ISSP ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1

2 ISSP ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE Göteborg

3 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes används i tillämpliga fall.): Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ISSP ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av Stefan Svallfors. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation). Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett exemplar till primärforskaren. I de fall materialet används i undervisningssyfte vid universitet och högskolor och leder till producerandet av PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället skall en redovisning av kurser, antal användare och antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat läsår. BAKGRUND Denna studie innehåller data från en undersökning utförd 1999 om svenskarnas åsikter om ojämlikhet i Sverige och ingår som en del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning 'Social Inequality III' utförd i ca 30 länder. Huvudansvarig forskare för undersökningen var Stefan Svallfors, sociologiska institutionen i Umeå. Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO. Bruttourvalet var på 1999 personer i åldern år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden februari till juni 1999 i form av en enkätundersökning med fyra påminnelser. De två första via post, den tredje per telefon och den fjärde via post

4 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress, 119 emigrerat erc) Nettourval Svarsfrekvens Icke svarande vägrande ingen kontakt övriga icke-svarande 99 PUBLIKATIONER Särkimukka, J., Edlund, J. & Svallfors, S. (2000): ISSP Åsikter om ojämlikhet i Sverige II. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Sociologiska institutionen. KODBOKSINFORMATION Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som följer exemplet. (1) VAR 63 (2)SKATTETRYCKET 22 (3)LOC 173 WIDTH 1 (4) (5) 22 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige. Är den... (6)... (7) (8) (9) Alldeles för hög Något för hög Lagom hög Något för låg 5 5. Alldeles för låg Vet inte 5 9. Uppgift saknas... (1) Variabelnummer (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av frågeställningen (max. 24 tecken). (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken kolumn den startar och hur många positioner den upptar. (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing data för den aktuella variabeln. (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i frågeformuläret eller liknande. (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar. (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

5 (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll. SSD DOKUMENTATION Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System for Interoperable Data Exchange.

6 Variabelförteckning 1 SSD Study NR SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR ID-nummer 5 Viktigt för framgång: Förmögen familj 6 Viktigt för framgång: Känna de rätta personerna 7 Belöning efter arbetsinsats och prestation 8 Belöning efter begåvning och skicklighet 9 För att nå toppen måste man vara korrumperad 10 Ojämlikheten kvar för den gynnar de rika och mäktiga 11 Ingen skulle studera länge om man inte förväntar sig hög lön 12 Stora löneskillnader nödvändiga för Sveriges välstånd 13 Inget samlat motstånd för att avskaffa ojämlikheten 14 Åsikt om den egna lönen 15 Månadslön för yrkeslärd fabriksarbetare 16 Månadslön för läkare i allmän praktik 17 Månadslön för styrelseordförande i stort företag 18 Månadslön för advokat 19 Månadslön för affärsbiträde 20 Månadslön för direktör på stor fabrik 21 Månadslön för domare i högsta domstolen 22 Månadslön för fabriksarbetare utan yrkesutbildning 23 Månadslön för minister i regeringen 24 Månadslön för person med UP:s yrke 25 Lämplig månadslön för yrkeslärd fabriksarbetare 26 Lämplig månadslön för läkare i allmän praktik 27 Lämplig månadslön för styrelseordförande i stort företag 28 Lämplig månadslön för advokat 29 Lämplig månadslön för affärsbiträde 30 Lämplig månadslön för direktör på stor fabrik 31 Lämplig månadslön för domare i högsta domstolen 32 Lämplig månadslön för fabriksarbetare utan yrkesutbildning 33 Lämplig månadslön för minister i regeringen 34 Lämplig månadslön för person med UP:s yrke 35 Inkomstskillnaderna är för stora i Sverige 36 Regeringens ansvar att minska inkomstskillnaderna 37 Höginkomsttagarnas skatteandel 38 För stora ekonomiska skillnader mellan rika och fattiga länder 39 Extra skatt för människor i rika länder 40 Inställning till att man kan köpa bättre sjukvård 41 Inställning till att man kan köpa bättre utbildning 42 Motsättningar mellan rika och fattiga 43 Motsättningar mellan arbetarklassen och medelklassen 44 Motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare 45 Motsättningar mellan människor i samhällets topp och människor på samhällets botten 46 Motsättningar mellan unga och gamla 47 Placering på samhällsskala 48 Placering på samhällsskala för tio år sedan 49 Social position jämförd med faderns 50 Påverka lönen: Ansvar i arbetet

7 51 Påverka lönen: Utbildningens längd 52 Påverka lönen: Arbetsledande uppgifter 53 Påverka lönen: Vad som behövs för att försörja en familj 54 Påverka lönen: Försörjer barn 55 Påverka lönen: Arbetets utförande 56 Påverka lönen: Hur hårt man arbetar 57 Den egna lönen rättvis 58 Dagens svenska samhälle 59 Önskat svenskt samhälle 60 Samhällsdiagram: Placering UP 61 Samhällsdiagram: Placering outbildad fabriksarbetare 62 Samhällsdiagram: Placering styrelseordförande i stort företag 63 Skatternas allmänna nivå i Sverige 64 Skatter för folk med höga inkomster 65 Skatter för folk med medelinkomster 66 Skatter för folk med låga inkomster 67 Skatterna inte för höga med hänsyn till förmåner 68 För höga marginalskatter 69 Skattesystemet fördelar skattebördan rättvist 70 Myndighetsansvar: Arbete åt alla som vill ha 71 Myndighetsansvar: Arbetslösas levnadsstandard 72 Sannolikhet att få en statlig pension som inte ger en acceptabel levnadsstandard 73 Sannolikhet att inte få den sjukvård man behöver 74 Sannolikhet att bli arbetslös inom de närmaste åren 75 Insatt i viktiga politiska frågor 76 De flesta människor mer insatta i politik än UP 77 Politikerna försöker hålla vallöften 78 Högre offentliga tjänstemän gör vad som är bäst för landet 79 Missbruk: Arbetslöshetsersättning 80 Missbruk: Socialbidrag 81 Missbruk: Sjukskrivningar 82 Människor ser ner på de som mottar bostadsbidrag 83 Människor ser ner på de som mottar arbetslöshetsersättning 84 Människor ser ner på de som mottar socialbidrag 85 Människor ser ner på de som mottar förtidspension 86 Människor ser ner på de som mottar folkpension 87 Arbetsmarknadsgrupp 88 Arbetstid 89 Socio-ekonomisk indelning 90 Yrke 91 Företagare eller anställd 92 Antal anställda 93 Arbetsledande funktion 94 Offentligt eller privat tjänst 95 Facklig organisation 96 Utbildning 97 Utbildningens längd 98 Månadsinkomst 99 Varit arbetslös minst en månad senaste tre åren 100 Antal månader arbetslös senaste tre åren 101 Varit sjukskriven minst en månad senaste tre åren 102 Antal månader sjukskriven senaste tre åren 103 Fått socialbidrag under de senaste tre åren 104 Familjemedlem eller vän som varit arbetslös minst en månad senaste tre åren 105 Familjemedlem eller vän som varit sjukskriven minst en

8 månad senaste tre åren 106 Familjemedlem eller vän som fått socialbidrag under de senaste tre åren 107 Civilstånd 108 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 109 Partner: Socio-ekonomisk indelning 110 Partner: Yrke 111 Partner: Företagare eller anställd 112 Partner: Antal anställda 113 Hushållets inkomst 114 Hushållets storlek 115 Antal personer under 18 år i hushållet 116 Antal personer under 6 år i hushållet 117 Fader: Socio-ekonomisk indelning 118 Fader: Yrke 119 Fader: Företagare eller anställd 120 Fader: Arbetsledande funktion 121 Fader: Offentlig eller privat tjänst 122 Faderns utbildning 123 Moderns utbildning 124 Böcker i hemmet under uppväxten 125 Bästa parti 126 Subjektiv samhällsklass 127 Föräldrars medborgarskap 128 Tillhör kyrka eller religiös församling 129 Kyrka eller församling 130 Kyrkobesök 131 Ålder 132 Kön 133 Län 134 A-region 135 Huvudregion 136 Riksområde

9 VAR 1 SSD STUDY NR 0727 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0727 VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 Oktober 2000 VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP 1999: Åsikter om ojämlikhet i Sverige II VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer VAR 5 FRAMGÅNG: FÖRMÖGEN FAM 1 Loc 13 width 1 1 Vi börjar med några frågor om vad som är viktigt för ens möjligheter att komma fram i livet. 1(1) Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att komma från en förmögen familj? Helt avgörande Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 6 FRAMGÅNG: KÄNNA PERS 1 Loc 14 width 1 1(2) Hur viktigt för ens möjlighet att komma fram i livet är det att känna de rätta personerna? <Se F.1 för fullständig frågetext> Helt avgörande

10 Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej Uppgift saknas VAR 7 PRESTATION BELÖNAS 2 Loc 15 width 1 2 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 2(1) I Sverige blir människor belönade efter arbetsinsats och prestationer Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 8 BEGÅVNING BELÖNAS 2 Loc 16 width 1 2(2) I Sverige blir människor belönade efter begåvning och skicklighet. <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 9 KORRUMPERAD NÅ TOPP 2 Loc 17 width 1 2(3) För att nå toppen i det svenska samhället måste man vara korrumperad. <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd

11 Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 10 OJÄMLIKHET GYNNAR RIKA 3 Loc 18 width 1 3 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 3(1) Ojämlikheten finns kvar för att den gynnar de rika och mäktiga Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 11 HÖGRE LÖN LÅNG UTBILDN 3 Loc 19 width 1 3(2) Ingen skulle läsa i flera år för att bli advokat eller läkare om de inte förväntade sig att tjäna mycket mer än vanliga arbetare. <Se F.3 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 12 LÖNESKILLNAD VÄLSTÅND 3 Loc 20 width 1 3(3) Stora löneskillnader är nödvändiga för Sveriges välstånd. <Se F.3 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej

12 14 9. Uppgift saknas VAR 13 INGET SAMLAT MOTSTÅND 3 Loc 21 width 1 3(4) Ojämlikheten finns kvar för att vanliga människor inte sluter sig samman för att avskaffa den. <Se F.3 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 14 INSTÄLLN EGEN LÖN 4 Loc 22 width 1 4 Vad anser Du om Din lön? Är den... Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på Ditt senaste arbete! Mycket lägre än Du förtjänar Lägre än Du förtjänar Lika hög som Du förtjänar Högre än Du förtjänar 0 5. Mycket högre än Du förtjänar Har aldrig förvärvsarbetat Vet inte Uppgift saknas VAR 15 LÖN: UTB FABRIKSARB 5 Loc 23 width Hur mycket tror Du folk i dessa yrken faktiskt tjänar? Skriv hur mycket Du tror att de i vanliga fall tjänar per månad, före skatt. 5a En yrkeslärd fabriksarbetare Uppgift saknas Valid-n=1043 Min=8000 Max=40000 Mean= St.Dev= VAR 16 LÖN: LÄKARE 5 Loc 29 width

13 5b <Månadslön före skatt> En läkare i allmän praktik <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1044 Min=7000 Max= Mean= St.Dev= VAR 17 LÖN: STYRELSEORDF 5 Loc 35 width c <Månadslön före skatt> En styrelseordförande i ett stort företag <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1027 Min=3400 Max= Mean= St.Dev= VAR 18 LÖN: ADVOKAT 5 Loc 41 width d <Månadslön före skatt> En advokat <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1031 Min=8000 Max= Mean= St.Dev= VAR 19 LÖN: AFFÄRSBITRÄDE 5 Loc 47 width e <Månadslön före skatt> Ett affärsbiträde <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1047 Min=5000 Max= Mean= St.Dev= VAR 20 LÖN: DIREKTÖR 5 Loc 53 width f <Månadslön före skatt> En direktör på en stor fabrik <Se F.5 för fullständig frågetext>

14 Uppgift saknas Valid-n=1033 Min=6000 Max= Mean= St.Dev= VAR 21 LÖN: DOMARE I HD 5 Loc 59 width g <Månadslön före skatt> En domare i högsta domstolen <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1029 Min=4000 Max= Mean= St.Dev= VAR 22 LÖN: OUTB FABRIKSARB 5 Loc 65 width h <Månadslön före skatt> En fabriksarbetare utan yrkesutbildning <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1044 Min=7000 Max= Mean= St.Dev= VAR 23 LÖN: MINISTER 5 Loc 71 width i <Månadslön före skatt> En minister i regeringen <Se F.5 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=1031 Min=4000 Max= Mean= St.Dev= VAR 24 LÖN: UP:S YRKE 5 Loc 77 width 6 MD= 0 or GE j <Månadslön före skatt> Någon med samma yrke som Du själv har Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på Ditt senaste arbete! <Se F.5 för fullständig frågetext>

15 Har aldrig förvärvsarbetat Uppgift saknas Valid-n=987 Min=4000 Max= Mean= St.Dev= VAR 25 RIML LÖN: UTB FABR.ARB 6 Loc 83 width Hur mycket tycker Du att folk i dessa yrken borde tjäna? Skriv hur mycket Du tycker de borde tjäna per månad, före skatt. 6a En yrkeslärd fabriksarbetare Uppgift saknas Valid-n=994 Min=6000 Max=70000 Mean= St.Dev= VAR 26 RIML LÖN: LÄKARE 6 Loc 89 width b <Lämplig månadslön före skatt> En läkare i allmän praktik <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=992 Min=3500 Max= Mean= St.Dev= VAR 27 RIML LÖN: STYRELSEORDF 6 Loc 95 width c <Lämplig månadslön före skatt> En styrelseordförande i ett stort företag <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=971 Min=5000 Max= Mean= St.Dev= VAR 28 RIML LÖN: ADVOKAT 6 Loc 101 width d <Lämplig månadslön före skatt> En advokat <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas

16 Valid-n=983 Min=8000 Max= Mean= St.Dev= VAR 29 RIML LÖN: AFFÄRSBITR 6 Loc 107 width e <Lämplig månadslön före skatt> Ett affärsbiträde <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=997 Min=8000 Max= Mean= St.Dev= VAR 30 RIML LÖN: DIREKTÖR 6 Loc 113 width f <Lämplig månadslön före skatt> En direktör på en stor fabrik <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=980 Min=5000 Max= Mean= St.Dev= VAR 31 RIML LÖN: DOMARE I HD 6 Loc 119 width g <Lämplig månadslön före skatt> En domare i högsta domstolen <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=980 Min=4000 Max= Mean= St.Dev= VAR 32 RIML LÖN: OUTB FABRARB 6 Loc 125 width h <Lämplig månadslön före skatt> En fabriksarbetare utan yrkesutbildning <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=991 Min=8000 Max= Mean= St.Dev=6690.5

17 VAR 33 RIML LÖN: MINISTER 6 Loc 131 width i <Lämplig månadslön före skatt> En minister i regeringen <Se F.6 för fullständig frågetext> Uppgift saknas Valid-n=983 Min=5000 Max= Mean= St.Dev= VAR 34 RIML LÖN: UP:S YRKE 6 Loc 137 width 6 MD= 0 or GE j <Lämplig månadslön före skatt> Någon med samma yrke som Du själv har <Se F.6 för fullständig frågetext> Har aldrig förvärvsarbetat Uppgift saknas Valid-n=953 Min=7000 Max= Mean= St.Dev= VAR 35 FÖR STORA INKOMSTSKILL 7 Loc 143 width 1 7 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 7(1) Inkomstskillnaderna är för stora i Sverige Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 4 9. Uppgift saknas VAR 36 MINSKA INKOMSTSKILLN 7 Loc 144 width 1 7(2) Det är regeringens/riksdagens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan de med hög och de med låg inkomst. <Se F.7 för fullständig frågetext> Instämmer starkt

18 Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 6 9. Uppgift saknas VAR 37 SKATTEANDEL HÖGINK 8 Loc 145 width 1 8 Tycker Du att folk med höga inkomster bör betala en större andel, samma andel eller en lägre andel av sina inkomster i skatt än de med låga inkomster? En mycket större andel En större andel Samma andel En mindre andel 1 5. En mycket mindre andel Vet ej 6 9. Uppgift saknas VAR 38 RIKA-FATTIGA LÄNDER 9 Loc 146 width 1 9 När det gäller skillnader mellan länder, instämmer Du i eller tar Du avstånd från följande påståenden? 9(1) De nuvarande ekonomiska skillnaderna mellan rika och fattiga länder är för stora Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 39 EXTRASKATT RIKA LÄNDER 9 Loc 147 width 1 9(2) Människor i rika länder borde betala en extra skatt för att hjälpa människor i fattiga länder. <Se F.9 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd

19 55 8. Vet ej Uppgift saknas VAR 40 KÖPA BÄTTRE SJUKVÅRD 10 Loc 148 width 1 10(1) Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan köpa bättre sjukvård än vad människor med låga inkomster kan? Helt och hållet rättvist Ganska rättvist Varken rättvist eller orättvist Ganska orättvist Helt och hållet orättvist Vet ej 5 9. Uppgift saknas VAR 41 KÖPA BÄTTRE UTBILDN 10 Loc 149 width 1 10(2) Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan köpa bättre utbildning för sina barn än vad människor med låga inkomster kan? Helt och hållet rättvist Ganska rättvist Varken rättvist eller orättvist Ganska orättvist Helt och hållet orättvist Vet ej 5 9. Uppgift saknas VAR 42 KONF: RIK-FATTIG 11 Loc 150 width 1 11 I alla länder finns det skillnader eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. 11(1) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan rika och fattiga Mycket starka motsättningar Starka motsättningar Inte särskilt starka motsättningar Det finns inga motsättningar Vet ej 8 9. Uppgift saknas

20 VAR 43 KONF: ARBKL-MEDELKL 11 Loc 151 width 1 11(2) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan arbetarklassen och medelklassen. <Se F.11 för fullständig frågetext> Mycket starka motsättningar Starka motsättningar Inte särskilt starka motsättningar Det finns inga motsättningar Vet ej 8 9. Uppgift saknas VAR 44 KONF: ARBGIV-ARBETARE 11 Loc 152 width 1 11(3) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan arbetsgivare och arbetstagare. <Se F.11 för fullständig frågetext> Mycket starka motsättningar Starka motsättningar Inte särskilt starka motsättningar Det finns inga motsättningar Vet ej Uppgift saknas VAR 45 KONF: SMH TOPP-BOTTEN 11 Loc 153 width 1 11(4) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan människor i samhällets topp och människor på samhällets botten. <Se F.11 för fullständig frågetext> Mycket starka motsättningar Starka motsättningar Inte särskilt starka motsättningar Det finns inga motsättningar Vet ej Uppgift saknas VAR 46 KONF: UNGA-GAMLA 11 Loc 154 width 1 11(5) Enligt Din uppfattning, hur stora motsättningar är det i Sverige mellan unga och gamla.

21 <Se F.11 för fullständig frågetext> Mycket starka motsättningar Starka motsättningar Inte särskilt starka motsättningar Det finns inga motsättningar Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 47 PLAC SAMHÄLLSSKALA 12 Loc 155 width I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner Du en skala från topp till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? Toppen Botten Uppgift saknas VAR 48 TID PLAC SAMHSKALA 13 Loc 157 width För tio år sedan, var befann Du Dig då? Toppen Botten Uppgift saknas VAR 49 YRKESPOS JFR FADER 14 Loc 159 width 1 14 Tänk på Ditt nuvarande arbete (eller Ditt senaste arbete om Du inte har något just nu)! Om Du skulle jämföra det arbetet med det arbete Din far hade när Du var 16 år, skulle

22 Du då säga att positionen eller anseendet för Ditt arbete är Mycket högre än min fars Högre än min fars Ungefär lika Lägre än min fars Mycket lägre än min fars Har aldrig haft något arbete Vet/minns inte min fars yrke Uppgift saknas VAR 50 LÖN: ANSVAR I ARBETET 15 Loc 160 width 1 15 När det gäller att bestämma människors lön, hur viktiga tycker Du var och en av de följande sakerna borde vara? 15(1) Hur mycket ansvar man har i arbetet Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 51 LÖN: UTBILDN LÄNGD 15 Loc 161 width 1 15(2) <Bestämmer lön> Hur många år man utbildat sig <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 52 LÖN: ARBETSLEDNING 15 Loc 162 width 1 15(3) <Bestämmer lön> Om man har arbetsledande uppgifter <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt

23 Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 53 LÖN: BEHÖVS FÖRS FAM 15 Loc 163 width 1 15(4) <Bestämmer lön> Vad som behövs för att försörja en familj <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 54 LÖN: FÖRSÖRJER BARN 15 Loc 164 width 1 15(5) <Bestämmer lön> Om man har barn att försörja <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 55 LÖN: UTFÖRT ARBETE 15 Loc 165 width 1 15(6) <Bestämmer lön> Hur väl man utför arbetet <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt 6 4. Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas

24 VAR 56 LÖN: HÅRT ARBETE 15 Loc 166 width 1 15(7) <Bestämmer lön> Hur hårt man arbetar <Se F.15 för fullständig frågetext> Borde vara helt avgörande Borde vara mycket viktigt Borde vara ganska viktigt Borde inte vara särskilt viktigt Borde inte alls spela någon roll Vet ej Uppgift saknas VAR 57 RÄTTVIS LÖN 16 Loc 167 width 1 16 Är Din egen lön rättvis? Vi avser inte vad Du faktiskt tjänar, inte heller vad Du vill tjäna - utan vad Du anser är rättvist i förhållande till Din yrkesskicklighet och arbetsinsats! Är Din lön... Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, tänk på Ditt senaste arbete! Mycket lägre än vad som är rättvist Lite lägre än vad som är rättvist Ungefär rättvis Lite högre än vad som är rättvist 4 5. Mycket högre än vad som är rättvist Har aldrig haft något arbete Vet inte Uppgift saknas VAR 58 DIAGR DAGENS SAMHÄLLE 17 Loc 168 width 1 17 Vilken typ av samhälle är dagens Sverige? Vilket diagram beskriver detta bäst? Typ A - En liten elit i toppen, några få i mitten och den stora massan i botten Typ B - Ett samhälle som ser ut som en pyramid, med en liten elit i toppen, fler i mitten och de flesta på botten Typ C - Ett samhälle som ser ut som en pyramid förutom att det finns ganska få på botten Typ D - Ett samhälle där de flesta befinner sig i mitten Typ E - Ett samhälle där många är nära toppen, och bara några få är på botten

25 45 8. Vet inte Uppgift saknas VAR 59 DIAGR ÖNSKAT SAMHÄLLE 18 Loc 169 width 1 18 Hur tycker Du att Sverige borde vara - vilket av diagrammen skulle Du föredra att Sverige såg ut som? Typ A - En liten elit i toppen, några få i mitten och den stora massan i botten Typ B - Ett samhälle som ser ut som en pyramid, med en liten elit i toppen, fler i mitten och de flesta på botten Typ C - Ett samhälle som ser ut som en pyramid förutom att det finns ganska få på botten Typ D - Ett samhälle där de flesta befinner sig i mitten Typ E - Ett samhälle där många är nära toppen, och bara några få är på botten Vet inte Uppgift saknas VAR 60 DIAGRAM: EGEN PLAC 19 Loc 170 width 1 19 Nu undrar vi var Du anser att Du själv och andra människor passar in. Titta på det diagram som Du menar bäst beskriver dagen Sverige (det diagram Du valde i fråga 17)! Var anser Du att Du och Din familj befinner er - i toppen, någonstans i mitten eller på botten? 2 1. Toppen Botten Vet inte Uppgift saknas VAR 61 DIAGRAM: OUTB FABRARB 20 Loc 171 width 1 20 Vad anser Du att en fabriksarbetare utan yrkesutbildning befinner sig? 2 1. Toppen

26 Botten Vet inte Uppgift saknas VAR 62 DIAGRAM: STYRELSEORDF 21 Loc 172 width 1 21 Var befinner sig en styrelseordförande i ett stort företag? Toppen Botten Vet inte Uppgift saknas VAR 63 SKATTETRYCKET 22 Loc 173 width 1 22 Det finns olika meningar om skattetrycket i vårt land. Vad anser Du om skatternas allmänna nivå i Sverige. Är den Alldeles för hög Något för hög Lagom hög Något för låg 5 5. Alldeles för låg Vet inte 5 9. Uppgift saknas VAR 64 SKATT HÖGA INKOMSTER 23 Loc 174 width 1 23 Hur skulle Du vilja beskriva de samlade skatterna i Sverige? (Vi menar alla skatter sammantagna, både inkomstskatter, moms och socialförsäkringsavgifter) 23(1) För folk med höga inkomster är skatterna Alldeles för höga För höga Ungefär lagom För låga Alldeles för låga Vet ej

27 10 9. Uppgift saknas VAR 65 SKATT MEDELINKOMSTER 23 Loc 175 width 1 23(2) För folk med medelinkomster är skatterna... <Se F.23 för fullständig frågetext> Alldeles för höga För höga Ungefär lagom För låga 0 5. Alldeles för låga Vet ej Uppgift saknas VAR 66 SKATT LÅGA INKOMSTER 23 Loc 176 width 1 23(3) För folk med låga inkomster är skatterna... <Se F.23 för fullständig frågetext> Alldeles för höga För höga Ungefär lagom 3 4. För låga 6 5. Alldeles för låga Vet ej Uppgift saknas VAR 67 SKATTERNA EJ FÖR HÖGA 24 Loc 177 width 1 24 Nu följer några påståenden ur den offentliga debatten. Instämmer Du eller tar Du avstånd från följande påståenden? 24(1) Med hänsyn till de förmåner som staten ger medborgarna är skatterna inte för höga Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 68 FÖR HÖG MARGINALSKATT 24 Loc 178 width 1

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik JULI, 2012 VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Tjänstemän och arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem.

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40r.pdf) Innehåll: * Yrken enligt SSYK 96 inplacerade

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1301 Yrkesstrukturen i Sverige 2011 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare.

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Åsikter om miljön ISSP2000

Åsikter om miljön ISSP2000 ISSP2000 Åsikter om miljön Enkät till I den här undersökningen som utförs i ett tjugotal länder frågar vi 2 000 personer människor om deras åsikter och värderingar ifråga om miljön och andra samhällsfrågor.

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1101 Yrkesstrukturen i Sverige 2009 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och analys... 1 2 Inledning och syfte... 3 3 Inflyttade 2013... 4 3.1 Social bakgrund

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2004 Sveriges Byggindustrier Tjänstemän Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 FLYTTNINGSBIDRAG 2014-01-31 Tertial 3, 1 september-31 december 2013 Sida: 2 av 36 Sida: 3 av 36 Dnr: Af-2013/445712 Datum: 2014-01-31 Flyttningsbidrag Arbetsförmedlingen

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2006 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet

KFS Lönestatistik 2011 - Tabell 0001 Alla branscher, hela landet avser ersättning för OB, skiftarbete, jour, beredskap och förmåner. 0000 Övriga 765 25 300 12 500 24 400 33 800 2 300 1210 VD, VVD eller rektor (10 eller fler anställda) 173 1222 Produktionschef, Driftschef,

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal

Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Utbildnings och arbetsmarknadsprognos 2025 Framtida kompetensbehov i Fyrbodal Vad påverkar matchningseffektiviteten? Om prognoserna Antagandena i långtidsutredningen (LU 2015) om produktion och sysselsättning

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Vem kan jobba till 67?

Vem kan jobba till 67? DELRAPPORT INFÖR LOs PENSIONSUTREDNING Vem kan jobba till 67? En rapport om medelpensioneringsåldern i olika LO yrken Författare: Renée Andersson, utredare vid LOs arbetslivsenhet Inledning LO-kongressen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2004 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning

Sysselsättning 012. De nya sysselsattas placering i yrken 2012. Yrke och socioekonomisk ställning Befolkning Sysselsättning Yrke och socioekonomisk ställning De nya sysselsattas placering i yrken Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kom omkring nya sysselsatta in på arbetsmarknaden år.

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer