekommendationerna kan i framtiden komma att införas som regler. Definitioner Alternativa köldmedier är ammoniak (GWP = 0) och koldioxid (GWP = 1). Förnybara energikällor inkluderar vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle. Även spillvärme inkluderas i detta begrepp. GWP (Global Warming Potential) anger den potentiella växthuseffekten av en gas i förhållande till samma mängd koldioxid. Anges ofta i ett 100-års perspektiv. Koldioxidekvivalenter är en enhet för att jämföra växthuseffekten av olika gaser uttryckt i mängden koldioxid med samma växthuseffekt. Livscykelanalys är en sammanställning och utvärdering av den potentiella miljöpåverkan för ett produktionssystem under dess livscykel, från anskaffning av råmaterial eller naturresurser till slutlig kvittblivning. Syntetiska köldmedier är av typen freon som HFC, CFC och HCFC (GWP = ). Krav på revisorer Revisorer som utför certifiering enligt dessa regler skall ha god kunskap om klimatpåverkan inom livsmedelskedjan, åtgärder för minskad klimatpåverkan samt LCA-metodik.

3 Växthusodling av grönsaker, krukväxter och blomsterlök Ett minimikrav för att kunna bli certifierad enligt dessa regler är att produktionen är certifierad enligt KRAV eller Svenskt Sigill eller motsvarande certifieringssystem med relevanta miljökrav. Godkännande av andra system görs av klimatmärkningssystemets styrgrupp. 1.1 En energianalys ska årligen göras som inkluderar bränsle för uppvärmning, belysning, kylrum och ev. koldioxidproduktion samt användning av el per producerad mängd gröda och per m 2. För krukväxter används enbart nyckeltalet i relation till yta, inte till producerad mängd. Energianvändningen ska delas upp i förnybar och fossil energi. 1.2 Baserat på energianalysen ska en plan upprättas över hur energianvändningen kan effektiviseras. Producenten skall i tillämpliga fall kunna uppvisa en plan för övergång till förnybara energikällor. 1.3 En av följande två regler skall vara uppfylld: Energianvändning sammantaget för uppvärmning, belysning, kylrum samt tillverkning av CO 2 ska till 75 % utgöras av förnybara energikällor eller spillvärme på årsbasis. Fossil energi får uppgå till högst 2,5 kwh/m 2 och odlingsvecka i genomsnitt under kulturtiden. 1.4 Uppvärmda växthus skall vara utrustade med energiväv eller plastfolie (undantaget dubbelmaterialhus) i syfte att reducera energiåtgången när odling sker under perioden 15/10 och 1/4. Användning av köldmedia Denna regel är utformad för de producenter som använder kylutrymmen i produktionen. 1.5 Vid kyllagring av produkter får syntetiska köldmedier inte användas. Transporter inom gården och vid försäljning av produkter Målet med reglerna är att minska klimatpåverkan från transporten av livsmedel. Dessa regler gäller primärproducenten. För annan aktör som märker en konsumentförpackning med en märkning som uppfyller detta regelverkfinns ett eget regelpaket i avsnitt x.

4 1.6 Egna och inhyrda förare ska ha genomgått en utbildning i energieffektivt körsätt. Uppdatering av utbildningen ska ske minst vart femte år. 1.7 Företaget bör kunna uppvisa en plan för successiv övergång till förnybara bränslen/drivmedel. 1.8 Vid val av transportföretag skall följande krav ställas: Företaget skall vara anslutet till branschens system för klimatmärkning av transporter, när ett sådant finns. Företaget skall kunna visa en plan för successiv övergång till förnybara bränslen/drivmedel.

5

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Version 2010:1, antagen av projektets styrgrupp 2010-03-19 Syfte och omfattning Det finns idag två viktiga globala miljöfrågor

Läs mer

Klimatcertifiering för mat 2010:2. Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel

Klimatcertifiering för mat 2010:2. Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel antagen av projektets styrgrupp 2010-05-17 Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Syfte och omfattning Det finns idag två viktiga globala miljöfrågor som delvis

Läs mer

Primärproduktion av livsmedel En förstudie avseende köldmedium och energianvändning. Rapport 2011:2

Primärproduktion av livsmedel En förstudie avseende köldmedium och energianvändning. Rapport 2011:2 Rapport 2011:2 Primärproduktion av livsmedel En förstudie avseende köldmedium och energianvändning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ulla Lindberg Markus Lindahl Lennart Rolfsman 1 Förord Denna rapport

Läs mer

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5)

Matens miljöpåverkan. 2012-01-18 Sid 1 (5) 2012-01-18 Sid 1 (5) Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus. Livsmedelsproduktionen påverkar även andra miljöaspekter som övergödning

Läs mer

Produktion av krukodlade örtkryddor i växthus och dess utsläpp av växthusgaser i Sverige

Produktion av krukodlade örtkryddor i växthus och dess utsläpp av växthusgaser i Sverige SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID JLT-FAKULTETEN Examensarbete inom Trädgårdsingenjörsprogrammet Odling 15 hp Produktion av krukodlade örtkryddor i växthus och dess utsläpp av växthusgaser i Sverige -energianvändning

Läs mer

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar)

Kartläggningen ska kunna styrkas med fakturor eller liknande. a) använd mängd direkt energi i relation till areal för växtodlingen (kwh per hektar) Ändringar i IP SIGILL Mjölk_tillvalsregler klimat_111215.doc Förändringar i IP SIGILL Mjölk, tillvalsregler för klimatcertifiering Nummer Befintlig regeltext/verifiering Ny formulering 1 K Rubrik: 1K Energianvändning

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV RAPPORT 2009:5 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV GRISKÖTT UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från grisköttsproduktion

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG RAPPORT 2009:7 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från äggproduktion

Läs mer

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Sid 1 (11) Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Referensmiljöer för framtidens produkter DATUM: 2012-08-09 FÖRFATTARE: Karolina Nätterlund och Tomas Östberg Sid 1 (11) 1 Sammanfattning Med projektet

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01

IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 IP SIGILL Standard Utgåva 2013:1 Giltig från 2013-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP sigill frukt & grönt Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-05-28 1(26) Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun Handlingsplan 2008-2012 Antagen av kommunfullmäktige 48/2008 2008-05-28 1(26) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Förutsättningar för förnybar energi i svensk växthusodling

Förutsättningar för förnybar energi i svensk växthusodling Institutionen för teknik och samhälle Miljö- och energisystem Förutsättningar för förnybar energi i svensk växthusodling Mikael Lantz, Gunnel Larsson och Torbjörn Hansson Rapport nr 57 Februari 2006 Adress

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Kriterier 2011:1 1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Nonnens vänner 15 maj 2008 Jan Eksvärd, LRF

Nonnens vänner 15 maj 2008 Jan Eksvärd, LRF Klimatmärkning av livsmedel hur påverkar det bonde och konsument? Nonnens vänner 15 maj 2008 Jan Eksvärd, LRF Innehåll: Klimatutveckling, prognoser, mål Sårbarhet för jordbruket LRFs arbete Åtgärder inom

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer