Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012"

Transkript

1 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår, 9. Fastställande av revisorernas berättelse över föregående verksamhets och räkenskapsår, 10. Rapport om bokslut och resultaträkning för verksamhetsåret 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för föregående verksamhets och räkenskapsår. 12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för Fastställande av medlemsavgift för Personval av ordförande och kassör. (Marcus och Ola har ett år kvar) 15. Personval av ledamöter i styrelsen 16. Personval av valberedning och revisor 17. Behandling av ll styrelsen inkomna förslag/mooner 18. Övriga ärenden 19. Mötets avslutande

2 Protokoll 2012 SHFK:s årsmöte, Mötet öppnades Mötet utlyst OK Dagordningen godkändes Marcus Lindqvist valdes till ordförande Johan Bergström valdes till mötessekreterare Tommy Zetterlund valdes till justerare. Röstlängd: Samtliga närvarande är röstberättigade. Verksamhetsberättelse: 1. Marcus redogjorde för klubbens aktiviteter: Klubben deltog i äventyrsmässan. Medlemmar deltog i ett antal flygdagar. Klubbmekande på triken. Marcus drog revisorns berättelse från föregående år. Ola redovisade årsredovisningen. Vi ligger i stort sätt +/ 0 trots att en post på betalning till triken belastade årets utgifter i stället föt fjolårets. Ola redovisade revisorns synpunkter. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för det gångna året. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Verksamhetsplan för kommande år diskuterades samtidigt som budgeten. 1. Det finns en osäkerhet om hurvida vi kommer ha triken godkänd och igång till kommande säsong. 2. Vingen måste bli godkänd alternativt måste vi ha en ny vinge. 3. Diskussion om verksamheten på Salanda kontra Barkarby. 4. Marcus m.fl: Vi bör satsa på verksamheten i Barkarby för att få mera nya medlemmar. 5. Ola: Vi bör fortsätta att vara medlemmar i Salaklubben så att vi inte "tappar fältet". 6. Robert: Kan klubben sponsra instruktörer? Jo, till viss del var den allmänna meningen. 7. Mötet beslutade avsätta 5000kr för "Aktivitet" avsett att kunna användas till Barkarby och ev kostnader för att få igång Salaverksamheten. 8. (Ola (kassör) bad att få slippa hantera småbeloppshantering: Att typ Kostnaden för Barkarby buntas ihop av de som har utgifterna för detta.) Fastställande av medlemsavgifter för Mötet beslöt att behålla avgifterna oförändrade. Dvs: intäkter för fältavgifter för Sala blir beroende av om verksamheten kommer igång. Vi budgeterar 0kr i intäkter för fältavgifter resp. 500kr (lägre än förra året) för hangaravgifter. Val av ledarmöter. 1. Två styrelseledarmöter ska väljas om. 2. (Ordförande Marcus och kassör Ola har ett år kvar av sina perioder) 3. Förslag: Tommy Zetterlund och Robert Eldrim var villiga att ta plats i styrelsen på 2 år. 4. Mötet valde Tommy Zetterlund och Robert Eldrim till nya medlemmar i styrelsen. 5. (Ordförande Marcus och kassör Ola har ett år kvar av sina perioder) 6. Revisor Kirsi Edlund Ristilä valdes om på ett år. 7. Valberedare Mats Romson valdes om på ett år. 8. Ny styrelse: 9. Marcus Lindqvist, Ordf 1 år kvar 10. Ola Dahlöf Kassör 1 år kvar 11. Tommy Zetterlund 2 år 12. Robert Eldrim 2 år Inga inkomna motioner. Övriga ärenden: Klubben har startat en Facebook grupp. Den har i hög grad tagit över tag för dag kommunikationen inom klubben. Vi bör dock ha kvar vår hemsida Vi lägger in länkar till facebook gruppen. Förslag är att Robert skapar en officiel PR sida på Facebook. Beslutades att Marcus och Robert får fria händer att utveckla detta. Bengt Höök informerar om att Markels vinsch står i Örebro. Föreslogs att vi frågar Markel om klubben kan låna den till Barkarbyverksamheten. Ingen har flugit sträcka och aspirerat på Örnen trofen. Örnen får stå kvar hos Marcus tills nästa år. Punkterna om Barkarby: se separat bilaga. Närvarande Marcus Lindqvist, Johan Bergström, Tommy Zetterlund, Mats Romson, Ola Dahlöf, Ingemar Boström, Robert Eldrim

3 Verksamhetsberättelse 2012 PR Verksamhet Vildmarksmässan där hängflyget representerades i flygsportsförbundets monter. Flygaktviteter Flygning i Sunne, Avesta,Örebro, Hammarsbackar och Gesunda. Vi har kommit igång på Barkarby. Ingen flygning på Salanda. Utlandsresor till Frankrike och Norge. Mekande med trike i Västerås.

4

5

6 Verksamhetsplan 2013 Flygning på Barkarby Flygning på Salanda?? Utbildning?? Resor

7 Budget 2013 Kostnader: Flygsportförbundet Hemsidan Salaortensflygklubb Finansiella kost. Bank Bidrag till Aktivitet Totalt: 500kr 500kr 1200kr 1250kr 5000kr 8450kr Intäkter Medlemsavgifter Vinghyra container/hangar Fältavgift Totalt 3000kr 500kr 0kr 3500kr

8 1) Radioapparater. Dom vi lånat av Tommy hade för dålig räckvidd. Vi behöver bättre apparater för säker kommunikation mellan start och bogserbil. Efterssom vi sitter i bilen behöver vi rediga och robusta grejor med hygglig uteffekt (min har t.ex. 5 watt uteffekt). Planen är att de som är intresserade av att vara med och flyga köper egna apparater. Tomas P. har stor erferenhet av olika radioapparater. Och vi behöver göra lite research helt enkelt. En del av klubbens medlemmar köper in privata. 2) Betongsuggor + linproblem. Vi hade lite problem med att linan fastnade i betongsuggorna. Vi har en plan för hur vi ska lösa detta (och faktiskt dra nytta av att suggorna står där vi har redan ordnat rör för att guida linan och Ingemar kommer att köpa diverse shackel samt 4 stycken gummi spänn remmar att hålla fast dem med. Ingemar fixar. 3) Releasen fungerade sisådär utan drag i linan. Vi behöver en release som fungerar 100% men som samtidigt inte tjuvreleasar. Det finns diverse olika produkter att köpa, och så behöver man mickla fast det hela i dragvågen. Eventuellt om Andreas kan undersöka detta. 4) Stöttan som håller dragvågen satt inte helt stabilt på kulan på bilen. Det funkar som det är men kräver några spännband för att hålla fast det hela. Det bästa är nog att hitta en ny cykelhållare som är stabil, och sen modda den till att bli en ny stötta. Marcus har en cykelhållare som vi kan testa.

9 Ingen rapporterad sträcka

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11.

Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Protokoll fört vid Stockholms hängflygklubbs årsmöte 2014-12-11. Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola Gustafsson,

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström

Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Josefin Årevall, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Hilda Bergström Kleo Bartilsson & John Gustavsson ( 6), Johan Runesson

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer