E-information 2015/ Hej!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!"

Transkript

1 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att spara in på olika saker utan att därför göra avkall på kvaliteten. Det bli i år bara tre föreställningar eftersom det är bättre för både publik och agerande med fullsatta läktare och det blir en dags mindre kostnader för musikkårerna. Det blir något färre läktarplatser men istället fler ut och ingångar. Programmet i år är lagt så att det ska tilltala en bredare publik. En skådespelare ska va presentatör nere på arenan, det blir dansare från Skottland, en cyklande musikkår från Holland, och en musikkår från Kina. Detta tillsammans med den kände artisten Anders Ekborg ger ett intressant och spännande program som kommer att dra många åskådare. Tattoo t i år sammanfaller med ett stort kadettmöte med deltagare från alla de nordiska länderna plus Tyskland med stora festligheter i hamnen. Vi kommer att ha ett samarbete men hur är ännu inte klart. Som vanligt blir det aktiviteter i andra kommuner men hur de kommer att se ut är ännu inte fastställt. Tattoo Vänner är ju till för att på olika sätt stödja vårt Tattoo så i år har vi sponsrat ett nytt tak till en av vaktkurerna med 8000 kronor och bidragit med kronor till att täcks kostnaderna för material och transporter av de stora reklamskyltarna som nu står ute längs vägarna. Men det är också meningen att ni medlemmar ska ha lite fördelar, som möjlighet till förköp och rabatterade priser på biljetter, kaffe och korv vid olika konserter, specialpris på DVD:n från föreställningen och fortlöpande information om vad som händer. Det blir i år liksom förra gången utlottning av CD skivor av de medverkande kårerna med flera. Med detta utskick kommer också Verksamhetsberättelsen för 2014 och protokollet från årsmötet den 29 mars I samband med Tattoo t kommer vi som vanligt att ha försäljning av reklamprylar och är det någon som tycker att det skulle va roligt att hjälpa till är det bara att vända sig till Christer Lindh. I juni kommer närmare information om dom arbetsuppgifter vi behöver hjälp med. Med detta önskar jag er en skön vår. Sven Bergman Ordförande.

2 Från kansliet MEDLEMSAVGIFT FÖR 2015 Om du ännu inte betalt årets medlemsavgift så ber vi dig att göra det så snart som möjligt. Är du osäker på om du redan betalt och inte hittar ditt medlemskort, så kontakta mig för besked på E-postadressen Enligt beslut på årsmötet är medlemsavgiften 150 kronor När du gör inbetalningen till föreningens bankgiro konto , så var noggrann med att skriva både medlemsnummer och namn på avin/i meddelande rutan. Komplettera gärna även med telefonnummer och e-post adress. BIL STREAMERS Vill du hjälpa till med marknadsföringen av YIMT 2015, så sätt en streamer på din bil. Årets streamer finns att hämta på expeditionen. Om du inte kan hämta den, så kontakta expeditionen på eller telefon så skickas den hem till dig. TILL SIST: Den vanliga uppmaningen att glöm inte att meddela oss när du byter post eller adress, så att du hela tiden får vår information. Christer Lindh Sekreterare

3 Verksamhetsberättelse för Ystad Tattoo Vänner idf Föreningens styrelse har varit ordförande Sven Bergman, ledamöter, Lennart Bruhn, Christer Lindh, Gunnel Hallberg Dahlman och Jan-Erik Jönsson Suppleanter Jan Rydemalm och Roy Franzen Styrelsen har haft sju (7) protokollförda möten under året Medlemsantalet var vid årsskiftet 373 st. Genomförda aktiviteter: 5 st. infoblad har skickats ut under 2014 till våra medlemmar. Till dom medlemmar som meddelat e-postadress har det gått ut 2 st extra informationsbrev. (Kortare meddelande, mellan ordinarie utskick, via e-post) Medlemmar som lämnat E-postadress får dessutom YIMT:s informationsbrev. Vi bjöd våra medlemmar på kaffe och korv i Norra Promenaden när Hemvärnets musikkår spelade upptaktskonserten inför Tattoo året den 21 augusti. Under året har föreningen efterskänkt det tidigare lånet, på kronor, till YIMT. I samband med årets biljettsläpp bjöd vi dom köande på kaffe och kaka. Vi hade också ett separat telefonnummer för medlemmar som bor för långt bort för att köra till Ystad. Cirka 20 medlemmar utnyttjade telefonservicen och 45 kom till expeditionen. Aktiviteterna under året har inte varit så omfattande eftersom det inte var något Tattoo under året, men det ökar nu ju närmare vi kommer första veckan i augusti. Vi planerar också någon form av medlemsvärvningskampanj under året, men vill redan nu uppmana alla medlemmar att försöka värva släkt och vänner till vår förening. Med fler medlemmar kan vi bättre hjälpa YIMT att fortsätta traditionen med Tattoo på gamla regementsområdet i Ystad.. Ett stort tack till alla Er, som är medlemmar i föreningen, och det stöd ni ger Ystad Tattoo Vänner Ystad den 18 mars 2015 Ordf. Sven Bergman Lennart Bruhn Jan-Erik Jönsson Christer Lindh Gunnel Hallberg Dahlman Jan Rydemalm Roy Franzen

4 Ystad Tattoo Vänner Årsmötet 29 mars Protokoll fört vid föreningens årsmöte enligt ovan på Ystad Militärmuseum. Närvarande 9 medlemmar och 1 åhörare Årsmötet började i gemytlig stämning då vi först inmundigade kaffe med dopp för att lära känna varandra lite bättre, därefter vidtog årsmötes förhandlingarna. 1 Val av ordförande för årsmötet Styrelsens ordförande Sven Bergman valdes att leda årsmötet. 2 Val av sekreterare för årsmötet Christer Lindh valdes till sekreterare för årsmötet 3 Upprättande av röstlängd Efter kontroll av närvarande medlemmar godkändes röstlängden. 4 Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare. Karin Butfors och Sven-Ingvar Andersson valdes att justera årsmötets protokoll. 5 Frågan om årsmötets behöriga utlysande. Årsmötet fastslog att kallelse till årsmötet utgått enligt stadgarna. 6 Föredragning av verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen hade delats ut till mötesdeltagarna och inga frågor ställdes beträffande denna. 7 Föredragning av ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret. Redovisningen för det gångna året hade också delats ut och inte heller här var det några oklarheter. 8 Revisorns berättelse för samma tid. Revisionsberättelsen lästes upp. 9 Fråga om godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkning. Årsmötet beslutade också att det ekonomiska resultatet för 2014 skall överföras till verksamhetsåret Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för det gångna året. Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fastställande av medlemsavgifter Årsmötet beslutade att medlemsavgiften 2016 skall vara oförändrat 150 kronor. 12 Val av styrelse ordförande, två ledamöter samt två suppleanter till styrelsen. A. Sven Bergman omvaldes som ordförande, B. Två ledamöter på två år: Omval av Gunnel Hallberg Dahlman och Jan-Erik Jönsson. C. Två suppleanter på ett år: Omval av Jan Rydemalm och Roy Franzén E. Till revisor omvaldes Stefan Litzberg. F. Som revisorsuppleant nyvaldes Caroline Wallin. 13 Förslag från enskilda medlemmar, inlämnade till styrelsen senast tre veckor före årsmötet Inga förslag var inlämnade av eller till styrelsen.

5 Ystad Tattoo Vänner Årsmötet 29 mars Mötets avslutande. Ordföranden tackade de närvarande för visat intresset och förtroendet att leda föreningens verksamhet under det kommande året. Innan mötet redogjorde Sven Bergman för arbetet med Ystad International Military Tattoo 2015 och lite om inriktning och deltagande artister och orkestrar. Efter mötet svarade han på frågor från den närvarande. Christer Lindh, vid protokollet Sven Bergman, ordf. Karin Butfors, justeras Sven-Ingvar Andersson, justeras