Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april."

Transkript

1 Distriktsmötestryck Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Bilaga 1: Förslag agenda Bilaga 2: Avgifter att besluta om Bilaga 3: Presentationer kandidater (3 sidor) Bilaga 4: Budget Bilaga 5: Verksamhetsberättelse (3 sidor) Bilaga 6: Verksamhetsberättelse (2 sidor) Bilaga 7: Inbjudan till distriktsmöte (2 sidor)

2 Lions Clubs International Distrikt 101 SV Lions Club Bankeryd hälsar Er välkomna till Distriktsmöte den 18 april 2009 på Hotel City i Jönköping Vi i Lions Club Bankeryd känner oss hedrade att få arrangera 2009 års distriktsmöte. Vi ser fram mot en givande och trevlig helg tillsammans med Lionsvänner från vårt distrikt. Vi samlas på Hotel City Västra Storgatan 25 i Jönköping. Registrering och kaffe från kl. 9:00 Avslutning ca 16:00. Under förmiddagen och eftermiddagen kommer partnerprogram att genomföras. I priset ingår lunch och kaffe. Se bilaga 7. På lördagskvällen blir det bankett kl 19:00 på Restaurang Guvernören Vallgatan 3 i Jönköping. Där serveras en välsmakande Lionsmeny med underhållning, sång, musik, mm. Ni som beställt övernattning kommer att inkvarteras på Hotel City. Hjärtligt välkomna till distriktmötet i Jönköping! Jan-Erik Fälth President i Lions Club Bankeryd

3 Bilaga 1 Förslag till dagordning. 1. Distriktsguvernör Magnus Johansson förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande. 4. Val av sekreterare. 5. Val av två justerare, tillika rösträknare. 6. Anmälan av ärende som ska behandlas under punkt 25, Övriga ärenden. 7. Fastställelse av dagordning. 8. Verksamhetsberättelse resultat- och balansräkning Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet. 10. DG-innevarande år till och med distriktsrådsmötet den 7 februari Val av två revisorer och två ersättare. 12. Presentation av kandidat till distriktsguvernör Val av distriktsguvernör. 14. Presentation av kandidat till vice distriktsguvernör Val av vice distriktsguvernör. 16. Presentation av kandidater till 2é vice distriktsguvernör Val av 2é vice distriktsguvernör. 18. Val av distriktets representanter till Lions forskningsfonds styrelse. 19. Handläggning av från distriktsrådet avgivna förslag. 20. Handläggning av från klubbarna avgivna motioner 21. Fastställande av distriktets medlemsavgifter. 22. Handläggning av budgetförslag. 23. Anordnande av distriktets Conventions andelslotteri. 24. Erbjudande om värdskap och tidpunkt för nästa distriktskonferens/distriktsmöte samt beslut. 25. Övriga ärenden. A B.. C.. D.. E... F DG elect har ordet. Presentation av nästa års distriktsråd. 27. Distriktsguvernören avslutar distriktsmötet.

4 Bilaga 2 Avgifter att ta beslut om under distriktsmötet Distriktsavgift: Distriktsrådet föreslår: 110 kr/medlem (oförändrat sedan föregående år) Ungdomsläger Lions Quest Barndiabetes Lions Forskningsfond Volontärverksamhet 50:- /medlem 10:- /medlem 50:- /medlem 50:- /medlem 100:- /medlem

5 Detta är året då vi alla gemensamt, tillsammans med hjärnfonden och dess forskning kring beroendesjukdomar, har målet 30 miljoner kronor i insamlade medel. Varje klubb skall sälja 1300 Röda Fjädern pins å 20: :- Egna aktiviteter i klubbarna :- Summa tot för klubbarna under :- På vår hemsida finns all den information som behövs för att vi ska kunna gå i land med projektet. Det mesta av materialet kan rekvireras kostnadsfritt Det finns en massa idéer om hur vi ska få draghjälp via radio och TV men än så har inget av detta landat ( ), bearbetning pågår.

6 Bilaga 3 sid 1 Presentation av kandidater Distriktsguvernör. Olof Ejdeblad LC Bankeryd Född i Vadstena Gift med Gun, barn Marie, Caroline och Catrine. Har varit Lion sedan President i LC Bankeryd Ordförande zon Medlemsordförande i distriktsrådet :e VDG VDG

7 Bilaga 3 sid 2 Vice distriktsguvernör. Paul Månsson LC Åstorp Född i Simrishamn Gift med Carina. Har 5 barn Madeleine, Martin, Magnus, Peter och Fredrik. Har varit med i Lions sen Kassör i LC Åstorp President i LC Åstorp ZO i zon Sekreterare i LC Åstorp Deo :e VDG

8 Bilaga 3 sid 3 2:e vice distriktsguvernör. Per-Ivar PI Hellberg LC Lönsboda Född i Sandefjord Norge 1967 Har två barn Jennie 22 år, Hanne 19år Har varit med i Lions sedan 1994 President i LC Lönsboda MO i LC Lönsboda ZO Zon

9 Bilaga 4 Förslag till budget för verksamhetsåret Budget Utfall Budget Utfall Antal medlemmar Medlemsavgift distrikt Intäkter Distriktsavgifter Övrigt 16 Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader DG samt VDG Distriktsrådet Distriktsrådets resor Zonadministration Expedition Anm.avgift VDG utbildning Framtidskommittén Humankommittén Ungdomskommittén Hedersrådet Distriktsmöte Distriktskonferens Övriga kostnader Uppvaktningar Summa kostnader Resultat

10 Bilaga 5 sid 1 Verksamhetsberättelse för 101 SV Härmed lämnas redogörelse för distriktets verksamhet fram till distriktsrådsmötet den 17 februari. Verksamhetsårets kick off var förlagd till Laholm, där årets motto Fortsatt kamp mot våld och droger betonades som ett mål i Lionsarbetet under verksamhetsåret. Medlemsfrågorna stod i fokus. Vikten av och förståelsen för kopplingen mellan en positiv medlemsutveckling och bra gemensamma aktiviteter på klubb- distrikts-och riksnivå betonades. DG nyhetsbrev under året har för första gången sänts med mail till alla Lions i distriktet som har mailadress i vårt medlemsregister. Det visar sig att många fel finns i vårt register men genom utskicken blir felen synliga och kommer förhoppningsvis att efterhand bli färre. Många positiva reaktioner på de personliga utskicken har kommit. Distriktsrådsmöte 1 Distriktsrådets första möte genomfördes på Lögnäs gård utanför Laholm den 8 sept. Det nya distriktsrådet var fullt av entusiasm inför det nya året. Frågor som behandlades var en hel del förberedelser inför Distriktskonferensen dagen efter. Läget inom respektive Zon och vikten av utbildning av presidierna i klubbarna togs upp. Distriktskonferensen DG öppnade mötet med att hälsa delegater och arrangörer och Internationelle direktorn Jan- Åke Åkerlund välkomna till vår konferens. ID Jan-Åke Åkerlund inledde med att tala om Lionsarbetet på internationell nivå. Han redovisade den internationelle presidentens mål för det nya året och hur arbetet i den internationella styrelsen går till. Distriktets olika huvudkommittéer presenterade sina handlingsplaner och betoningen på verksamheten det kommande året är Sight First II där målet för distriktet är att samla in kr under två år. Världens barn som Lions skall delta i för första gången är också en viktig aktivitet där vi får möjlighet att synas. Nepalprojektet redovisades av IR Claes Löfstedt. Mycket av tiden lades ner på medlemsutvecklingsfrågorna. DG begärde in medlemsutvecklingsplaner från alla klubbar där det skall framgå hur vi skall kunna åka medlemsantalet i Lions. Distriktsrådsmöte 2 Den 24 november genomfördes Distriktsrådssammanträde på Räddningstjänsten i Värnamo med Gert Lönnqvist som värd. Mötet gick igenom erfarenheter från Lions deltagande i Världens barn som var mycket positiv. Många Lionsklubbar genomförde olika aktiviteter i samband med Världens barn. Från ledningen för Världens barn har Lions fått mycket positiva synpunkter. Det har senare beslutats att Lions skall delta även nästa år och då få större andel av de insamlade medlen. Framtidskommittén redovisade att målet plus en medlem netto per klubb ligger fast. Kommittén för hjälpverksamhet redogjorde för Tältprojektet, många tält har kommit behövande till del i alla delar av världen. Samarbetet i Räddningsverket fungerar mycket bra och har även formaliserats i ett avtal mellan Lions och Räddningverket.

11 Bilaga 5 sid 2 DG rapporterade från GR i Örnsköldsvik där man bl.a. redovisat förberedelserna inför en Röda Fjädern 2009 i samarbete med Hjärnfonden kring forskning om beroendesjukdomar. Varumärkeskampanjen drar snart igång sista etappen. Distriktsrådsmöte 3 Mötet genomfördes i Bankeryd. De sedvanliga frågorna behandlades med tyngdpunkt på medlemsutvecklingsfrågorna. Dragning med Conventionlotteriet genomfördes och det utföll sålunda: 1.a pris till LC Gnosjö Convention kr, 2:a pris LC Halmstad RM 3000 kr, 3:e pris LC Gislaved DM 2000 kr. Distriktsmötet i Ljungby Mötet inleddes med en högtidlig invigning i kyrkan där parentation över avlidna medlemmar genomfördes och överlämnande av skolan i Nepal till Temba Lama med flera från Nepal. Själva mötesförhandlingarna genomfördes i Garvaren. De viktigaste besluten var val av DG, som inte helt oväntat blev Magnus Johansson LC Ljungby. Till 1:v DG valdes Olof Ejdeblad LC Bankeryd och till 2:e v ordf. valdes Paul Månsson LC Åstorp. En ny satsning på volentärveksamhet beslutades som komplement till ungdomsutbytet presenterades och beslutades. Guvernörsrådsmötena Guvernörsrådsmötena startade i Chicago i samband med Convention och följdes av Lund, Örnsköldsvik och Lidingö (i samband med NSR). Den internationelle presidenten Mahendra Amarasuriya deltog i mötet i Lund. IP är en mycket trevlig person med ett stort engagemang för Lions, han var mycket intresserad av våra frågor och då speciellt vårt tältprojekt och Insight First (Lionnet klubbens projekt kring miljö). Projektet skall senare presenteras för den internationella styrelsen. Min uppfattning om GR är att det speglar det förvaltningsmässiga i första hand där utveckling och förändringsbenägenhet får stå tillbaka. Det positiva med GR är de trevliga människorna man lär känna från alla delar av landet. Vårt distrikt behöver inte skämmas utan ligger i topp när det gäller mycket av Lionsarbetet såsom vårt distriktsprojekt i Nepal och medlemsutvecklingen. NSR Årets NSR gick av stapeln på Lidingö och bjöd på ett antal seminarier med bl.a. fördjupning i Lions Quest, Sight First II och Ledarskap. Det som förvånade oss svenska DG var de få möjligheter som gavs att idka erfarenhetsutbyte mellan de olika ländernas DG. Det gemensamma nordiska projektet Restaurangskolan i Oradea i Rumänien har många frågetecken kring genomförandet. Ekonomiska kalkyler håller inte i kombination med att en stor amerikans sponsor hoppat av gör att projektet måste omprövas (kommer att tas upp på RM 2008). NSR 2009 kommer att hållas utanför Oslo och 2010 i Århus i Danmmark. Riksmötet Årets Riksmöte genomfördes i Uppsala och var ett trevligt möte i Uppsala nya Kultur och konserthus.

12 Bilaga 5 sid 3 Av beslut som togs kan nämnas att Lions under 2009 skall genomföra en Röda Fjädern aktivitet i samarbete med Hjärnfonden med mål att samla in 30 milj. kr till forskning om beroendesjukdomar. Zonbesök Den tradition som de senaste DG kollegorna haft att i första hand besöka zonträffarna har jag också tillämpat tillsammans med ett tiotal klubbesök. Tillsammans med respektive ZO har jag haft möjlighet att ge en lägesrapport om Nepalprojektet, puffa för Sight First projektet. Zonordförandena är en viktig tillgång för Lionrörelsen där de har möjlighet att ge stöd till klubbarna. Medlemsutvecklingsfrågorna har jag gett en framskjuten plats vid dessa besök. Jubileum LC Vittsjö/Bjärnum 50-års jubileum var en tillställning som gav högtidlighet tillsammans med glädje och gamman. 2. vdg representerad distriktet vid jubileet. Distriktsprojektet Distriktsprojektet har visat en mycket god uppslutning av de flesta klubbarna med insamlingsresultat som i stort motsvarat projektets budget. Bidragen från Sverige Radio och LCIF har gjort att den uppnådda insamlingsnivån gjort att vi kunnat bygga skolan i enlighet med ursprungsplanerna. Skolan är nu igång och eleverna tas ut efterhand. Framtiden ser mycket ljus ut för skolan i ett land som drabbas av många problem. Projektet kommer att avslutas 30 juni Skolan överlämnades officiellt till representanterna för skolan i samband med distriktsmötet i Ljungby. Ett stort tack till alla som gjort detta fantastiska projekt möjligt. Jag tänker kanske i första hand på Claes Löfstedt, Anette Axelsson, Åke Björkman och Janne Gustavsson som alla av mig tilldelats DG speciella utmärkelse för förtjänstfullt arbete. Men det finns många fler som gjort fina insatser. Sight First 2 Under tre år har Lions i hela världen samlat in pengar till att bota blindhet i världen. Vi har i världen samlat in mer än 200 milj USD. Vårt distrikt har med råga tagit sitt ansvar och samlat in sin andel. Distriktets ekonomi Den ekonomiska situationen för distriktet är god. Vi håller budget och vår inriktning är att variera mötesplatser och se till att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi bör se upp med kostnader som påläggs distrikten som ligger utanför vår budget. Som avslutning vill jag som avgången DG tacka alla i distriktet för allt nerlagt arbete. Alla positiva inlägg i Lionsdebatten och det stöd jag under året har känt från er alla. Staffan Wyke

13 Distriktsguvernör 101 SV Bilaga 6 sid 1 Verksamhetsberättelse för 101 SV Härmed lämnas redogörelse för distriktets verksamhet fram till distriktsrådsmötet den 7 februari Kick Off möte i Ljungby den 6 september. Årets första möte i rådet blev i Ljungby den 6 september. Årets motto Förnyelse vår framtid. Då en medlemsenkät har skickats ut till klubbar kommer resultatet av den undersökningen att ligga som underlag för framtida förändringar av vår rörelse. Förslag ska presenteras vid riksmötet i Umeå. Nyhet för året är att distriktsrådsmötena kommer att läggas före guvernörsrådsmöten. Detta beroende på att som Dg få veta var distriktets medlemmar tycker i frågor som ska beslutas om i guvernörsrådet. Viktiga uppdrag under verksamhetsåret är Vårt projekt i Nepal är avslutat. Hur hanterar vi skolan i framtiden. Kommittén för ungdomsfrågor tar fram förslag på volontärverksamhet. Viktiga aktiviteter under verksamhetsåret är Det fortsatta samarbetet med Världens barn. Röda Fjädern insamlingen i samarbete med Hjärnfonden som pågår under hela Ungdomslägret Lions Camp Isaberg sommaren Distriktsrådsmöte 1 Distriktsrådets första möte i Smålandsstenar. Verksamhetsplanerna gicks igenom. Claes-Göran Stadler ordförande i gruppen för ungdomsfrågor redogjorde för planerna för volontärverksamhet. Det är viktigt att alla klubbar engagerar sig i volontärverksamheten och hittar / söker upp lämpliga ungdomar. Målet är 4-6 volontärer per år i vårt distrikt. I första hand skickas volontärer ut där Lions är verksamma. Skall vara öppet för alla över 18 år och även Lions. Avgörandet av vilka volontärer som skall åka avgörs av kommittén, klubbarna kan inte ta dessa besluten själv pga den ekonomiska begränsningen. Resa, logi betalas av Lions övriga kostnader tar volontären, typ vaccinering och egna resor i landet. Bör vara med som info på zonernas första zonmöte. Beslut togs att rekommenderar klubbarna att satsa ca 2500:-/år. Under dagen fick damerna en rundvandring bland fornminnen runt Villstad. Besök gjordes också på Skeppshults Gjuteri och fabrik som tillverkade designade möbler. På kvällen underhöll kassören i Smålandsstenar Kaj Gustafsson som trubaduren Evert Taube. Distriktskonferensen DG öppnade mötet med att hälsa delegater och arrangörer välkomna till konferensen och informerade om att han som DG inte tänker göra några dramatiska förändringar. Vill att vi börjar arbetar med volontärverksamhet. De olika huvudkommittéerna presenterade sina handlingsplaner. Eva Johansson projektledare från Hjärnfonden presenterade Lions och Hjärnfondens gemensamma insamlingskampanj Röda Fjädern till förmån för forskningen om beroendesjukdomar i hjärnan. 30 miljoner är målet för insamlingen. Slutrapport lämnades av Åke Björkman avseende vårt Nepalprojekt. IPDG Staffan Wyke premierade Jan Gustavsson, Åke Björkman, Anette Axelsson och Claes Löfstedt med Districts Guvernors Appricciations Aworld för deras stora insatser i projektet. Distriktsrådsmöte 2 Den 8: e november samlades rådet i Klippan. Kommittén för Framtid Utveckling Utbildning redogjorde för handlingsplanen sv är ett framgångsrikt distrikt enligt Ulf och hänvisar till bl a Nepalprojektet. Vårt distrikt (101SV) har i dag 1254 medlemmar, detta är att betrakta som bra med tanke på den nedgång som vi och även andra distrikt har under sommarmånaderna. Vi skall bevara och vara rädda om den positiva andan vi har i vårt distrikt, vilket de anser vara unikt för landet. Rolf Täljegård (utbildning) pratade om ledarskap, målet med en röd tråd genom lions utbildningar är viktigt, från LP och vidare i våra led. Klubbarnas MO och MND skall utbildas genom zonen. BZO skall utbildas vid nästa distriktsrådsmöte ca 3 timmar, därefter så kommer det en ny utbildningsdag under mars ca 1 dag. BZO skall sedan under april - maj kunna utbilda klubbarnas funktionärer. Känn stolthet över den hjälp vi ger på alla plan lokalt såväl som internationellt. Klubbarna och kommittéarbeten är grunden i Lions. Paul Rubensson lämnar Lions Quest på egen begäran, Bo Sigeback BZO zon 1 tar över rollen ansvarig.

14 Bilaga 6 sid 2 Guvernörsrådsmötena Guvernörsrådsmötena startade i Bankok och följdes av Skara, Stockholm och Oslo. MD 101 har under detta verksamhetsår haft besök av IP AL Brandel. Jag instämmer med vad PDG Åke Björkmans uppfattning var om att guvernörsrådet speglar det förvaltningsmässiga i första hand där utveckling och förändringsbenägenhet får stå tillbaka. De resultat som har framkommit vid den medlemsenkät om vad våra medlemmar tycker får inte den plats i rådet som den borde få. Försöker att lyfta framtidsfrågorna i guvernörsrådet. Positivt är att vårt arbete med volontärer rönt stort intresse. NSR 16, 17 och 18 januari genomfördes det Nordiska Lionssamarbetet i Nordiska Rådet. Temat var Förnyelse inom Lions och hur vi kan få en livskraftigare Lionsrörelse. Vi fick nulägesrapporter från de olika NSR-projekten. 2006/07 Norge. Sjukhusprojekt i Minsk. Slutförs under detta år. 2007/08 Sverige. Restaurangskolan i Rumänien. Fortgår planenligt. 2008/09 Danmark. Barnhemsprojekt i St Petersburg som nu slutprojekteras. Från de Svenska Guvernörerna framfördes en kritik mot att vi renoverar och bygger för mycket. Vi borde istället satsa och tänka på mjuka värden i vårt hjälparbete. Där fanns många intressanta sessioner och 6 olika seminarier. Jag själv deltog i gruppen som diskuterade framtida ungdomsläger och ungdomsutbyten. Exempel. Läger som anordnas får inte uppfattas som semesterresor. Vad vi kan ändra och tänka på i framtiden. Hur sprider vi ungdomsutbytet till nya länder. Kan vi få ungdomar från fattiga länder till våra läger. Vi fick många idéer och jag med flera kunde konstatera att vi har väldigt ofta samma syn hur vi vill förnya vår rörelse. Vid mötet med våra länders guvernörsrådsordförande togs ett beslut att MD 101 Sveriges ska skicka ett ny gemensam begäran från alla de nordiska länderna om att på prov få prova tvåårsmandat på ledande befattningar. Har tidigare varit ganska negativ till dessa NSR-möten då dessa blir ganska dyra. Det är medlemsavgifterna som betalar och det är svårt att få pengarna att räcka till. Kan kostnaderna hamna på en acceptabel nivå tycker jag att genomförs de på samma som i Oslo gjorde detta år har de en funktion som kan bevaras. Zonbesök Den tradition som de senaste DG kollegorna haft att i första hand besöka zonträffarna har jag också tillämpat tillsammans med några klubbesök. Till min hjälp har jag också haft IPDG Staffan Wyke och VDG Olof Ejdeblad. Tillsammans har vi haft möjlighet att ge lägesrapporter och informera om Världens Barn, Röda Fjädern och planerna på hur vi kan utveckla volontär verksamheten i distriktet. Jubileum LC Halmstad har firat 60-års jubileum och uppvaktades av VDG Olof Ejdeblad med hustru Gun. LC Reftele har firat 20-års jubileum och uppvaktades am mig och min hustru Marianne. Trevlig kväll i Lions anda med dans och högtidstal. Utmärkelser utdelades till alla medlemmar som varit med sedan klubben startats. LC Jönköping - Vätterstad Vid LC Jönköping - Vätterstads månadsmöte beslutade klubben att avveckla klubben i och med utgången av år 2008 Sight First II Som DG och distriktssamordnare under insamlingstiden framför jag ett stort tack till Er alla. Vårt bidrag blev dollar. Målet var dollar. 122 dollar/ medlem eller dollar/klubb. Resultatet blev dollar/klubb och 140 dollar/ medlem. Vi ska då påminna oss om att vi samtidigt samlat in kronor till vårt eget skolprojekt i Nepal. Sträck på Er. Vi i distriktet har all anledning att känna oss stolta. Distriktets ekonomi Den ekonomiska situationen för distriktet är god. Då vår distriktskassör Jan Gustavsson har framfört önskemål att få en ersättare till kommande verksamhetsår pågår ett arbete med att hitta en ersättare. Magnus Johansson Distriktsguvernör 101 SV

15 Bilaga 7 sid 1

16 Bilaga 7 sid 2 Anmälan till Lions distriktsmöte Jag anmäler mig för deltagande i DM enligt följande: Namn.. med partner... Jag tillhör LC Avvikande kost.. E-postadress:.. Telefon:... eller... Kostnader: Deltagaravgift inkl kaffe-lunch (end lion)...225:- Partnerprogram inkl alla kostnader...300:- Rum den 18/4: dubbelrum inkl frukost...795:- enkelrum inkl frukost. 595:- Middag kvällen 18/4 per person :- Summa kronor att betala Att betala Summan att betala insättes senast 28 februari på klubbens bg: märkt DM Anmälan insändes senast 28 februari till Lions Club Bankeryd c/o CMel, Fabriksgatan Bankeryd

Distriktsguvenör 101 SV. Verksamhetsberättelse för 101 SV 110701 120630. Sida 1. DR-electmöte i Ljungby den 11 juni 2011.

Distriktsguvenör 101 SV. Verksamhetsberättelse för 101 SV 110701 120630. Sida 1. DR-electmöte i Ljungby den 11 juni 2011. Sida 1 Distriktsguvenör 101 SV Verksamhetsberättelse för 101 SV 110701 120630 DR-electmöte i Ljungby den 11 juni 2011. Uppstartsmöte för det nya distriktsrådet genomfördes i Ljungby. Kalendarium för verksamhetsåret

Läs mer

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-SV

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-SV Distriktsguvernör 101 SV Verksamhetsberättelse för 101 SV 100701 110630 DR-electmöte i Ljungby den 12 juni 2010. Uppstartsmöte för det nya distriktsrådet genomfördes i Ljungby. Vår uppdaterade handlingsplan

Läs mer

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden.

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

Verksamhetsplan för distrikt 101-B

Verksamhetsplan för distrikt 101-B Verksamhetsplan 2012-2013 för distrikt 101-B Ansvar och mål GLT Ledarutveckling Utbilda nuvarande och pågående klubbfunktionärer Sprida lionkunskap i klubbarna Utbilda ZO och VZO Vara mentor till framtida

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID LIONS DISTRIKT 101-SM DISTRIKTMÖTE 2012-04-14

PROTOKOLL FÖRT VID LIONS DISTRIKT 101-SM DISTRIKTMÖTE 2012-04-14 Sida 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID LIONS DISTRIKT 101-SM DISTRIKTMÖTE 2012-04-14 1. Mötets öppnande och invigning. DG, Torgny Rönnestad, hälsade alla varmt välkomna till 2012 års första distriktmöte (DM) och

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 2016-04-16 i Hultsfred Lionsdistrikt 101-SM

Protokoll distriktsmöte 2016-04-16 i Hultsfred Lionsdistrikt 101-SM Sida 1 av 5 Protokoll distriktsmöte 2016-04-16 i Hultsfred Lionsdistrikt 101-SM Innan mötet fick vi ta del av underbar pianomusik av världspianisten Yelena Allidawi tillsammans med Marcel Allidawi. Vi

Läs mer

NYHETSBREV NR 4 oktober

NYHETSBREV NR 4 oktober THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 4 oktober 2016-09-01 Så övergår september så sakteliga till den klassiska höstmånaden oktober. När jag växte

Läs mer

Verksamhetsplan för distrikt 101-B

Verksamhetsplan för distrikt 101-B Verksamhetsplan för distrikt 101-B 2011-2012 Ansvar och mål GLT Ledarutveckling Utbilda nuvarande och pågående klubbfunktionärer Sprida lionskunskap i klubbarna Utbilda ZO och VZO Informera nya Lions i

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 101A lördagen den 23 april 2016 Scandic Hotel Scandic Väst, Linköping

Protokoll distriktsmöte 101A lördagen den 23 april 2016 Scandic Hotel Scandic Väst, Linköping Plats Protokoll distriktsmöte 101A lördagen den 23 april 2016 Scandic Hotel Scandic Väst, Linköping 1 Välkommen Distriktsguvernör Björn Andersson hälsade alla välkomna till årets distriktsmöte och PDG

Läs mer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 101

LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 101 FUU-komitténs enkät LIONS FRAMTID Lionsklubb Distrikt Till Lions klubbarna 101 Sverige I de länder där Lions funnits länge, USA och Västeuropa, har man mycket svårt att hålla medlemstalen och Sverige har

Läs mer

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017

Förslag: Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 2016-04-20 Sida 1(5) Verksamhetsplan etsplan för Distrikt 101-A, 2016-2017 Förslag: 4F Framtiden i vårt samhälle kommer att innebära utmaningar, ex naturkatastrofer, krig och flyktingströmmar. Förändring

Läs mer

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014.

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. 1 Mötets öppnande DG Ingemar Karlsson hälsade samtliga välkomna och

Läs mer

Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år

Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år Vad är Lions? Antal medlemmar och klubbar i Sverige 12 931 medlemmar i ca 500 klubbar. Insamlade medel under 1 år 50 000 000 / år Världen största hjälporganisation 1 300 000 medlemmar Finns i ett stort

Läs mer

Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017

Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017 Distriktguvernörens nyhetsbrev mars 2017 Lions 100 år. Lions i världens 210 länder firar nu hundraårsjubiléet. På bilden ser du hur Lionsklubben Pasadena i Texas har slagit på stort och byggt ett jättelejon.

Läs mer

NYHETSBREV NR 8 februari 2017

NYHETSBREV NR 8 februari 2017 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 8 februari 2017 Vår medlemsstatus jan/feb 2017-01-27 Just nu är vi 984 medlemmar i distriktet. Vi har fått

Läs mer

Lions Distrikt 101B Bergslagen

Lions Distrikt 101B Bergslagen Lions Distrikt 101B Bergslagen Distriktsguvenörens Handbok 2013-2014 Nellie Modin målade teckninen som var Lions Distrikt 101B Bergslagens bidrag i Lions internationella fredsaffichtävling 2013-2014. Lions

Läs mer

Protokoll fört vid DR-möte med 101-B Nr 1 2012-2013

Protokoll fört vid DR-möte med 101-B Nr 1 2012-2013 Protokoll fört vid DR-möte med 101-B Nr 1 2012-2013 Plats: Bångbro Herrgård Tid: Lördagen den 15 september 2012 1Mötets öppnande Sivert Bäck från Lions Club Kopparberg, som redan 1992/1993 var DG hälsade

Läs mer

Fört vid zonmöte med zon 6 Distrikt 101-SM den 12-09-17. Plats: Klostergården, Hultsfred Närvaro: enligt bilaga 1

Fört vid zonmöte med zon 6 Distrikt 101-SM den 12-09-17. Plats: Klostergården, Hultsfred Närvaro: enligt bilaga 1 PROTOKOLL Fört vid zonmöte med zon 6 Distrikt 101-SM den 12-09-17. Plats: Klostergården, Hultsfred Närvaro: enligt bilaga 1 1 Mötets öppnande ZO Olle Ahlstöm öppnade mötet och hälsade alla välkomna till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende året

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende året THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions Clubs International Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende året 2011-2012 Internationell President har under året varit Dr Win-Kun Tam, Hongkong,

Läs mer

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS. Lions Clubs International. Nr 4 Oktober 2013

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS. Lions Clubs International. Nr 4 Oktober 2013 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions Clubs International Lions 101-U Nyhetsbrev Nr 4 Oktober 2013 Här kommer mitt fjärde nyhetsbrev som DG för distrikt 101 U. Nu har vi rivstartat med vårt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende år

Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende år THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS Lions Clubs International Verksamhetsberättelse för Distrikt 101U avseende år 2011-2012 Internationell President har under året varit Dr Win-Kun Tam, Hongkong,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DistriktsMÖTE

PROTOKOLL FRÅN DistriktsMÖTE Sida 1 av 6 PROTOKOLL FRÅN DistriktsMÖTE LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Distriktsmöte i Vetlanda 2011-09-24 1 Mötets öppnande Distriktsguvernören, Torgny Rönnestad, hälsade ett 70-tal medlemmar från 31 klubbar

Läs mer

Protokoll Zonmöte zon

Protokoll Zonmöte zon Protokoll Zonmöte zon3 2013-09-02 ZO Johnny Berggren öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna. Närvarande LC Borgholm 1 LC Färjestaden 4 LC Mörbylånga 1 LC Nybro 3 LC Kalmar 1 LC Kalmar U 2 LC

Läs mer

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS. Lions Clubs International. Protokoll fört vid Distriktsrådsmöte i Distrikt 101-U den 18 augusti 2012

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS. Lions Clubs International. Protokoll fört vid Distriktsrådsmöte i Distrikt 101-U den 18 augusti 2012 Protokoll fört vid Distriktsrådsmöte i Distrikt 101-U den 18 augusti 2012 Närvarande: se Bilaga 1 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av Christer Pehrson som hälsade alla välkomna. 2 Val av ordförande att

Läs mer

Lions Distrikt 101B Protokoll från Distriktsmöte den 14 april 2012 Quality Hotel, Västerås

Lions Distrikt 101B Protokoll från Distriktsmöte den 14 april 2012 Quality Hotel, Västerås Lions Distrikt 101B Protokoll från Distriktsmöte den 14 april 2012 Quality Hotel, Västerås Mötet öppnas av DG Roland Thorstensson Mötet ajourneras därefter för lunch 1 Mötet återupptas av DG Roland Thorstensson

Läs mer

Protokoll distriktsmöte i Tranås Lionsdistrikt 101 SM

Protokoll distriktsmöte i Tranås Lionsdistrikt 101 SM Sida 1 av 5 Protokoll distriktsmöte 2016-09-10 i Tranås Lionsdistrikt 101 SM LP Håkan Björk, LC Tranås, hälsade oss alla varmt välkomna till Tranås och dagens förhandlingar. Innan mötet sångunderhållning

Läs mer

Lions Club 101B Protokoll från Distriktsmöte den 12 april 2014 Silbodalskolans aula, Årjäng

Lions Club 101B Protokoll från Distriktsmöte den 12 april 2014 Silbodalskolans aula, Årjäng Mötet öppnas av DG Ulf Bengtsson Mötet ajourneras därefter för lunch 1 Mötet återupptas av DG Ulf Bengtsson. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes, 62 delegater från 32 klubbar närvarande.

Läs mer

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Vittinge. 2. Parentation Tyst

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM

PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Sida 1 av 5 PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Plats: Ynde vandrarhem, Sölvesborg Tid.: 2012-09-01, kl 09.15 ~ 15.00 Närvarande: Monica Jönsson, Jan-Erik Thoft, Jan Karlsson, Lennart

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm

Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm Sida 1 av 5 Protokoll distriktsmöte 2014-09-13 i Emmaboda Lionsdistrikt 101-sm LP Jan-Erik Björnsson, Emmaboda hälsade oss alla varmt välkomna till dagens förhandlingar. Han delade därefter ut en MJF till

Läs mer

PROTOKOLL. Zonmöte Siriuslokalen, Strandgatan 4, Halmstad

PROTOKOLL. Zonmöte Siriuslokalen, Strandgatan 4, Halmstad Zonmöte 2 2011-11-15 Siriuslokalen, Strandgatan 4, Halmstad Närvarande: Enligt bifogad närvarolista 1 Mötets öppnande Zo Kjell A Svensson öppnade verksamhetsårets första zonmöte och hälsade de närvarande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET

PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET Sida 1 av 6 PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Plats: Lenhovdas tingshus Tid: 2012-01-28 Närvarande: Jan Karlsson, Monica Jönsson, Lennart Svensson, Jan-Erik Thoft, Madeleine Eriksson,

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

NYHETSBREV NR 10 april 2017

NYHETSBREV NR 10 april 2017 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 10 april 2017 Vår medlemsstatus den 23/3-2017 Just nu är vi 995 medlemmar i distriktet. Tillsammans Ordet

Läs mer

Protokoll DR-möte101 B den 3 september 2016 i Arvika. DG Margaretha von Wachenfeldt, Lc Eda öppnande mötet och hälsade alla välkomna.

Protokoll DR-möte101 B den 3 september 2016 i Arvika. DG Margaretha von Wachenfeldt, Lc Eda öppnande mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll DR-möte101 B den 3 september 2016 i Arvika. Dagordning 1 Mötets öppnande DG Margaretha von Wachenfeldt, Lc Eda öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 2 Val av sekreterare Till sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM

PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Sida 1 av 6 PROTOKOLL FRÅN DISTRIKTSRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Plats: Scandic Hotel i Växjö Tid: 2013-01-26, kl 09.00 ~ 16.15 Närv: Monica Jönsson, Lennart Svensson, Sören Fohlström, Johnny Berggren,

Läs mer

Din insats och ditt engagemang har betydelse för många LC Sala. Verksamhetsplan för Lions Club Sala. Bildad 20 september 1951

Din insats och ditt engagemang har betydelse för många LC Sala. Verksamhetsplan för Lions Club Sala. Bildad 20 september 1951 Verksamhetsplan 2016-2017 för Lions Club Sala Bildad 20 september 1951 2016/2017 Lions Club International President, IP BOB CORLEW, USA president@lionsclubs.mmsend.com Multipeldistrikt 101 Sverige Guvernörsrådets

Läs mer

Protokoll distriktsmöte 2015-09-12 i Vimmerby Lionsdistrikt 101 SM

Protokoll distriktsmöte 2015-09-12 i Vimmerby Lionsdistrikt 101 SM Sida 1 av 5 Protokoll distriktsmöte 2015-09-12 i Vimmerby Lionsdistrikt 101 SM LP Veine Johansson, Vimmerby samt LP Kerstin Karre, Linnea Vimmerby hälsade oss alla varmt välkomna till dagens förhandlingar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 101-U SVERIGE Preliminär VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 Fastställs av Distriktsmötet 28 september i Norrtälje TTT (Träffas, Trivas, Tjäna,) FÖR SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar mars 2017 i Jönköping

ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar mars 2017 i Jönköping KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017 Föreningen Klimatkommunernas årsmötesdagar 30-31 mars 2017 i Jönköping Jönköping ljuset vid Vättern och den forna tändsticksstaden 1 Välkomna till Klimatkommunernas

Läs mer

PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE 2013-09-28 I VETLANDA LIONSDISTRIKT 101 SM

PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE 2013-09-28 I VETLANDA LIONSDISTRIKT 101 SM Sida 1 av 5 PROTOKOLL DISTRIKTSMÖTE 2013-09-28 I VETLANDA LIONSDISTRIKT 101 SM 1. Inledning Anita Hult från LC Vetlanda hälsade samtliga varmt välkomna till Vetlanda och dagens distriktsmöte och överlämnade

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

3 Val av protokolljusterare ZO Lars Allan Widell, zon 1, och ZO Åke Nyquist, zon 2/3, valdes att justera protokollet.

3 Val av protokolljusterare ZO Lars Allan Widell, zon 1, och ZO Åke Nyquist, zon 2/3, valdes att justera protokollet. Protokoll fört vid 101B DR-möte nr 1 2011-2012 Plats: Eurostop Örebro Tid: Lördagen den 27 augusti 2011-08-27 1 Mötets öppnande DG Roland Thorstensson hälsade deltagarna välkomna och inledde med att presentera

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

NYHETSBREV NR 3 september

NYHETSBREV NR 3 september THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRIKT 101-U Vi gör det tillsammans NYHETSBREV NR 3 september 2016-09-01 Det påstås att Isaac Newton disputerade två gånger under sitt yrkesverksamma liv.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Lions Distriktsmöte 101VG 2011-04-16. Distriktsmötestryck

Lions Distriktsmöte 101VG 2011-04-16. Distriktsmötestryck Lions Distriktsmöte 101VG 2011-04-16 Distriktsmötestryck Kallelse/Inbjudan till Distriktsmöte i 101 VG Lördagen 16 april 2011 Kulturhuset i Skövde Trädgårdsgatan 9 Tider och Program 09.00-10.00 Registrering

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

NORMALSTADGAR för Lions Club i MD 101

NORMALSTADGAR för Lions Club i MD 101 NORMALSTADGAR för Lions Club i MD 101 Dessa normalstadgar har antagits av Riksmötet 1995 i Skellefteå att gälla från och med 1 juli 1995 och har ändrats av Riksmötet i Borås 1997 samt Halmstad 2005 och

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm.

Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. Distrikt 2400 Protokoll från årsmöte söndagen 23 oktober 2016, Distrikt 2400 Margreteorps gästgivaregård, Ängelholm. 1. Årsmötets öppnande. DG Tom Nilsson, Ängelholm-Luntertun RK, hälsade välkommen och

Läs mer

Protokoll från distriktsrådsmöte Lions Clubs, distrikt 101-SM

Protokoll från distriktsrådsmöte Lions Clubs, distrikt 101-SM Sida 1 av 5 Protokoll från distriktsrådsmöte Lions Clubs, distrikt 101-SM Vad: Distriktsrådsmöte När: 2015-06-13 Var: Scandic Hotel, Växjö Närv: Anders Eriksson, Monica Jönsson, Dan Jönsson, Hans Folkesson,

Läs mer

NSR Målsättning 1 29.1.2011

NSR Målsättning 1 29.1.2011 NSR Målsättning 1 29.1.2011 1 INLEDNING 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Strategin 3 1.4 Verksamhetssätten 3 1.5 Påverkningsmedel 4 1.6 Gemensam uppträdande 4 2 NSR-STRUKTUR 4 2.1 Kommittéer 5 3 NSR-RÅDSMÖTET 5

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Distriktsmötestryck. Distriktsmöte i Falkenberg den 23 april Lions Forskningsfond mot folksjukdomar vid hälsouniversitetet i Linköping

Distriktsmötestryck. Distriktsmöte i Falkenberg den 23 april Lions Forskningsfond mot folksjukdomar vid hälsouniversitetet i Linköping Distriktsmötestryck Distriktsmöte i Falkenberg den 23 april 2016 Bilaga 1: Förslag agenda Bilaga 2: Avgifter att besluta om för 2016 17 Bilaga 3: Handläggning av budgetförslag 2016-2017 Bilaga 4: Presentation

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 84:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET

PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET Sida 1 av 6 PROTOKOLL FRÅN DistriktsRÅDET LIONS CLUBS, DISTRIKT 101 SM Plats: Tingshuset, Lenhovda Tid: 2011-11-19, kl 10.00 - - 15. Närvarande: Torgny Rönnestad, Jan-Erik Thoft, Anders Eriksson, Madeleine

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5)

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5) Årsmötesprotokoll 1(5) 2017-03-16 Årsmötet ägde rum i lokalen Storgatan 11. Närvarande 50 medlemmar och två gäster. 1 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 101-U SVERIGE VERKSAMHETSPLAN 2015 2016. FRAMTID, FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING LIVSKVALITET

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 101-U SVERIGE VERKSAMHETSPLAN 2015 2016. FRAMTID, FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING LIVSKVALITET THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 101-U SVERIGE VERKSAMHETSPLAN 2015 2016 FRAMTID, FÖRÄNDRING, FÖRNYELSE och FÖRYNGRING LIVSKVALITET We serve 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. INTERNATIONELL

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad.

Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. Protokoll från årsmöte söndagen den 4 oktober 2015 i D2400, Immanuelskyrkans konferenslokal, Halmstad. 1. Årsmötets öppnande. DG Christer Harplinger, Halmstad-Gamletull RK, hälsade välkommen och förklarade

Läs mer