ISSP ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1

2 ISSP ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S Göteborg

3 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes används i tillämpliga fall.): Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ISSP ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av Jonas Edlund och Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation). Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett exemplar till primärforskaren. I de fall materialet används i undervisningssyfte vid universitet och högskolor och leder till producerandet av PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället skall en redovisning av kurser, antal användare och antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat läsår. BAKGRUND Denna studie innehåller data från en undersökning om svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och den ingår som en del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning 'National Identity II'. Huvudansvarig forskare för undersökningen var Jonas Edlund och Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå. Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO. Två representativa urval drogs på vardera 1000 personer i åldern år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden januari till mars De två urvalen utsattes för olika fältarbetsmetoder. Urval 1 fick ett introduktionsbrev en vecka före enkäten skickades ut. Tillsammans med enkäten fick personer i urval 1 också en present (en lott). Enkäten följdes

4 upp av fyra påminnelser, de tre första via post, den fjärde per telefon (via post till personer med okänt telefonnummer). Urval 2 fick inget introduktionsbrev eller present. Enkäten följdes upp av tre påminnelser, de två första via post, den tredje per telefon (via post till personer med okänt telefonnummer). Sample 1+2 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress, 85 emigrerat etc) Nettourval Inkomna svar Bortfall vill ej medverka ej kontakt andra icke-svarande 106 Sample 1 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress, 38 emigrerat etc) Nettourval 962 Inkomna svar 674 Bortfall vill ej medverka 62 - ej kontakt andra icke-svarande 41 Sample 2 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress, 47 emigrerat etc) Nettourval 953 Inkomna svar 512 Bortfall vill ej medverka ej kontakt andra icke-svarande 65 PUBLIKATIONER Edlund, J. & Svallfors, S. (2003): ISSP National Identity II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Sociologiska institutionen. KODBOKSINFORMATION

5 Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som följer exemplet. (1) VAR 23 (2)SAMHÖRIGHET SVERIGE 2 (3)LOC 38 WIDTH 1 (4) (5) 2 Hur stor samhörighet känner Du med Sverige (6)... (7) (8) (9) Mycket stor samhörighet Stor samhörighet Liten samhörighet Inte samhörighet alls Vet inte 2 9. Uppgift saknas... (1) Variabelnummer (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av frågeställningen (max. 24 tecken). (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken kolumn den startar och hur många positioner den upptar. (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing data för den aktuella variabeln. (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i frågeformuläret eller liknande. (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar. (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln. (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll. SSD DOKUMENTATION Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System for Interoperable Data Exchange.

6 Variabelförteckning 1 SSD Study NR SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR ID-nummer 5 Sample 6 Kön 7 Ålder 8 H-region 9 A-region 10 Län 11 Viktigt för identitet: Yrke 12 Viktigt för identitet: Etnisk tillhörighet 13 Viktigt för identitet: Kön 14 Viktigt för identitet: Ålder 15 Viktigt för identitet: Religion 16 Viktigt för identitet: Politisk sympati 17 Viktigt för identitet: Nationalitet 18 Viktigt för identitet: Familjeroll 19 Viktigt för identitet: Klasstillhörighet 20 Viktigt för identitet: Landsdel 21 Samhörighet med hemstad 22 Samhörighet med landsdel 23 Samhörighet med Sverige 24 Samhörighet med Europa 25 Viktigt för att vara riktigt svensk: Född i Sverige 26 Viktigt för att vara riktigt svensk: Svensk medborgare 27 Viktigt för att vara riktigt svensk: Bott i Sverige större delen av sitt liv 28 Viktigt för att vara riktigt svensk: Tala svenska 29 Viktigt för att vara riktigt svensk: Vara kristen 30 Viktigt för att vara riktigt svensk: Respektera svenskt statsskick och lagar 31 Viktigt för att vara riktigt svensk: Känna sig svensk 32 Viktigt för att vara riktigt svensk: Svenska förfäder 33 Bor hellre i Sverige än i något annat land 34 Skäms över företeelser i Sverige 35 Bättre om fler människor var mer lika svenskar 36 Sverige ett bättre land än de flesta andra länder 37 Stödja sitt land även om det handlar felaktigt 38 Stolt över goda svenska sportresultat internationellt 39 Ofta mindre stolt över Sverige än vad jag vill vara 40 Stolt över Sverige: Demokratin 41 Stolt över Sverige: Inflytande i världen 42 Stolt över Sverige: Ekonomisk utvecklingsnivå 43 Stolt över Sverige: Sociala välfärdssystem 44 Stolt över Sverige: Vetenskapliga och tekniska framgångar 45 Stolt över Sverige: Idrottsliga framgångar 46 Stolt över Sverige: Konst och litteratur 47 Stolt över Sverige: Militärt försvar 48 Stolt över Sverige: Landets historia 49 Stolt över Sverige: Rättvis och likvärdig behandling 50 Begränsa importen för att skydda den inhemska ekonomin 51 Internationella organ för att lösa speciella problem

7 52 Sverige bör följa sina egna intressen 53 Utlänningar bör inte få köpa mark i Sverige 54 Svensk TV bör i första hand visa svenska program 55 Stora internationella företag skadar lokalt näringsliv 56 Frihandel leder till att bättre produkter blir tillgängliga 57 Sverige bör följa internationella beslut 58 Internationella organisationer fråntar nationen för mycket makt 59 Ökad exponering för utländsk kultur skadar den nationella 60 Internet gör informationen tillgänglig för fler människor 61 Dela svenska seder och bruk för att bli helt svensk 62 Stöd till etniska minoriteter för bevarande av seder och bruk 63 Behålla egna seder och bruk eller anpassa sig 64 Invandrare gör att brottsligheten ökar 65 Invandrare bra för Sveriges ekonomi 66 Invandrare tar jobben från infödda svenskar 67 Invandrare förbättrar samhället genom att tillföra nya ideer och kulturer 68 Myndigheterna använder för mycket pengar på att hjälpa invandrare 69 Antalet invandrare i Sverige 70 Svensk medborgare 71 Föräldrars medborgarskap 72 Etnisk grupp 73 Svenskt medborgarskap för barn födda i Sverige 74 Svenskt medborgarskap för barn med minst en förälder med svenskt medborgarskap 75 Legala invandrare bör ha samma rättigheter som svenska medborgare 76 Starkare åtgärder för att utestänga illegala invandrare 77 Stolt över att vara svensk 78 Sverige bör alltid följa EU-beslut 79 Maktfördelning mellan EU och medlemsstaternas regeringar 80 Inställning till fortsatt EU-medlemskap 81 Arbetsmarknadsgrupp 82 Arbetstid 83 Socio-ekonomisk indelning 84 Yrke, SSYK-kod position 1 85 Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Företagare eller anställd 89 Antal anställda 90 Arbetsledande funktion 91 Offentlig eller privat tjänst 92 Någon gång medlem i facklig organisation 93 Facklig organisation 94 Utbildning 95 Utbildningens längd 96 Månadsinkomst 97 Civilstånd 98 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 99 Partner: Arbetstid 100 Partner: Socio-ekonomisk indelning 101 Partners yrke, SSYK-kod position 1

8 102 Partners yrke, SSYK-kod position Partners yrke, SSYK-kod position Partners yrke, SSYK-kod position Partner: Företagare eller anställd 106 Partner: Antal anställda 107 Partner: Arbetsledande funktion 108 Partner: Offentlig eller privat tjänst 109 Partner: Utbildning 110 Hushållets månadsinkomst 111 Hushållets storlek 112 Antal skolbarn i hushållet 113 Antal förskolebarn i hushållet 114 Partisympati 115 Röstade i senaste riksdagsvalet 116 Subjektiv klasstillhörighet 117 Placering på skala över samhällsgrupper 118 Tillhör kyrka eller religiös församling 119 Kyrka eller församling 120 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten 121 Bostadsort

9 VAR 1 SSD STUDY NR 0805 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0805 VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005 VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP Åsikter om nationell identitet VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer VAR 5 SAMPLE Loc 13 width 1 Sample Sample 1: Standard + introduktionsbrev + gåva (lott) Sample 2: Standard VAR 6 KÖN Loc 14 width 1 Kön Man Kvinna VAR 7 ÅLDER Loc 15 width 2 Ålder år..

10 år Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 8 H-REGION Loc 17 width 1 MD=0 Huvudregion (H-region) Stockholmsregionen: Stockholm med förorter Urban 1: Kommuner med mer än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Urban 2: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Rural 1: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Rural 2: Kommuner med mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Göteborgsregionen: Göteborg med förorter Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter 4 0. Uppgift saknas VAR 9 A-REGION Loc 18 width 2 9 A-region Stockholm/Södertälje Norrtälje Enköping Uppsala Nyköping Katrineholm Eskilstuna Mjölby/Motala Linköping Norrköping Jönköping Tranås Eksjö/Nässjö/Vetlanda Värnamo Ljungby

11 Växjö Västervik Hultsfred/Vimmerby Oskarshamn Kalmar/Nybro Visby Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm Ängelholm Helsingborg/Landskrona Malmö/Lund/Trelleborg Ystad/Simrishamn Eslöv Halmstad Falkenberg/Varberg Göteborg Uddevalla Trollhättan/Vänersborg Borås Lidköping/Skara Falköping Skövde Mariestad Kristinehamn Karlstad Säffle/Åmål Arvika Örebro Karlskoga Lindesberg Västerås Köping Fagersta Sala Borlänge/Falun Avesta/Hedemora Ludvika Mora Gävle/Sandviken Bollnäs/Söderhamn Hudiksvall/Ljusdal Sundsvall Härnösand/Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Östersund Umeå Skellefteå Lycksele Piteå Luleå/Boden Haparanda/Kalix Kiruna/Gällivare Uppgift saknas VAR 10 LÄN Loc 20 width 2

12 Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län VAR 11 IDENTITET YRKE 1 Loc 22 width 1 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast för Dig om Du skulle beskriva vem Du är? Och vad är näst viktigast? Och tredje viktigast? 1a Ditt nuvarande eller tidigare yrke (eller att vara hemmafru/hemmaman) Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Ej nämnt VAR 12 IDENTITET ETNICITET 1 Loc 23 width 1 1b <Viktigast för att beskriva dig själv> Din hudfärg eller etniska tillhörighet <Se F.1 för fullständig frågetext> Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Ej nämnt

13 VAR 13 IDENTITET KÖN 1 Loc 24 width 1 1c <Viktigast för att beskriva dig själv> Ditt kön (det vill säga att vara man/kvinna) <Se F.1 för fullständig frågetext> Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Ej nämnt VAR 14 IDENTITET ÅLDER 1 Loc 25 width 1 1d <Viktigast för att beskriva dig själv> Din åldersgrupp (det vill säga ung, medelålders, gammal) <Se F.1 för fullständig frågetext> Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Ej nämnt VAR 15 IDENTITET RELIGION 1 Loc 26 width 1 1e <Viktigast för att beskriva dig själv> Din religion (eller att vara agnostiker eller ateist) <Se F.1 för fullständig frågetext> Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Ej nämnt VAR 16 IDENTITET POL SYMPATI 1 Loc 27 width 1 1f <Viktigast för att beskriva dig själv> Det politiska parti, den grupp eller rörelse som Du sympatiserar med <Se F.1 för fullständig frågetext> Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Ej nämnt VAR 17 IDENTITET NATIONALITET 1 Loc 28 width 1

14 1g <Viktigast för att beskriva dig själv> Din nationalitet <Se F.1 för fullständig frågetext> Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Ej nämnt VAR 18 IDENTITET FAMILJEROLL 1 Loc 29 width 1 1h <Viktigast för att beskriva dig själv> Din familjeroll eller ditt civilstånd (det vill säga att vara son/dotter, mor/far, morfar/farfar, mormor/farmor, make/maka, änkeman/änka, ogift eller något annat liknande) <Se F.1 för fullständig frågetext> Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Ej nämnt VAR 19 IDENTITET KLASS 1 Loc 30 width 1 1i <Viktigast för att beskriva dig själv> Din klasstillhörighet (det vill säga överklass, medelklass, underklass, arbetarklass eller någon annan liknande kategori) <Se F.1 för fullständig frågetext> Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Ej nämnt VAR 20 IDENTITET LANDSDEL 1 Loc 31 width 1 1j <Viktigast för att beskriva dig själv> Den del av Sverige som Du bor i <Se F.1 för fullständig frågetext> Viktigast Näst viktigast Tredje viktigast Ej nämnt

15 VAR 21 SAMHÖRIGHET HEMSTAD 2 Loc 32 width 1 2a Hur stor samhörighet känner Du med staden Du bor i Mycket stor samhörighet Stor samhörighet Liten samhörighet Ingen samhörighet alls Vet inte Uppgift saknas VAR 22 SAMHÖRIGHET LANDSDEL 2 Loc 33 width 1 2b Hur stor samhörighet känner Du med Din landsdel Mycket stor samhörighet Stor samhörighet Liten samhörighet Ingen samhörighet alls Vet inte Uppgift saknas VAR 23 SAMHÖRIGHET SVERIGE 2 Loc 34 width 1 2c Hur stor samhörighet känner Du med Sverige Mycket stor samhörighet Stor samhörighet Liten samhörighet Ingen samhörighet alls Vet inte Uppgift saknas VAR 24 SAMHÖRIGHET EUROPA 2 Loc 35 width 1 2d Hur stor samhörighet känner Du med Europa Mycket stor samhörighet Stor samhörighet Liten samhörighet Ingen samhörighet alls Vet inte Uppgift saknas VAR 25 SVENSK: FÖDELSELAND 3 Loc 36 width 1

16 3 Vissa människor anser att följande saker är viktiga för att någon ska vara riktigt svensk. Andra anser att de inte alls är viktiga. Hur viktigt tycker Du att vart och ett av följande är för att någon ska vara riktigt svensk? 3a Att vara född i Sverige Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte Uppgift saknas VAR 26 SVENSK: MEDBORGARSKAP 3 Loc 37 width 1 3b <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att vara svensk medborgare <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt 3 8. Vet inte Uppgift saknas VAR 27 SVENSK: BOENDETID 3 Loc 38 width 1 3c <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att ha bott i Sverige större delen av sitt liv <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt 7 8. Vet inte Uppgift saknas VAR 28 SVENSK: TALA SVENSKA 3 Loc 39 width 1 3d <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att kunna tala svenska

17 <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt 3 8. Vet inte Uppgift saknas VAR 29 SVENSK: KRISTEN 3 Loc 40 width 1 3e <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att vara kristen <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte Uppgift saknas VAR 30 SVENSK: RESP LAGAR 3 Loc 41 width 1 3f <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att respektera svenskt statsskick och svenska lagar <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt 7 8. Vet inte 5 9. Uppgift saknas VAR 31 SVENSK: KÄNSLA SVENSK 3 Loc 42 width 1 3g <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att känna sig svensk <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte Uppgift saknas

18 VAR 32 SVENSK: FÖRFÄDER 3 Loc 43 width 1 3h <Viktigt för att vara riktigt svensk> Att ha svenska förfäder <Se F.3 för fullständig frågetext> Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet inte 7 9. Uppgift saknas VAR 33 HELST BO I SVERIGE 4 Loc 44 width 1 4 Instämmer Du i eller tar du avstånd från följande påståenden? 4a Jag skulle hellre bo i Sverige än i något annat land i världen Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 4 9. Uppgift saknas VAR 34 SKÄMS ÖVER SVERIGE 4 Loc 45 width 1 4b Det finns vissa företeelser i dagens Sverige som jag skäms över <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 8 9. Uppgift saknas VAR 35 MER LIKA SVENSKAR 4 Loc 46 width 1

19 4c Världen skulle vara bättre om människor i andra länder var mer lika svenskar <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 5 9. Uppgift saknas VAR 36 SVERIGE BÄTTRE ÄN ANDR 4 Loc 47 width 1 4d På det hela taget är Sverige ett bättre land än de flesta andra länder <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 5 9. Uppgift saknas VAR 37 STÖDJA SITT LAND 4 Loc 48 width 1 4e Människor bör stödja sitt land även om landet handlar felaktigt <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 8 9. Uppgift saknas VAR 38 STOLT BRA SPORTRESULT 4 Loc 49 width 1 4f När Sverige gör bra ifrån sig i internationella sportsammanhang känner jag mig stolt över att vara svensk

20 <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 2 9. Uppgift saknas VAR 39 MINDRE STOLT ÄN ÖNSKAR 4 Loc 50 width 1 4g Jag är ofta mindre stolt över Sverige än jag skulle vilja vara <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 5 9. Uppgift saknas VAR 40 STOLTHET: DEMOKRATIN 5 Loc 51 width 1 5 Hur stolt känner Du Dig över Sverige när det gäller följande? 5a Det sätt på vilket demokratin fungerar Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt Vet inte 3 9. Uppgift saknas VAR 41 STOLTHET: INFLYTANDE 5 Loc 52 width 1 5b <Stolt över Sverige> Landets politiska inflytande i världen <Se F.5 för fullständig frågetext> Mycket stolt Ganska stolt

21 Inte särskilt stolt Inte alls stolt Vet inte 6 9. Uppgift saknas VAR 42 STOLTHET: EKONOMI 5 Loc 53 width 1 5c <Stolt över Sverige> Sveriges ekonomiska utvecklingsnivå <Se F.5 för fullständig frågetext> Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt Vet inte 4 9. Uppgift saknas VAR 43 STOLTHET: SOC VÄLFÄRD 5 Loc 54 width 1 5d <Stolt över Sverige> Landets sociala välfärdssystem <Se F.5 för fullständig frågetext> Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt Vet inte Uppgift saknas VAR 44 STOLTHET: VETENSKAP 5 Loc 55 width 1 5e <Stolt över Sverige> Landets vetenskapliga och tekniska landvinningar <Se F.5 för fullständig frågetext> Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt Vet inte Uppgift saknas VAR 45 STOLTHET: IDROTT 5 Loc 56 width 1

22 5f <Stolt över Sverige> Landets idrottsliga framgångar <Se F.5 för fullständig frågetext> Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt Vet inte 7 9. Uppgift saknas VAR 46 STOLTHET: KONST O LITT 5 Loc 57 width 1 5g <Stolt över Sverige> Landets konst och litteratur <Se F.5 för fullständig frågetext> Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 47 STOLTHET: MIL FÖRSVAR 5 Loc 58 width 1 5h <Stolt över Sverige> Sveriges militära försvar <Se F.5 för fullständig frågetext> Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 48 STOLTHET: HISTORIA 5 Loc 59 width 1 5i <Stolt över Sverige> Landets historia <Se F.5 för fullständig frågetext> Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt

23 Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 49 STOLTHET: RÄTTVISA 5 Loc 60 width 1 5j <Stolt över Sverige> Den rättvisa och likvärdiga behandlingen av alla grupper i samhället <Se F.5 för fullständig frågetext> Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 50 BEGRÄNSA IMPORTEN 6 Loc 61 width 1 Nu skulle vi vilja ställa några frågor om förhållandet mellan Sverige och andra länder. 6 Instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 6a Sverige bör begränsa importen av utländska produkter för att skydda den inhemska ekonomin Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 6 9. Uppgift saknas VAR 51 INT ORG PROBLEMLÖSARE 6 Loc 62 width 1 6b För att kunna lösa speciella problem, som miljöförstöring, bör internationella organ ha rätt att tvinga fram lösningar <Se F.6 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte

24 3 9. Uppgift saknas VAR 52 SVERIGE EGNA INTRESSEN 6 Loc 63 width 1 6c Sverige bör följa sina egna intressen, även om det leder till konflikter med andra länder <Se F.6 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 6 9. Uppgift saknas VAR 53 UTLÄNNING EJ KÖPA MARK 6 Loc 64 width 1 6d Utlänningar bör inte få köpa mark i Sverige <Se F.6 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 2 9. Uppgift saknas VAR 54 TV GYNNA SV PROGRAM 6 Loc 65 width 1 6e Svensk TV bör i första hand visa svenska filmer och program <Se F.6 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 2 9. Uppgift saknas

25 VAR 55 SKADA LOK NÄRINGSLIV 7 Loc 66 width 1 7 Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden? 7a Stora internationella företag tillfogar lokalt näringsliv i Sverige mer och mer skada Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 56 FRIHANDEL BÄTTRE PROD 7 Loc 67 width 1 7b Frihandel leder till att bättre produkter blir tillgängliga i Sverige <Se F.7 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 57 SV FÖLJA INT BESLUT 7 Loc 68 width 1 7c Sverige bör i allmänhet följa de beslut som fattas av internationella organisationer som man är medlem i, även om regering och riksdag inte håller med om dem <Se F.7 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 58 INT ORG FRÅNTAR MAKT 7 Loc 69 width 1

26 7d Internationella organisationer fråntar den svenska regeringen och riksdagen för mycket makt <Se F.7 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 59 SKADA UTLÄNDSK KULTUR 7 Loc 70 width 1 7e Ökad exponering för utländska filmer, musik och böcker skadar vår nationella och lokala kultur <Se F.7 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 60 INTERNET INFO TILLGÅNG 7 Loc 71 width 1 7f En fördel med Internet är att det gör information tillgänglig för fler och fler människor över hela världen <Se F.7 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 61 DELA SVENSKA SEDER 8 Loc 72 width 1 Nu vill jag ställa några frågor om minoriteter i Sverige 8 Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden?

27 8a Det är omöjligt för människor som inte delar svenska seder och bruk att bli helt svenska Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 5 9. Uppgift saknas VAR 62 STÖD TILL ETNISKA MIN 8 Loc 73 width 1 8b Etniska minoriteter bör få offentligt stöd för att bevara sina seder och bruk <Se F.8 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 7 9. Uppgift saknas VAR 63 BEHÅLLA ELLER ANPASSA 9 Loc 74 width 1 9 Vissa anser att det är bättre för ett land om olika etniska grupper behåller sina egna seder och bruk. Andra tycker att det är bättre om dessa grupper anpassar sig och smälter in i det omgivande samhället. Vilken av följande åsikter ligger närmast Din egen? Det är bättre för samhället om olika grupper behåller sina egna seder och bruk Det är bättre om olika grupper anpassar sig och smälter in i det omgivande samhället Vet inte Uppgift saknas VAR 64 INV ÖKAR BROTTSLIGHET 10 Loc 75 width 1 10 Det finns olika uppfattningar om invandrare som bor i Sverige. (Med invandrare menar vi människor som flyttat till Sverige för att leva här). Instämmer du i eller tar du avstånd från följande påståenden?

28 10a Invandrare gör att brottsligheten ökar Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 65 INV BRA FÖR EKONOMIN 10 Loc 76 width 1 10b Invandrare är på det hela taget bra för Sveriges ekonomi <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 66 INV TAR JOBBEN 10 Loc 77 width 1 10c Invandrare tar jobben från infödda svenskar <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 67 INV NYA IDEER, KULTUR 10 Loc 78 width 1 10d Invandrare förbättrar det svenska samhället genom att tillföra nya ideer och kulturer <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd

29 55 5. Tar starkt avstånd Vet inte Uppgift saknas VAR 68 INV FÖR MYCKET HJÄLP 10 Loc 79 width 1 10e Myndigheterna använder för mycket pengar på att hjälpa invandrare <Se F.10 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 69 ANTALET INVANDRARE 11 Loc 80 width 1 11 Anser Du att antalet invandrare som tillåts komma in i Sverige bör...? Ökas mycket Ökas något Behållas som nu Minskas något Minskas mycket Vet inte Uppgift saknas VAR 70 SVENSK MEDBORGARE 12 Loc 81 width 1 12 Är Du svensk medborgare? Ja Nej 8 9. Uppgift saknas VAR 71 FÖRÄLDR SVENSKA MEDB 13 Loc 82 width 1 13 Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? Ja, båda var svenska medborgare

30 9 2. Nej, endast min far var svensk medborgare Nej, endast min mor var svensk medborgare Nej, ingen av mina föräldrar var svenska medborgare 2 9. Uppgift saknas VAR 72 ETNISK GRUPP 14 Loc 83 width Vilken folkgrupp eller etnisk grupp anser Du att Du tillhör? Svensk Finsk Norsk Dansk Skandinav Tysk Serb Jugoslav Bosnier Kroat Slovener Alban Italienare Eritrean Somalier Afrikan Kurd Iranier Irakier Assyrier Kines Arab Europe Estnisk Jordanier Montenegro Fransk Engelsk Spansk Vietnames Indisk Japansk Sydamerika Judisk Holländare Uppgift saknas VAR 73 MEDB BARN FÖDDA I SV 15 Loc 85 width 1 15 Instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 15a Barn födda i Sverige av föräldrar som inte är svenska

31 medborgare bör ha rätt att bli svenska medborgare Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 5 9. Uppgift saknas VAR 74 MEDB BARN SV FÖRÄLDER 15 Loc 86 width 1 15b Barn födda utomlands bör ha rätt att bli svenska medborgare om minst en av deras föräldrar är svensk medborgare <Se F.15 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 4 9. Uppgift saknas VAR 75 LEG INV RÄTTIGHETER 15 Loc 87 width 1 15c Legala invandrare i Sverige som inte är medborgare bör ha samma rättigheter som svenska medborgare <Se F.15 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 5 9. Uppgift saknas VAR 76 ILLEGALA INVANDRARE 15 Loc 88 width 1 15d Sverige bör vidta starkare åtgärder för att utestänga illegala invandrare <Se F.15 för fullständig frågetext> Instämmer starkt

32 Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 8 9. Uppgift saknas VAR 77 STOLT VARA SVENSK 16 Loc 89 width 1 16 Hur stolt är Du över att vara svensk? Mycket stolt Ganska stolt Inte särskilt stolt Inte alls stolt Jag är inte svensk Vet inte 8 9. Uppgift saknas VAR 78 SV FÖLJA EU-BESLUT 17 Loc 90 width 1 17 Sverige bör följa EU-beslut, även om man inte håller med om dem Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet inte 9 9. Uppgift saknas VAR 79 MAKT EU-MEDLEMSSTATER 18 Loc 91 width 1 MD GE 9 18 Tycker Du i allmänhet att EU bör ha mycket mer, mer, lika mycket, mindre, eller mycket mindre makt än medlemsstaternas regeringar? Mycket mer Mer Lika mycket Mindre Mycket mindre Vet inte 5 9. Uppgift saknas

33 VAR 80 SVENSKT EU-MEDLEMSKAP 19 Loc 92 width 1 19 Om det var folkomröstning idag för att besluta om Sverige ska fortsätta vara medlem i EU eller inte, skulle du rösta för eller skulle du rösta emot? Var vänlig kryssa bara i EN ruta! Rösta för att Sverige ska fortsätta vara medlem Rösta emot att Sverige ska fortsätta vara medlem Vet ej 5 9. Uppgift saknas VAR 81 ARBETSMARKNADSGRUPP 20 Loc 93 width 2 9 Så kommer några frågor om vad Du arbetar med 20 Vilken av följande grupper tillhör du? Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) Arbetar deltid timmar per vecka Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka Medhjälpande familjemedlem Arbetslös Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning Studerande Ålderspensionär Hemarbetande Förtidspensionär Gör värnplikten Föräldraledig Uppgift saknas VAR 82 ARBETSTID 21 Loc 95 width 2 MD= 0 or GE Vilken är din normala veckoarbetstid? timmar timmar Frågan ej tillämplig Uppgift saknas Kod: Frek: Kod: Frek: Kod:

34 Frek: Kod: Frek: VAR 83 SEI 22 Loc 97 width Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt Ej facklärda arbetare, varuproducerande Ej facklärda arbetare, tjänsteproducerande Facklärda arbetare, varuproducerande Facklärda arbetare, tjänsteproducerande Lägre tjänstemän Tjänstemän på mellannivå Högre tjänstemän Ledande befattningar Företagare Lantbrukare Uppgift saknas VAR 84 YRKE SSYK POS 1 23 Loc 99 width 2 6 or GE Vad för slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast? 23(1) Yrke, SSYK-kod position 1 Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" Militärt arbete Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper Kontors- och kundservicearbete Service-, omsorgs och försäljningsarbete Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Frågan ej tillämplig Uppgift saknas

35 VAR 85 YRKE SSYK POS Loc 101 width 2 MD= 0 or GE 99 23(2) Yrke, SSYK-kod position 1-2 <Se F.23 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" Militärt arbete Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och datavetenskap m.m Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvård Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning Kontorsarbete m.m Kundservicearbete Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Gruv-, bygg och anläggningsarbete Metallhantverk, reparatörsarbete m.m Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m Annat hantverksarbete Processoperatörsarbete Maskinoperatörs- och monteringsarbete Transport- och maskinförararbete Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning Frågan ej tillämplig Uppgift saknas VAR 86 YRKE SSYK POS Loc 103 width 3 MD= 0 or GE (3) Yrke, SSYK-kod position 1-3 <Se F.23 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996"

36 Militärer Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Chefer för mindre företag och enheter Fysiker, kemister m.fl Matematiker och statistiker Dataspecialister Civilingenjörer, arkitekter m.fl Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m Hälso- och sjukvårdsspecialister Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens Universitets- och högskollärare Gymnasielärare m.fl Grundskollärare Speciallärare Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän Jurister Arkivarier, bibliotekarier m.fl Samhälls- och språkvetare Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl Präster Administratörer i offentlig förvaltning Administratörer i intresseorganisationer Psykologer, socialsekreterare m.fl Ingenjörer och tekniker Datatekniker och dataoperatörer Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl Piloter, fartygsbefäl m.fl Säkerhets- och kvalitetsinspektörer Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl Sjuksköterskor Biomedicinska analytiker Förskollärare och fritidspedagoger Andra lärare och instruktörer Säljare, inköpare, mäklare m.fl Agenter, förmedlare m.fl Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän Poliser Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl Kontorssekreterare och dataregistrerare Bokförings- och redovisningsassistenter Lager- och transportassistenter Biblioteksassistenter m.fl Brevbärare m.fl Övrig kontorspersonal Kassapersonal m.fl Kundinformatörer Resevärdar m.fl Storhushålls- och restaurangpersonal Vård- och omsorgspersonal

37 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster Säkerhetspersonal Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl Växtodlare inom jordbruk och trädgård Djuruppfödare och djurskötare Skogsbrukare Gruv- och bergarbetare, stenhuggare Byggnads- och anläggningsarbetare Byggnadshantverkare Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl Smeder, verktygsmakare m.fl Maskin- och motorreparatörer Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl Finmekaniker m.fl Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl Grafiker m.fl Slaktare, bagare, konditorer m.fl Möbelsnickare, modellsnickare m.fl Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl Processoperatörer vid stål- och metallverk Processoperatörer, trä- och pappersindustri Processoperatörer, kemisk basindustri Driftmaskinister m.fl Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri Maskinoperatörer, trävaruindustri Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri Montörer Övriga maskinoperatörer och montörer Fordonsförare Maskinförare Däckspersonal Städare m.fl Köks- och restaurangbiträden Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl Renhållnings- och återvinningsarbetare Övriga servicearbetare Handpaketerare och andra fabriksarbetare Godshanterare och expressbud Frågan ej tillämplig Uppgift saknas VAR 87 YRKE SSYK POS Loc 106 width 4 MD= 0 or GE (4) Yrke, SSYK-kod position 1-4 <Se F.23 för fullständig frågetext> Källa: SCB; Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges

38 officiella statistik 1998:3 "SSYK 96. Standard för svensk yrkesklassificering 1996" Militärer Fysiker, kemister m.fl Dataspecialister Civilingenjörer, arkitekter m.fl Ingenjörer och tekniker Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl Finmekaniker m.fl Städare m.fl Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning mm Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning mm Verksamhetschefer inom utbildning Verksamhetschefer inom vård och omsorg Övriga drift- och verksamhetschefer Ekonomichefer och administrativa chefer Personalchefer Försäljnings- och marknadschefer Reklam- och PR-chefer Inköps- och distributionschefer Forsknings- och utvecklingschefer Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning mm Chefer för mindre byggföretag Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster mm Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning mm Chefer för mindre enheter inom utbildning Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg Chefer för övriga mindre företag och enheter Fysiker och astronomer Kemister Geologer, geofysiker m.fl Matematiker Statistiker Systemerare och programmerare Arkitekter och stadsplanerare Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Civilingenjörer m.fl., maskin Civilingenjörer m.fl., kemi Övriga civilingenjörer m.fl Biologer Farmakologer m.fl Läkare Tandläkare Akutsköterskor m.fl Distriktssköterskor Andra sjuksköterskor med särskild kompetens Universitets- och högskolelärare Gymnasielärare i allmänna ämnen

39 Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Grundskollärare Speciallärare Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Revisorer m.fl Personaltjänstemän och yrkesvägledare Marknadsanalytiker och marknadsförare Övriga företagsekonomer Advokater och åklagare Domare Övriga jurister Bibliotekarier m.fl Språkvetare, översättare och tolkar Journalister, författare, informatörer m.fl Skulptörer, målare m.fl Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik Koreografer och dansare Formgivare Präster Administratörer i offentlig förvaltning Administratörer i intresseorganisationer Psykologer m.fl Socialsekreterare och kuratorer Laboratorieingenjörer Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Elingenjörer och eltekniker Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Maskiningenjörer och maskintekniker Kemiingenjörer och kemitekniker Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi Kartingenjörer m.fl Övriga ingenjörer och tekniker Datatekniker Fotografer Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker Flygtekniker Säkerhetsinspektörer m.fl Arbetsterapeuter Optiker Tandhygienister Sjukgymnaster m.fl Sjuksköterskor, medicin/kirurgi Operationssjuksköterskor Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Övriga sjuksköterskor Biomedicinska analytiker Förskollärare och fritidspedagoger Andra lärare och instruktörer Värdepappersmäklare Försäkringsrepresentanter Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl Reseproducenter Företagssäljare Inköpare Banktjänstemän och kreditrådgivare

40 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl Speditörer Platsförmedlare och arbetsvägledare Övriga agenter m.fl Administrativa assistenter Boutredare Redovisningsekonomer m.fl Taxeringstjänstemän Socialförsäkringstjänstemän Poliser Behandlingsassistenter m.fl Fritidsledare m.fl Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl Dataregistrerare Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl Bokförings- och redovisningsassistenter Lagerassistenter m.fl Transportassistenter Biblioteksassistenter m.fl Brevbärare m.fl Övrig kontorspersonal Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl Bank- och postkassörer Croupierer m.fl Resebyrå- och turistbyråtjänstemän Receptionister m.fl Telefonister Trafikinformatörer m.fl Tågmästare m.fl Guider och reseledare Storhushållsföreståndare m.fl Kockar och kokerskor Hovmästare, servitörer och bartendrar Barnskötare m.fl Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Skötare och vårdare Tandsköterskor Övrig vård- och omsorgspersonal Frisörer, hudterapeuter m.fl Övrig servicepersonal, personliga tjänster Brandmän Väktare och ordningsvakter Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Kafeföreståndare Kioskföreståndare Bil-, båt- och husvagnsförsäljare Demonstratörer, uthyrare m.fl Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare Trädgårdsodlare Trädgårdsanläggare m.fl Husdjursuppfödare och husdjursskötare Övriga djuruppfödare och djurskötare Skogsbrukare Gruv- och bergarbetare Stenhuggare m.fl.

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och analys... 1 2 Inledning och syfte... 3 3 Inflyttade 2013... 4 3.1 Social bakgrund

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan Rubrik Beviljade arbetstillstånd innevarande år Senast körd 2010-10-01 08.10 Siffrorna omfattar både Migrationsverkets samt Sveriges ambassaders och konsulats beslut Siffrorna omfattar inte idrottsutövare,

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik JULI, 2012 VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Tjänstemän och arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län JOBBPULS 213 Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län Jobbpuls 213 är en uppdatering av rapporten Jobbpuls, som ursprungligen togs fram 211 inom projektet Konkurrenslyftet. Jobbpuls

Läs mer

Sjukskrivning i olika yrken

Sjukskrivning i olika yrken Social Insurance Report Sjukskrivning i olika yrken ersatta från Försäkringskassan per anställd år 2008 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Avdelningen för Analys och prognos

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

ISSP Åsikter om nationell identitet. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen

ISSP Åsikter om nationell identitet. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: Juni 04 2015 Identifikation: SND0976-001 Innehållsförteckning

Läs mer

Beskrivning av sjuktalets utveckling

Beskrivning av sjuktalets utveckling 9,0 - Kraftsamling Sörmland Beskrivning av sjuktalets utveckling Peje Bengtsson, analytiker Försäkringskassan Sid 1 November 2016 Kraftsamling Sörmland Sjukskrivningarna 1970-2015 Sid 2 November 2016 Kraftsamling

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2004 Sveriges Byggindustrier Tjänstemän Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor 2006

Löner för arbetare inom privat sektor 2006 AM 57 SM 0701 Löner för arbetare inom privat sektor 2006 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2006 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2006 års uppgifter avseende timlöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor AM 57 SM 1301 Löner för arbetare inom privat sektor 2012 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2012 I korta drag Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem.

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40r.pdf) Innehåll: * Yrken enligt SSYK 96 inplacerade

Läs mer

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire ISSP 2013 Vad är dina åsikter om det svenska samhället och människor från andra länder? Svenskarnas relationer till människor från andra länder tillhör

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1301 Yrkesstrukturen i Sverige 2011 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 127 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 117 Offentlig sektor Public sector 131 Privat sektor Private sector 142. 116 Tabeller

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 117 Offentlig sektor Public sector 131 Privat sektor Private sector 142. 116 Tabeller Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2000 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2000 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 0701 Yrkesstrukturen i Sverige 2005 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Historiken och nuläge Utvecklingtendenser Ängelholm i Öresundsregionen Några avslutande reflektioner Befolkningsförändringar 2009 Andel personer som är arbetslösa

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0, Landareal: 17 735 kvkm Invånare per kvkm: 0,3 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken?

Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken? REDOVISAR 2003:5 Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken? sjukpenningkostnaderna fördelade efter yrke Sammanfattning Höga sjukpenningkostnader per sjukskrivning beror främst på att den sjukpenninggrundande

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Landareal: 605 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 605 kvkm Invånare per kvkm: 10. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 605 kvkm Invånare per kvkm: 10 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 472 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer