Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server"

Transkript

1 Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

2

3 Användarhandbok Du har just valt telefonen Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent 400 DECT Handset och vi tackar för det förtroende du därigenom visar oss. Alcatel-Lucent Mobile är utformad för att göra livet lite enklare för dig samtidigt som den är ett viktigt arbetsredskap. För att bekanta dig med grundfunktionerna hos Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent 400 DECT Handset, rekommenderar vi att du noggrant läser de inledande kapitlen i denna manual. Tillgången till vissa av de funktioner som beskrivs i användarhandboken styrs av vilken version eller vilka inställningar som gjorts i ditt system. För mer information, kontakta den som ansvarade för installationen av ditt system. 3

4 Innehållsförteckning Toc Användningsprinciper s.8 Din telefon s Teckenfönster och associerade ikoner s Tillståndsikoner s MENY-ikoner s Kommunikationsikoner s Hur guiden ska läsas s De första stegen s Montera batteriet s Ladda telefonens batteri s Slå på telefonen s Få tillträde till MENYN och navigation s Ringa ett samtal s Upprätta ett samtal s Ringa med personliga snabbval s Ringa med hjälp av namnval (företagets kortnummerlista) s Ta emot ett samtal s Återuppringning s Begära automatisk återuppringning när din interna part är upptagen s Under pågående samtal s Under pågående samtal s Ringa upp en andra part s Ta emot ett andra samtal s Gå från en part till en annan (pendling) s Transportera ett samtal s Styra om ett samtal till röstbrevlådan för en frånvarande samtalspart s Tala samtidigt med interna och/eller externa parter (3-partskonferens) s Väntkoppla en extern part (parkering) s Spara ett nummer s.28 4

5 5. Företagsandan s Besvara nattanrop s Plocka upp samtal s Svarsgrupp s Omstyrning av samtal från svarsgrupp s Sända ett textmeddelande till en intern part s Sända en kopia av ett röstmeddelande s Sända ett röstmeddelande till en mottagare / en anropslista s Ändra den automatiska telefonväxelns hälsningsmeddelande på distans s Behåll kontakten s Val av samtal som ska styras om s Omstyrning av samtalen till din röstbrevlåda s Titta på innehållet i röstbrevlådan s Aktivera/Avaktivera den personliga assistenten s Den personliga assistenten: du nås med ett enda nummer s Medflytta dina samtal till en annan anknytning (omedelbar omstyrning) s Olika typer av omstyrningar s Annullera alla omstyrningar s Läsa meddelanden som lämnats i din frånvaro s.42 Innehållsförteckning 5

6 Innehållsförteckning 7. Din apparat anpassar sig efter dina behov.... s Initiera din röstbrevlåda s Personanpassa din röstbrevlådas välkomstmeddelande s Ändra din personliga kod s Ställa in ringsignalen s Aktivera headset-läget s Ställa in din telefon s Ställ in kontrasten för teckenfönstret s Välja språk s Programmera dina personliga snabbval s Ändra ett registerkort bland dina personliga snabbval. s Programmera en mötespåminnelse s Ta reda på ditt anknytningsnummer s Låsa din telefon s Använda telefonen i GAP-läge s Upprätta ett samtal s Ta emot ett samtal s Ringa med personliga snabbval s Ringa upp senast slaget nummer (SSNr) s Sända i tonkod (MF) s R-knapp (kalibrerat avbrott) s Programmera dina personliga snabbval s Ändra ett namn eller ett nummer s Radera ett registerkort s Anpassa och ställa in din telefon s Ställa in din telefon s Registrera telefonen s Registrera telefonen i ett system vid det första driftsättandet s Registrera telefonen i andra system s.59 6

7 10. Presentation av tillbehör s Laddningshållarna s Nätadapterns egenskaper s Visa batteriet s Headset s Rengöra din telefon s Transportera och skydda din telefon s Ordlista s.65 Överensstämmelseintyg s.66 Innehållsförteckning 7

8 Användningsprinciper Täckningsområde howtoc DECT-funktionerna som är integrerade i ditt Alcatel-Lucent-system, underlättar användarnas rörlighet, med trådlösa DECT-apparater. Täckningsområdet för Alcatel-Lucent-systemet stöds av ett nät av basstationer. Täckningsområdet för en basstation kallas för cell. Roaming: En användare kan ringa eller ta emot samtal från vilken cell som helst. Handover: Med denna funktion kan användaren förflytta sig under samtalets gång och gå från en cell till en annan. Överföringen sker automatiskt, utan inverkan på samtalet. I vissa fall kan ett lätt knasterljud uppfattas i telefonen i överföringsögonblicket. Användning av godkänd utrustning av typen DECT Denna godkända telefon av typen DECT ska användas tillsammans med en Alcatel-Lucent-växel (PABX). CE-märkningen innebär att produkten är utformad i enlighet med gällande EU-direktiv och i synnerhet med följande direktiv: 89/336/EG (elektromagnetisk kompatibilitet) 73/23/EG (lågspänning) 1999/5/EG (R&TTE) Enligt direktivet 1999/5/EC (R&TTE) som publicerades i EU:s officiella tidskrift , nyttjar dessa utrustningar det harmoniserade frekvensspektrumet DECT och kan användas i alla länder inom den Europeiska gemenskapen, samt i Schweiz och Norge. Användningen av DECT-utrustningar är inte garanterad mot störningar som orsakas av andra tillåtna tillämpningar av radiofrekvenser. 8

9 Villkor för användning Denna godkända telefon av typen DECT är avsedd att användas i förbindelse med en trådlös privat automatisk omkopplare (PABX) från Alcatel-Lucent. Användningsförhållandena måste respekteras, i synnerhet med tanke på användningen av radiofrekvenser: DECT-utrustningarna får inte användas för att upprätta förbindelser mellan fasta punkter annat än i den mån dessa förbindelser inte är permanenta och den ekvivalenta utstrålade isotropa effekten i antennen är under 250 mw. Tillträdesvillkoren till ett telepunktsnät för DECT-utrustningar ska utgöra föremål för ett avtal undertecknat med användaren av det berörda auktoriserade telepunktnätet. Laddarens nätuttag bör vara placerat i närheten av laddningshållaren och vara lätt åtkomligt för att tjäna som strömbrytare. Stäng av telefonen innan du byter batteri. Användningsprinciper Undvik att utsätta telefonen för förhållanden som är ogynnsamma för dess funktion (regn, havsluft, damm osv.). En normal användning av telefonen garanteras inte när den omgivande temperaturen är lägre än -10 C eller högre än +45 C. Du får inte slå på eller använda telefonen i närheten av lättantändliga gaser eller vätskor. För hög volym kan orsaka bestående hörselskador. Ändra telefonens volym till en bättre nivå. 9

10 Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse Ringsignal aktiverad Ringsignal bortkopplad Radiomottagningskvalité Omstyrning aktiverad Vibratorn aktiv Kommunikationsikoner Uppringning Ta emot ett samtal HANSON Peter Ons 24 Maj 16:30 Samtal pågår Samtal på vänt* Komma åt snabbvalen Tänd displayen på nytt Radera ut ett tecken Komma tillbaka till föregående meny Radera ut ett helt fält (lång tryckning) Transportera ett samtal Koppla om till tonsändning Etablera en konferens Styra om dina samtal till din röstbrevlåda Sätta i gemensam vänt Lägga på Gå tillbaka till huvudskärmen Avbryta ringsignalen Låsa/låsa upp knappsatsen (lång tryckning) Företagets katalog Anpassa telefonen (lång tryckning) Parkera ett externt samtal Mikrofon 10

11 Display m. bakgrundsbelysning (i färg för 400 DECT) Displayen släcks automatiskt efter ett par sekunders inaktivitet. Om du till aktivera den trycker du på. C Headset-anslutning (400 DECT) Lysindikator Grön, fast sken: telefonluren laddas Snabbt blinkande grön: utanför täckningsområde Långsamt blinkande röd: meddelande finns Ställa in ljudnivån Tillgång till MENYN Bekräfta Navigera (upp, ned, vänster, höger) Lyfta luren Senast slaget nummer (lång tryckning) : ring åter upp det senast slagna numret. Pendling (Singel line anknytning) Aktivera / avaktivera högtalaren (400 DECT) Aktivera/inaktivera vibratorsignal (lång tryckning) Slå på / stäng av (lång tryckning) Snabb tillgång till inställning av ringsignalen 11

12 1 Teckenfönster och associerade ikoner Other Omfattar en rad statusikoner och tre rader med 16 alfanumeriska tecken. 1.1 Tillståndsikoner TIllståndsikonerna visas på huvudskärmen och informerar om anknytningens tillstånd. Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse Omstyrning aktiverad Vibratorn aktiv Ringsignal aktiverad Ringsignal bortkopplad Radiomottagningskvalité Du kan få närmare information om tillståndsikonerna tack vare informationsbubblorna som visas upp när du använder navigatorn på huvudskärmen: Batteri fullt 12

13 1 1.2 MENY-ikoner MENYN är åtkomlig från huvudskärmen genom att trycka på knappen OK. (OK: ) Den gör det möjligt att komma åt alla funktioner i systemet. Kortnummerlistor: hantera dina personliga snabbval och komma åt företagets kortnummerlista.; Senast slaget nummer: ring åter upp det senast slagna numret. Omstyrning: omstyrning av dina samtal. Meddelande: konsultera och skicka röst- och textmeddelanden. Plocka samtal: besvara ett samtal avsett för en annan anknytning. Mötespåminnelse: programmera en tid för mötespåminnelse. Systemspärr: förhindra externt samtal och ändring av programmeringen. Personanpassning av telefonen: programmera din rörstbrevlåda, välj melodi, språk... Inställning: ställa in kontrasten, aktivera eller avaktivera ljudsignaler, belysning... Teckenfönster och associerade ikoner Systemval Installation 13

14 1 Teckenfönster och associerade ikoner 1.3 Kommunikationsikoner Uppringning Inkommande samtal* I samtal* Samtal på vänt* Komma åt snabbvalen Transportera ett samtal Koppla om till tonsändning Etablera en konferens Sätta i gemensam vänt Parkera ett externt samtal * Vid flera samtidigt inkommande samtal åtföljs ikonerna av index för att skilja de olika parterna åt. 14

15 1 1.4 Hur guiden ska läsas Tryck kortvarigt på navigationsknappen för att få tillgång till MENYN och för att godkänna. Viktig information Förflytta navigationsknappen uppåt eller nedåt. Förflytta navigationsknappen åt vänster eller höger. Använda knappsatsen för att mata in siffror och bokstäver. Beskrivning av en åtgärd eller en situation. Teckenfönster och associerade ikoner Små ikoner eller text kompletterar dessa symboler. Alla standardkoder eller personanpassade koder presenteras i den bifogade nummerplanen. De funktioner som beskrivs i den här manualen och som är markerade med en asterisk (*) finns bara i vissa programversioner. 15

16 2 De första stegen Other 2.1 Montera batteriet Montera batteriet Placera sidan med batteriets anslutningar enligt anvisningarna på bilden (A). Avsluta batteriinstallationen genom att trycka enligt anvisningarna på bilden (B). För att ta ur batteriet Sätt tillbaka skyddet. Lyft upp kåpan. Ta bort batteriet ur facket enligt illustrationen. 16

17 2 2.2 Ladda telefonens batteri De första stegen OK Anslut laddaren och placera telefonen i laddningshållaren. Telefonens indikatorlampa lyser grönt vid laddning. Dubbel laddare för skrivbordet: placera batteriet enligt illustrationen: 1- placera batteriet i stället, 2- tryck bakåt och nedåt tills batteriet hamnar på plats med ett klick Ladda telefonen regelbundet. Telefonen kan vara på- eller avslagen när batteriet laddas. Om apparaten inte används och ligger utanför laddningshållaren i flera veckor, bör batteriet tas ut ur telefonen och förvaras för sig. * laddningstiden för batteriet är 3,5 h. Den tvåfärgade varningslampan på laddaren 'Dual' indikerar följande: Släckt: Det finns inget extrabatteri. Röd: extrabatteriet håller på att laddas. Grön: extrabatteriet är färdigladdat. Stäng av telefonen innan du byter batteri. 17

18 2 De första stegen 2.3 Slå på telefonen HANSON Peter Ons 24 Maj 16:30 Starta (lång tryckning) Vänta några sekunder (ca. 3 s.) Din telefon är igång Om teckenfönstret inte tänds eller om lampan för batterinivån blinkar måste du ladda batteriet. Om ikonen för radiomottagning inte visas i telefonens teckenfönster: Kontrollera att du befinner dig inom ett täckningsområde. Om inte, flytta dig närmare en basstation. Kontrollera att telefonen är ordentligt installerad i systemet (För närmare upplysningar, kontakta systemansvarig). Om teckenfönstret visar: System 1 Auto install?, se stycket Registrera telefonen eller rådfråga installatören. Stänga av telefonen: Tryck på knappen slå på/stäng av (lång tryckning). (slå på/stäng av: ) 2.4 Få tillträde till MENYN och navigation MENYN är åtkomlig från huvudskärmen genom att trycka på knappen OK. (OK : ) HANSON Peter Ons 24 Maj 16:30 Få tillgång till funktionerna: MedflyttRBL Välj funktionen 'Omstyrning' Inom en funktion kan du förflytta dig horisontellt över de olika ikonerna 18

19 3 Ringa ett samtal Other 3.1 Upprätta ett samtal slå numret Ring upp Tala lägga på luren Jan ikonversation Transport Om du vill ringa utanför företaget slår du noll innan partens nummer 3.2 Ringa med personliga snabbval (PersSnabbval) Välj funktionen 'Kortnummerlistor' PersSnabbval Katalog Godkänn tillträdet till 'PersSnabbval' 1-JAN 2-PETER 3- Välj namnet på den person du vill ringa upp Ring upp Du kan ringa upp direkt via namnlistan genom att slå registerkortets nummer. 19

20 3 Ringa ett samtal 3.3 Ringa med hjälp av namnval (företagets kortnummerlista) Välj funktionen 'Kortnummerlistor' PersSnabbval Katalog Angeefternamn: Välj 'Katalog' Mata in den första bokstaven i partens namn * Välj önskat namn Skicka samtalet * Om du får flera svar kan du utföra en mer detaljerad sökning genom att successivt lägga till bokstäver (andra, tredje,...) i det aktuella namnet. Tryck på 1 om du inte känner till en av bokstäverna i namnet. Du kan snabbt få tillgång till denna funktion från viloläget genom att trycka på knappen företagets katalog. (företagets katalog: ) 3.4 Ta emot ett samtal Maria ringer Du får ett samtal lyfta luren Tala lägga på luren Ringsignalen hörs inte om: - vibratorn är aktiverad, ikonen vibratorn aktiv visas på standbyskärmen. - ringsignalen avaktiveras, ikonen ringsignalen avaktiverad Inaktivera ringsignal:tryck på knappen Lägg på när telefonen ringer. Det går fortfarande att svara genom att trycka på knappen Lyft luren (lägga på luren :, lyfta luren : ) Maria ikonversation Transport 20

21 3 3.5 Återuppringning* välj funktionen 'Senast slagna nummer' välj nummer bland de tio senast slagna numren Ring upp Ringa ett samtal 3.6 Begära automatisk återuppringning när din interna part är upptagen Anknytningen du söker är upptagen och du vill bli uppringd så snart anknytningen blir ledig. Maria Vargodvänta ÄUppr? Godkänn funktionen Om du vill avbeställa en förfrågan om automatisk återuppringning slår du koden: #5#. 21

22 3 Ringa ett samtal 3.7 Under pågående samtal Under pågående samtal kan du, utan att samtalet bryts, få tillgång till systemets olika alternativ genom att använda: listan med ikoner högst upp på displayen punktlistan längst ner på displayen 10 Maria ikonversation Transport Samtaltvå Tonsändning Konferens ManuellVänt Parkering Samtal pågår Plats för det andra samtalet (ta emot samtal: / samtal väntar: ) Kortnummerlistor transport Ring upp ett 2:a samtal Tonsändning Konferens Väntkoppling Parkering (extern kommunikation) 10 VMU-vidarekoppling 22

23 3 Exempel: sända tonkod Under ett pågående samtal kan du ibland behöva sända tonkod, t.ex. vid avlyssning av mobilsvar och telefonsvarare: ikonversation Transport I konversation ikonversation Tonkod? Välj ikonen 'Tonsändning' ikonversation Tonkod? Alla slagna siffror sänds då som tonkod Ringa ett samtal För att avaktivera funktionen när du befinner dig i rutan Röstfrekvens, en gång till. 23

24 4 Under pågående samtal Other 4.1 Ringa upp en andra part Peter ikonversation Transport 102 Slå numret Nummer? Ringa ett samtal Jan ikonversation Transport den första parten väntkopplas automatiskt Avsluta det pågående samtalet Du kan även ringa upp en andra samtalspartner genom att välja ikonen eller texten för ett andra samtal, eller något annat nummer i din personliga telefonbok eller företagets telefonbok 4.2 Ta emot ett andra samtal Du talar redan i telefon när någon försöker att ringa dig: Peter ringer Jan ikonversation Transport Namnet på den person som ringer visas i tre sekunder och en ton hörs. lyfta luren Peter ikonversation Transport den första parten väntkopplas automatiskt Avsluta det pågående samtalet Efter tre sekunder går det att förflytta sig med hjälp av knappen navigera-höger-vänster fram till ikonen ta emot väntande samtal för att se vem det är som ringer (och eventuellt lyft telefonluren). ( navigera-höger-vänster :, Ta emot väntande samtal :, lyfta luren : ) 24

25 4 4.3 Gå från en part till en annan (pendling) Så här återtar du den väntkopplade parten när du befinner dig i samtal: Peter ikonversation Transport Peter ikonversation Transport Jan ikonversation Transport Återta den väntkopplade parten Du kan få reda på vem det är som ringer, utan att ta emot samtalet, genom att använda knappen navigera-höger-vänster. (navigerahöger-vänster : ) Jan påvänt Älerta? Återta den väntkopplade parten Jan ikonversation Transport Återta den väntkopplade parten Under pågående samtal 4.4 Transportera ett samtal Vidarekoppla din samtalspartner till en annan person: ikonversation Transport 102 Nummer? Slå mottagarens nummer Peter ikonversation Transport Du befinner dig i samtal med mottagaren Godkänn alternativet Överföring När du har slagit mottagarens nummer kan du vidarekoppla samtalet direkt utan att vänta på svar genom att välja Vidarekoppla. Du kan starta vidarekopplingen med ikonen eller texten Vidarekoppla. Vidarekoppling mellan två externa nummer och vidarekoppling med lägg på-knappen är beroende av systemkonfigurationen 25

26 4 Under pågående samtal 4.5 Styra om ett samtal till röstbrevlådan för en frånvarande samtalspart Du kan under ett pågående samtal styra om samtalsparten till en annan samtalsparts röstbrevlåda. Peter ikonversation Transport du är i samtal Peter ikonversation ÖvfVMU den andra partens nr 4.6 Tala samtidigt med interna och/eller externa parter (3- partskonferens) Under pågående samtal, ett annat samtal är väntkopplat. Peter ikonversation Transport Peter ikonversation Konferens? Välj 'Konferens' Du befinner dig i konferens För att avsluta flerpartssamtalet trycker du på OK. Kommunikationen med den första parten fortsätter. (OK : ) Jan, Peter Konferens Konferens? 26

27 4 4.7 Väntkoppla en extern part (parkering) Du kan parkera en extern part för att återta honom/henne från en annan anknytning ikonversation Transport Du är i externt Välj ikonen 'Parkering' samtal Din samtalspartner väntkopplas och hör en väntemelodi. Så här återtar du en parkerad samtalspartner (återta parkerat samtal): Välj funktionen 'Plocka samtal' ikonversation Park. samtal? Under pågående samtal Parkering Välj ikonen 'Återta parkerat samtal' Slå nr till parkeringens ursprungsanknytning ikonversation Transport Du är i samtal Om det parkerade samtalet inte återtas inom en viss tid (1 min 30 sek som standard), dirigeras det till telefonist. 27

28 4 Under pågående samtal 4.8 Spara ett nummer* Under pågående samtal kan du spara det visade numret i dina personliga snabbval: Välj funktionen 'Kortnummerlistor' PersSnabbval Katalog ->Godkänn tillträdet till 'PersSnabbval' Välj önskat kort Namn? HANSON Mata in namnet* (2 gånger) *För att ange ett namn: Knapparna på det numeriska tangentbordet har bokstäver som skrivs in med upprepade tryckningar. Exempel: Tryck två gånger i följd på knappen 8 för att skriva in bokstaven 'U'. 28

29 5 Företagsandan Other 5.1 Besvara nattanrop När telefonist saknas styrs externa anrop som är avsedda för honom/henne till nattklockan. Så här svarar du: BesvNattkl Välj funktionen 'Plocka samtal' Välj funktionen 'Plocka samtal: nattklocka' Godkänn för att plocka upp samtalet 5.2 Plocka upp samtal Du hör att det ringer på en anknytning i en annan kontorslokal där ingen kan svara. Om du är auktoriserad, kan du besvara samtalet från din anknytning. Välj funktionen 'Plocka samtal' PlockaAnkn Nummer? Godkänn tillträdet till 'Plocka Slå numret till uppringd samtal: individuellt' anknytning Om anknytningen som ringer tillhör samma svarsgrupp som du: Välj funktionen 'Plocka samtal' PlockaGrupp Välj ikonen 'Plocka samtal: grupp' Genom att programmera systemet kan vissa anknytningar skyddas mot inbrytning. 29

30 5 Företagsandan 5.3 Svarsgrupp Ringa svarsgrupp: Vissa anknytningar kan tillhöra en svarsgrupp. Du kan nå dessa genom att slå svarsgruppens nummer. Tillhörandet till en svarsgrupp påverkar inte hanteringen av direkta uppringningar. Du kan alltid nå en viss anknytning i gruppen genom att slå dess eget nummer. Tillfälligt gå ur din svarsgrupp: Visning av urloggningens antagande Kod för funktionen nr till din 'Gå ur svarsgrupp svarsgrupp' Gå in i svarsgrupp: lyfta luren Visning av urloggningens avbeställning Kod för funktionen'gå in i svarsgrupp' Svarsgruppens nr lyfta luren 5.4 Omstyrning av samtal från svarsgrupp Du kan styra om samtal från en svarsgrupp du ingår i: Kod för Nr till funktionen'omstyrn mottagaren av ing av omstyrningen gruppsamtal' lyfta luren Visning av omstyrningens antagande För att annullera denna funktion, se kapitel 6 Annullera alla omstyrningar. 30

31 5 5.5 Sända ett textmeddelande till en intern part Välj funktionen 'Meddelande' Nummer? 0 Textmeddelanden Företagsandan Välj ikonen 'Textmeddelande' Slå mottagarens nummer RING MIG Välj meddelandet som ska skickas De 27 förutbestämda meddelandena är följande: 1 RING MIG 15 MÖTE: xx.xx.xx (*) 2 RING MIG I MORGON 16 MÖTE: xx.xx.xx KL: xx:xx (*) 3 RING MIG KL: xx:xx (*) 17 TILLFÄLLIGT UTE 4 RING TELEFON: xx.xx.xx (*) 18 GÅTT FÖR DAGEN 5 KONTAKTA TELEFONIST 19 ÅTER KL: xx:xx (*) 6 RING SEKRETERAREN 20 ÅTER: xx.xx.xx KL: xx:xx (*) 7 JAG RINGER ÅTER KL: xx:xx (*) 21 SEMESTER, ÅTER: xx.xx.xx (*) 8 ANVÄND PERSONSÖKNING 22 EXTERNT MÖTE 9 FAX FINNS ATT HÄMTA 23 EXTERNT MÖTE, ÅTER: xx.xx.xx (*) 10 POST FINNS ATT HÄMTA 24 FINNS I RUM: xxxx (*) 11 VAR VÄNLIG AVSLUTA 25 MÖTE - STÖR EJ OMSTYRNINGEN 12 BESÖK VÄNTAR 26 LUNCH 13 KONTAKTA RECEPTIONEN 27 SJUK 14 MÖTE KL: xx.xx (*) (*) Meddelanden som ska kompletteras via siffertangenterna 31

32 5 Företagsandan Om det aktuella meddelandet måste fyllas ut: RING TELEFON: XXXXXXXX RING TELEFON: Godkänn tillträdet till Fyll ut meddelandet meddelandet som ska fyllas ut När du redigerar ett textmeddelande kan du radera bokstäver med hjälp av knappen radera. (radera : ) C 5.6 Sända en kopia av ett röstmeddelande 1 röstmeddelanden Bekräfta tillgången till funktionen 'Meddelande'. Bekräfta tillträde till röstbrevlådan Läsmeddel. Ny 1 Gamla 4 personlig kod Välj vilket meddelande som ska kopieras 01/ Maj 9:15 Sänd kopia? Nummer? mottagarens eller listans nummer eller namn Sändkopia 01/ Godkänn? * 32

33 5 * För att spela in ett meddelande: Sändkopia Spelainkom Spelain Inspelning... Stopp? Starta inspelningen Inspelning pågår Företagsandan Bekräfta Under inspelningens gång kan du välja ytterligare funktioner med hjälp av knappen navigera-uppåt-neråt. (navigera-uppåt-neråt : ) 5.7 Sända ett röstmeddelande till en mottagare / en anropslista Bekräfta tillgången till funktionen 'Meddelande'. Godkänn tillträdet till röstbrevlådan Sändmeddel. personlig kod 33

34 5 Företagsandan Nummer? mottagarens eller listans nummer eller namn ( )* 01/ Godkänn? Välja meddelande som ska skickas * Sändningslista: 000: meddelandet skickas till alla röstbrevlådor 001 till 050: meddelandet skickas till en grupp röstbrevlådor För att spela in meddelandet: Spelain Starta inspelningen av meddelandet Inspelning... Stopp? Inspelning pågår Bekräfta sända meddelande Under inspelningens gång kan du välja ytterligare funktioner med hjälp av knappen navigera-uppåt-neråt. (navigera-uppåt-neråt : ) 34

35 5 5.8 Ändra den automatiska telefonväxelns hälsningsmeddelande på distans Med hjälp av den här funktionen kan behöriga användare ändra den automatiska telefonväxelns hälsningsmeddelande (för dag eller natt). telefonnummer till röstbrevlådan Ring upp numret till din röstbrevlåda personlig kod Företagsandan Följ anvisningarna i röstvägledningen gå till menyn egna alternativ gå till menyn personanpassa hälsningsmeddelanden 35

36 6 Behåll kontakten Other 6.1 Val av samtal som ska styras om Med denna funktion kan du välja vilka samtal som ska styras om: externa samtal, interna samtal (lokala) eller alla samtal. Välj funktionen 'Omstyrning' Allasamtal Ext.samtal Lok.samtal Välj ikonen 'Lista med samtal' Välj vilken typ av samtal som ska styras om Godkänn valet Återgå till viloläget 6.2 Omstyrning av samtalen till din röstbrevlåda Välj funktionen 'Omstyrning' MedflyttRBL Välj ikonen 'Omstyrning till röstbrevlådan' 36

37 6 6.3 Titta på innehållet i röstbrevlådan När du har fått ett meddelande visas ikonen Meddelande på huvudskvärmen. (Meddelande : ) 1 röstmeddelanden Bekräfta tillgången till funktionen 'Meddelande'. Bekräfta tillträde till röstbrevlådan Behåll kontakten visning av antalet nya och gamla meddelanden 01/ Maj 9:15 Spela upp ny? personlig kod För att få tillgång till röstbrevlådans funktioner: Du kan förflytta dig horisontellt på de olika ikonerna. 01/ Maj 9:15 Spela upp ny? Lyssna på meddelanden Radera aktuellt meddelande Ring upp den som sände meddelandet Sänd en kopia av ett meddelande Pausa i avlyssning av meddelandet Gå 10 sekunder bakåt Gå 10 sekunder framåt 37

38 6 Behåll kontakten 6.4 Aktivera/Avaktivera den personliga assistenten Förutom att lämna meddelande i röstbrevlådan ger assistenten den som ringer möjlighet att bli kopplade till ett internt eller externt telefonnummer, ett mobiltelefonnummer eller till växeln. Välj funktionen 'Anpassa telefonen' pers.assist Välj ikonen 'Personig assistent' MedflyttPÅ MedflyttAV Välj ikonen 'Headset-läge' Om funktionerna; personiga assistenten och medflyttningär aktiverade samtidigt förblir den personliga assistenten avaktiverad så länge funktionen medflyttning är aktiverad. Funktionerna för assistenten är avaktiverade så länge funktionen återuppringning är aktiverad. 6.5 Den personliga assistenten: du nås med ett enda nummer Välj funktionen 'Anpassa telefonen' pers.assist Välj ikonen 'Personig assistent' Meny Välj ikonen 'Meny' 38

39 6 För att välja alternativ för medflyttning: Anknytn.Nr. Ändra? Ange telefonnumret till en vän, till assistenten eller till någon annan eller ExterntNr. Ändra? Ange ett externt telefonnummer Behåll kontakten eller MobilNr. Ändra? Ange telefonnumret till din mobiltelefon eller ValPÅ ValAV Aktivera/avaktivera transport till växeln Nummer? Slå numret 39

40 6 Behåll kontakten 6.6 Medflytta dina samtal till en annan anknytning (omedelbar omstyrning) Detta kan vara numret hem, till en mobiltelefon, röstbrevlåda eller intern anknytning (telefonist, etc.). Välj funktionen 'Omstyrning' Medflyttning Nummer? Godkänn tillträdet till omedelbar omstyrning Slå mottagarens nummer Du kan fortsätta att slå dina samtal när din anknytning är omstyrd. Allmän anmärkning angående omstyrningar: du kan endast aktivera en omstyrning i taget på din telefon. Vid programmering av en ny typ av omstyrning annulleras således den föregående. 6.7 Olika typer av omstyrningar Exempel på omstyrning vid upptaget Olika typer av omstyrningar Det går att välja olika alternativ för omstyrning från listan omstyrningslista. (omstyrningslista : ) Omst Upptag Omst Stör Ej Omst Följ Omst PSök När du befinner dig i samtal, styrs alla samtal om till valfritt ett nummer. Din anknytning är för tillfället otillgänglig för alla samtal. Dina samtal följer dig när du befinner dig vid en annan anknytning. Dina samtal styrs om till din personsökare. 40

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon.

HUVUDFUNKTIONER. Här beskrivs några av de saker du kan göra med X700 mobiltelefon. INNEHÅLL Huvudfunktioner........................... 1 Komma igång............................. 2 Grundläggande telefonfunktioner och samtalshantering....................... 15 Skriva in text.............................

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

IP-telefon Dialog 3413

IP-telefon Dialog 3413 IP-telefon Dialog 3413 BsinessPhone-kommnikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care abot ptting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer