Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara"

Transkript

1 Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Andreas Brunosson Handledare: Maria Hansby

2 Sammanfattning Arbetets art: Projektarbete för Sterilteknikerutbildningen, 300 YH poäng vid Sollefteå Lärcenter 2013 Författare: Andreas Brunosson Antal sidor: Titel: Omdisk - Avspritningens vara eller inte vara Handledare: Maria Hansby Datum: Operationsavdelningarna på sjukhusen i Sverige är beroende av de steriltekniska enheterna för att få sina instrument rengjorda och steriliserade, vilket är några av kriterierna som finns för att uppfylla patientsäkerhetslagen. Steriltekniker, undersköterskor och sjuksköterskor som jobbar på det sistnämnda har i dagsläget rutiner, procedurer och processtider att ha i bejakande när gods ska levereras. Men en allt vanligare situation är att tidskraven på produktionerna från de steriltekniska enheterna pressas från operationsavdelningarna, oavsett indirekt eller direkt, tack vare deras planering i förhållande till hur stor kvantitet av instrument dessa har till förfogande för att kunna genomföra alla planerade operationer. Detta leder till en svår situation där vissa arbetssätt eller principer åsidosätts för att möta kraven från operationsavdelningarna, där vissa moment görs med rätt baktanke men inte alltid med en fullt bevisad säker metod. Och en av dessa är att sprita av instrumenten efter manuell omdiskning, för att spara tid. Istället för att låta dem genomgå en validerad och vetenskapligt bevisad process i diskdesinfektor för att säkerställa maximal avdödning av mikroorganismer innan sterilisering. Hur rimmar detta med kvalitet? Och vad är egentligen skillnaden renlighetsmässigt på en manuell avspritning och desinfektion i en validerad diskdesinfektor? Vilka risker finns det? Syfte Att upplysa om skillnaderna mellan manuell avspritning av instrument och en process i diskdesinfektor och vilka riskerna är när det kommer till det sterila slutresultatet Mål Att någonstans kanske bidra till att få se slutet på diskussionen kring omdiskning av smutsigt gods i en validerad desinfektionsprocess i diskdesinfektorer eller en ytdesinfektion. Att påvisa riskerna med att av avvika från rekommendationer om att desinfektera gods i en diskdesinfektor efter omdisk. Metod Tester av renhetsgrad på manuellt rengjort, och ytdesinfekterat gods och gods som har genomgått en diskdesinfektionsprocess med proteinrest-tester.

3 Bakgrund Ett år i ett århundrade, där vi väntar oss stora utmaningar och förändringar på alla plan. Ett århundrade då begreppet hushållning börjar se ljuset i slutet av tunneln när det kommer till våra resurser, men fortfarande behöver stora förändringar och förbättringar då vi samtidigt som vi verkar ha allt mer i västvärlden, slösar allt mer. Vi tar våra resurser för givet och förväntar oss mer utav mindre. Tid pressas, genvägar tas, mindre resurser förväntas producera och leverera allt mer, och det börjar ge sprickor på ytan av det höga trycket från dessa förväntningar. Samma odlingsytor förväntas föda en växande befolkning, samma tillgång till rent vatten och rena hav tas för givet, samma tillgång på energi förväntas möta det växande behovet, våra ändliga mineraler bryts för att göda våra åkermarker istället för att ta hand om näringen som redan finns runtomkring oss, arbetskraften blir utmattad och går in i väggen till slut då det ställs krav på att den ska producera lika mycket som om det vore full bemanning. Allt fler viktiga yrken får sina medellöner sänkta eller en löneförhöjning uppskjuten i åratal för att pengar inte finns, samtidigt som det ges bonusar till högre led. Yrkesgrupper blir utbrända och arga av förtvivlan då arbetskraften inte räcker till och förväntas jobba som om det vore full bemanning, men resultaten i statistiken produktionsmässigt förblir nästintill densamma, och därför görs ingenting, pengarna rullar in ändå. Överallt där vi kan verkar det som att vi tar genvägar och håller tummarna utan att tänka alltför mycket på konsekvenserna i det långa loppet. Detta är ingenting som sjukvården är skonad ifrån. Bristen på under- och sjuksköteskor skapar arbetsförhållanden som bidrar till en alltmer hektisk och stressad arbetsmiljö, vårdtagare hinner inte ses till lika mycket som det vore önskat och kvaliteten blir per automatik sämre då samma kvalitetskontroller som fanns förut inte hinns med. Detta gäller i synnerhet också på sterilcentraler, där operationsavdelningar planerar in x antal operationer utan att ha i bejakande ibland att instrumentgaller kanske inte räcker till eller tar med i beräkningen tiden det tar för att återprocessera instrumentgaller, och även att det måste finns förståelse för marginaler, då beslut ibland måste tas som kan sinka verksamheten ekonomiskt och tidsmässigt, men kanske räddar den ekonomiskt och tidsmässigt på ett annat håll (postoperativa- infektioner, skadeståndskrav, kostnaden för att rätta till skadorna på en postoperativ- infektion och dödsfall i värsta otänkbara fall). En annan del i det spektrumet är där sterilcentraler själva måste tänka till är då hur instrumenten hanteras och vårdas, då ett instrument är en investering som sträcker sig långt fram i tiden om allting sköts rätt, inte en slit- och släng vara (så länge kvaliteten och produktionssättet är av sådan art att det prioriterar kvalite), och sköts inte det heller rätt kan det på sitt eget håll bidra till en försämrad kvalite. Detta klimat bidrar ibland till att vissa principer och sätt saker rekommenderat ska göras på, åsidosätts. En av dessa sätt att spara tid på har till exempel länge varit att man spritar av instrument med en våt lågfiberduk med ytdesinfektion efter en omdiskning istället för att låta det gå en gång till i en diskdesinfektor (vilket är riktlinjerna för att kunna garantera en adekvat desinfektion, och rekommenderat om man som yrkesverksam vill vara säker på att en validerad process blir dokumenterad för instrumentet, med andra ord en kvalitetsgaranti) vilket tar ca 1h och 30m, till skillnad från en avspritning som då kanske tar max en 1/2 minut. Och detta är det som denna studie är ämnad att titta närmare på. Spelar det någon roll om ett gods har genomgått en process i en diskdesinfektor, eller blir det slutresultatet likvärdigt med en avspritning av instrumentet? Överväger möjligheten att spara tid nogrannheten när det kommer till patientsäkerheten? Eller bör vi prioritera omdisk i en validerad process om vi vill vara säkra på, och kunna garantera ett sterilt, och därmed patientsäkert resultat? Många frågeställningar kring detta ämne väcks och många mer kommer säkerligen att göra det

4 under arbetets gång.. Vad innebär en desinfektion? En desinfektion av ett instrument, ett gods eller en yta, innebär att patogena (sjukdomsframkallande) mikroorganismer reduceras till en nivå som inte är skadlig för hälsan. Desinfektionen tar död på mikroorganismerna genom att förstöra cellväggen (bakterier) samt höljet/kapseln (virus) och förstöra DNA/ RNA molekylerna innanför som är själva livlinan för dess existens. Och detta kan ske på två sätt: Med hjälp av kemikalier (Kemisk desinfektion) Med hjälp av värme (Termisk desinfektion) När det kommer till kemisk desinfektion handlar det främst om desinfektion av ytor och föremål som inte kan behandlas med värme. Vanligast förekommande är ytdesinfektionsmedel med alkoholhalt av 70%. När det kommer till termisk desinfektion är det som redan nämnts, vatten i 90-gradig värme som instrumenten sköljs med i en minut för att uppnå en godkänd desinfektion som gäller. Desinfektionen i en diskdesinfektions-process föregås alltid av en rengöring med specialanpassat diskmedel. Detta är viktigt eftersom A0-värdet som desinfektionsfasen bygger på, är skapad för rengjorda ytor, och är inte ytan ordentligt rengjord blir inte instrumentet tillräckligt desinfekterat, det kan göra de kvarvarande mikroorganismerna mer motståndskraftiga om de överlever processen. Varför behövs en desinfektion innan steriliseringsskedet då? Avdödar inte steriliseringen alla mikroorganismer? Steriliseringsalgoritmen som existerar idag (134 grader i 3 minuter), är framtagen och bearbetad enligt den senaste vetenskapliga evidensen om hur mikroorganismer avdödas under en desinfektion. Är ett instrument inte desinfekterat i 60 sekunder efter en rengöring betyder det att steriliseringsprocessen har mer att ta hand om, och då ökar risken betydligt för ett icke-godkänt resultat utan att vi vet om det (En steril produkt kan aldrig kontrolleras eller bevisas vara steril, eftersom öppnandet av emballaget godset befinner sig i gör produkten osteril per automatik). En annan anledning, är för att proteiner denatureras av en desinfektion, finns dessa kvar, vilket är fallet om en desinfektion inte får äga rum, är risken ännu större att sporer och endotoxiner överlever steriliseringen och orsakar en postoperativ infektion, baserad på multiresistenta bakterier i värsta fall. Steriliseringsparametrarna är framtagna och utvecklade på antagandet att allt som behandlas i en steriliseringsprocess är rengjort och desinfekterat enligt en vetenskapligt bevisad metod (A0- värdet). Att undvika från denna process är innebär alltid en risk, då den metoden som används istället inte har blivit utvärderad eller validerad för att uppnå samma resultat.

5 Undersökningen Testet som utfördes i denna undersökning, utfördes med proteinresttester från 3M. Två föremål användes: 1 st B8 Skål (A) 1 st Rondskål (B) Att använda två olika föremål formligt, hade en logistisk orsak. Med båda föremål på testbordet ville författaren kunna skilja på de olika metoderna på ett tydligt sätt och undvika risk för förvirring. Ytskikten på dessa två föremål ansågs vara densamma, därför ansågs ingen orättvis chans finnas för att en metod skulle få bättre resultat än den andra. Föremål A fick genomgå en diskdesinfektions-process efter varje manuell rengöring. Föremål B fick genomgå avspritning med ytdesinfektion och en torkduk med lågfibersläpp efter varje manuell rengöring. Skede 1 A1 samt B1 kontaminerades likvärdigt med ben, blod- och vävnadsrester från Acetabular fräsar i vanligt vatten. Så mycket vatten som möjligt avlägsnades för att låta vävnadsresterna vara kvar och få proteinerna att gro på ytskiktet. Manuella rengöringen ägde rum med vanligt diskmedel och plastborste efter att vävnadsresterna hade hällts ut med hjälp av kallt vatten. En skrubb på ca sek applicerades på hela ytan för att sedan hälla ut diskmedlet och skummet på båda föremålen. I nästa steg ställdes föremål A1 in i en diskdesinfektor av tillverkaren Getinge, medan B1 torkades av med en lågfiberduk för att avlägsna allt vatten innan en slutdesinfektion ägde rum. Vid desinfektionen (av föremål B1) användes en lågfiberduk som blötlades med ytdesinfektionsmedel (verkningsgrad 70%) och sedan applicerades på ytan grundligt för att säkerställa en mekanisk desinfektion av ytan. Resultat A1 Proteintestet som utfördes på föremål A1 visade en klargrön färg. Provet togs på hela botten utav föremål A1, men även här togs ju inte testet på hela föremålet, utsidan, svårtillgängliga glipor etc, utan bara på botten där punkt-kontamineringen ägde rum innan. Och uppfyller kriterierna enligt tillverkaren för ett godkänt resultat B1 Testet som utfördes på föremål B1 däremot, visade en aningen mörkare färg, och

6 måste underkännas enligt kriterierna från tillverkaren för ett godkänt resultat Vad kan motsättningarna vara med denna specifika testrunda? För det första, fick kontamineringen aldrig torka in på ytan, och därför visade möjligen inte detta test på ett realistiskt scenario. Då det i verkligheten kanske hade handlat om intorkat samt förkolnat blod. Vid en mekanisk rengöring kan det vara svårt att få bort allting då det handlar om torkad biologisk vätska eller massa. För det andra, bestod kontaminationen mest av färska, blöta vävnadsrester och kunde lätt avlägsnas från föremålets yta med vatten redan, grovjobbet var egentligen redan gjort. För det tredje användes kallt vatten vilket är A och O när det kommer till att få bort så mycket proteiner från en yta som möjligt innan desinfektion äger rum, eftersom proteinerna då inte koagulerar, och de få blodrester som kom ut från vävnaden kunde lätt avlägsnas. Skede 2 I detta skede kontaminerades båda föremålen med blod som tilläts torka in. B2 hade redan lite mer ingrodd diatermi-massa på sin yta, varav en del fördes över till A2 men inte i lika stor utsträckning som på B2 då det redan var tillräckligt ingrott för att kunna få bort mer. Mekanisk rengöring applicerades på samma sätt som i testrunda 1, och likaså den mekaniska ytdesinfektionen på föremål B2 tills dess att båda föremål var synligt rena. Proteintestet utfördes på den upphöjda bottendelen av föremål B2 och även till viss del runtom denna, precis som i testrunda 1. Resultat A2 Även här visar proteintest på A2 en klargrön färg och uppfyller kriterierna enligt tillverkaren för ett godkänt resultat B2 Proteintest denna gång visar på ett tydligt lila färgresultat, och underkänns därför enligt kriterier från tillverkaren för ett godkänt resultat Vad kan motsättningarna vara med denna specifika testrunda? Proteintestet på föremål B2 visade en lila färgfläck där pappersomslaget möter plastampullen, även på botten där själva testet trycks ned visas en tydlig lila färg, likaså vid tejp-märkningen författaren applicerade för kategoriska- och logistiska skäl. Detta test kan alltså anses vara underkänt, då risken finns för att kontamination kan ha kommit in i färgampullen från utsidan på testet eller från materialet därpå. Skede 3 I detta skede användes mänskligt saliv för kontaminering av ytan, och även detta tilläts torka in innan den manuella rengöringen ägde rum. Även denna gång användes samma

7 borste som i tidigare tester, kallt vatten användes och samma diskmedel. Resultat A3 Även i detta sista test påvisade färgampullen i proteintestet en klargrön färg och godkänns enligt kriterier för godkännande från tillverkaren. B3 I detta sista test på föremål B visar färgampullen en klar, grå färg och underkänns enligt kriterier för godkännande från tillverkaren. Vad kan motsättningarna vara med denna specifika testrunda? B3 torkades sedan av som i tidigare tester med en lågfiberduk och spritades av med 70% ytdesinfektion på en lågfiberduk likväl. En risk som fanns här, var att en torkduk togs med rengöringshandskarna på, förvisso avsköljda och hade hanterat en stor mängd desinfektionsmedel innan, men ändå riskerade en återkontamination av föremålet. Säg att föremål B hade ställts in packsalen, och hanterats av någon som tog på undersidan av föremålet (där återkontaminationen riskerade att ske) för att sedan ta på ovansidan, insidan av föremålet, hur hade smittspridningen sett ut då? Innan undersökningen började Togs två referenstester på vardera föremål som ansågs vara desinfekterade i packrummets förrådsskåp. Resultatet från föremål A visade en tydlig lila färg, och resultatet från föremål B visade en tydlig grå färg. Alltså underkänns båda enligt kriterier för godkännande från tillverkaren.. Vad kan motsättningarna vara med själva sättet testet ägde rum på? Testet utfördes inte med samma kontamination i alla tre skeden, samt att det bara ägde rum tre testomgångar. För en tydligare konsekvens och möjligheten att dra samband mellan varje test hade mer testomgångar varit att föredra. Detta kan endast anses vara en fingervisning. En annan viktig kritik är att en luminometer för tydligare avläsning av proteinrest-testerna inte fanns att tillgå, och därför förlitar sig tolkningen utav resultaten på den mänskliga faktorn enbart. Vilket inte kan anses vara vetenskapligt grundat. En annan motsättning är hur omspritningen av instrument och ytor sker på så många olika sätt som det finns yrkesprofessionella som utför desinfektion i sina arbetsuppgifter, med olika mekaniska bearbetningar, olika mängder ytdesinfektion och olika nogrannhet. Med så många variabler av osäkerhet kan det aldrig anses vara vetenskapligt säkert bevisat att resultatet från en avspritning med ytdesinfektion är likadant varje gång det sker. Till skillnad från en diskdesinfektor då man har en validerad process, matematiska inställningar och programmerade program för exakt hur mycket diskmedel som ska användas och hur varmt det ska vara, mängden vatten som ska användas med mera. Med sådana förutbestämda förprogrammeringar kan man ansvarsmässigt anta att processen kommer att vara likadan varje gång och ge samma resultat. Så länge alla tekniska aspekter med maskinen är som det ska, korrekta tillvägagångssätt för att lasta på gods och koppla ihåliga instrument har tagits i

8 bejakande, hål som inte används för någon koppling i insatsen har täppts igen med adekvata tillbehör från tillverkaren etc.. Diskussion Avspritningens vara eller inte vara? Är synnerligen en splittrande fråga. En fråga där den ekonomiska- och tidsmässiga aspekten ställs mot den teoretiska, hur det borde vara jämfört med hur det är i praktiken (vilket alltför ofta är ett argument som ständigt tas upp för att fortsätta sprita av instrument och strunta i en diskdesinfektions-process). Men vad är läget som det ser ut i praktiken orsakat av egentligen? Oftast är det orsakat av tidsstress som i sin tur har orsakats av en låg instrumentbank och ett högt operationstryck där just de instrumenten används som man behandlar i sin sterilcentral. Man använder alla marginaler till punkt och pricka, och stannar flödet upp uppstår stress och panik. Men många gånger handlar det också mycket om hur man har gjort saker i sitt yrkesliv tidigare och hur man låter det fortsätta utan att kanske tänka så mycket på det eller för att man helt sonika anser att det är lika bra (eftersom man aldrig kan få en postoperativ-infektion kopplad till sig som yrkesverksam och göra sitt arbetssätt annorlunda, då bevisen förstörs när de rengörs efter en operation). Man är van och bekväm med en metod att arbeta på utan att tänka på vad som kanske är bäst i ett patientsäkerhets- och kvalitetsledningsperspektiv. Med att kringgå en desinfektion i en diskdesinfektor, riskeras många parametrar inte bli uppfyllda och ett desinfekterat resultat äventyras. Vid en avspritning ser omständigheterna alltid annorlunda ut, hur instrumentet hanteras efteråt, vilken kontaminering det utsätts för i sin väg tillbaka till packsalen osv. Med en process i en diskdesinfektor behövs inte dessa risker begrundas eftersom den processen uppfyller samma parametrar varje gång (diskmedelsdosering, vattenmängd, temperatur, vattenkvalite som används med mera) och framförallt att godset kommer ut på andra sidan i packrummet utan att behöva utsättas för miljöer, korridorer, luftrum som innehåller mer smuts i luften än packrummet. Om alla hygieniska rekommendationer och bestämmelser följs för att upprätthålla en höggradigt ren miljö i packsalen (desinfektering utav händer kontinuerligt, adekvata heltäckande hårmössor, ytdesinfektering på berörda arbetssytor, smyckesfria medarbetare, HEPAfiltrerad luftomsättning med mera), kan den yrkesverksamme vara säker på att denne har bejakat ett arbetssätt som prioriterar ett desinfekterat resultat i samband med processen i en diskdesinfektor. Den yrkesverksamma kan då också vara säker på att alla parametrar är uppfyllda ur en kvalitetsledningssynpunkt som i sin tur garanterar att ett patientsäkert resultat infinner sig efter en sterilisering. Jag tror personligen såklart inte att denna metod (avspritningen) används illvilligt. Jag tror snarare det beror på en tidspress men också en viss okunskap om vad en diskdesinfektions-process egentligen säger hygienmässigt, spårbarhetsmässigt, kvalitetsmässigt och patientsäkerhetsmässigt. Och att den metoden blir ett resultat utav att man i vissa situationer kanske har svårt att kommunicera med operationsavdelningar om hur stor kapacitet man har jämfört med vilka krav som ställs på leverering och hur stor, eller oftast liten instrumentbank man har i samband med hur många operationer som bokas in och som många gånger måste äga rum. Slutligen, tänker jag mycket på hur det är med marginalerna egentligen. Är det verkligen så pressat som det är eller är det bara att man är ovan vid att ta på sig längre tid än man brukar (vilket är fallet om man kör ett gods i en diskdesinfektions-process efter omdisk), eller att man kanske inte ser tidsluckorna som kanske finns? Istället för att sprita av ett instrument när en diskinsats står ledig för att man vill lägga sitt galler så snabbt som möjligt innan man går iväg på sin morgonfika, kanske det skulle vara okej att lägga instrumentet i ett enskilt galler på diskinsatsen och låta det ta sin tid i en process, för att sedan börja på ett annat galler efter fikapausen?

9 Jag anser mig inte sitta på en absolut lösning eller sanning, det finns ju såklart många organisatoriska och logistiska aspekter att ha i åtanke här. Men någonstans borde ju en förändring kunna vara möjlig, frågan är bara, vart börjar vi?

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller

Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Proteinresttest på instrument från thoraxgaller Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Linda Fransson och Sara Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut?

Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Finns det smuts i hakars leder och kan det i så fall läcka ut? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Karin Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete

Läs mer

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess

Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Renhet i leden hos dubbelledade tänger efter diskprocess Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Christina Johansson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/

Läs mer

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN?

FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? FÖLJER DET MED BAKTERIER PÅ PAPPER/PLASTPÅSAR IN I OPERATIONSSALEN? Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Sara Skogersson, Katarina Wisbrant Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Bioburden på dörröppnare

Bioburden på dörröppnare Bioburden på dörröppnare Operation Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH-poäng, 2014 Författare: Jennie Austmo Handledare: Maria Hansby, Fredrik Törnlund Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning

Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Rengöring och desinfektion på en operationsavdelning Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Anna Steffenburg och Mathias Thelén Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar?

Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Vad händer med renhetsgraden på rengjorda och desinfekterade instrument som omhändertas efter 39 timmar? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Lena Nilsson

Läs mer

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse

Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Arbete på en Sterilteknisk Enhet - En jämförelse Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Thomas Olsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie

Läs mer

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument

Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Lathund Korrosionsskador och missfärgningar på kirurgiska instrument Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Catalina Melander Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien.

Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. 1 Jämförelse mellan steriltekniska enheten i Skövde, Sverige och Steriltekniska enheten i Belgrad, Serbien. Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare:Tanja Mladenovic Handledare:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar

Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Test av olika diskmedel vid kompletterande rengöring av femurraspar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Joanna Olsson och Katarina Andersson Handledare: Maria Hansby

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.1

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.1 Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Definitioner för olika renhetsgrader och desinfektion, rengöringens betydelse under desinfektionsprocessen 4.1.1 ISBN 978-91-633-8059-4

Läs mer

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland.

Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Hantering av kirurgiska instrument för vårdpersonal på vårdcentraler i Värmland. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Yvonne Jonsson, Eva Wärmlund Handledare:

Läs mer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Enheten för vårdhygien NLL Kia Karlman 1(6) Anvisningar för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Gods- och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning.

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter Sköljrum Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar: sjukdom, skada eller funktionshinder Undersöka,

Läs mer

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STRYKER STERNUMSSÅG Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Joyce Olotu & Kaisa Gravlund Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN

ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN ÅNGSTERILISERINGSPROCESSENS DOKUMENTATION OCH HUR DET SKER I PRAKTIKEN Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Serap Corba Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg

Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö. Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Rengöring och desinfek0on av ytor i vårdmiljö Lena Nilsson Vårdhygien Kronoberg Behövs de:a? Varför? När? Krav på produkter? Vad ska vi använda? Hur ska vi göra? Vän eller fiende? - överlevnad i vår miljö?

Läs mer

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet?

VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? VATTENS PÅVERKAN PÅ INSTRUMENT Vad sker med ytskiktet när man använder olika vattenkvalitet? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Helén Graf Leseth, Åsa Jansson. Handledare:

Läs mer

Vem är du, Steriltekniker?

Vem är du, Steriltekniker? Vem är du, Steriltekniker? Steriltekniker utbildning, Sollefteå Lärcenter 300 YHp, 2014 Författare: Lana Nika Daragan Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker, 300

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport

Uppföljning steriltekniker. Standardrapport Uppföljning steriltekniker Standardrapport Ja 82,5% 47 Nej 17,5% 10 Svarande 57 Inget svar 0 Sterilteknisk enhet (landsting eller privat sjukvård) 80% 44 Privat industri 0% 0 Tandvård 1,8% 1 Övrig verksamhet

Läs mer

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena

Olika eller lika sätt att få sina instrument rena Olika eller lika sätt att få sina instrument rena en jämförelse mellan human- och djursjukvården. Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Helen Andréasson

Läs mer

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider

Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Rengöringstester på desinfekterade instrument med olika långa intorkningstider Instrument och sterilteknikerutbildningen 300 YH poäng, Sollefteå Lärcenter, 2011 Författare: Anna-Karin Nilsson Handledare:

Läs mer

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Sår - Rena rutiner. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Sår - Rena rutiner Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Allmänt om sår och behandling Förebygga uppkomst av sår Sårläkning Rena sår ska hållas rena Begränsad antibiotikaanvändning Hindra smittspridning

Läs mer

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Renhetsgrader och Förråd. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Renhetsgrader och Förråd Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Steril medicinteknisk produkt En medicinteknisk produkt får märkas med ordet steril eller symbolen STERILE när sannolikheten att en livskraftig

Läs mer

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård

Vårdsamverkan FyrBoDal 1. Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård 1 Riktlinjer för ren och steril rutin inom kommunal vård, primärvård och länssjukvård Innehållsförteckning Sid Ren rutin 2 Omläggning med ren rutin 2 Förbandsmaterial 2 Steril rutin 3 Basala hygienrutiner

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga?

Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga? Rengöringsmedelsförsörjning en arbetsmiljöfråga? VS Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Kajsa Dahlberg 1 Handledare: Maria Hansby SAMMANFATTNING Projektarbete/ Studie

Läs mer

Interna telefoner på Sterilcentral

Interna telefoner på Sterilcentral Interna telefoner på Sterilcentral Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Katharina Lindholm, Emma Söderström 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin

Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin 1 Rengörings process av värmekänsliga endoskop inom veterinär medicin Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Madeleine Haglund Nilsson Handledare: Maria Hansby 2 Sammanfattning

Läs mer

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien

Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Jämförelse mellan två steriltekniska enheter, en i Skövde, Sverige och en i Varna Bulgarien Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Fevkie Feyzula Handledare: Maria Hansby

Läs mer

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion

Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Renhetsgrader Desinfektionsmetoder Förrådshantering Diskussion Vilka förutsättningar har vi i kommunen? Anna Lejdegård,hygiensjuksköterska Mikrobiologisk renhet hos medicintekninska produkter Sterilt =

Läs mer

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel

Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Lyft och Belastningsskador - förekomst, orsaker och hjälpmedel Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter, 300 YH p, 2011 Författare: Emmelie Bjurhede Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Diskprocess med väteperoxid

Diskprocess med väteperoxid Diskprocess med väteperoxid Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Camilla Hörman, Eva-Lena Persson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Rengöringsprojekt på restaurangkök i Nacka Kommun

Rengöringsprojekt på restaurangkök i Nacka Kommun Rengöringsprojekt på restaurangkök i Nacka Kommun Hösten 2012 Livsmedelsinspektörer Miljöenheten Nacka Kommun Projektansvariga: Dunia Daoud Lina Svärd POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion

Utbildning för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal inom området värmedesinfektion Svensk Förening för Vårdhygien Utbildning för hälso-, sjuk- och värmedesinfektion Spol- och diskdesinfektorer ISBN 978-91-633-8059-4 2(12) 1 INLEDNING... 4 ANSVAR... 4 2 SYFTE OCH MÅL... 5 3 UTBILDNING

Läs mer

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015

T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 T VÅ L VÅRDHYGIEN 2015 1 EN GOD VÅRDHYGIEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN BRA VÅRD Ett vårdhygieniskt arbetssätt är en grundförutsättning för att kunna ge en bra vård. Vem som bär på en smittsam mikroorganism

Läs mer

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden

Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner. på särskilda boenden Åtgärder och kontroller av basala hygienrutiner på särskilda boenden Bild: Webben Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Jessica Löfgren, Maria Kihl Handledare: Maria

Läs mer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer

Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Riktlinje Kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer Värmedesinfektion Föremål och instrument som är avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras

Läs mer

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd

Hygieniska frågor vid planering och hantering av förråd Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-82417 Fastställandedatum: 2015-09-21 Giltigt t.o.m.: 2016-09-21 Upprättare: Anita A Johansson Fastställare: Signar Mäkitalo Hygieniska frågor vid

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

Getinge 46-serien diskdesinfektorer. Always with you

Getinge 46-serien diskdesinfektorer. Always with you Getinge 46-serien diskdesinfektorer Always with you Vilken typ av diskgods har du? Och hur mycket? I 46-serien finns maskiner anpassade exakt efter dina behov. Ytterligare tillval Flödesmätning för att

Läs mer

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska

Sårvård. Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sårvård Inger Andersson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik Utredning

Läs mer

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013

Sår. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Enheten för vårdhygien 2013 Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Välj exakt den kapacitet du behöver. Varken mer eller mindre. Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet

Läs mer

SNABB RENGÖRINGSKONTROLL MED ATP

SNABB RENGÖRINGSKONTROLL MED ATP SNABB RENGÖRINGSKONTROLL MED ATP Vad är ATP? ATP (Adenosin Tri-Phosphate) är ett ämne som finns i alla celler. ATP bildas i energigivande reaktioner och förbrukas i energikrävande reaktioner och fungerar

Läs mer

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler

Piercing och tatuering. hälsorisker samt gällande lagar och regler Piercing och tatuering hälsorisker samt gällande lagar och regler Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Anvisning för kvalitetssäkring av spol- och diskdesinfektorer 141203 Anvisning primärvård Föremål och instrument avsedda för flergångsbruk ska rengöras och desinfekteras efter användning i

Läs mer

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby

Utbildningen till steriltekniker. Maria Hansby Utbildningen till steriltekniker Maria Hansby This is my sick-pool! Citat: enhetschef Prevention of health care acquired infections WHO`s rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterade infektioner

Läs mer

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!!

Rengöring, desinfektion och sterilisering. +Förrådshantering!!!! Rengöring, desinfektion och sterilisering +Förrådshantering!!!! Renhetsgrader hos medicintekniska produkter Regleras i lag Tre huvudgrupper -Rena produkter -Höggradigt rena produkter -Sterila produkter

Läs mer

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you GetinGe AGS / Air Glide SyStem FÖr effektiv HAnterinG AV diskgods Always with you maximal produktivitet minimal BelAStninG Sjukhus med stora operationsavdelningar och ett stort godsflöde av operationsinstrument

Läs mer

Carin Jakobsson Folktandvården Wisby

Carin Jakobsson Folktandvården Wisby DESINFEKTION AV AVTRYCK RISK Risken för smittspridning via tandtekniska laboratorium betecknas som låg Den lilla risk som finns skall elimineras Påverkar tandteknikernas arbetsmiljö Risk förknippas med

Läs mer

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING?

HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? HAR OPERERANDE SPECIALISTLÄKARE INSTRUMENTUTBILDNING? Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2012 Författare: Maria Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Rengöring av implantat

Rengöring av implantat Rengöring av implantat -en jämförelse mellan olika rengöringsmedel Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Catharina Löf och Britt Holmgren Handledare: Maria Hansby 1

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.1.6 DISKDESINFEKTORER INOM TANDVÅRDEN ISBN 978-91-633-8059-4 2(13) 1 INLEDNING I Sverige har er, d.v.s. automatiska apparater

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver

Läs mer

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska

Sår ren rutin. Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår ren rutin Ingrid Isaksson, hygiensjuksköterska Sår och sårbehandling Förebygga uppkomst av sår Hålla rena sår rena, läka sår Hindra smittspridning Minska antibiotikatrycket Läkarens ansvar Diagnostik

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Socialstyrelsen Nationell tillsyn 2011 (56 vårdenheter) Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för att skapa god hygienisk standard

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM

HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM HANDLINGSPLAN FÖR FRISLÄPPANDE AV GODS PÅ STERILENHETEN UTAN DIGITAL SPÅRBARHETSSYSTEM 1 Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Lotta Stojanovski Handledare:

Läs mer

Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012

Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012 Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte under tiden 4 juli - 9 september 2012 78 st restauranger

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring

Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Godkänt den: 2016-10-10 Ansvarig: Gäller för: Margareta Öhrvall Landstinget i Uppsala län Spol- och diskdesinfektorer - kvalitetssäkring Innehåll Spoldesinfektor...2 Diskdesinfektor...2 Praktiska råd...2

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Tomas Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Smittskydd Värmland Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876

Läs mer

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad

Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad Ann-Mari Gustavsson Hygiensjuksköterska Lagar och förordningar SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Förordning om medicintekniska

Läs mer

Höggradigt rent och ren rutin

Höggradigt rent och ren rutin Höggradigt rent och ren rutin Solklart eller höggradigt förvirrat? Vårdens metoder för att åstadkomma höggradigt rent. Skillnaden mellan spol- och diskdesinfektorer. Annette Willner/ Enhetschef Sterilteknik/Danderyds

Läs mer

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015

Tvätt, avfall och städ. Vårdhygien Uppsala län 2015 Tvätt, avfall och städ Vårdhygien Uppsala län 2015 Smutstvätt Smittrisk vid felaktig hantering, temperatur Förorenar omgivningen (golvet) Återsmutsar ren tvätt Vassa föremål i fickor? Kräver kunskap och

Läs mer

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska

Tvätt, avfall och städning. Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Tvätt, avfall och städning Camilla Artinger - Hygiensjuksköterska Smutstvätt Innehåller mikroorganismer - en del sjukdomsframkallande Felaktig hantering/temperatur kan utgöra smittrisk Tvättprocessen för

Läs mer

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien

Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Städ, tvätt och avfall 2015 Elisabeth Persson Flodman, Vårdhygien Bakterier lever länge i miljön Kramer et al, BMC Infectious Disease, 2006 Varför städar vi? Minska mängden mikroorganismer i miljön Minska

Läs mer

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen

Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Det kirurgiska instrumentets väg genom den sterila processen Steriltekniker utbildning Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2015 Författare: Erica Lidholm, Åsa Barkenfelt Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Max handtvättskola. Handhygien

Max handtvättskola. Handhygien Max handtvättskola Handhygien 2 Nu har jag lärt mig en del om att tvätta händerna, så jag tänkte att jag skulle dela med mig av det till dig. Jag hoppas att du kommer att tycka att det är lika kul som

Läs mer

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning

Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska. produkter (MTP). Sammanfattning. Innehållsförteckning 2014-11-28 1 (6) Vårdhygienisk rutin för: kvalitetssäkrad instrumenthantering för sterila medicintekniska produkter (MTP) Sammanfattning avtalskunder inom Närhälsan i område V6, V7, M5, M6 och M7 Denna

Läs mer

VÄRT ATT VETA OM INJEKTIONSVENTILER Margareta Troeng, leg ssk Hematologi- och koagulationskliniken Skånes universitetssjukhus 2013 2013-08-12

VÄRT ATT VETA OM INJEKTIONSVENTILER Margareta Troeng, leg ssk Hematologi- och koagulationskliniken Skånes universitetssjukhus 2013 2013-08-12 VÄRT ATT VETA OM INJEKTIONSVENTILER Margareta Troeng, leg ssk Hematologi- och koagulationskliniken Skånes universitetssjukhus 2013 1 Vad är en injektionsventil? En anslutning till en kärlkateter för injektion,

Läs mer

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 1 (5) Vårdhygien Stockholms län Vårdhygieniska aspekter inför driftstart av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Checklistan kan med fördel fyllas i på datorn och därefter sparas samt mailas in till

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

REN ViNST. Ett smart sätt att öka lönsamheten. REN ViNST

REN ViNST. Ett smart sätt att öka lönsamheten. REN ViNST REN ViNST Ett smart sätt att öka lönsamheten Danderyds Snickeri AB Mallslingan 5 187 66 Täby 08-544 44 160 www.dandent.se info@dandent.se REN ViNST Dandent, som tillverkar och marknadsför högkvalitativa

Läs mer

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby

Instrument och steriltekniker utbildningen. Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011. Författare: Annette Börjesson. Handledare: Maria Hansby Hur vi kan skapa bra rutiner och god kommunikation när det gäller T-DOC systemet och dess kodetiketter när de används till kunderna utanför den egna enheten. Instrument och steriltekniker utbildningen

Läs mer

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras?

Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Kan Medicintekniska engångsprodukter resteriliseras? Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Marie-Louise Hjalmarsson och Ia Mälman Handledare: Maria Hansby. 0 Författare:

Läs mer

Tillämpa alltid dessa rutiner. Gäller alla personalkategorier och till alla patienter/ vårdtagare

Tillämpa alltid dessa rutiner. Gäller alla personalkategorier och till alla patienter/ vårdtagare Dokumentnamn: Städ och rengöring Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2016-05-01 Städ och rengöring Goda städrutiner God städning är viktig för att minska mängden

Läs mer

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC

Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Protokoll för fördesinficering/manuell rengöring och sterilisering av handstyckesladd Piezotome SATELEC Varningstext Använd inte stålull eller frätande rengöringsmedel. Undvik lösningar som innehåller

Läs mer

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder

Kundavtal mellan. Sterilcentralen Kungälvs sjukhus. och. interna/externa kunder Kundavtal mellan Sterilcentralen Kungälvs sjukhus och interna/externa kunder Instrument och steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2011 Författare: Marie Johansson och Kerstin Nilsson

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök 2009 1 Bakgrund Erfarenhet från andra kommuner visar att det finns problem gällande rengöring. Genom ett projekt som både genom visuell- och tryckplattskontroll

Läs mer

Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam )

Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam ) Rengöring med förbehandlingsskum ( Pre Treatment Foam ) Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Nina Sundahl och Maria Fager Karlsson Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning

Läs mer

Spol- och diskdesinfektorer

Spol- och diskdesinfektorer Spol- och diskdesinfektorer Tomas Wilhelmsson Hygiensjuksköterska Desinfektionsprocessens två steg: - Rengöring - Desinfektion Definition på renhetsgrader Rent Uppnås genom en process, som avlägsnar främmande

Läs mer

Riktlinje för låneinstrument Reviderad

Riktlinje för låneinstrument Reviderad Riktlinje för låneinstrument Reviderad 2016-03-15 ISBN 978-91-979918-5-8 2016-03-15 Sammanfattning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska vården bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven

Läs mer