Rengöring av da Vinci-armar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rengöring av da Vinci-armar"

Transkript

1 Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby

2 Projektarbete för Sterilteknikerutbildning, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter, Författare: Antal sidor: Titel: Handledare: Datum: Henrik Liesegang Carola Magnusson 16 Rengöring av da Vinci-armar Maria Hansby 7/ Tack! Stort tack till Kjell Rehn på 3M för goda råd och för tillhandahållande av proteintester. Tack Orlando Martinez vid Medicintekniska Avdelningen, Universitetssjukhuset, Linköping för lån av inkubator och all den hjälp du gav. Tack även till Operationsavdelningen, Universitetssjukhuset, Linköping som har försett oss med da Vinci-armar. Tack även till vår arbetsplats, Sterilteknisk Enhet, Universitetssjukhuset i Linköping för att vi har fått utföra våra tester, nyttja lokalerna samt använda nödvändig utrustning. Sammanfattning Da Vinci-systemet med robotassisterad kirurgi har varit i bruk sedan kring år Systemet har varit en framgång och trots en hög prislapp har Intuitive Surgical idag sålt över 2000 enheter och antalet enheter i bruk kommer med största sannolikhet att öka med åren. Till systemet hör armar med olika funktioner. Dessa är avsedda att användas flera gånger innan de tas ur bruk och måste därför rengöras och steriliseras mellan användningstillfällena. För ändamålet har Intuitive Surgical utarbetat en manuell diskmetod som innehåller ett flertal olika steg. Intuitive Surgical som tillverkar da Vinci-armar rekommenderar handdisk till sina armar, även om ett antal godkända system för rengöring med diskdesinfektorer kommit med åren. Handdisken innefattar ett antal olika steg för att säkerställa att instrumentet blir helt rent, även på insidan. Dock saknas det i den manuella processen någon form av desinfektionsfas vilket innebär att ingen termisk desinfektion uppnås, något som helt går emot de standarder som finns tillgängliga inom området. Vidare är det omöjligt att efter rengöring på ett fullständigt sätt syna instrumenten för att säkerställa att de blivit helt rena. I testerna smutsades 4 da Vinci-armar ner genom ett operationslikt förfarande och fick sedan ligga under en tid som motsvarar en sannolik tid mellan användning och rengöring. De diskades sedan enligt instruktioner från tillverkaren. Då olika källor för rengöring är olika noga med att påpeka vikten av att fullt ut röra alla leder genom att t.ex. röra armarnas styrhjul. Därför utfördes detta endast på två av armarna under rengöringen för att se om det påverkade rengöringsresultatet. Efter rengöring testades armarna för kvarvarande protein. Nedsmutsning, rengöring och proteinresttest utfördes två gånger. Ett tredje och sista test gjordes genom att denna gång istället diska armarna i diskdesinfektor. Resultatet påvisade proteinrester i den nålförare där man inte hade rört på styrhjulen under manuell rengöring medan det i övriga armar inte gick att påvisa några proteinrester. Samtliga armar blev enligt testet rena efter rengöring i diskdesinfektor, detta trots att man under detta program inte rör på styrhjulen.

3 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Rengöring av da Vinci manuell metod Rengöring av da Vinci med diskdesinfektor Syfte Metod Resultat Diskussion Egna reflektioner Referenser Sida

4 Inledning Da Vinci-systemet började utvecklas under 1990-talet av Intuitive Surgical som en vidareutveckling av minimal invasiv kirurgi/laparoskopisk kirurgi. Runt år 2000 började olika typer av ingrepp med da Vinci-systemet att godkännas både i USA och Europa. Utvecklingen går snabbt och man har idag (2013) sålt över 2000 enheter till sjukhus över hela världen. Mer än 1,5 miljoner operationer har idag utförts och allt fler sjukhus visar intresse för systemet trots ett högt pris (ca USD per enhet) och höga drifts- och underhållskostnader. En arm som kan användas 10 gånger kostar i snitt runt kr. De vanligaste ingreppen som idag utförs med da Vinci är framför allt prostatektomi men även hysterektomi. Dessa är ingrepp där hela eller delar av prostata respektive livmodern opereras bort. Fler ingrepp där da Vinci används finns och nya tillkommer allteftersom systemet och metoderna utvecklas. Syftet med da Vinci-systemet är att ge operatören en god arbetsställning, god precision även vid långa operationer samtidigt som man erhåller de fördelar som minimalinvasiv kirurgi innebär. Under en operation med da Vinci-systemet används en optik samt flertalet armar med olika funktioner. Ofta används 3 armar där operatören har möjlighet att själv välja vilken eller vilka han använder samtidigt. Möjlighet finns även att byta ut en eller flera av de 3 armar som används. Typiska armar har funktioner som att klippa eller med diatermi skära, hålla fast och sy i vävnaden. Funktionalitet som monopolär (en pol i instrumentet där patienten är jordad) och bipolär (två poler i instrumentet, ledare och jord) diatermi finns även med syftet att minimera blödning. De flesta typer av armar till da Vinci-systemet har 10 så kallade liv. De kan användas 10 gånger innan de är förbrukade. Varje arm håller själv reda på hur många liv den har kvar och räknar ner ett för varje gång den används i systemet. Efter 10 användningar går det inte längre att använda den aktuella armen utan den byts ut. Bild 1: Exempel på da Vinci-arm. Large needle driver (nålförare) med 10 liv Varje arm är ca cm långt och består av en bas där kontakter och 4 styrhjul som kopplas till roboten sitter. Kring basen sitter en plastkåpa. Inne i basen sitter styrvajrar kopplade till hjulen som i sin tur styr armens rotation samt instrumentspetsens rörelser. Flertalet vajrar löper för ändamålet inuti armen ända ut till spetsen. Vajrarna är skyddade inne i armen och framträder genom små hål först längst ut på armen där själva instrumentspetsen sitter. 4

5 Bild 2: Vajrar på nålförare Bild 3: Styrhjul och kontakter på nålförare 5

6 Optiken i da Vinci-systemet har belysning via fiberljuskabel samt 2 linser, en för varje öga. Detta medger stereoseende vilket ger operatören ett mycket verklighetstroget 3d-bild, med djupseende. Operatören sitter vid en konsol och behöver inte vara sterilklädd. En annan operatör medverkar och hanterar instrument som inte sköts av roboten. Dessa kan t.ex. vara sug- och spolrör samt laparoskopiska tänger för anbringande av olika typer av clips. Den sterilklädda operatören utför även tillsammans med operationssköterskan eventuella byten av armar på da Vinci-roboten. Bakgrund Den medicintekniska utrustning som används inom sjukvården och som är avsedd för återbruk måste på något godkänt sätt genomgå en effektiv rengöringsprocess med efterföljande sterilisering. Armarna på da Vinci-roboten är avsedda för flergångsbruk. Vanligt är att dessa ska kunna användas 10 gånger innan de anses förbrukade. Detta ställer en rad krav på instrumentet. Det måste gå att genomföra en godkänd disk och desinfektionsprocess. Det ska gå att syna instrumentet för att bedöma om det blivit höggradigt rent. Vidare måste det klara att genomgå någon form av steriliseringsprocess. Rengöring av da Vinci-armar manuell metod Den metod som tillverkaren av da Vinci-systemet rekommenderar innefattar en rad manuella moment. Dessa innebär att man efter användning ska spola igenom instrumentet med korrekt trycksatt vatten. För ändamålet finns det på da Vinci-armen 2 stycken spolportar på basens kortsida. Dessa spolportar är numrerade 1 och 2. Spolport 1 kallas ofta även för huvudspolport. Det förekommer även armar med en 3:e spolport. Utsidan av armen diskas och skrubbas med en mjuk nylonborste. Ett neutralt diskmedel måste användas. Bild 4: Spolport 1 och 2 6

7 Spolport 1 är anslutet till en en tunn plastslang som löper genom basen, ut genom armen och nästan hela vägen ut till platsen där vajrarna kommer ut och når instrumentspetsen. Vid användning rör sig vajrarna fram och tillbaka vilket bidrar till att det även inne i armen tränger in framför allt blod och vävnadsvätska under användning. Syftet med spolport 1 är att under rengöringen skölja bort dessa smutsrester. Huvuddelen av vattnet och rengöringsvätskan som spolas i spolport 1 vänder tillbaka och rinner ut vid basen men små mängder tränger även ut kring vajerhålen vid instrumentspetsen. På da Vinci-armen monopolär sax finns ett större hål i anslutning till spetsen där huvuddelen av det som spolas i port 1 rinner ut. Spolport 2 är kopplat till basen av armen och ska spola rent däri. Vatten och rengöringslösningar rinner då ut kring styrhjulen och andra små öppningar på basens undersida. Efter genomspolande av vatten i ordningen först port 1 sedan 2, samt skrubbande av utsidan ska instrumentet genom spolportarna fyllas med en neutral rengöringslösning innan det läggs i ett utraljudsbad. Da Vinci-armen måste vara fylld med vätska för att rengöringen i ultraljudsbadet ska fungera optimalt. Något som kan vara svårt då rengöringsvätskan sipprar eller rinner ut på flera ställen på armen. Speciellt vid användning av ultraljudsbad som inte är förfyllda. Där måste luckan stängas och programmet startas innan badet fylls med vatten som sedan omger da Vinci-armarna. I detta fall får rengöringsvätskan i armarna mer tid på sig att rinna ut. Det är oklart om vätskan, när nivån når över instrumenten, återigen fullständigt fyller da Vinci-armarna men sannolikt kvarstannar en hel del luft vilket kraftigt försämrar ultraljudsbadets rengöringseffekt. Bild 5: da Vinci-armarna i ultraljudsbadet Efter avslutat program i ultraljudsbad spolas återigen armarna med vatten i spolport 1 och 2. Vattentrycket ska vara minst 2,1 bar(3,0 PSI) och armarna ska genomspolas i minst 20 sekunder per port. Även skrubbningen som utfördes innan ultraljudsbadet upprepas. 7

8 I instruktionsfilmer som beskriver manuell rengöring av da Vinci-armar framhålls vikten av att under genomspolning samtidigt röra på styrhjulen så att samtliga vajrar, och därmed alla leder, under genomspolningen når fullt utslag åt alla håll. Syftet med detta är att exponera styrvajrarnas hela längd för spolvattnet. Även den del som är dold vid genomföringen ut till instrumentspetsen. Spolportarna är av luertyp som är vanliga i stora delar av världen inom medicin och laboratoriaverksamhet. Luer deffinieras bl.a. i ISO 594. På da Vinci är spolportarna av typen Luer-slip där porten och anslutningen är något koniska, men låser inte på något annat sätt än av den friktion som då uppstår när spolmunstycket skjuts in i spolporten. När man spolar med avsett tryck räcker inte friktionen för att garantera att kopplingen säkert hålls på plats utan man bör även hålla i. Bild 6: Överst på bilden: Luer-slip på da Vinci-arm samt passande Luer-slip spolmunstycke samt spruta. Nederst på bilden: Luer-lock PVK samt passande Luer-lock spruta. Luer-lock har samma dimensioner på hålen men är även utrustat med gängor samt anslutning till gängor vilket låser kopplingen under användning. Ett Luer-lock-system skulle istället gör det möjligt att släppa spolslangen när man väl låst den på spolporten. Då detta inte är fallet på da Vinci krävs det att spolmunstycket hålls på plats då det annars riskerar att lossna. Detta samtidigt som man håller i instrumentet och, som beskrivits, rör på styrhjulen. Att få detta att fungera bra är därför svårt, om man inte är 2 personer som hjälps åt. På den väggplansch som Intuitive Surgical hänvisar till framgår inte tydligt vikten av att samtidigt röra på styrhjulen fullt ut. Det som står i den svenska versionen är endast rör leden. Efter genomspolning torkas armarna genom att genomblåsas av tryckluft tills de är torra inuti. Därefter kan armarna torkas i torkskåp tills kvarvarande fukt avlägsnats. Efter torkningen ska armarna avsynas och ska då vara för ögat rent. Alla ledmekanismer smörjs med godkänt smörmedel och instrumentens funktionalitet undersöks för att säkerställa att det är helt. Efter avslutat renhetskontroll och underhåll packas armarna i avsett sterilemballage. Armarna i da Vinci-systemet är godkända för sterilisering med ånga i 134 C. 8

9 Den rengöringsmetod som rekommenderas innefattar inget desinfektionssteg och följer därmed inte den standard som rekommenderas för medicintekniska produkter (SS-EN ISO ). Kemisk desinfektion med någon form av alkohol avsedd för kirurgiska instrument kan tänkas ersätta den termiska desinfektion som här saknas. Detta är dock något som Intuitive Surgical inte nämner på den plansch för rengöring som finns att tillgå. Men på samma sätt som det är svårt att se om det blivit rent på insidan är det även svårt om ett kemiskt desinfektionsämne når alla instrumentets inre delar. En manuell rengöringsprocess är svår att få repeterbar utan blir annorlunda varje gång den utförs. Resultatet kommer i slutändan att vara till stor del beroende av hur noggrann personen som utför handdisken är, hur slitna borstarna är samt i vilken utsträckning man lyckas fylla instrumentet med rengöringsvätska innan ultraljudsbadet. Rengöring av da Vinci-armar med diskdesinfektor Flera tillverkare av instrumentdiskmaskiner har sedan da Vinci-systemet introducerades på marknaden försökt anpassa dessa till att klara av de krav som omger da Vinci-systemet. Kopplingar, fästanordningar, spolordning och rengöringskemikalier måste vara avpassade så att instrumentet inte skadas. Idag finns det ett antal som är godkända och används på flertalet sjukhus och sterilenheter. Dessa medför visserligen en merkostnad utöver kostnaderna för övrig da Vinci-utrustning men medger å andra sidan en mekanisk process som även innefattar en desinfektionsfas. Trots detta förefaller det som om Intuitive Surgical än så länge ändå rekommenderar manuell rengöring. Vid validering av diskdesinfektor för da Vinci förefaller det som om medicinteknisk personal i många fall kontrollerar rengöringsresultatet genom att ta isär instrumentet samt kapa vajrarna före nedsmutsning. Hur denna förändring av instrumentet påverkar rengöringsförmågan är oklart men helt klart är att instrumentet därigenom förändrats kraftigt. Syfte Målet med studien är att ta reda på om armarna i da Vinci-systemet blir helt rena vid brukandet av de rengöringsmetoder som rekommenderas. Syftet är även att se i vilken utsträckning slutresultatet av varje rengöring kan tänkas variera beroende på hur noggrant den som utför rengöringen följer de rutiner som tillhandahålls. Vidare skulle en kontroll av renhetsgraden efter genomgången diskprocess i diskmaskin godkänd av Intuitive Surgical också vara intressant för att se om det är någon skillnad. Utsidan av en da Vinci-arm kan efter rengöring synas på ett tillfredsställande sätt. På insidan är betydligt svårare att säkerställa att det blivit rent. Huvudsyftet är därför att försöka ta reda på om det även blir rent på insidan av instrumentet genom att försöka återskapa så verklighetstrogna omständigheter som möjligt. Samtidigt läggs stor vikt vid att behålla instrumentet så intakt som möjligt genom hela testproceduren. Metod För testerna används fyra stycken representativa da Vinci-armar, två stycken saxar och två stycken nålförare. För att få en bild av testets tillförlitlighet genomfördes testet vid två tillfällen. 9

10 Först skulle Da Vinci-armarna smutsas ned med testsmuts från Browne. Det gick till på så vis att smutsen tillblandades enligt instruktioner från tillverkaren. Smutsen hälldes upp i en skål och sedan doppades armarnas spets ner i testsmutsen. Därefter rördes de olika hjulen för att på så vis flytta allt leder i instrumentspetsen för att efterlikna en så verklighetstrogen användning av armen som möjligt. Varje instrumentspets fick jobba i testsmutsen i en minut för att sedan avlägsnas. Instrumentet fick sedan vila i ca 1,5 timmar innan diskningen för att motsvara en sannolik intorkningstid. Bild 7: Nedsmutsning samt intorkning Vissa diskinstruktioner för handdisk var noga med att belysa vikten av att röra på styrvajrarna fullt ut medan andra, som i fallet med planschen för handdisk, inte på ett tydligt sätt trycker på detta. En sax och en nålförare markerades med ett kryss. Det paret med ett kryss diskades utan att styrhjulen rördes under genomspolningarna. Detta kan tänkas motsvara den otydlighet kring vikten av att röra styrhjulen eller alternativt den mänskliga faktorn, att den som utför rengöringen glömmer att röra dessa. Det andra paret utan kryss genomspolades samtidigt som styrhjulen rördes. Alla armarnas instrumentspetsar rördes under skrubbningen av instrumentspetsen för att säkerställa att den mjuka borsten kom åt överallt. I övrigt diskades och torkades instrumenten helt enligt instruktioner från tillverkaren. Alla ytor som skulle användas torkades av noggrant och ny avsedd skyddsutrusning användes. De fyra armarna monterades vertikalt i en ställning. Fyra nydiskade rostfria skålar placerades under var och en av armarna så att instrumentspetsen hamnade ca 2 cm från skålens botten. Fyra sterila 10 ml-sprutor av luer-slip-typ öppnades för var och en av armarna. 2,5 ml sterilt vatten drogs upp i varje spruta, därefter sprutades det sterila vattnet i ett långsamt tempo in i spolport 1. 10

11 Det sterila vattnet fick långsamt sippra genom instrumentet och ut genom instrumentspetsens vajerhål. Efter 30 minuter drogs vätskan från varje skål upp i sprutan som tillhör den armen och sprutades återigen in i spolport 1 Denna procedur upprepades totalt 4 gånger under 2 timmars tid. Bild 8: Testarmarna monterade vertikalt med uppsamlingsskålar placerade under För att mäta eventuella proteinrester användes Clean Trace-tester från 3M avsedda för att mäta proteinrester. Dessa är halvkvantitativa tester som inte ger några siffror på hur mycket proteinrester som eventuellt påvisas men som ger en vink om det är frågan om små eller stora mängder som uppmätts. Inkubatorn startades och fick värma upp till 55 C. En diskad rostfri skål med sterilt vatten testades även som negativ kontroll och som positiv kontroll användes 100 ml RO-vatten där en droppe av Brownes testsmuts med en uppskattad volym på ca 0,05 ml tillsattes. Detta för att kontrollera att testpinnarna är ok samt att det sterila vatten och de skålar som använts är fria från proteinrester. Testpinnen drogs ur var och en av testerna och doppades i var och en av skålarna under da Vinci-armarna. Därefter trycktes de ner hela vägen i sina teströr. Detta utlöser en grön färgskiftning vilket signalerar att testpinnen är ok. Samma sak gjordes med den positiva och den negativa kontrollen. Testpinnarna sattes i motsvarande ordning i inkubatorn som armarna i ställningen. Den negativa och positiva kontrollen sattes framför. Hela proceduren upprepades i ett andra test. Slutligen genomfördes ytterligare ett test där da Vinci-armarna först fördiskades med mjuk borste samt förbehandlades med Mucovar. En lösning med Mucovar blandat med vatten enligt doseringsanvisningar spolades in genom spolport 1 och drogs sedan ut igen. Detta upprepades tills vätskan som drogs ur var klar. Sedan fylldes återigen armarna med mucovarlösning och fick sedan vila i 30 minuter. Därefter monterades de i mieleinsatsen avsedd för da Vinciarmar samt diskades med avsett robotarmprogram. 11

12 Efter avslutad körning i diskdesinfetor från Miele med program avsett för da Vinci-armar torkades armarna med tryckluft samt torkskåp. Därefter testades de på samma sätt som i test 1 och 2. Bild 9: Testpinnarna inkuberas i 15 minuter i 55 C Testpinnarna inkuberades i 15 minuter innan de lästes av. En vit testpinne indikerar att inga mätbara halter av protein förekommit. Om en lila färgton framträtt visar detta att man fått protein på pinnen. Hur kraftigt lilafärgad testpinnen blivit påvisar omfattningen av de uppmätta proteinresterna. Bild 10: Positiv och negativ kontroll 12

13 Resultat Test 1 Resultatet av det första testet påvisade proteinrester i ett av de testade exemplaren. Nålföraren där styrhjulen inte hade rörts under genomspolning gav ett måttligt utslag av proteinrester. Den nålförare där styrhjulen hade snurrats visade inga tecken på att innehålla proteinrester. På saxarna syntes inga spår av proteinrester oavsett om styrhjulen hade rörts eller inte. De negativa och positiva kontrollerna gav förväntat resultat med inget utslag på den negativa och kraftig utslag på den positiva. Skålarna som används förefaller att från början ha varit rena och testpinnarna reagerar på testsmutsen. Testobjekt Testpinne OK Inga tecken på nedsmutsning Sax Sax Nålförare Nålförare Negativ kontroll Positiv kontroll Tabell 1: Test 1 Svagt Måttligt Kraftig Test 2 Resultatet av det andra testet som utfördes på samma sätt som det första blev i det närmaste identiskt med det första. Återigen var det endast på nålföraren där styrhjulen inte rörts som proteinrester kunde påvisas efter rengöring. Negativa och positiva kontrollerna gav även här det förväntade resultatet. Testobjekt Testpinne OK Inga tecken på nedsmutsning Sax Sax Nålförare Nålförare Negativ kontroll Positiv kontroll Tabell 2: Test 2 Svagt Måttligt Kraftig 13

14 Test 3 efter rengöring i diskdesinfektor Slutligen mätresultatet av rengöring i diskdesinfektor från Miele med insats avsedd för da Vinci-armar. Här påvisades inga proteinrestet i någon av armarna. Testobjekt Testpinne OK Inga tecken på nedsmutsning Sax Sax Nålförare Nålförare Tabell 3: Test 3 Svagt Måttligt Kraftig Diskussion Både det första och det andra testet påvisade proteinrester i den ena nålföraren där styrhjulen inte hade rörts. Hos saxarna verkar det som om det skulle vara mindre viktigt att röra på styrhjulen under rengöring då båda dessa förefaller varit rena i testet. Saxen är annorlunda på så vis att det finns ett hål nära instrumentspetsen där det mesta av vattnet spolar igenom vid rengöring. Det kan tänkas att detta underlättar rengöringen av instrumentets insida. Även nära instrumentspetsen samt vid vajrarnas genomföring. Detta skulle kunna förklaras med flödesanalyser som gjorts av representanter från Miele. Där har man kunna påvisa att flödet, i botten av ett lumen som är stängt, blir kraftigt nedsatt även om spolhastigheten är stor i andra änden av ihåligheten. Det kan tänkas att hålet på saxarna gör att vattenflödet och därigenom rengöringseffekten blir bättre, både i instrumentspetsen och hela insidan. Under operation täcks detta hål med ett sterilt skyddsöverdrag av engångstyp som efter avslutad operation kasseras. Bild 11: Instrumentspets på sax där hålet är väl synligt. Monteringspåminnelse för skyddsöverdrag på orange markering. 14

15 Eftersom vi har kunnat påvisa spår av proteiner så undrar man ju om det inte skulle vara ett krav från tillverkaren att alla sjukhus som utför da Vinci-operationer, även måste köpa en diskdesinfektor som är anpassad för att diska armarna i. Där det påvisades proteinrester var i nålförarna och när man följde rengöringsplanschen till punkt och pricka, då man inte rörde på styrhjulen under rengöring. Rörde man istället på styrhjulen kunde det inte påvisas några proteinrester och då undrar man varför det inte tydligare understryks i diskinstruktionerna från tillverkaren. Att armarna blev rena vid körning i diskdesinfektor kan ses som väntat då detta är en validerad process. Det som skulle kunna påverka här är hur noga man genomför förbehandlingen innan disk i diskdesinfektor. Under diskning i diskdesinfektor rörs inte styrhjulen men det förefaller som om bearbetningen vid denna process är så omfattande att det ändå blir helt rent. Denna diskprocess innebär även att armarna nått ett A0-värde på minst 600. Helt i enlighet med SS-EN ISO Faktum är att när att vid tidtagning av desinfektionsfasen på mielemaskinen var temperaturen över 90ºC i mer än 7 minuter vilket innebär ett A0-värde på över Egna reflektioner Vi har alltid varit misstänksamma för om da Vinci-armarna blir ordentligt rena eftersom man använder sig av manuell rengöring och att människor arbetar på olika sätt. Nu har även våra tester påvisat att det finns spår av proteiner kvar, dock inte på alla. Man ifrågasätter också rengöringssättet som tillverkaren rekommenderar eftersom det räcker med att röra styrhjulen så påvisas inga proteinrester. Vi har även varit i kontakt med vårdenhetschefen på urologiska kliniken för att se om det är många postoperativa infektioner efter operationer med da Vinci-systemet men de tycker att det har varit väldigt få. Man får då anta att instrumenten blir tillräckligt rena. Man ska ju ändå alltid vara lite kritisk till att handdiska operationsinstrument, då den processen inte går att validera. Testerna visar att det sannolikt räcker med att missa att röra styrhjulen fullt ut för att en da Vinci-arm inte ska bli ren. Om den som utför handdisken är stressad och t.ex. brister i att spola igenom armarna minst den tid som tillverkaren instruerat ökar givetvis risken att det inte blir rent inne i armen. Den mänskliga faktorn kan med andra ord ha en väldigt stor betydelse vid rengöring av en da Vinci-arm. De missar som eventuellt görs under rengöring finns det ingen som helst möjlighet att upptäcka senare då man synar instrumentet. Vår önskan är att man vid utformning av nya kirurgiska instrument i större utsträckning tar hänsyn till rengöringsförfarandet redan från start. Vidare bör den rengöringsmetod som man väljer att rekommendera vara så foolproof som möjligt, så att, i den mån det är möjligt, en enda människas misstag inte allvarligt kan påverka det slutgiltiga resultatet. 15

16 Referenser Company Past, present and future, Intuitive Surgical, 2013 Upparbetning Instruktioner, Intuitive Surgical, 2009 Rengöring och sterilisering av Endowrist-instrument, 2006, 2013, Intuitive Surgical Bilagor Rengöring och sterilisering, Intuitive Surgical, 2013 ISO :2006 Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder ISO :2006 Krav och provningsmetoder för diskdesinfektorer med värmedesinfektionav kirurgiska instrument, anestesiutrusning, kärl, skålar, utensilier, glasvaror etc ISO 594-1:1986 Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment -- Part 1: General requirements ISO 594-2:1998 Conical fittings with 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment -- Part 2: Lock fittings Bild 1-11, Henrik Liesegang,

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Uppdukat. Nr 3 september 2014 årgång 26 RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD

Uppdukat. Nr 3 september 2014 årgång 26 RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD Uppdukat Nr 3 september 2014 årgång 26 RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD Elektrokirurgi utan rök är möjlig med SafeAir diatermipenna och SafeAir rökutsug KEBOMED ett nordiskt, modernt och miljömedvetet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN ISBN 978-91-633-8059-4 2(13) 1 INLEDNING I Sverige har er, d.v.s. automatiska apparater

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar.

Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Handlingsplan för instrumenthantering på Länssjukhuset i Kalmar. Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Johanna Eriksson Handledare: Maria Hansby 1 Författare: Johanna

Läs mer

Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument.

Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Rekommendationer för tvätt, dekontaminering och sterilisering av Swemacs instrument. Detta dokument har skapats för att tillhandahålla dekontaminerings- och steriliseringsanvisningar för medicintekniska

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Sterilservice. Kundhandbok

Sterilservice. Kundhandbok Sterilservice Kundhandbok Oktober 2015 Sterilservice... 1 1 Sterilservice... 3 1.1 Organisation... 3 1.2 Sterilservice (länsgemensamt)... 3 2 Sterilcentraler... 3 2.1 Sterilcentralen Sollefteå... 3 2.2

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX. Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 1 B1 B2 C A 2 3 D 4 D 5 D 6 7 D 8 9 10 11 12 13 SV Bruksanvisning för användning på sjukhus och läkarmottagning SV PARI GmbH tackar er för det förtroende ni visar

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK

STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK 2014-10-31 1(6) STERILCENTRALENS KUNDHANDBOK Berörda enheter Sterilcentralen Piteå Sjukhus, samt interna och externa sjukvårdande enheter inom upptagningsområdet. Syfte Kvalitetssäkra rutiner för interna

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins

ROSE ROSE K2. instruktion IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. Semiscleral kontaktlins ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 Patient ROSE K2 IRREGULAR CORNEA instruktion ROSE K2 ROSE TM NC IC K2 XL Semiscleral kontaktlins TM Post Graft TM TM Isättning och urtagning av dina semisclerala Rose K2 XL

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

Instrument Containrar kontra Packskynken

Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument Containrar kontra Packskynken Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lena-Marie Lundberg Handledare: Maria Hansby 0 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

GETINGE AssurEd ProdukTEr för kontroll Av rengöring och sterilisation

GETINGE AssurEd ProdukTEr för kontroll Av rengöring och sterilisation GETINGE ssured Produkter för kontroll av rengöring och sterilistion 2 Getinge ssured Getinge SSURED Varje dag rengörs många olika slags instrument och verktyg. Kanske under olika tider, temperaturer och

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS

INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav. Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS INFEKTIONSKONTROLL diskdesinfektor - autoklav Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS Antikens instrument London 1666 Regelverk Ansvar Brukare -Diskdesinfektor -Autoklav -Förpackningar -Förråd

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer

Spol- och diskdesinfektorer Spol- och diskdesinfektorer Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Desinfektionsprocessens två steg: - Rengöring - Desinfektion Definition på renhetsgrader Rent Uppnås genom en process, som avlägsnar främmande

Läs mer

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi

Avancerad sugteknik. Kompletta sugset för professionell kirurgi Avancerad sugteknik Kompletta sugset för professionell kirurgi Ingen fastsugning Inget stopp i sugen Hög kontinuerlig sugkapacitet Atraumatisk sugning God visibilitet Stabil och smidig Detta är egenskaper

Läs mer

Mini-One Den lilla mjuka knappen

Mini-One Den lilla mjuka knappen Mini-One Den lilla mjuka knappen 1 1 Rätt näring är avgörande för att våra kroppar ska fungera och utvecklas. Olika sjukdomstillstånd kan göra det svårt eller till och med omöjligt för en person att äta.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Celsite implanterbara injektionsportar

Celsite implanterbara injektionsportar Celsite implanterbara injektionsportar Patientinformation gällande Celsite injektionsportar. Innehåll Innehåll Beskrivning av injektionsporten Celsite Inledning Ordlista CELSITE injektionsport - Därför

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n Innehållsförteckning 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Rostfritt, allmänrengöring Rökskåp Grill Backdisk och CIP-disk Maskindisk Sura

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Kvalitetssäkring av. steriliseringsprocessen. Last- och förpackningskontroll 3M Comply kemiska indikatorer. SteriGa. Comply TM T. SteriGage.

Kvalitetssäkring av. steriliseringsprocessen. Last- och förpackningskontroll 3M Comply kemiska indikatorer. SteriGa. Comply TM T. SteriGage. Co EO Last- och förpackningskontroll M kemiska indikatorer EO ACCEP Blue bar must enter Kvalitetssäkring av steriliseringsprocessen TM T REJEC TM SteriGa EO Chemic Integrat Lastkontroll Eftersom sterilisering

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013.

Fuse 1C Kolonoskop. Handbok för behandling för återanvändning. Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. Handbok för behandling för återanvändning Fuse 1C Kolonoskop Artikelnummer FSE-056-SV-2.00 Utgiven i Augusti, 2013. I denna handbok finns fullständiga anvisningar för behandling för återanvändning av Fuse

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012

Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 Nationellt tillsynsprojekt Piercing och tatuering 2012 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 4 Avgränsning... 4 Utförande och metod... 5 Resultat... 5 Allmänt... 5 Utformning av

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Funktionskontroller. Vilken information tillhandahålls av tillverkaren? Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012

Funktionskontroller. Vilken information tillhandahålls av tillverkaren? Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Funktionskontroller Vilken information tillhandahålls av tillverkaren? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Alinde Gren Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning

Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Mikrobiologisk kontroll av produkter för linsoch ögonsköljning Tillsynsrapport från Enheten för Medicinteknik 2013-06-18 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET

PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET LÅNEINSTRUMENTHANTERING PÅ STERILCENTRUM SÖDERSJUKHUSET Instrument och steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH P 2012 Författaren: Marceline Pallay Mindana, melinemindana@hotmail.com Handledare

Läs mer

GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD. Always with you

GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD. Always with you TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE TESTED FOR OPTIMAL CLEANING AND PERFORMANCE GETINGE CLEAN RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT ISO 15883 VERIFIERAD Always with you 2 GETINGE CLEAN GETINGE CLEAN

Läs mer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Välj exakt den kapacitet du behöver. Varken mer eller mindre. Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Användarguide REN intermittent kateterisering

Användarguide REN intermittent kateterisering Användarguide REN intermittent kateterisering Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

AD Medical Academy presenterar

AD Medical Academy presenterar presenterar Kurs om Steelco Spoldesinfektor BP100HE Öppna och stäng dörren manuellt. BP100HSER Kompakt version. Öppna och stäng dörren manuellt. BP100HSE Öppnar dörren med pedalen stäng dörren manuellt.

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5)

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5) Sid 1 (5) STENMATERIAL Bestämning av kulkvarnsvärde. Mineral aggregates. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test. 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING 4. PROVBEREDNING

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

SBMEDIC MANUAL. till. OptiHair von Frey Hår 2010.12.16

SBMEDIC MANUAL. till. OptiHair von Frey Hår 2010.12.16 SBMEDIC MANUAL till OptiHair von Frey Hår 2010.12.16 SBMEDIC Electronics Schultzvägen 39 170 63 Solna, Sverige tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@sbmedic.se www.sbmedic.se 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Riskanalys en metod för att identifiera risker i verksamheten

Riskanalys en metod för att identifiera risker i verksamheten Riskanalys en metod för att identifiera risker i verksamheten Elisabeth Andersson Röntgensjuksköterska Diagnostiskt centrum för bild- och funktionsmedicin SUS Malmö Lena Frostgård Röntgensjuksköterska/Vårdutvecklare

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Handinstrument. Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel. Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt

Handinstrument. Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel. Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt Handinstrument Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt Kvalité och pris går hand i hand År 1993 bollades tanken om ett eget varumärke för

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll:

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar the Diva Collection Luxury Remy hair extensions KERATIN SLINGOR Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar 2. Fördelar/nackdelar med keratinslingor 3. Problem som kan uppstå

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA

VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA VALIDERING & UPK I AUTOKLAVER MED TORR MÄTTAD ÅNGA Foto: Gunnar Nestor Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: DIANA TÖRNVALL Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer