Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server"

Transkript

1 Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

2

3 Användarhandbok Du har just valt telefonen Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent 400 DECT Handset och vi tackar för det förtroende du därigenom visar oss. Alcatel-Lucent Mobile är utformad för att göra livet lite enklare för dig samtidigt som den är ett viktigt arbetsredskap. För att bekanta dig med grundfunktionerna hos Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent 400 DECT Handset, rekommenderar vi att du noggrant läser de inledande kapitlen i denna manual. Tillgången till vissa av de funktioner som beskrivs i användarhandboken styrs av vilken version eller vilka inställningar som gjorts i ditt system. För mer information, kontakta den som ansvarade för installationen av ditt system. 3

4 Innehållsförteckning Toc Användningsprinciper s.8 Din telefon s Teckenfönster och associerade ikoner s Tillståndsikoner s MENY-ikoner s Kommunikationsikoner s Hur guiden ska läsas s De första stegen s Montera batteriet s Ladda telefonens batteri s Slå på telefonen s Få tillträde till MENYN och navigation s Ringa ett samtal s Upprätta ett samtal s Ringa med personliga snabbval s Ringa med hjälp av namnval (företagets kortnummerlista) s Ta emot ett samtal s Återuppringning s Begära automatisk återuppringning när din interna part är upptagen s Under pågående samtal s Under pågående samtal s Ringa upp en andra part s Ta emot ett andra samtal s Gå från en part till en annan (pendling) s Transportera ett samtal s Styra om ett samtal till röstbrevlådan för en frånvarande samtalspart s Tala samtidigt med interna och/eller externa parter (3-partskonferens) s Väntkoppla en extern part (parkering) s Spara ett nummer s.28 4

5 5. Företagsandan s Besvara nattanrop s Plocka upp samtal s Svarsgrupp s Omstyrning av samtal från svarsgrupp s Sända ett textmeddelande till en intern part s Sända en kopia av ett röstmeddelande s Sända ett röstmeddelande till en mottagare / en anropslista s Ändra den automatiska telefonväxelns hälsningsmeddelande på distans s Behåll kontakten s Val av samtal som ska styras om s Omstyrning av samtalen till din röstbrevlåda s Titta på innehållet i röstbrevlådan s Aktivera/Avaktivera den personliga assistenten s Den personliga assistenten: du nås med ett enda nummer s Medflytta dina samtal till en annan anknytning (omedelbar omstyrning) s Olika typer av omstyrningar s Annullera alla omstyrningar s Läsa meddelanden som lämnats i din frånvaro s.42 Innehållsförteckning 5

6 Innehållsförteckning 7. Din apparat anpassar sig efter dina behov.... s Initiera din röstbrevlåda s Personanpassa din röstbrevlådas välkomstmeddelande s Ändra din personliga kod s Ställa in ringsignalen s Aktivera headset-läget s Ställa in din telefon s Ställ in kontrasten för teckenfönstret s Välja språk s Programmera dina personliga snabbval s Ändra ett registerkort bland dina personliga snabbval. s Programmera en mötespåminnelse s Ta reda på ditt anknytningsnummer s Låsa din telefon s Använda telefonen i GAP-läge s Upprätta ett samtal s Ta emot ett samtal s Ringa med personliga snabbval s Ringa upp senast slaget nummer (SSNr) s Sända i tonkod (MF) s R-knapp (kalibrerat avbrott) s Programmera dina personliga snabbval s Ändra ett namn eller ett nummer s Radera ett registerkort s Anpassa och ställa in din telefon s Ställa in din telefon s Registrera telefonen s Registrera telefonen i ett system vid det första driftsättandet s Registrera telefonen i andra system s.59 6

7 10. Presentation av tillbehör s Laddningshållarna s Nätadapterns egenskaper s Visa batteriet s Headset s Rengöra din telefon s Transportera och skydda din telefon s Ordlista s.65 Överensstämmelseintyg s.66 Innehållsförteckning 7

8 Användningsprinciper Täckningsområde howtoc DECT-funktionerna som är integrerade i ditt Alcatel-Lucent-system, underlättar användarnas rörlighet, med trådlösa DECT-apparater. Täckningsområdet för Alcatel-Lucent-systemet stöds av ett nät av basstationer. Täckningsområdet för en basstation kallas för cell. Roaming: En användare kan ringa eller ta emot samtal från vilken cell som helst. Handover: Med denna funktion kan användaren förflytta sig under samtalets gång och gå från en cell till en annan. Överföringen sker automatiskt, utan inverkan på samtalet. I vissa fall kan ett lätt knasterljud uppfattas i telefonen i överföringsögonblicket. Användning av godkänd utrustning av typen DECT Denna godkända telefon av typen DECT ska användas tillsammans med en Alcatel-Lucent-växel (PABX). CE-märkningen innebär att produkten är utformad i enlighet med gällande EU-direktiv och i synnerhet med följande direktiv: 89/336/EG (elektromagnetisk kompatibilitet) 73/23/EG (lågspänning) 1999/5/EG (R&TTE) Enligt direktivet 1999/5/EC (R&TTE) som publicerades i EU:s officiella tidskrift , nyttjar dessa utrustningar det harmoniserade frekvensspektrumet DECT och kan användas i alla länder inom den Europeiska gemenskapen, samt i Schweiz och Norge. Användningen av DECT-utrustningar är inte garanterad mot störningar som orsakas av andra tillåtna tillämpningar av radiofrekvenser. 8

9 Villkor för användning Denna godkända telefon av typen DECT är avsedd att användas i förbindelse med en trådlös privat automatisk omkopplare (PABX) från Alcatel-Lucent. Användningsförhållandena måste respekteras, i synnerhet med tanke på användningen av radiofrekvenser: DECT-utrustningarna får inte användas för att upprätta förbindelser mellan fasta punkter annat än i den mån dessa förbindelser inte är permanenta och den ekvivalenta utstrålade isotropa effekten i antennen är under 250 mw. Tillträdesvillkoren till ett telepunktsnät för DECT-utrustningar ska utgöra föremål för ett avtal undertecknat med användaren av det berörda auktoriserade telepunktnätet. Laddarens nätuttag bör vara placerat i närheten av laddningshållaren och vara lätt åtkomligt för att tjäna som strömbrytare. Stäng av telefonen innan du byter batteri. Användningsprinciper Undvik att utsätta telefonen för förhållanden som är ogynnsamma för dess funktion (regn, havsluft, damm osv.). En normal användning av telefonen garanteras inte när den omgivande temperaturen är lägre än -10 C eller högre än +45 C. Du får inte slå på eller använda telefonen i närheten av lättantändliga gaser eller vätskor. För hög volym kan orsaka bestående hörselskador. Ändra telefonens volym till en bättre nivå. 9

10 Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse Ringsignal aktiverad Ringsignal bortkopplad Radiomottagningskvalité Omstyrning aktiverad Vibratorn aktiv Kommunikationsikoner Uppringning Ta emot ett samtal HANSON Peter Ons 24 Maj 16:30 Samtal pågår Samtal på vänt* Komma åt snabbvalen Tänd displayen på nytt Radera ut ett tecken Komma tillbaka till föregående meny Radera ut ett helt fält (lång tryckning) Transportera ett samtal Koppla om till tonsändning Etablera en konferens Styra om dina samtal till din röstbrevlåda Sätta i gemensam vänt Lägga på Gå tillbaka till huvudskärmen Avbryta ringsignalen Låsa/låsa upp knappsatsen (lång tryckning) Företagets katalog Anpassa telefonen (lång tryckning) Parkera ett externt samtal Mikrofon 10

11 Display m. bakgrundsbelysning (i färg för 400 DECT) Displayen släcks automatiskt efter ett par sekunders inaktivitet. Om du till aktivera den trycker du på. C Headset-anslutning (400 DECT) Lysindikator Grön, fast sken: telefonluren laddas Snabbt blinkande grön: utanför täckningsområde Långsamt blinkande röd: meddelande finns Ställa in ljudnivån Tillgång till MENYN Bekräfta Navigera (upp, ned, vänster, höger) Lyfta luren Senast slaget nummer (lång tryckning) : ring åter upp det senast slagna numret. Pendling (Singel line anknytning) Aktivera / avaktivera högtalaren (400 DECT) Aktivera/inaktivera vibratorsignal (lång tryckning) Slå på / stäng av (lång tryckning) Snabb tillgång till inställning av ringsignalen 11

12 1 Teckenfönster och associerade ikoner Other Omfattar en rad statusikoner och tre rader med 16 alfanumeriska tecken. 1.1 Tillståndsikoner TIllståndsikonerna visas på huvudskärmen och informerar om anknytningens tillstånd. Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse Omstyrning aktiverad Vibratorn aktiv Ringsignal aktiverad Ringsignal bortkopplad Radiomottagningskvalité Du kan få närmare information om tillståndsikonerna tack vare informationsbubblorna som visas upp när du använder navigatorn på huvudskärmen: Batteri fullt 12

13 1 1.2 MENY-ikoner MENYN är åtkomlig från huvudskärmen genom att trycka på knappen OK. (OK: ) Den gör det möjligt att komma åt alla funktioner i systemet. Kortnummerlistor: hantera dina personliga snabbval och komma åt företagets kortnummerlista.; Senast slaget nummer: ring åter upp det senast slagna numret. Omstyrning: omstyrning av dina samtal. Meddelande: konsultera och skicka röst- och textmeddelanden. Plocka samtal: besvara ett samtal avsett för en annan anknytning. Mötespåminnelse: programmera en tid för mötespåminnelse. Systemspärr: förhindra externt samtal och ändring av programmeringen. Personanpassning av telefonen: programmera din rörstbrevlåda, välj melodi, språk... Inställning: ställa in kontrasten, aktivera eller avaktivera ljudsignaler, belysning... Teckenfönster och associerade ikoner Systemval Installation 13

14 1 Teckenfönster och associerade ikoner 1.3 Kommunikationsikoner Uppringning Inkommande samtal* I samtal* Samtal på vänt* Komma åt snabbvalen Transportera ett samtal Koppla om till tonsändning Etablera en konferens Sätta i gemensam vänt Parkera ett externt samtal * Vid flera samtidigt inkommande samtal åtföljs ikonerna av index för att skilja de olika parterna åt. 14

15 1 1.4 Hur guiden ska läsas Tryck kortvarigt på navigationsknappen för att få tillgång till MENYN och för att godkänna. Viktig information Förflytta navigationsknappen uppåt eller nedåt. Förflytta navigationsknappen åt vänster eller höger. Använda knappsatsen för att mata in siffror och bokstäver. Beskrivning av en åtgärd eller en situation. Teckenfönster och associerade ikoner Små ikoner eller text kompletterar dessa symboler. Alla standardkoder eller personanpassade koder presenteras i den bifogade nummerplanen. De funktioner som beskrivs i den här manualen och som är markerade med en asterisk (*) finns bara i vissa programversioner. 15

16 2 De första stegen Other 2.1 Montera batteriet Montera batteriet Placera sidan med batteriets anslutningar enligt anvisningarna på bilden (A). Avsluta batteriinstallationen genom att trycka enligt anvisningarna på bilden (B). För att ta ur batteriet Sätt tillbaka skyddet. Lyft upp kåpan. Ta bort batteriet ur facket enligt illustrationen. 16

17 2 2.2 Ladda telefonens batteri De första stegen OK Anslut laddaren och placera telefonen i laddningshållaren. Telefonens indikatorlampa lyser grönt vid laddning. Dubbel laddare för skrivbordet: placera batteriet enligt illustrationen: 1- placera batteriet i stället, 2- tryck bakåt och nedåt tills batteriet hamnar på plats med ett klick Ladda telefonen regelbundet. Telefonen kan vara på- eller avslagen när batteriet laddas. Om apparaten inte används och ligger utanför laddningshållaren i flera veckor, bör batteriet tas ut ur telefonen och förvaras för sig. * laddningstiden för batteriet är 3,5 h. Den tvåfärgade varningslampan på laddaren 'Dual' indikerar följande: Släckt: Det finns inget extrabatteri. Röd: extrabatteriet håller på att laddas. Grön: extrabatteriet är färdigladdat. Stäng av telefonen innan du byter batteri. 17

18 2 De första stegen 2.3 Slå på telefonen HANSON Peter Ons 24 Maj 16:30 Starta (lång tryckning) Vänta några sekunder (ca. 3 s.) Din telefon är igång Om teckenfönstret inte tänds eller om lampan för batterinivån blinkar måste du ladda batteriet. Om ikonen för radiomottagning inte visas i telefonens teckenfönster: Kontrollera att du befinner dig inom ett täckningsområde. Om inte, flytta dig närmare en basstation. Kontrollera att telefonen är ordentligt installerad i systemet (För närmare upplysningar, kontakta systemansvarig). Om teckenfönstret visar: System 1 Auto install?, se stycket Registrera telefonen eller rådfråga installatören. Stänga av telefonen: Tryck på knappen slå på/stäng av (lång tryckning). (slå på/stäng av: ) 2.4 Få tillträde till MENYN och navigation MENYN är åtkomlig från huvudskärmen genom att trycka på knappen OK. (OK : ) HANSON Peter Ons 24 Maj 16:30 Få tillgång till funktionerna: MedflyttRBL Välj funktionen 'Omstyrning' Inom en funktion kan du förflytta dig horisontellt över de olika ikonerna 18

19 3 Ringa ett samtal Other 3.1 Upprätta ett samtal slå numret Ring upp Tala lägga på luren Jan ikonversation Transport Om du vill ringa utanför företaget slår du noll innan partens nummer 3.2 Ringa med personliga snabbval (PersSnabbval) Välj funktionen 'Kortnummerlistor' PersSnabbval Katalog Godkänn tillträdet till 'PersSnabbval' 1-JAN 2-PETER 3- Välj namnet på den person du vill ringa upp Ring upp Du kan ringa upp direkt via namnlistan genom att slå registerkortets nummer. 19

20 3 Ringa ett samtal 3.3 Ringa med hjälp av namnval (företagets kortnummerlista) Välj funktionen 'Kortnummerlistor' PersSnabbval Katalog Angeefternamn: Välj 'Katalog' Mata in den första bokstaven i partens namn * Välj önskat namn Skicka samtalet * Om du får flera svar kan du utföra en mer detaljerad sökning genom att successivt lägga till bokstäver (andra, tredje,...) i det aktuella namnet. Tryck på 1 om du inte känner till en av bokstäverna i namnet. Du kan snabbt få tillgång till denna funktion från viloläget genom att trycka på knappen företagets katalog. (företagets katalog: ) 3.4 Ta emot ett samtal Maria ringer Du får ett samtal lyfta luren Tala lägga på luren Ringsignalen hörs inte om: - vibratorn är aktiverad, ikonen vibratorn aktiv visas på standbyskärmen. - ringsignalen avaktiveras, ikonen ringsignalen avaktiverad Inaktivera ringsignal:tryck på knappen Lägg på när telefonen ringer. Det går fortfarande att svara genom att trycka på knappen Lyft luren (lägga på luren :, lyfta luren : ) Maria ikonversation Transport 20

21 3 3.5 Återuppringning* välj funktionen 'Senast slagna nummer' välj nummer bland de tio senast slagna numren Ring upp Ringa ett samtal 3.6 Begära automatisk återuppringning när din interna part är upptagen Anknytningen du söker är upptagen och du vill bli uppringd så snart anknytningen blir ledig. Maria Vargodvänta ÄUppr? Godkänn funktionen Om du vill avbeställa en förfrågan om automatisk återuppringning slår du koden: #5#. 21

22 3 Ringa ett samtal 3.7 Under pågående samtal Under pågående samtal kan du, utan att samtalet bryts, få tillgång till systemets olika alternativ genom att använda: listan med ikoner högst upp på displayen punktlistan längst ner på displayen 10 Maria ikonversation Transport Samtaltvå Tonsändning Konferens ManuellVänt Parkering Samtal pågår Plats för det andra samtalet (ta emot samtal: / samtal väntar: ) Kortnummerlistor transport Ring upp ett 2:a samtal Tonsändning Konferens Väntkoppling Parkering (extern kommunikation) 10 VMU-vidarekoppling 22

23 3 Exempel: sända tonkod Under ett pågående samtal kan du ibland behöva sända tonkod, t.ex. vid avlyssning av mobilsvar och telefonsvarare: ikonversation Transport I konversation ikonversation Tonkod? Välj ikonen 'Tonsändning' ikonversation Tonkod? Alla slagna siffror sänds då som tonkod Ringa ett samtal För att avaktivera funktionen när du befinner dig i rutan Röstfrekvens, en gång till. 23

24 4 Under pågående samtal Other 4.1 Ringa upp en andra part Peter ikonversation Transport 102 Slå numret Nummer? Ringa ett samtal Jan ikonversation Transport den första parten väntkopplas automatiskt Avsluta det pågående samtalet Du kan även ringa upp en andra samtalspartner genom att välja ikonen eller texten för ett andra samtal, eller något annat nummer i din personliga telefonbok eller företagets telefonbok 4.2 Ta emot ett andra samtal Du talar redan i telefon när någon försöker att ringa dig: Peter ringer Jan ikonversation Transport Namnet på den person som ringer visas i tre sekunder och en ton hörs. lyfta luren Peter ikonversation Transport den första parten väntkopplas automatiskt Avsluta det pågående samtalet Efter tre sekunder går det att förflytta sig med hjälp av knappen navigera-höger-vänster fram till ikonen ta emot väntande samtal för att se vem det är som ringer (och eventuellt lyft telefonluren). ( navigera-höger-vänster :, Ta emot väntande samtal :, lyfta luren : ) 24

25 4 4.3 Gå från en part till en annan (pendling) Så här återtar du den väntkopplade parten när du befinner dig i samtal: Peter ikonversation Transport Peter ikonversation Transport Jan ikonversation Transport Återta den väntkopplade parten Du kan få reda på vem det är som ringer, utan att ta emot samtalet, genom att använda knappen navigera-höger-vänster. (navigerahöger-vänster : ) Jan påvänt Älerta? Återta den väntkopplade parten Jan ikonversation Transport Återta den väntkopplade parten Under pågående samtal 4.4 Transportera ett samtal Vidarekoppla din samtalspartner till en annan person: ikonversation Transport 102 Nummer? Slå mottagarens nummer Peter ikonversation Transport Du befinner dig i samtal med mottagaren Godkänn alternativet Överföring När du har slagit mottagarens nummer kan du vidarekoppla samtalet direkt utan att vänta på svar genom att välja Vidarekoppla. Du kan starta vidarekopplingen med ikonen eller texten Vidarekoppla. Vidarekoppling mellan två externa nummer och vidarekoppling med lägg på-knappen är beroende av systemkonfigurationen 25

26 4 Under pågående samtal 4.5 Styra om ett samtal till röstbrevlådan för en frånvarande samtalspart Du kan under ett pågående samtal styra om samtalsparten till en annan samtalsparts röstbrevlåda. Peter ikonversation Transport du är i samtal Peter ikonversation ÖvfVMU den andra partens nr 4.6 Tala samtidigt med interna och/eller externa parter (3- partskonferens) Under pågående samtal, ett annat samtal är väntkopplat. Peter ikonversation Transport Peter ikonversation Konferens? Välj 'Konferens' Du befinner dig i konferens För att avsluta flerpartssamtalet trycker du på OK. Kommunikationen med den första parten fortsätter. (OK : ) Jan, Peter Konferens Konferens? 26

27 4 4.7 Väntkoppla en extern part (parkering) Du kan parkera en extern part för att återta honom/henne från en annan anknytning ikonversation Transport Du är i externt Välj ikonen 'Parkering' samtal Din samtalspartner väntkopplas och hör en väntemelodi. Så här återtar du en parkerad samtalspartner (återta parkerat samtal): Välj funktionen 'Plocka samtal' ikonversation Park. samtal? Under pågående samtal Parkering Välj ikonen 'Återta parkerat samtal' Slå nr till parkeringens ursprungsanknytning ikonversation Transport Du är i samtal Om det parkerade samtalet inte återtas inom en viss tid (1 min 30 sek som standard), dirigeras det till telefonist. 27

28 4 Under pågående samtal 4.8 Spara ett nummer* Under pågående samtal kan du spara det visade numret i dina personliga snabbval: Välj funktionen 'Kortnummerlistor' PersSnabbval Katalog ->Godkänn tillträdet till 'PersSnabbval' Välj önskat kort Namn? HANSON Mata in namnet* (2 gånger) *För att ange ett namn: Knapparna på det numeriska tangentbordet har bokstäver som skrivs in med upprepade tryckningar. Exempel: Tryck två gånger i följd på knappen 8 för att skriva in bokstaven 'U'. 28

29 5 Företagsandan Other 5.1 Besvara nattanrop När telefonist saknas styrs externa anrop som är avsedda för honom/henne till nattklockan. Så här svarar du: BesvNattkl Välj funktionen 'Plocka samtal' Välj funktionen 'Plocka samtal: nattklocka' Godkänn för att plocka upp samtalet 5.2 Plocka upp samtal Du hör att det ringer på en anknytning i en annan kontorslokal där ingen kan svara. Om du är auktoriserad, kan du besvara samtalet från din anknytning. Välj funktionen 'Plocka samtal' PlockaAnkn Nummer? Godkänn tillträdet till 'Plocka Slå numret till uppringd samtal: individuellt' anknytning Om anknytningen som ringer tillhör samma svarsgrupp som du: Välj funktionen 'Plocka samtal' PlockaGrupp Välj ikonen 'Plocka samtal: grupp' Genom att programmera systemet kan vissa anknytningar skyddas mot inbrytning. 29

30 5 Företagsandan 5.3 Svarsgrupp Ringa svarsgrupp: Vissa anknytningar kan tillhöra en svarsgrupp. Du kan nå dessa genom att slå svarsgruppens nummer. Tillhörandet till en svarsgrupp påverkar inte hanteringen av direkta uppringningar. Du kan alltid nå en viss anknytning i gruppen genom att slå dess eget nummer. Tillfälligt gå ur din svarsgrupp: Visning av urloggningens antagande Kod för funktionen nr till din 'Gå ur svarsgrupp svarsgrupp' Gå in i svarsgrupp: lyfta luren Visning av urloggningens avbeställning Kod för funktionen'gå in i svarsgrupp' Svarsgruppens nr lyfta luren 5.4 Omstyrning av samtal från svarsgrupp Du kan styra om samtal från en svarsgrupp du ingår i: Kod för Nr till funktionen'omstyrn mottagaren av ing av omstyrningen gruppsamtal' lyfta luren Visning av omstyrningens antagande För att annullera denna funktion, se kapitel 6 Annullera alla omstyrningar. 30

31 5 5.5 Sända ett textmeddelande till en intern part Välj funktionen 'Meddelande' Nummer? 0 Textmeddelanden Företagsandan Välj ikonen 'Textmeddelande' Slå mottagarens nummer RING MIG Välj meddelandet som ska skickas De 27 förutbestämda meddelandena är följande: 1 RING MIG 15 MÖTE: xx.xx.xx (*) 2 RING MIG I MORGON 16 MÖTE: xx.xx.xx KL: xx:xx (*) 3 RING MIG KL: xx:xx (*) 17 TILLFÄLLIGT UTE 4 RING TELEFON: xx.xx.xx (*) 18 GÅTT FÖR DAGEN 5 KONTAKTA TELEFONIST 19 ÅTER KL: xx:xx (*) 6 RING SEKRETERAREN 20 ÅTER: xx.xx.xx KL: xx:xx (*) 7 JAG RINGER ÅTER KL: xx:xx (*) 21 SEMESTER, ÅTER: xx.xx.xx (*) 8 ANVÄND PERSONSÖKNING 22 EXTERNT MÖTE 9 FAX FINNS ATT HÄMTA 23 EXTERNT MÖTE, ÅTER: xx.xx.xx (*) 10 POST FINNS ATT HÄMTA 24 FINNS I RUM: xxxx (*) 11 VAR VÄNLIG AVSLUTA 25 MÖTE - STÖR EJ OMSTYRNINGEN 12 BESÖK VÄNTAR 26 LUNCH 13 KONTAKTA RECEPTIONEN 27 SJUK 14 MÖTE KL: xx.xx (*) (*) Meddelanden som ska kompletteras via siffertangenterna 31

32 5 Företagsandan Om det aktuella meddelandet måste fyllas ut: RING TELEFON: XXXXXXXX RING TELEFON: Godkänn tillträdet till Fyll ut meddelandet meddelandet som ska fyllas ut När du redigerar ett textmeddelande kan du radera bokstäver med hjälp av knappen radera. (radera : ) C 5.6 Sända en kopia av ett röstmeddelande 1 röstmeddelanden Bekräfta tillgången till funktionen 'Meddelande'. Bekräfta tillträde till röstbrevlådan Läsmeddel. Ny 1 Gamla 4 personlig kod Välj vilket meddelande som ska kopieras 01/ Maj 9:15 Sänd kopia? Nummer? mottagarens eller listans nummer eller namn Sändkopia 01/ Godkänn? * 32

33 5 * För att spela in ett meddelande: Sändkopia Spelainkom Spelain Inspelning... Stopp? Starta inspelningen Inspelning pågår Företagsandan Bekräfta Under inspelningens gång kan du välja ytterligare funktioner med hjälp av knappen navigera-uppåt-neråt. (navigera-uppåt-neråt : ) 5.7 Sända ett röstmeddelande till en mottagare / en anropslista Bekräfta tillgången till funktionen 'Meddelande'. Godkänn tillträdet till röstbrevlådan Sändmeddel. personlig kod 33

34 5 Företagsandan Nummer? mottagarens eller listans nummer eller namn ( )* 01/ Godkänn? Välja meddelande som ska skickas * Sändningslista: 000: meddelandet skickas till alla röstbrevlådor 001 till 050: meddelandet skickas till en grupp röstbrevlådor För att spela in meddelandet: Spelain Starta inspelningen av meddelandet Inspelning... Stopp? Inspelning pågår Bekräfta sända meddelande Under inspelningens gång kan du välja ytterligare funktioner med hjälp av knappen navigera-uppåt-neråt. (navigera-uppåt-neråt : ) 34

35 5 5.8 Ändra den automatiska telefonväxelns hälsningsmeddelande på distans Med hjälp av den här funktionen kan behöriga användare ändra den automatiska telefonväxelns hälsningsmeddelande (för dag eller natt). telefonnummer till röstbrevlådan Ring upp numret till din röstbrevlåda personlig kod Företagsandan Följ anvisningarna i röstvägledningen gå till menyn egna alternativ gå till menyn personanpassa hälsningsmeddelanden 35

36 6 Behåll kontakten Other 6.1 Val av samtal som ska styras om Med denna funktion kan du välja vilka samtal som ska styras om: externa samtal, interna samtal (lokala) eller alla samtal. Välj funktionen 'Omstyrning' Allasamtal Ext.samtal Lok.samtal Välj ikonen 'Lista med samtal' Välj vilken typ av samtal som ska styras om Godkänn valet Återgå till viloläget 6.2 Omstyrning av samtalen till din röstbrevlåda Välj funktionen 'Omstyrning' MedflyttRBL Välj ikonen 'Omstyrning till röstbrevlådan' 36

37 6 6.3 Titta på innehållet i röstbrevlådan När du har fått ett meddelande visas ikonen Meddelande på huvudskvärmen. (Meddelande : ) 1 röstmeddelanden Bekräfta tillgången till funktionen 'Meddelande'. Bekräfta tillträde till röstbrevlådan Behåll kontakten visning av antalet nya och gamla meddelanden 01/ Maj 9:15 Spela upp ny? personlig kod För att få tillgång till röstbrevlådans funktioner: Du kan förflytta dig horisontellt på de olika ikonerna. 01/ Maj 9:15 Spela upp ny? Lyssna på meddelanden Radera aktuellt meddelande Ring upp den som sände meddelandet Sänd en kopia av ett meddelande Pausa i avlyssning av meddelandet Gå 10 sekunder bakåt Gå 10 sekunder framåt 37

38 6 Behåll kontakten 6.4 Aktivera/Avaktivera den personliga assistenten Förutom att lämna meddelande i röstbrevlådan ger assistenten den som ringer möjlighet att bli kopplade till ett internt eller externt telefonnummer, ett mobiltelefonnummer eller till växeln. Välj funktionen 'Anpassa telefonen' pers.assist Välj ikonen 'Personig assistent' MedflyttPÅ MedflyttAV Välj ikonen 'Headset-läge' Om funktionerna; personiga assistenten och medflyttningär aktiverade samtidigt förblir den personliga assistenten avaktiverad så länge funktionen medflyttning är aktiverad. Funktionerna för assistenten är avaktiverade så länge funktionen återuppringning är aktiverad. 6.5 Den personliga assistenten: du nås med ett enda nummer Välj funktionen 'Anpassa telefonen' pers.assist Välj ikonen 'Personig assistent' Meny Välj ikonen 'Meny' 38

39 6 För att välja alternativ för medflyttning: Anknytn.Nr. Ändra? Ange telefonnumret till en vän, till assistenten eller till någon annan eller ExterntNr. Ändra? Ange ett externt telefonnummer Behåll kontakten eller MobilNr. Ändra? Ange telefonnumret till din mobiltelefon eller ValPÅ ValAV Aktivera/avaktivera transport till växeln Nummer? Slå numret 39

40 6 Behåll kontakten 6.6 Medflytta dina samtal till en annan anknytning (omedelbar omstyrning) Detta kan vara numret hem, till en mobiltelefon, röstbrevlåda eller intern anknytning (telefonist, etc.). Välj funktionen 'Omstyrning' Medflyttning Nummer? Godkänn tillträdet till omedelbar omstyrning Slå mottagarens nummer Du kan fortsätta att slå dina samtal när din anknytning är omstyrd. Allmän anmärkning angående omstyrningar: du kan endast aktivera en omstyrning i taget på din telefon. Vid programmering av en ny typ av omstyrning annulleras således den föregående. 6.7 Olika typer av omstyrningar Exempel på omstyrning vid upptaget Olika typer av omstyrningar Det går att välja olika alternativ för omstyrning från listan omstyrningslista. (omstyrningslista : ) Omst Upptag Omst Stör Ej Omst Följ Omst PSök När du befinner dig i samtal, styrs alla samtal om till valfritt ett nummer. Din anknytning är för tillfället otillgänglig för alla samtal. Dina samtal följer dig när du befinner dig vid en annan anknytning. Dina samtal styrs om till din personsökare. 40

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hur används denna manual? How Du förfogar över en digital apparat Alcatel First Reflexes. Denna apparat som är mycket enkel

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel Easy REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Teckenfönster

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Användarhandbok how Du har valt en telefon ur serien Reflexes. Alcatel tackar dig för visat förtroende.

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server First Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Uttryck dina önskemål, dina förväntningar, Alcatel 4074 kommer att uppfylla dem.

Uttryck dina önskemål, dina förväntningar, Alcatel 4074 kommer att uppfylla dem. Användarmanual S Du förfogar nu över en trådlös apparat (en bland modellerna 4074 B, 4074 GB, 4074 CC, 4074 GI, 4074 H eller 4074 GH). Denna digitala apparat överensstämmer med DECT-normen och ingår i

Läs mer

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:...

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Användarhandbok How Du har valt en telefon ur serien Reflexes. Alcatel tackar dig för visat förtroende. Alcatel Advanced

Läs mer

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset OmniPCX Office Rich Communication Edition Användarhandbok 8AL90311SVAAed01-1436 1 LÄR KÄNNA DIN TELEFON 7 1.1 BESKRIVNING AV TELEFONEN 7 1.2 TILLSTÅNDSIKONER 9 1.3 MENY-IKONER 10 1.4 KOMMUNIKATIONSIKONER

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel Advanced REFLEXES. Med sina stora indikeringsfält,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Alcatel 4400. Handbok TELECOM

Alcatel 4400. Handbok TELECOM Alcatel 4400 Handbok TELECOM Nummerplan Observera: Kontakta er systemadministratör för att bekräfta vilka koder som används, eftersom de kan förändras vid installation. Funktion/tjänst Default kod Ändrad

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Användningsprinciper Denna godkända DECT-telefon är avsedd att användas tillsammans med en privat trådlös ALCATEL-växel

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual Advanced REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten Advanced REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Användarhandbok R100 8AL90894SVAAed02

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör.

Tidsstyrningslistor, 3Växel administratör. Tidsstyrningslistor. Med hjälp av en tidsstyrningslista kan du automatiskt styra vilka tider ett nummer ska vara öppet eller stängt. Du börjar med att skapa en tidsstyrningslista, därefter kan du använda

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok Inledning Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som behandlar olika ämnen. De flesta kan läsas

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Namn:... Ankn.nr.:... Faxnr:... Mobilnr.:... E-postadress:... DECT-nr:...

Namn:... Ankn.nr.:... Faxnr:... Mobilnr.:... E-postadress:... DECT-nr:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Easy REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp 1 Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel Utan mobilapp 2 Mobil anknytning i Phonera Växel utan mobilapp Välkommen som växelkund hos Phonera! Denna guide hjälper dig att komma igång med mobil anknytning

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med smartphone-appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409/408 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer