Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april."

Transkript

1 Distriktsmötestryck Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Bilaga 1: Förslag agenda Bilaga 2: Avgifter att besluta om Bilaga 3: Presentationer kandidater (3 sidor) Bilaga 4: Budget Bilaga 5: Verksamhetsberättelse (3 sidor) Bilaga 6: Verksamhetsberättelse (2 sidor) Bilaga 7: Inbjudan till distriktsmöte (2 sidor)

2 Lions Clubs International Distrikt 101 SV Lions Club Bankeryd hälsar Er välkomna till Distriktsmöte den 18 april 2009 på Hotel City i Jönköping Vi i Lions Club Bankeryd känner oss hedrade att få arrangera 2009 års distriktsmöte. Vi ser fram mot en givande och trevlig helg tillsammans med Lionsvänner från vårt distrikt. Vi samlas på Hotel City Västra Storgatan 25 i Jönköping. Registrering och kaffe från kl. 9:00 Avslutning ca 16:00. Under förmiddagen och eftermiddagen kommer partnerprogram att genomföras. I priset ingår lunch och kaffe. Se bilaga 7. På lördagskvällen blir det bankett kl 19:00 på Restaurang Guvernören Vallgatan 3 i Jönköping. Där serveras en välsmakande Lionsmeny med underhållning, sång, musik, mm. Ni som beställt övernattning kommer att inkvarteras på Hotel City. Hjärtligt välkomna till distriktmötet i Jönköping! Jan-Erik Fälth President i Lions Club Bankeryd

3 Bilaga 1 Förslag till dagordning. 1. Distriktsguvernör Magnus Johansson förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande. 4. Val av sekreterare. 5. Val av två justerare, tillika rösträknare. 6. Anmälan av ärende som ska behandlas under punkt 25, Övriga ärenden. 7. Fastställelse av dagordning. 8. Verksamhetsberättelse resultat- och balansräkning Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet. 10. DG-innevarande år till och med distriktsrådsmötet den 7 februari Val av två revisorer och två ersättare. 12. Presentation av kandidat till distriktsguvernör Val av distriktsguvernör. 14. Presentation av kandidat till vice distriktsguvernör Val av vice distriktsguvernör. 16. Presentation av kandidater till 2é vice distriktsguvernör Val av 2é vice distriktsguvernör. 18. Val av distriktets representanter till Lions forskningsfonds styrelse. 19. Handläggning av från distriktsrådet avgivna förslag. 20. Handläggning av från klubbarna avgivna motioner 21. Fastställande av distriktets medlemsavgifter. 22. Handläggning av budgetförslag. 23. Anordnande av distriktets Conventions andelslotteri. 24. Erbjudande om värdskap och tidpunkt för nästa distriktskonferens/distriktsmöte samt beslut. 25. Övriga ärenden. A B.. C.. D.. E... F DG elect har ordet. Presentation av nästa års distriktsråd. 27. Distriktsguvernören avslutar distriktsmötet.

4 Bilaga 2 Avgifter att ta beslut om under distriktsmötet Distriktsavgift: Distriktsrådet föreslår: 110 kr/medlem (oförändrat sedan föregående år) Ungdomsläger Lions Quest Barndiabetes Lions Forskningsfond Volontärverksamhet 50:- /medlem 10:- /medlem 50:- /medlem 50:- /medlem 100:- /medlem

5 Detta är året då vi alla gemensamt, tillsammans med hjärnfonden och dess forskning kring beroendesjukdomar, har målet 30 miljoner kronor i insamlade medel. Varje klubb skall sälja 1300 Röda Fjädern pins å 20: :- Egna aktiviteter i klubbarna :- Summa tot för klubbarna under :- På vår hemsida finns all den information som behövs för att vi ska kunna gå i land med projektet. Det mesta av materialet kan rekvireras kostnadsfritt Det finns en massa idéer om hur vi ska få draghjälp via radio och TV men än så har inget av detta landat ( ), bearbetning pågår.

6 Bilaga 3 sid 1 Presentation av kandidater Distriktsguvernör. Olof Ejdeblad LC Bankeryd Född i Vadstena Gift med Gun, barn Marie, Caroline och Catrine. Har varit Lion sedan President i LC Bankeryd Ordförande zon Medlemsordförande i distriktsrådet :e VDG VDG

7 Bilaga 3 sid 2 Vice distriktsguvernör. Paul Månsson LC Åstorp Född i Simrishamn Gift med Carina. Har 5 barn Madeleine, Martin, Magnus, Peter och Fredrik. Har varit med i Lions sen Kassör i LC Åstorp President i LC Åstorp ZO i zon Sekreterare i LC Åstorp Deo :e VDG

8 Bilaga 3 sid 3 2:e vice distriktsguvernör. Per-Ivar PI Hellberg LC Lönsboda Född i Sandefjord Norge 1967 Har två barn Jennie 22 år, Hanne 19år Har varit med i Lions sedan 1994 President i LC Lönsboda MO i LC Lönsboda ZO Zon

9 Bilaga 4 Förslag till budget för verksamhetsåret Budget Utfall Budget Utfall Antal medlemmar Medlemsavgift distrikt Intäkter Distriktsavgifter Övrigt 16 Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader DG samt VDG Distriktsrådet Distriktsrådets resor Zonadministration Expedition Anm.avgift VDG utbildning Framtidskommittén Humankommittén Ungdomskommittén Hedersrådet Distriktsmöte Distriktskonferens Övriga kostnader Uppvaktningar Summa kostnader Resultat

10 Bilaga 5 sid 1 Verksamhetsberättelse för 101 SV Härmed lämnas redogörelse för distriktets verksamhet fram till distriktsrådsmötet den 17 februari. Verksamhetsårets kick off var förlagd till Laholm, där årets motto Fortsatt kamp mot våld och droger betonades som ett mål i Lionsarbetet under verksamhetsåret. Medlemsfrågorna stod i fokus. Vikten av och förståelsen för kopplingen mellan en positiv medlemsutveckling och bra gemensamma aktiviteter på klubb- distrikts-och riksnivå betonades. DG nyhetsbrev under året har för första gången sänts med mail till alla Lions i distriktet som har mailadress i vårt medlemsregister. Det visar sig att många fel finns i vårt register men genom utskicken blir felen synliga och kommer förhoppningsvis att efterhand bli färre. Många positiva reaktioner på de personliga utskicken har kommit. Distriktsrådsmöte 1 Distriktsrådets första möte genomfördes på Lögnäs gård utanför Laholm den 8 sept. Det nya distriktsrådet var fullt av entusiasm inför det nya året. Frågor som behandlades var en hel del förberedelser inför Distriktskonferensen dagen efter. Läget inom respektive Zon och vikten av utbildning av presidierna i klubbarna togs upp. Distriktskonferensen DG öppnade mötet med att hälsa delegater och arrangörer och Internationelle direktorn Jan- Åke Åkerlund välkomna till vår konferens. ID Jan-Åke Åkerlund inledde med att tala om Lionsarbetet på internationell nivå. Han redovisade den internationelle presidentens mål för det nya året och hur arbetet i den internationella styrelsen går till. Distriktets olika huvudkommittéer presenterade sina handlingsplaner och betoningen på verksamheten det kommande året är Sight First II där målet för distriktet är att samla in kr under två år. Världens barn som Lions skall delta i för första gången är också en viktig aktivitet där vi får möjlighet att synas. Nepalprojektet redovisades av IR Claes Löfstedt. Mycket av tiden lades ner på medlemsutvecklingsfrågorna. DG begärde in medlemsutvecklingsplaner från alla klubbar där det skall framgå hur vi skall kunna åka medlemsantalet i Lions. Distriktsrådsmöte 2 Den 24 november genomfördes Distriktsrådssammanträde på Räddningstjänsten i Värnamo med Gert Lönnqvist som värd. Mötet gick igenom erfarenheter från Lions deltagande i Världens barn som var mycket positiv. Många Lionsklubbar genomförde olika aktiviteter i samband med Världens barn. Från ledningen för Världens barn har Lions fått mycket positiva synpunkter. Det har senare beslutats att Lions skall delta även nästa år och då få större andel av de insamlade medlen. Framtidskommittén redovisade att målet plus en medlem netto per klubb ligger fast. Kommittén för hjälpverksamhet redogjorde för Tältprojektet, många tält har kommit behövande till del i alla delar av världen. Samarbetet i Räddningsverket fungerar mycket bra och har även formaliserats i ett avtal mellan Lions och Räddningverket.

11 Bilaga 5 sid 2 DG rapporterade från GR i Örnsköldsvik där man bl.a. redovisat förberedelserna inför en Röda Fjädern 2009 i samarbete med Hjärnfonden kring forskning om beroendesjukdomar. Varumärkeskampanjen drar snart igång sista etappen. Distriktsrådsmöte 3 Mötet genomfördes i Bankeryd. De sedvanliga frågorna behandlades med tyngdpunkt på medlemsutvecklingsfrågorna. Dragning med Conventionlotteriet genomfördes och det utföll sålunda: 1.a pris till LC Gnosjö Convention kr, 2:a pris LC Halmstad RM 3000 kr, 3:e pris LC Gislaved DM 2000 kr. Distriktsmötet i Ljungby Mötet inleddes med en högtidlig invigning i kyrkan där parentation över avlidna medlemmar genomfördes och överlämnande av skolan i Nepal till Temba Lama med flera från Nepal. Själva mötesförhandlingarna genomfördes i Garvaren. De viktigaste besluten var val av DG, som inte helt oväntat blev Magnus Johansson LC Ljungby. Till 1:v DG valdes Olof Ejdeblad LC Bankeryd och till 2:e v ordf. valdes Paul Månsson LC Åstorp. En ny satsning på volentärveksamhet beslutades som komplement till ungdomsutbytet presenterades och beslutades. Guvernörsrådsmötena Guvernörsrådsmötena startade i Chicago i samband med Convention och följdes av Lund, Örnsköldsvik och Lidingö (i samband med NSR). Den internationelle presidenten Mahendra Amarasuriya deltog i mötet i Lund. IP är en mycket trevlig person med ett stort engagemang för Lions, han var mycket intresserad av våra frågor och då speciellt vårt tältprojekt och Insight First (Lionnet klubbens projekt kring miljö). Projektet skall senare presenteras för den internationella styrelsen. Min uppfattning om GR är att det speglar det förvaltningsmässiga i första hand där utveckling och förändringsbenägenhet får stå tillbaka. Det positiva med GR är de trevliga människorna man lär känna från alla delar av landet. Vårt distrikt behöver inte skämmas utan ligger i topp när det gäller mycket av Lionsarbetet såsom vårt distriktsprojekt i Nepal och medlemsutvecklingen. NSR Årets NSR gick av stapeln på Lidingö och bjöd på ett antal seminarier med bl.a. fördjupning i Lions Quest, Sight First II och Ledarskap. Det som förvånade oss svenska DG var de få möjligheter som gavs att idka erfarenhetsutbyte mellan de olika ländernas DG. Det gemensamma nordiska projektet Restaurangskolan i Oradea i Rumänien har många frågetecken kring genomförandet. Ekonomiska kalkyler håller inte i kombination med att en stor amerikans sponsor hoppat av gör att projektet måste omprövas (kommer att tas upp på RM 2008). NSR 2009 kommer att hållas utanför Oslo och 2010 i Århus i Danmmark. Riksmötet Årets Riksmöte genomfördes i Uppsala och var ett trevligt möte i Uppsala nya Kultur och konserthus.

12 Bilaga 5 sid 3 Av beslut som togs kan nämnas att Lions under 2009 skall genomföra en Röda Fjädern aktivitet i samarbete med Hjärnfonden med mål att samla in 30 milj. kr till forskning om beroendesjukdomar. Zonbesök Den tradition som de senaste DG kollegorna haft att i första hand besöka zonträffarna har jag också tillämpat tillsammans med ett tiotal klubbesök. Tillsammans med respektive ZO har jag haft möjlighet att ge en lägesrapport om Nepalprojektet, puffa för Sight First projektet. Zonordförandena är en viktig tillgång för Lionrörelsen där de har möjlighet att ge stöd till klubbarna. Medlemsutvecklingsfrågorna har jag gett en framskjuten plats vid dessa besök. Jubileum LC Vittsjö/Bjärnum 50-års jubileum var en tillställning som gav högtidlighet tillsammans med glädje och gamman. 2. vdg representerad distriktet vid jubileet. Distriktsprojektet Distriktsprojektet har visat en mycket god uppslutning av de flesta klubbarna med insamlingsresultat som i stort motsvarat projektets budget. Bidragen från Sverige Radio och LCIF har gjort att den uppnådda insamlingsnivån gjort att vi kunnat bygga skolan i enlighet med ursprungsplanerna. Skolan är nu igång och eleverna tas ut efterhand. Framtiden ser mycket ljus ut för skolan i ett land som drabbas av många problem. Projektet kommer att avslutas 30 juni Skolan överlämnades officiellt till representanterna för skolan i samband med distriktsmötet i Ljungby. Ett stort tack till alla som gjort detta fantastiska projekt möjligt. Jag tänker kanske i första hand på Claes Löfstedt, Anette Axelsson, Åke Björkman och Janne Gustavsson som alla av mig tilldelats DG speciella utmärkelse för förtjänstfullt arbete. Men det finns många fler som gjort fina insatser. Sight First 2 Under tre år har Lions i hela världen samlat in pengar till att bota blindhet i världen. Vi har i världen samlat in mer än 200 milj USD. Vårt distrikt har med råga tagit sitt ansvar och samlat in sin andel. Distriktets ekonomi Den ekonomiska situationen för distriktet är god. Vi håller budget och vår inriktning är att variera mötesplatser och se till att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Vi bör se upp med kostnader som påläggs distrikten som ligger utanför vår budget. Som avslutning vill jag som avgången DG tacka alla i distriktet för allt nerlagt arbete. Alla positiva inlägg i Lionsdebatten och det stöd jag under året har känt från er alla. Staffan Wyke

13 Distriktsguvernör 101 SV Bilaga 6 sid 1 Verksamhetsberättelse för 101 SV Härmed lämnas redogörelse för distriktets verksamhet fram till distriktsrådsmötet den 7 februari Kick Off möte i Ljungby den 6 september. Årets första möte i rådet blev i Ljungby den 6 september. Årets motto Förnyelse vår framtid. Då en medlemsenkät har skickats ut till klubbar kommer resultatet av den undersökningen att ligga som underlag för framtida förändringar av vår rörelse. Förslag ska presenteras vid riksmötet i Umeå. Nyhet för året är att distriktsrådsmötena kommer att läggas före guvernörsrådsmöten. Detta beroende på att som Dg få veta var distriktets medlemmar tycker i frågor som ska beslutas om i guvernörsrådet. Viktiga uppdrag under verksamhetsåret är Vårt projekt i Nepal är avslutat. Hur hanterar vi skolan i framtiden. Kommittén för ungdomsfrågor tar fram förslag på volontärverksamhet. Viktiga aktiviteter under verksamhetsåret är Det fortsatta samarbetet med Världens barn. Röda Fjädern insamlingen i samarbete med Hjärnfonden som pågår under hela Ungdomslägret Lions Camp Isaberg sommaren Distriktsrådsmöte 1 Distriktsrådets första möte i Smålandsstenar. Verksamhetsplanerna gicks igenom. Claes-Göran Stadler ordförande i gruppen för ungdomsfrågor redogjorde för planerna för volontärverksamhet. Det är viktigt att alla klubbar engagerar sig i volontärverksamheten och hittar / söker upp lämpliga ungdomar. Målet är 4-6 volontärer per år i vårt distrikt. I första hand skickas volontärer ut där Lions är verksamma. Skall vara öppet för alla över 18 år och även Lions. Avgörandet av vilka volontärer som skall åka avgörs av kommittén, klubbarna kan inte ta dessa besluten själv pga den ekonomiska begränsningen. Resa, logi betalas av Lions övriga kostnader tar volontären, typ vaccinering och egna resor i landet. Bör vara med som info på zonernas första zonmöte. Beslut togs att rekommenderar klubbarna att satsa ca 2500:-/år. Under dagen fick damerna en rundvandring bland fornminnen runt Villstad. Besök gjordes också på Skeppshults Gjuteri och fabrik som tillverkade designade möbler. På kvällen underhöll kassören i Smålandsstenar Kaj Gustafsson som trubaduren Evert Taube. Distriktskonferensen DG öppnade mötet med att hälsa delegater och arrangörer välkomna till konferensen och informerade om att han som DG inte tänker göra några dramatiska förändringar. Vill att vi börjar arbetar med volontärverksamhet. De olika huvudkommittéerna presenterade sina handlingsplaner. Eva Johansson projektledare från Hjärnfonden presenterade Lions och Hjärnfondens gemensamma insamlingskampanj Röda Fjädern till förmån för forskningen om beroendesjukdomar i hjärnan. 30 miljoner är målet för insamlingen. Slutrapport lämnades av Åke Björkman avseende vårt Nepalprojekt. IPDG Staffan Wyke premierade Jan Gustavsson, Åke Björkman, Anette Axelsson och Claes Löfstedt med Districts Guvernors Appricciations Aworld för deras stora insatser i projektet. Distriktsrådsmöte 2 Den 8: e november samlades rådet i Klippan. Kommittén för Framtid Utveckling Utbildning redogjorde för handlingsplanen sv är ett framgångsrikt distrikt enligt Ulf och hänvisar till bl a Nepalprojektet. Vårt distrikt (101SV) har i dag 1254 medlemmar, detta är att betrakta som bra med tanke på den nedgång som vi och även andra distrikt har under sommarmånaderna. Vi skall bevara och vara rädda om den positiva andan vi har i vårt distrikt, vilket de anser vara unikt för landet. Rolf Täljegård (utbildning) pratade om ledarskap, målet med en röd tråd genom lions utbildningar är viktigt, från LP och vidare i våra led. Klubbarnas MO och MND skall utbildas genom zonen. BZO skall utbildas vid nästa distriktsrådsmöte ca 3 timmar, därefter så kommer det en ny utbildningsdag under mars ca 1 dag. BZO skall sedan under april - maj kunna utbilda klubbarnas funktionärer. Känn stolthet över den hjälp vi ger på alla plan lokalt såväl som internationellt. Klubbarna och kommittéarbeten är grunden i Lions. Paul Rubensson lämnar Lions Quest på egen begäran, Bo Sigeback BZO zon 1 tar över rollen ansvarig.

14 Bilaga 6 sid 2 Guvernörsrådsmötena Guvernörsrådsmötena startade i Bankok och följdes av Skara, Stockholm och Oslo. MD 101 har under detta verksamhetsår haft besök av IP AL Brandel. Jag instämmer med vad PDG Åke Björkmans uppfattning var om att guvernörsrådet speglar det förvaltningsmässiga i första hand där utveckling och förändringsbenägenhet får stå tillbaka. De resultat som har framkommit vid den medlemsenkät om vad våra medlemmar tycker får inte den plats i rådet som den borde få. Försöker att lyfta framtidsfrågorna i guvernörsrådet. Positivt är att vårt arbete med volontärer rönt stort intresse. NSR 16, 17 och 18 januari genomfördes det Nordiska Lionssamarbetet i Nordiska Rådet. Temat var Förnyelse inom Lions och hur vi kan få en livskraftigare Lionsrörelse. Vi fick nulägesrapporter från de olika NSR-projekten. 2006/07 Norge. Sjukhusprojekt i Minsk. Slutförs under detta år. 2007/08 Sverige. Restaurangskolan i Rumänien. Fortgår planenligt. 2008/09 Danmark. Barnhemsprojekt i St Petersburg som nu slutprojekteras. Från de Svenska Guvernörerna framfördes en kritik mot att vi renoverar och bygger för mycket. Vi borde istället satsa och tänka på mjuka värden i vårt hjälparbete. Där fanns många intressanta sessioner och 6 olika seminarier. Jag själv deltog i gruppen som diskuterade framtida ungdomsläger och ungdomsutbyten. Exempel. Läger som anordnas får inte uppfattas som semesterresor. Vad vi kan ändra och tänka på i framtiden. Hur sprider vi ungdomsutbytet till nya länder. Kan vi få ungdomar från fattiga länder till våra läger. Vi fick många idéer och jag med flera kunde konstatera att vi har väldigt ofta samma syn hur vi vill förnya vår rörelse. Vid mötet med våra länders guvernörsrådsordförande togs ett beslut att MD 101 Sveriges ska skicka ett ny gemensam begäran från alla de nordiska länderna om att på prov få prova tvåårsmandat på ledande befattningar. Har tidigare varit ganska negativ till dessa NSR-möten då dessa blir ganska dyra. Det är medlemsavgifterna som betalar och det är svårt att få pengarna att räcka till. Kan kostnaderna hamna på en acceptabel nivå tycker jag att genomförs de på samma som i Oslo gjorde detta år har de en funktion som kan bevaras. Zonbesök Den tradition som de senaste DG kollegorna haft att i första hand besöka zonträffarna har jag också tillämpat tillsammans med några klubbesök. Till min hjälp har jag också haft IPDG Staffan Wyke och VDG Olof Ejdeblad. Tillsammans har vi haft möjlighet att ge lägesrapporter och informera om Världens Barn, Röda Fjädern och planerna på hur vi kan utveckla volontär verksamheten i distriktet. Jubileum LC Halmstad har firat 60-års jubileum och uppvaktades av VDG Olof Ejdeblad med hustru Gun. LC Reftele har firat 20-års jubileum och uppvaktades am mig och min hustru Marianne. Trevlig kväll i Lions anda med dans och högtidstal. Utmärkelser utdelades till alla medlemmar som varit med sedan klubben startats. LC Jönköping - Vätterstad Vid LC Jönköping - Vätterstads månadsmöte beslutade klubben att avveckla klubben i och med utgången av år 2008 Sight First II Som DG och distriktssamordnare under insamlingstiden framför jag ett stort tack till Er alla. Vårt bidrag blev dollar. Målet var dollar. 122 dollar/ medlem eller dollar/klubb. Resultatet blev dollar/klubb och 140 dollar/ medlem. Vi ska då påminna oss om att vi samtidigt samlat in kronor till vårt eget skolprojekt i Nepal. Sträck på Er. Vi i distriktet har all anledning att känna oss stolta. Distriktets ekonomi Den ekonomiska situationen för distriktet är god. Då vår distriktskassör Jan Gustavsson har framfört önskemål att få en ersättare till kommande verksamhetsår pågår ett arbete med att hitta en ersättare. Magnus Johansson Distriktsguvernör 101 SV

15 Bilaga 7 sid 1

16 Bilaga 7 sid 2 Anmälan till Lions distriktsmöte Jag anmäler mig för deltagande i DM enligt följande: Namn.. med partner... Jag tillhör LC Avvikande kost.. E-postadress:.. Telefon:... eller... Kostnader: Deltagaravgift inkl kaffe-lunch (end lion)...225:- Partnerprogram inkl alla kostnader...300:- Rum den 18/4: dubbelrum inkl frukost...795:- enkelrum inkl frukost. 595:- Middag kvällen 18/4 per person :- Summa kronor att betala Att betala Summan att betala insättes senast 28 februari på klubbens bg: märkt DM Anmälan insändes senast 28 februari till Lions Club Bankeryd c/o CMel, Fabriksgatan Bankeryd

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

LC Tidaholm 50-årsfirade

LC Tidaholm 50-årsfirade Årgång 44 Nr 3 2007-2008 LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell

Läs mer

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011 Lions 101 VG Nytt Årgång 46 Nr 1 2010 2011 LionsNytt blir Nättidning I huve t på OlaN Hej Lionvänner Nu är vi inne i den första höstmånaden vilket borde innebära att sommaren är slut för denna gång. Låt

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Regionkonferens 6 7 september 2014 i Västerås Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Västerås Y's

Läs mer

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr.

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. Maureen Murphy Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften LEDARE Albert F.Brandel President The International

Läs mer

HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum

HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2009 www.lions.se HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum LEDARE Thomas Edison, som uppfann

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Utbytesstudent Ystads RK Malmö Limhamns RK Sidan 1 Innehållsförteckning Guvernörens verksamhetsberättelse sid 3 Distriktets klubbar och presidenter och besöksplan

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet.

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LEDARE Engagera ungdomar i Lions arbete. I en stad i staten Indiana i USA bor

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania.

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se Lions hjälper handikappade i Tanzania. Vi sprider ljus LEDARE Bästa Lionsvänner Lions internationelle president Sid. L Scruggs med hustru

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-13

Verksamhetsberättelse 2012-13 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2012-13 Regionkonferens i Stockholm 7-8 september 2013 Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Välkomna till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 04 Gå därför ut och

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 5. april 2010 www.lions.se. Lions flickskola i Nepal

Lions Clubs International, Sverige Nr 5. april 2010 www.lions.se. Lions flickskola i Nepal LION Lions Clubs International, Sverige Nr 5. april 2010 www.lions.se Lions flickskola i Nepal LEDARE LCIF - När Lions är som bäst Kunskap räcker inte, vi måste även använda den. Vilja räcker inte, vi

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer