Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?"

Transkript

1 Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson och Katharina Johansson Handledare: Maria Hansby

2 Sammanfattning Projektarbete i Instrument- och steriltekniker, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Lena Nilsson Antal sidor : 16 Katharina Johansson Titel: Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Handledare: Maria Hansby Datum: Inledning: Sterilcentralen i Karlskrona är stängd från fredag kl till söndag kl Denna studie görs för att se om instrumenten har bibehållen renhetsgrad efter 39 timmar. Under 2 studietillfällen observerades personalens aktivitet i instrumentcentralen där instrumenten är placerade under plastemballage. Det noterades bland annat hur många gånger man gått till och från instrumentcentralen, och personalens kontakt med instrumenten det vill säga plockning bland instrument/gods. Efter 39 timmar togs odling med TGEA-plattor på 5 instrument bland olika galler och 2 styckpackade instrument/gods. Syfte Att säkerställa arbetsrutin för hantering av instrument/gods som efter rengöring och desinfektionsprocess blir omhändertagen först efter 39 timmar. Mål Ta reda på bioburden på instrumenten efter 39 timmar under plastemballage och på så sätt klargöra om instrumenten fortfarande har bibehållen renhetsgrad. Utifrån detta ämnar man skapa underlag som kan ligga till grund för arbetsrutin för hantering av instrument/gods som efter rengöring och desinfektion får stå under plastemballage upp till 39 timmar innan omhändertagandet. Metod Litteraturstudier, observation för att fastställa personalens rörelse, kontroll av luftfuktighet samt odling med TGEA-plattor för att se om det finns några mikroorganismer med tillväxt på instrumentytan. 2

3 Innehållsförteckning Sida Inledning 2 Bakgrund 4 Syfte och Mål 6 Metod 7 Resultat 9 Diskussion 13 Källförteckning 16 3

4 Bakgrund På operationsavdelningen vid Blekinge-sjukhuset i Karlskrona bedrivs akut kirurgi dygnet runt. Sterilcentralen har öppet måndag-torsdag 7-19 och fredag 7-16 samt söndag Lördag stängt. Sterilcentralen ligger i anslutning till operationsavdelningen. Instrumenten rengörs och desinfekteras på operationsavdelningen och därefter sker transport med hiss till sterilcentralen. Där sker okulärbesiktning av instrument. Instrumenten smörjs, funktionstestas och kontrolleras att de inte är skadade eller missfärgade. Skadade eller missfärgade instrument byts ut mot nya instrument. Därefter förpackas och steriliseras instrumenten. Instrument, från operationsavdelningen, som inte har blivit omhändertagna till fredag eftermiddag får stå till söndag morgon, övertäckta med plastemballage, i instrumentcentralen. En förutsättning för att godset ska bli sterilt i steriliseringsprocess är att det genomgått en validerad rengörings och desinfektionsprocess, enligt standard SS EN ISO för diskdesinfektor. Därefter processas godset i en validerad steriliseringsprocess i ångautoklav, enligt standarderna SS EN ISO för ångautoklaver. För värmekänsligt gods används lågtemperatur-sterilisator till exempel Sterrad. I dessa processer sker avdödning av mikroorganismer och sporer. Definitioner på renhetsnivå Rent: För ögat synligt rent. Föremål kan användas på hel hud. Höggradigt rent: Föremålet är fritt från sjukdomsalstrande mikroorganismer. Föremål som är höggradigt rena används på skadad hud eller intakta slemhinnor. Sterilt: Föremålet är fritt från levande mikroorganismer. Sterila produkter används när hud eller slemhinna penetreras. Definitioner på processer Rengöring: Process som avlägsnar främmande material t ex smuts, organiskt material och mikroorganismer från föremål eller hud. Desinfektion: Process som minskar antalet patogena mikroorganismer, däremot inte sporer, vissa endotoxiner och prioner, till en nivå som inte är skadlig för hälsan. Desinfektionsprocessen skall avlägsna allt biologiskt material upp till en nivå av 99,9%. Sterilisation: Process som avdödar alla mikroorganismer, även sporer 1, dock inte prioner. 1 Godkänd rengöring Sterilisationsprocessens 4 steg Maria Hansby 4

5 Eftersom det bedrivs jourverksamhet och akut kirurgi vid Blekingesjukhuset, förekommer aktivitet av personal hela dygnet. På operationsavdelningen finns ett avsett rum där man hanterar instrument på jourtid.(fig. 1). I instrumentcentralen finns även en autoklav och förpackningsmaterial. Här ställs instrument på vagnar efter rengöring och desinfektionsprocessen. Personalen plockar bland dessa instrument för att kunna iordningställa, packa och sterilisera instrument. Denna studie görs för att undersöka om den aktivitet som utförs på/kring instrument/gods påverkar renhetsgraden på instrument/gods som är rengjorda och desinfekterade och står under plastemballage upp till 39 timmar innan omhändertagandet. Frågeställning för denna studie är därmed: Påverkas renhetsgraden på instrument/gods som står under plastemballage upp till 39 timmar innan omhändertagandet? Fig 1. Instrumentcentral på Central-operation i Karlskrona 5

6 Syfte Att säkerställa arbetsrutin för hantering instrument/gods som efter rengöring och desinfektionsprocess blir omhändertagen först efter 39 timmar. Mål Ta reda på bioburden på instrument/gods efter 39 timmar under plastemballage, och på så sätt klargöra om instrument/gods fortfarande har bibehållen renhetsgrad. Utifrån detta är målsättningen att skapa underlag som kan ligga till grund för arbetsrutin för hantering av instrument/gods som efter rengöring och desinfektion får stå under plastemballage upp till 39 timmar innan omhändertagandet. 6

7 Metod Odling med TGEA-platta (tripton, glucos, extract agar) 60 mm i diameter, på instrument i galler som genomgått en godkänd rengörings och desinfektionsprocess. Instrument/gods som ingått i studien har varit övertäckta med plastemballage i instrumentcentralen på operationsavdelningen upp till 39 timmar efter rengöring och desinfektion. Eftersom det bedrivs jourverksamhet dygnet runt kommer instrument/gods att stå olika länge på instrumentcentralen. Under studietillfället observerades personalens aktivitet i instrumentcentralen. Följande aktiviteter observerades: gått till och från instrumentcentralen Plockat bland galler/sätter dit nya galler Avsynar och packar galler Plockat upp varor (plattor och skruvar) Startar autoklavprocess Detta gjordes för att se hur mycket aktivitet det är i instrumentcentralen, under tiden som instrument/gods står där. Vid provtagningstillfällena spritavtorkades bordet där instrumentgallret/godset ställdes för odling. Före det att odlingen utfördes, desinfekterades händerna med handsprit. Odlingarna utfördes på 5 st galler, i vart och ett av dessa användes 5 st TGEA-plattor = 25st TGEA-plattor 5st olika TGEA-plattor trycktes mot instrumentet i 10sec på 5st olika ställen i gallret. En i varje hörn och en i mitten.(fig 2) Dessutom togs prov med 2st TGEA-plattor på 2 olika styckinstrument/gods. Här användes 1st TGEA-platta på varje instrument/gods. Totalt användes 27st TGEA-plattor vid varje odlingstillfälle. Fig 2. Illustrerar exempel på vilka delar av instrumentgallren där prov togs för vidare odling på TGEA-plattor. 7

8 Odlingen utfördes vid 2 olika tillfällen. 1:a odlingstillfället utfördes den :a odlingstillfället utfördes den Odlingarna placerades i ett stängt mörkt rum, där ingen personal befann sig under veckan. Vid första studietillfället var luftfuktigheten relativt låg (ca 50% ) 18 grader och mulet. Vid andra studietillfället var luftfuktigheten hög (ca 80%) 26 grader och sol. Luftfuktigheten avlästes på en hygrometer vid odlingstillfällena. Normal luftfuktighet ute är ca 60%. 2 Efter en vecka avlästes TGEA-plattorna tillsammans med hygiensjuksköterskan på sjukhuset. Vid avläsningen mäts i antal CFU (colony forming units) och storlek på kolonierna. Fig 3 Bild på TGEA-platta 2 SMHI (statens metrologiska hydrologiska institut) 8

9 Resultat Vid första odlingstillfället visade det bakterietillväxt i 3 utav gallren. För att säkert veta vilken typ/typer av bakteriekolonier det rörde sig om krävs dock vidare studier. Galler 1: Spolsystem. Visade 1 rund vit koloni 0,5 cm (diameter). Gallret sattes i instrumentcentralen fredag kl Galler 2: Ortopediskt grundgaller. Visade 1 rund gul koloni 0,5 cm (diameter). Gallret sattes i instrumentcentralen, utan övertäckande plast lördag kl Galler 3: MS 30. Visade 1 rund orange koloni 0,2 cm (diameter). Gallret sattes i instrumentcentralen lördag kl Galler 4: Rektoskopigaller. Visade ingen bakterieväxt, i detta galler har personalen plockat i efter rengöring och desinfektionsprocessen, eftersom det var ett instrument i gallret som inte fungerade. Gallret sattes i instrumentcentralen lördag kl Galler 5: Borr power drive. Visade ingen bakterieväxt. Gallret sattes i instrumentcentralen fredag kl Styckinstrumenten som odling togs på: Lamphandtag och cementspruta. Visade ingen bakterieväxt. Styckinstrumenten sattes i instrumentcentralen fredag kl

10 Galler 1. Spolsystem. 1 rund vit koloni 0,5 cm i diameter. Galler 2. Ortopediskt grundgaller.1 rund gul koloni 0,5 cm i diameter. Galler 3. MS 30 Ortopediska instrument. 1 rund orange koloni 0,2 cm i diameter. Fig 4. Odling från galler Under studietillfället: Gick personalen till och från instrumentcentralen 21 gånger. Plockade i galler 1 gång Kör autoklav 3 gånger Avsynar och packar galler 0 gånger Plockat upp varor (plattor och skruvar) 1gång 10

11 Vid andra odlingstillfället visade det bakterietillväxt på ett av styckinstrument/gods, däremot ingen bakterieväxt i gallren. Galler 1: Ventrikelgaller. Visade ingen bakterieväxt. Sattes i instrumentcentralen fredag kl Galler 2: Borr. Visade ingen bakterieväxt. Sattes i instrumentcentralen fredag kl Galler 3: Instrumentlåda Twin Hook. Visade ingen bakterieväxt. Sattes i instrumentcentralen fredag kl Galler 4: Handkirurgigaller. Visade ingen bakterieväxt. Sattes i instrumentcentralen lördag kl Galler 5: Sectio. Visade ingen bakterieväxt. Sattes i instrumentcentralen lördag kl Styckinstrument/gods som användes: Magnetmatta. Visade ingen växt. Sattes i instrumentcentralen fredag kl Handfat, (fig 5) visade bakterietillväxt av 1 stor koloni, som täcker ¼ av odlingsplattan. Sattes i instrumentcentralen lördag kl (fig 6) 11

12 Figur 5. Odlingen togs inuti handfatet. Fig 6. Odling från handfat 1 koloni som täcker ¼ av odlingsplattan. Under studietillfället: Gick personal till och från instrumentcentralen 15 gånger Plockade i galler 0 gånger Kör autoklav 3 gånger Avsynar och packar galler 0 gånger. Plockat upp varor (plattor och skruvar) 1 gång 12

13 Diskussion Vi noterade att det fanns skillnader vid de två studietillfällena, t ex hur många gånger personalen gick till och från instrumentcentralen. Vid första studietillfället befann man sig 21 gånger i instrumentcentralen, vid andra studietillfället befann sig 15 gånger i instrumentcentralen. Vid första studietillfället var luftfuktigheten relativt låg (ca 50% ) 18 grader och mulet. Vid andra studietillfället var luftfuktigheten hög (ca 80%) 26 grader och sol. Luftfuktigheten avlästes på en hygrometer vid odlingstillfällena. Normal luftfuktighet ute är ca 60%. 3 Enligt FYFFE (dokumentet lagerhållning och transport av medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad till och inom hälso- sjuk- och tandvård) bör luftfuktigheten ligga mellan 30-70%. 4 Tabell.1 Relativ fuktighet risk för mögel Under 75% ingen risk Mellan 75-85% liten risk Mellan 85-95% medel risk Över 95% hög risk 5 3 SMHI (statens metrologiska hydrologiska institut) 4 FYFFE

14 Första studietillfället Vid första studietillfället visade det växt av bakterier på 3 galler utav 5. Troligtvis våra vanligaste hudbakterier, för att säkert veta vilken typ/typer av bakteriekolonier det rörde sig om krävs dock vidare studier. Noteras bör att man plockade runt bland instrumenten på ett av gallren, på detta galler fanns ingen bakterieväxt. Rutinerna för basal handhygien har vid detta tillfälle troligtvis följts. På 3 av gallren fanns däremot växt av bakterie. En av anledningarna kan vara att man troligtvis inte följt rutinerna för den basala handhygienen. Spritade man händerna när man plockade ut instrument/godset ur diskdesinfektorn? Eller kom det från de aktiviteter, som enligt våra noteringar, var fler vid första studietillfället. Dessutom var personalen och plockade i ett av gallren, kan det ha ramlat ner bakterier från t ex armarna? Normalflora innehåller vissa hudbakterier som är bra för vår hud till exempel grampositiva bakterier, streptokocker, staffylokocker och entorokocker. 6 Dessa gör ingen skada om de inte hamnar på fel ställe t ex vid en protesinsättning 7. För att erhålla optimala förutsättningar för steriliseringsprocessen så ska godset var höggradigt rent, vilket det inte var vid det första tillfället i 3 av gallren och därför skulle dessa ha genomgått en rengöring och desinfektionsprocess igen. Andra studietillfället Vid andra studietillfället visade det ingen bakterie växt på något av gallren, men vid detta tillfälle förekom det troligtvis mögelbakterier på ett styckpackat gods (handfat). För att säkert veta vilken typ/typer av bakteriekolonier det rörde sig om krävs dock vidare studier. Varifrån bakterierna kom, kan man bara spekulera i. Kom detta från personalen som inte följt de basala hygienrutinerna? Eller kan det bero på den höga luftfuktigheten? Kan det bero på att handfatet var blött när det plockades ut ur diskdesinfektorn? Är det blött kan det växa mögelbakterier. Har instrumenten svalnat av innan plast läggs på? Det bildas kondens under plasten om inte instrumenten är avsvalnade. Ytterligare frågor som man kan ställa är om föroreningen kom från personal som plockat bland bruna kartonger? De bruna kartongerna används som transportförpackning till fabrikssterila varor. Eftersom man ibland måste fylla på artiklar som tar slut, är personalen och plockar upp ur dessa, då används kanske inte plastförkläde och handskar. Den basala handhygienen måste följas före och efter hantering av bruna kartonger. ALLA bruna kartonger bär mögelsporer. De ska inte finnas på en operationsavdelning 8. 6 www. vardhandboken.se 7 Staffylokocker.se 8 Projekt engagemang Anders ahlgren 14

15 Utifrån vår studie: Föreslår vi att skapa arbetsrutin för att säkerställa hantering av instrument/gods som får stå upp till 39 timmar innan omhändertagandet. Följande ska ligga till grund för detta: Följ basala hygienrutiner Sprita händerna innan man tar ut godset ur diskdesinfektorn. Se till att godset är torrt. Enligt standard EN ISO (återanvändning av medicintekniska produkter) måste instrument/gods genomgått en validerad rengöring och desinfektionsprocess. Trots att detta följts så fann vi att gallren var kontaminerade. Med detta som grund föreslår vi: Är godset inte torrt efter processen, förläng torktiden i diskdesinfektorn! Godset ska vara avsvalnat innan man täcker det med plast, annars finns risk för kondensbildning. Tar man ut godset ur diskdesinfektorn, innan det är avsvalnat kan man lägga ett rent packskynke runt instrumentgallret, så det inte bildas kondens. Ersätt flergångshandfat med engångshandfat, så slipper man problemet med hantering av handfat, som lätt samlar på sig vatten. Ta odlingar med jämna mellanrum för att säkerställa att renhetsgraden av instrument/gods bibehålls upp till 39 timmar. Vi anser även att vid hantering av bruna kartonger ska dessa hanteras som smutsigt. Använd skyddsförkläde och gärna handskar, tänk på handhygienen, detta på grund av risken med mögelsporer. Dessa växer till sig när de kommer i gynnsam miljö till exempel hög luftfuktighet eller kondensbildning. Avslutningsvis: Kan man låta de desinfekterade instrumenten/godset stå 39 timmar utan att renhetsgraden påverkas? Både ja och nej. Renhetsgraden påverkas om man inte följer de basala hygienrutinerna. Under gynnsamma förhållanden kan bakterierna växa till sig. För att instrument/gods fortfarande ska vara höggradigt rent, ska det rengöras och desinfekteras om. Ta odlingar med jämna mellanrum för att säkerställa att renhetsgraden av instrument/gods bibehålls upp till 39 timmar. 15

16 Källförteckning: 1. Hansby, Maria Godkänd rengöring, sterilisationsprocessen 4 steg Föreläsning i Södertälje ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. Ahlgren, Anders Projekt engagemang Föreläsning i Malmö ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. ( ) 8.SS EN ISO Standard för ångautoklav 9.SS EN ISO/TS Vägledning Standard för ångautoklav 10.SS EN ISO Standard för diskdesinfektor 11.SS EN ISO Standard för återanvändande av medicintekniska produkter Muntliga källor: 12. Karlsson, Therese, hygiensjuksköterska på Blekingesjukhuset. Träffat Therese vid 4 olika tillfällen. 2 träffar för planering av projektarbete och träffar vid avläsning av odlingsplattor och Wallgren, Anna-Karin mikrobiolog/substrat. Träffat Anna-Karin vid 2 tillfällen och Pettersson, Bo, ingenjör/substrat. Träffat Bo vid 1 tillfälle Dahlberg, Pia, avdelningschef Växjö Steriltekniska enhet. Träffat Pia under v under praktik. Tack Maria Hansby för handledning och ett stort tack till alla andra som hjälpt oss med projektarbetet! Vid kontakt med författarna, 16

17 17

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN?

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Sara Skogersson, Katarina Wisbrant Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Steffenburg och Mathias Thelén Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

Interna telefoner på Sterilcentral

Interna telefoner på Sterilcentral Interna telefoner på Sterilcentral Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Katharina Lindholm, Emma Söderström 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterska Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska

Läs mer

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden,

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, helensorliden1@hotmail.com Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets art: Projekt instrument-

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Christina Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg AFFE FASTER -FYFFE Förrådshållning och transport av MTP med specificerad renhetsgrad

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Tomas Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Smittskydd Värmland Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader och Förråd Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Steril medicinteknisk produkt En medicinteknisk produkt får märkas med ordet steril eller symbolen STERILE när sannolikheten att en livskraftig

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Joanna Olsson och Katarina Andersson Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.1

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.1 Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Definitioner för olika renhetsgrader och desinfektion, rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen 4.1.1 ISBN 978-91-633-8059-4

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING?

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Maria Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Instrument Containrar kontra Packskynken

Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lena-Marie Lundberg Handledare: Maria Hansby 0 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska

Basala hygienrutiner när, var, hur och varför. Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner när, var, hur och varför Camilla Artinger Hygiensjuksköterska Basala hygienrutiner Indirekt kontaktsmitta Händer Kläder Föremål Från vårdtagare till nästa vårdtagare Bristande basal

Läs mer

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara

Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara Sterilteknikerutbildningen 2012-2013 Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Andreas Brunosson Handledare: Maria Hansby Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Erica Lidholm, Åsa Barkenfelt Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA Foto: Gunnar Nestor Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: DIANA TÖRNVALL Handledare: Maria Hansby

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

Miljökontroll i ett sterilförråd

Miljökontroll i ett sterilförråd Miljökontroll i ett sterilförråd Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Åsa Ekeljung Handledare:Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sårvård Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik Utredning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder Kundavtal mellan Sterilcentralen Kungälvs sjukhus och interna/externa kunder Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Marie Johansson och Kerstin Nilsson

Läs mer

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS Antikens instrument London 1666 Regelverk Ansvar Brukare -Diskdesinfektor -Autoklav -Förpackningar -Förråd

Läs mer

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Instrument och sterilteknikerutbildningen 300 YH poäng, Sollefteå Lärcenter, 2011 Författare: Anna-Karin Nilsson Handledare:

Läs mer

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet?

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Helén Graf Leseth, Åsa Jansson. Handledare:

Läs mer

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin 1 Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Madeleine Haglund Nilsson Handledare: Maria Hansby 2 Sammanfattning

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Diskprocess med väteperoxid

Diskprocess med väteperoxid Diskprocess med väteperoxid Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Camilla Hörman, Eva-Lena Persson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Utarbetat av Vårdhygien 2010 Uppdaterad 2015 Tre enkla åtgärder för att förebygga smittspridning/vårdrelaterade infektioner Basala

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN ISBN 978-91-633-8059-4 2(13) 1 INLEDNING I Sverige har er, d.v.s. automatiska apparater

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

Hygienkonferens våren 2012

Hygienkonferens våren 2012 Hygienkonferens våren 2012 Program Strama - vad har det med vårdhygien att göra? Astrid Danielsson Tvätt - hur hanteras ren och smutsig tvätt? Marianne Janson Förråd - hur hanteras förrådet och varorna?

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2

Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 Tillsynsprojekt Piercing och Tatuering 2012 Rapport nr: 2 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 2 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200,

Läs mer

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete

Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Basala hygienrutiner Rätt klädd i patientnära och vårdrelaterat arbete Vårdhygien 2016 Socialstyrelsens föreskrifter 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg 1 januari 2016 trädde en ny föreskrift om Basal

Läs mer

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras?

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Marie-Louise Hjalmarsson och Ia Mälman Handledare: Maria Hansby. 0 Författare:

Läs mer

Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten

Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten Folktandvårdens hygienutvecklingsarbeten 2006-07 Hygieninstruktioner på intranätet Hygieniska sfären stänksfären i behandlingsrummet Checklista för behandlingsrum Basala hygienrutiner - Klädregler Basala

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

Handbok för Hälso- och sjukvård

Handbok för Hälso- och sjukvård Dokumentnamn Hygienrutiner för folktandvården Giltig fr o m 2005-12-01 Ersätter 2002-11-15 Sida 1(10) Revideras 2006-12-01 Framtaget av Metodkommittén Antaget av Hygienrutiner i kliniskt arbete för Folktandvården,

Läs mer

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård

Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathund till Checklista för egenkontroll Vårdverksamhet inom VG Primärvård Lathunden innehåller förtydligande avseende vad som minst bör vara uppfyllt för att svara ja i Checklista för egenkontroll. Lathunden

Läs mer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Riktlinje Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Värmedesinfektion Föremål och instrument som är avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras

Läs mer

LOGGBOK. för diskdesinfektorer i. Landstinget i Värmland

LOGGBOK. för diskdesinfektorer i. Landstinget i Värmland Dnr: 10184.10.A1 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Smittskydd Värmland 3 12 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-10-24

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Välkomna!! Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Tillsyn Miljökontoret är tillsynsmyndighet

Läs mer

Välkommna! Basala hygienrutiner

Välkommna! Basala hygienrutiner Välkommna! Basala hygienrutiner Varför gör vi inte som man ska och vilka konsekvenser har det fått? Hygienombudsträff tillsammans med hygienombud och chefer våren 2015. 2015-04-14 Smittskydd/Vårdhygien

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK ISBN 978-91-633-8059-4 2(6) 1 INLEDNING Enligt Hälso- och

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta

Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta TJÄNSTESKRIVELSE 2013-07-01 11 Hygienrutiner samt Riskavfallshantering Hygienrutiner för skolhälsovårdsmottagningar och information om blodsmitta Handhygien Grunden för att förebygga smittspridning är

Läs mer

Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam )

Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam ) Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam ) Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Nina Sundahl och Maria Fager Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Eva Olsson Gallin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

GLASÖGON VS. PIERCINGSMYCKEN

GLASÖGON VS. PIERCINGSMYCKEN GLASÖGON VS. PIERCINGSMYCKEN I VÅRDRELATERAT ARBETE Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Johanna Sundin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Vårdhygieniska Argument

Vårdhygieniska Argument Vårdhygieniska Argument Ibland är det svårt att övertyga medarbetare om vikten av att praktisera basala hygienrutiner och förhålla sig till rätta klädregler. Trots att det reglerat i en författning (bindande

Läs mer

Getinge Academy. Nordisk Kurskatalog 2018 för Infection Control

Getinge Academy. Nordisk Kurskatalog 2018 för Infection Control Academy Nordisk Kurskatalog 2018 för Infection Control Kunskap grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Nu har du Academys nya katalog i din hand! Vi ser fram emot att hjälpa er i ert kvalitetsarbete.

Läs mer

Rengöring av implantat

Rengöring av implantat Rengöring av implantat -en jämförelse mellan olika rengöringsmedel Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Catharina Löf och Britt Holmgren Handledare: Maria Hansby 1

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV 1 (7) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12 april 2016

Läs mer

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Behövs de:a? Varför? När? Krav på produkter? Vad ska vi använda? Hur ska vi göra? Vän eller fiende? - överlevnad i vår miljö?

Läs mer

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen?

Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Fungerar hygienrutinerna inom äldreomsorgen? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Christine Pålerud, Kerstin Sundblad Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga?

Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga? Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga? VS Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Kajsa Dahlberg 1 Handledare: Maria Hansby SAMMANFATTNING Projektarbete/ Studie

Läs mer

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner på särskilda boenden Bild: Webben Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Jessica Löfgren, Maria Kihl Handledare: Maria

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Anvisning för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer 141203 Anvisning primärvård Föremål och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning i

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer