101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009"

Transkript

1 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr f ru ua ri PR eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r

2 I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions uträttar är avgörande för viljan att stödja våra hjälpinsatser Man kan också uttrycka det så att våra bidrags-givare har rätt att få veta hur deras medel används. Det är vårt ansvar ett ge den informationen! Det är därför nödvändigt att vi på olika sätt och så ofta vi kan berättar om vad Lions uträttar genom det stöd man får från allmänheten. I distriktet har vi sedan flera år arbetat med PR-frågan och tyngdpunkten har legat på Nordstansveckan i februari. En avsikt har varit att materialet eller delar av det ska kunna användas av klubbarna i samband med lokala aktiviteter. Under det gångna året har några klubbar valt att göra så. När nu materialet har utvecklats ytterligare är det min förväntan att klubbarna verkligen använder det i sin lokala marknadsföring! För att allmännheten ska veta, vad vi gör och står för, måste vi synas! Detta ställer krav på att den enskilde medlemmen har kunskap om Lions verksamhet. Mycket information och kunskap kan inhämtas via nätet varifrån man länkar sig vidare till den internationella hemsidan (går att välja svenska som språk) eller distriktets hemsida. På initiativ från vår PR-kommitté håller man nu på att, som en fortsättning på Stegenmaterialet, ta fram ett utbildningspaket att kunna användas i samband med klubbmötena. Eftersom Din tid är värdefull är ett mål att innehållet ska vara flexibelt och kunna anpassas efter de lokala förutsättningarna. Det viktigaste i vår organisation är Du och Din klubb! Ditt deltagande i klubbarbetet och Din kunskap om Lions är grunden för vår framtid! Du och Din klubbs engagemang och agerande är avgörande hur vi lyckas behålla medlemmar och rekrytera nya kvinnor och män. Vid besök ute hos klubbarna har jag mött så mycket Lionsanda att jag anser att Lions har bra förutsättningar att fortsätta att vara en av världens främsta hjälporganisation. Men vi får inte slå oss till ro utan Nu är den här Insamlingskampanjen Röda Fjädern är sjösatt från och med årsskiftet Lions och Hjärnfondens gemensamma kampanj som skall pågå hela äret börjar nu klarna i struktur och upplägg. Lions förväntas tillsammans med övriga planerade aktiviteter samla in 30 miljoner till forskning om beroendeframkallande sjukdomar. Från tidigare insamlingar vet vi att Lions är duktiga när vi får rätta förutsättningar. I rätta förutsättningar ingår bl.a att vi har kunskap om Röda Fjäderns mål och syften, vart pengarna går och hur de skall användas. Information om detta finns nu tillgängligt på Lions och Hjärnfondens hemsida. Det kommmer mer. Gå in där och läs på. Klubbarna har även en kontaktman för Röda Fjädern. Han eller hon får sig tillsänt ytterligare information om kampanjen. Det finns även tillgång till film (på DVD) och bildmaterial som kan förmedlas av kontaktpersonen. Om klubbarna inte redan gjort det, beställ kampanjmaterial det mesta är gratis. Du är självklart välkommen till Lions PR-vecka 23-28/ som i år har Röda Fjädern som huvudtema. Efter den veckan kan klubbar vid sina lokala aktiviteter använda sig av PRmaterialet. Har du frågor kring PRmaterialet hör gärna av dig till Arne Sandström LC Tuve -Säve. Tel: Mobil: Röda Fjädern vi måste vara observanta på utvecklingen och beredda att snabbt kunna anpassa vår verksamhet. Den 18:e april har vi Distriktsmöte i Göteborg! Avsikten är att vi ska utbyta information inom distriktet, fatta gemensamma beslut om aktivteter och budget. Vi ska även välja distriktsledare för det kommande verksamhetsåret och ta ställning till en omarbetad arbetsordning. Jag räknar med att flertalet av distriktets klubbar kommer att vara representerade vid distriktets högsta beslutande forum. Kom och gör Din röst hörd! Du är varmt välkommen! Larsolof W DG Det behövs flera!!!!!! Nu måste vi ställa upp---- i annat fall blir det inget ungdomsläger i Lysestrand. Det behövs värdfamiljer. Gör ytterligare ett försök,vi måste klara av att ta hand om och vara värdfamiljerför ungdomarna till lägret.berätta för vänner och bekanta om glädjen att under en vecka få vara värdfamilj. Ungdomarna är mellan 17 och 21 år. Tiden är mellan juli Kontakta Rolf Nilsson LC Orust Tel:

3 Vi fortsätter vår redovisning i serien kommittéer, nu med PR-kommittén Halva verksamhetsåret är nu till ända och PR-kommittén kan göra ett halvårsbokslut. En av målsättningarna för kommittén, när vi startade, var att göra tidningen Lion Nytt mer publik. Vi tror oss veta, att de flesta Lions i distriktet uppfattat en förändrad layout, som bl.a. minskat interna klubbgratulationer. Kommitténs mål är i stället att initiera artiklar om intressanta verksamheter i Distriktet. Dels insamlingsaktiviteter, som är möjliga för andra klubbar att utveckla inom sin klubb och dels, självklart, aktiviteter där Lions gör betydande insatser. Till hjälp, där ingen annan hjälper. En annan målsättning när vi startade, var att minst en artikel i varje tidning skulle omfatta vad Lionrörelsen gör globalt (eller nationellt). Detta är ett arbete, där kommittén får agera journalister, eftersom det visat sig att vi ofta inte kan hitta ett färdigt material. Denna del av målsättningen är mycket viktig, eftersom den kan öka den enskilde Lionmedlemmens kunskaper i ämnet och därmed också nå ut till allmänheten. Som nytillträdd PRC är jag mycket nöjd med tidigare fattade beslut, att Distriktets PR skall skötas av en kommitté. Det skulle inte vara möjligt att ge ut en tidning med nuvarande innehåll, om jobbet skulle ligga på en person. Vilka ingår då i PR-kommittén? Jo. PRC är Lars Ersmarker, Lions Club Skövde Redaktör är Jörgen Dahlquist, Lions Club Herrljunga Ledamot är Arne Sandström, Lions Club Göteborg/Tuve Säve Ledamot Tomas Mannerås, Lions Club Göteborg/Gothia Tidningen är dock inte kommitténs enda uppgift. En mycket viktig del är att tillhandahålla PR-material till klubbarna. Det jobbar vi med genom bl.a. affischerna, som tas fram till aktiviteten Lejon lösa på sta n. Omdöpt till PR i Väst. Vi undersöker också möjligheten att få fram någon film, som kan snurra i en PR-monter. Kommittén har också en målsättning att starta upp ett nätverk bestående av klubbarnas PR-ansvariga inom Distriktet. Idag går central PR-information ut till klubbarnas Presidenter, men den naturliga vägen borde vara till klubbens PR-ansvarige. Ett sådant nätverk skulle också underlätta i arbetet att fylla Lion- Nytt med intressanta artiklar. Vårt arbete har påbörjats och en del målsättningar har i viss mån genomförts, men det behövs ytterligare utveckling. Vi ser dock med tillförsikt framåt och att fler målsättningar skall vara på plats innan verksamhetsårets slut. 3

4 Till hösten invigs Casa Minunata Restaurangskolan. Till hösten slår Lions upp portarna till den nya restaurangskolan i staden Oradea. Det är en imponerande skapelse med hårt ställda krav på konstruktionen eftersom det är en offentlig byggnad i ett område med risk för jordbävning. Den nya anläggningen blir ett komplement till Lions befintliga förskola och grundskola. Att öppna en yrkesskola för funktionshindrade ungdomar i Rumänien blir ännu ett pionjärarbete, men Casa Minuatas organisation har erfarenhet och kunskap om särskilda behov. Man har också starkt stöd ifrån en svensk kompetenspartner inom yrkesutbildning, som tar sig an utbildningen för den nya personalen. Sedan 1994, när Sveriges Lions sjösatte det långsiktiga programmet för de handikappade barnen i Rumänien, så har attityderna dramatiskt förändrats. Casa Minunata har spelat en mycket viktig roll i denna förändring. Offentliga institutioner är intresserade av att såväl ta del av, som att stödja verksamheten. Även näringslivet i Oradea bidrar med resurser. Som exempel på det så anordnade ett köpcentrum en aktivitet, som gav kronor och en fabrik donerade kronor till Casa Minunata. När de övriga nordiska länderna har gjort sina slutinbetalningar så är bygget finansierat. Restaurangskolans invigning kommer att ske under september eller oktober månad detta år. Det kommer att behövas kronor till köksinredning och ett driftstillskott på kronor för de nya eleverna. Man räknar med intäkter redan första läsåret ifrån 500 till 1000 besökare på restaurangen. När verksamheten är väl inarbetad så ska extern försäljning bli en viktig del av finansieringen. 4 Casa Minunata har ackrediterats av det rumänska utbildningsministeriet och det har avgörande betydelse för att kunna erhålla en skolpeng ifrån staten, en lag som sannolikt tas av regeringen nästa år. Stiftelsen Casa Minunatas nuvarande skolverksamhet har en ekonomi i balans, men skolan måste fortfarande förlita sig till sponsorer. Svenska Lions är fortfarande mycket viktiga ekonomiskt, men det moraliska stödet är lika viktigt och det ger status och oberoende. Redovisningen nedan avser förskola och grundskola. Intäkter kkr Skolavgifter...34% Statlig skolpeng...0% Lokala bidrag...9% Lions Sverige...15% Övriga bidragsgivare...42% Kostnader kkr Löner...61% Driftskostnader...15% Bespisning...13% Transporter...9% Utbildningsmaterial...2% /Christer Fält

5 Lion-klubbar i samarbete Vid flera tillfällen har Lion-klubbarna i gamla Skaraborgs Län samarbetat, när länets sjukhus - KSS i Skövde önskat hjälp med tidsfördrivande hjälpmedel t.ex. TV-apparater. Nu senast önskade uppvaket för nyopererade barn hjälp med 2 TV-apparater med tillhörande DVD. Samtliga Lion klubbar i Skövde, LC Skultorp LC Skövde LC Skövde/Ryd LC Tidan/Väring, hörsammade önskemålet och samarbetade för att snabbt tillmötesgå avdelningen. Några dagar före jul kunde klubbarna, som en välkommen julklapp, överlämna de efterlängtade apparaterna. Till uppvaket kommer barn och ungdomar mellan 0 och 18 år efter en genomgången operation, men där finns också de som väntar på en operation. Barnen ligger på avdelningen endast i några timmar, men en operation kan vara mycket traumatisk och barnen behöver uppleva något tankedistraherande och roligt under de timmarna, säger enhetschefen Lena Hermansson barn passerar avdelningen per år, så Lions gåva kommer till flitigt användande. LIONS äldredag. Årets kalas! För tredje året i rad bjöd LIONS CLUB i Lysekil, tillsammans med Lysekils kommun, på kalas för 140 pensionärer. Gästerna kom från egna hem, pensionärsboende, sjukhusboende o. dyl., i vissa fall var även ledsagare med. Agneta Staxäng hade bjudit in alla gäster och ordnat skjuts till Oscars där festen försigick. Taxi och LIONS egna medlemmar stod för skjutsandet. För musikunderhållning stod Lysekils populära Wienerkapell. Den goda maten hade lionsmedlemmen Per-Åke Johansson förberett på sin egen krog Pelles krog. Unikt på detta kalas var att det fanns tre damer som alla var 100 år. Kalaset avslutades med att gästerna, under Wienerkapellets ledning, hyllade denna trio med melodin Ja må dom leva men med orden Ja de har levat.. Här testas en av TV-apparaterna av bl.a. enhetschefen Lena Fr. v. Thekla Eriksson, Hulda Johnsson och Hilda Fjellsson Traditionsenligt arrangerade LC Gothia i år som tidigare år Lucia i Väst (tidigare Frölunda Lucia). Årets mycket välsjungande trupp gjorde ett trettiotal enskilda framträdande på allt från äldreboenden i Västra Göteborg till AB Volvos huvudkontor. Trots finanskris och därmed ett antal företag som hoppade av blev insamlingsresultatet c:a trettiotusen kronor. Kröningsceremonin med kyrkoherde Thomas Elg i en fullsatt Frölunda kyrka var mycket stämningsfull. Luciatruppen både sjöng ett stort antal julsånger och läste dikter. Elever från kulturskolan kulmus deltog också med instrumentensemble. Kantor Thony Sjöström har varit sångledare. 5 Som en extra knorr på hela aktiviteten kommer truppen att sjunga nationalsången på Frölunda Indians sista hemmamatch i grundspelet samt den första hemmamatchen i slutspelet på Scandinavium inför åskådare. Viktiga sponsorer i vår aktivitet är DirektPress Tidningen Frölunda och BEWE Bild AB. Kröningen i Frölunda kyrka från vänster: Carolina Elton, Emelie Ekholm, Juliette Utbult, Ida Olsson, Sophia Ahl-Nylander, Daniella Mantalios, Louise Åberg

6 Beroende En sjukdom som alla andra Beroende är ett folkhälsoproblem som orsakar flera tusen dödsfall varje år och kostar samhället 27 miljarder kronor årligen. Sjukdomen innebär en ständig förändring av hjärnans belöningssystem, vilket är till för att belöna oss för sådant som är nödvändigt för vår egen och vår arts överlevnad. är därför man beskriver de som lyckats ta sig ur ett beroende med termer som nykter alkoholist eller spelfri spelare. Varje dag är en kamp att hålla sig ifrån sitt beroende. Man vet redan att det finns starka ärftliga riskfaktorer och att vissa individer löper betydligt större risk än andra att utveckla ett beroende. Vissa kan klara av att hålla ett begränsat bruk medan andra har lättare att tappa kontrollen och hamna i ett tvångsmässigt beteende som kretsar kring att införskaffa och att konsumera alkohol, droger eller spel. Det som är avgörande för vem som hamnar i ett beroende är sannolikt en kombination av miljöfaktorer och underliggande biologiska orsaker där genetiken och hjärnans funktion har en viktig roll. Eftersom de kemiska och strukturella förändringarna i hjärnans belöningssystem i huvudsak är likartade oavsett vilket beroende det gäller, kan kunskap inom ett beroendeområde överföras till ett annat. Denna lärdom är mycket användbar inom forskningen just nu. Forskning pågår för att förstå vad som gör att belöningssystemet kidnappas och för att utveckla mediciner som kuvar begäret hos den drabbade. Röda Fjädernkampanjens syfte är att öka kunskapen om beroendesjukdomar och samla in pengar till forskningen. Budskapet är att ingen ska behöva lida av beroende. För att komma dit behöver forskarna resurser. De svenska forskarna är i framkant när det gäller beroendesjukdomar och kan bidra starkt till världshälsan inom beroendeområdet eftersom de bidrar med viktiga pusselbitar. På sikt kommer skadorna och kostnaderna för beroenden att minska i takt med att forskarna gör ständiga framsteg. Med mera pengar till våra forskare finns all anledning att vara optimistisk vad gäller framtiden. Källa: Hjärnfonden Det är belöningssystemet som gör det njutningsfullt att äta, dricka, motionera och ha sex. Vi får minnen av våra njutningar så att vi upprepar dem. På samma sätt fungerar belöningssystemet vid alkoholkonsumtion, rökning, användandet av narkotika eller spel. Detta kan leda till att belöningssystemet kidnappas vilket medför att den beroende till sist endast upplever belöning och njutning när man ägnar sig åt sitt beroende. Känslan kan bli så stark att den drabbade ägnar all sin vakna tid åt sitt beroende och därmed åsidosätter arbete, familj och fritidsaktiviteter. Beroende är alltså en icke medfödd hjärnsjukdom. Det är mycket viktigt att ställa diagnos tidigt eftersom det inte finns några effektiva metoder att backa bandet. Har man väl blivit beroende får man leva med sitt beroende hela livet. Det Här, i hjärnan, uppstår beroendesjukdomarna! Den mest komplexa struktur man känner till 6

7 LIONS BILDAG i Tidaholm Bilkavalkad Minishow Dans - Musik Vädret visade sig från sin bästa sida vid Lions Bildag i Tidaholm i september. Temat för året var Sportvagnar. Vulcans musikkår och dansare från Rudbecksgymnasiet stod för den konstnärliga delen. De deltagande sportbilarna tillhörde medlemmar i Skaraborgs Sportvagnsklubb. Lions egen Bengt Norberg var konferencier och slängde käft om allt och med alla. Varje bilförare i kavalkaden fick komma upp på scenen och berätta om sin klenod. Musikkåren inledde minishowen med Jalopy Bilradio-låten. Men vad var det för en figur som smög omkring och störde hela tiden? Mitt under spelningen kommer en mystisk figur fram: Har dirigenten sett en VIT OPEL? Den äldsta sportbilen i kavalkaden rullade in. En Auburn från 1930-talet. En populär bil bland Hollywoods film-stjärnor och inte minst dåtidens gangsters. Auburn från 1930-talet. Nästa bil som rullade in var en liten illgrön Austin Healey. En klassisk engelsk sportbil under 50- och 60-talen. Nu fick Rudbecksgymnasiets dansare visa upp sig i Rockaround-the-Clock och under musiken smög en Ford Mustang in; en klassisk amerikansk sportbil. Med påslagna sirener och blåljus kom denna Porsche. Dags så för en annan gammal klassisk sportbil, en läcker Jaguar E-type från 60-talet. Ny dansuppvisning till tonerna av James Bond theme. Och vad glider in om inte en Lotus Esprit och ut kliver en man i smoking. Vem är nu detta? Naturligtvis Bond, James Bond. spelad av bilens ägare Roger Fredriksson, ordförande i Skaraborgs Sportvagnsklubb. Kavalkaden var därmed officiellt slut, eller..vad i hela världen kommer där! En hjullastare med. DEN VITE OPELN men som den ser ut! Ihoptryckt och spetsad på gafflarna. Uppflugen på vraket sitter vår polischef Tomas Kullsvik. Det visade sig att Tidaholmspolisen hittat bilen (?) som därmed kunde återlämnas till ägaren (?). Full fart på scenen i Rock-around-the-Clock Vad händer nu? Sirener hörs på avstånd. Ljudet kommer häråt! In kör en polisbil med påslagna sirener och blåljus. Och inte vilken bil som helst utan en svartvit Porsche polisbil från 60-talet. Polismuseet i Stockholm hade väl-villigt lånat ut bilen med föraren Björn Jansson. Ur bilen steg också vår egen Lion Tomas Kullsvik; båda poliserna iklädda tidsenliga uniformer. Äntligen är den VITE OPELN upphittad. Men som den ser ut! Publiken var synbart nöjd med minishowen och kunde sedan beskåda bilarna som ingått i kavalkaden och de bilar Sportvagnsklubbens övriga medlemmar kommit i. Aktiviterna fortsatte i det stora tältet som stått uppställt på Gamla Torget. Där kunde man se dekorationsmålning av motorcyklar, rekonditionering av bilar och gamla rally-bilar. LC Tidaholm har årligen ett antal aktiviteter (Julmarken, Kyrkokonserten, Anksimmet, Kräftans Dag). Lions Bildag är en ny aktivitet som anordnades för andra året till skillnad från de andra där några hållits i snart 40 år! 7

8 Välkommen till PR-i Väst PR -veckan 2009 byter namn och kommer f.o.m v-909 i fortsättningen att heta PR- i- Väst. Ordbytet säger kanske inte allt men det markerar en tydlighet för vilka vi gör PR. Namnbytet ger även möjligheter att utöka och bredda vårt PR-arbetet. Tyvärr har det i distriktets klubbar rått en missuppfattning att PR-veckan varit enbart en Göteborgs-aktivitet. Det har alltid varit en distriktsaktivitet och kommer fortsätta att så vara Årets upplaga av PR- i -Väst får en annorlunda utformning jämfört med tidigare år. Insamlingskampanjen Röda Fjädern blir huvudtema. Och insamlingskampanjens motto blir: Ingen skall behöva lida av beroendesjukdomar ex. Alkohol, droger, spel PR i -Väst 2009 blir Kick-off för kampanjen Röda Fjädern i vårt distrikt. Troligen blir vi första distriktet ut i Sverige, eller som ett känt bilföretag säger i sin marknadsföring Vi är inte bara först vi leder också utvecklingen och det skall vi vara stolta över. PR- i- Väst startar måndagen den 23 februari och avslutas lördagen den 28 februari Vi startar kl och avslutar dagen kl På lördag slutar vi kl Det blir den nionde gången som Lions genomför en PR-aktivitet i distriktet och detta i obruten följd. Som vanligt genomförs kampanjen i köpcentrat Nordstan Göteborg. Du och din klubb kan efter genomförandet låna minimonter för lokala aktiviteter. Till minimontern kan du även låna en eller flera rollups. Vi hoppas att klubbarna tar vara på den möjligheten. Självfallet är du välkommen att på plats se och lära dig mer om Röda Fjädernkampanjen och dess innehåll.. Vi behöver mer än tidigare duktiga medarbetare i montern. Medarebtare som kan informera besökare om vad Röda Fjädern insamlingen är, hur insamlade pengar skall användas. Ämnet är svårt och mångomfattande. Känner du att du är rätt person hör av dig till undertecknad. Liksom tidigare år har vi på fredagen den 27 februarie utdelning av stipendier till olika forskare. Stipendiesumman var i fjol c.a 15 miljoner, den torde inte bli mindre i år. Vi den cermonien hoppas jag att du ställer upp i Nordstan för att göra stipendieutdelningen till den manifestation den är. Närmare information om tider kommer på hemsidan Text&Foto Arne Sandström LC Tuve-Säve Projektledare PR-i-Väst 8

9 Fjädrar Anamma Vi springer Hjärna Vid fjolårets vårrus i Slottsskogen Göteborg, sprang, joggade, promenerade mer än kvinnor. Lionsklubbar från Göteborg bemannade den första vätskestationen, med c:a 30 Lions som servade flickorna med vatten. Det var ingen lätt uppgift att förse munnar med vatten. Glädjen var tvådelad. De tävlande fick vatten, och Lions fick ersättning för sitt arbete. Men framför allt fick vi visa upp oss och göra PR för vårt Lions. Vi hade monterat ett katastroftält samt satt upp affischer. Dessutom förgyllde Lions arrangemanget med Live -musik. Lionsmedlemmen Claes Westerdahl underhåll med sitt spelverk på det sätt som bara han kan. Lions insats kunde inte bli annat än bra, det tror jag alla som var där instämde i, och det var många. Förutom löparna sågs loppet av många åskådare, som hejade fram löparna. Detta gjorde en fin vårkväll minnesvärd både för tävlande och för publik och inte minst för oss från Lions. När vi från Lions städat undan var det fullt ös på innerplan där flickorna under glamm och stoj förtärde sina Pick-nick korgar. Vårruset springs på fler platser än i Göteborg under Noga räknat på 17 platser i Landet. Bl.a i Vänersborg. Information kring respektive lopp finns på Vårrusets hemsidan. Lions 101VG ser Vårruset som ett utmärkt tillfället att sprida PR för Lions, det är få tillfällen som ger oss så publika möjligheter. Med en enkel räkneövning ser du hur stor målgrupp vi teoretiskt nådde i Göteborg. Ex. I Göteborg deltog kvinnor, varje tävlande har minst 5 kontaktytor, troligen mer (syskon, make, pojkvän, föräldrar, arbetskamrater och vänner) Enbart i Göteborg gör detta nästan möjliga mottagare för Lionsinformation. Lions 101VG vill uppmana klubbarna i distriktet till deltagande i årets Vårrus. Man behöver inte vara medlem i Lions för att springa. Tala med din fru,sambo eller kvinnlig bekant och ordna ett lag och anmäl laget. Är man minst 6 st tävlande i varje lag får laget en pick-nick korg av arrangören. Gemensamt ordnar ni gul T-shirt till alla deltagarna och förslagsvis med texten : Fjädrar anamma Vi springer Hjärna Då gör vi PR både för Lions och Röda Fjädern Att utmana övriga Lions att göra PR är väl även på sin plats tycker vi i 101VG. Därför skickar vi en utmaning genom The Lions att ställa upp och sprida PR genom vårruset Inte minst som vattenutdelare. Text & Foto: Arne Sandström 9

10 DG:s berättelse för tiden 1 juli juni2008 Distriktet Distrikt 101- VG är det största distrikt inom MD 101 Sverige. Distriktet består av: 82 klubbar, 1 klubbfilial samt 1 LEO klubb. Verksamhetsåret började med en nedläggning av LC Poseidon- Medlemsantalet sjönk då med Det aktuella medlemsantalet är 2109 vilket är ett tapp på 81 medlemmar. Men det känns som att en hel del klubbar har nyintagningar på gång. Låt oss hjälpas åt att nå positiva siffror för Distriktsrådet Distriktet är, liksom tidigare uppdelat i 9 zoner. Viss obalans råder fortfarande mellan zonernas klubbantal men det går att åtgärda med att starta nya klubbar i den zonen. Distriktsrådet består av 23 ordinarie ledarmöter samt 9 vzo. Uppstartsmöte hölls i Varnhem den 11 augusti därefter har 3 rådsmöten hållits, Trollhättan, Varnhem samt Örby. Distriktets arbetsutskott bestående av IPDG Nils-Erik Borgström, DG Gudrun Rytterlund, vdg Larsolof Wallinder, DK Björn Wahlenius samt DS Göran Kjellebäck, ett möte har hållits i Trollhättan under hösten. Framtidskommittén består av VDG: MO, vmo, EO, LDC, PRC samt 1 ledarmot. Kommittén har sammanträtt vid 4 tillfällen under året. Zonordförande Verksamhetsåret började med att tre zonordföranden från föregående år förlängde sin period på grund av att inga nya efterträdare hittades. Alla ZO har haft 3 möten under året. Att vara zonordförande, nu och i framtiden, innebär att hon/han aktivt måste deltaga i distriktsarbetet. För närvarande är alla vzo besatta. Distriktskonferens Distriktskonferensen hölls i Trollhättan den 1 september med drygt 87 deltagare Klubbesök Målsättningen vid planering av klubbesök är att varje klubb får ett personligt besök per två år. Under verksamhetsåret har 52 klubbar fått personliga besök. Besöken har fördelats på DG, vdg samt IPDG. Besök på Zonmöten DG, vdg samt IPDG har besökt alla Zonmöten i distriktet. Distriktsvalnämnden har besökt Zonmöten med information om nomineringar av funktionärer tillval på distrikts-och riksmöte. Guvernörsrådet har haft 6 möten under året - Chicago, Lund, Örnsköldsvik, Skövde samt Uppsala. Distriktsmöte Årets distriktsmöte hölls i Skara och inbjudna gäster var kordinatorn för Sight First II, Jon Bjarni Thorstilsson Island samt DG Asbjörn Hollund, 104 J. Ett 80 tal personer var närvarande, 39 klubbar var representerade. NSR Detta verksamhetsårs NSR-möte hölls i Stockholm Lidingön den januari. Beslut togs att minska den planerade restaurangskolan då huvudsponsorn avsagt sin medverkan. Europaforum DG har inte besökt Europaforum. Kongressresan 2008 års världskongress var förlagd till Bangkok. Distriktet har genomfört försäljning av lotteriandelar för att göra det möjligt för medlemmar att resa till kongressen. Enkelresan vanns av LC Uddevalla samt dubbelvinsten gick till LC Tibro. Distriktstidningen Lion Nytt Tidningen har under verksamhetsåret utkommit med 4 nummer. Tidningen har även publicerats på distriktets hemsida. Sight First II Insamlingen pågick för fullt i klubbarna. Projektet Morogoro fick bra draghjälp, när filmen från Morogoro visades på bästa sändningstid i TV. Ett stort antal glasögon har samlats in av klubbarna. Världens Barn Många klubbar deltager aktivt i insamlingen. Börsinsamlingen gav bra resultat och idéerna var många när det gällde att hitta nya aktiviteter som kunde ge bra pengar. Det bästa var att klubbarna blev mer synliga och samarbetet med de andra organisationerna fungerade bra. Affischtävlingen Till årets affischtävling inkom 9 bidrag. Det vinnande bidraget utsågs på distriktsrådsmötet i Varnhem. Juryn enades om ett bidrag inlämnat av Carl Paulsson klass 6 Valleskolan, Axvall och Paul vann även Sverigefinalen. Distriktsguvernör Gudrun Rytterlund Nordström Överbo Klosterlid Varnhem 10

11 Administrativa medel Resultaträkningar Intäkter Medlemsavgifter, distriktet Bidrag från LCI avseende DG,VDG,IPDG och FDG Intäkter handbok Ersättning PR-monter och material Summa intäkter Kostnader Resekostnader för DG, vdg, IPDG och FDG Övriga kostnader för DG och vdg Kostnader för HRO, PRC, MO/EO Kostnader för LDC Kostnader för ZO avseende resor och besök -120 Distrikets valnämnd vdg utbildning Kostnader för distriktsm. resor, hyror och bidrag Kostnader för IRC, YEC och LQ/NO PR-vecka Nordstan Göteborg PR-projekt Övriga distriktskostnader -257 Summa ersättningar och utlägg Distriktstidningen Datakostnader och hemsida Trycksaker och kontorsmaterial Telefon och porto Distriktets standar Bankkostnader Övriga kostnader -536 Summa externa kostnader Ränteintäkter och värdeökning av fonder Vinst premieobligationer 0 Summa finansiella intäker Årets resultat Administrativa medel Balansräkning Tillgångar Bankkonto, check Bank Sekura-fond Summa bank och placeringar Fordran aktivitetsmedel Fordran Oak Brook Avräkningsfordran Convention-lotteri Varulager, standar Summa fordringar och varulager Summa tillgångar Eget kapital och avsättningar Eget kapital vid årets början Årets resultat Återföring av tidigare avsatta medel till Sight Frist II Summa eget kapital Avsättning till framtida PR Summa avsättningar Summa eget kapital och avsättningar Aktivitetsmedel Resultaträkning Intäkter 0 Kostnader för almanackor Sight First II -245 Resultat före finansiella poster -245 Bankkostnader Ränteintäker och värdeökning fonder Årets resultat 34 Aktivitetsmedel Balansräkning Tillgångar Bank, checkräkning Bank, Internationella ungdomslägret Bank Sekura -fond Summa bank och placeringar Summa tillgångar Eget kapital och avsättningar Eget kapital vid årets början Årets resultat 34 Summa eget kapital Skuld till administrrativa medel Projekt narkotikahundar Projekt tält till Asien Avsättning postpengar Projekt Internationellt ungdomslägret Summa projekt och avsättningar Summa eget kapital och avsättningar Revisionsberättelse 2007/2008 Vår granskning har omfattat administrativa medel och aktivitetsmedel för verksamhetsåret 1 juli juni Vi har granskat bokföringen och verifikationerna, resultaträkningarna och balansräkningarna samt tagit del av protokoll från distriktets sammanträden. Räkenskaperna är väl förda och styrkta med verifikationer. Vår revision har inte givit anledning till några anmärkningar, varför vi tillstyrker - att resultaträkningen och balansräkningen för administrativa medel fastställs - att resultaträkningen och balansräkningen för aktivitetsmedel fastställs - att distriktsguvernören och distriktsrådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008. Hjo och Karlsborg den 28 januari Owe Hjalmarson Henry Carlsson Av distriktsmötet valda revisorer. 11

12 DG s berättelse för tiden 1/ / Distriktet Distrikt 101VG är fortfarande det största distriktet inom MD 101 Sverige! Distriktet består för närvarande av 80 klubbar, 1 filialklubb och 1 Leo-klubb. Under hösten har 1 klubb lagts ned och ytterligare någon klubb kan följa efter. Trots klubbarnas ansträngningar att behålla befintliga medlemmar och att rekrytera nya har den negativa medlemsutvecklingen under senare år fortsatt under hösten. Aktuell medlemsantal per 31/1 är 2046 under perioden har 104 medlemmar lämnat vår organisation och 50 tillkommit. Arbete pågår på några orter med ambitionen att få till stånd åtminstone 1 ny klubb. Medlemsutvecklingen måste vara en högt prioriterad fråga för alla nivåer i vår organisation! Distriktsrådet Distriktet är uppdelat på nio zoner vars ordföranden ingår i distriktsrådet. Totalt har distriktsrådet 25 ledamöter. Nuvarande Distriktsråd har sammanträtt 3 gånger. Vid mötet i Skara 17/8 hade rådet förmånen av att få träffa Internationella presidenten Al Brandel. DR s arbetsutskott, bestående av IPDG Gudrun Rytterlund, DG Larsolof Wallinder, vdg Jan Granlund, DK Björn Wahlenius och DS Göran Kjellebäck, har sammanträtt vid 3 tillfällen. Distriktskonferens Höstens distriktskonferens avhölls i Trollhättan 30/8 med cirka 100-talet medlemmar representerande närmare 50% av klubbarna. Konferensen inleddes med information om Hjärnfonden och den kommande Röda Fjädern-aktiviteten. I anslutning till konferensen anordnades info.-/utbildnings-seminarier för klubbarnas LP, sekreterare, kassörer och IT ansvariga samt MO. Mot bakgrund av det relativa låga deltagandet har uppdragits åt kommittén för utveckling/framtid att se över utformningen av info/utbildning inför kommande verksamhetsår. Zonerna Efter en trög start fick samtliga zoner posterna som ZO och vzo besatta. Samtliga zoner har under hösten haft 2 zonmöten, vilka avrapporterats till DR. Gruppen som arbetar för ett eventuellt samarbete med Jubileumskliniken i Göteborg för att stödja cancerforskningen, Distriktsvalnämnden och Röda Fjädern-ansvariga har besökt flertalet zonmöten för att ge information. En ambition har varit att stärka zonernas och ZO s roll inom organisationen eftersom zonmötet är det gemensamma möte där klubbarna är bäst representerade. Utbildning Förutom ovan angivna information/ utbild-ning för klubbfunktionärer har utbildning av vzo inletts under hösten och kommer att slutföras under våren-09. Klubbesök Målsättningen är att varje klubb ska få minst ett personligt besök på 2 år. Under hösten har 32 klubbar fått personligt besök. Besöken har fördelats mellan DG, vdg och IPDG. Ytterligare besök är inplanerade under våren PR i Väst Arbetet med att utveckla distriktets PR-material Lejon lösa i fortsätter kontinuerligt. Genom att LCI beviljat ett ekonomiskt bidrag kan detta genomföras trots en i övrigt något ansträngd ekonomi. Grundaktiviteten/modellen genomförs i Nordstan i Göteborg men målsättningen är att materialet i sin helhet eller delar av det ska användas av klubbarna runt om i distriktet. Syftet är att sprida kunskap om vad Lions åstadkommer och därigenom öka allmänhetens vilja att ge bidrag och kanske också öka intresset för att bli medlem. Lions Nytt Tidningen har under hösten utkommit med 2 nummer och för våren planeras ytterligare 2 nummer. Kostnaderna för tidningen ligger hittills under budget. Guvernörsrådet DG har under perioden medverkat vid samtliga rådsmöten. VDG har deltagit i ordinarie rådsmöten i aug.,nov. och jan. NSR Verksamhetsårets Nordiska Samrådsmöte avhölls i Oslo 16-18/ Nytt NSR-projekt som hanteras av Danmarks Lions är Renovering och upprustning av Barnhem 53 i S.t Petersburg Beslutades att rekommenderat bidrag till NSR-projekt under 2009 bibehålls på nuvarande nivå som är 1,2 Euro/medlem. Europaforum Distriktet har ingen representation vid Europaforum. Convention Årets världskongress var förlagd till Bangkok med cirka deltagare. Distriktets former för delegatnominering (läs:convention- lotteriet) resulterade i att 3 personer fick möjlighet att uppleva ett Convention till rimlig kostnad! (en dubbelresa + 1 enkelresa). Fredsaffischtävlingen Till årets tävling inlämnades totalt 14 bidrag som uppfyllde grundförutsättningarna (en liten ökning i jämförelse med tidigare år). Vid distriktsmötet i november utsågs bidrag från Hökensåsskolan i Tidaholm till vinnare. andra priset gick till Valleskolan i Varnhem. Världens Barn Flertalet av distriktets klubbar har på olika sätt genomfört någon form av aktivitet för stödja insamlingen. Lions insatser har lovordats från många håll! Hur mycket medel totalt som distriktets klubbar bidragit med går ej att ange eftersom inbetalningar gjorts både via distriktet och direkt till Världens Barn. 12

13 LIONS CLUBS (Lions Clubs International) District 101VG, Sweden Kallelse till Distriktsmöte Torslanda den 18 april 2009 Kulturhuset Vingen, Amhult Torslanda Registrering Lunch Distriktsmötets öppnande Distriktsmötesförhandlingar Kaffe Förhandlingarna fortsätter VÄLKOMNA! Deltagaravgift och kaffe kostar 45 kr/person. Lunch 120 kr/person. Avgiften inbetalas i samband med anmälan till bankgiro Glöm inte ange klubbnamn. Anmälan senast 5 april till: LC Göteborg/Tuve Säve, Ångaren Ernas gata 11, Göteborg Via e-post: eller telefon: Antal röstberättigade delegater per klubb, se MD:s stadgar 40 sid 65 i handboken. Anmälningsblankett finns på DG kandidat Jan Granlund Född 1939 Familj: hustru Ann-Christin. Två söner och två barnbarn. Arbetade som regional försäljningschef på SCA Hygiene Products AB. Nu pensionär. Medlem i LC Hindås sedan President ZO Distriktsansvarig för Konungens Jubileumsfond PRC Distriktsansvarig för CampaignSightFirst II Ingår i projektgruppen för Röda Fjädern Fritidsintressen: Golf och Tennis. Några viktiga saker för mig som lions: Att tillhöra en världsomspännande organisation som kan uträtta hjälpinsatser snabbt över hela världen. Att vi tillsammans så effektivt kan hjälpa våra medmänniskor, som blivit onödigt blinda, att åter kunna se. Att göra Lions mer synligt och att varje medlem bör vara stolt över att tillhöra och jobba för Lions. Att se positivt på vår organisation och se vilka fantastiska möjligheter vi har att hjälpa dem som inte har det lika bra som vi. 1:e VDG kandidat Ola Nordström Född 1939 Familj: hustru Gudrun. Två utflugna barn och fem barnbarn. Arbetade som provisionssäljare hela arbetslivet. Produkterna var kontor och inredning. Medlem i LC Umeå/Teg 1969 Klubbsekreterare Distriktssekretare i 101P Vice Rikmötesgeneral för RM 1978 Umeå. Flyttade till Sundsvall och LC Njurunda1978 LP Ansvarig för banketten på RM 1996 Sundsvall. Flyttade till Skövde 1998 medlem i LC Skövde. LP Startade LC Valle med hjälp av hustru Gudrun 2004 och LP ZO Det är med ödmjukhet som jag kandiderar med tanke på så många duktiga lions som finns i distriktet, men samtidigt vill jag delge Er av den breda erfarenhet som jag har fått genom åren. Lions för mig är att kunna hjälpa andra, lokalt nationellt och internationellt. Att verka för en starkare Lionrörelse och bättre samverkan mellan klubbarna. Att verka för ett större synliggörande när det gäller Lions. Intressen: Lions, konst, golf och hunden Ronja som drar ut mig dagligen, på en ordentlig runda. 2:e VDG kandidat Ove Söderquist Född: 1945 Familj: Hustru Bodil. Två utflugna söner och två barnbarn. Blev pensionär i juni 2006 efter att sedan 70-talet varit verksam som inköpschef och projektledare i svenska och internationella företag. Medlem i LC Landvetter 1995 och år 2000 transfer till klubben i Åsa eftersom vi bytte bostadsort. I båda klubbarna har jag varit LP under ett år. ZO i zon 6 under I LC Åsa har jag varit styrelsemedlem under de flesta åren sedan vi flyttade till Åsa. Sedan några år ansvarar jag för klubbens PR och IT. Viktigt för mig är att vi inom Lions fortsätter arbetet med att förändra medlemsutvecklingen till att bli positiv. Våra PR-insatser för medlemsrekrytering bör stärkas. Vi bör även förbättra nätverket mellan klubbarna, inte bara inom den egna zonen. För mig personligen innebär Lionsarbetet att jag får möjlighet att hjälpa andra människor på ett effektivt och verklighetsnära sätt samtidigt som det ger fantastiskt mycket genom alla de människor jag får möta inom och genom Lions. Den fritid som inte fylls av Lions ägnar jag åt fotografering, natur, resor och familjen. 13

14 Förslag till förhandlingsordning för Distriktsmöte Mötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd 3. Frågan om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Val av två sekreterare 6. Val av två justerare 7. Val av fyra rösträknare 8. Anmälan av ärenden att behandla under p Fastställande av förhandlingsordning 10. a. Verksamhetsberättelse för DR b. Resultat- och balansräkning för Revisorernas berättelse för och fråga om ansvarsfrihet för perioden 12. Distriktsguvernörens berättelse för perioden 1/ / Förslag till Distriktsmötet: a. Distriktsaktivitet- Insamling till narkotikasökhund b. Distriktsaktivitet- Insamling för cancerforskning i samarbete med Jubileumskliniken i Göteborg c. Uppdatering av arbetsordning för distriktet d. Särskilt anslag för PR-verksamheten PR i väst (f.d. Nordstansprojektet och Lejon lösa i.. ) e. Rekommendation till klubbarna att bidra medel till Vision For All för arbetet med insamlade glasögon f. Ungdomsläger i distriktet Kommittérapporter a. Internationella relationer/hjälpverksamheten b. Klubb- och medlemssituationen c. Utbildning d. Ungdom/Leo e. PR i Väst f. Lions Nytt g. Lions mot droger h. IT i. Röda Fjädern 15. Presentation av kandidater till posten som Distriktsguvernör för Presentation av kandidater till posterna som 1:e resp. 2:e vice Distriktsguvernör Val av Distriktsguvernör och vice Distriktsguvernörer för Val av två revisorer och två suppleanter för dessa 19. Val av Distriktsvalnämnd 20. Redovisning av Distriktsrådets förslag till poster inom multipeldistriktet 21. Till Distriktsmötet inkomna motioner 22. Presentation av budgetförslag och beslut om medlemsavgift och budget för verksamhetsåret Presentation av inkommande Distriktsråd för Fastställande om värdskap och tidpunkt för ordinarie Distriktsmöte Övriga ärenden 26. Distriktsmötet avslutas P13a. DR föreslår att Distriktsmötet beslutar anta Insamling till narkotikasökhund som en Distriktsaktivitet och att klubbarna rekommenderas att bidraga med 1000:- per klubb under hösten 2009 och att Distriktsmötet beslutar att ev. överskott av insamlingen skall överföras till distriktets ungdoms-verksamhet p.13b. DR föreslår att Distriktsmötet beslutar anta: Insamling till cancerforskning i samarbete med Jubileumskliniken i Göteborg som en Distrikts-aktivitet i enlighet med arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppens och DR s förslag är utsänt till klubbarna och finns att hämta på distriktets hemsida som nås via förslaget finns även på sidan 15. P13c DR föreslår att Distriktsmötet beslutar fastställa distriktets arbetsordning i enlighet med arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppens och DR s förslag är utsänt till klubbarna och finns att hämta på distriktets hemsida som nås via p.13d Att marknadsföra Lions är viktigt. Materialet som tas fram är avsett att användas av klubbarna i distriktet. För att hålla innehåll aktuellt och material fräscht fordras ett kontinerligt revisions- och underhållsarbete vilket för med sig en del kostnader. DR föreslår att Distriktsmötet beslutar att klubbarna för 09/10 ska debiteras med 250:-/klubb för PR-verksamheten PR i Väst. och att den tidigare hyresavgiften tas bort. 13e Vision for all är en ideell organisation som iordningställer distribuerar och på plats provar ut lämpliga glasögon för mottagarna av de glasögon som samlas in av Lions. DR föreslår att Distriktsmötet beslutar rekommendera klubbarna att bidraga med 10:-/medl. till Vision For All för arbetet med insamlade glasögon 13f DR föreslår attdistriktsmötet beslutar att ett ungdomsläger skall arrangeras i distriktet 2012 att Distriktsmötet beslutar rekommenderar klubbarna att bidra med 50:-/medlem/år under verksamhetsåren 09/10, 10/11 och 11/12 Rättelse: Inbetalningar från klubbarna gällande Röda Fjädern skall ske till distriktskassören bg med angivande av Röda Fjädern och Klubbnamn 14

15 Administrativ Årsbudget Budget Antal medlemmar 2050 Medlemsavgift 110 Belopp i SKR. Intäkter Medlemsavgifter LCI Lion Nytt 0 PR-monter 0 Övrigt 0 Summa intäkter Kostnader DG :a VDG :a VDG 0 IPDG Utbildning VDG Framtidskommittén Ingår: PRC, MO/EO,LDC Hjälpkommittén Ingår: IRC,LQ/NO Ungdomskommittén Sköts av IPDG under detta år. 0 Distriktsvalnämnden Avser: Nomineringsarbete i distriktet HRO Avser:Kostnader för inbjudan till arbetsmöten Lion Nytt Avser: 4 nummer av distriktstidningen Rådsmedlemmar Ingår: reseersättning för samtliga i rådet Rådsmöten Ingår: Kostnader för samtliga rådsmöten Distriktsmöte Avser:Bidrag till arrangerande klubb/zon NSR Avser: VDG deltagande vid NSR i Danmark Externa kostnader Ingår: Klubbuppv,Kontorsmtr,Data, Telefon,Porto,Revision,Öv. Kostnader Summa kostnader Resultat f. Avskrivningar 1000 Kostnader för avskrivn o avsättningar 0 Bank intäkter & kostnader Resultat före skatt Skatter 0 Beräknat resultat 0 Distriktsrådet föreslår Distriktsmötet att: fastställa föreslagen Budget som en rambudget. fastställa medlemsavgiften till 110kr/år. Kalendarium för Verksamhetsåret Aktivitet Plats 18/4 Distriktsmöte Torslanda 27/4 Pressläggningsstopp för Lion Nytt nr 4 v. 21 Lion Nytt nr 4 utkommer 9/6 Distriktsrådet - Överlämnandemöte Trollhättan 19/7 26/7 Värdfamiljer till lägerdeltagare Hela distriktet 26/7 8/8 Lysestrandlägret Lysekil 15 Förslag från distriktsrådet Vid 2008 års distriktsmöte bifölls en motion från LC Mariestad om att utreda förutsättningar för bildandet av en Lions forskningsfond mot cancer vid Jubileums-kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. En arbetsgrupp har på uppdrag av distriktsrådet utrett förutsättningarna och har vid distriktsrådets sammanträde den 25 januari 2009 lämnat nedanstående förslag vilket antogs av distriktsrådet. Arbetsgruppen har i Lions Nytt nr 1 och nr 2 redogjort för bakgrund och överväganden varför här endast återges förslaget. Distriktsrådet föreslår distriktsmötet att besluta att 2009 års distriktsmöte beslutar att distriktet, Lions Distrikt 101 VG, bildar en Insamlingsstiftelse benämnd, Lions Cancerforskningsfond i Västra Götaland, och med tillägget: i samarbete med JK-fonden i Göteborg att dess ändamål skall vara att mottaga och förvalta av Lionsklubbar och allmänheten skänkta medel, att i samråd med ett forskningsråd besluta om anslag till cancerforskning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller andra sjukhus i distriktets verksamhetsområde samt att uppdra åt Distriktsrådet att tillsätta en arbetsgrupp, som får till uppgift att utarbeta stadgar m.m. för insamlingsstiftelsen lämna förslag till styrelseledamöter i stiftelsen samt att efter distriktsrådets godkännande bilda stiftelsen Vidare skall arbetsgruppen tillsammans med företrädare för JK-fonden utarbeta förslag till samarbetsavtal avseende forskningsråd, administration och handläggning av forskningsansökningar, anslag och uppföljning samt arbetsformer härför. Arbetsgruppen skall kontinuerligt rapportera till Distriktsrådet för godkännande av ovannämnda. Bakgrund, överväganden och förslag finns på distriktets hemsida samt kommer att hållas tillgängligt vid distriktsmötet. Redaktionsruta: Ansvarig utgivare: Dg: Larsolof Wallinder Redaktion: Jörgen Dahlquist, LC Herrljunga Storgatan 16, Herrljunga Arne Sandström, LC Tuve -Säve Tel: , Tomas Mannerås LC Göteborg/Gothia Tel , Lars Ersmarker, LC Skövde Tel: , lars Lion Nytt 4 vecka 21. Presstopp 27/4 2009

16 Buss till Riksmötet i Umeå! Ska din Lionsklubb skicka någon till Riksmötet i Umeå? Just nu finns möjligheten att åka den 20 maj och komma upp till Umeå den 21 maj. Vi fäller tillbaka våra stolsryggar i den bekväma turistbussen för att slumra till under natten och åker direkt till hotellet för incheckning. Därefter är vi med på: seminarier, den högtidliga invigningen och avslutar kvällen med att delta på mingelpartyt. Den 22 maj är vi med på riksmötesförhandlingarna som slutar c:a kl 17,00 förhoppningsvis. Då stiger vi på bussen för återfärd. Vi får en skön turistbuss och åker via Lidköping Mariestad Örebro Västerås Gävle Sundsvall till slutstationen Umeå. Alternativt via Skara Skövde Självklart kan vi hämta upp Lions i Göteborg om det visar sig finns intresse. Boka som vanligt vad Du vill vara med på under riksmötet. En fullsatt bussen med 55 personer bli kostnaden tur och retur 640:-/per person. Ev. tillägg om vi startar i Göteborg. Gör din intresseanmälan snarast eller senast den 15 mars Björn Wahlenius. tel alt Lc Trollhättan

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr.

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. Maureen Murphy Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften LEDARE Albert F.Brandel President The International

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet.

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LEDARE Engagera ungdomar i Lions arbete. I en stad i staten Indiana i USA bor

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Lions Club Täby. Årskavalkad 2012. Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19. Bengan sid 23

Lions Club Täby. Årskavalkad 2012. Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19. Bengan sid 23 Lions Club Täby Årskavalkad 2012 Lär känna Anna och tre andra duktiga idrottstjejer, sid 18-19 Bengan sid 23 1201321s01-32.indd 1 2012-10-30 11:00:14 ! NÄSBYVIK RESURSSKOLA! LÄGERSKOLA 2012 BJURSÅS SKIDÅKNING

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge har månadsmöte i Tingshuset kl. 19.30 den andra fredagen i varje månad under tiden september-maj.

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari 2010. Foto: Richard Renberg,

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer