101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009"

Transkript

1 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr f ru ua ri PR eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r

2 I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions uträttar är avgörande för viljan att stödja våra hjälpinsatser Man kan också uttrycka det så att våra bidrags-givare har rätt att få veta hur deras medel används. Det är vårt ansvar ett ge den informationen! Det är därför nödvändigt att vi på olika sätt och så ofta vi kan berättar om vad Lions uträttar genom det stöd man får från allmänheten. I distriktet har vi sedan flera år arbetat med PR-frågan och tyngdpunkten har legat på Nordstansveckan i februari. En avsikt har varit att materialet eller delar av det ska kunna användas av klubbarna i samband med lokala aktiviteter. Under det gångna året har några klubbar valt att göra så. När nu materialet har utvecklats ytterligare är det min förväntan att klubbarna verkligen använder det i sin lokala marknadsföring! För att allmännheten ska veta, vad vi gör och står för, måste vi synas! Detta ställer krav på att den enskilde medlemmen har kunskap om Lions verksamhet. Mycket information och kunskap kan inhämtas via nätet varifrån man länkar sig vidare till den internationella hemsidan (går att välja svenska som språk) eller distriktets hemsida. På initiativ från vår PR-kommitté håller man nu på att, som en fortsättning på Stegenmaterialet, ta fram ett utbildningspaket att kunna användas i samband med klubbmötena. Eftersom Din tid är värdefull är ett mål att innehållet ska vara flexibelt och kunna anpassas efter de lokala förutsättningarna. Det viktigaste i vår organisation är Du och Din klubb! Ditt deltagande i klubbarbetet och Din kunskap om Lions är grunden för vår framtid! Du och Din klubbs engagemang och agerande är avgörande hur vi lyckas behålla medlemmar och rekrytera nya kvinnor och män. Vid besök ute hos klubbarna har jag mött så mycket Lionsanda att jag anser att Lions har bra förutsättningar att fortsätta att vara en av världens främsta hjälporganisation. Men vi får inte slå oss till ro utan Nu är den här Insamlingskampanjen Röda Fjädern är sjösatt från och med årsskiftet Lions och Hjärnfondens gemensamma kampanj som skall pågå hela äret börjar nu klarna i struktur och upplägg. Lions förväntas tillsammans med övriga planerade aktiviteter samla in 30 miljoner till forskning om beroendeframkallande sjukdomar. Från tidigare insamlingar vet vi att Lions är duktiga när vi får rätta förutsättningar. I rätta förutsättningar ingår bl.a att vi har kunskap om Röda Fjäderns mål och syften, vart pengarna går och hur de skall användas. Information om detta finns nu tillgängligt på Lions och Hjärnfondens hemsida. Det kommmer mer. Gå in där och läs på. Klubbarna har även en kontaktman för Röda Fjädern. Han eller hon får sig tillsänt ytterligare information om kampanjen. Det finns även tillgång till film (på DVD) och bildmaterial som kan förmedlas av kontaktpersonen. Om klubbarna inte redan gjort det, beställ kampanjmaterial det mesta är gratis. Du är självklart välkommen till Lions PR-vecka 23-28/ som i år har Röda Fjädern som huvudtema. Efter den veckan kan klubbar vid sina lokala aktiviteter använda sig av PRmaterialet. Har du frågor kring PRmaterialet hör gärna av dig till Arne Sandström LC Tuve -Säve. Tel: Mobil: Röda Fjädern vi måste vara observanta på utvecklingen och beredda att snabbt kunna anpassa vår verksamhet. Den 18:e april har vi Distriktsmöte i Göteborg! Avsikten är att vi ska utbyta information inom distriktet, fatta gemensamma beslut om aktivteter och budget. Vi ska även välja distriktsledare för det kommande verksamhetsåret och ta ställning till en omarbetad arbetsordning. Jag räknar med att flertalet av distriktets klubbar kommer att vara representerade vid distriktets högsta beslutande forum. Kom och gör Din röst hörd! Du är varmt välkommen! Larsolof W DG Det behövs flera!!!!!! Nu måste vi ställa upp---- i annat fall blir det inget ungdomsläger i Lysestrand. Det behövs värdfamiljer. Gör ytterligare ett försök,vi måste klara av att ta hand om och vara värdfamiljerför ungdomarna till lägret.berätta för vänner och bekanta om glädjen att under en vecka få vara värdfamilj. Ungdomarna är mellan 17 och 21 år. Tiden är mellan juli Kontakta Rolf Nilsson LC Orust Tel:

3 Vi fortsätter vår redovisning i serien kommittéer, nu med PR-kommittén Halva verksamhetsåret är nu till ända och PR-kommittén kan göra ett halvårsbokslut. En av målsättningarna för kommittén, när vi startade, var att göra tidningen Lion Nytt mer publik. Vi tror oss veta, att de flesta Lions i distriktet uppfattat en förändrad layout, som bl.a. minskat interna klubbgratulationer. Kommitténs mål är i stället att initiera artiklar om intressanta verksamheter i Distriktet. Dels insamlingsaktiviteter, som är möjliga för andra klubbar att utveckla inom sin klubb och dels, självklart, aktiviteter där Lions gör betydande insatser. Till hjälp, där ingen annan hjälper. En annan målsättning när vi startade, var att minst en artikel i varje tidning skulle omfatta vad Lionrörelsen gör globalt (eller nationellt). Detta är ett arbete, där kommittén får agera journalister, eftersom det visat sig att vi ofta inte kan hitta ett färdigt material. Denna del av målsättningen är mycket viktig, eftersom den kan öka den enskilde Lionmedlemmens kunskaper i ämnet och därmed också nå ut till allmänheten. Som nytillträdd PRC är jag mycket nöjd med tidigare fattade beslut, att Distriktets PR skall skötas av en kommitté. Det skulle inte vara möjligt att ge ut en tidning med nuvarande innehåll, om jobbet skulle ligga på en person. Vilka ingår då i PR-kommittén? Jo. PRC är Lars Ersmarker, Lions Club Skövde Redaktör är Jörgen Dahlquist, Lions Club Herrljunga Ledamot är Arne Sandström, Lions Club Göteborg/Tuve Säve Ledamot Tomas Mannerås, Lions Club Göteborg/Gothia Tidningen är dock inte kommitténs enda uppgift. En mycket viktig del är att tillhandahålla PR-material till klubbarna. Det jobbar vi med genom bl.a. affischerna, som tas fram till aktiviteten Lejon lösa på sta n. Omdöpt till PR i Väst. Vi undersöker också möjligheten att få fram någon film, som kan snurra i en PR-monter. Kommittén har också en målsättning att starta upp ett nätverk bestående av klubbarnas PR-ansvariga inom Distriktet. Idag går central PR-information ut till klubbarnas Presidenter, men den naturliga vägen borde vara till klubbens PR-ansvarige. Ett sådant nätverk skulle också underlätta i arbetet att fylla Lion- Nytt med intressanta artiklar. Vårt arbete har påbörjats och en del målsättningar har i viss mån genomförts, men det behövs ytterligare utveckling. Vi ser dock med tillförsikt framåt och att fler målsättningar skall vara på plats innan verksamhetsårets slut. 3

4 Till hösten invigs Casa Minunata Restaurangskolan. Till hösten slår Lions upp portarna till den nya restaurangskolan i staden Oradea. Det är en imponerande skapelse med hårt ställda krav på konstruktionen eftersom det är en offentlig byggnad i ett område med risk för jordbävning. Den nya anläggningen blir ett komplement till Lions befintliga förskola och grundskola. Att öppna en yrkesskola för funktionshindrade ungdomar i Rumänien blir ännu ett pionjärarbete, men Casa Minuatas organisation har erfarenhet och kunskap om särskilda behov. Man har också starkt stöd ifrån en svensk kompetenspartner inom yrkesutbildning, som tar sig an utbildningen för den nya personalen. Sedan 1994, när Sveriges Lions sjösatte det långsiktiga programmet för de handikappade barnen i Rumänien, så har attityderna dramatiskt förändrats. Casa Minunata har spelat en mycket viktig roll i denna förändring. Offentliga institutioner är intresserade av att såväl ta del av, som att stödja verksamheten. Även näringslivet i Oradea bidrar med resurser. Som exempel på det så anordnade ett köpcentrum en aktivitet, som gav kronor och en fabrik donerade kronor till Casa Minunata. När de övriga nordiska länderna har gjort sina slutinbetalningar så är bygget finansierat. Restaurangskolans invigning kommer att ske under september eller oktober månad detta år. Det kommer att behövas kronor till köksinredning och ett driftstillskott på kronor för de nya eleverna. Man räknar med intäkter redan första läsåret ifrån 500 till 1000 besökare på restaurangen. När verksamheten är väl inarbetad så ska extern försäljning bli en viktig del av finansieringen. 4 Casa Minunata har ackrediterats av det rumänska utbildningsministeriet och det har avgörande betydelse för att kunna erhålla en skolpeng ifrån staten, en lag som sannolikt tas av regeringen nästa år. Stiftelsen Casa Minunatas nuvarande skolverksamhet har en ekonomi i balans, men skolan måste fortfarande förlita sig till sponsorer. Svenska Lions är fortfarande mycket viktiga ekonomiskt, men det moraliska stödet är lika viktigt och det ger status och oberoende. Redovisningen nedan avser förskola och grundskola. Intäkter kkr Skolavgifter...34% Statlig skolpeng...0% Lokala bidrag...9% Lions Sverige...15% Övriga bidragsgivare...42% Kostnader kkr Löner...61% Driftskostnader...15% Bespisning...13% Transporter...9% Utbildningsmaterial...2% /Christer Fält

5 Lion-klubbar i samarbete Vid flera tillfällen har Lion-klubbarna i gamla Skaraborgs Län samarbetat, när länets sjukhus - KSS i Skövde önskat hjälp med tidsfördrivande hjälpmedel t.ex. TV-apparater. Nu senast önskade uppvaket för nyopererade barn hjälp med 2 TV-apparater med tillhörande DVD. Samtliga Lion klubbar i Skövde, LC Skultorp LC Skövde LC Skövde/Ryd LC Tidan/Väring, hörsammade önskemålet och samarbetade för att snabbt tillmötesgå avdelningen. Några dagar före jul kunde klubbarna, som en välkommen julklapp, överlämna de efterlängtade apparaterna. Till uppvaket kommer barn och ungdomar mellan 0 och 18 år efter en genomgången operation, men där finns också de som väntar på en operation. Barnen ligger på avdelningen endast i några timmar, men en operation kan vara mycket traumatisk och barnen behöver uppleva något tankedistraherande och roligt under de timmarna, säger enhetschefen Lena Hermansson barn passerar avdelningen per år, så Lions gåva kommer till flitigt användande. LIONS äldredag. Årets kalas! För tredje året i rad bjöd LIONS CLUB i Lysekil, tillsammans med Lysekils kommun, på kalas för 140 pensionärer. Gästerna kom från egna hem, pensionärsboende, sjukhusboende o. dyl., i vissa fall var även ledsagare med. Agneta Staxäng hade bjudit in alla gäster och ordnat skjuts till Oscars där festen försigick. Taxi och LIONS egna medlemmar stod för skjutsandet. För musikunderhållning stod Lysekils populära Wienerkapell. Den goda maten hade lionsmedlemmen Per-Åke Johansson förberett på sin egen krog Pelles krog. Unikt på detta kalas var att det fanns tre damer som alla var 100 år. Kalaset avslutades med att gästerna, under Wienerkapellets ledning, hyllade denna trio med melodin Ja må dom leva men med orden Ja de har levat.. Här testas en av TV-apparaterna av bl.a. enhetschefen Lena Fr. v. Thekla Eriksson, Hulda Johnsson och Hilda Fjellsson Traditionsenligt arrangerade LC Gothia i år som tidigare år Lucia i Väst (tidigare Frölunda Lucia). Årets mycket välsjungande trupp gjorde ett trettiotal enskilda framträdande på allt från äldreboenden i Västra Göteborg till AB Volvos huvudkontor. Trots finanskris och därmed ett antal företag som hoppade av blev insamlingsresultatet c:a trettiotusen kronor. Kröningsceremonin med kyrkoherde Thomas Elg i en fullsatt Frölunda kyrka var mycket stämningsfull. Luciatruppen både sjöng ett stort antal julsånger och läste dikter. Elever från kulturskolan kulmus deltog också med instrumentensemble. Kantor Thony Sjöström har varit sångledare. 5 Som en extra knorr på hela aktiviteten kommer truppen att sjunga nationalsången på Frölunda Indians sista hemmamatch i grundspelet samt den första hemmamatchen i slutspelet på Scandinavium inför åskådare. Viktiga sponsorer i vår aktivitet är DirektPress Tidningen Frölunda och BEWE Bild AB. Kröningen i Frölunda kyrka från vänster: Carolina Elton, Emelie Ekholm, Juliette Utbult, Ida Olsson, Sophia Ahl-Nylander, Daniella Mantalios, Louise Åberg

6 Beroende En sjukdom som alla andra Beroende är ett folkhälsoproblem som orsakar flera tusen dödsfall varje år och kostar samhället 27 miljarder kronor årligen. Sjukdomen innebär en ständig förändring av hjärnans belöningssystem, vilket är till för att belöna oss för sådant som är nödvändigt för vår egen och vår arts överlevnad. är därför man beskriver de som lyckats ta sig ur ett beroende med termer som nykter alkoholist eller spelfri spelare. Varje dag är en kamp att hålla sig ifrån sitt beroende. Man vet redan att det finns starka ärftliga riskfaktorer och att vissa individer löper betydligt större risk än andra att utveckla ett beroende. Vissa kan klara av att hålla ett begränsat bruk medan andra har lättare att tappa kontrollen och hamna i ett tvångsmässigt beteende som kretsar kring att införskaffa och att konsumera alkohol, droger eller spel. Det som är avgörande för vem som hamnar i ett beroende är sannolikt en kombination av miljöfaktorer och underliggande biologiska orsaker där genetiken och hjärnans funktion har en viktig roll. Eftersom de kemiska och strukturella förändringarna i hjärnans belöningssystem i huvudsak är likartade oavsett vilket beroende det gäller, kan kunskap inom ett beroendeområde överföras till ett annat. Denna lärdom är mycket användbar inom forskningen just nu. Forskning pågår för att förstå vad som gör att belöningssystemet kidnappas och för att utveckla mediciner som kuvar begäret hos den drabbade. Röda Fjädernkampanjens syfte är att öka kunskapen om beroendesjukdomar och samla in pengar till forskningen. Budskapet är att ingen ska behöva lida av beroende. För att komma dit behöver forskarna resurser. De svenska forskarna är i framkant när det gäller beroendesjukdomar och kan bidra starkt till världshälsan inom beroendeområdet eftersom de bidrar med viktiga pusselbitar. På sikt kommer skadorna och kostnaderna för beroenden att minska i takt med att forskarna gör ständiga framsteg. Med mera pengar till våra forskare finns all anledning att vara optimistisk vad gäller framtiden. Källa: Hjärnfonden Det är belöningssystemet som gör det njutningsfullt att äta, dricka, motionera och ha sex. Vi får minnen av våra njutningar så att vi upprepar dem. På samma sätt fungerar belöningssystemet vid alkoholkonsumtion, rökning, användandet av narkotika eller spel. Detta kan leda till att belöningssystemet kidnappas vilket medför att den beroende till sist endast upplever belöning och njutning när man ägnar sig åt sitt beroende. Känslan kan bli så stark att den drabbade ägnar all sin vakna tid åt sitt beroende och därmed åsidosätter arbete, familj och fritidsaktiviteter. Beroende är alltså en icke medfödd hjärnsjukdom. Det är mycket viktigt att ställa diagnos tidigt eftersom det inte finns några effektiva metoder att backa bandet. Har man väl blivit beroende får man leva med sitt beroende hela livet. Det Här, i hjärnan, uppstår beroendesjukdomarna! Den mest komplexa struktur man känner till 6

7 LIONS BILDAG i Tidaholm Bilkavalkad Minishow Dans - Musik Vädret visade sig från sin bästa sida vid Lions Bildag i Tidaholm i september. Temat för året var Sportvagnar. Vulcans musikkår och dansare från Rudbecksgymnasiet stod för den konstnärliga delen. De deltagande sportbilarna tillhörde medlemmar i Skaraborgs Sportvagnsklubb. Lions egen Bengt Norberg var konferencier och slängde käft om allt och med alla. Varje bilförare i kavalkaden fick komma upp på scenen och berätta om sin klenod. Musikkåren inledde minishowen med Jalopy Bilradio-låten. Men vad var det för en figur som smög omkring och störde hela tiden? Mitt under spelningen kommer en mystisk figur fram: Har dirigenten sett en VIT OPEL? Den äldsta sportbilen i kavalkaden rullade in. En Auburn från 1930-talet. En populär bil bland Hollywoods film-stjärnor och inte minst dåtidens gangsters. Auburn från 1930-talet. Nästa bil som rullade in var en liten illgrön Austin Healey. En klassisk engelsk sportbil under 50- och 60-talen. Nu fick Rudbecksgymnasiets dansare visa upp sig i Rockaround-the-Clock och under musiken smög en Ford Mustang in; en klassisk amerikansk sportbil. Med påslagna sirener och blåljus kom denna Porsche. Dags så för en annan gammal klassisk sportbil, en läcker Jaguar E-type från 60-talet. Ny dansuppvisning till tonerna av James Bond theme. Och vad glider in om inte en Lotus Esprit och ut kliver en man i smoking. Vem är nu detta? Naturligtvis Bond, James Bond. spelad av bilens ägare Roger Fredriksson, ordförande i Skaraborgs Sportvagnsklubb. Kavalkaden var därmed officiellt slut, eller..vad i hela världen kommer där! En hjullastare med. DEN VITE OPELN men som den ser ut! Ihoptryckt och spetsad på gafflarna. Uppflugen på vraket sitter vår polischef Tomas Kullsvik. Det visade sig att Tidaholmspolisen hittat bilen (?) som därmed kunde återlämnas till ägaren (?). Full fart på scenen i Rock-around-the-Clock Vad händer nu? Sirener hörs på avstånd. Ljudet kommer häråt! In kör en polisbil med påslagna sirener och blåljus. Och inte vilken bil som helst utan en svartvit Porsche polisbil från 60-talet. Polismuseet i Stockholm hade väl-villigt lånat ut bilen med föraren Björn Jansson. Ur bilen steg också vår egen Lion Tomas Kullsvik; båda poliserna iklädda tidsenliga uniformer. Äntligen är den VITE OPELN upphittad. Men som den ser ut! Publiken var synbart nöjd med minishowen och kunde sedan beskåda bilarna som ingått i kavalkaden och de bilar Sportvagnsklubbens övriga medlemmar kommit i. Aktiviterna fortsatte i det stora tältet som stått uppställt på Gamla Torget. Där kunde man se dekorationsmålning av motorcyklar, rekonditionering av bilar och gamla rally-bilar. LC Tidaholm har årligen ett antal aktiviteter (Julmarken, Kyrkokonserten, Anksimmet, Kräftans Dag). Lions Bildag är en ny aktivitet som anordnades för andra året till skillnad från de andra där några hållits i snart 40 år! 7

8 Välkommen till PR-i Väst PR -veckan 2009 byter namn och kommer f.o.m v-909 i fortsättningen att heta PR- i- Väst. Ordbytet säger kanske inte allt men det markerar en tydlighet för vilka vi gör PR. Namnbytet ger även möjligheter att utöka och bredda vårt PR-arbetet. Tyvärr har det i distriktets klubbar rått en missuppfattning att PR-veckan varit enbart en Göteborgs-aktivitet. Det har alltid varit en distriktsaktivitet och kommer fortsätta att så vara Årets upplaga av PR- i -Väst får en annorlunda utformning jämfört med tidigare år. Insamlingskampanjen Röda Fjädern blir huvudtema. Och insamlingskampanjens motto blir: Ingen skall behöva lida av beroendesjukdomar ex. Alkohol, droger, spel PR i -Väst 2009 blir Kick-off för kampanjen Röda Fjädern i vårt distrikt. Troligen blir vi första distriktet ut i Sverige, eller som ett känt bilföretag säger i sin marknadsföring Vi är inte bara först vi leder också utvecklingen och det skall vi vara stolta över. PR- i- Väst startar måndagen den 23 februari och avslutas lördagen den 28 februari Vi startar kl och avslutar dagen kl På lördag slutar vi kl Det blir den nionde gången som Lions genomför en PR-aktivitet i distriktet och detta i obruten följd. Som vanligt genomförs kampanjen i köpcentrat Nordstan Göteborg. Du och din klubb kan efter genomförandet låna minimonter för lokala aktiviteter. Till minimontern kan du även låna en eller flera rollups. Vi hoppas att klubbarna tar vara på den möjligheten. Självfallet är du välkommen att på plats se och lära dig mer om Röda Fjädernkampanjen och dess innehåll.. Vi behöver mer än tidigare duktiga medarbetare i montern. Medarebtare som kan informera besökare om vad Röda Fjädern insamlingen är, hur insamlade pengar skall användas. Ämnet är svårt och mångomfattande. Känner du att du är rätt person hör av dig till undertecknad. Liksom tidigare år har vi på fredagen den 27 februarie utdelning av stipendier till olika forskare. Stipendiesumman var i fjol c.a 15 miljoner, den torde inte bli mindre i år. Vi den cermonien hoppas jag att du ställer upp i Nordstan för att göra stipendieutdelningen till den manifestation den är. Närmare information om tider kommer på hemsidan Text&Foto Arne Sandström LC Tuve-Säve Projektledare PR-i-Väst 8

9 Fjädrar Anamma Vi springer Hjärna Vid fjolårets vårrus i Slottsskogen Göteborg, sprang, joggade, promenerade mer än kvinnor. Lionsklubbar från Göteborg bemannade den första vätskestationen, med c:a 30 Lions som servade flickorna med vatten. Det var ingen lätt uppgift att förse munnar med vatten. Glädjen var tvådelad. De tävlande fick vatten, och Lions fick ersättning för sitt arbete. Men framför allt fick vi visa upp oss och göra PR för vårt Lions. Vi hade monterat ett katastroftält samt satt upp affischer. Dessutom förgyllde Lions arrangemanget med Live -musik. Lionsmedlemmen Claes Westerdahl underhåll med sitt spelverk på det sätt som bara han kan. Lions insats kunde inte bli annat än bra, det tror jag alla som var där instämde i, och det var många. Förutom löparna sågs loppet av många åskådare, som hejade fram löparna. Detta gjorde en fin vårkväll minnesvärd både för tävlande och för publik och inte minst för oss från Lions. När vi från Lions städat undan var det fullt ös på innerplan där flickorna under glamm och stoj förtärde sina Pick-nick korgar. Vårruset springs på fler platser än i Göteborg under Noga räknat på 17 platser i Landet. Bl.a i Vänersborg. Information kring respektive lopp finns på Vårrusets hemsidan. Lions 101VG ser Vårruset som ett utmärkt tillfället att sprida PR för Lions, det är få tillfällen som ger oss så publika möjligheter. Med en enkel räkneövning ser du hur stor målgrupp vi teoretiskt nådde i Göteborg. Ex. I Göteborg deltog kvinnor, varje tävlande har minst 5 kontaktytor, troligen mer (syskon, make, pojkvän, föräldrar, arbetskamrater och vänner) Enbart i Göteborg gör detta nästan möjliga mottagare för Lionsinformation. Lions 101VG vill uppmana klubbarna i distriktet till deltagande i årets Vårrus. Man behöver inte vara medlem i Lions för att springa. Tala med din fru,sambo eller kvinnlig bekant och ordna ett lag och anmäl laget. Är man minst 6 st tävlande i varje lag får laget en pick-nick korg av arrangören. Gemensamt ordnar ni gul T-shirt till alla deltagarna och förslagsvis med texten : Fjädrar anamma Vi springer Hjärna Då gör vi PR både för Lions och Röda Fjädern Att utmana övriga Lions att göra PR är väl även på sin plats tycker vi i 101VG. Därför skickar vi en utmaning genom The Lions att ställa upp och sprida PR genom vårruset Inte minst som vattenutdelare. Text & Foto: Arne Sandström 9

10 DG:s berättelse för tiden 1 juli juni2008 Distriktet Distrikt 101- VG är det största distrikt inom MD 101 Sverige. Distriktet består av: 82 klubbar, 1 klubbfilial samt 1 LEO klubb. Verksamhetsåret började med en nedläggning av LC Poseidon- Medlemsantalet sjönk då med Det aktuella medlemsantalet är 2109 vilket är ett tapp på 81 medlemmar. Men det känns som att en hel del klubbar har nyintagningar på gång. Låt oss hjälpas åt att nå positiva siffror för Distriktsrådet Distriktet är, liksom tidigare uppdelat i 9 zoner. Viss obalans råder fortfarande mellan zonernas klubbantal men det går att åtgärda med att starta nya klubbar i den zonen. Distriktsrådet består av 23 ordinarie ledarmöter samt 9 vzo. Uppstartsmöte hölls i Varnhem den 11 augusti därefter har 3 rådsmöten hållits, Trollhättan, Varnhem samt Örby. Distriktets arbetsutskott bestående av IPDG Nils-Erik Borgström, DG Gudrun Rytterlund, vdg Larsolof Wallinder, DK Björn Wahlenius samt DS Göran Kjellebäck, ett möte har hållits i Trollhättan under hösten. Framtidskommittén består av VDG: MO, vmo, EO, LDC, PRC samt 1 ledarmot. Kommittén har sammanträtt vid 4 tillfällen under året. Zonordförande Verksamhetsåret började med att tre zonordföranden från föregående år förlängde sin period på grund av att inga nya efterträdare hittades. Alla ZO har haft 3 möten under året. Att vara zonordförande, nu och i framtiden, innebär att hon/han aktivt måste deltaga i distriktsarbetet. För närvarande är alla vzo besatta. Distriktskonferens Distriktskonferensen hölls i Trollhättan den 1 september med drygt 87 deltagare Klubbesök Målsättningen vid planering av klubbesök är att varje klubb får ett personligt besök per två år. Under verksamhetsåret har 52 klubbar fått personliga besök. Besöken har fördelats på DG, vdg samt IPDG. Besök på Zonmöten DG, vdg samt IPDG har besökt alla Zonmöten i distriktet. Distriktsvalnämnden har besökt Zonmöten med information om nomineringar av funktionärer tillval på distrikts-och riksmöte. Guvernörsrådet har haft 6 möten under året - Chicago, Lund, Örnsköldsvik, Skövde samt Uppsala. Distriktsmöte Årets distriktsmöte hölls i Skara och inbjudna gäster var kordinatorn för Sight First II, Jon Bjarni Thorstilsson Island samt DG Asbjörn Hollund, 104 J. Ett 80 tal personer var närvarande, 39 klubbar var representerade. NSR Detta verksamhetsårs NSR-möte hölls i Stockholm Lidingön den januari. Beslut togs att minska den planerade restaurangskolan då huvudsponsorn avsagt sin medverkan. Europaforum DG har inte besökt Europaforum. Kongressresan 2008 års världskongress var förlagd till Bangkok. Distriktet har genomfört försäljning av lotteriandelar för att göra det möjligt för medlemmar att resa till kongressen. Enkelresan vanns av LC Uddevalla samt dubbelvinsten gick till LC Tibro. Distriktstidningen Lion Nytt Tidningen har under verksamhetsåret utkommit med 4 nummer. Tidningen har även publicerats på distriktets hemsida. Sight First II Insamlingen pågick för fullt i klubbarna. Projektet Morogoro fick bra draghjälp, när filmen från Morogoro visades på bästa sändningstid i TV. Ett stort antal glasögon har samlats in av klubbarna. Världens Barn Många klubbar deltager aktivt i insamlingen. Börsinsamlingen gav bra resultat och idéerna var många när det gällde att hitta nya aktiviteter som kunde ge bra pengar. Det bästa var att klubbarna blev mer synliga och samarbetet med de andra organisationerna fungerade bra. Affischtävlingen Till årets affischtävling inkom 9 bidrag. Det vinnande bidraget utsågs på distriktsrådsmötet i Varnhem. Juryn enades om ett bidrag inlämnat av Carl Paulsson klass 6 Valleskolan, Axvall och Paul vann även Sverigefinalen. Distriktsguvernör Gudrun Rytterlund Nordström Överbo Klosterlid Varnhem 10

11 Administrativa medel Resultaträkningar Intäkter Medlemsavgifter, distriktet Bidrag från LCI avseende DG,VDG,IPDG och FDG Intäkter handbok Ersättning PR-monter och material Summa intäkter Kostnader Resekostnader för DG, vdg, IPDG och FDG Övriga kostnader för DG och vdg Kostnader för HRO, PRC, MO/EO Kostnader för LDC Kostnader för ZO avseende resor och besök -120 Distrikets valnämnd vdg utbildning Kostnader för distriktsm. resor, hyror och bidrag Kostnader för IRC, YEC och LQ/NO PR-vecka Nordstan Göteborg PR-projekt Övriga distriktskostnader -257 Summa ersättningar och utlägg Distriktstidningen Datakostnader och hemsida Trycksaker och kontorsmaterial Telefon och porto Distriktets standar Bankkostnader Övriga kostnader -536 Summa externa kostnader Ränteintäkter och värdeökning av fonder Vinst premieobligationer 0 Summa finansiella intäker Årets resultat Administrativa medel Balansräkning Tillgångar Bankkonto, check Bank Sekura-fond Summa bank och placeringar Fordran aktivitetsmedel Fordran Oak Brook Avräkningsfordran Convention-lotteri Varulager, standar Summa fordringar och varulager Summa tillgångar Eget kapital och avsättningar Eget kapital vid årets början Årets resultat Återföring av tidigare avsatta medel till Sight Frist II Summa eget kapital Avsättning till framtida PR Summa avsättningar Summa eget kapital och avsättningar Aktivitetsmedel Resultaträkning Intäkter 0 Kostnader för almanackor Sight First II -245 Resultat före finansiella poster -245 Bankkostnader Ränteintäker och värdeökning fonder Årets resultat 34 Aktivitetsmedel Balansräkning Tillgångar Bank, checkräkning Bank, Internationella ungdomslägret Bank Sekura -fond Summa bank och placeringar Summa tillgångar Eget kapital och avsättningar Eget kapital vid årets början Årets resultat 34 Summa eget kapital Skuld till administrrativa medel Projekt narkotikahundar Projekt tält till Asien Avsättning postpengar Projekt Internationellt ungdomslägret Summa projekt och avsättningar Summa eget kapital och avsättningar Revisionsberättelse 2007/2008 Vår granskning har omfattat administrativa medel och aktivitetsmedel för verksamhetsåret 1 juli juni Vi har granskat bokföringen och verifikationerna, resultaträkningarna och balansräkningarna samt tagit del av protokoll från distriktets sammanträden. Räkenskaperna är väl förda och styrkta med verifikationer. Vår revision har inte givit anledning till några anmärkningar, varför vi tillstyrker - att resultaträkningen och balansräkningen för administrativa medel fastställs - att resultaträkningen och balansräkningen för aktivitetsmedel fastställs - att distriktsguvernören och distriktsrådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008. Hjo och Karlsborg den 28 januari Owe Hjalmarson Henry Carlsson Av distriktsmötet valda revisorer. 11

12 DG s berättelse för tiden 1/ / Distriktet Distrikt 101VG är fortfarande det största distriktet inom MD 101 Sverige! Distriktet består för närvarande av 80 klubbar, 1 filialklubb och 1 Leo-klubb. Under hösten har 1 klubb lagts ned och ytterligare någon klubb kan följa efter. Trots klubbarnas ansträngningar att behålla befintliga medlemmar och att rekrytera nya har den negativa medlemsutvecklingen under senare år fortsatt under hösten. Aktuell medlemsantal per 31/1 är 2046 under perioden har 104 medlemmar lämnat vår organisation och 50 tillkommit. Arbete pågår på några orter med ambitionen att få till stånd åtminstone 1 ny klubb. Medlemsutvecklingen måste vara en högt prioriterad fråga för alla nivåer i vår organisation! Distriktsrådet Distriktet är uppdelat på nio zoner vars ordföranden ingår i distriktsrådet. Totalt har distriktsrådet 25 ledamöter. Nuvarande Distriktsråd har sammanträtt 3 gånger. Vid mötet i Skara 17/8 hade rådet förmånen av att få träffa Internationella presidenten Al Brandel. DR s arbetsutskott, bestående av IPDG Gudrun Rytterlund, DG Larsolof Wallinder, vdg Jan Granlund, DK Björn Wahlenius och DS Göran Kjellebäck, har sammanträtt vid 3 tillfällen. Distriktskonferens Höstens distriktskonferens avhölls i Trollhättan 30/8 med cirka 100-talet medlemmar representerande närmare 50% av klubbarna. Konferensen inleddes med information om Hjärnfonden och den kommande Röda Fjädern-aktiviteten. I anslutning till konferensen anordnades info.-/utbildnings-seminarier för klubbarnas LP, sekreterare, kassörer och IT ansvariga samt MO. Mot bakgrund av det relativa låga deltagandet har uppdragits åt kommittén för utveckling/framtid att se över utformningen av info/utbildning inför kommande verksamhetsår. Zonerna Efter en trög start fick samtliga zoner posterna som ZO och vzo besatta. Samtliga zoner har under hösten haft 2 zonmöten, vilka avrapporterats till DR. Gruppen som arbetar för ett eventuellt samarbete med Jubileumskliniken i Göteborg för att stödja cancerforskningen, Distriktsvalnämnden och Röda Fjädern-ansvariga har besökt flertalet zonmöten för att ge information. En ambition har varit att stärka zonernas och ZO s roll inom organisationen eftersom zonmötet är det gemensamma möte där klubbarna är bäst representerade. Utbildning Förutom ovan angivna information/ utbild-ning för klubbfunktionärer har utbildning av vzo inletts under hösten och kommer att slutföras under våren-09. Klubbesök Målsättningen är att varje klubb ska få minst ett personligt besök på 2 år. Under hösten har 32 klubbar fått personligt besök. Besöken har fördelats mellan DG, vdg och IPDG. Ytterligare besök är inplanerade under våren PR i Väst Arbetet med att utveckla distriktets PR-material Lejon lösa i fortsätter kontinuerligt. Genom att LCI beviljat ett ekonomiskt bidrag kan detta genomföras trots en i övrigt något ansträngd ekonomi. Grundaktiviteten/modellen genomförs i Nordstan i Göteborg men målsättningen är att materialet i sin helhet eller delar av det ska användas av klubbarna runt om i distriktet. Syftet är att sprida kunskap om vad Lions åstadkommer och därigenom öka allmänhetens vilja att ge bidrag och kanske också öka intresset för att bli medlem. Lions Nytt Tidningen har under hösten utkommit med 2 nummer och för våren planeras ytterligare 2 nummer. Kostnaderna för tidningen ligger hittills under budget. Guvernörsrådet DG har under perioden medverkat vid samtliga rådsmöten. VDG har deltagit i ordinarie rådsmöten i aug.,nov. och jan. NSR Verksamhetsårets Nordiska Samrådsmöte avhölls i Oslo 16-18/ Nytt NSR-projekt som hanteras av Danmarks Lions är Renovering och upprustning av Barnhem 53 i S.t Petersburg Beslutades att rekommenderat bidrag till NSR-projekt under 2009 bibehålls på nuvarande nivå som är 1,2 Euro/medlem. Europaforum Distriktet har ingen representation vid Europaforum. Convention Årets världskongress var förlagd till Bangkok med cirka deltagare. Distriktets former för delegatnominering (läs:convention- lotteriet) resulterade i att 3 personer fick möjlighet att uppleva ett Convention till rimlig kostnad! (en dubbelresa + 1 enkelresa). Fredsaffischtävlingen Till årets tävling inlämnades totalt 14 bidrag som uppfyllde grundförutsättningarna (en liten ökning i jämförelse med tidigare år). Vid distriktsmötet i november utsågs bidrag från Hökensåsskolan i Tidaholm till vinnare. andra priset gick till Valleskolan i Varnhem. Världens Barn Flertalet av distriktets klubbar har på olika sätt genomfört någon form av aktivitet för stödja insamlingen. Lions insatser har lovordats från många håll! Hur mycket medel totalt som distriktets klubbar bidragit med går ej att ange eftersom inbetalningar gjorts både via distriktet och direkt till Världens Barn. 12

13 LIONS CLUBS (Lions Clubs International) District 101VG, Sweden Kallelse till Distriktsmöte Torslanda den 18 april 2009 Kulturhuset Vingen, Amhult Torslanda Registrering Lunch Distriktsmötets öppnande Distriktsmötesförhandlingar Kaffe Förhandlingarna fortsätter VÄLKOMNA! Deltagaravgift och kaffe kostar 45 kr/person. Lunch 120 kr/person. Avgiften inbetalas i samband med anmälan till bankgiro Glöm inte ange klubbnamn. Anmälan senast 5 april till: LC Göteborg/Tuve Säve, Ångaren Ernas gata 11, Göteborg Via e-post: eller telefon: Antal röstberättigade delegater per klubb, se MD:s stadgar 40 sid 65 i handboken. Anmälningsblankett finns på DG kandidat Jan Granlund Född 1939 Familj: hustru Ann-Christin. Två söner och två barnbarn. Arbetade som regional försäljningschef på SCA Hygiene Products AB. Nu pensionär. Medlem i LC Hindås sedan President ZO Distriktsansvarig för Konungens Jubileumsfond PRC Distriktsansvarig för CampaignSightFirst II Ingår i projektgruppen för Röda Fjädern Fritidsintressen: Golf och Tennis. Några viktiga saker för mig som lions: Att tillhöra en världsomspännande organisation som kan uträtta hjälpinsatser snabbt över hela världen. Att vi tillsammans så effektivt kan hjälpa våra medmänniskor, som blivit onödigt blinda, att åter kunna se. Att göra Lions mer synligt och att varje medlem bör vara stolt över att tillhöra och jobba för Lions. Att se positivt på vår organisation och se vilka fantastiska möjligheter vi har att hjälpa dem som inte har det lika bra som vi. 1:e VDG kandidat Ola Nordström Född 1939 Familj: hustru Gudrun. Två utflugna barn och fem barnbarn. Arbetade som provisionssäljare hela arbetslivet. Produkterna var kontor och inredning. Medlem i LC Umeå/Teg 1969 Klubbsekreterare Distriktssekretare i 101P Vice Rikmötesgeneral för RM 1978 Umeå. Flyttade till Sundsvall och LC Njurunda1978 LP Ansvarig för banketten på RM 1996 Sundsvall. Flyttade till Skövde 1998 medlem i LC Skövde. LP Startade LC Valle med hjälp av hustru Gudrun 2004 och LP ZO Det är med ödmjukhet som jag kandiderar med tanke på så många duktiga lions som finns i distriktet, men samtidigt vill jag delge Er av den breda erfarenhet som jag har fått genom åren. Lions för mig är att kunna hjälpa andra, lokalt nationellt och internationellt. Att verka för en starkare Lionrörelse och bättre samverkan mellan klubbarna. Att verka för ett större synliggörande när det gäller Lions. Intressen: Lions, konst, golf och hunden Ronja som drar ut mig dagligen, på en ordentlig runda. 2:e VDG kandidat Ove Söderquist Född: 1945 Familj: Hustru Bodil. Två utflugna söner och två barnbarn. Blev pensionär i juni 2006 efter att sedan 70-talet varit verksam som inköpschef och projektledare i svenska och internationella företag. Medlem i LC Landvetter 1995 och år 2000 transfer till klubben i Åsa eftersom vi bytte bostadsort. I båda klubbarna har jag varit LP under ett år. ZO i zon 6 under I LC Åsa har jag varit styrelsemedlem under de flesta åren sedan vi flyttade till Åsa. Sedan några år ansvarar jag för klubbens PR och IT. Viktigt för mig är att vi inom Lions fortsätter arbetet med att förändra medlemsutvecklingen till att bli positiv. Våra PR-insatser för medlemsrekrytering bör stärkas. Vi bör även förbättra nätverket mellan klubbarna, inte bara inom den egna zonen. För mig personligen innebär Lionsarbetet att jag får möjlighet att hjälpa andra människor på ett effektivt och verklighetsnära sätt samtidigt som det ger fantastiskt mycket genom alla de människor jag får möta inom och genom Lions. Den fritid som inte fylls av Lions ägnar jag åt fotografering, natur, resor och familjen. 13

14 Förslag till förhandlingsordning för Distriktsmöte Mötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd 3. Frågan om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande för mötet 5. Val av två sekreterare 6. Val av två justerare 7. Val av fyra rösträknare 8. Anmälan av ärenden att behandla under p Fastställande av förhandlingsordning 10. a. Verksamhetsberättelse för DR b. Resultat- och balansräkning för Revisorernas berättelse för och fråga om ansvarsfrihet för perioden 12. Distriktsguvernörens berättelse för perioden 1/ / Förslag till Distriktsmötet: a. Distriktsaktivitet- Insamling till narkotikasökhund b. Distriktsaktivitet- Insamling för cancerforskning i samarbete med Jubileumskliniken i Göteborg c. Uppdatering av arbetsordning för distriktet d. Särskilt anslag för PR-verksamheten PR i väst (f.d. Nordstansprojektet och Lejon lösa i.. ) e. Rekommendation till klubbarna att bidra medel till Vision For All för arbetet med insamlade glasögon f. Ungdomsläger i distriktet Kommittérapporter a. Internationella relationer/hjälpverksamheten b. Klubb- och medlemssituationen c. Utbildning d. Ungdom/Leo e. PR i Väst f. Lions Nytt g. Lions mot droger h. IT i. Röda Fjädern 15. Presentation av kandidater till posten som Distriktsguvernör för Presentation av kandidater till posterna som 1:e resp. 2:e vice Distriktsguvernör Val av Distriktsguvernör och vice Distriktsguvernörer för Val av två revisorer och två suppleanter för dessa 19. Val av Distriktsvalnämnd 20. Redovisning av Distriktsrådets förslag till poster inom multipeldistriktet 21. Till Distriktsmötet inkomna motioner 22. Presentation av budgetförslag och beslut om medlemsavgift och budget för verksamhetsåret Presentation av inkommande Distriktsråd för Fastställande om värdskap och tidpunkt för ordinarie Distriktsmöte Övriga ärenden 26. Distriktsmötet avslutas P13a. DR föreslår att Distriktsmötet beslutar anta Insamling till narkotikasökhund som en Distriktsaktivitet och att klubbarna rekommenderas att bidraga med 1000:- per klubb under hösten 2009 och att Distriktsmötet beslutar att ev. överskott av insamlingen skall överföras till distriktets ungdoms-verksamhet p.13b. DR föreslår att Distriktsmötet beslutar anta: Insamling till cancerforskning i samarbete med Jubileumskliniken i Göteborg som en Distrikts-aktivitet i enlighet med arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppens och DR s förslag är utsänt till klubbarna och finns att hämta på distriktets hemsida som nås via förslaget finns även på sidan 15. P13c DR föreslår att Distriktsmötet beslutar fastställa distriktets arbetsordning i enlighet med arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppens och DR s förslag är utsänt till klubbarna och finns att hämta på distriktets hemsida som nås via p.13d Att marknadsföra Lions är viktigt. Materialet som tas fram är avsett att användas av klubbarna i distriktet. För att hålla innehåll aktuellt och material fräscht fordras ett kontinerligt revisions- och underhållsarbete vilket för med sig en del kostnader. DR föreslår att Distriktsmötet beslutar att klubbarna för 09/10 ska debiteras med 250:-/klubb för PR-verksamheten PR i Väst. och att den tidigare hyresavgiften tas bort. 13e Vision for all är en ideell organisation som iordningställer distribuerar och på plats provar ut lämpliga glasögon för mottagarna av de glasögon som samlas in av Lions. DR föreslår att Distriktsmötet beslutar rekommendera klubbarna att bidraga med 10:-/medl. till Vision For All för arbetet med insamlade glasögon 13f DR föreslår attdistriktsmötet beslutar att ett ungdomsläger skall arrangeras i distriktet 2012 att Distriktsmötet beslutar rekommenderar klubbarna att bidra med 50:-/medlem/år under verksamhetsåren 09/10, 10/11 och 11/12 Rättelse: Inbetalningar från klubbarna gällande Röda Fjädern skall ske till distriktskassören bg med angivande av Röda Fjädern och Klubbnamn 14

15 Administrativ Årsbudget Budget Antal medlemmar 2050 Medlemsavgift 110 Belopp i SKR. Intäkter Medlemsavgifter LCI Lion Nytt 0 PR-monter 0 Övrigt 0 Summa intäkter Kostnader DG :a VDG :a VDG 0 IPDG Utbildning VDG Framtidskommittén Ingår: PRC, MO/EO,LDC Hjälpkommittén Ingår: IRC,LQ/NO Ungdomskommittén Sköts av IPDG under detta år. 0 Distriktsvalnämnden Avser: Nomineringsarbete i distriktet HRO Avser:Kostnader för inbjudan till arbetsmöten Lion Nytt Avser: 4 nummer av distriktstidningen Rådsmedlemmar Ingår: reseersättning för samtliga i rådet Rådsmöten Ingår: Kostnader för samtliga rådsmöten Distriktsmöte Avser:Bidrag till arrangerande klubb/zon NSR Avser: VDG deltagande vid NSR i Danmark Externa kostnader Ingår: Klubbuppv,Kontorsmtr,Data, Telefon,Porto,Revision,Öv. Kostnader Summa kostnader Resultat f. Avskrivningar 1000 Kostnader för avskrivn o avsättningar 0 Bank intäkter & kostnader Resultat före skatt Skatter 0 Beräknat resultat 0 Distriktsrådet föreslår Distriktsmötet att: fastställa föreslagen Budget som en rambudget. fastställa medlemsavgiften till 110kr/år. Kalendarium för Verksamhetsåret Aktivitet Plats 18/4 Distriktsmöte Torslanda 27/4 Pressläggningsstopp för Lion Nytt nr 4 v. 21 Lion Nytt nr 4 utkommer 9/6 Distriktsrådet - Överlämnandemöte Trollhättan 19/7 26/7 Värdfamiljer till lägerdeltagare Hela distriktet 26/7 8/8 Lysestrandlägret Lysekil 15 Förslag från distriktsrådet Vid 2008 års distriktsmöte bifölls en motion från LC Mariestad om att utreda förutsättningar för bildandet av en Lions forskningsfond mot cancer vid Jubileums-kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. En arbetsgrupp har på uppdrag av distriktsrådet utrett förutsättningarna och har vid distriktsrådets sammanträde den 25 januari 2009 lämnat nedanstående förslag vilket antogs av distriktsrådet. Arbetsgruppen har i Lions Nytt nr 1 och nr 2 redogjort för bakgrund och överväganden varför här endast återges förslaget. Distriktsrådet föreslår distriktsmötet att besluta att 2009 års distriktsmöte beslutar att distriktet, Lions Distrikt 101 VG, bildar en Insamlingsstiftelse benämnd, Lions Cancerforskningsfond i Västra Götaland, och med tillägget: i samarbete med JK-fonden i Göteborg att dess ändamål skall vara att mottaga och förvalta av Lionsklubbar och allmänheten skänkta medel, att i samråd med ett forskningsråd besluta om anslag till cancerforskning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller andra sjukhus i distriktets verksamhetsområde samt att uppdra åt Distriktsrådet att tillsätta en arbetsgrupp, som får till uppgift att utarbeta stadgar m.m. för insamlingsstiftelsen lämna förslag till styrelseledamöter i stiftelsen samt att efter distriktsrådets godkännande bilda stiftelsen Vidare skall arbetsgruppen tillsammans med företrädare för JK-fonden utarbeta förslag till samarbetsavtal avseende forskningsråd, administration och handläggning av forskningsansökningar, anslag och uppföljning samt arbetsformer härför. Arbetsgruppen skall kontinuerligt rapportera till Distriktsrådet för godkännande av ovannämnda. Bakgrund, överväganden och förslag finns på distriktets hemsida samt kommer att hållas tillgängligt vid distriktsmötet. Redaktionsruta: Ansvarig utgivare: Dg: Larsolof Wallinder Redaktion: Jörgen Dahlquist, LC Herrljunga Storgatan 16, Herrljunga Arne Sandström, LC Tuve -Säve Tel: , Tomas Mannerås LC Göteborg/Gothia Tel , Lars Ersmarker, LC Skövde Tel: , lars Lion Nytt 4 vecka 21. Presstopp 27/4 2009

16 Buss till Riksmötet i Umeå! Ska din Lionsklubb skicka någon till Riksmötet i Umeå? Just nu finns möjligheten att åka den 20 maj och komma upp till Umeå den 21 maj. Vi fäller tillbaka våra stolsryggar i den bekväma turistbussen för att slumra till under natten och åker direkt till hotellet för incheckning. Därefter är vi med på: seminarier, den högtidliga invigningen och avslutar kvällen med att delta på mingelpartyt. Den 22 maj är vi med på riksmötesförhandlingarna som slutar c:a kl 17,00 förhoppningsvis. Då stiger vi på bussen för återfärd. Vi får en skön turistbuss och åker via Lidköping Mariestad Örebro Västerås Gävle Sundsvall till slutstationen Umeå. Alternativt via Skara Skövde Självklart kan vi hämta upp Lions i Göteborg om det visar sig finns intresse. Boka som vanligt vad Du vill vara med på under riksmötet. En fullsatt bussen med 55 personer bli kostnaden tur och retur 640:-/per person. Ev. tillägg om vi startar i Göteborg. Gör din intresseanmälan snarast eller senast den 15 mars Björn Wahlenius. tel alt Lc Trollhättan

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden.

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Protokoll fört vid DR-möte med 101-B Nr 1 2012-2013

Protokoll fört vid DR-möte med 101-B Nr 1 2012-2013 Protokoll fört vid DR-möte med 101-B Nr 1 2012-2013 Plats: Bångbro Herrgård Tid: Lördagen den 15 september 2012 1Mötets öppnande Sivert Bäck från Lions Club Kopparberg, som redan 1992/1993 var DG hälsade

Läs mer

Verksamhetsplan för distrikt 101-B

Verksamhetsplan för distrikt 101-B Verksamhetsplan 2012-2013 för distrikt 101-B Ansvar och mål GLT Ledarutveckling Utbilda nuvarande och pågående klubbfunktionärer Sprida lionkunskap i klubbarna Utbilda ZO och VZO Vara mentor till framtida

Läs mer

Lions Distriktsmöte 101VG 2011-04-16. Distriktsmötestryck

Lions Distriktsmöte 101VG 2011-04-16. Distriktsmötestryck Lions Distriktsmöte 101VG 2011-04-16 Distriktsmötestryck Kallelse/Inbjudan till Distriktsmöte i 101 VG Lördagen 16 april 2011 Kulturhuset i Skövde Trädgårdsgatan 9 Tider och Program 09.00-10.00 Registrering

Läs mer

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014.

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. 1 Mötets öppnande DG Ingemar Karlsson hälsade samtliga välkomna och

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

LC Tidaholm 50-årsfirade

LC Tidaholm 50-årsfirade Årgång 44 Nr 3 2007-2008 LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 101A lördagen den 23 april 2016 Scandic Hotel Scandic Väst, Linköping

Protokoll distriktsmöte 101A lördagen den 23 april 2016 Scandic Hotel Scandic Väst, Linköping Plats Protokoll distriktsmöte 101A lördagen den 23 april 2016 Scandic Hotel Scandic Väst, Linköping 1 Välkommen Distriktsguvernör Björn Andersson hälsade alla välkomna till årets distriktsmöte och PDG

Läs mer

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 2016-04-20 Sida 1(5) Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 Förslag: 4F Framtiden i vårt samhälle kommer att innebära utmaningar, ex naturkatastrofer, krig och flyktingströmmar. Förändring

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 2016-04-16 i Hultsfred Lionsdistrikt 101-SM

Protokoll distriktsmöte 2016-04-16 i Hultsfred Lionsdistrikt 101-SM Sida 1 av 5 Protokoll distriktsmöte 2016-04-16 i Hultsfred Lionsdistrikt 101-SM Innan mötet fick vi ta del av underbar pianomusik av världspianisten Yelena Allidawi tillsammans med Marcel Allidawi. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan för distrikt 101-B

Verksamhetsplan för distrikt 101-B Verksamhetsplan för distrikt 101-B 2011-2012 Ansvar och mål GLT Ledarutveckling Utbilda nuvarande och pågående klubbfunktionärer Sprida lionskunskap i klubbarna Utbilda ZO och VZO Informera nya Lions i

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende året

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende året THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions Clubs International Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende året 2011-2012 Internationell President har under året varit Dr Win-Kun Tam, Hongkong,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende år

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende år THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions Clubs International Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende år 2011-2012 Internationell President har under året varit Dr Win-Kun Tam, Hongkong,

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Vittinge. 2. Parentation Tyst

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april.

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Distriktsmötestryck Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Bilaga 1: Förslag agenda Bilaga 2: Avgifter 2009-2010 att besluta om Bilaga 3: Presentationer kandidater (3 sidor) Bilaga 4: Budget 2009-2010

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

101 VG. Nytt. Årgång 45 Nr 3 2009 2010

101 VG. Nytt. Årgång 45 Nr 3 2009 2010 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2009 2010 I huve t på JanG Vår Världspresidents måtto kraft att växa har verkligen slagit igenom. Fram till slutet av december fortsätter medlemsantalet att växa i världen.

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Lions Distrikt 101B Bergslagen

Lions Distrikt 101B Bergslagen Lions Distrikt 101B Bergslagen Distriktsguvenörens Handbok 2013-2014 Nellie Modin målade teckninen som var Lions Distrikt 101B Bergslagens bidrag i Lions internationella fredsaffichtävling 2013-2014. Lions

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

NYHETSBREV NR 4 oktober

NYHETSBREV NR 4 oktober THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 4 oktober 2016-09-01 Så övergår september så sakteliga till den klassiska höstmånaden oktober. När jag växte

Läs mer

NYHETSBREV NR 8 februari 2017

NYHETSBREV NR 8 februari 2017 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 8 februari 2017 Vår medlemsstatus jan/feb 2017-01-27 Just nu är vi 984 medlemmar i distriktet. Vi har fått

Läs mer

Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017

Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017 Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017 Lions 100 år. Lions i världens 210 länder firar nu hundraårsjubiléet. På bilden ser du hur Lionsklubben Pasadena i Texas har slagit på stort och byggt ett jättelejon.

Läs mer

Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år

Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år Vad är Lions? Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år Världen största hjälporganisation 1 300 000 medlemmar Finns i ett stort

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll DR-möte101 B den 3 september 2016 i Arvika. DG Margaretha von Wachenfeldt, Lc Eda öppnande mötet och hälsade alla välkomna.

Protokoll DR-möte101 B den 3 september 2016 i Arvika. DG Margaretha von Wachenfeldt, Lc Eda öppnande mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll DR-möte101 B den 3 september 2016 i Arvika. Dagordning 1 Mötets öppnande DG Margaretha von Wachenfeldt, Lc Eda öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 2 Val av sekreterare Till sekreterare

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS. Lions Clubs International. Nr 4 Oktober 2013

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS. Lions Clubs International. Nr 4 Oktober 2013 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions Clubs International Lions 101-U Nyhetsbrev Nr 4 Oktober 2013 Här kommer mitt fjärde nyhetsbrev som DG för distrikt 101 U. Nu har vi rivstartat med vårt

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

PROTOKOLL LIONS CLUBS ZON 6, 101 SM

PROTOKOLL LIONS CLUBS ZON 6, 101 SM PROTOKOLL LIONS CLUBS ZON 6, 101 SM Dag: 2016-09-26 Plats: Lionslokalen i Västervik Närvarande: ZO Kjell Turesson, LC Norra Tjust vzo Ylva Sjöholm, LC Vimmerby, Linnéa LC Hultsfred: Jan Almqvist LC Vimmerby:

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Bakgrund Många lionmedlemmar undrar vart medlemsavgifter tar vägen. Information finns på nätet, i Handboken, i The Lion samt i de distriktstidningar som finns i landet.

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Protokoll Zonmöte zon

Protokoll Zonmöte zon Protokoll Zonmöte zon3 2013-09-02 ZO Johnny Berggren öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna. Närvarande LC Borgholm 1 LC Färjestaden 4 LC Mörbylånga 1 LC Nybro 3 LC Kalmar 1 LC Kalmar U 2 LC

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 101

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 101 FUU-komitténs enkät LIONS FRAMTID Lionsklubb Distrikt Till Lions klubbarna 101 Sverige I de länder där Lions funnits länge, USA och Västeuropa, har man mycket svårt att hålla medlemstalen och Sverige har

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm

Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm Sida 1 av 5 Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm LP Jan-Erik Björnsson, Emmaboda hälsade oss alla varmt välkomna till dagens förhandlingar. Han delade därefter ut en MJF till

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Lions Club 101B Protokoll från Distriktsmöte den 12 april 2014 Silbodalskolans aula, Årjäng

Lions Club 101B Protokoll från Distriktsmöte den 12 april 2014 Silbodalskolans aula, Årjäng Mötet öppnas av DG Ulf Bengtsson Mötet ajourneras därefter för lunch 1 Mötet återupptas av DG Ulf Bengtsson. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes, 62 delegater från 32 klubbar närvarande.

Läs mer

Centrala styrande dokument De gäller även lokalklubbar och kommittéer i tillämpliga delar

Centrala styrande dokument De gäller även lokalklubbar och kommittéer i tillämpliga delar Centrala styrande dokument De gäller även lokalklubbar och kommittéer i tillämpliga delar 1. Representation vid centrala årsmötet 1/50medl. 2. Olika medlemskategorier Fullbet, familjemedl. Ungdom. 3. Årsmöten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer