(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)"

Transkript

1 Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått att få om 320 yrken. Övriga yrken har främst för få anställda för att ge tillförlitliga siffror. Lönerna redovisas för hela landet och för olika regioner där sådan statistik kunnat sammanställas. Källa: SCB. För offentlig sektor baseras siffrorna på 100 procent av de anställda. För privat sektor baseras siffrorna på urvalsundersökningar som omfattar cirka 50 procnent av de anställda. Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland (Stockholms Östergötlands och Jönköpings (Blekinge och Skåne Värmlands Västerbottens Samtliga yrken Administrativa assistenter Administratörer i intresseorganisationer Administratörer i offentlig förvaltning Agenter Agenter m.fl, övriga Agronomer och hortonomer Anläggningsarbetare Anläggningsmaskinförare m.fl Apotekare Arbetsterapeuter Arkeologer, sociologer m.fl Arkitekter och stadsplanerare Arkivarier, museitjänstemän m.fl Bagare och konditorer Bangårdspersonal Bank- och postkassörer Banktjänstemän och kreditrådgivare Barnskötare m.fl Bartendrar, servitörer och hovmästare Begravningsentreprenörer Behandlingsassistenter m.fl Bensinstationsföreståndare m.fl Betongarbetare Bibliotekarier m.fl Biblioteksassistenter m.fl Bil- och taxiförare Biologer Biomedicinska analytiker Boutredare Brandmän Brevbärare m.fl Buss- och spårvagnsförare Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl Byggnads- och anläggningsarbetare, övriga Byggnads- och brandinspektörer Byggnadshantverkare, övriga Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl Chefer: Chefer för mindre byggföretag Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m Chefer för mindre enheter inom utbildning Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg

2 (Stockholms Östergötlands och Jönköpings (Blekinge och Skåne Värmlands Västerbottens Civilingenjörer: Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m Chefer för övriga mindre företag och enheter Chefer inom specialområden, övriga Chefstjänstemän i intresseorganisationer Drift- och verksamhetschefer, övriga Driftchefer inom byggverksamhet Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m Ekonomichefer och administrativa chefer Forsknings- och utvecklingschefer Försäljnings- och marknadschefer Inköps- och distributionschefer It-chefer Personalchefer Reklam- och pr-chefer Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m Verksamhetschefer inom utbildning Verksamhetschefer inom vård och omsorg Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik Civilingenjörer m.fl., elkraft Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi Civilingenjörer m.fl., kemi Civilingenjörer m.fl., maskin Civilingenjörer m.fl., övriga Croupierer m.fl Dansare och koreografer Datayrken: Dataoperatörer Dataspecialister, övriga Datatekniker Systemerare och programmerare Demonstratörer, uthyrare m.fl Dietister Distributionselektriker Djursjukvårdare Djuruppfödare och djurskötare, övriga Däckspersonal

3 (Stockholms Östergötlands och Jönköpings (Blekinge och Skåne Värmlands Västerbottens Ekonomer Företagsekonomer, övriga Nationalekonomer Redovisningsekonomer m.fl Elmontörer och elreparatörer Farmakologer m.fl Fartygsbefäl m.fl Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl Fastighetsskötare Filosofer, historiker och statsvetare Finmekaniker Fjäderfäuppfödare Flygledare Flygmekaniker och flygreparatörer Flygtekniker Flygvärdinnor m.fl Formgivare Fotografer Frisörer, hudterapeuter m.fl Fritidsledare m.fl Fysiker och astronomer Förare av jordbruks- och skogsmaskiner Företagssäljare Författare, journalister, informatörer m.fl Förskollärare och fritidspedagoger Försäkringsrepresentanter Försäljare, bil-, båt- och husvagn Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Geologer, geofysiker m.fl Gjutare Glashyttearbetare m.fl Glasmästare Godshanterare och expressbud Golvläggare Grovarbetare inom bygg och anläggning Gruv- och bergarbetare Guider och reseledare Handpaketerare och andra fabriksarbetare Historiker, filosofer och statsvetare Hovmästare, servitörer och bartendrar Husdjursuppfödare och husdjursskötare Hälso- och sjukvårdsspecialister, övriga Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl Informatörer, journalister, författare m.fl Ingenjörer: Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Elingenjörer och eltekniker Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

4 (Stockholms Östergötlands och Jönköpings (Blekinge och Skåne Värmlands Västerbottens Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi Ingenjörer och tekniker, övriga Kartingenjörer m.fl Kemiingenjörer och kemitekniker Laboratorieingenjörer Maskiningenjörer och maskintekniker Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker Inkasserare m.fl Inköpare Inspicienter, rekvisitörer m.fl Installationselektriker Journalister, författare, informatörer m.fl Jurister: Advokater och åklagare Domare Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister Jurister, övriga Jägmästare m.fl Kafépersonal Kemister Kioskpersonal Kockar och kokerskor Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik Kontorspersonal: Bokförings- och redovisningsassistenter Dataregistrerare Kontorspersonal, övriga Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl Lagerassistenter m.fl Transportassistenter Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl Koreografer och dansare Kranförare m.fl Kriminalvårdare Kuratorer och socialsekreterare Köks- och restaurangbiträden Lackerare Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl Lantmätare Lastbils- och långtradarförare Ljud- och bildtekniker Logopeder Lokförare Läkare Lärare: Grundskollärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen

5 (Stockholms Östergötlands och Jönköpings (Blekinge och Skåne Värmlands Västerbottens Lärare och instruktörer, övriga Pedagoger med teoretisk specialistkompetens, övriga Skol- och utbildningskonsulenter m.fl Speciallärare Universitets- och högskollärare Marknadsanalytiker och marknadsförare Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer Maskinoperatörer och montörer: Fordonsmontörer m.fl Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning Maskinoperatörer, bokbinderi Maskinoperatörer, bryggeri m.m Maskinoperatörer, fotografiska produkter Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning Maskinoperatörer, gummiindustri Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri, övriga Maskinoperatörer, kvarnindustri Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri Maskinoperatörer, mejeri Maskinoperatörer, pappersvaruindustri Maskinoperatörer, plastindustri Maskinoperatörer, sockerindustri Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri, övriga Maskinoperatörer, tobaksindustri Maskinoperatörer, tryckeri Maskinoperatörer, trävaruindustri Maskinoperatörer, vävning och stickning Maskinoperatörer, ytbehandling Montörer, el- och teleutrustning Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter Montörer, papp- och textilprodukter m.m Montörer, träprodukter m.m Symaskinoperatörer Maskinoperatörer och montörer, övriga Matematiker Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske Meteorologer Militärer Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer Murare m.fl Museitjänstemän, arkivarier m.fl Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning Musiker, kompositörer och sångare inom klassisk musik

6 (Stockholms Östergötlands och Jönköpings (Blekinge och Skåne Värmlands Västerbottens Målare Mätaravläsare Möbelsnickare m.fl Optiker Organisationsutvecklare Pastorer Personaltjänstemän och yrkesvägledare Piloter m.fl Platsförmedlare och arbetsvägledare Poliser Politiker och högre ämbetsmän Privatbokbindare Processoperatörer: Driftmaskinister m.fl Gjuterioperatörer Industrirobotoperatörer Processoperatörer, glas och keramiska produkter Processoperatörer, kemisk basindustri Processoperatörer, papper Processoperatörer, pappersmassa Processoperatörer, träfiberindustri Sågverksoperatörer Ugnsoperatörer m.fl Valsverksoperatörer Verktygsmaskinoperatörer Värmebehandlingsoperatörer Provsmakare och kvalitetsbedömare Präster Psykologer m.fl Receptarier Receptionister m.fl Regissörer och skådespelare Renhållnings- och återvinningsarbetare Resebyrå- och turistbyråtjänstemän Reseproducenter Revisorer m.fl Screen- och schablontryckare Servicearbetare, övriga Servicepersonal, personliga tjänster, övriga Servitörer, bartendrar och hovmästare Sjukgymnaster m.fl Sjuksköterskor m.fl: Akutsjuksköterskor m.fl Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning Barnmorskor Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Geriatriksjuksköterskor Operationssjuksköterskor

7 (Stockholms Östergötlands och Jönköpings (Blekinge och Skåne Värmlands Västerbottens Röntgensjuksköterskor Sjuksköterskor med särskild kompetens, övriga Sjuksköterskor, medicin/kirurgi Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Sjuksköterskor, övriga Sjukvårdsbiträden, undersköterskor, m.fl Skogsbrukare Skogsmästare m.fl Skorstensfejare och saneringsarbetare Skräddare, modister och ateljésömmerskor Skådespelare och regissörer Slaktare, styckare m.fl Slipare m.fl Smeder Socialförsäkringstjänstemän Socialsekreterare och kuratorer Sociologer, arkeologer m.fl Speditörer Språkvetare, översättare och tolkar Statistiker Statsvetare, historiker och filosofer Stenhuggare m.fl Storhushållsföreståndare m.fl Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare Städare m.fl., hotell- och kontor Svetsare och gasskärare Säkerhetsinspektörer m.fl Säkerhetspersonal, övriga Säljare, inköpare, mäklare m.fl, övriga Sömmare Tandhygienister Tandläkare Tandsköterskor Tapetserare Taxeringstjänstemän Taxi- och bilförare Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl Tele- och elektronikreparatörer m.fl Telefonister Terapeuter, övriga Text- och bildoperatörer m.fl Tidningsdistributörer m.fl Tolkar, språkvetare och översättare Trafikinformatörer m.fl Truckförare Tråddragare m.fl Trädgårdsanläggare m.fl Trädgårdsodlare Tulltjänstemän

8 (Stockholms Östergötlands och Jönköpings (Blekinge och Skåne Värmlands Västerbottens Tunnplåtslagare Tågmästare m.fl Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl Vaktmästare m.fl Verktygsmakare m.fl Verktygsuppsättare Veterinärer VVS-montörer m.fl Vårdare och annan omsorgspersonal Skötare och vårdare Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl Vård- och omsorgspersonal, övriga Väktare och ordningsvakter Värdepappersmäklare Värderare och auktionister Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Yrkesvägledare och personaltjänstemän Översättare, språkvetare och tolkar

9

10

11

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

2000 Referenstid 1 november

2000 Referenstid 1 november Register: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Kontaktperson: Sofia Nilsson, tel: 019-17 65

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2007

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(242) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2007 AM0104 Innehåll 0 Administrativa och legala uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering

Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Löneförfrågan för den privata sektorn 2008 Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering Timavlönade Månadsavlönade Notera vid anmälan av de timanställdas yrken för löneförfrågan för den privata sektorn!

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-02-03 1.01 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion Introduktion En framtidsfråga för Sverige

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda förklaras av en mängd olika faktorer t.ex. utbildning, yrke och sektor. Den faktor som förklarar störst del av variation i lön är yrke som

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer