Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien"

Transkript

1 Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Handledare: Maria Hansby

2 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Antal sidor : 18 Titel: Jämförelse mellan två steriltekniska enheten, en i Skövde, Sverige och en i Varna, Bulgarien. Handledare: Maria Hansby Datum: Bakgrund Genom utbildningen till steriltekniker har vikten av förståelse för hur steriltekniker gör sitt arbete i olika steriltekniska enheter blivit större. Utbildningen är en länk till tydligare uppfattning att olika länder har olika rutiner och förhållningssätt för att utföra sin arbete beroende på resurser och möjligheter. Varje sterilteknisk enhet har sina egna förutsättningar och prioriteringar. Det som prioriteras i Sverige kanske inte ses viktigt i andra länder. Oavsett i vilket land sterilenheten ligger är det viktigt att steriltekniska enheten har ett gemensamt mål och funktion för att skydda sina patienter och vårdpersonal från smittspridning. Förutsättningar kan vara olika då visa enheter har mer modernare resurser, finare lokaler och mer utbildad personal. Andra enheter har slitna och gamla lokaler, gammal utrustning som inte fungerar bra och som försvårar att arbetet utförs på ett efterktiv sätt. Det som är gemensamt för alla sterilenheter oberoende i vilket land de befinner sig så är det gemensamma mål som ska uppnås. Målet är att godset ska vara rent samt sterilt och komma till patienten/kunden i rätt tid. Syfte och Mål Syftet med den här studien är att jämföra arbetssätt och utrustning i packrummet på två steriltekniska enhter, en i Sverige och en i Bulgarien. Målet med studien är att visa hur arbetssätt ser ut utifrån rutiner och utrustning som finns. Metod Materialet till studien kommer att samlas in genom intervjuer och observationer under praktiktid. Intervjuer kommer att genomföras med personal som arbetar i packrummet på steriltekniska enheten i Sverige respektive Bulgarien. Undersökningen kommer även att genomföras med hjälp av observationer under praktik. 2

3 Innehållsförteckning Sida Definition av begrepp 4 Bakgrund 5 Syfte och Mål.6 Metod.6 Steriltekniska enheten i Varna...7 Steriltekniska enheten i Skövde.11 Resultat Diskussion.17 Källförteckning

4 Definition av Begrepp Sterilisering: är en process som avdödar alla mikoorganismer även sporer Autoklav: en medicinteknisk apparat som används för att sterilisera instrument/galler i en ström av vattenånga vid hög temperatur och under högt tryck Enligt uppl. 3: Läcktest: Påvisar att autoklavens dörrpackningar håller tätt, att ånga inte kan tränga in eller ut ur autoklaven någonstans en avvikelse på max 0,013 Mbar är godkänd. Luft/okondenserbara gaser isolerar värmen från att nå godset, det bildas ingen kondens och godset är osterilt efter färdig process. Man kontroller tid, tryck och tempereatur. Bowie & Dick test: Ett ångpenetrationstest når ångan in i godset, visar att ångan inte är överhettad, om det finns okondenserbara gaser (luft) att ångan inte läcker in eller ut ur autoklaven, är ångan torr, dörrpackningar hela och täta, klarar autoklaven av att nå rätt temperatur i rätt tid, att alla parametrar är avlästa. Container: är bibehållare, tillverkade av metall eller plast, med lock som kan stängas och förseglas. Packskynken: formas av slätt eller kräppat papper, non-woven eller återanvändbara textilier i dubbla lager. Packskynken används normalt endast vid sterilisering på sjukhus 4

5 Bakgrund En sterilteknisk enhet är en enhet som har ansvar för att operationsinstrument ska bli steriliserade och hanterade på rätt sätt. När använda instument från operationssalen kommer till steriltekniska enheten, tar personalen från steriltekniska enheten hand om dessa: Rengöring och desinfektion av instrument Kontroll av instrument, funktion och renhet Packning och sterilisering Steriltekniska enhets funktion är en av de viktigaste funktionerna på hela sjukhuset. Sterilteknisk enhet är en egen enhet men också en viktig länk för att hela kedjan ska fungera. Det innebär om en sterilteknisk enhet inte fungerar som den ska, då fungerar inte arbetet på operationsavdelningar, vårdavdelningar eller tandvårdskliniker. Nackdelarna med en sterilteknisk enhet som inte fungerar som den ska är att konsekvenserna blir stora som t.ex. förlängd väntetid på operationer, dyrare vård per vårddygn, samt förlängda vårdtider. Inom hälso och sjukvården ska instrument som används vara rena, höggradig rena, och sterila, beroende på det området där de ska användas. Sterilisering av medicintekniska produkter har höga krav på att instrument som används ska förvaras på ett säkert sätt. De ska levereras till patienter på ett säkert sätt och de ska vara sterila. Personal som arbetar på steriltekniska enheten ska vara utbildad och ha grundläggande kunskaper i hygien och mikrobiologi. Personalen ska kunna tolka och läsa processdokumentation från diskdesinfektor samt autoklav. De ska ha kunskap om kirurgiska instrument och att det kan förekomma ytförändringar. De ska kunna göra funktionstester, visuell inspektion av renhet, skador på instrument, de ska även kunna vilka kemiska produkter som används för rengöring av instrument, samt kunna spårbarhet och de spårbarhetssystemet som finns. Regler och rutiner som ska följas kan vara olika, bland annat lokala, och standarder och lagar som måste följas. Standarder kan vara nationella och internationella. Följande standarder kommer att användas i denna studie: SS-EN ISO Del 1: Allmänna krav, Del 2: Diskdesinfektorer, Del 3: Spoldesinfektor, Del 4: Värmekänsliga Endoskp, Del 5: Provnedsmutsning, Del 6: Krav och provningsmetoder för diskdefinfektor som används för värmedesinfektion. SS- EN ISO Sterilisering med fuktig värme, krav som ska specificera och dokumenteras på processen som ska användas inom hälsa-, sjuk- och tandvård. SS- CEN ISO/TS Vägledning för tillämling av ISO SS-EN 285 Stora autoklaver. SS-EN Små ångautoklaver SS-EN Lågtemperaturånga. 5

6 SS-EN , Förpackningsmaterial för medicintekniska produkter för sterilisering i sluten förpackning. SS- EN ISO ,2 Förpackningar för medicintekniska produkter som ska steriliseras: Del 1: Krav på material, sterilbariärr och förpackningssystem. Del 2: Valideringskrav på processer för formning, försegling och hopsättning. SS-EN ISO Biologiska indikatorer: Del 1, Allmänna krav, Del 2, Biologiska indikatorer för steriliseringprocess med etylenoxid, Del 3: För steriliseringsprocess med fuktig värme, Del 4: För steriliseringsprocesser med torrvärme, Del 5: För steriliseringsprocesser med lågtemperaturånga och formaldehyd. SS-EN ISO ,3,4. Kemiska indikatorer: Del 1: Allmänna krav, Del 3: Klass 2 indikatorsystem för Bowie and Dick ångpenetrationstest, Del 4: Klass 2- indikatorer som alternativ till Bowie and Dick ångpenetrationstest. I denna studie kommer det att jämföras arbetssätt och utrustning i packrummet på två olika steriltekniska enheter, en i Sverige och en i Bulgarien. Genom utbildningen blir vikten av arbetet som steriltekniker mycket mer tydligt. Utbildningen ger möjlighet till insyn att olika länder har olika rutiner och förhållningssätt för att utföra sitt arbete, men i stort sätt har alla enheter samma funktion och mål gentemot patienter. Målet är att förhindra smittspridning mellan patienterna och vårdpersonalen. Alla steriltekniska enheter i Europa har samma funktioner och följer samma Medicinsk Tekniska direktiv och standarder. Skillnader som kan vara mellan olika enheter är utrustning och rutiner. Oavsett i vilket land steriltekniska enheten ligger är det viktigt att steriltekniska enheten har ett gemensamt mål och funktion för att skydda sina patienter och vårdpersonal från smitta. Syfte och Mål Syftet med studien är att jämföra arbetssätt och utrustning i packrummet på två steriltekniska enhter, en i Sverige och en i Bulgarien. Målet med studien är att visa hur arbetssätt ser ut utifrån rutiner och utrustning som finns. Metod Materialet till studien samlades in genom intervjuer och observationer under praktiktid. Intervjuer genomfördes med personal som arbetar i packrummet i steriltekniska enheten i Sverige respektive Bulgarien. Undersökningen genomfördes med hjälp av observationer under praktik. 6

7 Steriltekniska enheten i Varna, Bulgarien Universitetssjukhuset St. Marina är den största diagnostiska, terapeutiska och rådgivande universitetssjukhus komplex i nordöstra Bulgarien. Universitetssjukhuset betjänar befolkningen i landet som har mer än 1000 bäddar, välutbildad personal med akademiker, nationela och regionala konsulter samt modern utrustning. Den byggdes Steriltekniska enheten är en gammal enhet som består av ett packrum och ett diskrum. Den innehåller två autoklaver med varm ånga, kombinerat ångsterilisator och formaldehyd, en STERRAD (väteperoxid), en diskdesinfektor, två stycken ultraljud rengöringsbad. Under studiebesöket var diskdesinfektorn ur funktion och instrumenten diskades manuellt. Enheten öppnades år 1995 med donation från schweziska Röda Korset. Enheten ligger på bottenvåningen. Utrustning Steriltekniska enheten har ångautoklaver för sterilisation som är av typ Schaerer Ecomatic, Schweiz. Steriltekniska enheten är utrustad med en Sterrad (väteperoxid). De andra autoklaverna är lika gamla som steriltekniska enheten. Bowie & Dick ångpenetrationtester och läcktest körs på morgonen. På enheten används Aesculap Steril Containersystem. Container är gjorda av aluminium, locken har två filter som byts regelbundet. För plombering av contariner används gem. Innan instrumenten packas in i autoklaven sätter personalen en processindikators tejp på container som har grön färg i streck innan den körs in i autoklaven. När sterilprocessen är färdig är strecket svart. Det betyder att godset har gått igenom sterilisering. När steriliseringsprogrammet är färdigt, kontrolleras kurvan som kvitteras ut på baksidan av autoklaven. Tejpindikatorn kontrolleras också. När processen är godkänd körs godset till operationsavdelningen av två vaktmästare. Steriltekniska enheten har inget sterilförråd för steriliserat gods eftersom den transporteras direkt till operations avdelningar. 7

8 Packrummet på Steriltekniska enheten är ett ganska stort och ljust rum. Packrumet och diskrummet är två separata delar utan några dörrar i mellan. Packrummet innehåller två packbord som inte kan höjas eller sänkas. De två packborden är inte tillräckliga och därför används fönsterbräden som arbetsplats. En del instrument som ska steriliseras är redan packade i container och en del instrument packas på Steriltekniska enheten. Instrumenten levereras från operationsalen till steriltekniska enheten via hiss som är direkt kopplad till Steriltekniska enheten. Andra avdelningar på sjukhuset har inte tillgång till den hissen. Instrumenten packas i återanvändbara textiller, papperspackskynke, papper/plast (tyvec ) påsar. 8

9 På steriltekniska enheten packas kompresser och textiler som används på operation. Det är en rutin att händerna tvättas reglebundet med flytande tvål. På steriltekniska enheten finns tillgång till desinfektionsmedel i varje rum men den används bara vid behov. Funktionkontroll och underhåll av instrument görs inte regelbundet och instrumenten smörjs en gång per år. Det finns många instrument som är markerade med tejp. Instrumenten är markerade för att läkaren ska känna igen de instrument som han arbetar med. Operationskläder och rockar tvättas och steriliseras på enheten. I packrummet finns det inga extra ljus och inga förstoringsglas. Det finns bara taklampor. På steriltekniska enheten finns alla dukar och operationsrockar som är gjorda av tyg i ett litet förråd och de steriliseras i container. 9

10 Personalen har ingen tillgång till datorer eller T-doc system. Allt skrivs manuellt på en tejp och stämplas med datum när instrumenten ska steriliseras. Den som hämtar instrumenten från operationsalen räknar om alla instrument är med tillsammans med operationssjuksköterskan. Efter det körs de till sterilenheten. Utbildning Anställda inom sterilenheten är utbildade till barnmorskor och sjuksköterskor. När det gäller utveckling bland anställda finns det inga möjligheter till kortsiktiga eller långsiktiga utbildningstillfällen. Det är enhetenschefen som går till utbildningar och i senare skede informerar sina medarbetare om de kunskaper som har kommit fram under utbildningen. Personal Basala hygienrutiner följs inte. Arbetet utförs med långa naglar, nagellack, konstnaglar, ringar och armband. Det arbetas utan mössa, förkläder, handskar, stängtskydd eller visir. Arbetskläder byts inte dagligen och de köper man själv. De är totalt 13 stycken anställda där av två män som arbetar som vaktmästare. De har till uppgift att lasta autoklaven för att container är tunga. Anställda arbetar i tre skift och på helgerna vilket innebär att enheten är bemannat. Samarbetet mellan anställda fungerar bra. Hela sterilenheten städas av städerska och arbetsplatser torkas med ytdesinfektion. 10

11 Steriltekniska enheten i Skövde, Sverige Skaraborgssjukhus är en av de största sjukhus i Skaraborg som ligger i den norra delen av Skövde tätort. Sjukhuset har en funktion som ett centralsjukhus för tidigare Skaraborgs län. Anledningen till att det är den största sjukhuset är för att det finns tillgång till special kompetens som inte finns på andra sjukhus i Skaraborg. På Skaraborgs sjukhus bedrivs även en stor del av forskning inom olika områden. Sjukhuset grundades 2 april Steriltekniska enheten befinner sig sedan år 1992 på Central operationsavdelningen. Den är en utvecklad och modern enheten som består av diskrum, packrum och ett sterilförråd. Den innehåller tre autoklaver med varm ånga, en STERRAD (väteperoxid), tio diskdesinfektorer, endoskopy diskdesinfektor och en ultraljudsbad och en poleringsmaskin. Utrustning Steriltekniska enheten har tre autoklaver för sterilisation som är av typ Getinge. Den är utrustad med STERRAD (väteperoxid) för lågtemperatur sterilisering som befinner sig i separat rum. Autoklaverna är validerade för program P1 tungt last och en akut program för förpackad gods. Alla ångautoklaver är från år I diskrummet finns tio diskdesinfektorer, två av tio är typ Getinge och åtta av tio är typ Ken. Det finns en diskdesinfektor för endoskopirengöring som heter Medivator Advantage. Tester som utförs varje morgonen på autoklaver är Bowie & Dick ångpenetrationtester, läcktest en gång i veckan och biologiska tester på STERRAD. 11

12 Packrummet på steriltekniska enheten är ett stort rum med mycket bra belysning. Det rummet består även av ett separat rum som används för att ta ut den disk som är ren och torkad. Lokalen är utrustad med 11 packbord som är höj- och sänkbara, som är sammansätta två och två med förstorningslampor. På bordet finns handdesinfektionsmedel och olja för att smörja instrumenten. På varje sammansatt bord finns en dator med två skärmar som är kopplade till en skrivare och apparat för självhäftande etiketter. 12

13 Varje etikett innehåller information om: typ av galler, produktsnummer, kund, enhet, utgångsdatum, tillverkningsdatum, lagerplats, signatur och serienummer. Det finns en skanner vid varje bord som används till att skanna instrumenter som packas. Nära varje bord finns det hyllor med papper/ plast (tyvec) påsar i olika storlekar för särpackning och papperspackskynken i tre olika storlekar på flera platser i rummet samt fem svetsapparater. Tre för vanliga pappers/ plastpåsar, en för låg temperatur sterilisering och en för typ av Ultra plastpåsar. Bredvid packrummet finns ett förråd med några skåp med reservinstrument som används för att byta ut skadade instrument. I packrummet finns skåp med små fack som används för olika små skruvar som packas till ortopedgaller. Packningsmaterial som används på steriltekniska enheten är packskynken av typ Kimberly Clark One- Step, ett sms material (Spunbond Meltblow Spunbond) oljebaserad produkt. När godset är packad i packskynkena tejpas förpackningen med tejp med indikator som byter färg när godset är steriliserat. På enheten finns det vagnar med korgar som instrumenten packas och lastas in i autoklaven genom transportbanan som kör godset automatisk till autoklaverna. 13

14 Instrumenten på varje galler kontrolleras noggrant och målet är att varje instrument är 100 % rent. Om det finns smuts på godset skickas instrumenten tillbaka till diskrummet för att diskas om och efter skickas den tillbaka till packsalen. Instrumentets innehåll på varje galler kontrolleras med hjälp av gallerlista. Det görs två instrument kontroller, en innan och en efter operationen av operationssjuksköterska. Funktionskontroller och underhåll av varje instrument utförs regelbundet av sterilpersonalen. Utbildning Anställda inom steriltekniska enheten är utbildade till steriltekniker och undersköterskor. När det gäller utveckling inom yrket finns det möjlighet till kortsiktiga och långsiktiga utbildningar. Det finns även möjlighet till kunskapsbyte bland personalen. Personal Anställda följer basala hygienrutiner. De byter arbetskläder varje dag eller vid behov samt använder handdesinfektionmedel och handskar regelbundet före och efter varje arbetsmoment. De är totalt 9 anställda där av 6 steriltekniiker och 3 undersköterskor. De arbetar i två skift, samt en dag i helgen. Samverkan mellan steriltekniker och undersköterskor på enheten fungerar bra. 14

15 Resultat: Utrustning, personal och utbildning på personal som jobbar på sterilenheter: Skövde Varna Autoklaver, antal 3 3 (1 med formaldehyd) Packsbord, antal 11 2 Datorer 11 0 Personal 9 13 Diskdesinfektorer 10 1 Utbildning Undersköterskor och steriltekniker Barnmorskor, sjuksköterskor och vaktmästare Tester och rutiner i packrummet Bowie & Dick test JA JA Biologiskt test JA JA Läck test JA JA Funktionskontroll JA NEJ Handdesinfektionsmedel JA NEJ Byte av Arbetskläder dagligen JA NEJ Underhåll av instrument JA NEJ Basala hygien rutiner JA NEJ Material som används för packning Papper/plastpåsar JA JA Packskynka/Container JA/ NEJ NEJ/JA Papperspackskynken/återvändbara textiler JA/NEJ NEJ/JA 15

16 Likheter: Båda två steriltekniska enheter har samma standarder, basala hygien rutiner och ett gemmensamt mål. De använder sig av Bowie & Dick test, läcktest och biologiskt test. Steril tekniska enheter har liknande utrustning. Steriltekniska enheten i Skövde och Varna använder sig av STERRAD (väteperoxid). Personalen i Varna är utbildad till barnmorskor och undersköterskor. I Skövde är personalen utbildad till undersköterskor och steriltekniker. Skillnader: Det är viktigt att markera att det finns stor skillnad mellan steriltekniska enheten i Skövde och Varna. En skillnad är utifrån befolkningen och storlek på städerna. Skövde är en stad som har invånare och Varna är en stad som har invånare. För att kunna jämföra skillander och likheter är det viktgit att börja utifrån vad de respektive enheterna har för resurser och möjligheter. Steriltekniska enheten i Skövde har möjlighet till utbildning både kortsiktigt och långsiktigt. Personalen kan utbilda sig till steriltekniker under sin arbetstid. På steriltekniska enheten i Varna har personalen inte den möjligheten, utan får kunskap förmedlad till sig via chefer som utvecklar enheten. Risken blir att personalen inte får till sig direkt kunskap utan det blir istället andrahands kunskap. En annan skillnad är att steriltekniska enheten i Skövde följer personalen noggrant basala hygien rutiner och det är stort fokus på patientsäkerheten. Arbetskläderna i Skövde byts varje dag och vid behov. På steriltekniska enheten i Varna brister enheten i det att personalen inte följer noggrant basala hygien rutiner. De arbetar med armband, ringar, nagelack, och konstnaglar. De har tillgång till handdesinfektionsmedel men använder det vid behov. Arbetskläderna i Varna byts inte dagligen och de använder egna arbetskläder. Det är viktigt att påpeka att steriltekniska enheten i Skövde och Varna har tillgång till samma tester och har gemensamt mål men trots allt så finns det brister i Varna. En annan skillnad mellan de två enheten är att i Skövde görs det funktionskontroll och underhåll av instrument regelbundet medan i Varna görs de inte. Steriltekniska enheten i Skövde har en modern utrustning och tydliga rutiner i hur arbetet ska utföras. Tydliga rutiner ger möjlighet till personalen att arbetet utförs på rätt sätt. I Skövde finns det krav på att nyanställd personal ska vara utbildade steriltekniker. Steriltekniska enheten i Varna har inte det kraven eftersom steriltekniska utbildning är inte aktuell än. Steriltekniska enheten i Varna har inte tillgång till datorer eller T-doc system. I Varna saknas tillräckligt tillgång till packbord. Personalen måste själva hitta lösningar för att kunna utföra sitt arbete. Att skriva etiketter och gallerinehåll manuellt det komplicerar och försvårar arbetssättet. I steriltekniska enheten i Skövde finns det tillgång till datorer och skärmar. Det gör arbetet automatiskt, vilket ger möjlighet till personalen att lägga fokus på arbetsrutiner och patientsäkerheten. 16

17 Personalen som arbetar i Skövde steriltekniska enhet har stort ansvar, bättre resurser och därmed möjlighet till att utföra sitt arbete för att nå målet. De arbetar i två arbetsskift samt en dag på helgen. På steriltekniska enheten i Varna har personalen större område att ta hänsyn till, mindre kunskaper, och tid att utföra sitt arbete trotts det att de har tre arbetsskift. En annan sak som skiljer på är autoklavutrustningen. På steriltekniska enheten i Skövde är de modernare från år 2004, medan på steriltekniska enhten i Varna är de gamla från år Risken med gammal utrustning är att de ofta behöver repareras vilket i längden leder till högre kostnader. Diskdesinfektor i Skövde steriltekniska enheten är 10 stycken medan i steriltekniska enheten i Varna är 1 och under studiebesöket var den ur funktion och allt rengjordes manuellt. Steriltekniska enheten i Skövde packar gods i engångspackskynken. Steriltekniska enheten i Varna packar gods i container. Diskussion Steriltekniska enheter i Skövde och Varna utgår utifrån samma standarder och grunder för att få patientsäkerheten i fokus. Länderna har olika möjligheter och resurser för att få hög kvaliteoch patienssäkerhet inom sin enhet. Under utbildningen har det funnits möjlighet att sätta sig in i de standarder som finns och vad de har för funktioner. Att genomföra studien har gett möjlighet att undersöka två enhter i två länder. Grunden för alla steriltekniska enheter är samma men resurser, rutiner och arbestsätt för att uppnå ett gemnsammt mål är olika. Båda två steriltekniska enhter följer samma standarder och Medicin Tekniska Direktiv för att uppnå målet för 100% sterila och säkra instrument hela vägen fram till patienten. Min uppfattning från början har varit att det finns stora skillnader mellan enheten i Skövde och Varna. Under projektarbetet och studiebesök har min uppfattning ändrats. Båda sterilteknsika enheter har bra resurser för att utföra sitt arbete. Största skillnaden är att personalen i Varna inte har de kunskaper och tid för att underhålla utrustning samt att utföra arbete på rätt sätt. Efter mitt studiebesök på steriltekniska enheten i Varna har det påbörjats en del förändringar som t.ex. renovering och utveckling på enheten. Det viktigaste för steriltekniska enheten är att personalen får möjlighet till grundutbildning i basala hygienrutiner. Jag vill tacka all personal på Steriltekniska enheten i Skövde och personal på Steriltekniska enheten i Varna. Stor tack till min handledare, Maria Hansby, för all stöd som jag fick under projektarbetet. 17

18 Källförteckning: Berggren, E & Johansson, R. (2007). Steriliseringsprocess. Kristianstad Hansby, M. (2015). Sterilisering. Föreläsning Sjölander, A. (Red)Hallberg, A. (2007). Desinfektion på arbetsplatsen. Hantering, risker och regler. Andra upplagan Socialstyrelse, (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Eyy kunskapsunderlag. Första upplagan. Törnvall, D. (2011). Validering & UPK i autoklaver med torr mättad ånga. Referenser: Studiebesök/ Praktik: St. Marina. Sjukhuset i Varna. Bulgarien. Intervju med personalen på Steriltekniska enheten i Varna. 6/7-9/ St. Marina. Sjukhuset i Varna. Bulgarien. Intervju med Valkanova Krasi, enhetschef för steriltekniska enheten. 6/7-9/ , 9/ Skaraborgs Sjukhus Skövde, Sverige. Intervju med personalen på steriltekniska enheten. 13/4 14/ Skaraborgs Sjukhus Skövde, Sverige. Intervju med Stenlund Caroline, enheteschef för steriltekniska enheten. 6/10-9/

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN?

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Sara Skogersson, Katarina Wisbrant Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Eva Olsson Gallin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

Interna telefoner på Sterilcentral

Interna telefoner på Sterilcentral Interna telefoner på Sterilcentral Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Katharina Lindholm, Emma Söderström 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK ISBN 978-91-633-8059-4 2(6) 1 INLEDNING Enligt Hälso- och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Riktlinje Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Värmedesinfektion Föremål och instrument som är avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras

Läs mer

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Steffenburg och Mathias Thelén Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75

Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-03-13 SN-2015/75 Socialnämnden Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75 Förslag till

Läs mer

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA Foto: Gunnar Nestor Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: DIANA TÖRNVALL Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Erica Lidholm, Åsa Barkenfelt Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Joanna Olsson och Katarina Andersson Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV

Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV 1 (7) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter vid Specialiserad rehabilitering i slutenvård och dagvård, bilaga till ansökan om avtal enligt LOV Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram 1 (5) Hygienregler för Landstinget i Östergötland Dessa hygienregler är utarbetade av Vårdhygien i samarbete med länets chefläkare. Reglerna är giltiga from 15 juni 2005 (reviderade senast december 2010)

Läs mer

Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander

Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander Handlingsprogram för virusorsakad gastroenterit i kommunal vård och omsorg Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Eva Melander VÅRDHYGIEN SKÅNE Datum: 2015 03-25 Sida 1 (6) Virusorsakad gastroenterit

Läs mer

Hygienregler för Region Östergötland. Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg. www.regionostergotland.se

Hygienregler för Region Östergötland. Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg. www.regionostergotland.se Hygienregler för Region Östergötland Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg www.regionostergotland.se God vårdhygien allas ansvar För att förhindra smittspridning ska alla som arbetar i

Läs mer

Patientnära slutstädning. Beskrivning arbetsgång

Patientnära slutstädning. Beskrivning arbetsgång Patientnära slutstädning 1 av 8 Patientnära slutstädning Syfte/Omfattning/Krav/Kvalitetsmål Slutstädning ska ske i samband med att patient: Byter vårdplats Avslutar isolering (till exempel tarmsmitta)

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Hål i packskynke! Säkerhet på operation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Södra Älvsborgs Sjukhus

Hål i packskynke! Säkerhet på operation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Södra Älvsborgs Sjukhus Hål i packskynke! Säkerhet på operation Borås Anita Karlin VEC Centraloperation (C-op) Tillhör Anestesikliniken Plan 2 byggnad MS1 Antal anställda 105 Salskapacitet 10 Gerd Larsson EC Sterilcentralen (STC)

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Rutiner för kommunal hälso- och sjukvård vid misstänkt utbrott av magsjuka (virusorsakad gastroenterit)

Rutiner för kommunal hälso- och sjukvård vid misstänkt utbrott av magsjuka (virusorsakad gastroenterit) Rutiner för kommunal hälso- och sjukvård vid misstänkt utbrott av magsjuka (virusorsakad gastroenterit) Bakgrund: smittämne, smittväg, symtom, inkubationstid Calicivirus, vinterkräksjukan, är den vanligaste

Läs mer

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler Manus till bildspel, Basala hygienrutiner och klädregler Bild 1 Basala hygienrutiner och klädregler Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning Bild 2 Smitta i vård och omsorg I vår omgivning,

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne. Basala hygienrutiner

III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne. Basala hygienrutiner III. Multiresistent bakterie (MRB) i särskilt och ordinärt boende samt LSS-boende i Skåne Uppdaterad: 2010-06-02 Ursprung: 2008-03- 03 Vårdhygien och Smittskydd Skåne i samarbete med vårdföreträdare i

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Här arbetar vi Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso-

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden,

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, helensorliden1@hotmail.com Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets art: Projekt instrument-

Läs mer

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Christina Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

1 (7) 8 Referenser... 3 9 Bilaga 1. Vårdhygieniska riktlinjer... 4 10 Bilaga 2. Checklista... 7

1 (7) 8 Referenser... 3 9 Bilaga 1. Vårdhygieniska riktlinjer... 4 10 Bilaga 2. Checklista... 7 1 (7) 1 Bakgrund... 1 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Riskfaktorer för smittspridning... 2 6 Provtagning... 2 7 Vård av patient med misstänkt eller konstaterad Clostridium difficile-diarré...

Läs mer

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS Antikens instrument London 1666 Regelverk Ansvar Brukare -Diskdesinfektor -Autoklav -Förpackningar -Förråd

Läs mer

Instrument Containrar kontra Packskynken

Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lena-Marie Lundberg Handledare: Maria Hansby 0 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson

ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden. INSPEKTIONSRAPPORT Hygienlokaler ADMINISTRATIVA UPPGIFTER. Ansvarig/kontaktperson ÅSTORPS KOMMUN Bygg- och miljönämnden Dnr. Sid. 1 av 6 Version 2010-03-16:1 INSPTIONSRPPORT Hygienlokaler DMINISTRTIV UPPGIFTER Inspektionsdatum Företag Besöksadress Postadress nsvarig/kontaktperson Inspektör

Läs mer

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus

Virusorsakad gastroenterit på sjukhus 1(7) Innehåll: 1.Bakgrund 2. Syfte 3. Omfattning. Ansvar 5. Tillvägagångssätt 5.1 Bedömning av situation 5.2 Tillägg till basala hygienrutiner Handtvätt med tvål och vatten 5.3 Definition utbrott, kohortvård

Läs mer

Getinge 46-serien diskdesinfektorer. Always with you

Getinge 46-serien diskdesinfektorer. Always with you Getinge 46-serien diskdesinfektorer Always with you Vilken typ av diskgods har du? Och hur mycket? I 46-serien finns maskiner anpassade exakt efter dina behov. Ytterligare tillval Flödesmätning för att

Läs mer

2015-09-21 PRODUKTKATALOG. Sterilisering. Avtal 1401561, 2015-01-01--2016-12-31 Avtal 1302057, 2014-05-01--2016-04-30

2015-09-21 PRODUKTKATALOG. Sterilisering. Avtal 1401561, 2015-01-01--2016-12-31 Avtal 1302057, 2014-05-01--2016-04-30 2015-09-21 PRODUKTKATALOG Sterilisering Avtal 1401561, 2015-01-01--2016-12-31 Avtal 1302057, 2014-05-01--2016-04-30 Kontakt produktfrågor Vid produktfrågor kontaktar du materialkonsulent Irina Haeger på

Läs mer

Rapport 2 från projektet Hygienronder vid särskilda boenden inom kommunal vård Projektet beviljat anslag från STRAMA år 2005.

Rapport 2 från projektet Hygienronder vid särskilda boenden inom kommunal vård Projektet beviljat anslag från STRAMA år 2005. 1 Sektionen för vårdhygien i Uppsala län 2006-07-20 Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala STRAMA Smittskyddsinstitutet 171 82 Solna Rapport 2 från projektet Hygienronder vid särskilda

Läs mer

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp.

Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan räknas exempel på hygienisk behandling upp. Miljö- och byggavdelningen INFORMATION UI.06 VER.1 1(7) INFORMATION OM YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET Vad är en hygienlokal? I en hygienlokal erbjuds allmänheten yrkesmässig hygienisk behandling. Nedan

Läs mer

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport Uppföljning steriltekniker Standardrapport Ja 82,5% 47 Nej 17,5% 10 Svarande 57 Inget svar 0 Sterilteknisk enhet (landsting eller privat sjukvård) 80% 44 Privat industri 0% 0 Tandvård 1,8% 1 Övrig verksamhet

Läs mer

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder Kundavtal mellan Sterilcentralen Kungälvs sjukhus och interna/externa kunder Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Marie Johansson och Kerstin Nilsson

Läs mer

Getinge HS66 Turbo Combi ångautoklav för både vanligt och. Always with you

Getinge HS66 Turbo Combi ångautoklav för både vanligt och. Always with you Getinge HS66 Turbo Combi ångautoklav för både vanligt och värmekänsligt gods Always with you 2 Getinge HS66 Turbo Combi strålkastarljusen tänds för för den nya generationens autoklaver Getinge HS66 Turbo

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Diskprocess med väteperoxid

Diskprocess med väteperoxid Diskprocess med väteperoxid Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Camilla Hörman, Eva-Lena Persson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Lokal anvisning 2005-02-16

Lokal anvisning 2005-02-16 1 (5) Titel Skydd mot blodburen smitta samt vård av patient med misstänkt eller konstaterad smitta Dokumenttyp Datum Lokal anvisning 2005-02-16 Utfärdare Elsy Wiksten Anna-Karin Olsson Blodsmitterutiner

Läs mer

Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner

Tillgång till vårdhygienisk kompetens. Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Tillgång till vårdhygienisk kompetens Rekommendation som stöd för vårdgivarnas arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan.

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19). 2013-02-12 Dnr 1417/2013 1(3) Kunskapsavdelningen Inger Riesenfeld-Örn inger.riesenfeld-orn@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Läs mer

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering (Tuula Cammersand) Sarah Sim, projektledare SIS, MSc, PhD SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter,

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 125 Öron-, Näs- och Halssjukvård Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 125 Öron-, Näs- och Halssjukvård Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 125 Öron-, Näs- och Halssjukvård Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss.

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sårvård Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik Utredning

Läs mer

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 Filter/Ventil Set 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 SV SV Bruksanvisning Läs noga igenom hela denna bruksanvisning innan nebulsatorn tas i bruk. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING?

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Maria Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg

Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna. Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg Sterilt gods hantering och lagerhållning utanför de låsta dörrarna Gunvor Åkerfeldt, Stockholm Lena Nilsson, Kronoberg AFFE FASTER -FYFFE Förrådshållning och transport av MTP med specificerad renhetsgrad

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterska Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Riskfaktorer. Normalflora. Hur förebygger vi smitta?

Riskfaktorer. Normalflora. Hur förebygger vi smitta? Hur förebygger vi smitta? Anna Hammarin Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 19 april 2016 Riskfaktorer Många bor tillsammans Gemensamma utrymmen Gemensamma toaletter Gemensamt kök Normalflora

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Rätt handske. Rekommendationer för val av handskar för personalen inom landstingen i Dalarna, Sörmland, Västmanland samt Uppsala och Örebro län.

Rätt handske. Rekommendationer för val av handskar för personalen inom landstingen i Dalarna, Sörmland, Västmanland samt Uppsala och Örebro län. Rätt handske Rekommendationer för val av handskar för personalen inom landstingen i Dalarna, Sörmland, Västmanland samt Uppsala och Örebro län. Version 2.0 Gäller från och med 2009-06-08 Inledning Inom

Läs mer

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, VT 2012

Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, VT 2012 Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(9) Fastställandedatum: Fast dat Giltigt t.o.m.: datum Upprättare: Ann-Kristin A Åstrand Fastställare: Fast Följsamhet till hygienrutiner och klädregler, VT 12 Innehåll

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016 2016-01-09 1 (9) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Getinge Academy Nordiska kursprogram 2016

Getinge Academy Nordiska kursprogram 2016 Getinge Academy Nordiska kursprogram 2016 2 Getinge Academy Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Nu har du fått Getinge Academys nya katalog i din hand! Vi ser fram emot att

Läs mer

Clostridium difficile diarré (CD)

Clostridium difficile diarré (CD) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Hälso- och sjukvårds ledning, Sjukvårdsledning Riktlinje Clostridium difficile diarré (CD) Bakgrund Clostridium difficile (CD) är en sporbildande bakterie som förekommer

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

GETINGE AssurEd ProdukTEr för kontroll Av rengöring och sterilisation

GETINGE AssurEd ProdukTEr för kontroll Av rengöring och sterilisation GETINGE ssured Produkter för kontroll av rengöring och sterilistion 2 Getinge ssured Getinge SSURED Varje dag rengörs många olika slags instrument och verktyg. Kanske under olika tider, temperaturer och

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Instrument och sterilteknikerutbildningen 300 YH poäng, Sollefteå Lärcenter, 2011 Författare: Anna-Karin Nilsson Handledare:

Läs mer

Desinfektion av vattensystemet i dentala unitar. - enligt Umeå-modellen. Umeå-modellen 20090901 Sid 1 av 7

Desinfektion av vattensystemet i dentala unitar. - enligt Umeå-modellen. Umeå-modellen 20090901 Sid 1 av 7 Desinfektion av vattensystemet i dentala unitar - enligt Umeå-modellen Umeå-modellen 20090901 Sid 1 av 7 Bakgrund I de dentala unitarna finns ett system av rör, slangar och ventiler, som leder fram vatten

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27. Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor

Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27. Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor Dalarö Förskolas smittskyddsrutiner 2012-03-27 ANSVAR: Ytterst ansvarig Elisabet Schultz Förskolerektor Livsmedel Husmor Annika Grenefalk och Linda Olsson Arbetslagsansvar Rigmor Heidgren Utvecklingsledare

Läs mer

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet?

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Helén Graf Leseth, Åsa Jansson. Handledare:

Läs mer