Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server"

Transkript

1 Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

2

3 Användarhandbok Du har just valt telefonen Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent 400 DECT Handset och vi tackar för det förtroende du därigenom visar oss. Alcatel-Lucent Mobile är utformad för att göra livet lite enklare för dig samtidigt som den är ett viktigt arbetsredskap. För att bekanta dig med grundfunktionerna hos Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent 400 DECT Handset, rekommenderar vi att du noggrant läser de inledande kapitlen i denna manual. Tillgången till vissa av de funktioner som beskrivs i användarhandboken styrs av vilken version eller vilka inställningar som gjorts i ditt system. För mer information, kontakta den som ansvarade för installationen av ditt system. 3

4 Innehållsförteckning Toc Användningsprinciper s.8 Din telefon s Teckenfönster och associerade ikoner s Tillståndsikoner s MENY-ikoner s Kommunikationsikoner s Hur guiden ska läsas s De första stegen s Montera batteriet s Ladda telefonens batteri s Slå på telefonen s Få tillträde till MENYN och navigation s Ringa ett samtal s Upprätta ett samtal s Ringa med personliga snabbval s Ringa med hjälp av namnval (företagets kortnummerlista) s Ta emot ett samtal s Återuppringning s Begära automatisk återuppringning när din interna part är upptagen s Under pågående samtal s Under pågående samtal s Ringa upp en andra part s Ta emot ett andra samtal s Gå från en part till en annan (pendling) s Transportera ett samtal s Styra om ett samtal till röstbrevlådan för en frånvarande samtalspart s Tala samtidigt med interna och/eller externa parter (3-partskonferens) s Väntkoppla en extern part (parkering) s Spara ett nummer s.28 4

5 5. Företagsandan s Besvara nattanrop s Plocka upp samtal s Svarsgrupp s Omstyrning av samtal från svarsgrupp s Sända ett textmeddelande till en intern part s Sända en kopia av ett röstmeddelande s Sända ett röstmeddelande till en mottagare / en anropslista s Ändra den automatiska telefonväxelns hälsningsmeddelande på distans s Behåll kontakten s Val av samtal som ska styras om s Omstyrning av samtalen till din röstbrevlåda s Titta på innehållet i röstbrevlådan s Aktivera/Avaktivera den personliga assistenten s Den personliga assistenten: du nås med ett enda nummer s Medflytta dina samtal till en annan anknytning (omedelbar omstyrning) s Olika typer av omstyrningar s Annullera alla omstyrningar s Läsa meddelanden som lämnats i din frånvaro s.42 Innehållsförteckning 5

6 Innehållsförteckning 7. Din apparat anpassar sig efter dina behov.... s Initiera din röstbrevlåda s Personanpassa din röstbrevlådas välkomstmeddelande s Ändra din personliga kod s Ställa in ringsignalen s Aktivera headset-läget s Ställa in din telefon s Ställ in kontrasten för teckenfönstret s Välja språk s Programmera dina personliga snabbval s Ändra ett registerkort bland dina personliga snabbval. s Programmera en mötespåminnelse s Ta reda på ditt anknytningsnummer s Låsa din telefon s Använda telefonen i GAP-läge s Upprätta ett samtal s Ta emot ett samtal s Ringa med personliga snabbval s Ringa upp senast slaget nummer (SSNr) s Sända i tonkod (MF) s R-knapp (kalibrerat avbrott) s Programmera dina personliga snabbval s Ändra ett namn eller ett nummer s Radera ett registerkort s Anpassa och ställa in din telefon s Ställa in din telefon s Registrera telefonen s Registrera telefonen i ett system vid det första driftsättandet s Registrera telefonen i andra system s.59 6

7 10. Presentation av tillbehör s Laddningshållarna s Nätadapterns egenskaper s Visa batteriet s Headset s Rengöra din telefon s Transportera och skydda din telefon s Ordlista s.65 Överensstämmelseintyg s.66 Innehållsförteckning 7

8 Användningsprinciper Täckningsområde howtoc DECT-funktionerna som är integrerade i ditt Alcatel-Lucent-system, underlättar användarnas rörlighet, med trådlösa DECT-apparater. Täckningsområdet för Alcatel-Lucent-systemet stöds av ett nät av basstationer. Täckningsområdet för en basstation kallas för cell. Roaming: En användare kan ringa eller ta emot samtal från vilken cell som helst. Handover: Med denna funktion kan användaren förflytta sig under samtalets gång och gå från en cell till en annan. Överföringen sker automatiskt, utan inverkan på samtalet. I vissa fall kan ett lätt knasterljud uppfattas i telefonen i överföringsögonblicket. Användning av godkänd utrustning av typen DECT Denna godkända telefon av typen DECT ska användas tillsammans med en Alcatel-Lucent-växel (PABX). CE-märkningen innebär att produkten är utformad i enlighet med gällande EU-direktiv och i synnerhet med följande direktiv: 89/336/EG (elektromagnetisk kompatibilitet) 73/23/EG (lågspänning) 1999/5/EG (R&TTE) Enligt direktivet 1999/5/EC (R&TTE) som publicerades i EU:s officiella tidskrift , nyttjar dessa utrustningar det harmoniserade frekvensspektrumet DECT och kan användas i alla länder inom den Europeiska gemenskapen, samt i Schweiz och Norge. Användningen av DECT-utrustningar är inte garanterad mot störningar som orsakas av andra tillåtna tillämpningar av radiofrekvenser. 8

9 Villkor för användning Denna godkända telefon av typen DECT är avsedd att användas i förbindelse med en trådlös privat automatisk omkopplare (PABX) från Alcatel-Lucent. Användningsförhållandena måste respekteras, i synnerhet med tanke på användningen av radiofrekvenser: DECT-utrustningarna får inte användas för att upprätta förbindelser mellan fasta punkter annat än i den mån dessa förbindelser inte är permanenta och den ekvivalenta utstrålade isotropa effekten i antennen är under 250 mw. Tillträdesvillkoren till ett telepunktsnät för DECT-utrustningar ska utgöra föremål för ett avtal undertecknat med användaren av det berörda auktoriserade telepunktnätet. Laddarens nätuttag bör vara placerat i närheten av laddningshållaren och vara lätt åtkomligt för att tjäna som strömbrytare. Stäng av telefonen innan du byter batteri. Användningsprinciper Undvik att utsätta telefonen för förhållanden som är ogynnsamma för dess funktion (regn, havsluft, damm osv.). En normal användning av telefonen garanteras inte när den omgivande temperaturen är lägre än -10 C eller högre än +45 C. Du får inte slå på eller använda telefonen i närheten av lättantändliga gaser eller vätskor. För hög volym kan orsaka bestående hörselskador. Ändra telefonens volym till en bättre nivå. 9

10 Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse Ringsignal aktiverad Ringsignal bortkopplad Radiomottagningskvalité Omstyrning aktiverad Vibratorn aktiv Kommunikationsikoner Uppringning Ta emot ett samtal HANSON Peter Ons 24 Maj 16:30 Samtal pågår Samtal på vänt* Komma åt snabbvalen Tänd displayen på nytt Radera ut ett tecken Komma tillbaka till föregående meny Radera ut ett helt fält (lång tryckning) Transportera ett samtal Koppla om till tonsändning Etablera en konferens Styra om dina samtal till din röstbrevlåda Sätta i gemensam vänt Lägga på Gå tillbaka till huvudskärmen Avbryta ringsignalen Låsa/låsa upp knappsatsen (lång tryckning) Företagets katalog Anpassa telefonen (lång tryckning) Parkera ett externt samtal Mikrofon 10

11 Display m. bakgrundsbelysning (i färg för 400 DECT) Displayen släcks automatiskt efter ett par sekunders inaktivitet. Om du till aktivera den trycker du på. C Headset-anslutning (400 DECT) Lysindikator Grön, fast sken: telefonluren laddas Snabbt blinkande grön: utanför täckningsområde Långsamt blinkande röd: meddelande finns Ställa in ljudnivån Tillgång till MENYN Bekräfta Navigera (upp, ned, vänster, höger) Lyfta luren Senast slaget nummer (lång tryckning) : ring åter upp det senast slagna numret. Pendling (Singel line anknytning) Aktivera / avaktivera högtalaren (400 DECT) Aktivera/inaktivera vibratorsignal (lång tryckning) Slå på / stäng av (lång tryckning) Snabb tillgång till inställning av ringsignalen 11

12 1 Teckenfönster och associerade ikoner Other Omfattar en rad statusikoner och tre rader med 16 alfanumeriska tecken. 1.1 Tillståndsikoner TIllståndsikonerna visas på huvudskärmen och informerar om anknytningens tillstånd. Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse Omstyrning aktiverad Vibratorn aktiv Ringsignal aktiverad Ringsignal bortkopplad Radiomottagningskvalité Du kan få närmare information om tillståndsikonerna tack vare informationsbubblorna som visas upp när du använder navigatorn på huvudskärmen: Batteri fullt 12

13 1 1.2 MENY-ikoner MENYN är åtkomlig från huvudskärmen genom att trycka på knappen OK. (OK: ) Den gör det möjligt att komma åt alla funktioner i systemet. Kortnummerlistor: hantera dina personliga snabbval och komma åt företagets kortnummerlista.; Senast slaget nummer: ring åter upp det senast slagna numret. Omstyrning: omstyrning av dina samtal. Meddelande: konsultera och skicka röst- och textmeddelanden. Plocka samtal: besvara ett samtal avsett för en annan anknytning. Mötespåminnelse: programmera en tid för mötespåminnelse. Systemspärr: förhindra externt samtal och ändring av programmeringen. Personanpassning av telefonen: programmera din rörstbrevlåda, välj melodi, språk... Inställning: ställa in kontrasten, aktivera eller avaktivera ljudsignaler, belysning... Teckenfönster och associerade ikoner Systemval Installation 13

14 1 Teckenfönster och associerade ikoner 1.3 Kommunikationsikoner Uppringning Inkommande samtal* I samtal* Samtal på vänt* Komma åt snabbvalen Transportera ett samtal Koppla om till tonsändning Etablera en konferens Sätta i gemensam vänt Parkera ett externt samtal * Vid flera samtidigt inkommande samtal åtföljs ikonerna av index för att skilja de olika parterna åt. 14

15 1 1.4 Hur guiden ska läsas Tryck kortvarigt på navigationsknappen för att få tillgång till MENYN och för att godkänna. Viktig information Förflytta navigationsknappen uppåt eller nedåt. Förflytta navigationsknappen åt vänster eller höger. Använda knappsatsen för att mata in siffror och bokstäver. Beskrivning av en åtgärd eller en situation. Teckenfönster och associerade ikoner Små ikoner eller text kompletterar dessa symboler. Alla standardkoder eller personanpassade koder presenteras i den bifogade nummerplanen. De funktioner som beskrivs i den här manualen och som är markerade med en asterisk (*) finns bara i vissa programversioner. 15

16 2 De första stegen Other 2.1 Montera batteriet Montera batteriet Placera sidan med batteriets anslutningar enligt anvisningarna på bilden (A). Avsluta batteriinstallationen genom att trycka enligt anvisningarna på bilden (B). För att ta ur batteriet Sätt tillbaka skyddet. Lyft upp kåpan. Ta bort batteriet ur facket enligt illustrationen. 16

17 2 2.2 Ladda telefonens batteri De första stegen OK Anslut laddaren och placera telefonen i laddningshållaren. Telefonens indikatorlampa lyser grönt vid laddning. Dubbel laddare för skrivbordet: placera batteriet enligt illustrationen: 1- placera batteriet i stället, 2- tryck bakåt och nedåt tills batteriet hamnar på plats med ett klick Ladda telefonen regelbundet. Telefonen kan vara på- eller avslagen när batteriet laddas. Om apparaten inte används och ligger utanför laddningshållaren i flera veckor, bör batteriet tas ut ur telefonen och förvaras för sig. * laddningstiden för batteriet är 3,5 h. Den tvåfärgade varningslampan på laddaren 'Dual' indikerar följande: Släckt: Det finns inget extrabatteri. Röd: extrabatteriet håller på att laddas. Grön: extrabatteriet är färdigladdat. Stäng av telefonen innan du byter batteri. 17

18 2 De första stegen 2.3 Slå på telefonen HANSON Peter Ons 24 Maj 16:30 Starta (lång tryckning) Vänta några sekunder (ca. 3 s.) Din telefon är igång Om teckenfönstret inte tänds eller om lampan för batterinivån blinkar måste du ladda batteriet. Om ikonen för radiomottagning inte visas i telefonens teckenfönster: Kontrollera att du befinner dig inom ett täckningsområde. Om inte, flytta dig närmare en basstation. Kontrollera att telefonen är ordentligt installerad i systemet (För närmare upplysningar, kontakta systemansvarig). Om teckenfönstret visar: System 1 Auto install?, se stycket Registrera telefonen eller rådfråga installatören. Stänga av telefonen: Tryck på knappen slå på/stäng av (lång tryckning). (slå på/stäng av: ) 2.4 Få tillträde till MENYN och navigation MENYN är åtkomlig från huvudskärmen genom att trycka på knappen OK. (OK : ) HANSON Peter Ons 24 Maj 16:30 Få tillgång till funktionerna: MedflyttRBL Välj funktionen 'Omstyrning' Inom en funktion kan du förflytta dig horisontellt över de olika ikonerna 18

19 3 Ringa ett samtal Other 3.1 Upprätta ett samtal slå numret Ring upp Tala lägga på luren Jan ikonversation Transport Om du vill ringa utanför företaget slår du noll innan partens nummer 3.2 Ringa med personliga snabbval (PersSnabbval) Välj funktionen 'Kortnummerlistor' PersSnabbval Katalog Godkänn tillträdet till 'PersSnabbval' 1-JAN 2-PETER 3- Välj namnet på den person du vill ringa upp Ring upp Du kan ringa upp direkt via namnlistan genom att slå registerkortets nummer. 19

20 3 Ringa ett samtal 3.3 Ringa med hjälp av namnval (företagets kortnummerlista) Välj funktionen 'Kortnummerlistor' PersSnabbval Katalog Angeefternamn: Välj 'Katalog' Mata in den första bokstaven i partens namn * Välj önskat namn Skicka samtalet * Om du får flera svar kan du utföra en mer detaljerad sökning genom att successivt lägga till bokstäver (andra, tredje,...) i det aktuella namnet. Tryck på 1 om du inte känner till en av bokstäverna i namnet. Du kan snabbt få tillgång till denna funktion från viloläget genom att trycka på knappen företagets katalog. (företagets katalog: ) 3.4 Ta emot ett samtal Maria ringer Du får ett samtal lyfta luren Tala lägga på luren Ringsignalen hörs inte om: - vibratorn är aktiverad, ikonen vibratorn aktiv visas på standbyskärmen. - ringsignalen avaktiveras, ikonen ringsignalen avaktiverad Inaktivera ringsignal:tryck på knappen Lägg på när telefonen ringer. Det går fortfarande att svara genom att trycka på knappen Lyft luren (lägga på luren :, lyfta luren : ) Maria ikonversation Transport 20

21 3 3.5 Återuppringning* välj funktionen 'Senast slagna nummer' välj nummer bland de tio senast slagna numren Ring upp Ringa ett samtal 3.6 Begära automatisk återuppringning när din interna part är upptagen Anknytningen du söker är upptagen och du vill bli uppringd så snart anknytningen blir ledig. Maria Vargodvänta ÄUppr? Godkänn funktionen Om du vill avbeställa en förfrågan om automatisk återuppringning slår du koden: #5#. 21

22 3 Ringa ett samtal 3.7 Under pågående samtal Under pågående samtal kan du, utan att samtalet bryts, få tillgång till systemets olika alternativ genom att använda: listan med ikoner högst upp på displayen punktlistan längst ner på displayen 10 Maria ikonversation Transport Samtaltvå Tonsändning Konferens ManuellVänt Parkering Samtal pågår Plats för det andra samtalet (ta emot samtal: / samtal väntar: ) Kortnummerlistor transport Ring upp ett 2:a samtal Tonsändning Konferens Väntkoppling Parkering (extern kommunikation) 10 VMU-vidarekoppling 22

23 3 Exempel: sända tonkod Under ett pågående samtal kan du ibland behöva sända tonkod, t.ex. vid avlyssning av mobilsvar och telefonsvarare: ikonversation Transport I konversation ikonversation Tonkod? Välj ikonen 'Tonsändning' ikonversation Tonkod? Alla slagna siffror sänds då som tonkod Ringa ett samtal För att avaktivera funktionen när du befinner dig i rutan Röstfrekvens, en gång till. 23

24 4 Under pågående samtal Other 4.1 Ringa upp en andra part Peter ikonversation Transport 102 Slå numret Nummer? Ringa ett samtal Jan ikonversation Transport den första parten väntkopplas automatiskt Avsluta det pågående samtalet Du kan även ringa upp en andra samtalspartner genom att välja ikonen eller texten för ett andra samtal, eller något annat nummer i din personliga telefonbok eller företagets telefonbok 4.2 Ta emot ett andra samtal Du talar redan i telefon när någon försöker att ringa dig: Peter ringer Jan ikonversation Transport Namnet på den person som ringer visas i tre sekunder och en ton hörs. lyfta luren Peter ikonversation Transport den första parten väntkopplas automatiskt Avsluta det pågående samtalet Efter tre sekunder går det att förflytta sig med hjälp av knappen navigera-höger-vänster fram till ikonen ta emot väntande samtal för att se vem det är som ringer (och eventuellt lyft telefonluren). ( navigera-höger-vänster :, Ta emot väntande samtal :, lyfta luren : ) 24

25 4 4.3 Gå från en part till en annan (pendling) Så här återtar du den väntkopplade parten när du befinner dig i samtal: Peter ikonversation Transport Peter ikonversation Transport Jan ikonversation Transport Återta den väntkopplade parten Du kan få reda på vem det är som ringer, utan att ta emot samtalet, genom att använda knappen navigera-höger-vänster. (navigerahöger-vänster : ) Jan påvänt Älerta? Återta den väntkopplade parten Jan ikonversation Transport Återta den väntkopplade parten Under pågående samtal 4.4 Transportera ett samtal Vidarekoppla din samtalspartner till en annan person: ikonversation Transport 102 Nummer? Slå mottagarens nummer Peter ikonversation Transport Du befinner dig i samtal med mottagaren Godkänn alternativet Överföring När du har slagit mottagarens nummer kan du vidarekoppla samtalet direkt utan att vänta på svar genom att välja Vidarekoppla. Du kan starta vidarekopplingen med ikonen eller texten Vidarekoppla. Vidarekoppling mellan två externa nummer och vidarekoppling med lägg på-knappen är beroende av systemkonfigurationen 25

26 4 Under pågående samtal 4.5 Styra om ett samtal till röstbrevlådan för en frånvarande samtalspart Du kan under ett pågående samtal styra om samtalsparten till en annan samtalsparts röstbrevlåda. Peter ikonversation Transport du är i samtal Peter ikonversation ÖvfVMU den andra partens nr 4.6 Tala samtidigt med interna och/eller externa parter (3- partskonferens) Under pågående samtal, ett annat samtal är väntkopplat. Peter ikonversation Transport Peter ikonversation Konferens? Välj 'Konferens' Du befinner dig i konferens För att avsluta flerpartssamtalet trycker du på OK. Kommunikationen med den första parten fortsätter. (OK : ) Jan, Peter Konferens Konferens? 26

27 4 4.7 Väntkoppla en extern part (parkering) Du kan parkera en extern part för att återta honom/henne från en annan anknytning ikonversation Transport Du är i externt Välj ikonen 'Parkering' samtal Din samtalspartner väntkopplas och hör en väntemelodi. Så här återtar du en parkerad samtalspartner (återta parkerat samtal): Välj funktionen 'Plocka samtal' ikonversation Park. samtal? Under pågående samtal Parkering Välj ikonen 'Återta parkerat samtal' Slå nr till parkeringens ursprungsanknytning ikonversation Transport Du är i samtal Om det parkerade samtalet inte återtas inom en viss tid (1 min 30 sek som standard), dirigeras det till telefonist. 27

28 4 Under pågående samtal 4.8 Spara ett nummer* Under pågående samtal kan du spara det visade numret i dina personliga snabbval: Välj funktionen 'Kortnummerlistor' PersSnabbval Katalog ->Godkänn tillträdet till 'PersSnabbval' Välj önskat kort Namn? HANSON Mata in namnet* (2 gånger) *För att ange ett namn: Knapparna på det numeriska tangentbordet har bokstäver som skrivs in med upprepade tryckningar. Exempel: Tryck två gånger i följd på knappen 8 för att skriva in bokstaven 'U'. 28

29 5 Företagsandan Other 5.1 Besvara nattanrop När telefonist saknas styrs externa anrop som är avsedda för honom/henne till nattklockan. Så här svarar du: BesvNattkl Välj funktionen 'Plocka samtal' Välj funktionen 'Plocka samtal: nattklocka' Godkänn för att plocka upp samtalet 5.2 Plocka upp samtal Du hör att det ringer på en anknytning i en annan kontorslokal där ingen kan svara. Om du är auktoriserad, kan du besvara samtalet från din anknytning. Välj funktionen 'Plocka samtal' PlockaAnkn Nummer? Godkänn tillträdet till 'Plocka Slå numret till uppringd samtal: individuellt' anknytning Om anknytningen som ringer tillhör samma svarsgrupp som du: Välj funktionen 'Plocka samtal' PlockaGrupp Välj ikonen 'Plocka samtal: grupp' Genom att programmera systemet kan vissa anknytningar skyddas mot inbrytning. 29

30 5 Företagsandan 5.3 Svarsgrupp Ringa svarsgrupp: Vissa anknytningar kan tillhöra en svarsgrupp. Du kan nå dessa genom att slå svarsgruppens nummer. Tillhörandet till en svarsgrupp påverkar inte hanteringen av direkta uppringningar. Du kan alltid nå en viss anknytning i gruppen genom att slå dess eget nummer. Tillfälligt gå ur din svarsgrupp: Visning av urloggningens antagande Kod för funktionen nr till din 'Gå ur svarsgrupp svarsgrupp' Gå in i svarsgrupp: lyfta luren Visning av urloggningens avbeställning Kod för funktionen'gå in i svarsgrupp' Svarsgruppens nr lyfta luren 5.4 Omstyrning av samtal från svarsgrupp Du kan styra om samtal från en svarsgrupp du ingår i: Kod för Nr till funktionen'omstyrn mottagaren av ing av omstyrningen gruppsamtal' lyfta luren Visning av omstyrningens antagande För att annullera denna funktion, se kapitel 6 Annullera alla omstyrningar. 30

31 5 5.5 Sända ett textmeddelande till en intern part Välj funktionen 'Meddelande' Nummer? 0 Textmeddelanden Företagsandan Välj ikonen 'Textmeddelande' Slå mottagarens nummer RING MIG Välj meddelandet som ska skickas De 27 förutbestämda meddelandena är följande: 1 RING MIG 15 MÖTE: xx.xx.xx (*) 2 RING MIG I MORGON 16 MÖTE: xx.xx.xx KL: xx:xx (*) 3 RING MIG KL: xx:xx (*) 17 TILLFÄLLIGT UTE 4 RING TELEFON: xx.xx.xx (*) 18 GÅTT FÖR DAGEN 5 KONTAKTA TELEFONIST 19 ÅTER KL: xx:xx (*) 6 RING SEKRETERAREN 20 ÅTER: xx.xx.xx KL: xx:xx (*) 7 JAG RINGER ÅTER KL: xx:xx (*) 21 SEMESTER, ÅTER: xx.xx.xx (*) 8 ANVÄND PERSONSÖKNING 22 EXTERNT MÖTE 9 FAX FINNS ATT HÄMTA 23 EXTERNT MÖTE, ÅTER: xx.xx.xx (*) 10 POST FINNS ATT HÄMTA 24 FINNS I RUM: xxxx (*) 11 VAR VÄNLIG AVSLUTA 25 MÖTE - STÖR EJ OMSTYRNINGEN 12 BESÖK VÄNTAR 26 LUNCH 13 KONTAKTA RECEPTIONEN 27 SJUK 14 MÖTE KL: xx.xx (*) (*) Meddelanden som ska kompletteras via siffertangenterna 31

32 5 Företagsandan Om det aktuella meddelandet måste fyllas ut: RING TELEFON: XXXXXXXX RING TELEFON: Godkänn tillträdet till Fyll ut meddelandet meddelandet som ska fyllas ut När du redigerar ett textmeddelande kan du radera bokstäver med hjälp av knappen radera. (radera : ) C 5.6 Sända en kopia av ett röstmeddelande 1 röstmeddelanden Bekräfta tillgången till funktionen 'Meddelande'. Bekräfta tillträde till röstbrevlådan Läsmeddel. Ny 1 Gamla 4 personlig kod Välj vilket meddelande som ska kopieras 01/ Maj 9:15 Sänd kopia? Nummer? mottagarens eller listans nummer eller namn Sändkopia 01/ Godkänn? * 32

33 5 * För att spela in ett meddelande: Sändkopia Spelainkom Spelain Inspelning... Stopp? Starta inspelningen Inspelning pågår Företagsandan Bekräfta Under inspelningens gång kan du välja ytterligare funktioner med hjälp av knappen navigera-uppåt-neråt. (navigera-uppåt-neråt : ) 5.7 Sända ett röstmeddelande till en mottagare / en anropslista Bekräfta tillgången till funktionen 'Meddelande'. Godkänn tillträdet till röstbrevlådan Sändmeddel. personlig kod 33

34 5 Företagsandan Nummer? mottagarens eller listans nummer eller namn ( )* 01/ Godkänn? Välja meddelande som ska skickas * Sändningslista: 000: meddelandet skickas till alla röstbrevlådor 001 till 050: meddelandet skickas till en grupp röstbrevlådor För att spela in meddelandet: Spelain Starta inspelningen av meddelandet Inspelning... Stopp? Inspelning pågår Bekräfta sända meddelande Under inspelningens gång kan du välja ytterligare funktioner med hjälp av knappen navigera-uppåt-neråt. (navigera-uppåt-neråt : ) 34

35 5 5.8 Ändra den automatiska telefonväxelns hälsningsmeddelande på distans Med hjälp av den här funktionen kan behöriga användare ändra den automatiska telefonväxelns hälsningsmeddelande (för dag eller natt). telefonnummer till röstbrevlådan Ring upp numret till din röstbrevlåda personlig kod Företagsandan Följ anvisningarna i röstvägledningen gå till menyn egna alternativ gå till menyn personanpassa hälsningsmeddelanden 35

36 6 Behåll kontakten Other 6.1 Val av samtal som ska styras om Med denna funktion kan du välja vilka samtal som ska styras om: externa samtal, interna samtal (lokala) eller alla samtal. Välj funktionen 'Omstyrning' Allasamtal Ext.samtal Lok.samtal Välj ikonen 'Lista med samtal' Välj vilken typ av samtal som ska styras om Godkänn valet Återgå till viloläget 6.2 Omstyrning av samtalen till din röstbrevlåda Välj funktionen 'Omstyrning' MedflyttRBL Välj ikonen 'Omstyrning till röstbrevlådan' 36

37 6 6.3 Titta på innehållet i röstbrevlådan När du har fått ett meddelande visas ikonen Meddelande på huvudskvärmen. (Meddelande : ) 1 röstmeddelanden Bekräfta tillgången till funktionen 'Meddelande'. Bekräfta tillträde till röstbrevlådan Behåll kontakten visning av antalet nya och gamla meddelanden 01/ Maj 9:15 Spela upp ny? personlig kod För att få tillgång till röstbrevlådans funktioner: Du kan förflytta dig horisontellt på de olika ikonerna. 01/ Maj 9:15 Spela upp ny? Lyssna på meddelanden Radera aktuellt meddelande Ring upp den som sände meddelandet Sänd en kopia av ett meddelande Pausa i avlyssning av meddelandet Gå 10 sekunder bakåt Gå 10 sekunder framåt 37

38 6 Behåll kontakten 6.4 Aktivera/Avaktivera den personliga assistenten Förutom att lämna meddelande i röstbrevlådan ger assistenten den som ringer möjlighet att bli kopplade till ett internt eller externt telefonnummer, ett mobiltelefonnummer eller till växeln. Välj funktionen 'Anpassa telefonen' pers.assist Välj ikonen 'Personig assistent' MedflyttPÅ MedflyttAV Välj ikonen 'Headset-läge' Om funktionerna; personiga assistenten och medflyttningär aktiverade samtidigt förblir den personliga assistenten avaktiverad så länge funktionen medflyttning är aktiverad. Funktionerna för assistenten är avaktiverade så länge funktionen återuppringning är aktiverad. 6.5 Den personliga assistenten: du nås med ett enda nummer Välj funktionen 'Anpassa telefonen' pers.assist Välj ikonen 'Personig assistent' Meny Välj ikonen 'Meny' 38

39 6 För att välja alternativ för medflyttning: Anknytn.Nr. Ändra? Ange telefonnumret till en vän, till assistenten eller till någon annan eller ExterntNr. Ändra? Ange ett externt telefonnummer Behåll kontakten eller MobilNr. Ändra? Ange telefonnumret till din mobiltelefon eller ValPÅ ValAV Aktivera/avaktivera transport till växeln Nummer? Slå numret 39

40 6 Behåll kontakten 6.6 Medflytta dina samtal till en annan anknytning (omedelbar omstyrning) Detta kan vara numret hem, till en mobiltelefon, röstbrevlåda eller intern anknytning (telefonist, etc.). Välj funktionen 'Omstyrning' Medflyttning Nummer? Godkänn tillträdet till omedelbar omstyrning Slå mottagarens nummer Du kan fortsätta att slå dina samtal när din anknytning är omstyrd. Allmän anmärkning angående omstyrningar: du kan endast aktivera en omstyrning i taget på din telefon. Vid programmering av en ny typ av omstyrning annulleras således den föregående. 6.7 Olika typer av omstyrningar Exempel på omstyrning vid upptaget Olika typer av omstyrningar Det går att välja olika alternativ för omstyrning från listan omstyrningslista. (omstyrningslista : ) Omst Upptag Omst Stör Ej Omst Följ Omst PSök När du befinner dig i samtal, styrs alla samtal om till valfritt ett nummer. Din anknytning är för tillfället otillgänglig för alla samtal. Dina samtal följer dig när du befinner dig vid en annan anknytning. Dina samtal styrs om till din personsökare. 40

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset

Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset OmniPCX Office Rich Communication Edition Användarhandbok 8AL90311SVAAed01-1436 1 LÄR KÄNNA DIN TELEFON 7 1.1 BESKRIVNING AV TELEFONEN 7 1.2 TILLSTÅNDSIKONER 9 1.3 MENY-IKONER 10 1.4 KOMMUNIKATIONSIKONER

Läs mer

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:...

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual Advanced REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten Advanced REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för 2-trådstelefon IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

Dialog 4223 Professional

Dialog 4223 Professional Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 D3-läge Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Telia Centrex. Röstsvar

Telia Centrex. Röstsvar Telia Centrex Röstsvar Handböcker för Telia Centrex Samtliga funktioner i Telia Centrex beskrivs i en serie handböcker, däribland: Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Telia Centrex Mobil Telia

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för MD110 och MX-ONE Telephony System Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110

DT292. Användarhandbok. Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Trådlös telefon för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119

Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 Manual: Work Anyware Portal Ver 081119 1 (8) Work Anyware Portal DGC Service Desk Telefon: 08-506 502 80 Öppettider: Vardagar 07.00 19.00 Felanmälan: Dygnet runt E-post: drift@dgc.se Inloggning i webbportalen

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer