Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

2 First

3 Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka dig för. Dra nytta av alla fördelar med den nya ergonomiskt utformade telefonen och kommunicera på ett kraftfullare sätt. Lyfta luren. Linjeknapp. Lägga på luren. Speciell knapp på sifferknappsatsen. abc Sifferknappsats. Del av teckenfönstret. Anger att funktionen måste programmeras. Vid behov, kontakta en installatör. Inställning lägre. Inställning högre. Högtalare, handsfree. Fast knapp. MENY-knapp. Knapp för att lyssna på meddelanden. Förflytta navigationsknappen uppåt nedåt. Om du vill gå upp en nivå (kort tryckning) gå tillbaka till presentationssidan (lång tryckning) ; används när du under pågående samtal vill visa de olika sidorna, gå tillbaka till teckenfönstren för telefoni. Dessa symboler kan fyllas ut med små ikoner text.

4 How

5 Innehållsförteckning Toc Lär känna din telefon s. 1. Ringa s Upprätta ett samtal s.7 1. Ta emot ett samtal s.7 1. Ringa i handsfree-läget s Slå på högtalaren under pågående samtal (med avlyft lur) s.7 1. Ringa med hjälp av namnval (företagets kortnummerlista) s.8 1. Ringa med hjälp av din kortnummerlista s Filtrera samtal till röstbrevlådan s Återuppringning s Begär återuppringning till en upptagen anknytning s Ta emot ett internt samtal på intercom s Sända siffror som tonkod s Förhindra att den du talar med hör dig (sekretess) s.9. Under pågående samtal s.10.1 Ringa upp en andra part under pågående samtal s.10. Ta emot ett andra samtal under pågående samtal s.10. Gå från en part till en annan (pendling) s.10.4 Transportera ett samtal s.10. Tala samtidigt med interna och/ externa parter (-partskonferens) s.11. Väntkoppla din part s.11.7 Parkera en extern part s.11.8 Bryta in som tredje part i ett internt samtal s.1.9 Spara ett nummer s.1.10 Ställa in ljudnivån s.1. Företagsandan s.1.1 Ta emot ringsignal vid övervakade uppringningar s.1. Besvara nattanrop s.1. Filtrering chef/sekreterare s.1.4 Plocka upp samtal s.1. Svara tillfälligt istället för telefonisten s.14. Svarsgrupp s.14.7 Ringa upp en intern part på dennes personsökare (pipsignal) s.14.8 Besvara pipsignal på din personsökare s.14.9 Ringa upp en part i dennes högtalare s Sända ett textmeddelande till en intern part s.1.11 Sända en kopia av ett röstmeddelande s.1.1 Sända ett röstmeddelande till en mottagare / en anropslista s.1.1 Sända ut ett meddelande i högtalarna inom en svarsgrupp s.1 4. Behåll kontakten s Val av samtal som ska styras om s Medflytta dina samtal till en annan anknytning (omedelbar omstyrning) s Styra om dina samtal till din röstbrevlåda s När du kommer tillbaka, konsultera din röstbrevlåda s Aktivera/avaktivera den personliga assistenten s Den personliga assistenten: du nås med ett enda nummer s Styra om samtal till din personsökare s Låta samtalen följa med från en annan anknytning s Utföra en selektiv omstyrning s Styra om samtalen från din svarsgrupp s Annullera alla omstyrningar s Styra om inkommande samtal då du har ett pågående samtal (omstyrning vid upptaget) s Inte bli störd s Lämna ett frånvaromeddelande till interna uppringare s Läsa textmeddelanden som lämnats under din frånvaro s Meddelandeavisering s.1. Kontrollera dina kostnader s..1 Debitera kostnaden för dina samtal direkt på kundkonton s.. Ta reda på kostnaden för ett externt samtal som upprättats för en intern användare från din anknytning s.. Din apparat anpassar sig efter dina behov s..1 Initiera din röstbrevlåda s.. Personanpassa din röstbrevlådas välkomstmeddelande s.. Ändra din personliga kod s..4 Ställa in ringsignalen s.. Ställ in kontrasten för teckenfönstret s.4. Välja språk s.4.7 Ringa med hjälp av din kortnummerlista s.4.8 Programmera knappar med direktnummer s..9 Programmera en mötespåminnelse s..10 Ta reda på ditt anknytningsnummer s..11 Sända bakgrundsmusik i din högtalare s..1 Låsa/låsa upp telefonen s..1 Aktivera/avaktivera läget "använd hörlurar" s. Garanti och klausuler s.7

6 Lär känna din telefon Navigering Telephone Telefonlur Alfanumerisk knappsats Vem? Lås Anpassningar Uppåt/nedåt-navigeringsknapp: används för att förflytta sig på presentationssidan, i menyerna i ett textområde när du skriver in tecken. På presentationssidan visas: information om telefonfunktionernas status (telefonen låst, vidarekoppling ), datum och klockslag, funktioner som kan programmeras ställas in på telefonen. Tillgängliga funktioner (telefonen i vänteläge): Tillgängliga funktioner under pågående samtal: Vem? Ta reda på ditt anknytningsnummer, Vänta Väntkoppla din part, SSNr-lista Ring upp ett av de tio senast slagna numren, Tonkod Sända siffror som tonkod, Lås Låsa/låsa upp telefonen, Tillsparnr Spara numret som snabbval, Påminnelse Programmera en mötespåminnelse, Ring e. namn Ringa upp en andra samtalspart efter namn. Oms Omstyrning av dina samtal. (direkt omstyrning, omstyrning till röstbrevlåda, omstyrning till upptagetton), Anpassningar Ställa in telefonen (assistent, visning, ringsignal, röstbrevlåda osv.)?, Ring e. namn Ringa med hjälp av namnval.. Det finns andra tillgängliga funktioner beroende på inställningarna i systemet. Knappen : används för att bekräfta de olika val och alternativ som föreslås när du programmerar gör inställningar för telefonen. Ljudknappar Funktionsknappar Knapp för att lägga på luren: för att avsluta ett samtal. Knappen Handsfree/Högtalare: för att ringa svara utan att lyfta av luren (Alcatel 4018). Lyser med fast sken i lägena för handsfree och hörlurar (kort tryckning). Blinkar i läget för högtalare (lång tryckning). Knappen Intercom/Sekretess Under pågående samtal: tryck på knappen om du vill att din samtalspartner inte ska höra dig längre. Anknytning i viloläge: tryck på knappen om du vill svara automatiskt på ett samtal utan att lyfta luren. För att höja sänka volymen för högtalaren, telefonluren ringsignalen Knappen Meddelanden om du vill komma åt de olika meddelandetjänsterna: om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- textmeddelande. Knappen Återuppringning: om du vill ringa upp det senast slagna numret (kort tryckning) ring upp ett av de tio senast slagna numren (lång tryckning). Knappen Tillbaka/utgång: om du vill gå upp en nivå (kort tryckning) gå tillbaka till presentationssidan (lång tryckning). Med den här knappen kan du också radera ett tecken som du har matat in. Funktionsknappar och programmerbara knappar Knappen Information: trycker du på om du vill ha information om förprogrammerade knappar om du vill programmera ställa in telefonen. Kortnummerknapp: trycker du på om du vill ringa med hjälp av en snabbvalsknapp (kort tryckning) ett namn (lång tryckning två tryckningar). Förprogrammerade och programmerbara knappar Lysdioden är tänd när funktionen som är knuten till knappen är aktiverad. Följande knappar finns: två linjeknappar, en knapp för direkt vidarekoppling och annullering av vidarekoppling, en knapp för konferenssamtal, en knapp för vidarekoppling, en programmerbar knapp för direktuppringning.

7 1 Ringa Other 1.1 Upprätta ett samtal 1. Ringa i handsfree-läget (Endast Alcatel 4018) Anknytning i viloläge: slå numret direkt lyfta luren partens nr handsfree (Endast Alcatel 4018) partens nr (kort tryckning) du är i handsfree-läge konver Under pågående samtal: programmerad linjeknapp konver Om du vill ringa utanför företaget slår du noll innan partens nummer 0 är standardkoden för att komma ut på det publika telefonnätet. (kort tryckning) Under samtalets gång kan du lyfta luren utan att avbryta samtalet. För att nå telefonist, slå '9' (som standard). 1.4 Slå på högtalaren under pågående samtal (med avlyft lur) - Högtalare 1. Ta emot ett samtal konver Knappen Högtalare blinkar aktivera högtalaren (lång tryckning) lyfta luren handsfree (Endast Alcatel 4018) tryck på den linjeknapp som lampan lyser för Knappen släcks ställ in ljudvolymen (7 nivåer) avaktivera högtalaren (lång tryckning) Om du gör en kort tryckning på knappen Högtalare kan du övergå till handsfree-läget (tänd lampa med fast sken). 7

8 1 Ringa 1. Ringa med hjälp av namnval (företagets kortnummerlista) Vid inkommande samtal: ringer du hör personen lämna sitt meddelande uppringarens namn nr. lång tryckning två begynnelsebok stäverna i partens namn välj namn i listan som visas tryckningar Du skriver in namnet på den du vill ringa till i kompletteringsläge. I det läget behöver du bara trycka en gång på respektive knapp för varje bokstav i namnet. för att besvara samtalet för att avbryta enbart avlyssningen 1. Ringa med hjälp av din kortnummerlista 1.8 Återuppringning Ringa upp senast slaget nummer (SSNr): (kort tryckning) tryck på den programmerade knappen (0 till 9) 1.7 Filtrera samtal till röstbrevlådan (Endast Alcatel 4018) Med denna tjänst kan du filtrera samtal som kommer till din röstbrevlåda. När personen lämnar sitt meddelande kan du besvara samtalet. Aktivera filtreringen: välj den person som du vill ringa till ring upp knappen Återuppring ning (kort tryckning) Ring upp ett av de tio senast slagna numren: återuppringning av det senast slagna numret SSNr-lista programmerad knapp 'filtrera till röstbrevlåda' skriv in din personliga kod samma knapp för att avbryta avlyssningen och avaktivera filtreringen knappen Återuppring ning (lång tryckning) välj nummer bland de tio senast slagna numren ring upp 8

9 1 Ringa 1.9 Begär återuppringning till en upptagen anknytning 1.1 Förhindra att den du talar med hör dig (sekretess) Du hör motparten men denne hör inte dig: samtalsparten är upptagen Ring upp konver Knappen tänds 1.10 Ta emot ett internt samtal på intercom (Endast Alcatel 4018) avaktivera mikrofonen Du kan svara utan att lyfta luren. När en intern part ringer, hörs ringsignalen på din anknytning och samtalet kopplas upp direkt i handsfree-läge. Teckenfönstret visar då uppringarens identitet. För att aktivera - Anknytning i viloläge: återta samtalet Knappen släcks motsvarande lysdiod tänds När din motpart lägger på förblir intercom-funktionen aktiverad. För att avaktivera - Anknytning i viloläge: Motsvarande lampa släcks 1.11 Sända siffror som tonkod Under pågående samtal behöver du ibland sända siffror som tonkod, tex i samband med en röstserver, automatisk växel fjärrkonsulterad telefonsvarare. konver Tonkod för att aktivera Funktionen annulleras automatiskt när kommunikationen upphör. 9

10 Under pågående samtal Other Besvara visat samtal:.1 Ringa upp en andra part under pågående samtal den första parten väntkopplas automatiskt konver den första parten väntkopplas automatiskt linjeknapp vars ikon blinkar den andra ring åter upp det partens nr senast slagna numret. (kort tryckning) Andra sätt att ringa upp en andra samtalspart Växla till den första samtalsparten och avsluta det pågående samtalet konver Ring upp ett av de tio senast slagna numren (lång tryckning). Ringa via dina personliga snabbval (PersSnabbval) (lång tryckning två tryckningar på snabbvalsknappen) knapp som är knuten till ikonen 'väntande samtal' Ring e. namn Ringa med hjälp av namnval. Programmerad linjeknapp.. Gå från en part till en annan (pendling) För att annullera det andra samtalet och återta det första: Under pågående samtal, ett annat samtal är väntkopplat. För att återta det: konver den första parten väntkopplas automatiskt linjeknapp med blinkande lysdiod lysdioden blinkar Vid felaktig manöver, lägg på: Din apparat ringer och du kommer tillbaka till den första parten..4 Transportera ett samtal Du vill transportera din samtalspartner till en annan anknytning:. Ta emot ett andra samtal under pågående samtal konver den första parten väntkopplas automatiskt En andra part försöker nå dig: nummer till den andra anknytningen konver ringer partens namn nummer visas i tre sekunder lysdioden blinkar 10

11 Under pågående samtal Om transportens mottagare svarar:. Väntkoppla din part knappen som programmerats för vidarekoppling Du kan också transportera ditt samtal omedelbart utan att invänta partens svar via en av två ovanstående möjligheter. Exklusiv väntkoppling: Du talar med en part. Du vill väntkoppla och återta denna part senare på samma anknytning. konver Vänta din part väntkopplas Transport mellan två externa parter är normalt inte tillåtet (beroende på systemets programmering). Återta en väntkopplad part:. Tala samtidigt med interna och/ externa parter (-partskonferens) konver Under pågående samtal med en part, ett annat samtal är väntkopplat: konver programmerad knapp för 'Trepartskonferens' Avbryt konferenssamtalet och fortsätt att tala med den andra samtalsparten (den första parten väntkopplas automatiskt): linjeknapp med blinkande lysdiod.7 Parkera en extern part Du kan parkera en extern part för återta honom/henne från en annan anknytning: konver Park.samtal programmerad knapp för 'Trepartskonferens' lägga på luren för samtliga parter För att återta den parkerade parten: Plocka Åtpark.samt nr till parkeringens ursprungsanknytning Om du vid konferensens slut önskar lämna dina båda parter i gemensam förbindelse: Om det parkerade samtalet inte återtas inom en viss tid (1min 0s som standard), kopplas det till telefonist. avbryta konferensen knappen som programmerats för vidarekoppling 11

12 Under pågående samtal * Skriv in namnet på parten:.8 Bryta in som tredje part i ett internt samtal Ange text: knapparna på det numeriska tangentbordet har bokstäver som visas genom upprepade tryckningar. Partens anknytning är upptagen. Om anknytningen inte är skyddad, kan du om du är auktoriserad att göra det, bryta in i det pågående samtalet: Placera markören i inmatningsfältet. Radera senast slaget tecken. programmerad knapp 'Inbrytning' Skydda sig mot inbrytning: # Ange en siffra (knapparna 0 till 9)..10 Ställa in ljudnivån programmerad knapp 'kommunikationsskydd' skriv in numret Om du vill ställa in ljudnivån för högtalaren luren under pågående samtal: Skyddet försvinner när du lägger på. konver ställa in ljudnivån.9 Spara ett nummer Om du vill spara numret på en snabbvalsknapp under pågående samtal: konver Tillsparnr välj den knapp som du vill programmera (0 till 9) nummerpresentation skriv in namnet på parten* bekräfta bekräfta 1

13 Företagsandan Other.1 Ta emot ringsignal vid övervakade uppringningar.4 Plocka upp samtal För att höra piptoner som motsvarar samtal avsedda för en annan anknytning: Du hör att det ringer på en anknytning i en annan kontorslokal där ingen kan svara. Om du är auktoriserad, kan du besvara samtalet från din anknytning. Om anknytningen som ringer tillhör samma svarsgrupp som du: programmerad knapp Ringsignal vid övervakad uppringning samma knapp för att annullera programmerad knapp 'avlyssning av gruppsamtal'. Besvara nattanrop Om anknytningen inte tillhör samma svarsgrupp som du: Vid frånvaro av telefonist, styrs externa anrop som är avsedda för honom/henne till nattklockan. För att svara: Plocka PlkAnk konver Plocka Nattklocka nr. till den ringande anknytningen. Filtrering chef/sekreterare Systemets programmering medger att man bildar chef/sekreterare -grupper så att uppringningar avsedda för chefen dirigeras till en flera sekreterare. Från chefens sekreterarens anknytning: programmerad knapp 'samtalsavlyssning' nr. till den ringande anknytningen Genom att programmera systemet kan vissa anknytningar skyddas mot inbrytning. dina samtal filtreras av utvald person (sekreterare,...) programmerad knapp Filtrering samma knapp för att annullera Filtreringen indikeras på teckenfönstret och av ikonen som är knuten till den programmerade knappen filtrering. 1

14 Företagsandan. Svara tillfälligt istället för telefonisten.7 Ringa upp en intern part på dennes personsökare (pipsignal) Vid varje inkommande samtal som är avsett för växeln, ringer din anknytning och du kan ta emot samtalet: Ingen svarar på den uppringda anknytningen och du vet att den person du söker har en personsökare: din anknytning ringer samtidigt som det ringer vid växeln ledig programmerad knapp Hjälptelefonist Vid varje uppringning av växeln: vid uppringning av växeln ringer det på din anknytning samma knapp för att annullera parten svarar inte programmerad knapp 'personsökning' teckenfönstret anger att sökning pågår programmerad knapp Hjälp-telefonist Den uppringda parten kan svara från vilken anknytning som helst inom företaget.. Svarsgrupp Ringa svarsgrupp: Vissa anknytningar kan ingå i en svarsgrupp, dessa kan nås genom att slå svarsgruppens nummer..8 Besvara pipsignal på din personsökare Du kan besvara pipsignalen från vilken anknytning som helst inom företaget. din personsökare ringer gruppnummer som ska ringas upp Gå tillfälligt ur din svarsgrupp:/gå in i svarsgrupp: programmerad knapp 'svara på personsökning' nr till din svarsgrupp.9 Ringa upp en part i dennes högtalare programmerad knapp 'gå ut ur grupp' nr till din svarsgrupp Den person du försöker ringa internt svarar inte. Om du är auktoriserad att göra det, kan du 'fjärrlyfta luren' på dennes apparat: ledig TvingatSvar Tillhörandet till en svarsgrupp påverkar inte hanteringen av direkta uppringningar. Du kan alltid nå en viss anknytning i gruppen genom att slå dess eget nummer. parten svarar inte 14 du är kopplad till den andra personens högtalare (om denne har en apparat med handsfree-funktion)

15 .10 Sända ett textmeddelande till en intern part Förinställt meddelande: Sändtext mottagarens anknytnings nummer Företagsandan Följande 7 meddelanden finns: 1 RING MIG 1 MÖTE: xx xx xx (*) RING MIG I MORGON 1 MÖTE: xx xx xx KL: xx:xx (*) RING MIG KL: xx : xx (*) 17 TILLFÄLLIGT UTE 4 RING TELEFON: xx xx xx (*) 18 GÅTT FÖR DAGEN KONTAKTA TELEFONIST 19 ÅTER KL: xx : xx (*) RING SEKRETERAREN 0 ÅTER: xx xx xx KL: xx : xx (*) 7 JAG RINGER ÅTER KL: xx:xx (*) 1 SEMESTER, ÅTER: xx xx xx (*) 8 ANVÄND PERSONSÖKNING EXTERNT MÖTE 9 FAX FINNS ATT HÄMTA EXTERNT MÖTE, ÅTER: xx xx xx (*) 10 POST FINNS ATT HÄMTA 4 FINNS I RUM: xxxx (*) 11 VAR VÄNLIG AVSLUTA OMSTYRNINGEN MÖTE - STÖR EJ 1 BESÖK VÄNTAR LUNCH 1 KONTAKTA RECEPTIONEN 7 SJUK 14 MÖTE KL: xx: xx (*) (*) Meddelanden som ska kompletteras via siffertangenterna välj meddelandet som ska skickas Gåtillmedd ange numret på meddelandet som du vill skicka (01-7) bekräfta ditt val.11 Sända en kopia av ett röstmeddelande Röst visning av antalet nya och gamla meddelanden och/ Språk personlig kod ändra meddelandets språk Personligt meddelande: Skapa sända meddelande Läsmedd. Sändkopia val av meddelandet att kopiera via upprepade tryckningar * Tillfälligt skapa ett personligt meddelande : tillfälligt skapa ett personligt meddelande* sända meddelande # och/ Inspelning Ange text: knapparna på det numeriska tangentbordet har bokstäver som visas genom upprepade tryckningar. mottagarens anknytnings nummer sända meddelande spela in en kommentar* Placera markören i inmatningsfältet. och/ Läggtill Sändkopia Radera senast slaget tecken. lägga till en mottagare sända meddelande # Ange en siffra (knapparna 0 till 9). 1

16 Företagsandan *För att spela in en kommentar: Inspelning Inspelning starta inspelningen av meddelandet pågående inspelning Stopp Lyssna inspelningens slut lyssna på meddelandet igen Inspelning # Lyssna spela in meddelandet igen bekräfta inspelningens slut lyssna på meddelandet en gång till.1 Sända ut ett meddelande i högtalarna inom en svarsgrupp Inspelning Detta meddelande som inte kräver något svar sänds ut i högtalarna på anknytningarna i din högtalaranropsgrupp: spela in en kommentar igen sända meddelande tala, du har 0 sekunder på dig.1 Sända ett röstmeddelande till en mottagare / en anropslista nr till högtalaranrops -gruppen Röst Sänd Meddelandet hörs endast på anknytningar som är lediga och försedda med högtalare. personlig kod och/ Läggtill mottagarens anknytnings nummer andra mottagare om nödvändigt Inspelning Inspelning starta inspelning av meddelandet pågående inspelning 1

17 4 Behåll kontakten Other 4.1 Val av samtal som ska styras om 4. Styra om dina samtal till din röstbrevlåda När en omstyrning aktiveras, har du möjlighet att välja den typ av samtal du önskar styra om: externa, interna, alla... Oms Ext/Int välj funktionen 'Omstyrning' om samtalstypen inte stämmer välj samtalstyp, Ext/Int Oms alla samtal typ av omstyrt samtal visas Oms Medflyttn»RB välj funktionen 'Omstyrning' 4.4 När du kommer tillbaka, konsultera din röstbrevlåda Lysdioden på din anknytning indikerar närvaron av meddelanden. omstyrningens antagande visas Oms Oms den nya typen av omstyrt samtal visas Röst personlig kod visning av antalet nya och gamla meddelanden interna externa samtal bekräfta 4. Medflytta dina samtal till en annan anknytning (omedelbar omstyrning) Detta kan vara numret hem, till en mobiltelefon, röstbrevlåda intern anknytning (telefonist, etc.). Läsmedd. välj valfritt meddelande visning av uppringarens namn, datum, klockslag och meddelandets turordning Oms Direkt Spela Radera välj funktionen 'Omstyrning' mottagarens anknytnings nummer lyssna på meddelandet radera meddelandet välj ett valfritt nummer omstyrningens antagande visas Ring Sändkopia ringa upp meddelandets avsändare sänd en kopia av ett meddelande Du kan fortsätta att ringa dina samtal. Endast mottagaranknytningen kan nå dig. 17

18 4 Behåll kontakten 4. Aktivera/avaktivera den personliga assistenten 4.7 Styra om samtal till din personsökare På så sätt kan personer som söker dig nå dig när du förflyttar dig inom företaget: Anpassningar Assistent Visning av den personliga assistentens tillstånd Oms Psök PÅ/AV På Av välj funktionen 'Omstyrning' omstyrningens antagande visas 4. Den personliga assistenten: du nås med ett enda nummer programmerad knapp 'omstyrning till personsökning' Anpassningar Assistent Meny 4.8 Låta samtalen följa med från en annan anknytning välj typ av omstyrning Du vill styra om dina samtal dit du befinner dig: Du ska aktivera funktionen från den anknytning som ska bli mottagare för omstyrningen. Interntnr och/ Externanr och/ Mobilnr Oms Följmig skriv in en kollegas sekreterarens nr. annat nr. skriv in ett externt nummer skriv in numret till din mobil DECT-apparat välj funktionen 'Omstyrning' nr till din anknytning och/ Telefonist omstyrningens antagande visas aktivera / avaktivera transporten till växeln programmerad knapp 'samtalsuppföljning' nr till din anknytning 18

19 4 Behåll kontakten 4.9 Utföra en selektiv omstyrning 4.1 Styra om inkommande samtal då du har ett pågående samtal (omstyrning vid upptaget) Du kan styra om dina samtal selektivt beroende på uppringarens identitet: På så sätt kan dina samtalsparter nå en annan anknytning när du redan är upptagen. omstyrningens antagande visas Oms Upptaget programmerad knapp 'selektiv omstyrning' välj funktionen 'Omstyrning' omstyrningens mottagarnummer 4.10 Styra om samtalen från din svarsgrupp godkännandet av omstyrningen visas Du kan styra om alla samtal riktade till din svarsgrupp till en intern mottagare: omstyrningens antagande visas 4.1 Inte bli störd programmerad knapp 'omstyrning av samtal från samtalsgruppen' nr till mottagaren för omstyrningen Du kan tillfälligt göra din anknytning otillgänglig för alla samtal. Oms Störej omstyrningens antagande visas 4.11 Annullera alla omstyrningar välj funktionen 'Omstyrning' Meddelandet 'Stör ej' visas på telefonen hos de samtalsparter som försöker nå dig. Oms Avbestomst. tryck på knappen för direkt vidarekoppling välj funktionen 'Omstyrning' 19

20 4 Behåll kontakten * Tillfälligt skapa ett personligt meddelande: 4.14 Lämna ett frånvaromeddelande till interna uppringare Du kan i din apparat lämna ett meddelande som kommer att sändas till teckenfönstret på den apparat som ringer upp dig. Ange text: knapparna på det numeriska tangentbordet har bokstäver som visas genom upprepade tryckningar. Placera markören i inmatningsfältet. Oms Text välj funktionen 'Omstyrning' Förinställt meddelande: # Radera senast slaget tecken. Ange en siffra (knapparna 0 till 9). välj meddelandet som ska skickas Gåtillmedd och/ Språk Personligt meddelande: ändra meddelandets språk sända meddelande ange numret på meddelandet som du vill skicka (01-7) bekräfta ditt val Följande 7 meddelanden finns: 1 RING MIG 1 MÖTE: xx xx xx (*) RING MIG I MORGON 1 MÖTE: xx xx xx KL: xx:xx (*) RING MIG KL: xx : xx (*) 17 TILLFÄLLIGT UTE 4 RING TELEFON: xx xx xx (*) 18 GÅTT FÖR DAGEN KONTAKTA TELEFONIST 19 ÅTER KL: xx : xx (*) RING SEKRETERAREN 0 ÅTER: xx xx xx KL: xx : xx (*) 7 JAG RINGER ÅTER KL: xx:xx (*) 1 SEMESTER, ÅTER: xx xx xx (*) 8 ANVÄND PERSONSÖKNING EXTERNT MÖTE 9 FAX FINNS ATT HÄMTA EXTERNT MÖTE, ÅTER: xx xx xx (*) 10 POST FINNS ATT HÄMTA 4 FINNS I RUM: xxxx (*) 11 VAR VÄNLIG AVSLUTA OMSTYRNINGEN MÖTE - STÖR EJ 1 BESÖK VÄNTAR LUNCH 1 KONTAKTA RECEPTIONEN 7 SJUK 14 MÖTE KL: xx: xx (*) (*) Meddelanden som ska kompletteras via siffertangenterna Gåtillmedd 4.1 Läsa textmeddelanden som lämnats under din frånvaro tillfälligt skapa ett personligt meddelande* sända meddelande Lysdioden på din anknytning indikerar närvaron av meddelanden. antal inkomna meddelanden Text visning av uppringarens namn, datum, klockslag och meddelandets turordning 0

21 4 Behåll kontakten Medan informationen visas: Ange numret till den telefon som du vill ta emot aviseringen på Ringa upp meddelandets avsändare (meddelandet försvinner automatiskt när samtalet har avslutats). Nummer Gå till nästa meddelande. Föregående meddelande. skriv in numret Ändra tidsintervallet: Du kan ändra tidsintervallet för hur länge aviseringen ska vara aktiverad. bekräfta Om du trycker på knappen 'i' när du lyssnar på ett meddelande kan du få följande information ( ): Schema Radera Radera meddelandet ändra tiden bekräfta Ring Ringa upp meddelandets avsändare Sänd Sända ett textmeddelande till en intern part Tillsparnr Spara avsändarens nummer bland dina snabbval Lämna konsultationen 4.1 Meddelandeavisering Någon lämnar ett meddelande i din röstbrevlåda när du inte är på ditt kontor. Du kan då ställa in telefonen så att du får en meddelandeavisering på en annan telefon. Anpassningar Indikering Aktivera/avaktivera meddelandeaviseringen: PÅ/AV På Av 1

22 Kontrollera dina kostnader Other När samtalet avslutats blir du återuppringd och du kan:.1 Debitera kostnaden för dina samtal direkt på kundkonton 1. Läsa uppgifter om samtalet (kostnad, varaktighet, antal markeringar...). Du kan debitera kostnaden för dina externa samtal på kundkopplade konton. Intern användares namn och kostnad för samtalet. Gör utskrift av kostnaden.. Avsluta konsultation. programmerad mata in lösenord för den skriv in partens knapp mottagarens interna anknytningen nummer Kontokod nummer För att lägga till ändra en kontokod under pågående samtal: Skrivut Programmerad knapp Ändra kontokod. Ta reda på kostnaden för ett externt samtal som upprättats för en intern användare från din anknytning konver samtalsparten ställs i kö programmerad knapp för 'Kvittens' Transport sökt externt nr samtalet transporteras till den väntkopplade parten

23 Din apparat anpassar sig efter dina behov Other. Ändra din personliga kod.1 Initiera din röstbrevlåda Den personliga koden används för att få tillgång till din röstbrevlåda och låsa din telefon. Anpassningar Mina alternativ Lösenord lysdioden blinkar skriv in ditt lösenord enligt instruktionerna som ges av röstguiden Den personliga koden används för att få tillgång till din röstbrevlåda och låsa din telefon. tidigare kod (4 siffrig) ny kod (4 siffrig) teckenfönstret ber dig bekräfta den nya koden. Personanpassa din röstbrevlådas välkomstmeddelande Du kan ersätta det standardinspelade välkomstmeddelandet med ett personligt meddelande Så länge din röstbrevlåda inte har initierats är din personliga kod 11. Anpassningar Brevlåda Pers.medd..4 Ställa in ringsignalen Inspelning Anpassningar Min telefon Ringer pågående inspelning Om du trycker på knappen 'i' när du lyssnar på ett meddelande kan du få följande information ( ): Välj ringsignal: Stopp För att avsluta inspelningen Melo+ Paus Tillfälligt avbryta inspelningen välj önskad melodi (1 melodier) bekräfta ditt val Inspelning För att spela in meddelandet på nytt Ställa in ringsignalens ljudnivå: Nivå+ välj önskad volym (1 nivåer) bekräfta ditt val

24 Din apparat anpassar sig efter dina behov Aktivera / avaktivera mötesläget (progressiv ringsignal):. Välja språk Progressiv På Av Aktivera/avaktivera läget för diskret ringsignal: för att avaktivera för att aktivera bekräfta ditt val Anpassningar Mina alternativ Pip På Av Språk Ställ in volymen för ringsignalen medan ett samtal presenteras: för att avaktivera för att aktivera bekräfta ditt val välj önskat språk bekräfta ditt val.7 Ringa med hjälp av din kortnummerlista ringer din apparat ringer ställa in ringsignalens ljudnivå. Ställ in kontrasten för teckenfönstret (kort tryckning) * Mata in namnet: mata in namnet* mata in numret Anpassningar Min telefon Kontrast Ange text: knapparna på det numeriska tangentbordet har bokstäver som visas genom upprepade tryckningar. Placera markören i inmatningsfältet. Radera senast slaget tecken. ställ in kontrasten för teckenfönstret # Ange en siffra (knapparna 0 till 9). 4

25 Din apparat anpassar sig efter dina behov Annullera en begäran om tillfällig mötespåminnelse:.8 Programmera knappar med direktnummer Påminnelse en programmerbar knapp för direktuppringning mata in numret placera markören i radera mötestiden slutet av raden Annullera en begäran om permanent mötespåminnelse: Påminnelse.9 Programmera en mötespåminnelse Du kan iniera tiden för en tillfällig mötespåminnelse (en gång inom 4 timmar) en permanent mötespåminnelse (samma tid varje dag). Programmera en tillfällig mötespåminnelse:.10 Ta reda på ditt anknytningsnummer placera markören i slutet av raden radera mötestiden Påminnelse slå in mötestidpunkten Programmera en permanent mötespåminnelse: bekräfta mötestiden två tryckningar Vem? Påminnelse Val.11 Sända bakgrundsmusik i din högtalare Vid den programmerade tidpunkten ringer din apparat: slå in mötestidpunkten bekräfta mötestiden Du kan sända ut bakgrundsmusik i högtalaren i din apparat (beroende på konfiguration): apparat i viloläge, du hör musiken (lång tryckning) Om du har ett pågående telefonsamtal blinkar teckenfönstret och ljudsignal avges. Efter en tredje påminnelse utan svar, annulleras en tillfällig påminnelse, men en permanent påminnelse blir kvar i minnet. Om din anknytning är omstyrd till en annan anknytning, följer inte påminnelsen med i omstyrningen. samma knapp för att annullera (lång tryckning) Vid samtal i telefonen är musiken avstängd. Den börjar om igen så snart du lagt på.

26 Din apparat anpassar sig efter dina behov.1 Låsa/låsa upp telefonen Lås telefonen är låst/ upplåst skriv in din personliga kod.1 Aktivera/avaktivera läget 'använd hörlurar' Du ska aktivera läget använd hörlurar så fort du installerar hörlurar i stället för telefonluren?;. Anpassningar Min telefon Tvingathead På Av aktivera/avaktivera läget 'använd hörlurar'

27 Garanti och klausuler howtoc Alcatel Telecom AB lämnar garanti på sina hårdvaruprodukter mot material- tillverkningsfel under ett år från datum för inköp hos auktoriserat försäljningsställe. Kvitto som anger produktens serienummer och datum för inköp gäller som bevis för inköpsdatum. Följande omfattas ej av garantin: delar av förbrukningskaraktär, fel som beror på normal förslitning, fel som uppstår under användning på annat sätt än som anges i användarmanualen, felfunktion som beror på skada (även oavsiktlig). Garantin gäller för den ursprungliga köparen och kan inte överlåtas. Kostnad för transport, försäkring och emballage bärs av köparen. Obs Telefonen får aldrig komma i kontakt med vatten. Om du behöver rengöra telefonen kan du emtid använda en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel (trikloreten, aceton osv.) eftersom det kan förstöra telefonens plastytor. Använd inte rengöringsprodukter som sprayas på. Telefonluren kan dra till sig metallobjekt som kan skada öronen. Formuleringarna är inte juridiskt bindande och kan komma att ändras En del av telefonens funktioner måste ställas in och kräver en programvarunyckel. Överensstämmelseintyg EC: Alcatel Business Systems försäkrar att produkten Alcatel 4018/4019 förutsätts uppfylla de grundläggande kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999//EC. En kopia av denna konformitetsdeklaration kan fås av installatören. Alcatel Business Systems förbehåller sig rätten att, i kundens intresse, ändra produktens egenskaper utan föregående meddelande. Copyright Alcatel Business Systems. 00. Samtliga rättigheter förbehålles. MU1900CQAA-O400ed

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hur används denna manual? How Du förfogar över en digital apparat Alcatel First Reflexes. Denna apparat som är mycket enkel

Läs mer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Användarhandbok how Du har valt en telefon ur serien Reflexes. Alcatel tackar dig för visat förtroende.

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server First Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Användarhandbok How Du har valt en telefon ur serien Reflexes. Alcatel tackar dig för visat förtroende. Alcatel Advanced

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel Easy REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Teckenfönster

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:...

Namn:... Anknytningsnr.:... Faxnr.:... Mobiltelefonnr.:... E-postadress:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Användarhandbok R100 8AL90894SVAAed02

Läs mer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel Advanced REFLEXES. Med sina stora indikeringsfält,

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 408/409/408 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual Advanced REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten Advanced REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Användarhandbok R100 8AL90896SVAAed02 R100-1416

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Namn:... Ankn.nr.:... Faxnr:... Mobilnr.:... E-postadress:... DECT-nr:...

Namn:... Ankn.nr.:... Faxnr:... Mobilnr.:... E-postadress:... DECT-nr:... Alcatel OmniPCX 4400 Användarmanual Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Med apparaten Easy REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga tjänster

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Uttryck dina önskemål, dina förväntningar, Alcatel 4074 kommer att uppfylla dem.

Uttryck dina önskemål, dina förväntningar, Alcatel 4074 kommer att uppfylla dem. Användarmanual S Du förfogar nu över en trådlös apparat (en bland modellerna 4074 B, 4074 GB, 4074 CC, 4074 GI, 4074 H eller 4074 GH). Denna digitala apparat överensstämmer med DECT-normen och ingår i

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Användarhandbok Du har just valt telefonen Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent

Läs mer

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 Version1, 11-09-23. [Dokumentets innehåll riktar sig till användare av kommunikationsplattformen SolusBC. Snabbguiden avser handhavande av IP Telefoner SNOM 300, 320 & 370.]

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab

Handbok för 2-trådstelefoner. (GDK version X.5) Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # Utgåva 5, februari 2000 Copyright Licencia telecom ab Dokumentinformation Namn: Handbok för 2-trådstelefoner (GDK version X.5) Version:

Läs mer

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker

Ascom Dect. Ring anknytning Ring 12333, säg vem du söker Snabbguide Sabbatsberg Ascom Dect Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett DECTabonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Användarhandbok Inledning Hur används denna

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten Premium REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist

DAV-abonnemang. Internt Ring anknytning Lägg på luren Internt via Automatisk telefonist Snabbguide Bromma DAV-abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för DAV-abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Handhavendeinstruktion

Handhavendeinstruktion Handhavendeinstruktion Samsung systemtelefoner DCS 24B Comfort DCS 12B Business DCS 6B Speaker Systemtelefon DCS 24 B COMFORT Systemtelefon DCS 12B BUSINESS Systemtelefon DCS 6 B STANDARD Extra knapptillsats

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Alcatel 4400. Handbok TELECOM

Alcatel 4400. Handbok TELECOM Alcatel 4400 Handbok TELECOM Nummerplan Observera: Kontakta er systemadministratör för att bekräfta vilka koder som används, eftersom de kan förändras vid installation. Funktion/tjänst Default kod Ändrad

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7004N/D IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214

Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Dialog 4224 Operator/Dialog 3214 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Grafik på framsidan Placera grafiken direkt på sidan, bry dig inte om att få in den i textflödet. Välj Grafik >

Läs mer

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox

Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox Snabbguide till Konstfacks röstbrevlåda-onebox 1 ( 7 ) Spela in personligt hälsningsmeddelande Din brevlåda är automatiskt aktiverad och klar för att ta emot meddelanden. Du bör dock spela in ditt personliga

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Samsung OfficeServ 7000 Handbok

Samsung OfficeServ 7000 Handbok Samsung OfficeServ 7000 Handbok 2014-09-17 1 INTRODUKTION Allmänt Samtalsindikeringar A 1 Högtalartelefon A 2 Volymkontrollen A 3 Systemtoner A 4 EXTERNA SAMTAL Ringa ett externt samtal B 1 Besvara ett.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009

SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 SNABBGUIDE FÖR 2 TRÅDSTELEFON ipecs Phase5 Utgåva 1.1 November 2009 Snabbguide för 2 trådstelefon Denna snabbguide gäller för telefoner ur LIP 8000 serien som är anslutna till systemet ipecs. Vi har här

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430

Trådlösa telefoner DT400 / 410 / 420 / 430 rådlösa telefoner D400 / 410 / 420 / 430 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow.

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 02 Telefonistens telefon Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika externa linjer

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Användarmanual Trio Voice Mail

Användarmanual Trio Voice Mail Användarmanual Trio Voice Mail Trio Enterprise 3.1 Dokumentation: Magnus Eriksson, Lars-Gunnar Fredriksson, bost Ändringsdatum: 2010-11-08 Trio Enterprise AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone:

Läs mer

Användarmanual Uno Fast Snom 300/360

Användarmanual Uno Fast Snom 300/360 Användarmanual Uno Fast Snom 300/360 Innehållförteckning 1. Komma igång 2. Att ringa med din Snom telefon 2.1. Slå ett telefonnummer 2.2. Ringa med snabbval 2.3. Ringa en kontakt i kontaktlistan 2.4. Söka

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner för kommunikationssystemet MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and

Läs mer