KUNDUNDERSÖKNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNDUNDERSÖKNING 2013"

Transkript

1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer som i april månad 2013 var beviljade någon form av insats (ning, tvätt, inköp). En kund kan ha en eller flera olika insatser som utförs av samma leverantör. En kund kan även ha flera leverantörer för olika insatser. Frågorna i enkäten framgår av bilaga 1. Resultatet av undersökningen ger värdefull information om vad som fungerar bra och vad som eventuellt behöver förbättras. 2. RESPONS OCH VOLYM FÖRDELAD PER LEVERANTÖR Vid kundundersökningen fanns 12 leverantörer av insatser inom kundval varav följande leverantörer hade uppdrag att utföra insats/insatser via biståndsbeslut: AB Städ & Service (f.d. Karin Fuhlendorf); ; DaSilva Städ AB,, hemvården; Svenska Institutet för Miljö och Hälsa AB (f.d. Master of Sweden AB); AB. Sammanlagt har 213 enkäter skickats ut via post tillsammans med ett frankerat svarskuvert. 116 kuvert har inkommit varav 2 blanka enkäter, 5 enkäter som saknar svar på fråga 2 (svaren kan därmed ej härledas till en viss leverantör), i 2 enkäter har två leverantörer angetts för samma insats, i 3 enkäter uppges att man inte erhåller insatser. 5 kunder har två leverantörer för olika insatser. Svarsfrekvens 54,4 %. Respons per leverantör i svarsfrekvens: AB Städ & Service: 10 kunder, 8 svar = 80 % : 13 kunder, 9 svar = 69,2 % DaSilva Städ AB: 3 kunder, 2 svar = 66,6 %, hemvården: 174 kunder, 84 svar = 48,2 % Svenska Institutet för Miljö och Hälsa AB ( AB): 8 kunder, 7 svar = 87,5 % AB: 7 kunder, 2 svar = 28,5 %

2 2 (9) Inkomna svar avser följande insatser fördelat per leverantör: AB HÖGANÄS STÄD & SERVICE BODIL LINDHOLM DASILVA STÄD AB HÖGANÄS KOMMUN SVENSKA INSTITUTET FÖR MILJÖ OCH HÄLSA AB SAMHALL AB 6 ning 3 tvätt 3 inköp 7 ning 5 tvätt 3 inköp 2 ning 51ning 37 tvätt 44 inköp 5 ning 1 tvätt 2 inköp 2 ning 2.1 VAD ÄR VIKTIGAST Följande påståenden ställdes i enkäten där kunden uppmanas att kryssa i endast två alternativ som upplevs viktigast för att insatserna ska fungera bra. Genom att summera svaren för vart och ett påstående talar resultatet för att det som upplevs som viktigast är att ett fåtal personal utför insatsen (62 svar) samt hur väl den beviljade insatsen blir utförd (60 svar). Viktigt är även att kunden blir vänligt bemött (49 svar) samt att personalen kommer inom avtalad tid (28 svar). Under rubriken Annat har kunder skrivit: Alla ska ha legitimation. Regler om hur & vad a löjlig. Får man verkligen inte kylskåp och soffan ad? 2.2 BETYGSÄTTNING I enkäten ställdes fyra påståenden där kunden uppmanas att kryssa i det alternativ som stämmer bäst med den egna uppfattningen, Alltid, Ofta, Sällan och Aldrig för varje beviljad insats: ning, tvätt och inköp. En kund kan således ha flera svar beroende på hur många insatser som han eller hon erhåller. Kommunens egen verksamhet, hemvården, åtgärdar samtliga trygghetslarm och omvårdnadsinsatser. I praktiken kan det innebära att en ning kan avbrytas för att åtgärda ett larm, för att i ett senare skede återkomma till kunden och slutföra ningen

3 3 (9) Nedanstående redovisas svar i procentsats för respektive påstående, uppdelat per leverantör: PERSONAL KOMMER INOM AVTALAD TID alltid ofta 67% 53% 47% 62% 63% sällan aldrig 32% 37% 6% och AB Städ & Service, 6 svar: 2 alltid, 4 ofta, 15 svar: 8 alltid, 7 ofta DaSilva Städ AB, 1 svar: 1 alltid., hemvården, 109 svar: 35 alltid, 68 ofta, 6 sällan Svenska Institutet för Miljö och Hälsa AB, 8 svar: 5 alltid, 3 ofta AB, 2 svar: 2 alltid

4 4 (9) Nedanstående redovisas svar i procentsats för respektive påstående, uppdelat per leverantör: JAG BLIR VÄNLIGT BEMÖTT 93% alltid ofta 71% sällan aldrig 55% 56% 44% 29% 7% 3% 11% och AB Städ & Service, 7 svar: 2 alltid; 5 ofta, 15 svar: 14 alltid, 1 ofta DaSilva Städ AB, 1 svar: 1 alltid, hemvården, 110 svar: 60 alltid, 48 ofta, 2 sällan Svenska Institutet för Miljö och Hälsa AB, 9 svar: 5 alltid, 3 ofta, 1 sällan AB, 2 svar: 2 alltid

5 5 (9) Nedanstående redovisas svar i procentsats för respektive påstående, uppdelat per leverantör: ETT FÅTAL PERSONER UTFÖR SERVICEINSATSER alltid 86% 73% ofta sällan aldrig 44% 50% 14% 27% 22% 31% 25% 25% 3% och AB Städ & Service, 14 svar: 12 alltid; 2 ofta, 15 svar: 11 alltid, 4 ofta DaSilva Städ AB, 1 svar: 1 alltid, hemvården, 100 svar: 22 alltid, 31 ofta, 44 sällan, 3 aldrig Svenska Institutet för Miljö och Hälsa AB, 8 svar: 2 alltid, 4 ofta, 2 sällan AB, 2 svar: 2 alltid

6 6 (9) Nedanstående redovisas svar i procentsats för respektive påstående, uppdelat per leverantör: JAG ÄR NÖJD MED HUR INSATSEN UTFÖRS alltid ofta 64% 29% 60% 45% 44% 41% 44% 50% 50% sällan aldrig 7% 7% 14% 12% och AB Städ & Service, 14 svar: 9 alltid, 4 ofta, 1 sällan, 15 svar: 9 alltid, 5 ofta, 1 sällan DaSilva Städ AB, 1 svar: 1 alltid, hemvården, 112 svar: 50 alltid, 46 ofta, 16 sällan Svenska Institutet för Miljö och Hälsa AB, 9 svar: 4 alltid, 4 ofta, 1 sällan AB, 2 svar: 1 alltid, 1 ofta

7 7 (9) 2.3 HUR NÖJD ÄR KUNDEN MED UTFÖRANDET AV SERVICEINSATSER I SIN HELHET? I enkäten uppmanades kunden att kryssa i det alternativ som stämmer bäst med sin egen uppfattning om hur nöjd han eller hon är med utförandet av insatser i sin helhet. Det fanns fyra svarsalternativ Mycket nöjd, Ganska nöjd, Ganska missnöjd och Mycket missnöjd. Av sammanlagt 100 ifyllda svar har 34 kunder svarat att de är mycket nöjda; 52 kunder är ganska nöjda och 14 är ganska missnöjda. Detta visar att kunderna i hög grad är nöjda med utförandet av insatser. Nedanstående redovisas svar i procentsats uppdelat per leverantör: 67% 50% 50% 55% Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 50% 50% 50% 27% 34% 17% och AB Städ & Service, 9 svar: 6 Mycket nöjd, 3 Ganska nöjd, 8 svar: 4 Mycket nöjd, 4 Ganska nöjd DaSilva Städ AB, 1 svar: 1 Ganska nöjd, hemvården, 74 svar: 20 Mycket nöjda, 41 Ganska nöjda, 13 Ganska missnöjda Svenska Institutet för Miljö och Hälsa AB, 6 svar: 3 Mycket nöjd, 2 Ganska nöjd, 1 Ganska missnöjd AB, 2svar: 1 Mycket nöjd, 1 Ganska nöjd

8 8 (9) 2.4 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT VÄLJA UTFÖRARE Enkäten innehåll även en fråga om hur nöjd kunden är med den information som han eller hon fått om möjligheten att välja leverantör. Kunden uppmanades att kryssa i det alternativ som stämmer bäst med den egna uppfattningen, Mycket nöjd, Ganska nöjd, Ganska missnöjd och Mycket missnöjd. Av totalt 95 ifyllda svar har 32 kunder svarat att de är mycket nöjda, 59 ganska nöjda samt 4 ganska missnöjda. Resultatet talar för att kunderna i hög grad är nöjda med informationen. 2.5 BYTE AV LEVERANTÖR OCH TILLÄGGSTJÄNSTER I enkäten uppmanades kunden att svara på följande tre frågor: om kunden någon gång har bytt leverantör; 96 kunder har svarat att de inte bytt leverantör och 10 har svarat att de någon gång bytt leverantör. om kunden funderar på att byta leverantör 94 kunder har svarat att de inte funderar på att byta leverantör och 11 har svarat att de funderar på att byta leverantör. om kunden köper tilläggstjänster från privat leverantör 92 kunder har svarat att de inte köper tilläggstjänster och 11 har svarat att de köper tilläggstjänster. 2.6 ÖVRIGA SYPUNKTER I enkäten uppmanades kunden även till egna synpunkter, under rubrik Övriga synpunkter. Samtliga citat, bortsett från de som kan identifiera kunden eller som har varit svårt att tyda, redovisas nedan: I några enkäter har enskilda uppgett att de inte fått information om att man kan välja leverantör. Vid nästkommande uppföljningar av beslut kommer biståndshandläggarna att aktualisera information om möjligheten att välja leverantör (kundval). Avser AB & Service: Pga språksvårigheter svårt att icera med personalen som kommer, svårt att skapa relation, trygghet. Karin Fuhlendorf är mycket duktig

9 9 (9) Avser : Jag beundrar organisation som flyter så bra! Avser Dasilva Städ AB: Dasilva verkar mycket bra. Trevlig & ar superb men fråga igen om 100 dagar. Avser s hemvård Jag beundrar organisation som flyter så bra! Aldrig fått veta att det funnits andra leverantörer. Många olika personal under sommaren

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan.

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan. 1 (7) 2010-04-12 LERU M200, v 1.0, 2007-04-19 Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger Framtidens hemtjänst BAKGRUND Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari 2009 fick Visions och

Läs mer

Gruppboende funktionshinder OFF totalt

Gruppboende funktionshinder OFF totalt Gruppboende funktionshinder OFF totalt Enkät: Anhörig/närstående till person som bor i gruppboende, jämfört med Antal enkäter som skickats ut och besvarats (N= resp N=) 9 9 7 8 Besvarad Ej besvarad Enkät:

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer