Bilaga till slutrapport för tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31"

Transkript

1 Bilaga till slutrapport för tiden Norra Sverige Västernorrland, Jämtland, Västerbotten & Norrbotten Etapp 3 projektnummer Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning Under den gångna projektperioden så har fokus skiftat från aktivitetsnivå till processnivå. Vi har lagt en stor del av arbetet på att initiera och driva utvecklingsprocesser, gällande lärande för hållbar utveckling, på lokal och regional nivå. Regionalt så har vi dels försökt driva på uppbyggandet av ett RCE för norra Sverige. Vi har även gjort en regional förstudie i Jämtland och i delar av Västernorrland samt att vi har etablerat ett regionalt nätverk för organisationer och projekt i norra Sverige. Lokalt har vi påbörjat lokala processer tillsammans med skolhuvudmän och andra intressenter i bl.a. Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Umeå. På aktivitetssidan har vi arbetat med en fortsatt utveckling av vårt gymnasielärarnätverk och vår satsning på hållbara gymnasiearbeten. Nätverket har genom programspecifika satsningar utökats med nya lärare som kommer både från nya samt från tidigare aktiva skolor. Satsningen på hållbara gymnasiearbeten har gjorts mer flexibel så att den ska fungera i den nya läroplanens utformning och innevarande läsår är det ett rekordstort antal arbeten anmälda. Vi har även gjort en hel del fortbildning på förskolenivå och grundskolenivå. De två gångna åren så har frågan om lärande för hållbar utveckling flyttats upp på agendorna lokalt och regionalt. Detta i kombination med ett stort intresse från skolhåll att få hjälp med att utveckla sin undervisning gör att vi fokuserar all kraft under 2015 på att få till en långsiktig satsning i norra Sverige. Detta gör vi tillsammans med skolhuvudmän, organisationer och intressenter Informationsinsatser Projektet har fortsatt arbetat med att sprida information via Facebook, webbsida, nyhetsbrev samt annan e- postkommunikation. Dessa kombinerar varandra då vi sett att många av våra lärare exempelvis inte använder Facebook. De olika kanalerna har fyllt olika funktioner vilket beskrivs nedan. Webbsidan (www.knutprojektet.se) - Här hittar man all information om projektet inklusive kontaktuppgifter. På startsidan länkas man även till vår Facebooksida samt till My Newsdesk där vi lägger upp aktiviteter, större nyheter samt pressmeddelanden. Facebooksidan (www.facebook.com/knutprojektet) - Här lägger vi upp olika saker som rör lärande för hållbar utveckling. Dels små notiser om vad vi är ute och gör men även länkar till nyheter och andra aktörers aktiviteter. Nyhetsbrev och e-postkommunikation För att verkligen nå ut så behövs e-postutskick direkt till målgrupperna. Ibland sker detta som ett nyhetsbrev där vi samlar många nyheter men ofta sker det i form av ett mail som berör en specifik aktivitet eller nyhet. Vi har sändlistor till våra kontaktlärare, till alla skolförvaltningar, till ett stort antal skolledare samt till organisationer och intressenter i Norrland. Hållbara gymnasiearbeten Ecoproject Detta är en satsning som pågått sedan 2004 i Norrland. Gymnasieelever erbjuds inspirationsföreläsningar om hållbar utveckling samt en möjlighet att anmäla sitt gymnasiearbete till denna satsning som ger möjlighet till support och chans till stipendier. Enda kravet är att gymnasiearbetet på något sätt kopplas till hållbar utveckling. Läsåret deltog 55 elever och tre stipendier delades ut på våren. Stipendieutdelningarna sker alltid i samband med arrangemang där representanter för näringsliv och offentlig sektor deltar. På så sätt kan ungdomarna sprida sin kunskap till vuxenvärlden. Läsåret deltar 67 elever och dessa kommer från Arjeplog i norr till Sundsvall i söder. 1

2 3.4.2 Utbildningsinsatser Energifallet Energifallet är ett läromaterial för grundskolan om hållbar utveckling som tagits fram av Naturskyddsföreningen. Materialet är helt webbaserat och kan laddas ned gratis från internet. För att nå ut med detta så genomfördes våren 2014 en fortbildningsturné i Norrbotten och Västernorrland. Turnén var ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, KNUT-projektet, Teknikens Hus och Technichus. Fyra fortbildningar genomfördes i Gällivare, Haparanda, Luleå och Härnösand. Totalt deltog ca 130 lärare. Dessa fick lära sig mer om materialet och hur man kan använda det i undervisningen. Globala Sundsvall Detta är ett årligt återkommande programvecka som riktar sig till alla gymnasielärare och gymnasieelever i Sundsvall. Veckan är ett samarbete mellan kommunen, SIDA, Den Globala Skolan, MittUniversitetet och KNUT-projektet. Under veckan erbjuds ett stort antal seminarier, worskhops och andra aktiviteter om hållbar utveckling. Veckan har genomförts 2013 och 2014 och planeringen för 2015 pågår för fullt. Grön Flagg Under projektet har vi genomfört flera utbildningstillfällen tillsammans med Håll Sverige Rent i syfte att få fler skolor att börja använda konceptet Grön Flagg. Aktiviteterna har genomförts i Sundsvall, Örnsköldsvik och Piteå. Fordonsprogramssatsningen På ett initiativ från Liljaskolan i Vännäs påbörjade vi våren 2013 en dialog om hur man kan inspirera elever och lärare på fordons- & transportprogrammen till att vilja arbeta med hållbarhet. Det resulterade i en lärarkonferens för fordonslärare i slutet av 2013 där ett 40-tal lärare från xx kommuner deltog. Nationella föreläsare från Volvo och OKQ8, ett intressant studiebesök på Elhybridcentrum samt tid att byta erfarenheter och idéer stod på programmet. En uppföljande träff har hållits och det finns planer både på nya konferenser och på utbyten mellan gymnasieskolor som har fordonsprogram. Spridningskonferenser Hösten 2014 genomfördes två spridningskonferenser för att sprida kunskaper och metoder som arbetats fram i och kring KNUT-projektet. Den första genomfördes i Örnsköldsvik och där deltog drygt 50 lärare. Konferenserna innehöll föreläsningar på förmiddagen och valbara workshops på eftermiddagen. Den andra konferensen genomfördes i Piteå i samarbete med Piteå kommuns kunskapsfestival. Tack vare det samarbetet blev vi en del av ett arrangemang med över 800 deltagande lärare. Knappt 200 av dessa deltog på programpunkter som KNUT-projektet ansvarade för. Konferenserna genomfördes i samarbete med KNUT:s forskargrupp, SMHI, Håll Sverige Rent och Naturskolan Umeå Processaktiviteter Regional plattform RCE Under projektperioden så har vi försökt att driva på arbetet med att bygga upp ett RCE (Regional Centre of Expertise) i norra Sverige. Våren 2013 genomfördes en workshop som vi var med och arrangerade och vi har även haft samarbete med den arbetsgrupp som ansvarar för RCE-processen. Tyvärr så har arbetet stått still eftersom arbetsgruppen inte har haft resurser att driva processen vidare. Nu är dock ett omtag på gång vilket vi hoppas leder till att plattformen blir av. Förstudie Jämtland Med hjälp av Länsstyrelsen Jämtlands län, Regionförbundet i Jämtland samt Energikontoret i Jämtland genomfördes 2013 en förstudie om lärande för hållbar utveckling i Jämtlands län. Skolförvaltningarna i 7 av 8 kommuner besöktes för att diskutera hur man idag arbetar med lärande för hållbar utveckling och om det finns behov av utveckling. En sammanfattning av förstudien redovisades för länets skolchefsgrupp och de huvudsakliga punkterna i denna var att LHU är viktigt men har inte prioriterats eftersom skolan har stora utmaningar såväl ekonomiskt som organisatoriskt samt att man haft mycket arbete med läroplansimplementeringar och ämnesspecifika satsningar. Processen kommer att fortsätta i Kunskapslänken. Förstudie Västernorrland Även i Västernorrland genomfördes förvaltningsträffar i 5 av länets 7 kommuner. Här ledde träffarna fram till att 2

3 lokala processer har påbörjat i 2 av kommunerna; Sundsvall och Örnsköldsvik. 3

4 Lokal process Sundsvalls kommun Sundsvall var den första kommunen som vi började arbeta långsiktigt med. Detta har resulterat i en lokal arbetsgrupp som vi ingår i. Denna arbetsgrupp planerar och genomför olika aktiviteter som handlar om hållbart lärande. Skräpplockardagar och Globala Sundsvall är exempel på sådana aktiviteter. Sedan 2014 har vi även initierat nätverk på respektive skolnivå (förskola-grundskola-gymnasium). Dessa nätverk erbjuds en träff per termin. Vi har även börjat knyta andra delar av kommunens verksamheter till dessa träffar och nätverk. Lokal process Örnsköldsviks kommun I Örnsköldsvik är vi i startfas fortfarande. Vi har haft totalt tre träffar med skolförvaltning och andra delar av kommunen och planen finns att inleda ett utvecklingssamarbete men pga. organisationsförändringar i kommunens skolförvaltning så har samarbetet inte fullt ut startat ännu. Lokal process Piteå kommun I Piteå har vi allt mer etablerat ett samarbete främst genom deras projektledare för hållbart lärande, Fredrik Marklund. Vi har haft flera träffar och det har lett till att deras gymnasieskola nu ingår i både lärarnätverket och i hållbara gymnasiearbeten. Vi har även samarrangerat fortbildning i form av en Kunskapsfestival hösten Aktiviteter inom nätverk och erfarenhetsutbyte Gymnasielärarnätverket Nätverket som har drivits sedan 2004 firade 10-årsjubileum i februari 2014 med en träff i Lycksele. Där deltog både flera lärare som varit med sedan starten samt också flera nya lärare. Nätverket växer eftersom det tillkommer nya lärare. Nätverket erbjuds utöver träffarna stöd att utveckla sin undervisning genom exempelvis fortbildningar, elevföreläsningar eller skolledningsinformationer. LHU-nätverk i Norrland Teknikprogramssatsningen På initiativ från Dragonskolan i Umeå bjöd vi in tre skolor med teknikprogram till att vara med i en satsning som går ut på att utveckla det hållbara lärandet på programmet. Utöver Dragonskolan nappade Härnösands gymnasium och Parkskolan i Örnsköldsvik på att delta. Första träffen hölls i Örnsköldsvik och då deltog även Skolverket, näringslivet och Umeå Universitet. Nu har det genomförts en träff på respektive skola. Den största vinsten hittills har varit för skolorna att ta del av varandras olika sätt att arbeta men nu har man även tagit fram ett antal förslag på insatser som behövs för att stärka det hållbara lärandet på teknikprogrammet och vi tittar nu på hur dessa ska kunna genomföras. Learning Teacher Network I Europa finns ett lärarnätverk inom hållbar utveckling som heter Learning Teacher Network. De genomför varje år konferenser på olika platser i Europa. Hösten 2013 hölls en konferens i Lissabon dit KNUT-projektet hade erbjudits att komma och berätta om sitt arbete. Det var Mathias Sundin och Ann-Sofi Johansson som åkte dit. På konferensen deltog ca 150 personer från hela Europa. KNUT-projektets workshop lockade ett 20-tal deltagare. Under konferensen fick vi möjligheten att delta på andra workshops och inspireras samt att vi knöt många kontakter i andra länder. Leonardoprojekt Nyköping Nyköpings gymnasium har varit en del i ett samarbetsprojekt där gymnasieelever från Sverige, Spanien, Tyskland och Storbritannien gemensamt har planerat och byggt ett ekohus. Vid deras avslutningsträff i Nyköping så var Mathias Sundin ditbjuden att prata om KNUT-projektet och de olika aktiviteter vi genomför. Även detta var ett bra tillfälle att sprida vår kunskap och knyta nya kontakter. 4

5 3.4.4 Indikatorer Regionala indikatorer för tiden Antal kommuner som deltar i projektet 34 Antal förskolor som deltar i enstaka aktiviteter 50 Antal förskolor som deltar i processaktivitet 10 Antal skolor som deltar i enstaka aktiviteter 50 Antal skolor som deltar i processaktivitet 10 Antal gymnasieskolor som deltar i enstaka aktiviteter 30 Antal gymnasieskolor som deltar i processaktivitet 20 Antal pedagoger som deltar i enstaka aktiviteter 500 Antal pedagoger som deltar i processaktivitet 40 Antal skolledare som deltar i enstaka aktiviteter 50 Antal skolledare som deltar i processaktivitet 20 Antal företag som bidragit med tid/resurser till projektet 5 Antal aktiviteter som skapat samverkan mellan förskolor/skolor och omgivande samhälle 30 Antal aktiviteter som skapat samverkan mellan förskolor/skolor och universitet 10 Antal strategiska nätverk som projektet kopplats till 10 Antal träffar i media 15 Antal regionala spridningsaktiviteter/konferenser 10 Antal nationella spridningsaktiviteter/konferenser 4. Projektets övriga resultat och erfarenheter De erfarenheter vi dragit av de gångna två åren är att det finns behov av en långsiktig satsning på lärande för hållbar utveckling. Skolutveckling är ett gemensamt ansvar mellan stat och skolhuvudman och olika typer av insatser behövs därför på alla nivåer. Nationellt behövs lärande för hållbar utveckling lyftas fram som ett viktigt utvecklingsområde. Resurser, kunskap och material bör koordineras och göras lättillgängligt. Regionalt behövs också koordination av kunskap och resurser så att skolhuvudmän kan få bra stöd i sina utvecklingsprocesser och att de kan lära av varandra så att likvärdigheten i skolan ökar. Lokalt så måste skolans roll för samhällsutvecklingen förtydligas och sektorsövergripande samarbeten utvecklas så att alla hjälps åt att bygga en relevant och aktuell undervisning. Skolorganisationer behöver prioritera lärande för hållbar utveckling och stimulera därtill kopplade utvecklingsprocesser Mathias Sundin 5

6 Bilagor 1 Detaljerad aktivitetsredovisning 2 Inbjudningar/program Bilaga 1 - Specificerad regional aktivitetsrapport Region Norra Sverige Ort: Datum: Aktivitet Målgrupp Antal Information Sundsvall Föreläsning Elever 40 Sundsvall Föreläsning Elever 40 Örnsköldsvik Föreläsning Elever 50 Umeå Stipendieutdelning Elever, aktörer 30 Örnsköldsvik Föreläsning Elever 20 Örnsköldsvik Stipendieutdelning Elever 200 Strömsund Skolträff Hjalmar Strömer skolan Lärare, skolledare 5 Torpshammar Skolinformation AWPE Lärare, skolledare 10 Piteå Skolinformation Strömbacka Lärare, skolledare 5 Luleå Utställning CETIS-konferens Lärare, skolledare 100 Sundsvall Föreläsning Elever 45 Sundsvall Stipendieutdelning Elever, aktörer 20 Piteå Föreläsning Elever, lärare 50 Älvsbyn Föreläsning Elever 20 Strömsund Föreläsning Elever 50 Sundsvall Föreläsning Elever 50 Örnsköldsvik Föreläsning Elever 70 Sundsvall Grön Flagg info St.Olofsskolan Lärare, skolledare 10 Utbildning Lissabon Workshop på internat. Konferens Lärare, skolledare 30 Sundsvall Workshop om gröna transporter Elever, lärare 20 Sundsvall Workshop om clean tech Elever, lärare 75 Vännäs Konferens för fordonslärare Lärare, skolledare 40 Lycksele Gymnasielärarnätverksträff Lärare 40 Vemdalen Teknikfortbildning förskola Lärare, skolledare 15 Gällivare Fortbildning Energifallet Lärare, skolledare 40 Haparanda Fortbildning Energifallet Lärare, skolledare 20 Luleå Fortbildning Energifallet Lärare, skolledare 40 Härnösand Fortbildning Energifallet Lärare, skolledare 30 Sundsvall Globala Sundsvall Andreas Gyllenh. Elever, lärare 400 Sundsvall Globala Sundsvall Kalle Bonnedahl Elever, lärare 40 Sundsvall Globala Sundsvall Bilan Osman Elever, lärare 100 Sundsvall Globala Sundsvall Johanna Björklund Elever, lärare 100 Sundsvall Förskolenätverksträff Lärare, skolledare 35 Örnsköldsvik Spridningskonferens Lärare, skolledare 50 Piteå Spridningskonferens Lärare, skolledare 200 Umeå Workshops Metodfestival Lärare, skolledare 90 Process Bräcke Förstudiemöte Bräcke kommun Skolförvaltning 5 Järpen Förstudiemöte Åre kommun Skolförvaltning 20 Sveg Förstudiemöte Härjedalens kommun 15 Örnsköldsvik Information Kommunstyrelse Politiker 10 Östersund Förstudiemöte Östersunds kommun Skolförvaltning 2 Ånge Förstudiemöte Ånge kommun Politiker+förvaltning 15 Örnsköldsvik Möte riksdagspolitiker Politiker 5 Umeå RCE-planering Skolhuvudmän, aktörer 5 6

7 Ort: Datum: Aktivitet: Målgrupp: Ant: Process forts. Stockholm Möte med Skolverket ang. NT Myndighet 2 Hammarstrand Förstudiemöte Ragunda kommun Skolförvaltning 8 Umeå RCE-workshop Skolhuvudmän, aktörer 25 Timrå Förstudiemöte Timrå Skolförvaltning 2 Strömsund Förstudieredovisning BUZ Politiker+förvaltning 15 Örnsköldsvik Processträff kommunen Förvaltningar 10 Umeå RCE-planering Skolhuvudmän, aktörer 5 Piteå Möte med kommunen Skolförvaltning 3 Härnösand Information Kommunstyrelse Politiker 10 Härnösand Förstudiemöte Härnösands kommun Skolförvaltning 15 Umeå Förvaltningsträff Skolförvaltning 10 Örnsköldsvik Förvaltningsträff Skolförvaltning 10 Umeå RCE-planering Aktörer 5 Nätverk Örnsköldsvik Träff 1 teknikprogramssatsning lärare, skolledare 15 Sundsvall Grundskolenätverk Sundsvall lärare, skolledare 15 Härnösand Träff 2 teknikprogramssatsning lärare, skolledare 15 Nyköping Föreläsning EU-projekt Elever, lärare 25 Umeå Träff 3 teknikprogramssatsning Lärare, skolledare 15 7

8 Bilaga 2 Exempel inbjudningar/program/bilder Region Norra Sverige 8

9 9