Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april."

Transkript

1 Distriktsmötestryck Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Bilaga 1: Förslag agenda Bilaga 2: Avgifter att besluta om Bilaga 3: Presentationer kandidater (3 sidor) Bilaga 4: Budget Bilaga 5: Verksamhetsberättelse (3 sidor) Bilaga 6: Verksamhetsberättelse (2 sidor) Bilaga 7: Inbjudan till distriktsmöte (2 sidor)

2 Lions Clubs International Distrikt 101 SV Lions Club Bankeryd hälsar Er välkomna till Distriktsmöte den 18 april 2009 på Hotel City i Jönköping Vi i Lions Club Bankeryd känner oss hedrade att få arrangera 2009 års distriktsmöte. Vi ser fram mot en givande och trevlig helg tillsammans med Lionsvänner från vårt distrikt. Vi samlas på Hotel City Västra Storgatan 25 i Jönköping. Registrering och kaffe från kl. 9:00 Avslutning ca 16:00. Under förmiddagen och eftermiddagen kommer partnerprogram att genomföras. I priset ingår lunch och kaffe. Se bilaga 7. På lördagskvällen blir det bankett kl 19:00 på Restaurang Guvernören Vallgatan 3 i Jönköping. Där serveras en välsmakande Lionsmeny med underhållning, sång, musik, mm. Ni som beställt övernattning kommer att inkvarteras på Hotel City. Hjärtligt välkomna till distriktmötet i Jönköping! Jan-Erik Fälth President i Lions Club Bankeryd

3 Bilaga 1 Förslag till dagordning. 1. Distriktsguvernör Magnus Johansson förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande. 4. Val av sekreterare. 5. Val av två justerare, tillika rösträknare. 6. Anmälan av ärende som ska behandlas under punkt 25, Övriga ärenden. 7. Fastställelse av dagordning. 8. Verksamhetsberättelse resultat- och balansräkning Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet. 10. DG-innevarande år till och med distriktsrådsmötet den 7 februari Val av två revisorer och två ersättare. 12. Presentation av kandidat till distriktsguvernör Val av distriktsguvernör. 14. Presentation av kandidat till vice distriktsguvernör Val av vice distriktsguvernör. 16. Presentation av kandidater till 2é vice distriktsguvernör Val av 2é vice distriktsguvernör. 18. Val av distriktets representanter till Lions forskningsfonds styrelse. 19. Handläggning av från distriktsrådet avgivna förslag. 20. Handläggning av från klubbarna avgivna motioner 21. Fastställande av distriktets medlemsavgifter. 22. Handläggning av budgetförslag. 23. Anordnande av distriktets Conventions andelslotteri. 24. Erbjudande om värdskap och tidpunkt för nästa distriktskonferens/distriktsmöte samt beslut. 25. Övriga ärenden. A B.. C.. D.. E... F DG elect har ordet. Presentation av nästa års distriktsråd. 27. Distriktsguvernören avslutar distriktsmötet.

4 Bilaga 2 Avgifter att ta beslut om under distriktsmötet Distriktsavgift: Distriktsrådet föreslår: 110 kr/medlem (oförändrat sedan föregående år) Ungdomsläger Lions Quest Barndiabetes Lions Forskningsfond Volontärverksamhet 50:- /medlem 10:- /medlem 50:- /medlem 50:- /medlem 100:- /medlem

5 Detta är året då vi alla gemensamt, tillsammans med hjärnfonden och dess forskning kring beroendesjukdomar, har målet 30 miljoner kronor i insamlade medel. Varje klubb skall sälja 1300 Röda Fjädern pins å 20: :- Egna aktiviteter i klubbarna :- Summa tot för klubbarna under :- På vår hemsida finns all den information som behövs för att vi ska kunna gå i land med projektet. Det mesta av materialet kan rekvireras kostnadsfritt Det finns en massa idéer om hur vi ska få draghjälp via radio och TV men än så har inget av detta landat ( ), bearbetning pågår.

6 Bilaga 3 sid 1 Presentation av kandidater Distriktsguvernör. Olof Ejdeblad LC Bankeryd Född i Vadstena Gift med Gun, barn Marie, Caroline och Catrine. Har varit Lion sedan President i LC Bankeryd Ordförande zon Medlemsordförande i distriktsrådet :e VDG VDG

7 Bilaga 3 sid 2 Vice distriktsguvernör. Paul Månsson LC Åstorp Född i Simrishamn Gift med Carina. Har 5 barn Madeleine, Martin, Magnus, Peter och Fredrik. Har varit med i Lions sen Kassör i LC Åstorp President i LC Åstorp ZO i zon Sekreterare i LC Åstorp Deo :e VDG

8 Bilaga 3 sid 3 2:e vice distriktsguvernör. Per-Ivar PI Hellberg LC Lönsboda Född i Sandefjord Norge 1967 Har två barn Jennie 22 år, Hanne 19år Har varit med i Lions sedan 1994 President i LC Lönsboda MO i LC Lönsboda ZO Zon

9 Bilaga 4 Förslag till budget för verksamhetsåret Budget Utfall Budget Utfall Antal medlemmar Medlemsavgift distrikt Intäkter Distriktsavgifter Övrigt 16 Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader DG samt VDG Distriktsrådet Distriktsrådets resor Zonadministration Expedition Anm.avgift VDG utbildning Framtidskommittén Humankommittén Ungdomskommittén Hedersrådet Distriktsmöte Distriktskonferens Övriga kostnader Uppvaktningar Summa kostnader Resultat

10 Bilaga 5 sid 1 Verksamhetsberättelse för 101 SV Härmed lämnas redogörelse för distriktets verksamhet fram till distriktsrådsmötet den 17 februari. Verksamhetsårets kick off var förlagd till Laholm, där årets motto Fortsatt kamp mot våld och droger betonades som ett mål i Lionsarbetet under verksamhetsåret. Medlemsfrågorna stod i fokus. Vikten av och förståelsen för kopplingen mellan en positiv medlemsutveckling och bra gemensamma aktiviteter på klubb- distrikts-och riksnivå betonades. DG nyhetsbrev under året har för första gången sänts med mail till alla Lions i distriktet som har mailadress i vårt medlemsregister. Det visar sig att många fel finns i vårt register men genom utskicken blir felen synliga och kommer förhoppningsvis att efterhand bli färre. Många positiva reaktioner på de personliga utskicken har kommit. Distriktsrådsmöte 1 Distriktsrådets första möte genomfördes på Lögnäs gård utanför Laholm den 8 sept. Det nya distriktsrådet var fullt av entusiasm inför det nya året. Frågor som behandlades var en hel del förberedelser inför Distriktskonferensen dagen efter. Läget inom respektive Zon och vikten av utbildning av presidierna i klubbarna togs upp. Distriktskonferensen DG öppnade mötet med att hälsa delegater och arrangörer och Internationelle direktorn Jan- Åke Åkerlund välkomna till vår konferens. ID Jan-Åke Åkerlund inledde med att tala om Lionsarbetet på internationell nivå. Han redovisade den internationelle presidentens mål för det nya året och hur arbetet i den internationella styrelsen går till. Distriktets olika huvudkommittéer presenterade sina handlingsplaner och betoningen på verksamheten det kommande året är Sight First II där målet för distriktet är att samla in kr under två år. Världens barn som Lions skall delta i för första gången är också en viktig aktivitet där vi får möjlighet att synas. Nepalprojektet redovisades av IR Claes Löfstedt. Mycket av tiden lades ner på medlemsutvecklingsfrågorna. DG begärde in medlemsutvecklingsplaner från alla klubbar där det skall framgå hur vi skall kunna åka medlemsantalet i Lions. Distriktsrådsmöte 2 Den 24 november genomfördes Distriktsrådssammanträde på Räddningstjänsten i Värnamo med Gert Lönnqvist som värd. Mötet gick igenom erfarenheter från Lions deltagande i Världens barn som var mycket positiv. Många Lionsklubbar genomförde olika aktiviteter i samband med Världens barn. Från ledningen för Världens barn har Lions fått mycket positiva synpunkter. Det har senare beslutats att Lions skall delta även nästa år och då få större andel av de insamlade medlen. Framtidskommittén redovisade att målet plus en medlem netto per klubb ligger fast. Kommittén för hjälpverksamhet redogjorde för Tältprojektet, många tält har kommit behövande till del i alla delar av världen. Samarbetet i Räddningsverket fungerar mycket bra och har även formaliserats i ett avtal mellan Lions och Räddningverket.

11 Bilaga 5 sid 2 DG rapporterade från GR i Örnsköldsvik där man bl.a. redovisat förberedelserna inför en Röda Fjädern 2009 i samarbete med Hjärnfonden kring forskning om beroendesjukdomar. Varumärkeskampanjen drar snart igång sista etappen. Distriktsrådsmöte 3 Mötet genomfördes i Bankeryd. De sedvanliga frågorna behandlades med tyngdpunkt på medlemsutvecklingsfrågorna. Dragning med Conventionlotteriet genomfördes och det utföll sålunda: 1.a pris till LC Gnosjö Convention kr, 2:a pris LC Halmstad RM 3000 kr, 3:e pris LC Gislaved DM 2000 kr. Distriktsmötet i Ljungby Mötet inleddes med en högtidlig invigning i kyrkan där parentation över avlidna medlemmar genomfördes och överlämnande av skolan i Nepal till Temba Lama med flera från Nepal. Själva mötesförhandlingarna genomfördes i Garvaren. De viktigaste besluten var val av DG, som inte helt oväntat blev Magnus Johansson LC Ljungby. Till 1:v DG valdes Olof Ejdeblad LC Bankeryd och till 2:e v ordf. valdes Paul Månsson LC Åstorp. En ny satsning på volentärveksamhet beslutades som komplement till ungdomsutbytet presenterades och beslutades. Guvernörsrådsmötena Guvernörsrådsmötena startade i Chicago i samband med Convention och följdes av Lund, Örnsköldsvik och Lidingö (i samband med NSR). Den internationelle presidenten Mahendra Amarasuriya deltog i mötet i Lund. IP är en mycket trevlig person med ett stort engagemang för Lions, han var mycket intresserad av våra frågor och då speciellt vårt tältprojekt och Insight First (Lionnet klubbens projekt kring miljö). Projektet skall senare presenteras för den internationella styrelsen. Min uppfattning om GR är att det speglar det förvaltningsmässiga i första hand där utveckling och förändringsbenägenhet får stå tillbaka. Det positiva med GR är de trevliga människorna man lär känna från alla delar av landet. Vårt distrikt behöver inte skämmas utan ligger i topp när det gäller mycket av Lionsarbetet såsom vårt distriktsprojekt i Nepal och medlemsutvecklingen. NSR Årets NSR gick av stapeln på Lidingö och bjöd på ett antal seminarier med bl.a. fördjupning i Lions Quest, Sight First II och Ledarskap. Det som förvånade oss svenska DG var de få möjligheter som gavs att idka erfarenhetsutbyte mellan de olika ländernas DG. Det gemensamma nordiska projektet Restaurangskolan i Oradea i Rumänien har många frågetecken kring genomförandet. Ekonomiska kalkyler håller inte i kombination med att en stor amerikans sponsor hoppat av gör att projektet måste omprövas (kommer att tas upp på RM 2008). NSR 2009 kommer att hållas utanför Oslo och 2010 i Århus i Danmmark. Riksmötet Årets Riksmöte genomfördes i Uppsala och var ett trevligt möte i Uppsala nya Kultur och konserthus.

12 Bilaga 5 sid 3 Av beslut som togs kan nämnas att Lions under 2009 skall genomföra en Röda Fjädern aktivitet i samarbete med Hjärnfonden med mål att samla in 30 milj. kr till forskning om beroendesjukdomar. Zonbesök Den tradition som de senaste DG kollegorna haft att i första hand besöka zonträffarna har jag också tillämpat tillsammans med ett tiotal klubbesök. Tillsammans med respektive ZO har jag haft möjlighet att ge en lägesrapport om Nepalprojektet, puffa för Sight First projektet. Zonordförandena är en viktig tillgång för Lionrörelsen där de har möjlighet att ge stöd till klubbarna. Medlemsutvecklingsfrågorna har jag gett en framskjuten plats vid dessa besök. Jubileum LC Vittsjö/Bjärnum 50-års jubileum var en tillställning som gav högtidlighet tillsammans med glädje och gamman. 2. vdg representerad distriktet vid jubileet. Distriktsprojektet Distriktsprojektet har visat en mycket god uppslutning av de flesta klubbarna med insamlingsresultat som i stort motsvarat projektets budget. Bidragen från Sverige Radio och LCIF har gjort att den uppnådda insamlingsnivån gjort att vi kunnat bygga skolan i enlighet med ursprungsplanerna. Skolan är nu igång och eleverna tas ut efterhand. Framtiden ser mycket ljus ut för skolan i ett land som drabbas av många problem. Projektet kommer att avslutas 30 juni Skolan överlämnades officiellt till representanterna för skolan i samband med distriktsmötet i Ljungby. Ett stort tack till alla som gjort detta fantastiska projekt möjligt. Jag tänker kanske i första hand på Claes Löfstedt, Anette Axelsson, Åke Björkman och Janne Gustavsson som alla av mig tilldelats DG speciella utmärkelse för förtjänstfullt arbete. Men det finns många fler som gjort fina insatser. Sight First 2 Under tre år har Lions i hela världen samlat in pengar till att bota blindhet i världen. Vi har i världen samlat in mer än 200 milj USD. Vårt distrikt har med råga tagit sitt ansvar och samlat in sin andel. Distriktets ekonomi Den ekonomiska situationen för distriktet är god. Vi håller budget och vår inriktning är att variera mötesplatser och se till att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi bör se upp med kostnader som påläggs distrikten som ligger utanför vår budget. Som avslutning vill jag som avgången DG tacka alla i distriktet för allt nerlagt arbete. Alla positiva inlägg i Lionsdebatten och det stöd jag under året har känt från er alla. Staffan Wyke

13 Distriktsguvernör 101 SV Bilaga 6 sid 1 Verksamhetsberättelse för 101 SV Härmed lämnas redogörelse för distriktets verksamhet fram till distriktsrådsmötet den 7 februari Kick Off möte i Ljungby den 6 september. Årets första möte i rådet blev i Ljungby den 6 september. Årets motto Förnyelse vår framtid. Då en medlemsenkät har skickats ut till klubbar kommer resultatet av den undersökningen att ligga som underlag för framtida förändringar av vår rörelse. Förslag ska presenteras vid riksmötet i Umeå. Nyhet för året är att distriktsrådsmötena kommer att läggas före guvernörsrådsmöten. Detta beroende på att som Dg få veta var distriktets medlemmar tycker i frågor som ska beslutas om i guvernörsrådet. Viktiga uppdrag under verksamhetsåret är Vårt projekt i Nepal är avslutat. Hur hanterar vi skolan i framtiden. Kommittén för ungdomsfrågor tar fram förslag på volontärverksamhet. Viktiga aktiviteter under verksamhetsåret är Det fortsatta samarbetet med Världens barn. Röda Fjädern insamlingen i samarbete med Hjärnfonden som pågår under hela Ungdomslägret Lions Camp Isaberg sommaren Distriktsrådsmöte 1 Distriktsrådets första möte i Smålandsstenar. Verksamhetsplanerna gicks igenom. Claes-Göran Stadler ordförande i gruppen för ungdomsfrågor redogjorde för planerna för volontärverksamhet. Det är viktigt att alla klubbar engagerar sig i volontärverksamheten och hittar / söker upp lämpliga ungdomar. Målet är 4-6 volontärer per år i vårt distrikt. I första hand skickas volontärer ut där Lions är verksamma. Skall vara öppet för alla över 18 år och även Lions. Avgörandet av vilka volontärer som skall åka avgörs av kommittén, klubbarna kan inte ta dessa besluten själv pga den ekonomiska begränsningen. Resa, logi betalas av Lions övriga kostnader tar volontären, typ vaccinering och egna resor i landet. Bör vara med som info på zonernas första zonmöte. Beslut togs att rekommenderar klubbarna att satsa ca 2500:-/år. Under dagen fick damerna en rundvandring bland fornminnen runt Villstad. Besök gjordes också på Skeppshults Gjuteri och fabrik som tillverkade designade möbler. På kvällen underhöll kassören i Smålandsstenar Kaj Gustafsson som trubaduren Evert Taube. Distriktskonferensen DG öppnade mötet med att hälsa delegater och arrangörer välkomna till konferensen och informerade om att han som DG inte tänker göra några dramatiska förändringar. Vill att vi börjar arbetar med volontärverksamhet. De olika huvudkommittéerna presenterade sina handlingsplaner. Eva Johansson projektledare från Hjärnfonden presenterade Lions och Hjärnfondens gemensamma insamlingskampanj Röda Fjädern till förmån för forskningen om beroendesjukdomar i hjärnan. 30 miljoner är målet för insamlingen. Slutrapport lämnades av Åke Björkman avseende vårt Nepalprojekt. IPDG Staffan Wyke premierade Jan Gustavsson, Åke Björkman, Anette Axelsson och Claes Löfstedt med Districts Guvernors Appricciations Aworld för deras stora insatser i projektet. Distriktsrådsmöte 2 Den 8: e november samlades rådet i Klippan. Kommittén för Framtid Utveckling Utbildning redogjorde för handlingsplanen sv är ett framgångsrikt distrikt enligt Ulf och hänvisar till bl a Nepalprojektet. Vårt distrikt (101SV) har i dag 1254 medlemmar, detta är att betrakta som bra med tanke på den nedgång som vi och även andra distrikt har under sommarmånaderna. Vi skall bevara och vara rädda om den positiva andan vi har i vårt distrikt, vilket de anser vara unikt för landet. Rolf Täljegård (utbildning) pratade om ledarskap, målet med en röd tråd genom lions utbildningar är viktigt, från LP och vidare i våra led. Klubbarnas MO och MND skall utbildas genom zonen. BZO skall utbildas vid nästa distriktsrådsmöte ca 3 timmar, därefter så kommer det en ny utbildningsdag under mars ca 1 dag. BZO skall sedan under april - maj kunna utbilda klubbarnas funktionärer. Känn stolthet över den hjälp vi ger på alla plan lokalt såväl som internationellt. Klubbarna och kommittéarbeten är grunden i Lions. Paul Rubensson lämnar Lions Quest på egen begäran, Bo Sigeback BZO zon 1 tar över rollen ansvarig.

14 Bilaga 6 sid 2 Guvernörsrådsmötena Guvernörsrådsmötena startade i Bankok och följdes av Skara, Stockholm och Oslo. MD 101 har under detta verksamhetsår haft besök av IP AL Brandel. Jag instämmer med vad PDG Åke Björkmans uppfattning var om att guvernörsrådet speglar det förvaltningsmässiga i första hand där utveckling och förändringsbenägenhet får stå tillbaka. De resultat som har framkommit vid den medlemsenkät om vad våra medlemmar tycker får inte den plats i rådet som den borde få. Försöker att lyfta framtidsfrågorna i guvernörsrådet. Positivt är att vårt arbete med volontärer rönt stort intresse. NSR 16, 17 och 18 januari genomfördes det Nordiska Lionssamarbetet i Nordiska Rådet. Temat var Förnyelse inom Lions och hur vi kan få en livskraftigare Lionsrörelse. Vi fick nulägesrapporter från de olika NSR-projekten. 2006/07 Norge. Sjukhusprojekt i Minsk. Slutförs under detta år. 2007/08 Sverige. Restaurangskolan i Rumänien. Fortgår planenligt. 2008/09 Danmark. Barnhemsprojekt i St Petersburg som nu slutprojekteras. Från de Svenska Guvernörerna framfördes en kritik mot att vi renoverar och bygger för mycket. Vi borde istället satsa och tänka på mjuka värden i vårt hjälparbete. Där fanns många intressanta sessioner och 6 olika seminarier. Jag själv deltog i gruppen som diskuterade framtida ungdomsläger och ungdomsutbyten. Exempel. Läger som anordnas får inte uppfattas som semesterresor. Vad vi kan ändra och tänka på i framtiden. Hur sprider vi ungdomsutbytet till nya länder. Kan vi få ungdomar från fattiga länder till våra läger. Vi fick många idéer och jag med flera kunde konstatera att vi har väldigt ofta samma syn hur vi vill förnya vår rörelse. Vid mötet med våra länders guvernörsrådsordförande togs ett beslut att MD 101 Sveriges ska skicka ett ny gemensam begäran från alla de nordiska länderna om att på prov få prova tvåårsmandat på ledande befattningar. Har tidigare varit ganska negativ till dessa NSR-möten då dessa blir ganska dyra. Det är medlemsavgifterna som betalar och det är svårt att få pengarna att räcka till. Kan kostnaderna hamna på en acceptabel nivå tycker jag att genomförs de på samma som i Oslo gjorde detta år har de en funktion som kan bevaras. Zonbesök Den tradition som de senaste DG kollegorna haft att i första hand besöka zonträffarna har jag också tillämpat tillsammans med några klubbesök. Till min hjälp har jag också haft IPDG Staffan Wyke och VDG Olof Ejdeblad. Tillsammans har vi haft möjlighet att ge lägesrapporter och informera om Världens Barn, Röda Fjädern och planerna på hur vi kan utveckla volontär verksamheten i distriktet. Jubileum LC Halmstad har firat 60-års jubileum och uppvaktades av VDG Olof Ejdeblad med hustru Gun. LC Reftele har firat 20-års jubileum och uppvaktades am mig och min hustru Marianne. Trevlig kväll i Lions anda med dans och högtidstal. Utmärkelser utdelades till alla medlemmar som varit med sedan klubben startats. LC Jönköping - Vätterstad Vid LC Jönköping - Vätterstads månadsmöte beslutade klubben att avveckla klubben i och med utgången av år 2008 Sight First II Som DG och distriktssamordnare under insamlingstiden framför jag ett stort tack till Er alla. Vårt bidrag blev dollar. Målet var dollar. 122 dollar/ medlem eller dollar/klubb. Resultatet blev dollar/klubb och 140 dollar/ medlem. Vi ska då påminna oss om att vi samtidigt samlat in kronor till vårt eget skolprojekt i Nepal. Sträck på Er. Vi i distriktet har all anledning att känna oss stolta. Distriktets ekonomi Den ekonomiska situationen för distriktet är god. Då vår distriktskassör Jan Gustavsson har framfört önskemål att få en ersättare till kommande verksamhetsår pågår ett arbete med att hitta en ersättare. Magnus Johansson Distriktsguvernör 101 SV

15 Bilaga 7 sid 1

16 Bilaga 7 sid 2 Anmälan till Lions distriktsmöte Jag anmäler mig för deltagande i DM enligt följande: Namn.. med partner... Jag tillhör LC Avvikande kost.. E-postadress:.. Telefon:... eller... Kostnader: Deltagaravgift inkl kaffe-lunch (end lion)...225:- Partnerprogram inkl alla kostnader...300:- Rum den 18/4: dubbelrum inkl frukost...795:- enkelrum inkl frukost. 595:- Middag kvällen 18/4 per person :- Summa kronor att betala Att betala Summan att betala insättes senast 28 februari på klubbens bg: märkt DM Anmälan insändes senast 28 februari till Lions Club Bankeryd c/o CMel, Fabriksgatan Bankeryd

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID LIONS DISTRIKT 101-SM DISTRIKTMÖTE 2012-04-14

PROTOKOLL FÖRT VID LIONS DISTRIKT 101-SM DISTRIKTMÖTE 2012-04-14 Sida 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID LIONS DISTRIKT 101-SM DISTRIKTMÖTE 2012-04-14 1. Mötets öppnande och invigning. DG, Torgny Rönnestad, hälsade alla varmt välkomna till 2012 års första distriktmöte (DM) och

Läs mer

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014.

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. 1 Mötets öppnande DG Ingemar Karlsson hälsade samtliga välkomna och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Vittinge. 2. Parentation Tyst

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm

Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm Sida 1 av 5 Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm LP Jan-Erik Björnsson, Emmaboda hälsade oss alla varmt välkomna till dagens förhandlingar. Han delade därefter ut en MJF till

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Bakgrund Många lionmedlemmar undrar vart medlemsavgifter tar vägen. Information finns på nätet, i Handboken, i The Lion samt i de distriktstidningar som finns i landet.

Läs mer

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 101-U SVERIGE VERKSAMHETSPLAN 2015 2016. FRAMTID, FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING LIVSKVALITET

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 101-U SVERIGE VERKSAMHETSPLAN 2015 2016. FRAMTID, FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING LIVSKVALITET THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 101-U SVERIGE VERKSAMHETSPLAN 2015 2016 FRAMTID, FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING LIVSKVALITET We serve 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. INTERNATIONELL

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer

Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Ersättningspolicy för distriktsguvernörer Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste göras på billigast möjliga sätt. 1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS a. KLUBBESÖK För

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

Dagordning Unionens årsmöte 2013

Dagordning Unionens årsmöte 2013 Dagordning Unionens årsmöte 2013 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets biträdande ordförande 5. Val av mötets sekreterare 6. Val av två justerare tillika

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM

PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Sida 1 av 5 PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Plats: Modig Machine Tool i Vireserum Tid: 2012-06-02, kl 10.00 - ~ 15.45 Närv: Torgny Rönnestad, Anders Ek, Anders Eriksson, Sven

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 2 2010 Hej allihopa! Jag hoppas att ni har haft en härlig påskhelg! Här på 4H:s expedition i Falkenberg är förberedelserna för årets stämma i full

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Distrikt. Protokoll fört vid DM 5 lördagen den 8 mars 2008

Distrikt. Protokoll fört vid DM 5 lördagen den 8 mars 2008 Protokoll fört vid DM 5 lördagen den 8 mars 2008 Protokoll fört vid Distriktsmöte med Round Table Sverige distrikt 5 lördagen den 8 mars 2008 i Källby. Närvarande klubbar och bröder enligt bilaga 1 (sammanställning

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer