Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor"

Transkript

1 Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1222 Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m Driftchefer inom byggverksamhet 1224 Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1225 Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m Verksamhetschefer inom utbildning 1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg 1229 Övriga drift- och verksamhetschefer 1231 Ekonomichefer och administrativa chefer 1232 Personalchefer 1233 Försäljnings- och marknadschefer 1234 Reklam- och pr-chefer 1235 Inköps- och distributionschefer 1236 IT-chefer

2 1237 Forsknings- och utvecklingschefer 1239 Övriga chefer inom specialområden 1312 Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 1315 Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m Chefer för övriga mindre företag och enheter 2141 Arkitekter och stadsplanerare Sveriges Arkitekter Almega Tjänsteförbunden Svensk Teknik och Design (STD) 2142 Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning Sveriges Ingenjörer Sveriges Byggindustrier Tjänstemannaavtal 2143 Civilingenjörer m.fl., elkraft Sveriges Ingenjörer EFA - EnergiFöretagens Energiavtal Arbetsgivareförening 2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik och Sveriges Ingenjörer EIO - Elektriska Tjänstemannaavtal teleteknik 2145 Civilingenjörer m.fl., maskin Sveriges Ingenjörer Teknikföretagen Teknikavtal tjm Civilingenjörer m.fl., kemi Sveriges Ingenjörer IKEM - Innovations och Tjänstemannavtal 2147 Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och Sveriges Ingenjörer Gruvornas Gruvindustri metallurgi 2214 Jägmästare m.fl. Naturvetarna/Sveriges Ingenjörer SLA - Skogs- och Tjänstemannaavtal Skogsbruk 2221 Läkare Sveriges Läkarförbund Vårdföretagarna Vård och Behandling och Äldreomsorg 2231 Barnmorskor Vårdförbundet Vårdföretagarna Läkarmottagningar 2233 Akutsjuksköterskor m.fl. Vårdförbundet Arbetsgivarförbundet PACTA OFR Hälso-, sjukvård 2235 Distriktssköterskor Vårdförbundet Vårdföretagarna Läkarmottagningar

3 2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen Lärarnas Samverkansråd Almega Tjänsteföretagen Friskolor 2322 Gymnasielärare i yrkesämnen Lärarnas Samverkansråd Almega Tjänsteföretagen Friskolor 2330 Grundskollärare Lärarnas Samverkansråd Almega Tjänsteföretagen Friskolor 2411 Revisorer m.fl. Akademikerförbunden Almega Tjänsteföretagen Revisions- och konsultföretag 2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare Unionen Teknikföretagen Teknikavtal tjm Marknadsanalytiker och marknadsförare Unionen Teknikföretagen Teknikavtal tjm Organisationsutvecklare Unionen Teknikföretagen Teknikavtal tjm Advokater och åklagare Akademikerförbunden Almega Tjänsteföretagen Revisions- och konsultföretag 2423 Företags-, förvaltnings- och Akademikerförbunden Almega Tjänsteföretagen Revisions- och konsultföretag organisationsjurister 2432 Bibliotekarier m.fl. Akademikerförbunden Mediaföretagen Tjänstemän i tjänste- o Mediefö 2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. Journalistförbundet Mediaföretagen Redaktionspersonal 2455 Regissörer och skådespelare Teaterförbundet Svensk Scenkonst Riksavtal för anställda vid offentligt finansierade teatrar 2460 Präster KyrkA Svenska kyrkans Svenska Kyrkan arbetsgivarorganisation 2491 Psykologer m.fl. Fysioterapeuterna (Sveriges Psykologförbund) Vårdföretagarna Vård och Behandling samt 2492 Socialsekreterare och kuratorer Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Skola, utbildning 3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Unionen Sveriges Byggindustrier Tjänstemannaavtal 3113 Elingenjörer och eltekniker Unionen EIO - Elektriska Tjänstemannaavtal 3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och Unionen EIO - Elektriska Tjänstemannaavtal teleteknik 3115 Maskiningenjörer och maskintekniker Unionen Teknikföretagen Teknikavtal tjm Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och Unionen Gruvornas Gruvindustri metallurgi 3121 Datatekniker Unionen IT&Telekomföretagen IT-branschen 3122 Dataoperatörer Unionen IT&Telekomföretagen IT-branschen

4 3131 Fotografer Journalistförbundet Mediaföretagen Redaktionspersonal 3132 Ljud- och bildtekniker Teaterförbundet Svensk Scenkonst Riksavtal för anställda vid off 3134 Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker Vision Vårdföretagarna Vård och Behandling samt 3142 Fartygsbefäl m.fl. Ledarna/Sjöbefälsföreningen Sjöfartens Sjöbefäl 3143 Piloter m.fl. Svensk Pilotförening Svenska flygbranschen SAS-piloter 3152 Säkerhetsinspektörer m.fl. Unionen Almega Tjänsteförbunden Säkerhetsföretag, Serviceentrep 3212 Skogsmästare m.fl. Naturvetarna/Sveriges Ingenjörer SLA - Skogs- och Tjänstemannaavtal Skogsbruk 3221 Arbetsterapeuter Fysioterapeuterna Vårdföretagarna Vård och Behandling samt 3222 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. Naturvetarna/Sveriges Ingenjörer SLA - Skogs- och Tjänstemän Jordbruksrelaterade 3225 Tandhygienister SRAT Vårdföretagarna Tandhygienister 3226 Sjukgymnaster m.fl. Fysioterapeuterna Vårdföretagarna Vård och Behandling samt 3227 Djursjukvårdare Svenska SLA - Skogs- och Djursjukvård 3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi Vårdförbundet Arbetsgivarförbundet PACTA OFR Hälso-, sjukvård 3239 Övriga sjuksköterskor Vårdförbundet Vårdföretagarna Vård och Behandling samt 3240 Biomedicinska analytiker Vårdförbundet Vårdföretagarna Vård och Behandling samt 3310 Förskollärare och fritidspedagoger Lärarförbundets och Lärarnas Arbetsgivareföreningen KFO Förskolor, fritidshem och frist Riksförbunds Samverkansråd 3411 värdepappersmäklare Akademikerförbunden BAO - Bankinstitutens Avtal för akademiker Arbetsgivareorganisation 3412 försäkringsrepresentanter FTF FAO - Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation Tjänstemän i försäkringsbransch

5 3416 Inköpare Unionen Svensk Handel Tjänstemän i handeln 3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare Finansförbundet BAO - Bankinstitutens Anställda i bank Arbetsgivareorganisation 3422 speditörer Unionen Biltrafikens Tjänstemannaavtal 3431 administrativa assistenter Unionen Teknikföretagen Teknikavtal tjm redovisningsekonomer m.fl. Akademikerförbunden Almega Tjänsteföretagen Revisions- och konsultföretag 3462 Fritidsledare m.fl. Svenska Arbetsgivarföreningen Förskolor, fritidshem och KFO/Tjänsteföretagen fristående skolor/friskolor 3476 Inspicienter, rekvisitörer m.fl. Teaterförbundet Svensk Scenkonst Riksavtal för anställda vid off 4111 Dataregistrerare Unionen Teknikföretagen Teknikavtal tjm Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. Vision Vårdföretagarna Läkarmottagningar 4120 Bokförings- och redovisningsassistenter Unionen Teknikföretagen Teknikavtal tjm Lagerassistenter m.fl. Handelsanställdas Förbund Svensk Handel Detaljhandel 4132 Transportassistenter Svenska Biltrafikens Transportavtalet Transportarbetareförbundet 4150 Brevbärare m.fl. Seko - Service och Almega Tjänsteförbunden Kommunikation kommunikationsfacket 4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. Handelsanställdas Förbund Svensk Handel Detaljhandel 4221 Resebyrå- och turistbyråtjänstemän Unionen Svensk Handel Tjänstemän handeln 5111 Flygvärdinnor m.fl. Unionen Svenska flygbranschen Kabinpersonal 5112 Tågmästare m.fl. Seko - Service och Almega Tjänsteförbunden Spårtrafik kommunikationsfacket 5121 Storhushållsföreståndare m.fl. Hotell- och restaurangfacket Visita - Svensk besöksnäring Hotell- och Restaurangavtalet 5122 Kockar och kokerskor Hotell- och restaurangfacket Visita - Svensk besöksnäring Hotell- och Restaurangavtalet 5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar Hotell- och restaurangfacket Visita - Svensk besöksnäring Hotell- och Restaurangavtalet 5131 Barnskötare m.fl. Svenska 5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Svenska Arbetsgivareföreningen KFO Vårdföretagarna Förskolor, fritidshem och frist Äldreomsorg

6 5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Svenska Arbetsgivarföreningen KFO/ Personliga assistenter Föreningen Vårdföretagarna 5134 Skötare och vårdare Svenska Vårdföretagarna Äldreomsorg 5135 Tandsköterskor Vision Vårdföretagarna Tandläkarmottagningar 5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. Handelsanställdas Förbund Frisörföretagarna Frisöravtalet 5152 Väktare och ordningsvakter Svenska Almega Tjänsteförbunden Säkerhetsföretag Transportarbetareförbundet 5221 Försäljare, dagligvaror Handelsanställdas Förbund Svensk Handel Detaljhandel 5222 Försäljare, fackhandel Handelsanställdas Förbund Svensk Handel Detaljhandel 5225 Bensinstationsföreståndare m.fl. Svenska Petroleumbranschens Bensinstationavtalet Transportarbetareförbundet 5226 Bil-, båt- och husvagnsförsäljare Handelsanställdas Förbund Svensk handel Detaljhandel 6113 Trädgårdsanläggare m.fl. Svenska SLA - Skogs- och 6140 Skogsbrukare GS Facket för skogs- trä- och SLA - Skogs- och 7111 Gruv- och bergarbetare IF Metall Gruvornas 7121 Murare m.fl. Svenska Sveriges Byggindustrier Byggnadsarbetareförbundet 7122 Betongarbetare Svenska Sveriges Byggindustrier Byggnadsarbetareförbundet 7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare Svenska Sveriges Byggindustrier m.fl. Byggnadsarbetareförbundet 7124 banläggningsarbetare Seko - Service och Sveriges Byggindustrier kommunikationsfacket 7135 VVS-montörer m.fl. Svenska VVS Företagen Byggnadsarbetareförbundet 7136 Installationselektriker Svenska Elektrikerförbundet EIO - Elektriska Trädgårdsanläggningar Skogsavtalet Gruvindustri Byggavtalet Byggavtalet Byggavtalet Väg- och banavtalet Teknikinstallationsavtalet Installationsavtalet

7 7137 Fastighetsskötare Fastighetsanställdas Förbund Fastigo F-avtalet 7141 Målare Svenska Målareförbundet Måleriföretagen i Sverige Målaravtalet 7142 Lackerare Svenska Målareförbundet Måleriföretagen i Sverige Målaravtalet 7143 Skorstensfejare och saneringsarbetare Svenska Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund Riksavtal sotare 7211 Gjutare IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 7212 Svetsare och gasskärare IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 7213 Tunnplåtslagare IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 7214 Stålkonstruktionsmontörer och IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet grovplåtslagare 7221 Smeder IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 7222 Verktygsmakare m.fl. IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 7223 Verktygsuppsättare IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 7224 Slipare m.fl. IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 7231 Motorfordonsmekaniker och IF Metall Motorbranschens Motorbranschavtalet motorfordonsreparatörer 7241 Elmontörer och elreparatörer Svenska Elektrikerförbundet EIO - Elektriska Installationsavtalet 7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. Svenska Elektrikerförbundet EIO - Elektriska Installationsavtalet 7243 Distributionselektriker Svenska Elektrikerförbundet EIO - Elektriska Installationsavtalet 7311 Finmekaniker IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 7411 Slaktare, styckare m.fl. Livsmedelsarbetareförbundet Livsmedelsföretagen Livsmedelsavtalet 7421 Möbelsnickare m.fl. GS Facket för skogs- trä- och Trä- och Möbelföretagen Stoppmöbelindustri

8 8111 Operatörer, stenkross- och IF Metall Gruvornas Gruvindustri malmförädlingsanläggning 8121 Ugnsoperatörer m.fl. IF Metall Stål och Metall Stål- och Metallindustri et 8122 Valsverksoperatörer IF Metall Stål och Metall Stål- och Metallindustri et 8123 Värmebehandlingsoperatörer IF Metall Stål och Metall Stål- och Metallindustri et 8125 Gjuterioperatörer IF Metall Stål och Metall Stål- och Metallindustri et 8130 Processoperatörer, glas och keramiska IF Metall Stål och Metall Stål- och Metallindustri produkter et 8141 Sågverksoperatörer GS Facket för skogs- trä- och Skogsindustrierna Sågverksindustri 8143 Processoperatörer, pappersmassa Svenska Skogsindustrierna Massa- och Pappersindustri Pappersindustriarbetareförbundet 8144 Processoperatörer, papper Svenska Skogsindustrierna Massa- och Pappersindustri Pappersindustriarbetareförbundet 8150 Processoperatörer, kemisk basindustri IF Metall IKEM - Innovations och Allokemisk industri 8160 Driftmaskinister m.fl. IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 8170 Industrirobotoperatörer IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 8211 Verktygsmaskinoperatörer IF Metall Svemek Svemekavtalet 8212 Maskinoperatörer, sten-, cement- och IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet betongvaror 8221 Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet hygienteknisk industri 8222 Maskinoperatörer, ammunitions- och IF Metall IKEM - Innovations och Explosivämnesindustri sprängämnesindustri 8223 Maskinoperatörer, ytbehandling IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 8231 Maskinoperatörer, gummiindustri IF Metall IKEM - Innovations och Allokemisk industri

9 8232 Maskinoperatörer, plastindustri IF Metall IKEM - Innovations och Allokemisk industri 8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri GS Facket för skogs- trä- och Trä- och Möbelföretagen Träindustriavtalet 8251 Maskinoperatörer, tryckeri GS Facket för skogs- trä- och Grafiska Företagen Information Media Grafisk produ 8252 Maskinoperatörer, bokbinderi GS Facket för skogs- trä- och Grafiska Företagen Information Media Grafisk produ 8253 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri Svenska Skogsindustrierna Massa- och Pappersindustri Pappersindustriarbetareförbundet 8262 Maskinoperatörer, vävning och stickning IF Metall TEKO Sveriges Textil och Teko-avtalet Modeföretag 8264 Maskinoperatörer, blekning, färgning och IF Metall TEKO Sveriges Textil och Teko-avtalet tvättning Modeföretag 8271 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning Livsmedelsarbetareförbundet Livsmedelsföretagen Livsmedelsavtalet 8272 Maskinoperatörer, mejeri Livsmedelsarbetareförbundet Livsmedelsföretagen Livsmedelsavtalet 8274 Maskinoperatörer, bageri och Livsmedelsarbetareförbundet Livsmedelsföretagen Livsmedelsavtalet konfektyrindustri 8278 Maskinoperatörer, bryggeri m.m. Livsmedelsarbetareförbundet Livsmedelsföretagen Livsmedelsavtalet 8279 Maskinoperatörer, tobaksindustri Livsmedelsarbetareförbundet Livsmedelsföretagen Tobaksindustri 8281 Fordonsmontörer m.fl. IF Metall Motorbranschens 8282 Montörer, el- och teleutrustning Svenska Elektrikerförbundet EIO - Elektriska 8283 Montörer, metall-, gummi- och IF Metall IKEM - Innovations och plastprodukter 8284 Montörer, träprodukter m.m. GS Facket för skogs- trä- och Trä- och Möbelföretagen 8311 Lokförare Seko - Service och Almega Tjänsteförbunden kommunikationsfacket 8321 Bil- och taxiförare Svenska Biltrafikens Transportarbetareförbundet Motorbranschavtalet Installationsavtalet Allokemisk industri Träindustriavtalet Spårtrafik Taxiavtalet

10 8322 Buss- och spårvagnsförare Svenska Sveriges Bussföretag Bussbranschavtal 8323 Lastbils- och långtradarförare Svenska Biltrafikens Transportavtalet Transportarbetareförbundet 8331 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner GS Facket för skogs- trä- och SLA - Skogs- och Skogsavtalet 8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. Seko - Service och Maskinentreprenörerna Maskinföraravtalet kommunikationsfacket 8333 Kranförare m.fl. Svenska Sveriges Hamnar Hamn- och Stuveriavtalet Transportarbetareförbundet 8334 Truckförare Handelsanställdas Förbund Teknikgrossisternas Lageravtalet Arbetsgivareförening 9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. Fastighetsanställdas Förbund Almega Tjänsteförbunden Städentreprenadföretag 9130 Köks- och restaurangbiträden Hotell- och restaurangfacket Visita - Svensk besöksnäring Hotell- och Restaurangavtalet 9150 Renhållnings- och återvinningsarbetare Svenska Biltrafikens Miljöarbetareavtalet Transportarbetareförbundet 9310 Grovarbetare inom bygg och anläggning Svenska Sveriges Byggindustrier Byggavtalet Byggnadsarbetareförbundet 9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare IF Metall Teknikföretagen Teknikavtalet 9330 Godshanterare och expressbud Svenska Transportarbetareförbundet Biltrafikens Transportavtalet

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna)

Fackförbund Arbetsgivarförbund Benämning Ålder Förkunskapskrav Fastighetsanställdas förbund Tjänsteförbunden (Fastighetsarbetsgivarna) Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar (2013:1157) sanställning 15 Unga personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Fackförbund

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige 2 Vart annat jobb automatiseras inom 20 år Grafisk produktion: Förnuft & Känsla Marknadskommunikation

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige Maria Brandén Sara Ström RAPPORT 2011:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

sjukfrånvaro och sjuknärvaro Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär,

sjukfrånvaro och sjuknärvaro Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, INFORMATION OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD 2005:1 Tunga lyft och annat kroppsligt tungt arbete Arbetsmiljöförhållanden, besvär, sjukfrånvaro och sjuknärvaro I N F O R M A T I O N OM UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

Läs mer

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN ARBETSMINISTERIET Förmedling och rekrytering av arbetskraft ANVISNING 11.2.2005 ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN Innehåll: 1. Inledning...1 2. Varför och för vad används Nordisk yrkesklassificering

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Negativ stress och ohälsa

Negativ stress och ohälsa Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2 Utgivna publikationer fr o m 1995 i serien Information

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter: Att verka för en

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Känns rekryteringsprocessen. olagt pussel?

Känns rekryteringsprocessen. olagt pussel? PåPlats Känns rekryteringsprocessen som ett olagt pussel? Med våra nya annonspaket får du det lagt! Forrest Gump sa att livet är som en chokladask och att man aldrig vet vad man får. Vi skulle vilja säga

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 2010 Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 25 jan Lastbilschaufför 53 Västernorrland Kör in i stillastående lastbil 49410 VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 28 jan Rekonditionerare

Läs mer

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Nå rätt befattningshavare och företag vi hjälper dig att hitta din målgrupp Varsågod, här är Paradguiden för 2014 ditt verktyg för att hitta nya kunder. Parad är vårt

Läs mer

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män Blekinge län 2013 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 25 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande... 60 Producerad

Läs mer