LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft!"

Transkript

1 LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft!

2 Välkommen som medlem i LRF och LRF Trädgård! Du som är producent av trädgårdsprodukter, liten som stor, spelar en viktig roll i de gröna näringarna. Tillsammans med andra odlare av bär, frukt, grönsaker och prydnadsväxter kan vi skapa bättre förutsättningar för svensk trädgårdsproduktion och ökad konkurrenskraft för våra odlingsföretag. LRF är en av Sveriges största folkrörelser och en av styrkorna är att vi är många. Med ca medlemmar i ryggen får vi politiker i Bryssel, i Stockholm och i din kommun att förstå hur verkligheten ser ut på landsbygden. LRF Trädgård är en branschavdelning inom LRF som arbetar med att tillvarata trädgårdsföretagarnas intressen, till exempel vad gäller växtskydd, konkurrenskraft och främjande. LRF Trädgårds syfte är att skapa förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet i våra medlemsföretag. För att kunna påverka omvärlden behöver LRF fler medlemmar och för att påverka LRF i en riktning som är positiv för trädgårdsföretagare, behöver LRF Trädgård fler medlemmar. Ju fler vi är, desto mer kan vi bidra till att företagen på landsbygden blir mer lönsamma och attraktiva. Eva Anflo Chef LRF Trädgård 2 LRF OCH LRF TRÄDGÅRD Foto: Mats Alm/JollyMedia, Elin Windfäll, Ola Ekstrand, Tomas Södergren, Hanna Brandt

3 Ett LRF för dig Vad är LRF? Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. LRF är uppbyggt med lokalavdelningar, kommungrupper och regioner, och det högsta beslutande organet är den årliga riksförbundsstämman. Stämman väljer förbundsstyrelsen som utför de uppdrag som stämman beslutat om, med hjälp av de anställda inom Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB). Medlemmar LRFs Riksförbundsstyrelse Lantbrukarnas Ekonomi (LEAB) Dotterbolag LRF Trädgård LRFs Trädgårdsdelegation Expertenheter 6 st branschavdelningar 10 sektioner Vad är branschavdelningarna? Inom LRF finns sex branschavdelningar, som alla är en del av LRF, men som också har externa parter. Syftet med branschavdelningarna är att samla och samordna kompetens inom ett specifikt område för att bättre ta tillvara den kunskap som finns. Vad är LRF Trädgård? LRF Trädgård är en av LRFs sex branschavdelningar och arbetar med att tillvarata trädgårdsföretagarnas intressen. Målet är att stärka de svenska trädgårdsproducenternas inflytande över politiska spelregler och möjligheter på marknaden. LRF Trädgård har ansvar för de trädgårdsspecifika näringspolitiska frågorna. Arbetet leds av LRFs Trädgårdsdelegation. LRF Trädgårds medlemmar är indelade i sektioner beroende på produktionsinriktning. Sektionerna arrangerar medlemsnära aktiviteter som seminarier, utbildningar och studieresor, då man träffas, diskuterar och utbyter erfarenheter. LRF OCH LRF TRÄDGÅRD 3

4 LRFs påverkansarbete ger resultat! Här är några exempel där LRF har påverkat och nått framgång: Bättre skydd mot och förhindrad spridning av allvarliga växtskadegörare genom EU-samarbete. LRFs Brysselkontor öppnar för politiska kontakter och samarbete med andra bondeorganisationer. LRF Trädgård bevakar särskilt EUs fytosanitära regelverk. Regeringens konkurrenskraftsutredning om ökad produktion i jordbruket och trädgårdsnäringen. Utredningen presenterades i mars 2015 och många av LRFs synpunkter har tagits med. Växtskydd och energiskatter behandlades särskilt av Konkurrenskraftsutredningen. Regeringen har tillsatt en utredning om dricksvatten, delvis efter LRFs önskemål. Utredningen ska undersöka konflikter vid inrättande av vattenskyddsområden. Minskad risk för att jordbruksmark exploateras. Istället blir förtätning av stadsbebyggelse lättare genom bullersamordningen, som syftade till att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Upphandlingsutredningen slog fast att svenska kommuner och landsting kan ställa högre krav på till exempel miljöskydd, vilket gynnar svenska producenter. Röster om medlemskapet: Nu känns det viktigare än någonsin att vara medlem i LRF Trädgård, vårt familjeföretag har varit medlem i decennier. I takt med att vi blir allt färre odlare så ökar betydelsen av att få träffa kolleger, stödja Blomsterfrämjandets viktiga arbete och inte minst att driva de näringspolitiska frågorna. Lena Brandt odlar prydnadsväxter och driver familjeföretaget Brandts Handelsträdgård i Umeå. Det är viktigt med en organisation som ordnar olika mötesplatser och medlemsaktiviteter, där vi kan diskutera och driva viktiga frågor som till exempel ett förbättrat växtskydd. Mötena kan också ge idéer till framtida forskning och vi har god kontakt med SLU. Erik Blomquist odlar kålrötter och driver tillsammans med sin bror företaget Bröderna Blomquist i Borensberg, Östergötland. 4 LRF OCH LRF TRÄDGÅRD

5 Vårt växtskyddsarbete För många arealmässigt små grödor har det blivit allt svårare att få tillgång till nya, effektiva och säkra växtskyddsmedel. Det gäller oavsett om man odlar ekologiskt eller konventionellt. Ansökningar. När det saknas godkända växtskyddsmedel mot specifika skadegörare finns det möjlighet för en tredje part att söka antingen dispens, utvidgat produktgodkännande eller ömsesidigt erkännande hos Kemikalieinspektionen. LRF är den organisation som gör ansökningar för att få tillgång till växtskyddsmedel som rör trädgård. LRFs Trädgårdsdelegation tar beslut och prioriterar vilka problem som måste lösas genom en ansökan. Beslut och prioriteringar förankras bland LRF Trädgårds sektioner och medlemmar. Du som är medlem i LRF Trädgård kan påverka arbetet genom att svara på den enkät om dina behov kring växtskydd som årligen skickas ut och genom att kontakta din sektionsstyrelse. Minor Use-projektet. Minor Use är ett projekt som drivs av LRF för att bredda tillgången på biologiska, fysikaliska och kemiska växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning. I princip berörs alla grödor inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen. Projektet omfattar även utveckling av ny odlingsteknik för ett bättre växtskydd. Läs mer om LRFs och LRF Trädgårds växtskyddsarbete på Godkända ansökningar och positiva resultat kommer alla trädgårdsproducenter till del, men finansieras av medlemsavgifter. Hjälp oss och var med och bidra till arbetet, genom ett medlemskap i LRF och LRF Trädgård! LRF OCH LRF TRÄDGÅRD 5

6 Håll dig uppdaterad Som medlem i LRF Trädgård får du information om aktiviteter och viktiga frågor via LRF Trädgårds digitala nyhetsbrev som skickas ut varannan vecka per e-post. I LRF-medlemskapet ingår dessutom tidningen Land och Land Lantbruk, i vilken LRF Trädgård har särskilda medlemssidor 2-4 gånger om året. Mycket information finns också på LRFs hemsida, Vid akuta lägen skickas viktig information direkt ut till LRF Trädgårds medlemmar både via e-post och via vanlig post. Målet med informationsspridningen är att snabbt informera dig som företagare och för att visa upp resultatet av vårt medlemsarbete. Medlemsträffar och aktiviteter LRF är uppbyggt med lokalavdelningar, kommungrupper och regioner. Här har man som medlem möjlighet att delta i aktiviteter och få information och hjälp med frågor som berör det egna företaget. LRF Trädgårds medlemsnära arbete drivs i sektionerna, i vilka medlemmarna är indelade beroende på produktionsinriktning. Sektionerna organiserar företagsutvecklande medlemsträffar som seminarier, utbildningar och studieresor. 6 Medlemsrabatter från LRF Samköp Som medlem i LRF har du möjlighet att göra enkla och lönsamma inköp från leverantörer som har relevanta produkter och tjänster för dig. Här är ett urval rabatter som kan vara intressanta för dig. Alla rabatter hittar du på lrf.se/rabatter. Ahlsell. Rabatt på hela sortimentet som innehåller produkter inom VVS, el, bygg, verktyg och maskiner, personlig skyddsutrustning samt arbetskläder. Bilar. LRF-medlemmar får både rabatt och bonus på nyinköp av en mängd olika bilmärken. Euromaster. Rabatt på däck till bilar och maskiner. IKEA. LRFs företagarmedlemmar med IKEA BUSINESS-kort kopplat till LRF Samköps avtal får rabatt på allt, även på kampanjer och erbjudanden. Preem. Rabatterade priser på eldningsolja, smörjmedel och diesel. Scandem. LRF Samköps elavtal kapar pristopparna genom att Scandems experter köper in el i förväg när priset är som förmånligast. Förnybar el med trygghet och bra pris. LRF OCH LRF TRÄDGÅRD

7 Så här blir du medlem i LRF och LRF Trädgård Kontakta LRFs Medlemsservice på eller Meddela att du även vill vara medlem i LRF Trädgård. Fyll i talongen sist i denna folder, och skicka in. Kostnad för medlemskapet från och med 2015 LRF-medlemskapet kostar 1625 kr/år om du varken äger/brukar åker eller skog och din årsomsättning är under kr/år. Om du brukar eller äger mark eller har högre omsättning är avgiften högre, men maximalt 6900 kr/år. Moms tillkommer på den del som överskrider 260 kr. För medlemskap i LRF Trädgård tillkommer en avgift som baseras på hur stor odlingsareal du har. Lägsta avgiften är 1500 kr. De olika sektionerna har sedan egna avgifter som ibland är fasta eller rörliga beroende på odlingsareal eller omsättning. Moms tillkommer. För dig som har företag är alla avgifter, förutom 260 kr, avdragsgilla. Frågor om medlemskapet och verksamheten Om du har frågor om LRF-medlemskapet, kontakta LRFs Medlemsservice på eller Om du har frågor om verksamheten inom LRF Trädgård, kontakta: Annika Öhman, eller Maja Persson, eller Med reservation för eventuella tryckfel eller ändringar efter att broschyren tryckts. Läs mer om LRF Trädgård på hemsidan Välkomsterbjudande Bli medlem *) och få en rådgivningscheck att använda som betalning för LRF Konsults tjänster inom ekonomi, affärs - råd givning, juridik eller fastighetsförmedling (värde 750 kr). RÅDGIVNINGS- CHECK *) Erbjudandet gäller för dig som blir ny medlem i LRF och vid ett tillfälle under 2015, dock ej familjemedlemmar. Kan ej kombineras med andra erbjudanden från LRF Konsult. LRF OCH LRF TRÄDGÅRD 7

8 Lantbrukarnas Riksförbund Medlemsservice Svarspost Karlstad Frankeras ej LRF betalar portot

9 Medlemsansökan Ja, jag vill bli medlem. Jag önskar betala via autogiro. Jag är redan medlem i LRF och vill bli medlem i LRF Trädgård. Jag vill ha mer information, kontakta mig (vänligen fyll i namn och telefonnummer nedan). Namn Personnummer Medlemsnummer LRF Företagsnamn Organisationsnummer Adress Postnummer Hemtelefon Postadress Mobiltelefon E-postadress Produktiv areal skogsmark ha. Total brukad areal åker ha. Total odlingsareal trädgårdskultur Omsättning inom de gröna näringarna * Studerande t o m (år och månad) Vilken produktionsinrikting har du? Bär Frilandsgrönsaker Frukt Annan produktionsinriktning Industrigrönsaker Plantskola Potatis Prydnadsväxter Växthusgrönsaker Ja tack, jag vill ha en rådgivningscheck på 750 kronor hos LRF Konsult (se sid 7) Uppgifterna du lämnar sparas för att kunna ge dig som medlem i LRF tillgång till anpassad information, tjänster och erbjudanden. Uppgifterna används även för intern statistik inom LRF. Fullständig information om PuL hittar du på lrf.se/pul * Omsättningen är de samlade intäkterna i företaget inklusive arrende, gårdsstöd och övriga EU-ersättningar. Omsättning från skogsavverkning ingår inte. Kampanjkod: LRF Trädgård - tillsammans för växtkraft!

10 Frågor och svar om medlemskapet i LRF och LRF Trädgård LRF 2015 Jag är redan medlem i LRF. Behöver jag vara medlem i LRF Trädgård också? Ja, det behöver du. LRF Trädgård är den branschavdelning inom LRF som särskilt arbetar med att tillvarata trädgårdsföretagarnas intressen. För att vara en stark branschavdelning behöver vi vara många medlemmar. Som medlem i LRF Trädgård har du dessutom fler möjligheter att påverka LRF, dels genom LRFs lokalavdelningar och dels genom LRF Trädgårds sektioner. Kan jag träffa andra trädgårdsföretagare genom LRF Trädgård? Självklart! Att delta i sektionsverksamheten inom LRF Trädgård är det bästa sättet att träffa andra trädgårdsföretagare. LRF Trädgårds medlemmar är indelade i olika sektioner beroende på produktionsinriktning. Genom att delta i medlemsaktiviteterna som anordnas, träffar du inte bara andra trädgårdsföretagare, utan även andra som odlar just bär, frukt, grönsaker eller prydnadsväxter, på friland eller i växthus. Vad gör LRF och LRF Trädgård för att locka unga till trädgårdsbranschen? LRF anordnar med jämna mellanrum ägarskiftesdagar och LRF Trädgård har arrangerat flera studiebesök till företag som har lyckats i generationsskiftet. Just nu samarbetar LRF och SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) i en gemensam satsning för att öka attraktionskraften för att få unga och nya företagare till de gröna näringarna. Jag vill utveckla mitt företagande och få ökad lönsamhet, kan LRF sånt? LRF har företagsutvecklare över hela landet som hjälper till och stöttar medlemmar som vill utveckla sig själva och sina företag. LRF erbjuder dessutom utbildningar och LRF Trädgård arrangerar studiebesök, resor och träffar med andra trädgårdsföretagare. Meningen är att du ska få möjlighet till erfarenhetsutbyte och företagsutveckling på dina egna villkor. LRF Stockholm. Telefon

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

teckna avtal sänk din elkostnad!

teckna avtal sänk din elkostnad! MedlemsEl LO verkar för ett rättvisare samhälle och vill därför förbättra villkoren för så många människor som möjligt. MedlemsEl är det elavtal som LO-förbundens medlemmar kan ansluta sig till för att

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag.

Att vara sin egen. Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Att vara sin egen Sveriges Ingenjörer hjälper dig som driver eller funderar på att starta eget företag. Starta Eget-trenden i Sverige är stark idag. Allt fler yrkesverksamma går från att vara anställda

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10

Kapitel 1 Så använder du Energiföretagaren s. 4. Kapitel 2 Ditt företag idag och dina planer för framtiden s. 10 Energiföretagaren Arbetshäfte Detta arbetshäfte är framtaget i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera och utveckla ett energiföretagande

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Vi har en stark tilltro till vår kompetens

Vi har en stark tilltro till vår kompetens Medlem i BUS En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer