Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olika eller lika sätt att få sina instrument rena"

Transkript

1 Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson Handledare: Maria Hansby 1

2 SAMMANFATTNING Inom humansjukvården utförs olika operationer, det görs också på ett djursjukhus. Så även där används kirurgiska instrument, som måste göras rena och sterila. Djursjukvården lyder under Jordbruksverket och humansjukvården under Socialstyrelsen. Att det är olika myndigheter som sätter reglerna, har det någon påverkan på hur man arbetar? Resistenta bakterier finns nu även bland våra husdjur sen några år tillbaks. Det har gjort att djursjukvården tagit efter de hygienrutiner som man har inom humansjukvården. Skillnaderna på hur de olika sjukhusen jobbar, har märkts mest på hur man gör olika arbetsmoment och lokalernas utformning. Sättet att tänka på sina patienters bästa är densamma, utifrån sina förutsättningar. Arbetets art: Projektarbete i kurs Instrument- och steriltekniker, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Helen Andréasson Antal sidor: 10 Titel: Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Handledare: Maria Hansby Datum:

3 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål... 5 Metod... 5 Resultat... 6 Inom humansjukvården... 6 Arbetsrutiner... 6 Förvaring... 6 Basala hygienrutiner... 6 Kvalitet... 7 Så gör man på Strömsholms regiondjursjukhus... 7 Arbetsrutiner... 7 Förvaring... 7 Provtagning... 7 Basala hygienrutiner... 8 Kvalitet... 8 Diskussion... 8 Källförteckning

4 BAKGRUND Hösten 2006 upptäcktes MRSA-smitta på en hund för första gången i Sverige. Februari 2009 var det dags för den första smittade katten, efter det har man också hit det på hästar 1. Utomlands har man nu även upptäckt MRSA på grisar, nötkreatur mm 2. Inom djursjukvården precis som inom humansjukvården utförs olika operationer. Så även på ett djursjukhus används kirurgiska instrument, som måste göras rena och sterila. Hur är reglerna för dem finns det några? Humanvården styrs av lagar och förordningar som Socialstyrelsen, som är en tillsynsmyndighet, har fått i uppdrag av riksdag och regering att se till att de följer. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 3 är en ramlag som är grundläggande för hur human sjukvård ska bedrivas. Den är bara en av många lagar som humanvården måste följa. På sterilcentralerna (STC) inom humansjukvården använder man sig även av standarder, de har man gemensamt med alla Eu-länder. Standarderna är knutna till svensk lag. De är till för att alla STC ska göra på liknande sätt, när de ska rengöra och sterilisera kirurgiska instrument. Den 14 juni 2011 fanns det 233 standarder under området sterilisering på Swedish Standards Institute s hemsida, sis.se. För hela området Hälso- och sjukvård var det 3268 standarder. Det finns standarder för dem som tillverkar maskiner, maskiner som användas vid desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument. Där finns beskrivet vad maskinerna måste klara av vad gäller temperatur, tid och ångkvalité osv. För att uppnå rätt resultat måste maskinerna genomgå en validering, både vid tillverkning och på plats på STC. Hur den går till finns beskrivet i standarden SS-EN ISO för disk- och spoldesinfektorer och SS-EN ISO och -2 för sterilisering med fuktig värme. 4 Djursjukvården däremot har tillsyn från Jordbruksverket och Länsstyrelsen. De har i sin tur fått uppdraget från regeringen, att se till att det går till på rätt sätt inom djurvården. Jordbruksverket ger ut föreskrifter och allmänna råd, som personalen på ett djursjukhus måste följa. De är skrivna efter lagar som regeringen stiftat. En av dessa lagar är 2009:302, den beskriver vad man ska ha för utbildning för att få göra olika moment på ett djursjukhus. Man måste vara legitimerad veterinär och djurhälsopersonal, för att få göra olika operativa ingrepp och injektioner. Inom vissa

5 yrkesgrupper räcker det med att man är godkänd i sitt yrke för att få utöva det. Den som jobbat inom humansjukvården som sjuksköterska, sjukgymnast eller tandläkare, kan söka behörighet för att få arbeta med djurvård. Men först måste man gå en tilläggsutbildning på universitetsnivå om djur. 5 Jordbruksverkets föreskrift 2009:83 6 beskriver mer detaljerat innehållet i lagen 2009:302 och 2009:1386, hur man ska vara utbildad för att arbeta inom djursjukvård. I januari 2011 gav Socialstyrelsen ut en föreskrift med rekommendationer, för hur man ska bete sig vid MRSA-smitta hos hund, katt och häst. 7 Man vill även att personal inom djursjukvård använder sig av basala hygienrutiner, som man gör inom humansjukvården. Att man spritar sig före och efter patient, använder handskar i kontakt med sekret och vätskor från djuren. Få in samma rutiner som man har inom humansjukvården för att stoppa smitta, med hjälp av utbildning och bra rutiner. MRSA smittar både mellan djur, och djur till människa och tvärtom. Det kallas för en zoonos. Inom djursjukvården finns inga standarder om hur rengöring, desinficering och sterilisering av kirurgiska instrument ska gå till. SYFTE Även på ett djursjukhus kan man ha en sterilenhet. Jag är nyfiken på om de arbetar på samma sätt som på ett humansjukhus STC. Resistenta bakterier har ju även börjat dyka upp bland djur, så hur noga är de med hanteringen av sina instrument? Vet de om riskerna med instrument som inte blir ordentligt rengjorda, desinfekterade och steriliserade? MÅL Att ha fått reda på om det är lika eller olika inom djursjukvården och humansjukvården för hur man rengör - steriliserar sina instrument. Om det finns ett annat tänk i och med MRSA och hur man ska ta hand om det. Om det finns några standarder och kvalitetsdokumentation som man jobbar aktivt med. METOD Jag har varit på Strömsholms Regiondjursjukhus under två dagar, gått med och tittat på hur de arbetar och ställt frågor. När det uppstått frågor som behövt ett svar har vi haft telefonkontakt. Jag har letat svar på internet om de olika myndigheterna som djurhälsopersonal

6 bevakar att det går rätt till, att lagar och riktlinjer följs. Har även använt mig av det jag lärt mig under lian och under föreläsningar. RESULTAT Jag tycker att jag fått en bra bild av hur de olika sjukhusen fungerar. Att de är olika lagar och regler som styr hur man arbetar, och det beror på att det är olika myndigheter som styr. Skillnaderna är stora samtidigt som det finns likheter i arbetssättet. INOM HUMANSJUKVÅRDEN Här arbetar man i tre olika rum med olika renhetszoner. STC ska helst fungera så att flödet går åt ett håll, för att inte återkontaminera rena sterila instrument. Arbetsrutiner När man tar emot oren disk i diskrummet ska man ha på sig handskar och förkläde av engångstyp och mössa som täcker håret. Alla instrument scannas på en diskbricka, instrumenten är kundbundna för att man ska kunna ha spårbarhet på dem. Brickan följer med gallret som instrumenten ligger på. Instrument som har lumen eller där blod och annat sitter hårt, använder man sig av ett ultraljudsbad eller t.ex. väteperoxid för att lösa upp det. Sedan placeras de i diskdesinfektorn. Instrument med lumen sätts på genomspolning, resten placeras så vattnet kommer åt överallt. Efter rengöring, desinfektion och tork fortsätter instrumenten ut i packsalen. Personal tar gallret och scannar diskbrickan, då får man ut etiketter som ska sitta på den färdiga förpackningen. Du får även ut en gallerlista, om du har ett galler med instrument som är sammansatta till speciella operationer. I packsalen synas och funktionstestas instrumenten, de instrument som ska smörjas oljas in. Sen packas de i antingen papper/plastpåse eller dubbla packskynken, gallerlistan ska ligga med i förpackningen. Paketen placeras i korgar som körs in i autoklaven. Förvaring Efter steriliseringen när paketen svalnat körs de till sterilförråd. Förrådet ska vara planerat efter FYFFE s riktlinjer vad gäller ventilation, hyllornas placering över golvet, material och miljö i rummet mm. (vill du veta mer om FYFFE gå in på sfvh.se, klicka på Dokument). Basala hygienrutiner Naglarna måste vara korta och omålade och man får inte ha lösnaglar. Långt hår ska vara uppsatt. På huvudet ska man ha en mössa, den finns i olika modeller. Kläderna ska ha kort ärm, de ska bytas varje dag eller oftare om de blir blöta eller nedsmutsade. Smycken får inte bäras under arbetet. Viktigt att hålla händerna rena och spritade. 6

7 Kvalitet Validering görs en gång per år på diskdesinfektor och autoklav. Ångalstraren provtrycks också en gång om året. Service på maskinerna görs minst en gång per år, beroende på ålder, riskanalys eller annat som kan påverka att det bör göras oftare. En Bowie & Dick och ett läcktest ska göras varje dag, en per autoklav. Bowie & Dick är ett test man gör för att kontrollera t.ex. ångkvalitet, ångpenetration, tid och temp det görs i en tom autoklav. När det gäller parametervärden håller man sig till 90 i 1 minut vid desinficering och 121 i minst 15 minuter eller 134 i minst 3 minuter vid sterilisering. Det måste finnas ett kvalitetsledningssystem där man jobbar med förbättringar och som hela tiden är levande och revideras så ofta som man har bestämt. SÅ GÖR MAN PÅ STRÖMSHOLMS REGIONDJURSJUKHUS Alla moment på sterilcentralen görs i ett och samma rum. Arbetsrutiner Vid arbete med orena instrument används handskar. Är det mycket blod på instrumenten spolas de av med kallt vatten innan disk. Alla instrument med lumen spolas och borstas igenom med kallt vatten, innan de sätts in i diskdesinfektorn. Utrustning för genomspolning av instrument med lumen saknas. Planer finns för att byta ut befintlig maskin till en ny med genomspolning. Efter rengöring, desinfektion och tork packas instrumenten. Man har ingen avsyning av instrumenten. Men ser man att något instrument är smutsigt, gör man givetvis rent det. Instrumenten placeras i gallret efter en manual. Sedan packas de i antingen papper/plastpåse som svetsas igen eller dubbla packskynken. På förpackningen skrivs datum och innehåll med en penna. I varje galler läggs en kemisk indikator den ska visa att godset blivit utsatt för rätt temp tillräckligt lång tid. Om så har skett ändrar indikatorn färg, hur det ser ut ska visas på bipacksedeln. Förvaring Sterilförrådet är placerat i samma rum som man tar hand om orent, packar och steriliserar. Det är avskiljt med en vägg med öppning utan dörr. Man måste passera platsen där man gör rent orena instrument. Det gör att man även måste passera med orent från operation förbi sterilförrådet. Det är tänkt att man ska placera en ny autoklav i skiljeväggen så man får ut det sterila godset på förrådssidan. Då får man bort ett riskmoment som kan innebära kontaminering. Något krav att ha ett sterilförråd som följer FYFFE, finns inte. Det behövs inte något speciellt rum för sterila produkter inom djursjukvården. Provtagning Smittskyddsenheten från Västmanland eller Södermanland kommer på oanmälda besök, då gör de stickprover på lokalen och instrument. Dessa besök har alltid 7

8 resulterat i negativa svar, inte visat någon tillväxt. Den egna laboratoriepersonalen tar också prover regelbundet. Hygienläkare och hygiensköterskor håller också i utbildningar och berättar hur man ska gå tillväga för att göra ett säkert arbete. Basala hygienrutiner Långa naglar, nagellack eller lösnaglar är inte tillåtet. Inte heller smycken på händer och armar, däremot förekommer örhängen och halsband. Man behöver inte använda mössa när man jobbar på sterilcentralen, men långt hår ska vara uppsatt. Personalklädseln har kort ärm och byts dagligen eller oftare om den blir smutsig. Man byter skor när man går in till operation och sterilcentral. I och med att patienterna är en del på golvet så måste det hållas rent. Viktigt även här att hålla händerna rena och spritade. Kvalitet Man har ett kvalitetsarbete man kallar QC(quality check). Där har man arbetat fram olika handlingsplaner. T.ex. hur man ska gå till väga vid olika akuta situationer, som kan uppkomma i arbetet. Även hur olika rutiner ska göras i det vardagliga arbetet. Dokument för hygienrutiner vid olika moment, finns på deras hemsida 8. Man har ingen validering av maskiner, det finns inget krav att det ska göras. Service har man på maskinerna en gång om året. Ungefär med 1,5 års mellanrum kommer Det Norske Veritas och provtrycker autoklavens säkerhetsventil, den ska lösa ut om det blir för högt tryck i kammaren. En Bowie & Dick körs ett par gånger i veckan per autoklav. När det gäller parametervärden har man samma som inom humansjukvården. DISKUSSION Skillnaden i arbetssätt beror på att man styrs av olika myndigheter. Jordbruksverket är mer styrt mot djurhållning än mot djursjukvård. Medan Socialstyrelsen fokuserar på lagar och regler koncentrerat mot sjukvården. Som reglerna är nu kan man handdiska kirurgiska instrumenten inom djursjukvården. För ca 15 år sedan var det ingen bestämd person som hade hand om STC på Strömsholm. Då fick den som hade tid ta hand om disken. Men då hade man heller inte lika stor verksamhet som man har idag, med sövningar per dag. Har man personal som ska springa emellan, är det nog lätt att hygienen glöms. Men nu är man två stycken fast anställda som har ansvaret och fokuset bara på STC. Att ha alla arbetsmoment i ett rum verkade fungera bra. Mycket beroende av att man inte är så många som arbetar där. Man måste se till så att man har samma rutiner, 8 8

9 ha en bra logistik i det lilla. Alla måste veta var man kan placera sterila produkter, så att de inte blir återkontaminerade. Vid planering av inköp av nya instrument på Strömsholm, var en av personalen från STC med. Det tyckte jag var bra. Hon är med och påverkar vad som köps in, genom att tala om sin erfarenhet av vad som fungerar att få rent och sterilt. Det vore inte så dumt om det kunde vara så inom humansjukvården också. Oftast får man se nya instrument först när de redan är inköpta. Inom humansjukvården är det viktigt att alla gör på samma sätt. I och med att det ofta är större enheter så måste alla jobba mot samma mål. En sak som är säker är att alla behöver utbildning, både inom humansjukvården och inom djursjukvården. Dels det här med vikten av att det är rent innan det steriliseras och att väl servade instrument håller längre. 9

10 KÄLLFÖRTECKNING /MRSA-hos-djur-internationellt/ för att se olika standarder välj rubrik djurhälsopersonal pdf pdf - hygien rutiner vid MRSA-smitta hos djur Strömsholms Regiondjursjukhus hemsida om man vill läsa mer om vårdhygien lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård Förordning (2009:1394)med instruktion för Statens Veterinärmedicinska anstalt Arbetsmiljöverket besiktning av tryckkärl Personalen på sterilcentralen på Västmanlands sjukhus Västerås Maria Hansbys föreläsningar Birgitta Nissander undersköterska på Strömsholms Regiondjursjukhus öga mot öga , , telefon

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE

ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE ASEPTISKT ARBETSSÄTT STERILTEKNISK ENHET ORENT OMRÅDE Riktlinjer och rekommendationer för ett aseptiskt arbetssätt på Sterilteknisk enhet. Syftet är att höja kompetensen, öka medvetenheten samt säkerställa

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN?

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Sara Skogersson, Katarina Wisbrant Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Visuellt rena femur raspar

Visuellt rena femur raspar Visuellt rena femur raspar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Mattias Thollin & Ylva Thollin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad.

Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad. Kavitationen den avgörande faktorn i ett Ultraljudsbad. Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Norlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning

Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning Hej Vi ska berätta om: Hantering av instrument på vårdavdelning/mottagning Lite om oss Varför är det viktigt med vårdhygien idag kanske viktigare än tidigare? Ni är viktiga Juni 2015 Maj 2015 Basala hygienrutiner

Läs mer

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Steffenburg och Mathias Thelén Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Joanna Olsson och Katarina Andersson Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland

Hygienregler. för Landstinget i Östergötland. www.lio.se. Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland Hygienregler för Landstinget i Östergötland Reglerna gäller alla anställda inom Landstinget i Östergötland www.lio.se God vårdhygien allas ansvar Alla som arbetar i vården ska känna till och följa de basala

Läs mer

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin 1 Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Madeleine Haglund Nilsson Handledare: Maria Hansby 2 Sammanfattning

Läs mer

Egenkontroll hygien för undersköterskor och vårdbiträden

Egenkontroll hygien för undersköterskor och vårdbiträden Egenkontroll hygien för undersköterskor och vårdbiträden Vårdgivare inom vård- och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang

Läs mer

Självklart! Läs det i alla fall

Självklart! Läs det i alla fall Självklart! Läs det i alla fall självklarheter Vi är alla beredda att göra allt vi kan för att de som behandlas, vårdas eller arbetar i vården inte ska smittas eller i onödan drabbas av en infektion. Därför

Läs mer

Interna telefoner på Sterilcentral

Interna telefoner på Sterilcentral Interna telefoner på Sterilcentral Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Katharina Lindholm, Emma Söderström 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU

STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU STERILCENTRALEN FRÅN FÖRR TILL NU Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Eva Olsson Gallin Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska

Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Egenkontroll - Enkät om hygien för sjuksköterska Vårdgivare inom vård- och omsorg är skyldiga att ha ett systematiskt kvalitetsarbete för att åstadkomma en god kvalitet. Med kvalitet i detta sammanhang

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Här arbetar vi Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso-

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning instrument- och steriltekniker; MYHFS

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler - En enkel åtgärd för att förhindra smittspridning. Eva Edberg Vårdhygien, Region Västmanland

Basala hygienrutiner och klädregler - En enkel åtgärd för att förhindra smittspridning. Eva Edberg Vårdhygien, Region Västmanland Basala hygienrutiner och klädregler - En enkel åtgärd för att förhindra smittspridning Eva Edberg Vårdhygien, Region Västmanland Utbildning är basen för allt men man kan inte få personal att följa en instruktion

Läs mer

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (6) Vårdhygien Stockholms län Uppföljning av vårdhygieniska aspekter vid husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i direkt i datorn och därefter sparas samt skickas

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden,

Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Sörliden, helensorliden1@hotmail.com Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets art: Projekt instrument-

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Åsa Nordlund Hygiensjuksköterska Varför? För att skydda vårdtagaren För att skydda personalen Superbakterier spreds på äldreboende i Gävle hygienen var för dålig Gävle12 april 2016

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer

Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor

Vårdhygienrutin Disk- och spoldesinfektor Godkänt av MAS i: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik Skapad av: Hygiensjuksköterskor i samråd med ansvarig hygienläkare i Region Västernorrland 1 av 6 Bakgrund Desinfektion

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida

LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN Arbetsområde, t ex klinik Godkänd av Sida Enheten för vårdhygien Kia Karlman 1(6) Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner ska tillämpas överallt där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2007:19). Syftet är att förhindra smitta från patient till personal

Läs mer

UTBILDNING - MÄTNING BHK. VÅRDHYGIEN Ingrid Isaksson Anna Lindström

UTBILDNING - MÄTNING BHK. VÅRDHYGIEN Ingrid Isaksson Anna Lindström UTBILDNING - MÄTNING BHK VÅRDHYGIEN Ingrid Isaksson Anna Lindström Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till: Klädregler Basala hygienrutiner Observationsstudier Varför? Socialstyrelsens

Läs mer

Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1

Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1 Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1 Christina Thörn, veterinär på Jordbruksverket, Avdelningen för djurskydd och hälsa christina.thorn@jordbruksverket.se Innehåll Lite kort om Jordbruksverkets

Läs mer

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör

Förord. Kortärmat. Långt hår uppsatt. Fri från klockor och ringar. Inger Bergström Regiondirektör Rätt klädd i vården Långt hår uppsatt Här arbetar vi Kortärmat Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (5) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt mailas in till

Läs mer

Riktlinjer för. Låneinstrument

Riktlinjer för. Låneinstrument Riktlinjer för Låneinstrument Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Definition av låneinstrument... 2 Checklista... 3 Förklaring till checklista... 3 Referens- och litteraturlista... 5

Läs mer

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport Uppföljning steriltekniker Standardrapport Ja 82,5% 47 Nej 17,5% 10 Svarande 57 Inget svar 0 Sterilteknisk enhet (landsting eller privat sjukvård) 80% 44 Privat industri 0% 0 Tandvård 1,8% 1 Övrig verksamhet

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som patienter eller personal får i samband med vård eller behandling, är ett problem i svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation

Personlig hygien och hygienrutiner. Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och hygienrutiner Hässleholms sjukhusorganisation Personlig hygien och basala hygienrutiner Allmänt Du som arbetar i vården kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera

Läs mer

Spol- och diskdesinfektor. Lika men ändå olika..

Spol- och diskdesinfektor. Lika men ändå olika.. Spol- och diskdesinfektor Lika men ändå olika.. Dekonten då..? Spoldesinfektor Inga instrument! Toppmatad Frontmatad Spoldesinfektor-process Randspolar bort smuts. Grovrengöring sker med kallvatten. Därefter

Läs mer

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader och Förråd Ren Oren Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader inom sjukvården Ren Höggradigt ren Steril Avser främst medicinteknisk utrustning och instrument som vi använder inom

Läs mer

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare

Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Självklart! Vårdens största fienden syns inte men finns där ändå! Följsamheten till hygienrutiner allt viktigare Var vårdar vi våra brukare/patienter? VRE - utbrottet i Västmanland 2008-2010 Totalt 267

Läs mer

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram

Giltig fr.o.m: 2005-06-15 Dokumenttyp: Vårdprogram 1 (5) Hygienregler för Landstinget i Östergötland Dessa hygienregler är utarbetade av Vårdhygien i samarbete med länets chefläkare. Reglerna är giltiga from 15 juni 2005 (reviderade senast december 2010)

Läs mer

Rena händer och rätt klädd

Rena händer och rätt klädd Rena händer och rätt klädd inom Vård och omsorg Rena händer och rätt klädsel viktigt för att säkra vården Idag får var tionde patient i slutenvård en infektion som är så allvarlig att den kräver antibiotikabehandling.

Läs mer

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING?

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Maria Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till Vårdhygien Hallands årsalmanacka!

Välkommen till Vårdhygien Hallands årsalmanacka! Välkommen till Vårdhygien Hallands årsalmanacka! Tanken med almanackan är att du som hygienansvarig på enheten ska fördjupa dig i månadens tema och förmedla denna kunskap på t ex ett APT till dina arbetskamrater.

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.5 DAGLIGT UNDERHÅLL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTORER LOGGBOK ISBN 978-91-633-8059-4 2(6) 1 INLEDNING Enligt Hälso- och

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Manus till bildspelet Basala hygienrutiner och klädregler.

Manus till bildspelet Basala hygienrutiner och klädregler. Manus till bildspelet Basala hygienrutiner och klädregler. Varför behövs basala hygienrutiner och klädregler? På sjukhus vistas mycket människor med olika sjukdomar och behandlingar, text som bild... Kommentar:

Läs mer

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Erica Lidholm, Åsa Barkenfelt Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS

MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS MAS Riktlinje gällande vårdhygien inom särskilda boenden samt gruppbostäder LSS Syfte Att förebygga smittspridning i vården och omsorgen genom att använda adekvata arbetsmetoder inom vårdhygienområdet

Läs mer

Rätt klädd på jobbet

Rätt klädd på jobbet Rätt klädd på jobbet Regler för arbetskläder Angereds Närsjukhus Capio Lundby Närsjukhus Frölunda Specialistsjukhus Kungälvs sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förord Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Christina Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Hygienregler för Region Östergötland. Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg. www.regionostergotland.se

Hygienregler för Region Östergötland. Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg. www.regionostergotland.se Hygienregler för Region Östergötland Gäller alla som arbetar inom vård, tandvård och omsorg www.regionostergotland.se God vårdhygien allas ansvar För att förhindra smittspridning ska alla som arbetar i

Läs mer

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler

Region Östergötland. Observationsstudier. Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Basala hygienrutiner och klädregler Observationsstudier Vad är det? Observation av följsamhet till Basala hygienrutiner och Klädregler -En Egenkontroll Vad styr? SOSFS 2007:19 föreskrift

Läs mer

Rena händer och rätt klädd i vården. Basala hygienrutiner

Rena händer och rätt klädd i vården. Basala hygienrutiner Rena händer och rätt klädd i vården Basala hygienrutiner 2 Rätt klädd och god hygien i vården Vårdpersonal kan via händer och kläder överföra smitta mellan patienter. Den viktigaste åtgärden för att minska

Läs mer

Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75

Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-03-13 SN-2015/75 Socialnämnden Riktlinjer gällande basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg SN-2015/75 Förslag till

Läs mer

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner på särskilda boenden Bild: Webben Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Jessica Löfgren, Maria Kihl Handledare: Maria

Läs mer

Maria Engström hygiensjuksköterska. Vårdhygien Södra Älvsborgs sjukhus

Maria Engström hygiensjuksköterska. Vårdhygien Södra Älvsborgs sjukhus Maria Engström hygiensjuksköterska Vårdhygien Södra Älvsborgs sjukhus 170608 Mikroorganismer finns överallt Ökad risk för smittspridning Kroppsvätskor/utsöndringar Skadad hud/slemhinna Nedsatta/mottagliga

Läs mer

Basala hygienrutiner Länsövergripande

Basala hygienrutiner Länsövergripande Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Basala hygienrutiner Länsövergripande Basala hygienrutiner ska tillämpas där vård och omsorg bedrivs (SOSFS 2015:10). Syftet är att förhindra smitta från

Läs mer

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner

Manus till bildspel, Basala hygienrutiner Varför behövs basala hygienrutiner och klädregler? Inom vård och omsorg kan det vistas mycket människor på en liten yta med olika sjukdomar och behandlingar, text som bild... Kommentar: Miljöer inom vård-

Läs mer

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se

Vi är. Ulrica Olsson och Marie Martna. från miljökontoret Södertälje kommun. Mer info på www.sodertalje.se Välkomna!! Vi är Ulrica Olsson och Marie Martna från miljökontoret Södertälje kommun Mer info på www.sodertalje.se Miljö & Natur> Företag och organisationer> Hygienlokaler Tillsyn Miljökontoret är tillsynsmyndighet

Läs mer

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum:

Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner. Riktlinje Datum: Riktlinjer för basal hygien inom den kommunala hälso- och sjukvården i Örebro läns kommuner Riktlinje Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Nästa revidering Gäller från datum

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada

Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada Basal hygien Vårdrelaterade infektioner, en vårdskada Vårdrelaterade infektioner 1.Urinvägsinfektioner 2. Blodförgiftning på grund av centrala infarter 3.Postoperativa sårinfektioner 4. Lunginflammationer

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Vårdhandboken Lokal anvisning (tillägg till Vårdhandboken/Desinfektion)

Vårdhandboken Lokal anvisning (tillägg till Vårdhandboken/Desinfektion) Vårdhandboken Lokal anvisning (tillägg till Vårdhandboken/Desinfektion) Dokumentnamn Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Giltig fr o m 2009-04-30 Ersätter Ny Sida 1(6) Revideras 2013-04-30

Läs mer

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning

Rätt klädd och rena händer. basala hygienrutiner stoppar smittspridning Rätt klädd och rena händer basala hygienrutiner stoppar smittspridning Resistenta bakterier Resistenta bakterier är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen. MRSA Meticillin Resistenta Staphylococcus

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning

Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning 1 Basala hygienrutiner och klädregler - Ett vårdhygieniskt arbetssätt som förhindrar smittspridning 2 Vårdrelaterade infektioner, VRI En vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som uppkommer till

Läs mer

KVALITETSSÄKRING. av vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer i Västra Götaland. Datum:... Kommun:... Boende... Enhet...

KVALITETSSÄKRING. av vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer i Västra Götaland. Datum:... Kommun:... Boende... Enhet... KVALITETSSÄKRING av vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer i Västra Götaland Datum:... Kommun:... Boende... Enhet... Sammanställt av nätverksgruppen för hygiensjuksköterskor med kommunalt ansvar

Läs mer

Rätt klädd och rena händer

Rätt klädd och rena händer Rätt klädd och rena händer Förord Varje år orsakar vårdrelaterade infektioner stort lidande som dessutom kostar den svenska vården miljardbelopp.via händer och kläder kan du lätt överföra smittämnen till

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg Zoonos eller Epizooti Zoonos: Sjukdom som smittar mellan djur och människa Epizooti: Allmänfarlig sjukdom

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer