BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsnninnesverksamhet Beskrivning och utvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsnninnesverksamhet Beskrivning och utvärdering"

Transkript

1 GÖTEBORG STUDIES IN CONSERVATION 21 BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsnninnesverksamhet Beskrivning och utvärdering AGNETA THORNBERG KNUTSSON GOTEBORGS UNIVERSITET ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS

2 INNEHALL EDITOR's PREFACE 11 FÖRORD 17 FÖRKORTNINGAR is 1. INLEDNING 19 BAKGRUND 20 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE 22 Frågeställningar 25 Syfte TEORETISKA PERSPEKTIV OCH METOD 26 Vad är kulturarv och vad är kulturvård? 26 Vad är en utvärdering? 28 Utvärdering och forskning 29 Utvärdering av program och utvärdering som process 30 Formativ och summativ ansats 33 Målrelaterad utvärdering 36 Målfri utvärdering och bieffektsutvärdering 37 Fallstudier i en utvärdering 40 KÄLLMATERIAL 42 Län och byggnadsminnen 42 Dokument 43 Observationer 46 Intervjuer 46 KUNSKAPSÖVERSIKT OCH LITTERATUR 47 Utvärdering 47 Offentlig styrning 50 Byggnadsminnen 53 " DISPOSITION OCH AVGRÄNSNINGAR KULTURMIUOVARDENS MÅL OCH MEDEL 58 KULTURMIUOVARDENS MÅL 58 Nationella mål 59 Miljömål 61 Regionala mål 62 Regionala utgångspunkter 67 Mål för styrning och uppföljning 68

3 KULTURMIUOVARDENS MEDEL 70 Kulcurmiljövårdsanslaget 72 Resultatstyrning 73 LAGSTIFTNING FÖR SKYDD AV BEBYGGELSE 75 Kulturminneslagen 76 Bakgrund och influenser till framväxten av den berörda lagstiftningen i Europa 77 Utveckling av svensk skyddslagstiftning för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 79 Lagen om skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader 82 Byggnadsminneslagen 82 SAMMANFATTNING KAPITEL URVAL 85 DEN OFFENTLIGA KULTURMIUOVARDENS URVALSPRINCIPER 85 Värdekriterier för urval 85 " BEBYGGELSEKATEGORIER 87 Kategoriindelning 87 Fördelning av bebyggelsekategorier i undersökta län 89 Agrar bebyggelse 101 Bruk, industri och manufaktur 102 Herrgårdar och slott 104 Stadsgårdar 106 Prästgårdar, militärboställen och tjänstebostäder 107 Bostadshus och villor 109 Trädgårdar och parker 110 Kyrkliga miljöer 111 Kultur, nöjen och föreningsliv 112 Kommunikation 113 Samhällsservice 114 Utbildning 115 Hälsa, rekreation och sjukvård 116 Rättsväsen 117 Militärväsen 118 Sjöfart 119 Kategorifördelning enligt 1942 års lag 119 ÅLDERSKATEGORIER 123 Värdekriterier för åldersfördelning 123 Byggnadsminnenas åldersfördelning i undersökta län 124 Ålder och sällsynthet 134 BYGGNADSMINNENAS OMFATTNING 136 Objekt - helhet 136 Värdekriterier för byggnadsminnets omfattning 137 Byggnadsminnenas omfattning i undersökta län 138 GEOGRAFISK LOKALISERING 142

4 UNDERREPRESENTERADE KATEGORIER 144 SAMMANFATTNING KAPITEL ANTIKVARISK VÄRDERING OCH BEDÖMNING 149 KULTURHISTORISKT VÄRDE 149 Synnerligen märklig hur det värdefulla definieras 151 Klassificering 153 PERIODER FÖR BYGGNADSMINNESBESLUT 156 Perioder för byggnadsminnesbeslut i undersökta län 157 Beslutsperiod och kategorifördclning 164 BESLUTSHANDLINGEN 167 Objektbeskrivningar 168 Byggnadsminneskriterier och motivtexter 169 Motiveringar ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv 173 Skyddsbestämmelser 175 Från skyddsföreskrifter till skyddsbestämmelser 178 Överensstämmelse mellan skyddsbestämmelser och byggnadsminneskriterier 181 DOKUMENTATION AV BYGGNADSMINNEN 184 SAMMANFATTNING KAPITEL INITIATIV TILL BYGGNADSMINNESFÖRKLARING 189 VEM VÄCKER FRÅGA OM BYGGNADSMINNESFÖRKLARING? 189 Olika grupper som initiativtagare till byggnadsminnesförklaringar 198 VÄCKTA FRÅGOR OM BYGGNADSMINNESFÖRKLARING 200 Initiativtagare till väckta frågor 200 Orsaker till väckta frågor om byggnadsminnesförklaring 203 HANDLÄGGNINGSTID FÖR BYGGNADSMINNESFÖRKLARINGAR 204 Handläggningstid för byggnadsminnesförklaringar i undersökta län 206 RÄTTEN ATT VÄCKA FRÅGA 216 SAMMANFATTNING KAPITEL DELAKTIGHET I KULTURMIUÖVÅRDSARBETET 222 MEDBORGARUNDERSÖKNINGAR 222 "Vad betyder kulturmiljön för dig?" 223 "Ungdomar K-märker" 225 "Attityder till kulturan' i Västra Götalands län" 226 "Dessa byggnader vill norrbottningarna bevara" 227 "Svenska folkets K-märkning" 228 En undersökning i tiden 235 Resultatet av analyserade medborgarundersökningar 235

5 Medborgarundersökningarnas svarspersoner och kulturmiljövårdens företrädare 238 SAMMANFATTNING KAPITEL VIDA GÅRD - EN FALLSTUDIE 243 VIDA GÅRD 244 Beslutshandlingen 245 Olika berättelser om Vida 246 Bebyggelsen på Vida 247 Ålderdomlig och välbevarad 249 Byggnadsteknik 251 Socialhistoriskt värde 253 Indelningsverk och bostäusbyggande 253 Byggnadsminnet Vida 254 Nya planer för Vida 255 SAMMANFATTNING KAPITEL BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK (Slutsatser och diskussion) 260 SLUTSATSER 260 Slutsatser för området urval 260 Slutsatser för området dokumentation 263 Slutsatser för området information 265 BYGGNADSMINNESINSTITUTET OCH BYGGNADSMINNESARENDET SOM PROGRAM 268 Verksamhetsmål 268 Utvärdering 269 Transparens 271 SUMMARY 273 KÄLLOR OCH LITTERATUR 285

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Jenny Gustavsson Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs

Läs mer

Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen

Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen Rapport från Riksantikvarieämbetet Förenklad beredning av statliga byggnadsminnen Tydligt och ändamålsenligt ansvar i enklare processer Riksantikvarieämbetet 2012 Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

En blomstrande marknad

En blomstrande marknad Inger Olausson En blomstrande marknad Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Carlssons Innehåll Förord 11 DEL 1 Inledning

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

L A N D S B Y G D E N S B I L V E R K S T Ä D E R

L A N D S B Y G D E N S B I L V E R K S T Ä D E R L A N D S B Y G D E N S B I L V E R K S T Ä D E R - ett modernt kulturarv Sara Roland G Ö T E B O R G S U N I V E R S I T E T Institutionen för Kulturvård 2006:08 L A N D S B Y G D E N S B I L V E R K

Läs mer

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Red. Benjamin Grahn Danielson Magnus Rönn Stig Swedberg Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Köpa boken?

Läs mer

Förvandlingen. av fyra fabriksområden i Nacka

Förvandlingen. av fyra fabriksområden i Nacka Förvandlingen av fyra fabriksområden i Nacka En dokumentation av omvandlingsprocessen i fyra industriområden i Nacka kommun: Augustendal Nacka strand, Järla Järla sjö, Atlas Copcoområdet Sickla köpkvarter

Läs mer

Kulturmiljön i den regionala utvecklingen

Kulturmiljön i den regionala utvecklingen Kulturmiljön i den regionala utvecklingen En fallstudierapport Rapport från Riksantikvarieämbetet 2002:4 Martin Paju Riksantikvarieämbetets förlag Box 5405, 114 84 Stockholm Tel. 08-519 180 00 Fax 08-519

Läs mer

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING Rättsutredning omfattande miljöbalken (1998:808) samt plan- och bygglagen (2010:900) Diana Zetterberg Rogers samt Annika Andersson SAMMANFATTNING Rättsutredningen

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

Forskningsprojekt finansierade med FoU- anslaget vid Riksantikvarieämbetet

Forskningsprojekt finansierade med FoU- anslaget vid Riksantikvarieämbetet Forskningsprojekt finansierade med FoU- anslaget vid Riksantikvarieämbetet Programperiod 2001-2005 Inledning... 5 Kulturarvet i samhället... 6 Följande projekt har beviljats medel under programperioden

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

Utveckling av Campus Alnarps utemiljö

Utveckling av Campus Alnarps utemiljö LTV-fakulteten/ Odlingsenheten/Alnarpsparken Utveckling av Campus Alnarps utemiljö Förstudie inför framtagande av skötselplan och utvecklingsplan för Alnarps campus. Framtagen av Anders Folkesson, Inst.

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

6 Nationella bevarandefrågor

6 Nationella bevarandefrågor 6 Nationella bevarandefrågor 6.1 Bakgrund och direktiv Bevarandefrågor handlar inte bara om vad man ska göra med gamla böcker utan även om förebyggande bevarandeinsatser när det gäller olika sorters material

Läs mer

Medborgare, kulturmiljö och planering

Medborgare, kulturmiljö och planering Krister Olsson och Elin Berglund Medborgare, kulturmiljö och planering Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande FoU - publikation från Riksantikvarieämbetet Medborgare, kulturmiljö och planering

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Varsamhet vid ombyggnad för energieffektivisering

Varsamhet vid ombyggnad för energieffektivisering Varsamhet vid ombyggnad för energieffektivisering av flerbostadshus Slutrapport Utarbetad av Sven Fristedt, BeBo Katarina Högdal, WSP Environmental Stockholm, juni 2015 1 Förord BeBo är ett samarbete mellan

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Hållbar landskapsutveckling hur blev det?

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Hållbar landskapsutveckling hur blev det? Rapport från Riksantikvarieämbetet Hållbar landskapsutveckling hur blev det? 2010 Hållbar landskapsutveckling hur blev det? 2 2010 Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se

Läs mer

Social hållbarhet Social hållbarhet handlar om samhällets förmåga att fortgå, att lösa kriser och understödja

Social hållbarhet Social hållbarhet handlar om samhällets förmåga att fortgå, att lösa kriser och understödja Ängs- och betesinventering Länsstyrelsen har inventerat ängar och betesmarker med höga natur- och kulturvärden. Den förbättrade kunskapen som kommit fram genom inventeringen kommer till användning vid

Läs mer

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2012

Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2012 Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2012 Riksantikvarieämbetet 2013 Box 5405, 114 84 Stockholm Telefon 08-5191 8000 riksant@raa.se www.raa.se Bilder: Riksantikvarieämbetet och Kulturmiljöbild. Foto förordssida:

Läs mer

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd

Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd Hur blir LAG ständigt bättre? Uppföljning och lärande i LAG Jacob Käll och Roger Gustafsson, Astrid Lindgrens hembygd 96=LEADER II 2001= Leader+ Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd verkar lokalt i 4 kommuner

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer