Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

2 First

3 Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka dig för. Dra nytta av alla fördelar med den nya ergonomiskt utformade telefonen och kommunicera på ett kraftfullare sätt. Lyfta luren. Linjeknapp. lägga på luren. Speciell knapp på sifferknappsatsen. abc Sifferknappsats. Del av teckenfönstret.. Anger att funktionen måste programmeras. Vid behov, kontakta en installatör. Betyder att du kommer åt funktionen genom att trycka på en förprogrammerad knapp - se Programmera de programmerbara knapparna. Inställning lägre. Inställning högre. Högtalare, handsfree. Fast knapp. MENY-knapp. Knapp för att lyssna på meddelanden. Förflytta navigationsknappen uppåt nedåt. Om du vill gå upp en nivå (kort tryckning) gå tillbaka till presentationssidan (lång tryckning) ; används när du under pågående samtal vill visa de olika sidorna (Meny, Personligt osv.), gå tillbaka till teckenfönstren för telefoni. Dessa symboler kan fyllas ut med små ikoner text.

4 How

5 Innehållsförteckning Toc Lär känna din telefon s. 1. Ringa s Upprätta ett samtal s.7 1. Ta emot ett samtal s.7 1. Ringa i handsfree-läget s Slå på högtalaren under pågående samtal (med avlyft lur) s.7 1. Ringa med hjälp av din kortnummerlista s.7 1. Återuppringning s Begär återuppringning till en upptagen anknytning s Ta emot ett internt samtal på intercom s.8. Under pågående samtal s.9.1 Ringa upp en andra part under pågående samtal s.9. Ta emot ett andra samtal under pågående samtal s.9. Förhindra att ta emot ett andra samtal under pågående samtal s.9.4 Gå från en part till en annan (pendling) s.9. Transportera ett samtal s.9. Tala samtidigt med interna och/ externa parter (-partskonferens) s.10.7 Väntkoppla din part s.10.8 Parkera en extern part s.10.9 Bryta in som tredje part i ett internt samtal s Sända siffror som tonkod s Förhindra att den du talar med hör dig (sekretess) s.11.1 Ställa in ljudnivån s.11.1 Spela in ett pågående samtal s.11. Företagsandan s.1.1 Besvara nattanrop s.1. Filtrering chef/sekreterare s.1. Plocka upp samtal s.1.4 Svarsgrupp s.1. Ringa upp en intern part på dennes personsökare (pipsignal) s.1. Besvara pipsignal på din personsökare s.1.7 Ringa upp en part i dennes högtalare s.1.8 Sända ett textmeddelande till en intern part s.1.9 Sända en kopia av ett röstmeddelande s Sända ett röstmeddelande till en mottagare / en anropslista s Behåll kontakten s Medflytta dina samtal till en annan anknytning (omedelbar omstyrning) s.1 4. Styra om dina samtal till din röstbrevlåda s.1 4. När du kommer tillbaka, konsultera din röstbrevlåda s Låta samtalen följa med från en annan anknytning s.1 4. Annullera alla omstyrningar s.1 4. Styra om inkommande samtal då du har ett pågående samtal (omstyrning vid upptaget) s Inte bli störd s Lämna ett frånvaromeddelande till interna uppringare s Läsa textmeddelanden som lämnats under din frånvaro s.17. Kontrollera dina kostnader s.18.1 Debitera kostnaden för dina samtal direkt på kundkonton s.18. Ta reda på kostnaden för ett externt samtal som upprättats för en intern användare från din anknytning s.18. Din apparat anpassar sig efter dina behov s.19.1 Initiera din röstbrevlåda s.19. Personanpassa din röstbrevlådas välkomstmeddelande s.19. Ändra lösenordet för telefonen s.19.4 Ändra lösenordet för röstbrevlådan s.19. Ställa in ringsignalen s.0. Ställ in kontrasten för teckenfönstret s.0.7 Välja språk s.0.8 Programmera dina personliga snabbval s.1.9 Programmera de programmerbara knapparna s.1.10 Programmera en mötespåminnelse s.1.11 Ta reda på ditt anknytningsnummer s.1.1 Låsa/låsa upp telefonen s.1 Garanti och klausuler s.

6 Lär känna din telefon Telephone Telefonlur Alfanumerisk knappsats Navigering Vem? Lås Anpassningar Uppåt/nedåt-navigeringsknapp: används för att förflytta sig på presentationssidan, i menyerna i ett textområde när du skriver in tecken. På presentationssidan visas information om telefonfunktionernas status (telefonen låst, vidarekoppling ) datum och klockslag funktioner som kan programmeras ställas in på telefonen Tillgängliga funktioner (telefonen i vänteläge): Tillgängliga funktioner under pågående samtal: Vem? Ta reda på ditt anknytningsnummer. Förfrågan Ringa upp en andra part. Lås Låsa/låsa upp telefonen. Ton Sända siffror som tonkod. Oms Omstyrning av dina samtal. (direkt omstyrning, omstyrning till röstbrevlåda, omstyrning till upptagetton). Spela in Spela in ett pågående samtal. Anpassningar Ställa in telefonen (assistent, visning, ringsignal, röstbrevlåda osv.). Tillåt ej vänta Förhindra att ta emot ett andra samtal under pågående samtal. Alcatel 4018 Händelser Komma åt de senaste uppringda samtalen och externa samtal som inte besvarats.. Det finns andra tillgängliga funktioner beroende på inställningarna i systemet. Ljudknappar Knapp för att lägga på luren: för att avsluta ett samtal. Knappen Handsfree/Högtalare: för att ringa svara utan att lyfta av luren (Alcatel 4018). Lyser med fast sken i lägena för handsfree och hörlurar (kort tryckning). Blinkar i läget för högtalare (lång tryckning). Knappen : används för att bekräfta de olika val och alternativ som föreslås när du programmerar gör inställningar för telefonen. Knappen Tillbaka/utgång: om du vill gå upp en nivå (kort tryckning) gå tillbaka till presentationssidan (lång tryckning). Funktionsknappar Knappen Intercom/Sekretess: Under pågående samtal: tryck på knappen om du vill att din samtalspartner inte ska höra dig längre. Anknytning i viloläge: tryck på knappen om du vill svara automatiskt på ett samtal utan att lyfta luren. För att höja sänka volymen för högtalaren, telefonluren ringsignalen Knappen Meddelanden: om du vill komma åt de olika meddelandetjänsterna Om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- textmeddelande en begäran om återuppringning. Knappen Återuppringning : Om du vill ringa upp det senast slagna numret (kort tryckning) Ring upp ett av de tio senast slagna numren (lång tryckning). Funktionsknappar och programmerbara knappar Knappen Information: trycker du på om du vill ha information om förprogrammerade knappar om du vill programmera ställa in telefonen. Kortnummerknapp: Få tillgång till dina personliga snabbval. Förprogrammerade och programmerbara knappar Lysdioden är tänd när funktionen som är knuten till knappen är aktiverad.

7 1 Ringa Other Under pågående samtal: 1.1 Upprätta ett samtal Helen (kort tryckning) slå numret direkt lyfta luren partens nr handsfree (endast alcatel 4018) partens nr Under samtalets gång kan du lyfta luren utan att avbryta samtalet. konver 1.4 Slå på högtalaren under pågående samtal (med avlyft lur) - Högtalare. programmerad linjeknapp Helen knappen högtalare blinkar Om du vill ringa utanför företaget slår du noll innan partens nummer 0 är standardkoden för att komma ut på det publika telefonnätet. aktivera högtalaren (lång tryckning) För att nå telefonist, slå '9' (som standard). knappen släcks 1. Ta emot ett samtal ställ in ljudvolymen (9 nivåer) avaktivera högtalaren (lång tryckning) Om du gör en kort tryckning på knappen Högtalare kan du övergå till handsfree-läget (tänd lampa med fast sken). lyfta luren handsfree (endast alcatel 4018) tryck på den linjeknapp som lampan lyser för 1. Ringa med hjälp av din kortnummerlista 1. Ringa i handsfree-läget (Endast Alcatel 4018) Anknytning i viloläge: (kort tryckning) tryck på den programmerade knappen (0 till 9) välj den person som du vill ringa till ring upp du är i handsfree-läge (kort tryckning) 7

8 1 Ringa 1. Återuppringning 1.8 Ta emot ett internt samtal på intercom (Endast Alcatel 4018) Ringa upp senast slaget nummer (SSNr) knappen återuppringn ing (kort tryckning) Ring upp ett av de tio senast slagna numren återuppringning av det senast slagna numret Du kan svara utan att lyfta luren. När en intern part ringer, hörs ringsignalen på din anknytning och samtalet kopplas upp direkt i handsfree-läge. Teckenfönstret visar då uppringarens identitet. För att aktivera - Anknytning i viloläge: motsvarande lysdiod tänds När din motpart lägger på förblir intercom-funktionen aktiverad. För att avaktivera - Anknytning i viloläge: Händelser Utg. samtal motsvarande lampa släcks knappen återuppringn ing (lång tryckning) välj nummer bland de tio senast slagna numren ring upp 1.7 Begär återuppringning till en upptagen anknytning samtalsparten är upptagen Återringning 8

9 Under pågående samtal Other besvara visat samtal.1 Ringa upp en andra part under pågående samtal den första parten väntkopplas automatiskt Helen den andra partens nr Ton linjeknapp vars ikon blinkar Växla till den första samtalsparten och avsluta det pågående samtalet Helen den första parten väntkopplas automatiskt linjeknapp med blinkande lysdiod Andra sätt att ringa upp en andra samtalspart Ring upp ett av de tio senast slagna numren (lång tryckning). Ringa via dina personliga snabbval (PersSnabbval).. Förhindra att ta emot ett andra samtal under pågående samtal Om du inte vill ta emot ett andra samtal under ett pågående samtal Programmerad linjeknapp. För att annullera det andra samtalet och återta det första: Tillåt ej vänta Tillåt vänta för att förhindra tillåta nya samtal under pågående samtal Helen linjeknapp med blinkande lysdiod.4 Gå från en part till en annan (pendling) Under pågående samtal, ett annat samtal är väntkopplat. För att återta det: Vid felaktig manöver, lägg på: Din apparat ringer och du kommer tillbaka till den första parten. den första parten väntkopplas automatiskt lysdioden blinkar. Ta emot ett andra samtal under pågående samtal En andra part försöker nå dig:. Transportera ett samtal Du vill transportera din samtalspartner till en annan anknytning: Helen Svensson Lars partens namn nummer visas i tre sekunder lysdioden blinkar 9 Helen nummer till den andra anknytningen den första parten väntkopplas automatiskt

10 Om transportens mottagare svarar: Under pågående samtal Återta en väntkopplad part: Återringning Svara Helen linjeknapp med blinkande lysdiod Transport mellan två externa parter är normalt inte tillåtet (beroende på systemets programmering)..8 Parkera en extern part. Tala samtidigt med interna och/ externa parter (-partskonferens) Parkera/återta samtal Du kan parkera en extern part för återta honom/henne från en annan anknytning: Under pågående samtal med en part, ett annat samtal är väntkopplat Helen Parkera samt. Helen Konferens avbeställa konferensen och återta den första parten Avsluta konf Din samtalspartner parkeras och hör en väntmusik. För att återta den parkerade parten: Parkera/återta samtal ange telefonnumret för det samtal som du vill återuppta Om du vid konferensens slut önskar lämna dina båda parter i gemensam förbindelse: Anpassningar Tjänster Konsultation lägga på luren Ta samtal Park/återta Konsultation.7 Väntkoppla din part Exklusiv väntkoppling: Du talar med en part. Du vill väntkoppla och återta denna part senare på samma anknytning. Om det parkerade samtalet inte återtas inom en viss tid (1min 0s som standard), kopplas det till telefonist. Helen din part väntkopplas.9 Bryta in som tredje part i ett internt samtal tryck på den linjeknapp som lampan lyser för (samtal pågår) Partens anknytning är upptagen. Om anknytningen inte är skyddad, kan du om du är auktoriserad att göra det, bryta in i det pågående samtalet: Intrång 10

11 Skydda sig mot inbrytning: Skydd mot inbrytning Under pågående samtal.1 Ställa in ljudnivån Anpassningar Tjänster Konsultation Om du vill ställa in ljudnivån för högtalaren luren under pågående samtal: Andra tjänster Skydd mot inbrytn Intrång gånger skriv in numret Helen ställa in ljudnivån.1 Spela in ett pågående samtal Skyddet försvinner när du lägger på. Om du vill spela in ett pågående samtal.10 Sända siffror som tonkod Under pågående samtal behöver du ibland sända siffror som tonkod, tex i samband med en röstserver, automatisk växel fjärrkonsulterad telefonsvarare. Spela in för att starta inspelningen för att avsluta inspelningen I början och slutet av inspelningen hör den du samtalar med en ljudsignal. Helen Ton för att aktivera Funktionen annulleras automatiskt när kommunikationen upphör;..11 Förhindra att den du talar med hör dig (sekretess) Du hör motparten men denne hör inte dig: Helen knappen tänds avaktivera mikrofonen knappen släcks återta samtalet 11

12 Företagsandan Other.1 Besvara nattanrop. Plocka upp samtal Ta nattservicesamtal Vid frånvaro av telefonist, styrs externa anrop som är avsedda för honom/henne till nattklockan. För att svara: Du hör att det ringer på en anknytning i en annan kontorslokal där ingen kan svara. Om du är auktoriserad, kan du besvara samtalet från din anknytning. Om anknytningen som ringer tillhör samma svarsgrupp som du: Ta gruppsamtal Anpassningar Tjänster Konsultation Anpassningar Tjänster Konsultation Ta samtal Ta nattsamtal Ta samtal Tar gruppsamtal. Filtrering chef/sekreterare Om anknytningen inte tillhör samma svarsgrupp som du: Ta enskilt samtal Filtrerad lista: Systemets programmering medger att man bildar chef/sekreterare -grupper så att uppringningar avsedda för chefen dirigeras till en flera sekreterare. Från chefens sekreterarens anknytning: Anpassningar Tjänster Konsultation dina samtal filtreras av utvald person (sekreterare,...) Ta samtal Ställ in Ta samtal programmer ad knapp filtrering programmer ad knapp filtrering snabbvalsknapp för sekreterare (om det finns flera sekreterare) nr. till den ringande anknytningen Genom att programmera systemet kan vissa anknytningar skyddas mot inbrytning. samma knapp för att annullera.4 Svarsgrupp Filtreringen indikeras på teckenfönstret och av ikonen som är knuten till den programmerade knappen filtrering. Ringa svarsgrupp: Vissa anknytningar kan ingå i en svarsgrupp, dessa kan nås genom att slå svarsgruppens nummer. svarsgruppens nr 1

13 Företagsandan Gå tillfälligt ur din svarsgrupp: Gå ur svarsgrupp. Besvara pipsignal på din personsökare Anpassningar Tjänster Konsultation Personsökarsvar Du kan besvara pipsignalen från vilken anknytning som helst inom företaget. Andra tjänster Ej i grupp din personsökare ringer Anpassningar Tjänster Gå in i svarsgrupp: Gå med i svarsgrupp nr till din svarsgrupp Konsultation Anpassningar Tjänster Konsultation nr till din svarsgrupp.7 Ringa upp en part i dennes högtalare Andra tjänster I grupp Den person du försöker ringa internt svarar inte. Om du är auktoriserad att göra det, kan du 'fjärrlyfta luren' på dennes apparat: nr till din svarsgrupp parten svarar inte Högtalare Tillhörandet till en svarsgrupp påverkar inte hanteringen av direkta uppringningar. Du kan alltid nå en viss anknytning i gruppen genom att slå dess eget nummer. du är kopplad till den andra personens högtalare (om denne har en apparat med handsfree-funktion). Ringa upp en intern part på dennes personsökare (pipsignal) Ingen svarar på den uppringda anknytningen och du vet att den person du söker har en personsökare:.8 Sända ett textmeddelande till en intern part parten svarar inte teckenfönstret anger att sökning pågår Textmedd. Skicka programmerad knapp 'personsökning' Den uppringda parten kan svara från vilken anknytning som helst inom företaget. mottagarens anknytnings nummer 1

14 Företagsandan Förinställt meddelande För medd.10 Sända ett röstmeddelande till en mottagare / en anropslista Meddelande som ska fyllas i välja meddelande som ska skickas sända meddelande Röstmedd. personlig kod Skicka Slutför välja meddelande som ska fyllas i fyll ut meddelandet sända meddelande pågående inspelning Slut inspelningens slut ange nummer för målröstbrevlåda.9 Sända en kopia av ett röstmeddelande Kortnr 0 Skicka nya röstmedd visning av antalet nya och gamla meddelanden bokstavera namnet på mottagaren Under inspelningen går det att: tillval sända meddelande personlig kod Spola tillbaka lyssna på meddelandet från början igen, Läsmedd. Granska meddelande Vidarebef. medd. Bakåt lyssna på slutet av meddelandet, Paus tillfälligt avbryta inspelningen, spela in en kommentar # Slut inspelningens slut. inspelningens slut ange nummer för målröstbrevlåda * Alternativ: ger möjlighet att lägga till alternativ för överföring (konfidentiellt, brådskande, bekräftelse m.m.). Kortnr Skicka bokstavera namnet på mottagaren sända meddelande 14

15 4 Behåll kontakten Other När du lyssnar på meddelanden kan du: 4.1 Medflytta dina samtal till en annan anknytning (omedelbar omstyrning) Spola tillbaka lyssna på meddelandet från början igen, Detta kan vara numret hem, till en mobiltelefon, röstbrevlåda intern anknytning (telefonist, etc.). Bakåt lyssna på slutet av meddelandet, Vidarekoppling Medflyttning Paus pausa i avlyssning av meddelandet, gånger mottagarens anknytnings nummer Framåt ange nummer för röstbrevlåda, omstyrningens antagande visas Slut på meddelande avbryta konsultationen. När du lyssnar på slutet av ett meddelande kan du: önskat nummer i snabbvalslistan (0-9) tryck på en programmerad knapp Avsluta Radera lyssna på meddelandet från början igen, radera meddelandet, Du kan fortsätta att ringa dina samtal. Endast mottagaranknytningen kan nå dig. Återringning ringa upp meddelandets avsändare, 4. Styra om dina samtal till din röstbrevlåda Spara spara meddelandet, Spela upp lyssna på meddelandet, Imm forward to VM omstyrningens antagande visas Vidarebef. medd. sänd en kopia av ett meddelande. 4. När du kommer tillbaka, konsultera din röstbrevlåda Lysdioden på din anknytning indikerar närvaron av meddelanden. antalet nya meddelanden anges av en röstguide personlig kod lyssna på meddelanden 1

16 4 Behåll kontakten 4.4 Låta samtalen följa med från en annan anknytning 4.7 Inte bli störd Distans Vkpl. Du vill styra om dina samtal dit du befinner dig: Du ska aktivera funktionen från den anknytning som ska bli mottagare för omstyrningen. Stör ej på/av Du kan tillfälligt göra din anknytning otillgänglig för alla samtal. Vidarekoppling Distansvidarekopplin Anpassningar Tjänster Konsultation omstyrningens antagande visas nr till mottagaren för omstyrningen Stör ej-lås Stör ej personlig kod omstyrningens antagande visas Meddelandet 'Stör ej' visas på telefonen hos de samtalsparter som försöker nå dig. 4. Annullera alla omstyrningar 4. Vidarekoppling Inaktivera vidarekoppling gånger Styra om inkommande samtal då du har ett pågående samtal (omstyrning vid upptaget) 4.8 Lämna ett frånvaromeddelande till interna uppringare Du kan i din apparat lämna ett meddelande som kommer att sändas till teckenfönstret på den apparat som ringer upp dig. nytt textmeddelande Vkpl till text Vidarekoppl. vid upptaget För medd Slutför Vidarekoppling Vidarekoppl. vid upptaget gånger omstyrningens mottagarnummer välj ett förinierat meddelande välj ett förinierat meddelande som du kompletterar gånger komplettera ditt meddelande godkännandet av omstyrningen visas 1

17 4 Behåll kontakten 4.9 Läsa textmeddelanden som lämnats under din frånvaro Lysdioden på din anknytning indikerar närvaron av meddelanden. nytt textmedd antalet nya meddelanden anges av en röstguide visning av uppringarens Läs medd namn, datum, klockslag och meddelandets turordning När du lyssnar på slutet av ett meddelande kan du: läsa meddelandet Ta bort ta bort meddelandet, Återuppringn ringa upp meddelandets avsändare, Textsvar skicka tillbaka ett meddelande till den som skickat ett meddelande till dig, lämna konsultationen. 17

18 Kontrollera dina kostnader Other.1 Debitera kostnaden för dina samtal direkt på kundkonton Du kan debitera kostnaden för dina externa samtal på kundkopplade konton. Anpassningar Tjänster Konsultation Andra tjänster Affärskontokod nr till berörd kontokod partens nr. Ta reda på kostnaden för ett externt samtal som upprättats för en intern användare från din anknytning Anpassningar Tjänster Konsultation Visning & återuppringn Debiteringsinformatio 18

19 Din apparat anpassar sig efter dina behov Other. Ändra lösenordet för telefonen.1 Initiera din röstbrevlåda Anpassningar Min telefon Lösenord lysdioden blinkar skriv in ditt lösenord enligt instruktionerna som ges av röstguiden Den personliga koden används för att få tillgång till din röstbrevlåda och låsa din telefon. tidigare kod (4 siffrig) ny kod (4 siffrig) mata in den nya koden för kontroll. Personanpassa din röstbrevlådas välkomstmeddelande Denna kod fungerar som ett lösenord som kontrollerar åtkomsten av apparatens programmerings- och låsningsfunktioner för användaren (standardkod: 0000). Du kan ersätta det standardinspelade välkomstmeddelandet med ett personligt meddelande Inga nya röstmeddelanden Personl. alt.4 Ändra lösenordet för röstbrevlådan personlig kod Inga nya röstmeddelanden Personl. alt Hälsningsfras Personl. medd. personlig kod Admin alterativ Allmän adm. Mitt lösenord Normal guide Personl. medd. Slut för att återgå till standardmeddelandet pågående inspelning inspelningens slut # Godkänn Börja om Spela upp ny kod (4 siffrig) bekräfta spela in meddelandet igen lyssna på meddelandet igen Så länge din röstbrevlåda inte har initierats är din personliga kod

20 Din apparat anpassar sig efter dina behov Aktivera/avaktivera läget för diskret ringsignal. Ställa in ringsignalen Signal utan pip 1 pip före signal Anpassningar Min telefon Ringsignal pip före signal Välj ringsignal bekräfta ditt val Externsamtal Externsamtal Ställ in volymen för ringsignalen medan ett samtal presenteras din apparat ringer ställa in ringsignalens ljudnivå välj önskad melodi (1 melodier) bekräfta ditt val. Ställ in kontrasten för teckenfönstret Ställa in ringsignalens ljudnivå Anpassningar Min telefon Kontrast Ringsignalnivå Aktivera / avaktivera mötesläget (progressiv ringsignal) Normal ringsignal välj önskad volym (1 nivåer) Ljudlöst läge bekräfta ditt val ställ in kontrasten för teckenfönstret.7 Välja språk Progressiv signal Anpassningar Min telefon bekräfta ditt val Språk välj önskat språk bekräfta ditt val 0

21 Din apparat anpassar sig efter dina behov.8 Programmera dina personliga snabbval.10 Programmera en mötespåminnelse Du kan iniera tiden för en tillfällig mötespåminnelse (en gång inom 4 timmar) en permanent mötespåminnelse (samma tid varje dag). Programmera en tillfällig mötespåminnelse: (kort tryckning) mata in numret Anpassningar Min telefon Konsultation Anpassningar Min telefon Directory program Mötesbokning välj en post bland dina snabbval Ändra ändra det tillhörande numret skriv in numret gånger slå in mötestidpunkten Vid den programmerade tidpunkten ringer din apparat:.9 Programmera de programmerbara knapparna Anpassningar Min telefon Programmera knapp Om du har ett pågående telefonsamtal blinkar teckenfönstret och ljudsignal avges. Efter en tredje påminnelse utan svar, annulleras en tillfällig påminnelse, men en permanent påminnelse blir kvar i minnet. Om din anknytning är omstyrd till en annan anknytning, följer inte påminnelsen med i omstyrningen. Tjänster Ändra.11 Ta reda på ditt anknytningsnummer trycka på en knapp som ska programmeras Vem? Radera.1 Låsa/låsa upp telefonen Lås telefonen är låst/ upplåst 1 skriv in din personliga kod

22 Garanti och klausuler howtoc Alcatel lämnar garanti på sina hårdvaruprodukter mot material- tillverkningsfel under ett år från datum för inköp hos auktoriserat försäljningsställe. Kvitto som anger produktens serienummer och datum för inköp gäller som bevis för inköpsdatum. Följande omfattas ej av garantin: delar av förbrukningskaraktär, fel som beror på normal förslitning, fel som uppstår under användning på annat sätt än som anges i användarmanualen, felfunktion som beror på skada (även oavsiktlig). Garantin gäller för den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas. Kostnad för transport, försäkring och emballage bärs av köparen. Obs Telefonen får aldrig komma i kontakt med vatten. Om du behöver rengöra telefonen kan du emtid använda en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel (trikloreten, aceton osv.) eftersom det kan förstöra telefonens plastytor. Använd inte rengöringsprodukter som sprayas på. Telefonluren kan dra till sig metallobjekt som kan skada öronen. Överensstämmelseintyg EC: Alcatel Business Systems försäkrar att produkten Alcatel 4018/4019 förutsätts uppfylla de grundläggande kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999//EC. En kopia av denna konformitetsdeklaration kan fås av installatören. Alcatel Business Systems förbehåller sig rätten att, i kundens intresse, ändra produktens egenskaper utan föregående meddelande. Copyright Alcatel Business Systems. 00. Samtliga rättigheter förbehålles. Formuleringarna är inte juridiskt bindande och kan komma att ändras En del av telefonens funktioner måste ställas in och kräver en programvarunyckel. MU1900CQAA-E11ed01-0

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hur används denna manual? How Du förfogar över en digital apparat Alcatel First Reflexes. Denna apparat som är mycket enkel

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server First Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i

Läs mer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Användarhandbok how Du har valt en telefon ur serien Reflexes. Alcatel tackar dig för visat förtroende.

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Användarhandbok How Du har valt en telefon ur serien Reflexes. Alcatel tackar dig för visat förtroende. Alcatel Advanced

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel Easy REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Teckenfönster

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409/408 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi

Läs mer

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:...

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel Advanced REFLEXES. Med sina stora indikeringsfält,

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Användarhandbok R100 8AL90894SVAAed02

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Användarhandbok R100 8AL90896SVAAed02 R100-1416

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual Advanced REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten Advanced REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Namn:... Ankn.nr.:... Faxnr:... Mobilnr.:... E-postadress:... DECT-nr:...

Namn:... Ankn.nr.:... Faxnr:... Mobilnr.:... E-postadress:... DECT-nr:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Easy REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Användarhandbok Du har just valt telefonen Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används denna

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Uttryck dina önskemål, dina förväntningar, Alcatel 4074 kommer att uppfylla dem.

Uttryck dina önskemål, dina förväntningar, Alcatel 4074 kommer att uppfylla dem. Användarmanual S Du förfogar nu över en trådlös apparat (en bland modellerna 4074 B, 4074 GB, 4074 CC, 4074 GI, 4074 H eller 4074 GH). Denna digitala apparat överensstämmer med DECT-normen och ingår i

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 Version1, 11-09-23. [Dokumentets innehåll riktar sig till användare av kommunikationsplattformen SolusBC. Snabbguiden avser handhavande av IP Telefoner SNOM 300, 320 & 370.]

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Alcatel 4400. Handbok TELECOM

Alcatel 4400. Handbok TELECOM Alcatel 4400 Handbok TELECOM Nummerplan Observera: Kontakta er systemadministratör för att bekräfta vilka koder som används, eftersom de kan förändras vid installation. Funktion/tjänst Default kod Ändrad

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används denna

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet

Röstbrevlåda. NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet Röstbrevlåda NETWISE CMG VOICE Snabbguide Karolinska Institutet CMG VOICE röstbrevlåda Detta är en röstbrevlåda som är kopplad till ditt telefonnummer i KIs växel, det vill säga 08-54 xxxxx. Det gäller

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Samsung OfficeServ 7000 Handbok

Samsung OfficeServ 7000 Handbok Samsung OfficeServ 7000 Handbok 2014-09-17 1 INTRODUKTION Allmänt Samtalsindikeringar A 1 Högtalartelefon A 2 Volymkontrollen A 3 Systemtoner A 4 EXTERNA SAMTAL Ringa ett externt samtal B 1 Besvara ett.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Handhavendeinstruktion

Handhavendeinstruktion Handhavendeinstruktion Samsung systemtelefoner DCS 24B Comfort DCS 12B Business DCS 6B Speaker Systemtelefon DCS 24 B COMFORT Systemtelefon DCS 12B BUSINESS Systemtelefon DCS 6 B STANDARD Extra knapptillsats

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3903 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod..... Bild på M3903 D Datum och klocka i displayen... Direktinslag av inkommande samtal i högtalare......

Läs mer

Användarmanual Trio Voice Mail

Användarmanual Trio Voice Mail Användarmanual Trio Voice Mail Trio Enterprise 3.1 Dokumentation: Magnus Eriksson, Lars-Gunnar Fredriksson, bost Ändringsdatum: 2010-11-08 Trio Enterprise AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone:

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED SMARTPHONE-APPEN Så här använder du appen Telia Touchpoint. Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj appen

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer