PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET"

Transkript

1 LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, Handledare : Maria Hansby

2 Sammanfattning Projektarbete i Instrument - och steriltekniker,300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter 2012 Författare : Pallay Mindana Marceline Antal sidor : 21 Titel : Låneinstrumenthantering på Sterilcentrum Södersjukhuset Handledare : Maria Hansby Datum : Bakgrund År 2007 fick SterilCentrum på Södersjukhuset i uppdrag av Ortopedoperation att omhänderta deras låneinstrument som fokuserar på knä, höft, axel och ryggoperationer. Tjänsten innebär mottagande av låneinstrument från leverantör eller andra sjukhus. Instrumenten rengörs, kontrolleras packas och steriliseras sedan av personalen på SterilCentrum och dagen innan planerad operation transporteras godset vidare till OrtopedOperation. Frågan är om SterilCentrum följer alla krav och standarder samt gällande hanteringsrutiner för låneinstrument? Av vilken anledning används låneinstrument och vilka svårigheter kan förekomma, när det gäller ankomsttid, instrumentlistor, rengöringsproblem och leverantörens support? Syfte Syfte med det här arbete är att ta reda på om rutiner och krav för gällande standarder är kända och efterföljs på SterilCentrum, Södersjukhuset och är processen i alla steg så kvalitetssäkrad att patienten säkerheten inte äventyras. Mål Målet är att med hjälp av dokumentation på SterilCentrum kunna redogöra om rutiner, regler och gällande standarder följer SFVH väsentliga krav. Metod Studien utförs genom kontroll av rutiner på SterilCentrum, genom telefonsamtal med personal på Ortopedoperation samt kontakt med olika leverantörer, bl.a Zimmer, Johnson & Johnson, synthes och några andra sjukhus ( Karolinska Universitet Sjukhuset,neurologi operation, Danderyds sjukhus) Resultat

3 De rutiner och riktlinjer för hur produkter ska hanteras mellan kund och leverantör och mellan kund till kund som finns på SterilCentrum på Södersjukhuset uppfyller kraven och följer de gällande standarderna. Innehållsförteckning Sida 1. Bakgrund Definition av låneinstrument Historik Rengöring, packning och sterilisering Efter sterilisering Retur efter operation Retur till leverantör Problem med låneinstrument Bilder Syfte Mål Metod Resultat Diskussion Källförteckning 15 Bilaga 1 16 Bilaga 2 17 Bilaga 3 18 Bilaga 4 19 Bilaga 5 20 Bilaga 6 21

4 1. BAKGRUND 1.1 Definition av låneinstrument Låneinstrument är en medicinkteknisk produkt som är utlånad, prövad, överlämnad eller hyrd från annan internavdelning eller sjukvårdsinrättning, eller från en leverantör med inriktning på medicintekniska produkter (enligt SOSFS 1993:584 2 definieras i socialstyrelsens författningshandbok.) (6) Låneinstrument inkluderar också implantat och engångsprodukter som levereras med låneinstrument. Marknaden med låneinstrument är en snabbt växande företeelse inom hälso- och sjukvården. Det har tidigare inom det området funnits ytterst lite dokumentation om hantering av dessa instrument för att kunna säkerställa dess kvalitet och säkerhet. Fördelen med låneinstrument är att sjukhusen slipper köpa dyra instrument som inte används kontinuerligt utan oftast enbart till vissa operationer av enskilda patienter och till vissa operationer för enskilda läkare. I samband med låneinstrument får patienten även rätt implantatstorlek, som då också beställs direkt från leverantören. Det kommer ofta olika uppsättningar av instrument som är svåra att rengöra, packa och sterilisera, där leverantörer inte har uppfyllt kraven. År 2007 fick SterilCentrum på Södersjukhuset i uppdrag att ta hand om ortopedoperations låneinstrument som fokuserar på knä, höft, axlar och ryggoperationer. SterilCentrum har ett kvalitetssystem enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem i Hälso-och sjukvård (SOSFS 2005:12). (7) Tjänsten innebär mottagande av instrument från leverantör eller andra sjukhus. Instrumenten rengörs, kontrolleras, packas och steriliseras sedan före transporten till Ortopedoperation. Det krävs utbildad personal för hantering av låneinstrument, samt ett bra samarbete och en fungerande kommunikation mellan Ortopedoperation, leverantör och SterilCentrum. Ovanstående rutiner gäller för checklistor leverantörens funktionskontroller, rengörings- och steriliseringsmetoder (medföljande bruksanvisning). SterilCentrum på Södersjukhuset har därför sex medarbetare och en enhetsledare som ansvarar för leverans av låneinstrumenten: ankomsttid, i förhållande till användandet på operation. tid för rengöring och sterilisering före användandet retur från operation rengöring desinfektion och packning retur till leverantör eller annan brukare.

5 Med hjälp av ett dokument framtaget av Svensk förening för Vårdhygien, finns vägledning om hantering av låneinstrument i form av lag och föreskrifter som anger grundläggande krav så kallade väsentliga krav som produkter måste uppfylla. Dokumentet ska ge stöd i fortlöpande kvalitetsarbetet kring hantering av låneinstrument med följande standarder: Kvalitetssystem SS_EN ISO 9001:2000 och SS_EN ISO 13485:2003 : beskriver hur man bygger upp ett ledningssystem för kvalitet. Processen för ständigt systemförbättring säkerställande av kraven från kunder och att de fylls. Rengöring: SS_EN ISO 17664:2004: Sterilisering av medicintekniska produkter. Information som ska tillhandahållas av tillverkaren för sterilisering av återsteriliserbara produkter. Sterilisering: SS_EN ISO : utgåva : Sterilisering av medicintekniska produkter, generella krav på steriliserings medium samt utveckling, utvärdering och rutinkontroll av steriliseringsprocess. Indikatorer: ISO 11138:2006 : specificerar metoder och krav för biologiska indikator ex.: bacillus stearothermophilus (resistenta mikroorganismer som är placerade i eller på olika material för att bekräfta att en steriliseringsprocess är effektik) för sterilisering av medicintekniskta produkter. Förpackning: SS_EN ISO ,SS 868:2-10: Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras, del 2 : valideringskrav på processer för försegling och hopsättning Historik SterilCentrum på Södersjukhuset ligger på plan -1, långt bort från operationsavdelning. Instrumenten transporteras av försörjningstekniker från operationsavdelningarna till SterilCentrum för rengöring, packning, sterilisering och utlämning till operationsavdelningarna. År 2007 fick SterilCentrum uppdrag från Ortopedoperation att ta hand om deras låneinstrument. En operationskoordinator eller en programansvarig operationssjuksköterska, bokar i samråd med operatören, och bokför beställningen i Excel som skrivs ut varje vecka och placeras i anslagstavla i lånerummet. Informationen har både Ortopedoperation och SterilCentrum tillgång till. Informationen sparas i 1 år som underlag för statistik. Beställda låneinstrument bokförs av beställare och fungerar som en gemensam kommunikation mellan Ortopedoperation och SterilCentrum under hela lånetiden.

6 SterilCentrum har i sina rutiner en överenskommelse med leverantör att låneinstrument ska vara på plats minst 2 arbetsdagar på SterilCentrum innan de ska användas. Antal galler och implantat ska framgå av följesedel samt instrument listor och operationsmanual med bilder ska vara bifogade. Det finns två särskilda rum för arbete med låneinstrument på SterilCentrum. Ett rum för ankommande, transportförpackat gods och ett rum för förvaring av dokumentation och uppackade implantat. Den som för veckan är ansvarig för låneinstrument tar emot dessa vid ankomst och fyller i in- och ut dokumenten samt en checklista. Leverantörens instrumentlistor i original förvaras tillsammans med ovan nämnda dokument i en plastmapp under låneperioden. Bilaga 1 och 2 SterilCentrums rutin. Implantaten packas upp och kontrolleras av en operationssjuksköterska från Ortopedoperation för att säkerställa att rätt implantat har levererats. Ansvaret för implantaten vilar helt på både ortopedoperations personal och företaget. 1.3 Rengöring, Paketering och kontroll Instrumenten rengörs och desinfekteras alltid innan de packas. Instrumenten läggs enligt instrumentlistan i två exemplar (av instrumentlistor från leverantören). Man kontrollerar att instrumenten placeras i rätt yttercontainer som ofta är numrerad och överensstämmer med listan. De instrument som saknar container packas i packskynke, Onestep av märke Kimberly clark, med två dubbla fuktpapper under hela gallret. Blir det ändringar i instrument listan på grund av fel antal instrument eller att artikelnummer inte stämmer, tas nya kopior som sparas på SterilCentrum tills instrumenten kommer tillbaka från operation. Kopior skickas till leverantören för kännedom tillsammans med instrumenten. För att märka låneinstrumentgaller, finns en streckkodkatalog i T-Doc (för Låneinstrument) kopplad till leverantörens namn. Bilaga 3Sterilcentrums rutin. 1.4 Efter Sterilisering Efter sterilisering, ordnar ansvarig personal på sterilcentrum, lånegallren på en transportvagn för respektive ingrepp och en vagn för implantat och all dokumentation från leverantören. Vagnen märks med en förtryckt blankett med följande information antal vagnar namn på instrument och leverantören, operationsdag och datum antal galler/container om implantat finns med Transportdatum. Bilaga 4 Sterilcentrum rutin. De Låneinstrument som används ofta returneras inte till leverantören, i stället förvaras de på SterilCentrums instrumentförråd med märkning Lång låneinstrument tillsammans med

7 implantaten. Ortopedoperationen ringer till SterilCentrum när de behövs. Det är därför viktigt att följa riktlinjer för förrådshantering och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad enligt FYFFE. (4) I sterila förrådet förvaras instrumenten fram till dess att de skall användas och garanteras att patienten får en lämplig produkt. Det är därför viktigt att arbeta aseptiskt vid hantering av dessa steriliserade förpackningar. Instrumenten ska förvaras på slät hylla eller i korgställning. Vid Rengöring av ytor som t.ex bord och hyllor ska alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider användas för snabb torkning av ytor och för att undvika spridning av smittämne. Golven ska rengöras med torr eller fuktig metod. Förpackningar ska inte vara i direkt kontakt med solljus och damm. Temperatur i rummet ska vara grader C, bra ventilation som kontorsrum med övertryck filtrerad tilluft. Det krävs ett kvalitetsäkringssystem som verksamhetsledningen ansvarar för att upprätta och vidhålla för att uppnå ett bra resultat. Alla rutiner ska finnas skriftliga så även för förrådshantering och transport av sterila produkter så att steriliteten bevaras. (FYFFE februari 2008) (4) 1.5 Rutiner efter operationen. De blodiga instrumenten går tillbaka till SterilCentrum för rengöring, därefter knyts gallren till en diskbricka. Instrumenten returneras i T-doc ( en databas som dokumenterarde utförda processerna) på samma sätt som övriga operationsinstrument. Den som är ansvarig för låneinstrumenten har fått information om gallret ska återsteriliseras eller skickas tillbaka till leverantören eller till andra sjukhus. Instrumentgallret läggs efter en kopia på respektive instrumentlista som finns kvar på SterilCentrum och den som kommit i retur från operation. 1.6 Retur av låneinstrument till leverantören Den som är ansvarige för låneinstrument lägger gallret efter listan och packar ner det i ett ytteremballage som finns i lånerummet, med bifogat utbildningsmaterial och instrumentlista. I returen ska också bifogas desinfektionsdokument som är påskrivet både av operationssjuksköterska och den låneansvarige på SterilCentrum (bilaga 5 SterilCentrums rutin). Emballagen förses sedan med postens företagsetiketter som finns bifogat i materialet från leverantören. För de företag som anlitar budfirma, vilken hämtar själv, det finns en avsedd plats i lånerummet där man ställer sådant gods. Slutdokumentera på in- och utdokument och checklistan, originalet av checklistan går till företaget och kopian sparas i avsedd pärm. In och utdokumentet sparas i egen pärm för återlämnade instrument.

8 Det finns 5 huvudleverantör för låneinstrument på sterilcentrum Södersjukhuset, som är färgkodade. Var och en har sina leveransrutiner (som ser ut så här): Strycker märkt med Röd, har postens företagspaket Synthes märkt med Gul, har postens företagspaket Smith & Nephew märkt med Rosa, har också postens företagspaket Zimmer märkt Orange, har egen budfirma, som alltid hämtar och lämnar Tisdag- fredag eller när man ringer. Johnson & Johnson märkt med Ljusblå, egen budfirma, som hämtar när man ringer företaget. 1.7 Problem med låneinstrument: Ett sådant är ansvarsområden, kontakt personer och transport. Ortopedoperations ansvariga sjuksköterska ska ringa till leverantören om implantat inte följer med låneinstrumentet. Den höga arbetsbelastningen på Ortopedoperation försvårar för ansvarig sjuksköterska att komma till SterilCentrum för att kontrollera att rätt implantat har kommit eller om det saknas. Ett problem är att låneinstrument kan levereras direkt till Ortopedoperation utan SterilenCentrums kännedom. Det saknas ibland information om hur instrument ska rengöras, ska tas isär och lådor från leverantör kan vara svåra att hantera, då de ibland kan väga mer än 8 kg. Lådorna kan vara utformade så att de inte passar i beskickningsvagnarna till autoklaverna mm. Vissa instrument kan vara nya och behöver kontrolleras av ansvarig operationssjuksköterska innan gallren läggs. Ett annat problem som kan uppkomma är när fler personer är ansvariga och kommunikationen dem emellan är dåliga som t.ex när den närmast är ledig och inte finns på plats, Vad kan arbetsledningen bidra med för att planeringen inte ska bli lidande i sådana fall? Arbetsbelastningen med låneinstrument är olika tung. Vissa veckor är det fullt program och vissa ingenting alls. Problem är det också, när vissa läkare beställer låneinstrument direkt från leverantören utan att kontakta operationskoordinator, Det blir då total förvirring för ortoped och steril personal.

9 Bilderna visar exempel på problemen, som kan förekomma vid hantering av låneinstrument. Lådor från leverantören är svåra att använda. Lådorna från leverantören är för långa och kan inte läggas i korgar för autoklavering.

10 lådor är för långa och passar inte på besiktningvagnen Galler från leverantören saknas ibland artikelnummer, svårt att koppla ihop med lådorna.

11 Galler efter det att det är lagt av steril personalen i ordning med rätt låda Galler från leverantören som är långa och passar inte i lådorna

12 Galler efter det att det är lagt av steril personal för packning.

13 2. Syfte Syftet med arbetet är att ta reda på om rutiner och kraven för gällande standarder efterföljs? Att förbättra arbetsrutiner där idag finns några problem. 3. Mål Att med hjälp av dokumentation på SterilCentrum kunna redogöra för om rutiner, regler och gällande standarder följer SFVH väsentliga krav. 4. Metod Genom kontroll av rutiner på SterilCentrum, genom telefonsamtal med personal på Ortopedoperation, samt med kontakt med olika företag och sjukhus. 5.Resultat Resultat av undersökningen visar att Sterilcentrum Södersjukhuset följer de krav och standarder gällande låneinstrument hanteringsrutiner och följer SFVH väsentliga krav. De rutiner och riktlinjer för hur produkter ska hanteras mellan kund och leverantör och mellan kund till kund som finns på Sterilcentrum på Södersjukhuset uppfyller kraven och följer

14 standarder. Det finns tillräcklig dokumentation som säkerställer att kvalitet och säkerhet dokumenteras. Förrådshållning FYFFE BOV Sterilcentrum Temperatur 10-30C C C Solljus ej direkt ej direkt ej direkt fönster Inga fönster Inga fönster inga fönster Rengöring Ledning för kvalitetssäkring Alkoholbaserat yttdesinfektion med tensider systematiskt kvalitetsarbete med rutiner Riktlinjer för låneinstrumen t Alkoholbasera t Yttdesinfektion Med tensider Systematiskt Kvalitetsarbete med rutiner Ankomst Instrument på plats 2 dagar före operation Alkoholbaserat ytdesinfektion med tensider Systematiskt kvalitetets arbete med rutiner SFVH Sterilcentrum Instrument på Steril Centrum 2 dagar före operation Desinfektion desinfektion 1 min 90 C separata avställningsytor, orent/rent gods Kontroll, packning packskynke, påse, container galler mindre än 8 kg desinfektion 1 min 90 C separata avställningsytor, orent/rent gods packskynke, påse, container galler mindre än 8 kg Sterilisering 134 C, 4 till 7 min 134C, 4 till 7 min Rent rum för utlastning av sterila gods Utrymme för autoklaven Rent rum för utlastning av sterila gods Utrymme för autoklaven Rent rum för utlastning av sterila gods Utrymme för autoklaven

15 6.Diskussion Det fortfarande uppstår visa problem med låneinstruments hanteringsrutiner även om SterilCentrum följer rutiner och standarden. Instrument som är svåra att ta isär när man ska diska dem, containrar från leverantörer som är svåra att använda och inte går att lasta på någon besiktningsvagn. Det krävs mycket tid med dem tunga gallren,,instrument på dem ofta måste delas upp för att dem väger mer än 8 kg, och det tar också lång tid att packa om på galler, då lådorna inte passar beskiktningsvagnen. Nackdel med låneinstrument är att det inte går att lägga dem i spårbarhetsystemet, T-doc. Man kopierar listor varje gång man får instrument på SterilCentrum. Visa låneinstrumentleverantörer är belägna utanför Stockholm. Därför kan det bli lite problem med leverans, då förare inte kan lämna gods på rätt plats. Att operatören beställer instrumenten direkt från firman utan att kontakta ansvarig operation koordinator förvirrar alla inblandade. I övrigt fungerar samarbete mellan ortoped operationen och Sterilcentrum.

16 7. Litteraturförteckning 1.Rutin material SterilCentrum Södersjukhuset. 2.Svensk förening för Vårdhygien. Hemsida. Arbetsgrupp för låneinstrument ( LIS ) våren 2006-hösten Arbetsgrupp BOV, Svensk förening för Vårdhygien. Byggegenskap och vårdhygien, vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnationer samt renovering av lokaler. BOV ISBN Arbetsgrupp FYFFE, Svensk för förening för vårdhygien. Förrådshantering och transport av medicinska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso och tandvård: FYFFE: Svensk Förening för vårdhygien SFVH Riktlinjer för Låneinstrument, Arbetsgruppen LIS Socialstyrelsen författnings handbok (SOS FS) 7.Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem i Hälso-och sjukvård (SOSFS 2005:12).

17 Billaga 1 Exempel av dessa är en checklista som följs vid ankomst av Exempel på In/Utdokument: gods JOHNSON&JOHNSON INSTRUMENT TYP Operationsdag: Ankomstdatum: Antal galler: Implantat antal kolli: Får gå i retur Datum: Packat och klart Datum: Namn:

18

19

20 Bilaga 5 DOKUMENTATION vid återsändning av lånegaller Instrumenten är rengjorda i godkänd diskdesinfektor enligt SS-EN ISO samt kontrollerade. Instrumenten är ej autoklaverade före returnering till leverantören. Detta med hänvisning till ovan samt tidigare överenskommelse mellan leverantörer och SFVH (Svensk Förening för Vårdhygien) Funktionskontrollerade Instrumenten stämmer enligt leverantörens lista Datum:.. Underskrift:. Operationssjuksköterska, Ortopedoperation Datum:.. Underskrift Ansvarig låneinstrument, SterilCentrum

21

22

23

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN?

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Sara Skogersson, Katarina Wisbrant Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Tomas Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Smittskydd Värmland Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterska Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska

Läs mer

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader och Förråd Ren Oren Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader inom sjukvården Ren Höggradigt ren Steril Avser främst medicinteknisk utrustning och instrument som vi använder inom

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden,

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, helensorliden1@hotmail.com Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets art: Projekt instrument-

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras?

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Marie-Louise Hjalmarsson och Ia Mälman Handledare: Maria Hansby. 0 Författare:

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument med checklista

Riktlinje för låneinstrument med checklista Riktlinje för låneinstrument med checklista Västerås SFVH 19 april 2016 Mari Banck Historik Projekt - Riktlinje för låneinstrument Projekttid Start: våren 2006 Klar: hösten 2007 Uppdragsgivare SFVH - Svensk

Läs mer

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad.

Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad. Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad. Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Norlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg AFFE FASTER -FYFFE Förrådshållning och transport av MTP med specificerad renhetsgrad

Läs mer

Instrument Containrar kontra Packskynken

Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lena-Marie Lundberg Handledare: Maria Hansby 0 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING?

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Maria Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson

Läs mer

Sterilteknisk verksamhet. Kundhandbok

Sterilteknisk verksamhet. Kundhandbok Sterilteknisk verksamhet Kundhandbok Februari 2018 Sterilteknik... 1 1 Sterilteknik... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilteknik (länsgemensamt)... 3 2 Steriltekniska enheter... 3 2.1 Sterilteknisk enhet,

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Steffenburg och Mathias Thelén Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Visuellt rena femur raspar

Visuellt rena femur raspar Visuellt rena femur raspar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Mattias Thollin & Ylva Thollin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Produktkrav. Steriltekniska enheten behöver följande uppgifter för att kunna förse Er med sterila produkter av hög kvalitet.

Produktkrav. Steriltekniska enheten behöver följande uppgifter för att kunna förse Er med sterila produkter av hög kvalitet. Produktkrav Steriltekniska enheten behöver följande uppgifter för att kunna förse Er med sterila produkter av hög kvalitet. Produktens namn: Tillverkarens Produktens namn 1 : Ert önskemål på sterilförpackningen.

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker; MYHFS

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

En standard inom den tekniska kommittén SIS/TK 349 Rengöring, desinfektion och sterilisering

En standard inom den tekniska kommittén SIS/TK 349 Rengöring, desinfektion och sterilisering 1 SS 8760015-2017 Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg En standard inom den tekniska kommittén

Läs mer

Sterilteknisk verksamhet. Kundhandbok

Sterilteknisk verksamhet. Kundhandbok Sterilteknisk verksamhet Kundhandbok 2019 1 Sterilteknik 1.1 Organisation Områdesdirektör, Regionledningsförvaltningen tfn 073-271 31 65 Peter Löthman 1.2 Sterilteknik (länsgemensamt) Verksamhetschef tfn

Läs mer

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (6) Vårdhygien Stockholms län Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i direkt i datorn och därefter sparas samt skickas

Läs mer

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader och Förråd Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Steril medicinteknisk produkt En medicinteknisk produkt får märkas med ordet steril eller symbolen STERILE när sannolikheten att en livskraftig

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK ISBN 978-91-633-8059-4 2(6) 1 INLEDNING Enligt Hälso- och

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (5) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt mailas in till

Läs mer

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder Kundavtal mellan Sterilcentralen Kungälvs sjukhus och interna/externa kunder Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Marie Johansson och Kerstin Nilsson

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Skånes universitetssjukvård

Skånes universitetssjukvård SS 8760015 Grundläggande krav för transport, lagerhållning och hantering av sterila medicintekniska produkter avsedda för användning inom vård och omsorg SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

SOSFS 2005:26 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:26 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:26 (M) och allmänna råd Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE

ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE Riktlinjer och rekommendationer för ett aseptiskt arbetssätt på Sterilteknisk enhet. Syftet är att höja kompetensen, öka medvetenheten samt säkerställa

Läs mer

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Eva Olsson Gallin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Interna telefoner på Sterilcentral

Interna telefoner på Sterilcentral Interna telefoner på Sterilcentral Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Katharina Lindholm, Emma Söderström 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Styrelsen. Svensk Förening för Vårdhygien. Mari Banck (Sekr.) mari.banck@liv.se, Steriltekniska avdelningen, Centralsjukhuset Karlstad

Styrelsen. Svensk Förening för Vårdhygien. Mari Banck (Sekr.) mari.banck@liv.se, Steriltekniska avdelningen, Centralsjukhuset Karlstad SFVH Styrelsen Svensk Förening för Vårdhygien Mari Banck (Sekr.) mari.banck@liv.se, Steriltekniska avdelningen, Centralsjukhuset Karlstad Jeanette Charpentier jeanette.charpentier@mmm.com Health Care divisionen,

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Vårdgivare inom vård- och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang

Läs mer

Miljökontroll i ett sterilförråd

Miljökontroll i ett sterilförråd Miljökontroll i ett sterilförråd Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Åsa Ekeljung Handledare:Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS Antikens instrument London 1666 Regelverk Ansvar Brukare -Diskdesinfektor -Autoklav -Förpackningar -Förråd

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning

Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning Hej Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning Lite om oss Varför är det viktigt med vårdhygien idag kanske viktigare än tidigare? Ni är viktiga Juni 2015 Maj 2015 Basala hygienrutiner

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Christina Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Vårdhygienisk checklista för externa vårdgivare

Vårdhygienisk checklista för externa vårdgivare Datum: 2018-05-21 Ansvarig: Erik Sturegård Vårdhygienisk checklista för externa vårdgivare VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR Vårdhygieniska aspekter... 3 Del 1 Basala hygienrutiner... 3 Arbetskläder, skyddsutrustning,

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

Direktiv. Medicinteknisk utrustning för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter. Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinsk utrustning Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Målgrupp: Giltig fr.o.m. 2015-09-01 Utvärderas

Läs mer

Vårdhandboken Lokal anvisning (tillägg till Vårdhandboken/Desinfektion)

Vårdhandboken Lokal anvisning (tillägg till Vårdhandboken/Desinfektion) Vårdhandboken Lokal anvisning (tillägg till Vårdhandboken/Desinfektion) Dokumentnamn Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Giltig fr o m 2009-04-30 Ersätter Ny Sida 1(6) Revideras 2013-04-30

Läs mer

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Erica Lidholm, Åsa Barkenfelt Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 5 Dokumentets namn Riktlinje Blodtransfusion Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2010-08-10 Reviderad 2014-03-17 RIKTLINJE BLODTRANSFUSION

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS Riktlinje 2/ Avvikelser LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS Författningar

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter

för hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Sökord i diariet: Medicinteknisk utrustning Målgrupp: Verksamhet Diarienummer: VON F 2017/00355 003 Fastställd: 2010-11-01

Läs mer

Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor

Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor Godkänt av MAS i: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik Skapad av: Hygiensjuksköterskor i samråd med ansvarig hygienläkare i Region Västernorrland 1 av 6 Bakgrund Desinfektion

Läs mer

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik

Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik Nysams utvecklingsgrupp för sterilteknik SFVH Steriltekniska sektionens studiedagar 2014 Copyright 2012, Helseplan Nysam AB 1 Det vi inte vet, det tar vi reda på men hur då? och vadå? Copyright 2012, Helseplan

Läs mer

Kvalitet och säkerhet vid framställning av tandtekniska arbeten

Kvalitet och säkerhet vid framställning av tandtekniska arbeten Kvalitet och säkerhet vid framställning av tandtekniska arbeten Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Sterilcentralens Ledning-organisation

Sterilcentralens Ledning-organisation 2017-03-31 31414 1 (6) ens Ledning-organisation Sammanfattning Dokument som berör sterilcentralens ledning-organisation som en del i kliniken MIT. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar...

Läs mer

Förrådshantering. Hur bevara renhetsgrader av lagrat material?

Förrådshantering. Hur bevara renhetsgrader av lagrat material? Förrådshantering Hur bevara renhetsgrader av lagrat material? Renhetsgrader, definitioner Rena produkter för ögat synligt rena produkter som används mot hel hud Höggradigt rena produkter produkter som

Läs mer

Information angående återanvändning av engångsinstrument.

Information angående återanvändning av engångsinstrument. Information angående återanvändning av engångsinstrument. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Claudia O. Danielsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA Foto: Gunnar Nestor Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: DIANA TÖRNVALL Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Riktlinje Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Värmedesinfektion Föremål och instrument som är avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2001:8 (M) Allmänna råd Försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

LOGGBOK. för spoldesinfektor i. Landstinget i Värmland

LOGGBOK. för spoldesinfektor i. Landstinget i Värmland Dnr: 10185.10.A1 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Smittskydd Värmland 3 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-10-24

Läs mer

Egenkontroll hygien för undersköterskor och vårdbiträden

Egenkontroll hygien för undersköterskor och vårdbiträden Egenkontroll hygien för undersköterskor och vårdbiträden Vårdgivare inom vård- och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Godsmottagning och interntransport

Läkemedelsförsörjning - Godsmottagning och interntransport Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-53197 Fastställandedatum: 2018-11-29 Giltigt t.o.m.: 2019-11-29 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering (Tuula Cammersand) Sarah Sim, projektledare SIS, MSc, PhD SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter,

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer