Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur"

Transkript

1 Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med andra ord att lyfta fram och på ett till läsning lockande sätt presentera de aktuella böckerna. Marknadsföringen riktar sig både till en bred allmänhet och till utvalda grupper av ungdomar. Projektets genomförande Projektet pågick från hösten 1999 till februari år I projektet deltog följande sju kommuner: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Jokkmokk, Luleå, Pajala och Piteå samt 4 gymnasieskolor. Hösten 1999 införskaffades en bokdeposition bestående huvudsakligen av distributionsstödda diktsamlingar samt ett antal smala prosaverk. Länsbiblioteket köpte in ett exemplar av varje titel. Två av länets författare, Anita Nilsson och Mattias Alkberg, engagerades i projektet som bokinformatörer. Anita Nilsson är en känd författare och kolumnist i Norrbotten och länsbibliotekets förhoppning var att hon skulle locka mycket publik till sina framträdanden. Mattias Alkberg är en ung poet och sångare i rockbandet Bear Quartet och skulle framför allt förmedla litteraturen till gymnasieelever. Författarnas uppgift blev att på ett lockande och intressant sätt presentera böckerna för allmänheten och gymnasieeleverna. Deltagande författare fick några veckor till förfogande för att läsa in litteraturen och förbereda sina framträdanden. Konsulenten vid länsbiblioteket skickade ut affischer och informationsmaterial till deltagande kommuner. Projektet använde sig av affischer och broschyrer som kulturrådet tillhandhöll. En bokdeposition med den distributionsstödda litteraturen följde med varje författarbesök. Kommunerna svarade för det praktiska genomförandet av arrangemangen samt annonseringen. Projektet presenterades också vid en presskonferens med de lokala tidningarna. Under våren 2000 besöktes två kommuner, Arjeplog och Pajala. I båda kommunerna besöktes såväl kommunbiblioteken som gymnasieskolorna. Kvällsarrangemanget vid kommunbiblioteket i Pajala fick ställas in p g a för få besökare. Våromgången utvärderades av konsulenten vid länsbiblioteket, deltagande kommuner och författare. Till höstomgången lades större vikt vid annonsering och presentation av författarbesöken. Beslut togs att lägga besöken i samband med kommunernas kulturveckor eller andra större arrangemang för att skapa ett större intresse.

2 Höstomgången startades i Piteå där 9 personer besökte kommunbiblioteket. I Jokkmokk och Boden blev publikuppslutningen mycket bättre med 25 respektive 40 besökare. Enligt deltagande författare berodde det större publikintresset på en bra annonsering. Projektet avslutades med ett större arrangemang vid huvudbiblioteket i Luleå. Under en veckas tid presenterade båda författarna en del av den distributionsstödda litteraturen. Intresserade åhörare bjöds på en lättlunch. Målet var att skapa ett större intresse kring arrangemanget. Projektet avslutades med ett sista arrangemang vid Bodens stadsbibliotek där målgruppen var ungdomar. Enligt bibliotekschefen blev det ett lyckat arrangemang då man kunde locka till sig en publik som i vanliga fall inte besöker biblioteket så ofta. Mål Litteraturen som marknadsförs ska lånas ut i stor omfattning Generellt kan sägas att de största kommunerna i Norrbottens län har också högre utlåningssiffror bland den marknadsförda litteraturen än de mindre kommunerna. Av den litteratur som presenterades av de båda författarna kan man konstatera att den smala prosalitteraturen generellt lånas mer än poesin. Någon utlåning i stor omfattning är det dock inte tal om, bortsett från någon enstaka titel. Annan smal litteratur får en större läsekrets än tidigare Att annan smal litteratur har fått en större läsekrets genom projektet finns det inga belägg för. Intresset för smal litteratur breddas, generellt sett Generellt sett har inte intresset breddats för den smala litteraturen. Undantag är dock gymnasieskolan i Arjeplog där svenskläraren även efter författarbesöket arbetade aktivt med litteraturen och elevernas eget skrivande och läsande. Förbättra bibliotekspersonalens kunskaper om smal litteratur Genom presentationen av utvalda böcker har bibliotekspersonalen fått viss kunskap om nyutkommen litteratur. Biblioteken finner nya former för marknadsföring av skönlitteratur I Luleå kombinerade man presentationen av de distributionsstödda titlarna med ett arrangemang där publiken bjöds på lättlunch. Av publiktillströmmingen att döma var denna form av marknadsföring av skönlitteratur mycket uppskattad. En del av den distributionsstödda litteraturen lottades också ut under arrangemanget. Piteå har planer på att arbeta långsiktigt med poesi. Idéer finns om lyrikklubb på biblioteket, lyrikhörna m m. Övriga deltagande kommuner har i dagsläge inte hittat nya former för marknadsföringen av smal litteratur.

3 Diskussion Projektets syfte var att genom olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen. Projektet försökte med hjälp av två författare sprida kunskap och intresse för den smala litteraturen. De begränsade ekonomiska resurserna tillät inga andra stora marknadsföringsåtgärder som t ex egenproducerade affischer eller foldrar. Istället fick vi satsa på kulturrådets informationsmaterial och affischer som delades ut till deltagande kommuner. En del kommunbibliotek hade svårt att sprida information om författarbesöken till allmänheten. Brister fanns i marknadsföringen av arrangemangen. I ett fall sammanföll arrangemanget på biblioteket med en teaterföreställning samma kväll i samma lokaler. Möjligtvis är det så att kommunbibliotekens personal är ovana vid en genomarbetad marknadsföring av arrangemang. Från författarnas sida hade man önskat sig en grundligare och tydligare presentation av dem själva och projektet. I de kommuner där marknadsföringen fungerade tillfredsställande blev också publiktillströmningen störst. Synpunkter från kommunbiblioteken pekade på att det inte är så lätt att marknadsföra smal litteratur. Det kan ha varit en bidragande orsak till att publiktillströmningen uteblev i vissa kommuner. Andra orsaker som angavs var fel veckodag, fel årstid (projektet genomfördes under våren och hösten) och konkurrerande aktiviteter i kommunen. Vid utvärderingen med deltagande kommuner framkom att engagemanget i projektet var väldigt skiftande. En del kommuner såg en chans att få ett gratis författarbesök. Syftet med projektet glömdes bort. Andra kommuner såg chansen att kombinera ett författarbesök med att påbörja ett arbete med en återkommande poesivecka. För att undvika missförstånd och olika ambitionsnivåer hos deltagande bibliotek borde projektledaren ha arbetat mer med information och förankring av projektet. Detta borde ha skett i form av fler arbetsmöten där kommunbiblioteken med författarna och projektledaren hade arbetat fram en gemensam strategi för projektet. Möten borde bl a handlat om förankring av målen, gemensam marknadsföring och utbyte av tips och idéer om hur man kan arbeta med smal litteratur. Mycket av kontakterna sköttes nu via e-post och telefonsamtal. Besöken i gymnasieklasserna har överlag varit positiva (se bil). Besök av författare tillhör ovanligheterna och en del elever blev inspirerade av besöken. Däremot ledde besöken inte till någon större utlåning av smal litteratur.

4 Projektledaren/konsulenten vid länsbiblioteket diskuterade under utvärderingen tillsammans med författarna olika sätt att synliggöra den distributionsstödda litteraturen. Följande förslag framkom under mötet: Skapa ett särskilt rum för böckerna på biblioteket. Syftet är att exponera böckerna på ett intresseväckande sätt. På de flesta bibliotek försvinner böckerna i hyllorna. Placera böckerna i väntrum, caféer, läkarmottagningar, lokaltrafiken, konsthallar m m. Tanken är böckerna ska finnas där människornas vistas. Under projektets gång har klagomål kommit att bibliotekspersonalen inte hinner lägga in böckerna från kulturrådet i den lokala databasen. Böckerna samlas istället på hög i ett förråd. Vår idé är att inte biblioteksutrusta böckerna utan dela ut dem direkt på några strategiska platser ute i lokalsamhället. På det sättet kan man också marknadsföra kommunbiblioteket. Dela ut böcker som pris vid litterära tävlingar. Syftet är att skapa ett intresse kring biblioteket och litteraturen. Vissa av de distributionsstödda titlarna som bedöms inte passa in i bibliotekets samling kunde då delas ut som priser. Samarbete med andra institutioner, t ex museer, konsthallar m fl. Ingen av deltagande kommuner samarbetade under projektet med en annan institution. Fördelarna med ett samarbete är flera: större spridning av böckerna, skapa ett större intresse, delade kostnader, skapa nya idéer tillsammans. Sammanfattningsvis kan sägas att projektets mål bara delvis förverkligades. Det som vid utvärderingen framkom är att projektet borde ha förankrats på ett bättre sätt hos de deltagande kommunerna. Bibliotekens engagemang i projektet har varit väldigt skiftande. Alla kommuner uppskattade dock författarbesöken och en del arrangemang blev riktigt lyckade. Besöken på gymnasieskolorna var överlag positiva. Vid utvärderingen framkom också att kommunbibliotekens möjligheter och förmåga att marknadsföra ett arrangemang är skiftande. Mer kunskap i form av fortbildningar behövs för bibliotekspersonalen.

5 Ekonomisk redovisning Länsbibliotekets kostnader är inte inräknade i den här redovisningen. Intäkter: Statens kulturråd: :- Norrbottens läns landsting: :- Utgifter: Författararvoden: :- Resor, hotell 8 000:- Bokdepositioner :- Övriga utgifter 1 000:- Detlef Barkanowitz Projektledare Norrbottens länsbibliotek

Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg

Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg Hur det hela började Vintern 2004 samlades Länsbiblioteket och alla länets bibliotekschefer i Haparanda för att diskutera vilken

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Ett projekt för alla?

Ett projekt för alla? Ett projekt för alla? En utvärdering av projektet Umeåregionen läser utifrån deltagarnas och arrangörernas perspektiv Frida Andersson Sociologiska institutionen Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap,

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland)

Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Marknadsföring i projektet Lära ut Internet på bibliotek (Östergötland) Som första steg funderade vi på hur marknadsföringen kan se ut till olika målgrupper. Även om inte vi genomförde allt av nedanstående

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap Lunds universitet MKVA12 Kvalificerad yrkespraktik (30 hp) 2011-06-01 Unga ledare i Världens bästa idrottsregion analys av en rekryteringskampanj Praktikuppgift

Läs mer

Projektredovisning Allt är möjligt

Projektredovisning Allt är möjligt Projektredovisning Allt är möjligt Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten 2013... 6 Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

Bibliotekens utvärdering av e-kampanjen mars 2008 Birgitta Hellman Magnusson, LBÖ, 080520

Bibliotekens utvärdering av e-kampanjen mars 2008 Birgitta Hellman Magnusson, LBÖ, 080520 1 Bibliotekens utvärdering av e-kampanjen mars 2008 Birgitta Hellman Magnusson, LBÖ, 080520 Första veckan i mars gick östgötabiblioteken ut i en gemensam kampanj - Biblioteket hemifrån - för att lyfta

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV)

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Bakgrund Hösten 2006 sökte Bjurholms kommun i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten medel hos Kulturrådet för ett utvecklingsprojekt med namnet SAV

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3

Flytande bestånd i Helge en utvärdering. Version 3 Flytande bestånd i Helge en utvärdering Version 3 Viveca Nyström VN arkiv & bibliotek AB, 2015 Innehåll 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Frågeställningar 4 1.3 Metod och avgränsningar 5 2. Sammanfattning

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer