ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN"

Transkript

1 ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby

2 Sammanfattning Arbetets art: Examensarbete i kurs Instrument- och steriltekniker, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Serap Corba Antal sidor: 14 Titel: Steriliseringsprocessens dokumentation och hur det sker i praktiken Handledare: Maria Hansby Datum: Bakgrund Steriltekniska enheter anställer ofta undersköterskor och under utbildningens tiden till steriltekniker, märkte jag att det egentligen är två helt olika yrkesgrupper med olika utbildningar. Genom att aktivt delta och ställa frågor till personalen, om hur steriliseringsprocessens kontroller går till, på Karolinska Sjukhuset i Solna har jag även lärt mig en del som kompletterar min utbildning. Under delkursen sterilisering och dess praktikperiod observerades vilka kontroller som görs vid steriliseringsprocessen. Efter steriliseringsprocessens dokumentation är ett bevis att godset är sterilt och genom att läsa kurvor vet vi hur processen har gått. I och med den nuvarande utbildningsnivån inom yrket vill jag titta närmare på deras rutiner och undersöka om dessa stämmer överens med det som vi har fått lära oss i utbildningen. Syfte och Mål Mitt syfte med denna studie är att förklara vilka kontroller som ska göras vid steriliseringsprocessen och även titta lite närmare på det vi har fått lära oss under utbildningen och hur det sker i praktiken. Metod I studien har jag använt mig av föreläsningsmaterial från utbildningen och för att få en liten jämförelse mellan sterilteknikerutbildningen med undersköterskeutbildningen har jag tittat på utbildningarnas hemsidor. Vidare har jag för ett bra resultat även frågat om personalen på KS i Solna om vilka kontroller dem gör vid steriliseringsprocessen för att få en bredare bild av hur det ser ut i verkligheten. Resultat Arbetet resulterar i en framtagen manual, på vilka kontroller som görs innan steriliseringsprocessens dokumentation.

3 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 1 Syfte och Mål 3 Metod 3 Resultat 3 Slutsats och Diskussion 8 Källförteckning 10 Bilaga 1 11 Bilaga 2 12

4 Bakgrund Under utbildningen praktiserade jag på steriltekniska enheten på Karolinska Sjukhuset i Solna och har under perioden förstått vikten av vårt arbete och hur viktig utbildningen är. Steriltekniska enheten hanterar och steriliserar operationsinstrument. Instrumenten kommer från operationssal till steriltekniska enheten för. Rengörning och desinfektion. Renhet, funktionskontroll och smörjning. Sterilisering Instrument som används inom Hälso- och sjukvården måste vara rena, höggradigt rena, sterila, beroende på användningsområde. Steriliseringsresultatet beror på mängden av mikroorganismer på godset efter desinfektionsprocessen. Innan steriliseringsprocessen måste rengöring, desinfektion och hantering vara godkända för att kunna uppnå ett sterilt resultat. Vid steriliseringen måste autoklaven programmeras för worst case värsta fall vilket innebär att alla mikroorganismer avdödas och processen måste vara validerad och rutintester måste utföras, som visar att validerat resultat uppnås. Detta görs varje dag, flera gånger om dagen genom kontroll och tolkning(1). Steriliseringsdokumentation är ett bevis på att godset är sterilt. Av den anledningen är det viktigt att läsa parametervärdena och personalen måste vara utbildad för att veta vad de gör. Viktiga sterilparametrarna som man kontrollerar efter varje steriliseringsprocess är 3 T det vill säga: TRYCK + TEMP+ TID Steriliseringsprocessen kan skrivas i tre delar; Förvakuumsfasen Steriliseringsfasen Eftervakuumfasen Förvakuum: Uppgiften är att ta bort luft i kammaren och i godset samt förvärma och befukta. Trycksänkning och höjning upprepas tre gånger för att säkerställa att all luft sugits ut. 1. Högst 10 % luft kvar i kammaren efter första förvakuum. 2. Efter det andra förvakuumet högst 1 % luft kvar i kammaren. 3. Efter det tredje förvakuumet innehåller kammaren högst 0,1 % luft(1). 1

5 De olika procentsatserna beror på olika modeller och programmeringar, ofta beroende på autoklaver tillverkningsår. Detta kan innebära att en 15 år gammal modell och en ny modell kan skilja i förvakuumsystem. Ovan nämnda procentsatserna gäller autoklaver som Getinge AB tillverkar. Andra företag som tillverkar autoklaver kan ha olika förvakuumsystem. Det är däremot absolut viktigt att tillverkaren bevisar att förvakuumsystemet fungerar som det ska och att det är max 0,1 % luft kvar, eftersom detta inte går att ändra på i efterhand. Trycksänkningen kontrollerades vid valideringen under min praktik på KS autoklaven för 0,100 Bar (100 mbar) Det vill säga att det i varje förvakuum, ska det finnas ett värde under 0,100 Bar (100 mbar). Tryckhöjningen genom ånginsläpp går upp till 0 Bar (manometervärde) eller 1,013 mbar (absolut tryck). Viktiga parametervärden i förvakuumfasen, som kontrolleras och dokumenteras efter sterilisering, är att det måste finnas ett värde under 0,100 Bar (100mBar) Steriliseringsfasen: Under den här fasen sker egentligen själva steriliseringen. Godset värms från rumstemperatur upp till steriliseringstemperatur (till 134 o C) genom att den tillförda ångan kondenserar på alla ytor som är kallare än 134 o C (2). Steriliseringsfasen kontrolleras med TRYCK+TEMP+TID Tid: Den säkraste metoden är ångsterilisering vid 121 o C hålltiden 15 minuter eller vid 134 o C i 3 minuter enligt standard SS-EN -285 (Beskriver funktioner och maskinkrav samt tester för stora ångautoklaver). I KS var steriliseringstiden validerad vid 121 o C 20 min och vid 134 o C 7 min. Trycket under steriliseringen skall överensstämma med ångtabellen. Steriliseringen vid C, ska trycket vara Manometer Tryck Absolut Tryck Temperatur , , , , , , , ,4 Steriliseringen vid 134 o C ska trycket vara; Manometer Tryck Absolut Tryck Temperatur , , , , , , , , , , , ,98 Eftervakuumfasen: Uppgiften är att torka godset. Hur många pulsar och hur länge trycksänkningar- och höjningar skall pågå, beror på valideringsresultatet. Trycksänkningsvärden ska vara samma som för vakuumvärden. KS har ett värde som är under 0,100 Bar (100 mbar) d.v.s. man ska kontrollera första trycksänkning och finna ett värde under 0,100 Bar (100 mbar) 2

6 Syfte och Mål Mitt syfte med denna studie är att förklara vilka kontroller som ska göras efter steriliseringsprocessen och även titta lite närmare på det vi har fått lära oss under utbildningen och hur det sker i praktiken. Metod I studien har jag använt mig av föreläsningsmaterial från utbildningen och för att få en liten jämförelse mellan sterilteknikerutbildningen med undersköterskeutbildningen har jag tittat på utbildningarnas hemsidor. Vidare har jag för ett bra resultat även frågat om personalen på KS i Solna om vilka kontroller dem gör vid steriliseringsprocessen för att få en bredare bild av hur det ser ut i verkligheten. Resultat Enligt standard SS-EN ISO ,2 (Validering och rutinkontroll av processer samt vägledning) ska steriliseringsprocessens kontrolleras efter båda steriliseringsstegen. Första delen utgår från att läsa i autoklavkurvans parameter TRYCK+TEMP+TID. Det är viktigt för varje fas och det måste registreras och tolkas. Andra delen för frisläppande av gods ska det göras en visuell kontroll av förpackningarna för att se att är de hela, rena, torra och att indikatorn på förpackningarna ändrat färg. Att de här två delarna är korrekt gjorda är bevis på att det är sannolikt att det är sterilt. Se Bilaga 1 för att se manualen för steriliseringsprocessens dokumentationskontroll för KS. På KS finns 5 autoklaver. Autoklav 1 och 2 som har program1 och är validerat för allmän last. Autoklav 3,4 och 5 är validerat för thorax galler och tunga laster. 3

7 Lastningen är; 1 litet galler 2 litet galler Mellangaller 2 mellangaller 2 små galler Mellangaller Löspackade instrument Mellangaller Löspackade instrument Mellangaller Mellangaller Stort med många instrument galler Processen ser ut så här; På dokumentationen måste det stå sjukhusets namn, datum, tid, autoklavsnummer, serienummer och cykelräknare(1). Det som måste stå på parametrarna är; steriliseringstemp, steriliseringstid och tid för eftervakuum, efterpuls ånga och efterpuls luft(1). 4

8 Innan processen godkänns måste processen kontrolleras; Förvakuumfasen kontrolleras för varje förvakuum. Det ska finnas ett värde under 0,100 Bar (100 mbar). På första förvakuumet hittar man 0,072 Bar, andra vakuum 0,072 Bar och tredje 0,072 Bar då förvakuum fasen är godkänd. När man kollar processens kammartryck är att kontrollera AI27 som har kopplat till super visor som visar tydligare vad som händer i kammaren. Men det är inte direkt fel att kolla AI03 som har kopplat till styrsystemet. Super visor som kontrollerar att systemet går rätt(1). Steriliseringsfasen kontrolleras med TRYCK+TEMP+TID. Steriliseringstiden börjar 00:20:37 och blir klar 00:27:37 och det är exakt 7 min, men temperaturen ska inte vara under 134 o C och inte över 137 o C. Vid 137 grader blir ångan överhettad temperaturbandet överstigit +3 o C och effekten är att lasten inte blir fuktad. Temperaturen under steriliseringstiden skall vara mellan 134 o C och 134,9 för att vara godkänd inte över 137 o C. Trycket måste stämma med ångtabellen, mellan 134 o C- 137 o C är absolut trycket mellan 3,063 3,313 Bar, vidare står det i dokumentationen mellan 3,107-3,169 Bar och det stämmer med ångtabellen är godkänt. 5

9 När man kollar processens kammartemperatur är bästa kontrollera AI24 som har kopplat till super visor. Under eftervakuumfasen ska trycket kontrolleras: Eftervakuumen ska visa ett värde under 0,100 Bar (100mBar). Om valideringen inte har ett annat värde och dokumentationen står 0,087 Bar är det godkänt. Efterpuls luft- tiden är validerad till 25 minuter autoklav 1 och 2 program 1 på KS och om det stämmer, behöver det inte kontrolleras varje gång. Det kan skilja från program till program och last till last. Om det är validerat och autoklaven programmerad till 25 min. måste det vara minst 25 min. Autoklav 3, 4 och 5 är validerad för thorax galler och tunga laster, de behöver extra torktid och efterpuls luft-tid. Blandad och tung last kan orsaka våt last. Av den anledningen är valideringen viktig. Lastningen för thorax galler; 6

10 Lastningen är. Liten container (thorax) Mellangaller (thorax) Löspackade instrument Mellangaller med många instrument (c-op.) Liten container (thorax) Plastlåda (thorax) Löspackade instrument Mellangaller med många instrument (c-op.) Stor container (thorax) Stor container (thorax) Stor galler med många instrument Stor galler med många instrument Autoklav 3,4 och 5 är validerad som det beskrivs ovan. Processen ser ut så här. Alla autoklaver program 1 har samma steriltid och temperatur, skillnaden är att autoklav 3, 4 och 5 eftervakuumtid är 5 min och efterpulslufttid är 35 min. Eftersom tunga och blandade laster kan orsaka våt last, har de inte är tillräcklig torktid. Autoklav 1 och 2 har 0 minuter eftervakuum tid och enbart 25 min efterpulsluft tid för allmän last, max två containrar per körning och inte thorax galler. Båda är validerade och godkända. 7

11 Slutsats och Diskussion Jag har en bakgrund från vården där jag har arbetat som undersköterska i flera år på en vårdavdelning på KS. Steriltekniska enheter anställer ofta undersköterskor när de egentligen har två helt olika utbildningar. Undersköterskornas uppgifter är ofta omvårdnad såsom ta prover, EKG, blodtryck, temperatur och lägga om sår. Under min undersköterskeutbildning har vi inte lärt oss om rengöring, desinfektion eller något om sterilisering, såsom metoder inom sterilisering. När en undersköterska påbörjar sitt nya arbete som steriltekniker får denne ofta en introduktion från sin handledare, som ofta denne själv har fått genom introduktion från sin handledare osv. Många i personalen har, deltagit i kurser, men mycket av instruktionen till yrket har skett via handledning av mer erfaren undersköterska. Detta framgår även i där de skriver att Instrument- och steriltekniker är en utbildning i tiden. Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på sterilcentralen i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området. Med en utbildning till instrument och steriltekniker får du den kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. Innan steriliseringsprocessen godkänns har KS en enda rutinkontroll för steriliserings tid och temperatur (Bilaga 2 enkel tabell som jämför ångsteriliseringsprocess i utbildningen och praktiken). De har bestämt den rutinen med autoklav tillverkaren Getinge. Många av personalen visste inte att trycket för vakuum, sterilisering och eftervakuum fasen ska kontrolleras och av den anledningen ser jag hur viktigt det är med utbildning! Det jag har kommit fram till är bl.a. av antalet personal är det mer undersköterskor som är anställda som steriltekniker. Följden av detta resulterar i att arbetet fastnar i rutiner som inte går att bryta. Det är enkelt att fastna i en vardag utan att tänka sig för och kanske fundera på om man borde göra något annat sätt. Även om erfarenhet uppskattas på alla nivåer så tror jag att nytänkande i samband med utbildning är en stor fördel. Det är ett vanligt förekommande beteende att rutinerna tar över arbetet. När detta väl händer blir det svårare för personal med sterilteknikerutbildning att föra fram sina kunskaper. Av den anledningen borde de som har sterilteknikerutbildning, så som i många branscher, få mer ansvar för att utnyttja kunskapen till fullo. 8

12 Under praktikperioden märkte jag att autoklaverna har olika eftervakuumtid. Autoklav 1-2 program 1 har 0 min., 3-4 och 5 program 1 har 5 min. Det kan vara skillnad eftersom autoklav 1-2 är validerad för allmän last, autoklav 3-4 och 5, program 1 för thorax galler och även allmän last. Thorax galler validerad Jag kontrollerade installationspärmen för autoklav och UPK pärmen där jag kom fram till att det i installationspärmen står att alla maskiner har 5 min eftervakuumtid fastän autoklav 1 och 2 program 1 har 0 minuter eftervakuum. Detta har jag kontrollerat i UPK pärmarna år efter år, men det finns inga skillnader i torktiderna där heller. Jag frågade personalen, men de kunde heller inte svara på hur ett sådant misstag kunnat ske. Jag fick kontakt med en Medicinteknisk ingenjör i KS, som har varit med under UPK kontroller. Hon beskrev att eftervakuumtiden måste stämma med valideringen. Dagen efter kom hon och kontrollerade alla pärmar, men vi fick inte någon dokumentation som stämmer med nuvarande eftervakuum tid. Hon förklarade att man kan ändra på tiderna eftersom autoklav 1och 2 för allmänna laster och under UPK är godkända med de här parametrarna värdena och det är bara bra att tiden blir förkortad. Denna möjliga förklaring borde enligt min mening finnas med i UPK pärmen för att det inte ska behöva orsaka vidare förvirring. Jag, som student kände att jag inte kunde fråga mer, men uttryckte att det måste göras en ändring i UPK pärmen och den ska vara tillgänglig för framförallt personalen. I samband med detta vill jag påstå att dokumentationen inte bara är viktig i steriliseringsprocessen utan i hela arbetet. I och med min praktik insåg jag att vare sig man är utbildad till steriltekniker eller inte, så blir det dagliga arbetet, som ovan nämnt, till rutin. Allting görs på samma sätt dag efter dag utan att ens tänka på varför det görs på det viset. Av den anledningen anser jag att det är av stor vikt med kontinuerlig utbildning inom sterilteknik i form av kurser eller certifikat förnyelse för att undkomma de rutinerade misstagen. Min mening med detta, är framförallt att utbildningen, som absolut är nödvändig, inte är tillräcklig på lång sikt. Jag tror att något sådant skulle även ha en positiv verkan på personalen i och med att de förnyar sin kunskap, kommer ur sina rutiner och får möjlighet till en social interaktion sinsemellan. Jag upplevde under utbildningen att enda vägen för att bevisa att godset är sterilt är genom att kontrollera kurvorna i ångsteriliseringsdokumentationerna. I praktiken förverkligas inte dessa kontroller alltid, vilket ofta beror på brist på kunskap och för hög tilltro på att maskinerna larmar vid fel. 9

13 Källförteckning Muntliga källor: Anders Bostedt, Steriltekniker, KS i Solna. April 2011 Ingmar Hulden, Jobbar i utlämningen i KS i Solna. April 2011 Margareta Öbrant, Steriltekniker i KS. April Bella Kajtazi, Medicinteknisk ingenjör i KS i Solna. April, Maj Skriftliga källor: 1) Maria Hansby, Föreläsningar under utbildningen och kontakt 2)En handlednings bok av Getinge AB, Sterilisation med ånga, 1996 (www.getinge.se) 3)Bengt Ternström, Utdrag ur Referensmetodikhandboken, Getinge AB (www.getinge.se) Elektroniska källor: 10

14 Bilaga 1: Manualen för steriliseringsprocessens dokumentationskontroll för KS: För vakuum fasen: Varje för vakuum skall finnas ett värde under 0,100 bar. Sterilisering fasen: Kontrollera steriliseringstiden och temperaturen minst 20 min i 121 o C och 7 min. 134 o C. Trycket och temperaturen måste överensstämma med ångtabellen. Kontrollera! Efter vakuum fasen: Första efter vakuum skall finnas ett värde under 0,100 bar. Innan du godkänner steriliseringsprocessen ska du göra en visuell kontroll på förpackningarna. Om allt stämmer som det ska. Godkänd! 11

15 Bilaga 2: Enkel tabell som jämför ångsteriliseringsprocess i utbildningen och praktiken Hur vi har lärt oss i skolan Förvakuum fasen: Tryck Hur det sker i praktiken på KS Steriliseringsfasen: Temp+ tid Steriliserings fasen: Tryck+ temp+ tid Eftervakuum fasen: Tryck 12

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN?

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Sara Skogersson, Katarina Wisbrant Handledare: Maria Hansby

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Steffenburg och Mathias Thelén Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA Foto: Gunnar Nestor Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: DIANA TÖRNVALL Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK ISBN 978-91-633-8059-4 2(6) 1 INLEDNING Enligt Hälso- och

Läs mer

Tänk om. En studie baserad på fiktion, applicerad på Sunderby Sjukhus. Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011

Tänk om. En studie baserad på fiktion, applicerad på Sunderby Sjukhus. Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Tänk om En studie baserad på fiktion, applicerad på Sunderby Sjukhus Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Charlotte Berndts Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Instrument Containrar kontra Packskynken

Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lena-Marie Lundberg Handledare: Maria Hansby 0 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Christina Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport Uppföljning steriltekniker Standardrapport Ja 82,5% 47 Nej 17,5% 10 Svarande 57 Inget svar 0 Sterilteknisk enhet (landsting eller privat sjukvård) 80% 44 Privat industri 0% 0 Tandvård 1,8% 1 Övrig verksamhet

Läs mer

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras?

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Marie-Louise Hjalmarsson och Ia Mälman Handledare: Maria Hansby. 0 Författare:

Läs mer

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS Antikens instrument London 1666 Regelverk Ansvar Brukare -Diskdesinfektor -Autoklav -Förpackningar -Förråd

Läs mer

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet?

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Helén Graf Leseth, Åsa Jansson. Handledare:

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Joanna Olsson och Katarina Andersson Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

Rune Ericson Page 1

Rune Ericson Page 1 Innehåll LTSF - Low Temperature Steam Formaldehyde - Formaldehyd - Regulatorisk situation - Getinges LTSF process - Miljöpåverkan och hälsofaktorer - Ekonomi - Sammanfattning Rune Ericson 2007-01-21 Page

Läs mer

P R O J E K T P L A N VALS

P R O J E K T P L A N VALS PROJEKTPLAN VALS Validering inom Sterilteknisk verksamhet 2009 Projektplanen godkänd Svensk Förening för Vårdhygien/ Sterilsektionen Projektägare Elisabet Bergqvist Pia K-Dahlberg Tommy Karlsson Projektgrupp

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN ISBN 978-91-633-8059-4 2(13) 1 INLEDNING I Sverige har er, d.v.s. automatiska apparater

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder Kundavtal mellan Sterilcentralen Kungälvs sjukhus och interna/externa kunder Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Marie Johansson och Kerstin Nilsson

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.1

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.1 Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Definitioner för olika renhetsgrader och desinfektion, rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen 4.1.1 ISBN 978-91-633-8059-4

Läs mer

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING?

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Maria Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden,

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, helensorliden1@hotmail.com Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets art: Projekt instrument-

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara

Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara Sterilteknikerutbildningen 2012-2013 Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Andreas Brunosson Handledare: Maria Hansby Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Sterilisering. Den Nya Generationen

Sterilisering. Den Nya Generationen Sterilisering Den Nya Generationen Nya Lisa 300 och 500 Den nya generationen Autoklaverna Lisa 300 och 500 steriliserar uteslutande med klass B-program för total säkerhet på din praktik. Helt säker Vår

Läs mer

LOGGBOK. för spoldesinfektor i. Landstinget i Värmland

LOGGBOK. för spoldesinfektor i. Landstinget i Värmland Dnr: 10185.10.A1 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Smittskydd Värmland 3 11 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-10-24

Läs mer

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Instrument och sterilteknikerutbildningen 300 YH poäng, Sollefteå Lärcenter, 2011 Författare: Anna-Karin Nilsson Handledare:

Läs mer

Getinge Academy. Nordisk Kurskatalog 2018 för Infection Control

Getinge Academy. Nordisk Kurskatalog 2018 för Infection Control Academy Nordisk Kurskatalog 2018 för Infection Control Kunskap grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Nu har du Academys nya katalog i din hand! Vi ser fram emot att hjälpa er i ert kvalitetsarbete.

Läs mer

Diskprocess med väteperoxid

Diskprocess med väteperoxid Diskprocess med väteperoxid Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Camilla Hörman, Eva-Lena Persson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterska Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Eva Olsson Gallin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Getinge 46-serien diskdesinfektorer. Always with you

Getinge 46-serien diskdesinfektorer. Always with you Getinge 46-serien diskdesinfektorer Always with you Vilken typ av diskgods har du? Och hur mycket? I 46-serien finns maskiner anpassade exakt efter dina behov. Ytterligare tillval Flödesmätning för att

Läs mer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Välj exakt den kapacitet du behöver. Varken mer eller mindre. Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet

Läs mer

LOGGBOK. för diskdesinfektorer i. Landstinget i Värmland

LOGGBOK. för diskdesinfektorer i. Landstinget i Värmland Dnr: 10184.10.A1 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Smittskydd Värmland 3 12 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Smittskydd Värmland Smittskydd Värmland 2013-10-24

Läs mer

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering

Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering Internationella standarder inom rengöring, desinfektion och sterilisering (Tuula Cammersand) Sarah Sim, projektledare SIS, MSc, PhD SIS i Sverige 2017 Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter,

Läs mer

Validering av små autoklaver ett led i kvalitetssäkringen av det smittförebyggande arbetet

Validering av små autoklaver ett led i kvalitetssäkringen av det smittförebyggande arbetet vetenskap & klinik edwardsson et al edwardsson et al stig edwardsson, professor em., Avdelningen för oral biologi, odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Malmö. nils bäckman, övertandläkare, Socialstyrelsen,

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar.

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Johanna Eriksson Handledare: Maria Hansby 1 Författare: Johanna

Läs mer

Användning av autoklav för livsmedel. Christophe Picard, huvudansvarig för centrets utbildningar och lärare på livsmedelskurser

Användning av autoklav för livsmedel. Christophe Picard, huvudansvarig för centrets utbildningar och lärare på livsmedelskurser Användning av autoklav för livsmedel Christophe Picard, huvudansvarig för centrets utbildningar och lärare på livsmedelskurser Vad är en autoklav? Metallisk gryta med lock. Med hjälp av övertryck kommer

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Tomas Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Smittskydd Värmland Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876

Läs mer

Instrumentsterilisering inom primärvården

Instrumentsterilisering inom primärvården TLT-info 1/2005 Instrumentsterilisering inom primärvården Val, validering och övervakning av effekten av små autoklaver INSTRUMENTSTERILISERING INOM PRIMÄRVÅRDEN Val, validering och övervakning av effekten

Läs mer

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Erica Lidholm, Åsa Barkenfelt Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Kvalitetssäkring av. steriliseringsprocessen. Last- och förpackningskontroll 3M Comply kemiska indikatorer. SteriGa. Comply TM T. SteriGage.

Kvalitetssäkring av. steriliseringsprocessen. Last- och förpackningskontroll 3M Comply kemiska indikatorer. SteriGa. Comply TM T. SteriGage. Co EO Last- och förpackningskontroll M kemiska indikatorer EO ACCEP Blue bar must enter Kvalitetssäkring av steriliseringsprocessen TM T REJEC TM SteriGa EO Chemic Integrat Lastkontroll Eftersom sterilisering

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs Matachana Autoklav Modell SC500 Kapacitet SPRI /STE från 2/2 till 4/8 Modell S1000 Kapacitet SPRI /STE från 3/4 till 15/12 AlessandroToneguzzi Kurs om spoldesinfektor Steelco Bp100HE-BP100HSER

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Välkomna!! Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Tillsyn Miljökontoret är tillsynsmyndighet

Läs mer

Styrelsen. Svensk Förening för Vårdhygien. Mari Banck (Sekr.) mari.banck@liv.se, Steriltekniska avdelningen, Centralsjukhuset Karlstad

Styrelsen. Svensk Förening för Vårdhygien. Mari Banck (Sekr.) mari.banck@liv.se, Steriltekniska avdelningen, Centralsjukhuset Karlstad SFVH Styrelsen Svensk Förening för Vårdhygien Mari Banck (Sekr.) mari.banck@liv.se, Steriltekniska avdelningen, Centralsjukhuset Karlstad Jeanette Charpentier jeanette.charpentier@mmm.com Health Care divisionen,

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga?

Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga? Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga? VS Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Kajsa Dahlberg 1 Handledare: Maria Hansby SAMMANFATTNING Projektarbete/ Studie

Läs mer

Getinge Academy Nordiska kursprogram 2016

Getinge Academy Nordiska kursprogram 2016 Getinge Academy Nordiska kursprogram 2016 2 Getinge Academy Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Nu har du fått Getinge Academys nya katalog i din hand! Vi ser fram emot att

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Riktlinje Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Värmedesinfektion Föremål och instrument som är avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

W&H Autoklaver. Intelligens, precision och perfektion. Totally type B

W&H Autoklaver. Intelligens, precision och perfektion. Totally type B W&H Autoklaver Intelligens, precision och perfektion Totally type B Briljant kunskap Ett tekniskt framsteg har gjorts: Lisa har blivit helt automatisk. Lisa är ett teknologiskt mästerverk med en inbyggd

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Getinge HS66 Turbo Combi ångautoklav för både vanligt och. Always with you

Getinge HS66 Turbo Combi ångautoklav för både vanligt och. Always with you Getinge HS66 Turbo Combi ångautoklav för både vanligt och värmekänsligt gods Always with you 2 Getinge HS66 Turbo Combi strålkastarljusen tänds för för den nya generationens autoklaver Getinge HS66 Turbo

Läs mer

GETINGE AssurEd ProdukTEr för kontroll Av rengöring och sterilisation

GETINGE AssurEd ProdukTEr för kontroll Av rengöring och sterilisation GETINGE ssured Produkter för kontroll av rengöring och sterilistion 2 Getinge ssured Getinge SSURED Varje dag rengörs många olika slags instrument och verktyg. Kanske under olika tider, temperaturer och

Läs mer

Getinge Academy Nordiska kursprogram 2017

Getinge Academy Nordiska kursprogram 2017 Academy Nordiska kursprogram 2017 2 Academy Kunskap - grunden för kvalitetssäkring och utveckling Bäste kund, Nu har du Academy Nordic s nya katalog i din hand! Vi ser fram emot att hjälpa er i ert kvalitetsarbete.

Läs mer

Ivår kliniska verksamhet ställs stora krav på

Ivår kliniska verksamhet ställs stora krav på FUNKTIONSKONTROLL AV AUTOKLAVER VETENSKAP Utvärdering av ett års funktionskontroll av autoklaver inom tandvården Gunnar Dahlén och Åke Möller I tandvården sker sterilisering i allmänhet med autoklaver.

Läs mer

Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam )

Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam ) Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam ) Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Nina Sundahl och Maria Fager Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin 1 Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Madeleine Haglund Nilsson Handledare: Maria Hansby 2 Sammanfattning

Läs mer

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06

Filter/Ventil Set. 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 Filter/Ventil Set 2006 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 041D0205-B-12/06 SV SV Bruksanvisning Läs noga igenom hela denna bruksanvisning innan nebulsatorn tas i bruk. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Lycka till! OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde.

Lycka till! OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. BMLV, A, Grundläggande patientnära analyser och kliniskt fysiologiska undersökningar Kurskod: BL 1006 Kursansvarig: Rolf Pettersson Datum: 2014-02-08 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 50 poäng Patientnära

Läs mer