Statistikinfo 2011:13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistikinfo 2011:13"

Transkript

1 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade yrken i Linköping år Inom 19 yrken fanns det minst sysselsatta personer och 136 yrken hade minst 100 sysselsatta personer. I denna rapport redovisas bland annat de 50 mest förekommande yrkena för respektive kön. Vid sidan om det redovisas också åldersfördelning för de mest förekommande yrkena, inkomstnivåer för respektive kön och åldersgrupp, samt en genomgång av vilka yrken som är mest förekommande bland dem som är födda i andra länder än Sverige. Förekomsten och strukturen för de vanligaste yrkena i Linköping jämförs också med läget för dessa yrken i Östergötlands län, samt i några av de övriga kommunerna i länet. I det sammanhanget görs även en jämförelse mellan dem som pendlar inom länet och dem som inte pendlar över kommungräns. antal De tio största yrkesgrupperna 2009 efter ålder 16 år -19 år 20 år -29 år 30 år -39 år 40 år -49 år 50 år -59 år 60 år -64 år 65 år -w Åldersstrukturen varierar väldigt mycket mellan olika yrken. Yrken med mycket ungdomar är exempelvis vårdbiträden, personliga assistenter och försäljare inom fackhandel. Inom det i kommunen mest förekommande yrket undersköterskor, sjukvårdsbiträden är över 700 av de förvärvsarbetande mellan 50 och 59 år och drygt 200 mellan 60 och 64 år. Statistik & Utredningar Ref: Jimmy Lindahl, Besöksadress: Ågatan 40 Postadress: LINKÖPING Webbplats:

2 De 50 vanligaste yrkesgrupperna för kvinnor i Linköping Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Barnskötare m.fl. Övriga sjuksköterskor Försäljare, fackhandel Förskollärare och fritidspedagoger Administrativa assistenter Grundskollärare Övrig kontorspersonal Hotell- och kontorsstädare m.fl. Skötare och vårdare Bokförings- och redovisningsassistenter Försäljare, dagligvaror Universitets- och högskollärare Administratörer i offentlig förvaltning Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. Köks- och restaurangbiträden Biomedicinska analytiker Läkare Företagssäljare Systemerare och programmerare Socialsekreterare och kuratorer Banktjänstemän och kreditrådgivare Gymnasielärare i allmänna ämnen Personaltjänstemän och yrkesvägledare Redovisningsekonomer m.fl. Akutsjuksköterskor m.fl. Receptionister m.fl. Revisorer m.fl. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Kockar och kokerskor Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. Frisörer, hudterapeuter m.fl. Övriga företagsekonomer Verksamhetschefer inom vård och omsorg Behandlingsassistenter m.fl. Tandsköterskor Civilingenjörer m.fl., maskin Journalister, författare, informatörer m.fl. Arbetsterapeuter Övriga servicearbetare Telefonister Lärare i estetiska och praktiska ämnen Fritidsledare m.fl. Laboratorieingenjörer Sjukgymnaster m.fl. Hovmästare, servitörer och bartendrar Demonstratörer, uthyrare m.fl. Övrig vård- och omsorgspersonal Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri Män Kvinnor Undersköterskor, sjukvårdsbiträden är det mest förekommande yrket bland kvinnor i Linköping, närmast därefter följer vårdbiträden, personliga assistenter och barnskötare. För de 13 vanligaste kvinnoyrkena är det fler yrkesverksamma kvinnor än män, för det 14:e yrket universitets- och högskolelärare finns det fler yrkesverksamma män än kvinnor.

3 De 50 vanligaste yrkesgrupperna för män i Linköping Systemerare och programmerare Civilingenjörer m.fl., maskin Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Universitets- och högskollärare Företagssäljare Försäljare, fackhandel Övriga maskinoperatörer och montörer Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. Lastbils- och långtradarförare Maskiningenjörer och maskintekniker Datatekniker Läkare Lagerassistenter m.fl. Fastighetsskötare Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer Militärer Övriga ingenjörer och tekniker Installationselektriker Buss- och spårvagnsförare Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Verktygsmaskinoperatörer Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Administratörer i offentlig förvaltning VVS-montörer m.fl. Försäljare, dagligvaror Övriga servicearbetare Övrig kontorspersonal Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. Väktare och ordningsvakter Övriga civilingenjörer m.fl. Grundskollärare Målare Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, Övriga drift- och verksamhetschefer Övriga chefer inom specialområden Tele- och elektronikreparatörer m.fl. Övriga dataspecialister Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer Skötare och vårdare Gymnasielärare i allmänna ämnen Hotell- och kontorsstädare m.fl. Fysiker och astronomer Övriga företagsekonomer Köks- och restaurangbiträden Kockar och kokerskor Elingenjörer och eltekniker Banktjänstemän och kreditrådgivare Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Barnskötare m.fl. Män Kvinnor Det vanligaste yrket för män i Linköping är systemerare och programmerare. Närmast därefter följer civilingenjörer inom maskin och civilingenjörer inom elektronik, teleteknik. Endast de fem mest förekommande manliga yrkena har fler yrkesverksamma män än kvinnor, det sjätte vanligaste manliga yrket försäljare inom fackhandel har fler yrkesverksamma kvinnor än män

4 antal De tio största yrkesgrupperna för kvinnor 2009 efter ålder 16 år -19 år 20 år -29 år 30 år -39 år 40 år -49 år 50 år -59 år 60 år -64 år 65 år -w I ovanstående diagram visas åldersfördelningen för kvinnor i de yrken som har flest yrkesverksamma kvinnor. Inom yrken som undersköterskor, sjukvårdsbiträden, administrativa assistenter, förskollärare och fritidspedagoger samt barnskötare är det förhållandevis många av de yrkesverksamma som är 50 år eller äldre. Ungdomar finns i första hand i yrkena vårdbiträden, personliga assistenter och försäljare inom fackhandel. antal De tio största yrkesgrupperna för män 2009 efter ålder 16 år -19 år 20 år -29 år 30 år -39 år 40 år -49 år 50 år -59 år 60 år -64 år 65 år -w I ovanstående diagram visas åldersfördelningen för män i de yrken som har flest yrkesverksamma män. Förhållandevis många yrkesverksamma som är 50 år eller äldre finns det i yrken som byggnadsarbetare, inredningssnickare samt lastbils- och långtradarförare. Ungdomar finns i första hand inom yrket försäljare inom fackhandel, men även systemerare och programmerare samt civilingenjörer inom elektronik och teleteknik har en förhållandevis ungdomlig prägel. Notera även att det finns en jämförelsevis hög andel universitets- och högskolelärare som fortfarande är yrkesverksamma efter 65 års ålder.

5 Förvärvsinkomst (tkr) efter yrkesgrupp och kön 2009 (50 vanligaste yrkena) Läkare Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Militärer Civilingenjörer m.fl., maskin Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Övriga civilingenjörer m.fl. Övriga företagsekonomer Revisorer m.fl. Systemerare och programmerare Övriga dataspecialister Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Övriga ingenjörer och tekniker Maskiningenjörer och maskintekniker Administratörer i offentlig förvaltning Universitets- och högskollärare Företagssäljare Personaltjänstemän och yrkesvägledare Datatekniker Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. Banktjänstemän och kreditrådgivare Installationselektriker Gymnasielärare i allmänna ämnen Chefer för mindre företag inom handel, hotell och Övriga maskinoperatörer och montörer Verktygsmaskinoperatörer Grundskollärare Lastbils- och långtradarförare Socialsekreterare och kuratorer Buss- och spårvagnsförare Övriga sjuksköterskor Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer Väktare och ordningsvakter Biomedicinska analytiker Administrativa assistenter Lagerassistenter m.fl. Bokförings- och redovisningsassistenter Fastighetsskötare Övrig kontorspersonal Förskollärare och fritidspedagoger Skötare och vårdare Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Kockar och kokerskor Övriga servicearbetare Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Barnskötare m.fl. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Hotell- och kontorsstädare m.fl. Köks- och restaurangbiträden Män Kvinnor tkr Inkomstuppgifter för yrken med färre än åtta personer för respektive kön redovisas inte. Diagrammet är sorterat efter inkomstnivån gemensamt för båda könen, och innehåller de 50 vanligaste yrkena. Kvinnors inkomstnivå uppgår till 78 procent av männens nivå. Störst procentuell skillnad mellan könen är det för företagssäljare. Köks- och restaurangbiträden är ett yrken där kvinnor har en högre medianinkomst än män.

6 Förvärvsinkomst (tkr) i åldern år efter yrkesgrupp och kön 2009 (50 vanligaste) Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Civilingenjörer m.fl., maskin Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Läkare Systemerare och programmerare VVS-montörer m.fl. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. Administratörer i offentlig förvaltning Installationselektriker Datatekniker Universitets- och högskollärare Övriga sjuksköterskor Murare m.fl. Väktare och ordningsvakter Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer Gymnasielärare i allmänna ämnen Lastbils- och långtradarförare Banktjänstemän och kreditrådgivare Övriga maskinoperatörer och montörer Fastighetsskötare Biomedicinska analytiker Grundskollärare Bokförings- och redovisningsassistenter Laboratorieingenjörer Förskollärare och fritidspedagoger Lagerassistenter m.fl. Kockar och kokerskor Administrativa assistenter Övriga servicearbetare Tele- och elektronikreparatörer m.fl. Handpaketerare och andra fabriksarbetare Försäljare, fackhandel Frisörer, hudterapeuter m.fl. Företagssäljare Försäljare, dagligvaror Receptionister m.fl. Skötare och vårdare Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Hovmästare, servitörer och bartendrar Övrig kontorspersonal Telefonister Demonstratörer, uthyrare m.fl. Barnskötare m.fl. Fritidsledare m.fl. Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Brevbärare m.fl. Hotell- och kontorsstädare m.fl. Köks- och restaurangbiträden Män Kvinnor tkr Diagrammet är sorterat efter inkomstnivån gemensamt för båda könen, och innehåller de 50 vanligaste yrkena för personer i åldern år. För hela åldergruppen uppgår kvinnors inkomstnivå till 78 procent av männens nivå. Mest förekommande yrke är försäljare inom fackhandel och för de tio vanligaste yrkena uppgår kvinnornas andel av männens inkomstnivå till 90 procent. Störst procentuell skillnad mellan könen är det för lagerassistenter. Fritidsledare och butikskassörer är exempel på yrken där kvinnor i åldern år har en högre medianinkomst än män.

7 Förvärvsinkomst (tkr) i åldern år efter yrkesgrupp och kön 2009 (50 vanligaste) Läkare Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Militärer Civilingenjörer m.fl., maskin Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Övriga företagsekonomer Systemerare och programmerare Övriga civilingenjörer m.fl. Övriga dataspecialister Revisorer m.fl. Maskiningenjörer och maskintekniker Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Övriga ingenjörer och tekniker Företagssäljare VVS-montörer m.fl. Datatekniker Journalister, författare, informatörer m.fl. Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. Installationselektriker Akutsjuksköterskor m.fl. Personaltjänstemän och yrkesvägledare Banktjänstemän och kreditrådgivare Administratörer i offentlig förvaltning Övriga maskinoperatörer och montörer Universitets- och högskollärare Lastbils- och långtradarförare Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer Väktare och ordningsvakter Gymnasielärare i allmänna ämnen Lagerassistenter m.fl. Fastighetsskötare Övrig kontorspersonal Laboratorieingenjörer Socialsekreterare och kuratorer Grundskollärare Övriga sjuksköterskor Bokförings- och redovisningsassistenter Försäljare, dagligvaror Administrativa assistenter Kockar och kokerskor Skötare och vårdare Biomedicinska analytiker Försäljare, fackhandel Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Förskollärare och fritidspedagoger Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. Barnskötare m.fl. Hotell- och kontorsstädare m.fl. Köks- och restaurangbiträden Män Kvinnor tkr Diagrammet är sorterat efter inkomstnivån gemensamt för båda könen, och innehåller de 50 vanligaste yrkena för personer i åldern år. För hela åldergruppen uppgår kvinnors inkomstnivå till 74 procent av männens nivå. Mest förekommande yrke är systemerare och programmerare och för de tio vanligaste yrkena uppgår kvinnornas andel av männens inkomstnivå till 86 procent. Störst procentuell skillnad mellan könen är det för företagssäljare. Köks- och restaurangbiträden är ett yrke där kvinnor i åldern år har en högre medianinkomst än män.

8 Förvärvsinkomst (tkr) i åldern år efter yrkesgrupp och kön 2009 (50 vanligaste) Läkare Övriga drift- och verksamhetschefer Övriga chefer inom specialområden Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Militärer Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Civilingenjörer m.fl., maskin Systemerare och programmerare Revisorer m.fl. Universitets- och högskollärare Övriga företagsekonomer Övriga dataspecialister Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Övriga ingenjörer och tekniker Banktjänstemän och kreditrådgivare Företagssäljare Administratörer i offentlig förvaltning Datatekniker Maskiningenjörer och maskintekniker Personaltjänstemän och yrkesvägledare Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. Gymnasielärare i allmänna ämnen Redovisningsekonomer m.fl. Verktygsmaskinoperatörer Övriga maskinoperatörer och montörer Grundskollärare Övriga sjuksköterskor Socialsekreterare och kuratorer Lagerassistenter m.fl. Lastbils- och långtradarförare Buss- och spårvagnsförare Administrativa assistenter Biomedicinska analytiker Bokförings- och redovisningsassistenter Fastighetsskötare Övrig kontorspersonal Skötare och vårdare Förskollärare och fritidspedagoger Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. Kockar och kokerskor Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Barnskötare m.fl. Övriga servicearbetare Hotell- och kontorsstädare m.fl. Köks- och restaurangbiträden Män Kvinnor tkr Diagrammet är sorterat efter inkomstnivån gemensamt för båda könen, och innehåller de 50 vanligaste yrkena för personer i åldern år. För hela åldergruppen uppgår kvinnors inkomstnivå till 76 procent av männens nivå. Mest förekommande yrke är undersköterskor/ sjukvårdsbiträden och för de tio vanligaste yrkena uppgår kvinnornas andel av männens inkomstnivå till 86 procent. Störst procentuell skillnad mellan könen är det för administrativa assistenter. Inte för något av de 50 vanligaste yrkena har kvinnor högre medianinkomst än män.

9 Förvärvsinkomst (tkr) i åldern år efter yrkesgrupp och kön 2009 (50 vanligaste) Läkare Övriga drift- och verksamhetschefer Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Civilingenjörer m.fl., maskin Systemerare och programmerare Verksamhetschefer inom utbildning Revisorer m.fl. Universitets- och högskollärare Övriga företagsekonomer Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik Verksamhetschefer inom vård och omsorg Militärer Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Övriga ingenjörer och tekniker Banktjänstemän och kreditrådgivare Administratörer i offentlig förvaltning Företagssäljare Personaltjänstemän och yrkesvägledare Akutsjuksköterskor m.fl. Maskiningenjörer och maskintekniker Datatekniker Gymnasielärare i allmänna ämnen Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. Grundskollärare Socialsekreterare och kuratorer Övriga sjuksköterskor Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, Övriga maskinoperatörer och montörer Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer Verktygsmaskinoperatörer Lastbils- och långtradarförare Lagerassistenter m.fl. Biomedicinska analytiker Buss- och spårvagnsförare Administrativa assistenter Förskollärare och fritidspedagoger Bokförings- och redovisningsassistenter Övrig kontorspersonal Skötare och vårdare Fastighetsskötare Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. Barnskötare m.fl. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Övriga servicearbetare Hotell- och kontorsstädare m.fl. Köks- och restaurangbiträden Män Kvinnor Diagrammet är sorterat efter inkomstnivån gemensamt för båda könen, och innehåller de 50 vanligaste yrkena för personer i åldern år. För hela åldergruppen uppgår kvinnors inkomstnivå till 79 procent av männens nivå. Mest förekommande yrke är undersköterskor/ sjukvårdsbiträden och för de tio vanligaste yrkena uppgår kvinnornas andel av männens inkomstnivå till 88 procent. Störst procentuell skillnad mellan könen är det för företagssäljare. Köksbiträden samt datatekniker är yrken där kvinnor har en något högre medianinkomst än män. tkr

10 Förvärvsinkomst för de tio största yrkesgrupperna 2009 efter ålder 20 år -29 år 30 år -39 år 40 år -49 år 50 år -59 år 60 år -64 år 65 år -w Det varierar mycket mellan olika yrkesgrupper hur deras inkomstutveckling ser ut. Personer som är i åldern år respektive år har genomgående lägre förvärvsinkomst än dem som tillhör de äldre åldergrupperna. För yrken som exempelvis undersköterska, sjukvårdsbiträden samt försäljare inom fackhandel är dock spridningen mycket liten mellan de olika åldergrupperna som är 40 år eller äldre. Yrkesgrupper som exempelvis barnskötare och övriga sjuksköterskor har viss inkomstutveckling, om än ganska svag, med stigande ålder. Civilingenjörer har en tydligt positiv inkomstutveckling fram till 60 års ålder, och universitets- och högskolelärare har med stigande ålder en mycket tydlig kontinuerlig positiv inkomstutveckling. Yrkesverksamma efter 65 år har ofta en högre inkomstnivå än sina yngre kollegor, speciellt tydligt är detta för systemerare och programmerare, civilingenjörer inom elektronik och teleteknik, samt universitets- och högskolelärare. En viktig aspekt när kvinnors och mäns förvärvsinkomst jämförs är att män och kvinnor i genomsnitt förvärvsarbetar olika mycket. I det material som redovisas i detta Statistikinfo är det tyvärr inte möjligt att få fram några uppgifter om antal arbetade timmar. En nationell studie genomförd av SCB utifrån inkomststatistik år 2007 visade att medianinkomsten för kvinnor i åldern år uppgick till 78 procent av männens inkomst, samt att den genomsnittliga arbetstiden för kvinnor under perioden uppgick till 35 timmar per vecka medan motsvarande arbetstid per vecka för män uppgick till i stort sett 40 timmar. I samma studie konstateras att löneskillnader mellan män och kvinnor till allra största delen beror på skillnader i lön mellan olika typer av yrken och sektorer på arbetsmarknaden.

11 antal 120 De tio största yrkesgrupperna för utrikes födda efter ålder år -19 år 20 år -29 år 30 år -39 år 40 år -49 år 50 år -59 år 60 år -64 år 65 år -w Det är ganska få av de utrikes födda som är yrkesverksamma inom de vanligaste yrkena som är äldre 60 år. För flera yrkesgrupper som universitets- och högskolelärare, undersköterskor, sjukvårdsbiträden, läkare, systemerare och programmerare och köks- och restaurangbiträden är den största åldergruppen år. Hotell- och kontorsstädare, barnskötare samt buss- och spårvagnsförare är i första hand mellan 40 och 49 år. I den största yrkesgruppen bland de utrikes födda, vårdbiträden, personliga assistenter är det som utgör den största åldersgruppen, men i åldergrupperna och år finns det nästan lika många inom den nämnda yrkesgruppen. Förvärvsinkomst (tkr) 2009 efter inrikes/utrikes född för yrken med minst 75 yrkesverksamma som är födda utomlands tkr Utrikes född Inrikes född

12 De yrkesverksamma som är födda i ett annat land än Sverige har ofta en lägre förvärvsinkomst än de som är födda i Sverige. Speciellt för läkare är det en tydlig skillnad då utrikes födda läkare hade en förvärvsinkomst 2009 som var drygt 70 tusen kronor lägre än för de inrikes födda läkarna. Till viss del beror inkomstskillnaden mellan dem som är födda i Sverige respektive dem som är födda utomlands på att den förra gruppen i genomsnitt är äldre än den senare. Sett till hela grupperna uppgick förvärvsinkomsten för de utrikes födda till 86 procent av nivån för de inrikes födda. För dem som var äldre än 60 år uppgick dock inkomstandelen för de utrikes födda till 92 procent och för dem mellan 50 och 59 år till 88 procent. Det finns yrken där medianinkomsten är högre för de utrikes födda än för de inrikes födda, exempelvis gäller det för bussförare, vårdbiträden, personliga assistenter och hotell- och kontorsstädare. Sammansättningen av de yrkesverksamma efter ålder utifrån olika förutsättningar % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 65 år -w 60 år -64 år 50 år -59 år 40 år -49 år 30 år -39 år 20 år -29 år 16 år -19 år 10% 0% Utrikes födda Inrikes födda Inpendlande Utpendlande Ej pendlande De utrikes födda verksamma i Linköping är som det framgått ovan något yngre än de inrikes födda. Speciellt är det en högre andel i åldersgrupperna år och år för de utrikes födda än för de inrikes födda. Av de yrkesverksamma tillhör en betydligt lägre andel av de utrikes födda åldergruppen som är äldre än 60 år än vad som gäller för de inrikes födda. De yrkesverksamma som pendlar in till Linköping är väsentligt äldre än de yrkesversamma som pendlar till andra kommuner från Linköping, detta syns framförallt för åldersgruppen år som har en väsentligt högre andel för dem som pendlar ut än in till kommunen. Detta är en indikation på att det förefaller vara något svårare för ungdomar att hitta rätt arbete i Linköping än i andra kommuner. Samtidigt är dessa ungdomar attraktiva för arbetsmarknaden i andra kommuner.

13 Yrkesgrupper med störst inpendling från andra kommuner i länet till Linköpings kommun (samt jämförelse med hur många som pendlar ut till andra kommuner i länet för dessa yrkesgrupper) 2009 antal inpendling inom länet utpendling inom länet De största yrkesgrupperna undersköterskor, sjukvårdsbiträden samt systemerare och programmerare är också de yrkesgrupper inom vilka Linköping har störst inpendling till kommunen från andra kommuner i Östergötlands län. För flertalet yrkesgrupper är inpendlingen betydligt större än utpendlingen inom länet. När det gäller maskiningenjörer och maskintekniker är pendlingen ungefär lika stor i båda riktningar. Grundskollärare och Gymnasielärare i allmänna ämnen tillhör yrken där utpendlingen är betydligt större än inpendlingen. Observera att det endast är pendlingen inom länet som redovisas ovan. Eventuell pendling utom länet ingår inte i det som redovisas i ovanstående diagram. Till skillnad från övriga diagram kan det också vara värt att nämna att diagrammet ovan, samt det på föregående sida och det på nästa sida är de enda diagrammen som på något sätt rör nattbefolkningen i kommunen, då de även redovisar utpendling från Linköpings kommun. I övrigt är det endast dagbefolkningen som redovisas i diagrammen, dvs. de som har sin arbetsplats i Linköpings kommun oavsett var de är bosatta. I diagrammet på nästa sida jämförs inkomstnivån för de 50 vanligaste yrkena i Linköpings kommun utifrån tre olika perspektiv; om man både bor och förvärvsarbetar i Linköpings kommun, dvs. man pendlar inte över kommungräns, om man pendlar in till Linköpings kommun från en annan kommun i Östergötlands län för att förvärvsarbeta, respektive om man pendlar ut från Linköpings kommun för att förvärvsarbeta i en annan kommun i Östergötlands län. Bland de yrken där dem som både bor och arbetar i Linköping har högre medianinkomst är dem som pendlar in till eller ut från kommunen inom länet finns exempelvis militärer, ingenjörer och tekniker inom elektronik samt civilingenjörer inom maskin. Bland de yrken där dem som pendlar in till Linköping från en annan kommun i länet har en högre medianinkomst än de båda andra grupperna finns exempelvis systemerare och programmerare, personaltjänstemän och yrkesvägledare samt vårdbiträden och personliga assistenter. Bland de yrkesgrupper som har en högre inkomstnivå om de pendlar ut till andra kommuner än de båda andra grupperna finns exempelvis övriga dataspecialister, universitets- och högskolelärare och företagssäljare.

14 Förvärvsinkomst (tkr) efter yrkesgrupp om man pendlar över kommungräns för att förvärvsarbeta eller inte 2009 (50 vanligaste) Läkare Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Militärer Ingenjörer och tekniker inom elektronik och Civilingenjörer m.fl., maskin Övriga civilingenjörer m.fl. Övriga företagsekonomer Revisorer m.fl. Övriga dataspecialister Systemerare och programmerare Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Övriga ingenjörer och tekniker Maskiningenjörer och maskintekniker Administratörer i offentlig förvaltning Universitets- och högskollärare Personaltjänstemän och yrkesvägledare Datatekniker Företagssäljare Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. Banktjänstemän och kreditrådgivare Installationselektriker Gymnasielärare i allmänna ämnen Chefer för mindre företag inom handel, hotell Övriga maskinoperatörer och montörer Verktygsmaskinoperatörer Grundskollärare Lastbils- och långtradarförare Socialsekreterare och kuratorer Buss- och spårvagnsförare Motorfordonsmekaniker och Övriga sjuksköterskor Väktare och ordningsvakter Lagerassistenter m.fl. Biomedicinska analytiker Administrativa assistenter Bokförings- och redovisningsassistenter Fastighetsskötare Förskollärare och fritidspedagoger Övrig kontorspersonal Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. Skötare och vårdare Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Kockar och kokerskor Övriga servicearbetare Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Barnskötare m.fl. Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Hotell- och kontorsstädare m.fl. Köks- och restaurangbiträden Pendlar inte Inpendling inom länet Utpendling inom länet tkr

15 Förekomst av olika yrkesgrupper 2009 i Östergötlands län och dess olika kommuner Ingen förekomst 1000-w Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) finns det 355 olika yrkesgrupper. I ovanstående diagram framgår det dels hur många av dessa 355 yrkesgrupper som förekommer i respektive (större) kommun i Östergötlands län samt hur många yrkesverksamma det finns inom respektive yrke i de olika kommunerna fanns det 324 yrkesgrupper noterade bland dem med arbetsplats i Linköping och 329 yrkesgrupper i Norrköping, i Kinda fanns det som en jämförelse 210 yrkesgrupper. Någonstans i länet förekom 349 av de klassificerade yrkesgrupperna. I Linköping hade 19 av yrkesgrupperna mer än 1000 yrkesverksamma och 15 yrkesgrupper mellan 500 och 999 yrkesverksamma. 63 av yrkesgrupperna i Linköping hade mellan 100 och 249 yrkesverksamma och det var samma antal för den storleksklassen också i Norrköping. 49 av yrkesgrupperna i Linköping hade färre än 10 yrkesverksamma, vilket kan jämföras med att motsvarande siffra i Åtvidaberg var 139 och i Kinda 136. I hela Östergötlands län hade 44 av yrkesgrupperna minst 1000 yrkesverksamma. Den ljusa delen högst upp i staplarna i diagrammet som benämns ingen förekomst, visar antalet yrken som inte förekom på arbetsmarknaden inom respektive kommun Undersköterskor, sjukvårdsbiträden var den mest förekommande yrkesgruppen 2009 i Linköping, Norrköping och Motala samt i hela länet. I Mjölby, Kinda och Åtvidaberg var vårdbiträden, personliga assistenter den mest förekommande yrkesgruppen, medan maskiningenjörer och maskintekniker var detsamma i Finspång.

16 På denna sida visas hur åldersfördelningen ser ut för de båda yrkesgrupper som har flest yrkesversamma i länet utifrån i vilken kommun de har sin arbetsplats. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden efter kommun och ålder % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 65 år -w 60 år -64 år 50 år -59 år 40 år -49 år 30 år -39 år 20 år -29 år 16 år -19 år 0% De kommuner som har den yngsta ålderssammansättningen när det gäller undersköterskor, sjukvårdsbiträden är Linköping, Mjölby och Finspång. Äldst åldersammansättning är det i Motala. Vårdbiträden, personliga assistenter efter kommun och ålder % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 65 år -w 60 år -64 år 50 år -59 år 40 år -49 år 30 år -39 år 20 år -29 år 16 år -19 år 0% Linköping har yngst ålderssammansättning när det gäller vårdbiträden, personliga assistenter medan Kinda är den kommun som har äldst ålderssammansättning.

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1301 Yrkesstrukturen i Sverige 2011 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2014-01-31 Tertial 3, 1 september-31 december 2013 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2014-01-31 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0, Landareal: 17 735 kvkm Invånare per kvkm: 0,3 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: 79. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: 79. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2009 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 422 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring

Landareal: 422 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring Ängelholm Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, Antal barn/person,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning

Läs mer

Landareal: 347 kvkm Invånare per kvkm: 221. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring

Landareal: 347 kvkm Invånare per kvkm: 221. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Exempelbo Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,,, Antal barn/person,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26. Ålder. Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Åmål Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1101 Yrkesstrukturen i Sverige 2009 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Västervik. Folkmängd 31 december Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Flyttningar Födda barn per kvinna/man

Västervik. Folkmängd 31 december Folkmängd 31 december 2007 Befolkningsförändring Flyttningar Födda barn per kvinna/man Västervik Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december,,, Antal barn/person,,,, Summerad fruktsamhet Antal Födda Döda Ålder Folkmängd december Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Siffror om jämställdhet Källa: SCB där ej annat anges I de 30 största yrkena finns 56 procent av alla sysselsatta kvinnor och 36 procent av alla sysselsatta män i åldern 20 64 år. Endast sju yrken är jämställda,

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 11 Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 10 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 10 Befolkningsförändring 00 10 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 86. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 86. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2012 Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 86 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 61 kvkm Invånare per kvkm: 1 039 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 1 307 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2013-09-30 Tertial 2, 1 maj-31 augusti 2013 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2013-09-30 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 154. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 154. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 154 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 127 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 259 kvkm Invånare per kvkm: 152 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 632 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 182 kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 182 kvkm Invånare per kvkm: 40. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 1 kvkm Invånare per kvkm: 40 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: 80. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring

Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: 80. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2011 Landareal: 475 kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd 31 december 2010 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 358 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 474. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 474. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 2010 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 474 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 6. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 6. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 1 921 kvkm Invånare per kvkm: 6 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 220 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring

Landareal: 220 kvkm Invånare per kvkm: 48. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2011 Landareal: 220 kvkm Invånare per kvkm: 48 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2013 Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 4. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2012 Landareal: 1 731 kvkm Invånare per kvkm: 4 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 357 kvkm Invånare per kvkm: 73. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring

Landareal: 357 kvkm Invånare per kvkm: 73. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2011 Landareal: 357 kvkm Invånare per kvkm: 73 Folkmängd 31 december 2010 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 2 629 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 423 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring

Landareal: 423 kvkm Invånare per kvkm: 92. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring Landareal: 423 kvkm Invånare per kvkm: 92 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 5. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 5. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 1 699 kvkm Invånare per kvkm: 5 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 472 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 7,10. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 7,10. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring Filipstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm:, Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Landareal: 697 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Landareal: 697 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2015 Landareal: 697 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer