Visuellt rena femur raspar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visuellt rena femur raspar"

Transkript

1 Visuellt rena femur raspar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Mattias Thollin & Ylva Thollin Handledare: Maria Hansby 1

2 Sammanfattning Projektarbete för Sterilteknikerutbildning, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Mattias Thollin & Ylva Thollin Antal sidor: Titel: Visuellt rena femur raspar Handledare: Maria Hansby Datum: Bakgrund En femur rasp är ett återanvändbart instrument som används till att förbereda insättning för en protes i femur (lårbenet) vid en höftledsoperation. Det är av största vikt att instrumentet är helt, rent och steriliserat innan det används till nästa patient. På sterilenheten har det visat sig problematiskt med att få femur raspar visuellt rena efter automatisk rengöring och desinfektering i en diskdesinfektor. Syfte och Mål Syftet med den här studien är att ta reda på varför femur raspar inte blir visuellt rena vid den rengörings och desinfektionsprocess som används på sterilenheten i nuläget. Målet med studien är att se om det går att undvika behovet av manuell efterrengöring och desinfektion om man följer tillverkarens instruktioner. Metod 1: Observationer görs på det tillvägagångssätt som används under och efter operation för att rengöra och desinfektera femur raspar i nu läget. 2: Instrumenten rengörs och desinfekteras enligt tillverkarens instruktioner. Resultat Instrumenten blir visuellt rena om man följer tillverkarens instruktioner. 2

3 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 4 Syfte och Mål 4 Metod 4 Resultat 5 Diskussion 8 Källförteckning 9 Bilaga 1 10 Bilaga

4 Bakgrund På en sterilteknisk avdelning arbetar steriltekniker och undersköterskor med att rengöra, desinfektera, kontrollera och sterilisera återanvändbara instrument som används på operationsavdelningar, vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler. Det är av största vikt att instrumenten är rena, hela och sterila innan de kan återanvändas till nästa patient. Allt arbeta som görs på en sterilenhet är till för att säkerhetsställa användningen av instrumenten för både användare och patienter och för att förebygga vårdrelaterade infektioner. På flera sterilenheter har det visat sig problematiskt med att få femur raspar visuellt rena efter automatisk rengöring och desinfektion i en diskdesinfektor. Detta leder till upprepade manuella rengöringar och automatiska rengörings- desinfektionsprocesser. Det är tidskrävande och kostnadsineffektivt. En femur rasp är ett instrument som används till att förbereda insättning av en protes i femur (lårbenet) vid en höftledsoperation. Femur raspen med hjälp av ett rasp handtag knackas ner i benmärgen för att få den storlek på märghålan som passar till den utprovade protesen. Efter varje användning ska instrumenten rengöras, desinfekteras, inspekteras och steriliseras innan de kan återanvändas till nästa patient. Enligt tillverkarens rekommendationer ska instrumenten torrtorkas direkt efter ingreppet redan inne på operationssalen och blod- och vävnadsrester ska avlägsnas. Vid intorkade blod- och vävnadsrester används manuell förrengöring (borstar- ultraljud) med kallt vatten och vid behov även ett rengörings/instrumentdesinfektionsmedel. Efter den manuella rengöringen rekommenderar tillverkaren maskinell rengöring vid grader C i 5 min med demineraliserat vatten och ett högalkaliskt rengöringsmedel. Sköljning med vatten utan kemikaliska tillsatser. Termisk desinfektion vid 93 grader C i minst tre minuter med demineraliserat vatten och tillsats av klarsköljmedel. Torkning med cirkulationsluft vid max 120 grader C med efterföljande avkylning. Den här studien vill ta reda på varför instrumenten inte blir rena. Är det för att tillverkarens rekommendationer inte efterföljs eller är tillverkarens rekommendationer otillräckliga Syfte och mål Syftet med den här studien är att ta reda på varför femur raspar inte blir visuellt rena vid den rengörings- och desinfektionsprocess som används på sterilenheten i nuläget. Studien ska även undersöka om de instruktioner som tillverkaren ger ut är tillräckliga för att få ett godkänt resultat. Målet med studien är att se om det går att undvika behovet av manuell efter rengöring och desinfektion. Metod Observationer görs först på de tillvägagångssätt som används under och efter operation för att rengöra och desinfektera femur raspar i nuläget. Studien omfattar observation från 5 olika 4

5 operationer för att klargöra vilken metod man använder och för att se om den varierar mellan olika användare. ( se studie 1) Om det visar sig att metoden varierar från de instruktioner som tillverkaren rekommenderar så testas rekommendationerna i samarbete med operationspersonal för att rengöra och desinfektera femur raspar som använts och nedsmutsats i en realistisk situation, för att på så sätt se om man får ett annat resultat. Detta görs 5 gånger för att kunna jämföra resultaten och se om instrumenten blir visuellt rena. (se studie 2) Resultat Resultatet visar att om tillverkarens instruktioner följs blir instrumenten visuellt rena. Resultatet visar dessutom att vissa moment enligt tillverkarens instruktioner kan uteslutas så som torrtorkning och borttagande av blod, ben och vävnadsrester direkt efter avslutat ingrepp i operationssalen. Studie 1 Tillvägagångssätt som används under och efter operation i nuläget: Operation 1: Femur raspar torrtorkas inte efter avslutat ingrepp. Blod och vävnadsrester finns kvar på instrumenten. Instrumenten diskas i diskdesinfektor med rengöringsmedel Suma med Super LPH under rengöringsfasen med temperatur 60 grader C i 5 minuter. Termisk desinfektion i 90 grader C i 3 minuter med tillsatts av klarsköljmedel Suma Select Free A7. Efter avslutad process läggs instrumenten i ett ultraljudsbad*. Därefter diskas instrumenten åter igen i diskdesinfektor. Resultat: Instrumenten blir inte visuellt rena efter avslutade processer. Vävnadsrester kvarstår på instrumenten. Operation 2: Efter avslutat ingrepp torrtorkas inte instrumenten.. Blod och vävnadsrester finns kvar på instrumenten. Diskas i diskdesinfektor med rengöringsmedel Suma Med Super LPH under rengöringsfasen med temperatur 60 grader C i 5 minuter. Termisk desinfektion i 90 grader C i 3 minuter med tillsatts av klarsköljmedel Suma Select Free A7. Efter avslutad process läggs instrumenten i ett ultraljudsbad*. Därefter diskas instrumenten åter igen i diskdesinfektor med torkmodul. Resultat: Instrumenten blir inte visuellt rena efter avslutade processer. Vävnadsrester kvarstår på instrumenten. Operation 3: Efter avslutat ingrepp torrtorkas inte instrumenten. Efter operation görs ingen förrengöring. Instrumenten diskas i diskdesinfektor med rengöringsmedel Suma Med Super LPH under rengöringsfasen med temperatur 60 i minuter. Termisk desinfektion i 90 grader i 3 minuter. Efter avslutad process läggs instrumenten in i ett torkskåp med cirkulationsluft i 60 min och 90 grader C. Resultat: Instrumenten blir inte visuellt rena efter avslutad process. Vävnadsrester kvarstår på instrumenten. Operation 4: Lika tillvägagångssätt som operation 1 5

6 Resultat: Instrumenten blir inte visuellt rena efter avslutad process. Vävnadsrester kvarstår. Operation 5: Lika tillvägagångssätt som operation 2 Resultat: Instrumenten blir inte visuellt rena efter avslutad process. Vävnadsrester kvarstår på instrumenten. * Ultraljudsbad är en rengöringsmetod där man använder sig av ljudvågor i en sluten behållare med vatten. Ljudvågorna får luftbubblor i vattnet att implodera och som slår bort smutsen från instrumenten. Studie 2 Tillvägagångssätt enligt tillverkarens instruktioner (Se källförteckning): Rengöring och underhåll Instrumenten ska rengöras, desinfekteras och inspekteras efter varje användning. Vi rekommenderar att du omedelbart efter användning avlägsnar blod- och vävnadsrester. För rengöring rekommenderar vi att du använder en rengörings- och desinfektionsutrustning och går till väga på följande sätt: 1:1 Torrtorka instrumenten direkt efter ingreppet redan inne på operationssalen och avlägsna blod- och vävnadsrester. 1:2 Vid intorkade blod- och vävnadsrester: Använd manuell förrengöring (borstar och/eller ultraljud) med kallt vatten och vid behov ett rengörings-/instrumentdesinfektionsmedel. 1:3 Maskinell rengöring: Lägg instrumenten i lämpliga tvättkorgar. Rengör vid 50*C till 60*C (5 min) med demineraliserat vatten och ett högalkaliskt rengöringsmedel. Sköljning med vatten utan kemiska tillsatser. 6

7 Termisk desinfektion vid 93 grader C i minst tre minuter med demineraliserat vatten och tillsats av klarsköljmedel. Torkning med cirkulationsluft vid max 120*C med efterföljande avkylning. Operation 1: Femur raspar torrtorkas inte efter avslutat ingrepp. Blod och vävnadsrester finns kvar på instrumenten. För övrigt enligt tillverkarens rekommendationer. Resultat: Instrumenten är visuellt rena efter avslutad process. Operation 2: Se operation 1. Resultat: Instrumenten är visuellt rena efter avslutad process. Operation 3: Se operation 1 Resultat: Instrumenten är visuellt rena efter avslutad process. Operation 4: Se operation 1 Resultat: Instrumenten är visuellt rena efter avslutad process. Operation 5: Se operation 1 Resultat: Instrumenten är visuellt rena efter avslutad process. Diskussion 7

8 Resultatet av första studien visar att rengöringsmetoden är otillräcklig. För att få rasparna visuellt rena krävs förrengöring. Metoderna som används är varierande beroende på operations personal och vem som tar hand om instrumenten efter avslutad operation. En del av personalen är villig att rengöra instrumenten manuellt eller i ultraljud som första fas. Andra tycker att det är som att gå tillbaka till stenåldern och att risken att bli kontaminerad är stor. Risken under själva operationen tycker vi är större. Använder man rätt skyddsutrustning så minimerar man den risken. Resultatet efter andra studien visar att instrumenten blir visuellt rena även om tillverkarens instruktioner inte följs till 100 %. ( torrtorkning av instrument efter avslutat ingrepp). Vilket var vad vi hade förväntat oss. Frågan vi ställde oss då var varför tillverkarens instruktioner inte följs. Det kan finnas många orsaker till det kom vi fram till. Tidsbrist oftast är det operations personal som tar hand om instrument och stoppar det i diskdesinfektor vilket går mycket fortare än att stå och förrengöra instrumenten. En annan orsak är okunskap, personalen har dålig kunskap om hur och varför det är så viktigt med rengöring före desinfektion. Blod och vävnadsrester bränns fast under desinfektions fasen och blir betydligt svårare att få bort. Lättja är också en faktor att räkna med då det oftast är annan personal som får ta reda på resultatet av dåligt rengjorda och desinfekterade instrument. En representant från tillverkaren (Anders Larsson) tillfrågades om hur man på bästa sätt får rasparna rena. Han var medveten om problemet och rekommenderade att använda vattenpistol med högtryck efter avslutad operation samt en mässing borste att få bort benrester med. Följdfrågan blev då om tillverkaren kunde designa om instrumenten så att maskinell rengöring och desinfektion är tillräcklig. Enligt honom är de nya femur rasparna betydligt lättare att rengöra än de gamla. Under projektets gång fann vi att det finns olika designade femur raspar. De femur raspar vi gjort studien på är tillverkade av Link. DePuy är en annan tillverkare av femur raspar och deras raspar är betydligt lättare att rengöra. En ortoped tillfrågades om varför det är så. Han förklarade att det berodde på vilken teknik man använde vid höftledsoperationen. Vid cementfria höftledsoperationer används en snällare variant av raspar. Där är behovet endast att vidga benmärgen för att kunna föra in den nya protesen. Vid höftledsoperationer med cement behöver man luckra upp benmärgen för att få cement och protes att fastna. Därför används en elakare typ av rasp. Det optimala är att utbildade steriltekniker tar hand om det orena godset efter operation tycker vi. Källförteckning 8

9 Walderman Link Gmbh & Co. Viktig information för hantering och underhåll av återanvändbara kirurgiska instrument. Muntlig källa: Larsson Anders, representant från Link Gmbh & Co, öga mot öga intervju 30 oktober 2013 Bilaga: 1 9

10 Femur raspar efter avslutad operation Bilaga: 2 10

11 Femur raspar efter avslutad process i ultraljudsbad 11

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Joanna Olsson och Katarina Andersson Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad.

Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad. Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad. Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Norlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE

ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE Riktlinjer och rekommendationer för ett aseptiskt arbetssätt på Sterilteknisk enhet. Syftet är att höja kompetensen, öka medvetenheten samt säkerställa

Läs mer

En inblick i hur instrumenten upplevs av...

En inblick i hur instrumenten upplevs av... En inblick i hur instrumenten upplevs av... Sterilteknikerutbildningen 300 YH p, 2017 YrkesAkademin AB Författare: Carl Paulsson Handledare: Maria Hansby Examensarbete/ Steriltekniker, 300 YH poäng vid

Läs mer

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Steffenburg och Mathias Thelén Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN?

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Sara Skogersson, Katarina Wisbrant Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Christina Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

ATT VIKA ELLER INTE VIKA - DET ÄR FRÅGAN?

ATT VIKA ELLER INTE VIKA - DET ÄR FRÅGAN? ATT VIKA ELLER INTE VIKA - DET ÄR FRÅGAN? Bild: Marianne Erander Sterilteknikerutbildningen 300 YH p, 2017 YrkesAkademin AB Författare: Marianne Erander Handledare: Maria Hansby Sammanfattning Examensarbete/

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor

Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor Godkänt av MAS i: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik Skapad av: Hygiensjuksköterskor i samråd med ansvarig hygienläkare i Region Västernorrland 1 av 6 Bakgrund Desinfektion

Läs mer

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Erica Lidholm, Åsa Barkenfelt Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

HANDSTYCKE PIEZOTOME: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED

HANDSTYCKE PIEZOTOME: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED HANDSTYCKE PIEZOTOME: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED Protokoll för desinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstycken för plackborttagning från SATELEC Detta protokoll berör handstyckena Suprasson,

Läs mer

Rengöring och förvaring

Rengöring och förvaring Rengöring och förvaring Vårdhygien & Endoskopi 23/5-2019 Hur patientsäker är er hantering av endoskop? Vilka vårdhygieniska utmaningar finns? När vi vet gör vi oftast rätt men för god hygienisk standard

Läs mer

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

Spol- och diskdesinfektor. Lika men ändå olika..

Spol- och diskdesinfektor. Lika men ändå olika.. Spol- och diskdesinfektor Lika men ändå olika.. Dekonten då..? Spoldesinfektor Inga instrument! Toppmatad Frontmatad Spoldesinfektor-process Randspolar bort smuts. Grovrengöring sker med kallvatten. Därefter

Läs mer

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING?

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Maria Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Diskprocess med väteperoxid

Diskprocess med väteperoxid Diskprocess med väteperoxid Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Camilla Hörman, Eva-Lena Persson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning

Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning Hej Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning Lite om oss Varför är det viktigt med vårdhygien idag kanske viktigare än tidigare? Ni är viktiga Juni 2015 Maj 2015 Basala hygienrutiner

Läs mer

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av insatser och filar från SATELEC

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av insatser och filar från SATELEC Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av insatser och filar från SATELEC Varningstext: Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel. Undvik lösningar som innehåller jod

Läs mer

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Handledare: Maria Hansby

Läs mer

NYCKLAR: Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av SATELEC-nycklar

NYCKLAR: Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av SATELEC-nycklar NYCKLAR: Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och av SATELEC-nycklar Varningstext: Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel. Undvik lösningar som innehåller jod eller en hög koncentration

Läs mer

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Varningstext Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel. Undvik lösningar som innehåller

Läs mer

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar.

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Johanna Eriksson Handledare: Maria Hansby 1 Författare: Johanna

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker; MYHFS

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

Interna telefoner på Sterilcentral

Interna telefoner på Sterilcentral Interna telefoner på Sterilcentral Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Katharina Lindholm, Emma Söderström 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet?

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Helén Graf Leseth, Åsa Jansson. Handledare:

Läs mer

Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara

Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara Sterilteknikerutbildningen 2012-2013 Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Andreas Brunosson Handledare: Maria Hansby Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader och Förråd Ren Oren Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader inom sjukvården Ren Höggradigt ren Steril Avser främst medicinteknisk utrustning och instrument som vi använder inom

Läs mer

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Instrument och sterilteknikerutbildningen 300 YH poäng, Sollefteå Lärcenter, 2011 Författare: Anna-Karin Nilsson Handledare:

Läs mer

Guide för desinfektion och sterilisering

Guide för desinfektion och sterilisering Guide för desinfektion och sterilisering Endast för kliniskt bruk Guiden gäller ResMeds näsmasker AirFit N0/AirFit N0 for Her (benämns gemensamt AirFit N0 i den här guiden) och AirFit N0 Classic vid bruk

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga?

Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga? Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga? VS Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Kajsa Dahlberg 1 Handledare: Maria Hansby SAMMANFATTNING Projektarbete/ Studie

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

Manuella ortopediska kirurgiska instrument instruktioner för skötsel, rengöring, underhåll och sterilisering av instrument från Zimmer.

Manuella ortopediska kirurgiska instrument instruktioner för skötsel, rengöring, underhåll och sterilisering av instrument från Zimmer. 30 december 2013 Till: Ämne: Kirurger, kliniker VIKTIGT MEDDELANDE OM MEDICINTEKNISK PRODUKT Zimmer-referens: FA 2013-01 Berörd produkt: Manuella ortopediska kirurgiska instrument instruktioner för skötsel,

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Guide för desinfektion och sterilisering

Guide för desinfektion och sterilisering Guide för desinfektion och sterilisering Endast för kliniskt bruk Guiden gäller ResMeds näsmask AirFit N0/AirFit N0 for Her vid bruk av flera patienter på sömnlaboratorium, klinik eller sjukhus. Om du

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer Kvalitetssäkring samt egenkontrollprogram

Spol- och diskdesinfektorer Kvalitetssäkring samt egenkontrollprogram Allmänt Instrument och gods för flergångsbruk ska efter användning rengöras och desinfekteras. Desinfektion med fuktig värme vid 90 C i > en minut är den effektivaste, mest ekonomiska samt miljövänligaste

Läs mer

DEL 2. Desinfektion och Sterilisering Disk- och spoldesinfektor Renhetsgrader Förrådshantering

DEL 2. Desinfektion och Sterilisering Disk- och spoldesinfektor Renhetsgrader Förrådshantering DEL 2 Desinfektion och Sterilisering Disk- och spoldesinfektor Renhetsgrader Förrådshantering 2 Definition på renhetsgrader Rent Uppnås genom en process, som avlägsnar främmande material (ex. smuts, organiskt

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Kvalitetssäkring spol- och diskdesinfektorer Anvisning primärvård

Kvalitetssäkring spol- och diskdesinfektorer Anvisning primärvård Sida 1 av 5 Kvalitetssäkring spol- och diskdesinfektorer 161228 Anvisning primärvård Föremål och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning i en värmedesinfektor.

Läs mer

Återanvändning av medicinteknisk utrustning. - Renhetsgrader, rengöring och desinfektion

Återanvändning av medicinteknisk utrustning. - Renhetsgrader, rengöring och desinfektion Återanvändning av medicinteknisk utrustning - Renhetsgrader, rengöring och desinfektion Medicintekniska produkter.. Rena produkter - för ögat synligt rent Höggradigt rena produkter - produkterna har behandlats

Läs mer

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500

Bruksanvisning. Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Bruksanvisning Kirurgiska uppsugningsanordningen SI-1500 Innehåll W&H symboler...3 1. Inledning...4 5 2. Uppackning...6 3. Levererade delar...7 4. Säkerhetsanvisningar...8 5. Beskrivning...9 6. Driftstart

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande (Korrigerande säkerhetsåtgärd) för CORAIL AMT halsprov kirurgiskt instrument

Viktigt säkerhetsmeddelande (Korrigerande säkerhetsåtgärd) för CORAIL AMT halsprov kirurgiskt instrument Viktigt säkerhetsmeddelande (Korrigerande säkerhetsåtgärd) för CORAIL AMT halsprov kirurgiskt instrument Produktnamn CORAIL AMT HALS SEG 125D STD CORAIL AMT HALS SEG 125D KLA CORAIL AMT HALS SEG 135D STD

Läs mer

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin 1 Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Madeleine Haglund Nilsson Handledare: Maria Hansby 2 Sammanfattning

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Anvisning för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer 141203 Anvisning primärvård Föremål och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning i

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.1

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.1 Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Definitioner för olika renhetsgrader och desinfektion, rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen 4.1.1 ISBN 978-91-633-8059-4

Läs mer

Klinisk bearbetning av skärverktyg. Instruktioner för rengöring och sterilisering av sågblad, borrar och fräsar.

Klinisk bearbetning av skärverktyg. Instruktioner för rengöring och sterilisering av sågblad, borrar och fräsar. Klinisk bearbetning av skärverktyg. Instruktioner för rengöring och sterilisering av sågblad, borrar och fräsar. Detaljerade instruktioner för klinisk bearbetning Denna publikation är inte avsedd för distribution

Läs mer

Rengöring och desinfektion i disk- och spoldesinfektorer

Rengöring och desinfektion i disk- och spoldesinfektorer Rengöring och desinfektion i disk- och spoldesinfektorer Bertil Nyström, Trosa (SIS 060925) 2007-05-11 1 Europeiska och internationella (EN ISO) Standarder för spol- och diskdesinfektorer Sex delar: Del

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Version SE_023827 AE Date February 16, 2010. Viktig information. (med rengörings- och steriliseringsinstruktioner)

Version SE_023827 AE Date February 16, 2010. Viktig information. (med rengörings- och steriliseringsinstruktioner) Version SE_023827 AE Date February 16, 2010 Viktig information (med rengörings- och steriliseringsinstruktioner) Version SE_023827 AE Date February 16, 2010 Svenska 44 Förklaring av olika symbolers betydelse

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam )

Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam ) Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam ) Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Nina Sundahl och Maria Fager Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder Kundavtal mellan Sterilcentralen Kungälvs sjukhus och interna/externa kunder Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Marie Johansson och Kerstin Nilsson

Läs mer

Information angående återanvändning av engångsinstrument.

Information angående återanvändning av engångsinstrument. Information angående återanvändning av engångsinstrument. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Claudia O. Danielsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Protokoll för fördesinficering, rengöring och sterilisering

Protokoll för fördesinficering, rengöring och sterilisering Protokoll för fördesinficering, rengöring och sterilisering nycklar Den franska versionen av detta dokument är originaldokumentet. Referens J81000 version V4 och kartnummer RA14FR010D Innehållsförteckning

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument.

Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicintekniska

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Hygienutbildning

Hygienutbildning Hygienutbildning 181120 Sköljen Markera ren/oren sida Dokumentation för disk och spoldesinfektorn. Spoldesinfektor För cirkulationsgods: t.ex. handfat, bäcken, urinflaska, sugflaska Tömning och Renspolning

Läs mer

Guide för desinfektion och sterilisering

Guide för desinfektion och sterilisering Guide för desinfektion och sterilisering Endast för kliniskt bruk Guiden gäller ResMeds helmask AirFit F20/AirTouch F20 vid bruk av flera patienter på sömnlaboratorium, klinik eller sjukhus. Om du är ensam

Läs mer

En Kvalitetssäkrad Process med Medicintekniska Produkter. från Operationsavdelningen till Sterilcentralen. och åter Operationsavdelningen

En Kvalitetssäkrad Process med Medicintekniska Produkter. från Operationsavdelningen till Sterilcentralen. och åter Operationsavdelningen Projektarbete i Instrument och steriltekniker, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, 0 En Kvalitetssäkrad Process med Medicintekniska Produkter från Operationsavdelningen till Sterilcentralen och åter

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Höggradigt rent och ren rutin

Höggradigt rent och ren rutin Höggradigt rent och ren rutin Solklart eller höggradigt förvirrat? Vårdens metoder för att åstadkomma höggradigt rent. Skillnaden mellan spol- och diskdesinfektorer. Annette Willner/ Enhetschef Sterilteknik/Danderyds

Läs mer

BRUKSANVISNING. Omni-Tract Snabbsystem Wishbone Haksystem

BRUKSANVISNING. Omni-Tract Snabbsystem Wishbone Haksystem BRUKSANVISNING Omni-Tract Snabbsystem Wishbone Haksystem ÅTERFÖRSÄLJARE Mediplast AB Box 1004, 212 10 Malmö T 040 671 23 00 - Kundtjänst 020 78 80 35 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 BRUKSANVISNING

Läs mer

Viktigt med handskar Rena händer räddar liv.

Viktigt med handskar Rena händer räddar liv. Viktigt med handskar Rena händer räddar liv. Viktigt med handskar 1 Inledning Handskar ska alltid användas om det finns risk för kontakt med kroppsvätskor. De hindrar händerna från att bli kraftigt nedsmutsade

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (6) Vårdhygien Stockholms län Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i direkt i datorn och därefter sparas samt skickas

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård och tatuering.

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV 1 (7) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn

Läs mer

LOGGBOK. för diskdesinfektorer i. Landstinget i Värmland

LOGGBOK. för diskdesinfektorer i. Landstinget i Värmland Dnr: 10184.10.A1 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Smittskydd Värmland 3 12 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-10-24

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

Rengöring av implantat

Rengöring av implantat Rengöring av implantat -en jämförelse mellan olika rengöringsmedel Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Catharina Löf och Britt Holmgren Handledare: Maria Hansby 1

Läs mer

Revisionsnr: 3 Giltigt t.o.m.:

Revisionsnr: 3 Giltigt t.o.m.: Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-156700 Fastställandedatum: 2018-06-18 Giltigt t.o.m.: 2019-06-18 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo MRB - Vårdhygieniska

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer