Bilaga till slutrapport för tiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31"

Transkript

1 Bilaga till slutrapport för tiden Norra Sverige Västernorrland, Jämtland, Västerbotten & Norrbotten Etapp 3 projektnummer Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning Under den gångna projektperioden så har fokus skiftat från aktivitetsnivå till processnivå. Vi har lagt en stor del av arbetet på att initiera och driva utvecklingsprocesser, gällande lärande för hållbar utveckling, på lokal och regional nivå. Regionalt så har vi dels försökt driva på uppbyggandet av ett RCE för norra Sverige. Vi har även gjort en regional förstudie i Jämtland och i delar av Västernorrland samt att vi har etablerat ett regionalt nätverk för organisationer och projekt i norra Sverige. Lokalt har vi påbörjat lokala processer tillsammans med skolhuvudmän och andra intressenter i bl.a. Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Umeå. På aktivitetssidan har vi arbetat med en fortsatt utveckling av vårt gymnasielärarnätverk och vår satsning på hållbara gymnasiearbeten. Nätverket har genom programspecifika satsningar utökats med nya lärare som kommer både från nya samt från tidigare aktiva skolor. Satsningen på hållbara gymnasiearbeten har gjorts mer flexibel så att den ska fungera i den nya läroplanens utformning och innevarande läsår är det ett rekordstort antal arbeten anmälda. Vi har även gjort en hel del fortbildning på förskolenivå och grundskolenivå. De två gångna åren så har frågan om lärande för hållbar utveckling flyttats upp på agendorna lokalt och regionalt. Detta i kombination med ett stort intresse från skolhåll att få hjälp med att utveckla sin undervisning gör att vi fokuserar all kraft under 2015 på att få till en långsiktig satsning i norra Sverige. Detta gör vi tillsammans med skolhuvudmän, organisationer och intressenter Informationsinsatser Projektet har fortsatt arbetat med att sprida information via Facebook, webbsida, nyhetsbrev samt annan e- postkommunikation. Dessa kombinerar varandra då vi sett att många av våra lärare exempelvis inte använder Facebook. De olika kanalerna har fyllt olika funktioner vilket beskrivs nedan. Webbsidan ( - Här hittar man all information om projektet inklusive kontaktuppgifter. På startsidan länkas man även till vår Facebooksida samt till My Newsdesk där vi lägger upp aktiviteter, större nyheter samt pressmeddelanden. Facebooksidan ( - Här lägger vi upp olika saker som rör lärande för hållbar utveckling. Dels små notiser om vad vi är ute och gör men även länkar till nyheter och andra aktörers aktiviteter. Nyhetsbrev och e-postkommunikation För att verkligen nå ut så behövs e-postutskick direkt till målgrupperna. Ibland sker detta som ett nyhetsbrev där vi samlar många nyheter men ofta sker det i form av ett mail som berör en specifik aktivitet eller nyhet. Vi har sändlistor till våra kontaktlärare, till alla skolförvaltningar, till ett stort antal skolledare samt till organisationer och intressenter i Norrland. Hållbara gymnasiearbeten Ecoproject Detta är en satsning som pågått sedan 2004 i Norrland. Gymnasieelever erbjuds inspirationsföreläsningar om hållbar utveckling samt en möjlighet att anmäla sitt gymnasiearbete till denna satsning som ger möjlighet till support och chans till stipendier. Enda kravet är att gymnasiearbetet på något sätt kopplas till hållbar utveckling. Läsåret deltog 55 elever och tre stipendier delades ut på våren. Stipendieutdelningarna sker alltid i samband med arrangemang där representanter för näringsliv och offentlig sektor deltar. På så sätt kan ungdomarna sprida sin kunskap till vuxenvärlden. Läsåret deltar 67 elever och dessa kommer från Arjeplog i norr till Sundsvall i söder. 1

2 3.4.2 Utbildningsinsatser Energifallet Energifallet är ett läromaterial för grundskolan om hållbar utveckling som tagits fram av Naturskyddsföreningen. Materialet är helt webbaserat och kan laddas ned gratis från internet. För att nå ut med detta så genomfördes våren 2014 en fortbildningsturné i Norrbotten och Västernorrland. Turnén var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, KNUT-projektet, Teknikens Hus och Technichus. Fyra fortbildningar genomfördes i Gällivare, Haparanda, Luleå och Härnösand. Totalt deltog ca 130 lärare. Dessa fick lära sig mer om materialet och hur man kan använda det i undervisningen. Globala Sundsvall Detta är ett årligt återkommande programvecka som riktar sig till alla gymnasielärare och gymnasieelever i Sundsvall. Veckan är ett samarbete mellan kommunen, SIDA, Den Globala Skolan, MittUniversitetet och KNUT-projektet. Under veckan erbjuds ett stort antal seminarier, worskhops och andra aktiviteter om hållbar utveckling. Veckan har genomförts 2013 och 2014 och planeringen för 2015 pågår för fullt. Grön Flagg Under projektet har vi genomfört flera utbildningstillfällen tillsammans med Håll Sverige Rent i syfte att få fler skolor att börja använda konceptet Grön Flagg. Aktiviteterna har genomförts i Sundsvall, Örnsköldsvik och Piteå. Fordonsprogramssatsningen På ett initiativ från Liljaskolan i Vännäs påbörjade vi våren 2013 en dialog om hur man kan inspirera elever och lärare på fordons- & transportprogrammen till att vilja arbeta med hållbarhet. Det resulterade i en lärarkonferens för fordonslärare i slutet av 2013 där ett 40-tal lärare från xx kommuner deltog. Nationella föreläsare från Volvo och OKQ8, ett intressant studiebesök på Elhybridcentrum samt tid att byta erfarenheter och idéer stod på programmet. En uppföljande träff har hållits och det finns planer både på nya konferenser och på utbyten mellan gymnasieskolor som har fordonsprogram. Spridningskonferenser Hösten 2014 genomfördes två spridningskonferenser för att sprida kunskaper och metoder som arbetats fram i och kring KNUT-projektet. Den första genomfördes i Örnsköldsvik och där deltog drygt 50 lärare. Konferenserna innehöll föreläsningar på förmiddagen och valbara workshops på eftermiddagen. Den andra konferensen genomfördes i Piteå i samarbete med Piteå kommuns kunskapsfestival. Tack vare det samarbetet blev vi en del av ett arrangemang med över 800 deltagande lärare. Knappt 200 av dessa deltog på programpunkter som KNUT-projektet ansvarade för. Konferenserna genomfördes i samarbete med KNUT:s forskargrupp, SMHI, Håll Sverige Rent och Naturskolan Umeå Processaktiviteter Regional plattform RCE Under projektperioden så har vi försökt att driva på arbetet med att bygga upp ett RCE (Regional Centre of Expertise) i norra Sverige. Våren 2013 genomfördes en workshop som vi var med och arrangerade och vi har även haft samarbete med den arbetsgrupp som ansvarar för RCE-processen. Tyvärr så har arbetet stått still eftersom arbetsgruppen inte har haft resurser att driva processen vidare. Nu är dock ett omtag på gång vilket vi hoppas leder till att plattformen blir av. Förstudie Jämtland Med hjälp av Länsstyrelsen Jämtlands län, Regionförbundet i Jämtland samt Energikontoret i Jämtland genomfördes 2013 en förstudie om lärande för hållbar utveckling i Jämtlands län. Skolförvaltningarna i 7 av 8 kommuner besöktes för att diskutera hur man idag arbetar med lärande för hållbar utveckling och om det finns behov av utveckling. En sammanfattning av förstudien redovisades för länets skolchefsgrupp och de huvudsakliga punkterna i denna var att LHU är viktigt men har inte prioriterats eftersom skolan har stora utmaningar såväl ekonomiskt som organisatoriskt samt att man haft mycket arbete med läroplansimplementeringar och ämnesspecifika satsningar. Processen kommer att fortsätta i Kunskapslänken. Förstudie Västernorrland Även i Västernorrland genomfördes förvaltningsträffar i 5 av länets 7 kommuner. Här ledde träffarna fram till att 2

3 lokala processer har påbörjat i 2 av kommunerna; Sundsvall och Örnsköldsvik. 3

4 Lokal process Sundsvalls kommun Sundsvall var den första kommunen som vi började arbeta långsiktigt med. Detta har resulterat i en lokal arbetsgrupp som vi ingår i. Denna arbetsgrupp planerar och genomför olika aktiviteter som handlar om hållbart lärande. Skräpplockardagar och Globala Sundsvall är exempel på sådana aktiviteter. Sedan 2014 har vi även initierat nätverk på respektive skolnivå (förskola-grundskola-gymnasium). Dessa nätverk erbjuds en träff per termin. Vi har även börjat knyta andra delar av kommunens verksamheter till dessa träffar och nätverk. Lokal process Örnsköldsviks kommun I Örnsköldsvik är vi i startfas fortfarande. Vi har haft totalt tre träffar med skolförvaltning och andra delar av kommunen och planen finns att inleda ett utvecklingssamarbete men pga. organisationsförändringar i kommunens skolförvaltning så har samarbetet inte fullt ut startat ännu. Lokal process Piteå kommun I Piteå har vi allt mer etablerat ett samarbete främst genom deras projektledare för hållbart lärande, Fredrik Marklund. Vi har haft flera träffar och det har lett till att deras gymnasieskola nu ingår i både lärarnätverket och i hållbara gymnasiearbeten. Vi har även samarrangerat fortbildning i form av en Kunskapsfestival hösten Aktiviteter inom nätverk och erfarenhetsutbyte Gymnasielärarnätverket Nätverket som har drivits sedan 2004 firade 10-årsjubileum i februari 2014 med en träff i Lycksele. Där deltog både flera lärare som varit med sedan starten samt också flera nya lärare. Nätverket växer eftersom det tillkommer nya lärare. Nätverket erbjuds utöver träffarna stöd att utveckla sin undervisning genom exempelvis fortbildningar, elevföreläsningar eller skolledningsinformationer. LHU-nätverk i Norrland Teknikprogramssatsningen På initiativ från Dragonskolan i Umeå bjöd vi in tre skolor med teknikprogram till att vara med i en satsning som går ut på att utveckla det hållbara lärandet på programmet. Utöver Dragonskolan nappade Härnösands gymnasium och Parkskolan i Örnsköldsvik på att delta. Första träffen hölls i Örnsköldsvik och då deltog även Skolverket, näringslivet och Umeå Universitet. Nu har det genomförts en träff på respektive skola. Den största vinsten hittills har varit för skolorna att ta del av varandras olika sätt att arbeta men nu har man även tagit fram ett antal förslag på insatser som behövs för att stärka det hållbara lärandet på teknikprogrammet och vi tittar nu på hur dessa ska kunna genomföras. Learning Teacher Network I Europa finns ett lärarnätverk inom hållbar utveckling som heter Learning Teacher Network. De genomför varje år konferenser på olika platser i Europa. Hösten 2013 hölls en konferens i Lissabon dit KNUT-projektet hade erbjudits att komma och berätta om sitt arbete. Det var Mathias Sundin och Ann-Sofi Johansson som åkte dit. På konferensen deltog ca 150 personer från hela Europa. KNUT-projektets workshop lockade ett 20-tal deltagare. Under konferensen fick vi möjligheten att delta på andra workshops och inspireras samt att vi knöt många kontakter i andra länder. Leonardoprojekt Nyköping Nyköpings gymnasium har varit en del i ett samarbetsprojekt där gymnasieelever från Sverige, Spanien, Tyskland och Storbritannien gemensamt har planerat och byggt ett ekohus. Vid deras avslutningsträff i Nyköping så var Mathias Sundin ditbjuden att prata om KNUT-projektet och de olika aktiviteter vi genomför. Även detta var ett bra tillfälle att sprida vår kunskap och knyta nya kontakter. 4

5 3.4.4 Indikatorer Regionala indikatorer för tiden Antal kommuner som deltar i projektet 34 Antal förskolor som deltar i enstaka aktiviteter 50 Antal förskolor som deltar i processaktivitet 10 Antal skolor som deltar i enstaka aktiviteter 50 Antal skolor som deltar i processaktivitet 10 Antal gymnasieskolor som deltar i enstaka aktiviteter 30 Antal gymnasieskolor som deltar i processaktivitet 20 Antal pedagoger som deltar i enstaka aktiviteter 500 Antal pedagoger som deltar i processaktivitet 40 Antal skolledare som deltar i enstaka aktiviteter 50 Antal skolledare som deltar i processaktivitet 20 Antal företag som bidragit med tid/resurser till projektet 5 Antal aktiviteter som skapat samverkan mellan förskolor/skolor och omgivande samhälle 30 Antal aktiviteter som skapat samverkan mellan förskolor/skolor och universitet 10 Antal strategiska nätverk som projektet kopplats till 10 Antal träffar i media 15 Antal regionala spridningsaktiviteter/konferenser 10 Antal nationella spridningsaktiviteter/konferenser 4. Projektets övriga resultat och erfarenheter De erfarenheter vi dragit av de gångna två åren är att det finns behov av en långsiktig satsning på lärande för hållbar utveckling. Skolutveckling är ett gemensamt ansvar mellan stat och skolhuvudman och olika typer av insatser behövs därför på alla nivåer. Nationellt behövs lärande för hållbar utveckling lyftas fram som ett viktigt utvecklingsområde. Resurser, kunskap och material bör koordineras och göras lättillgängligt. Regionalt behövs också koordination av kunskap och resurser så att skolhuvudmän kan få bra stöd i sina utvecklingsprocesser och att de kan lära av varandra så att likvärdigheten i skolan ökar. Lokalt så måste skolans roll för samhällsutvecklingen förtydligas och sektorsövergripande samarbeten utvecklas så att alla hjälps åt att bygga en relevant och aktuell undervisning. Skolorganisationer behöver prioritera lärande för hållbar utveckling och stimulera därtill kopplade utvecklingsprocesser Mathias Sundin 5

6 Bilagor 1 Detaljerad aktivitetsredovisning 2 Inbjudningar/program Bilaga 1 - Specificerad regional aktivitetsrapport Region Norra Sverige Ort: Datum: Aktivitet Målgrupp Antal Information Sundsvall Föreläsning Elever 40 Sundsvall Föreläsning Elever 40 Örnsköldsvik Föreläsning Elever 50 Umeå Stipendieutdelning Elever, aktörer 30 Örnsköldsvik Föreläsning Elever 20 Örnsköldsvik Stipendieutdelning Elever 200 Strömsund Skolträff Hjalmar Strömer skolan Lärare, skolledare 5 Torpshammar Skolinformation AWPE Lärare, skolledare 10 Piteå Skolinformation Strömbacka Lärare, skolledare 5 Luleå Utställning CETIS-konferens Lärare, skolledare 100 Sundsvall Föreläsning Elever 45 Sundsvall Stipendieutdelning Elever, aktörer 20 Piteå Föreläsning Elever, lärare 50 Älvsbyn Föreläsning Elever 20 Strömsund Föreläsning Elever 50 Sundsvall Föreläsning Elever 50 Örnsköldsvik Föreläsning Elever 70 Sundsvall Grön Flagg info St.Olofsskolan Lärare, skolledare 10 Utbildning Lissabon Workshop på internat. Konferens Lärare, skolledare 30 Sundsvall Workshop om gröna transporter Elever, lärare 20 Sundsvall Workshop om clean tech Elever, lärare 75 Vännäs Konferens för fordonslärare Lärare, skolledare 40 Lycksele Gymnasielärarnätverksträff Lärare 40 Vemdalen Teknikfortbildning förskola Lärare, skolledare 15 Gällivare Fortbildning Energifallet Lärare, skolledare 40 Haparanda Fortbildning Energifallet Lärare, skolledare 20 Luleå Fortbildning Energifallet Lärare, skolledare 40 Härnösand Fortbildning Energifallet Lärare, skolledare 30 Sundsvall Globala Sundsvall Andreas Gyllenh. Elever, lärare 400 Sundsvall Globala Sundsvall Kalle Bonnedahl Elever, lärare 40 Sundsvall Globala Sundsvall Bilan Osman Elever, lärare 100 Sundsvall Globala Sundsvall Johanna Björklund Elever, lärare 100 Sundsvall Förskolenätverksträff Lärare, skolledare 35 Örnsköldsvik Spridningskonferens Lärare, skolledare 50 Piteå Spridningskonferens Lärare, skolledare 200 Umeå Workshops Metodfestival Lärare, skolledare 90 Process Bräcke Förstudiemöte Bräcke kommun Skolförvaltning 5 Järpen Förstudiemöte Åre kommun Skolförvaltning 20 Sveg Förstudiemöte Härjedalens kommun 15 Örnsköldsvik Information Kommunstyrelse Politiker 10 Östersund Förstudiemöte Östersunds kommun Skolförvaltning 2 Ånge Förstudiemöte Ånge kommun Politiker+förvaltning 15 Örnsköldsvik Möte riksdagspolitiker Politiker 5 Umeå RCE-planering Skolhuvudmän, aktörer 5 6

7 Ort: Datum: Aktivitet: Målgrupp: Ant: Process forts. Stockholm Möte med Skolverket ang. NT Myndighet 2 Hammarstrand Förstudiemöte Ragunda kommun Skolförvaltning 8 Umeå RCE-workshop Skolhuvudmän, aktörer 25 Timrå Förstudiemöte Timrå Skolförvaltning 2 Strömsund Förstudieredovisning BUZ Politiker+förvaltning 15 Örnsköldsvik Processträff kommunen Förvaltningar 10 Umeå RCE-planering Skolhuvudmän, aktörer 5 Piteå Möte med kommunen Skolförvaltning 3 Härnösand Information Kommunstyrelse Politiker 10 Härnösand Förstudiemöte Härnösands kommun Skolförvaltning 15 Umeå Förvaltningsträff Skolförvaltning 10 Örnsköldsvik Förvaltningsträff Skolförvaltning 10 Umeå RCE-planering Aktörer 5 Nätverk Örnsköldsvik Träff 1 teknikprogramssatsning lärare, skolledare 15 Sundsvall Grundskolenätverk Sundsvall lärare, skolledare 15 Härnösand Träff 2 teknikprogramssatsning lärare, skolledare 15 Nyköping Föreläsning EU-projekt Elever, lärare 25 Umeå Träff 3 teknikprogramssatsning Lärare, skolledare 15 7

8 Bilaga 2 Exempel inbjudningar/program/bilder Region Norra Sverige 8

9 9

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Hur utvecklar vi hållbart lärande i Norra Sverige?

Hur utvecklar vi hållbart lärande i Norra Sverige? Hur utvecklar vi hållbart lärande i Norra Sverige? Presenta(on Vem är du? Namn Organisa+on Arbetsuppgi3er Något hållbart som du gör i vardagen! Något ohållbart som du gör i vardagen!! Fakta och bakgrund

Läs mer

Projektplan Kunskapslänken Fas 2: augusti-december 2015

Projektplan Kunskapslänken Fas 2: augusti-december 2015 Sundsvall/Borlänge/Oskarshamn 2015-06-03 Projektplan Fas 2: augusti-december 2015 Sammanfattning Projektet är en fortsättning på KNUT-projektet som bedrivits sedan 2009. handlar om att utveckla implementera

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning,

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning KNUT-projektet 2009-2014 Syftet är att bidra till en hållbar samhällsomställning genom att: - öka antalet skolor och förskolor

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning KNUT-projektet 2009-2014 Öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för energi - resurs och klimatfrågor

Läs mer

Regionala aktiviteter i Sydost Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Regionala aktiviteter i Sydost Kalmar, Kronoberg och Blekinge Regionala aktiviteter i Sydost Kalmar, Kronoberg och Blekinge Nedan beskrivna aktiviteter kompletterar punkten 6. Genomförande sidan 11 i projektbeskrivningen KNUT 3 6.1 Utveckling och spridning av koncept

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte RCE Kunskapslänken Stockholm,

Minnesanteckningar dialogmöte RCE Kunskapslänken Stockholm, Minnesanteckningar dialogmöte RCE Kunskapslänken Stockholm, 2015-04- 14 Deltagare: Yoshiko Asano, Uppsala Universitet, RCE Öst Johan Boman, Göteborgs Universitet, RCE Västra Götaland Kerstin Eriksson,

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Programanpassad hållbarhet för gymnasiet

Programanpassad hållbarhet för gymnasiet Programanpassad hållbarhet för gymnasiet Dagens upplägg Presentaon Mathias, BioFuel Region, KNUT Gymnasieakviteter 2004-2009 Ø Gymnasielärarnätverket Ø Hållbara projektarbeten Gymnasieakviteter i KNUT

Läs mer

7.1 Utveckling & spridning av metoder & verktyg. 7.1.1 Exempel på metoder och verktyg att sprida i regionen:

7.1 Utveckling & spridning av metoder & verktyg. 7.1.1 Exempel på metoder och verktyg att sprida i regionen: KNUT 3 DALARNA Regionala aktiviteter i Dalarna Dalarna - Pilotlän för grön utveckling Dalarna har av regeringen utsetts till pilotlän för grön utveckling. Länsstyrelsen och Region Dalarna har i samråd

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Rubrik. Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan!

Rubrik. Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan! Rubrik Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan! Fyra aktörer LHU-projektet Gymnasielärarnätverket Hållbara projektarbeten Naturvetenskap & Teknik i & utanför skolan (Östsam)

Läs mer

Kunskapslänken. Lisen Vogt, Framtidsmuseet, Dalarna

Kunskapslänken. Lisen Vogt, Framtidsmuseet, Dalarna Kunskapslänken Lisen Vogt, Framtidsmuseet, Dalarna Kunskapslänken (dec 2014 maj 2016) Syfte Att genom sektorsövergripande samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2011 Stiftelsen Teknikdalen, Dalarna

Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2011 Stiftelsen Teknikdalen, Dalarna Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2011 Stiftelsen Teknikdalen, Dalarna Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 2-4 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 5 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet

UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN. Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet UTVECKLINGSARBETE I REGIONEN Eva Westergren Holgén, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Umeå universitet Samverkan Seminarieserie Kartläggningsunderlag Kommungemensammariktlinjer Utvecklingsarbete i regionen

Läs mer

BioFuel Region. Morgondagens transporter. Framtiden är ung. Från råvara till produkt

BioFuel Region. Morgondagens transporter. Framtiden är ung. Från råvara till produkt Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning Dagens agenda 09.30 10.00 Fika 10.00 10.15 Region Västerbo8en och Kunskapslänken hälsar välkommen 10.15 10.30 PresentaBonsrunda

Läs mer

Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17

Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17 Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17 Deltagare: Anna- Carin Bylund, Folkbildningsrådet Karin Bårman, Skolverket Tore Carlsson, Energimyndigheten Kerstin Eriksson,

Läs mer

RUN:s Nätverk för läs-och skrivutvecklare

RUN:s Nätverk för läs-och skrivutvecklare RUN:s Nätverk för läs-och skrivutvecklare Birgitta Melin, nätverksledare Jämtland och Västernorrland/ Hälsingland. Organisation och verksamhet i RUN:s nätverk för läs-och skrivutvecklare. Karolin Rundgren,

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Presentation & bakgrund

Presentation & bakgrund Presentation & bakgrund Medlemsorganisation för Västerbotten och Västernorrland med samarbeten i övriga Norrland och med utblick mot övriga världen! 11 kommuner 1 landsting 1 länsstyrelse 1 regionförbund

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Sammanställning av frågor och behov - Om utfasning av farliga ämnen från förskolorna i Jämtlands län

Sammanställning av frågor och behov - Om utfasning av farliga ämnen från förskolorna i Jämtlands län Sammanställning av frågor och behov - Om utfasning av farliga ämnen från förskolorna i Jämtlands län 19 dec 2014 Lena Stigh Sammanfattning Vi på Jegreliusinstitutet har träffat förskolechefer från hela

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

Dokumentation

Dokumentation Dokumentation Hur ska en nationell kunskapsplattform för LHU organiseras för att i bred samverkan bidra till att öka barn och ungas kunskaper om- och delaktighet i den hållbara samhällsutvecklingen? 2015-02-19

Läs mer

KNUT- projektet. Följ oss gärna på:

KNUT- projektet. Följ oss gärna på: Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? KNUT- projektet Med sy'e a) bidra -ll en hållbar samhällsomställning genom a) öka antalet skolor och förskolor som kon-nuerligt

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Mänskliga rättigheter en förutsättning för demokrati och hållbar utveckling. Träff 4 Nätverket Lärande för hållbar utveckling

Mänskliga rättigheter en förutsättning för demokrati och hållbar utveckling. Träff 4 Nätverket Lärande för hållbar utveckling Mänskliga rättigheter en förutsättning för demokrati och hållbar utveckling. Träff 4 Nätverket Lärande för hållbar utveckling Nätverksträff 4 15.00 Mänskliga rättigheter Ingvar Rönnbäck ADEP 15.40 Resumée

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

Innehåll. KNUT 3 Bilaga - Aktivitetsbeskrivningar

Innehåll. KNUT 3 Bilaga - Aktivitetsbeskrivningar KNUT 3 Bilaga - Aktivitetsbeskrivningar I denna bilaga återfinns beskrivningar av de koncept och aktiviteter som vi avser sprida och/eller genomföra i KNUT 3. I de flesta fall finns mer information att

Läs mer

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Energikontor Sydost Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Nu förstår jag helheten

Nu förstår jag helheten Slutrapport KNUT 3 Energikontor Sydost Kalmar, Kronoberg, Blekinge Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

Kunskapslänken Diskussionsunderlag Organisa3on - verksamhet

Kunskapslänken Diskussionsunderlag Organisa3on - verksamhet Kunskapslänken Diskussionsunderlag Organisa3on - verksamhet 1. Organisa3on Organisa(onsform Ideell na(onell förening som i nästa steg kan komple;eras med regionala föreningar i en organisa3onsstruktur.

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Nu förstår jag helheten

Nu förstår jag helheten Slutrapport Dnr 2010-000497 Projektnr 32239-2 Avser perioden 20100301 20121231 Nu förstår jag helheten Ett samverkansprojekt mellan sju län i Sverige i syfte att öka barns och ungdomars intresse, kunskap

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling för- och grundskolan i Umeå, ht 2013-vt 2015 Mål enligt beslutad uppdragsplan av FGN - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet. - Alla enheter

Läs mer

Presentation av KNUT projektet

Presentation av KNUT projektet Presentation av KNUT projektet Energiting Sydost 5 maj 2011 Kerstin Eriksson Energikontor Sydost Fem aktörer sju län Nationell styrgrupp Regionala styrgrupper FoU Samverkan med andra nationella och regionala

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor

Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor BioFuel Region ett kluster Norra Sverige - världsledande region i omställningen 4ll e5 ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle KNUT- projektet

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan, har en stor kunskapsuppbyggnad skett inom följande tre områden:

I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan, har en stor kunskapsuppbyggnad skett inom följande tre områden: Regionala aktiviteter i Östergötland Nedan beskrivna aktiviteter kompletterar punkten 6. Genomförande sidan 11 i projektbeskrivningen KNUT 3 I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan,

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Kalender sid 1-12_I.indd

Kalender sid 1-12_I.indd Kalender sid 1-12_I.indd 1 2010-12-09 13.58 KEMINS ÅR 2011 www.kemi2011.se www.chemistry2011.org www.krc.su.se JANUARI Konst och kultur FEBRURI Mode MARS Klimat och energi 1 L 1 T Laborationer och kluring,

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Sundsvalls grundskolor

Lärande för hållbar utveckling i Sundsvalls grundskolor Lärande för hållbar utveckling i Sundsvalls grundskolor BioFuel Region ett kluster En världsledande region i omställningen 2ll drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara KNUT- projektet Vad?

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Nyfiken på programmering Nacka 150422

Nyfiken på programmering Nacka 150422 Nyfiken på programmering Nacka 150422 20 minuter NT-satsningen Bakgrund Frågor och funderingar Våra tankar Code by Riebart - www.flickr.com/photos/riebart/ Naturvetenskaps- och tekniksatsningen 2013-2016

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

2016-01-28 I Jämtland Härjedalens nyskapandeprocess ville vi skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är viktigast för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Förstudie Vindelälvsdalen

Förstudie Vindelälvsdalen Page 1 of 6 Nyheter från förstudien biosfärområde Vindelälvsdalen View this email in your browser Förstudie Vindelälvsdalen Sedan augusti 2013 pågår en förstudie som undersöker möjligheterna för Vindelälvsdalen

Läs mer

Läkarprogrammet Umeå Universitet

Läkarprogrammet Umeå Universitet LÄKARPROGRAMMET 11 Terminer 330 Högskolepoäng Leder till LÄKAREXAMEN Cellen Organen A Organen B Sjukdomslära Kliniska Undersökningsmetoder, Farmakologi mm Termin 1 Umeå Termin 2 Umeå Termin 3 Umeå Termin

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning "Sustainability is the only way that we can protect our precious planet, today and tomorrow. There is no Plan B, because there is no Planet B. Sustainability must be built into everything we do, and education

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Peter Frändén Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer Nyhetsbrev 4 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer