ISSP ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1

2 ISSP ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S Göteborg

3 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes används i tillämpliga fall.): Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ISSP ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av Stefan Svallfors och Jonas Edlund. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation). Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett exemplar till primärforskaren. I de fall materialet används i undervisningssyfte vid universitet och högskolor och leder till producerandet av PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället skall en redovisning av kurser, antal användare och antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat läsår. BAKGRUND Denna studie innehåller data från en undersökning om svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och den ingår som en del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning 'Family and gender III'. Huvudansvarig forskare för undersökningen var Stefan Svallfors och Jonas Edlund, sociologiska institutionen i Umeå. Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO. Bruttourvalet var på 2000 personer i åldern år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden februari till mars 2002 i form av en enkätundersökning med fyra påminnelser. De två första via post, den tredje per telefon och den fjärde via brev.

4 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress, 111 emigrerat etc) Nettourval Inkomna svar Bortfall vill ej medverka ej kontakt andra icke-svarande 105 PUBLIKATIONER Björkström, M., Edlund, J. & Svallfors, S. (2002): ISSP Family and Gender III Sverige. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Sociologiska institutionen. KODBOKSINFORMATION Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som följer exemplet. (1) VAR 61 (2)NÖJD MED FAMILJELIV 20 (3)LOC 77 WIDTH 1 (4) (5) 20 Hur nöjd är Du på det hela taget med Ditt familjeliv? (6)... (7) (8) (9) Helt nöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd 7 6. Mycket missnöjd 7 7. Helt missnöjd Vet ej Uppgift saknas... (1) Variabelnummer (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av frågeställningen (max. 24 tecken). (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken kolumn den startar och hur många positioner den upptar. (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing data för den aktuella variabeln. (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i frågeformuläret eller liknande. (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar. (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

5 (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll. SSD DOKUMENTATION Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System for Interoperable Data Exchange.

6 Variabelförteckning 1 SSD Study NR SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Ålder 8 H-region 9 A-region 10 Län 11 Förvärvsarbete ej hinder för bra relation till barn 12 Förskolebarn blir lidande om mamman yrkesarbetar 13 Familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid 14 Kvinnor önskar sig hem och barn 15 Hemarbete lika tillfredsställande som yrkesarbete 16 Arbete bästa sättet för en kvinna att bli självständig 17 Båda bör bidra till hushållets försörjning 18 Kvinnans uppgift att ta hand om hem och familj 19 Män borde göra en större andel av hushållsarbetet än de gör nu 20 Män borde ta hand om barn mer än de gör nu 21 Kvinnors förvärvsarbete: Gift utan barn 22 Kvinnors förvärvsarbete: Förskolebarn i familjen 23 Kvinnors förvärvsarbete: Skolbarn i familjen 24 Kvinnors förvärvsarbete: Barnen flyttat hemifrån 25 Gifta lyckligare än ogifta 26 Dåligt äktenskap bättre än inget alls 27 Människor som vill ha barn bör gifta sig 28 Ensamstående förälder lika bra som två sammanboende 29 Inget fel att bo ihop utan att vara gifta 30 Bra bo ihop innan man gifter sig 31 Skilsmässa bästa lösningen om äktenskapsproblem inte kan lösas 32 Se barn växa upp är livets största glädjeämne 33 Livet innehållslöst utan barn 34 Betald föräldraledighet för yrkesarbetande kvinnor 35 Ekonomiskt stöd till barnomsorg då båda förvärvsarbetar 36 Uppdelning av den samlade hushållsinkomsten 37 Arbetsfördelning: Tvättar kläder 38 Arbetsfördelning: Mindre reparationer i bostaden 39 Arbetsfördelning: Tar hand om sjuka familjemedlemmar 40 Arbetsfördelning: Handlar mat 41 Arbetsfördelning: Städar 42 Arbetsfördelning: Lagar mat 43 Veckotimmar hushållsarbete - UP 44 Veckotimmar hushållsarbete - Partner 45 Fördelning av hushållsarbetet 46 Oenighet om hushållsarbetets fördelning 47 Bestämmer om barnuppfostran 48 Bestämmer om helgsysselsättning 49 Bestämmer om större inköp 50 Högst inkomst i familjen 51 Stress: För mycket jobb hemma att hinna med 52 Stress: Hemma sällan stressigt

7 53 Stress: Hinner inte med allt på jobbet 54 Stress: Jobbet sällan stressigt 55 Jobbet/hemmet: Trött hemma efter jobbet 56 Jobbet/hemmet: Svårt hinna uppfylla familjeförpliktelser 57 Jobbet/hemmet: Trött på jobbet pga hushållsarbete 58 Jobbet/hemmet: Svårt koncentrera sig på jobbet 59 Lycklig med livet i allmänhet 60 Nöjd med huvudsakliga jobb 61 Nöjd med familjeliv 62 Modern förvärvsarbetade under UP:s uppväxt 63 Yrkesarbetat efter giftermål men före barn 64 Yrkesarbetat med förskolebarn 65 Yrkesarbetat med skolbarn 66 Yrkesarbetat efter barnen flyttat hemifrån 67 Partner yrkesarbetat efter giftermål men före barn 68 Partner yrkesarbetat med förskolebarn 69 Partner yrkesarbetat med skolbarn 70 Partner yrkesarbetat efter barnen flyttat hemifrån 71 Förvärvsarbete för sammanboende kvinna utan barn 72 Arbetsmarknadsgrupp 73 Arbetstid 74 Socio-ekonomisk indelning 75 Yrke, SSYK-kod position 1 76 Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Företagare eller anställd 80 Antal anställda 81 Arbetsledande funktion 82 Offentlig eller privat tjänst 83 Facklig organisation 84 Utbildning 85 Utbildningens längd 86 Månadsinkomst 87 Civilstånd 88 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 89 Partner: Arbetstid 90 Partner: Socio-ekonomisk indelning 91 Partners yrke, SSYK-kod position 1 92 Partners yrke, SSYK-kod position Partners yrke, SSYK-kod position Partners yrke, SSYK-kod position Partner: Företagare eller anställd 96 Partner: Antal anställda 97 Partner: Utbildning 98 Hushållets månadsinkomstinkomst 99 Hushållets storlek 100 Antal skolbarn i hushållet 101 Antal förskolebarn i hushållet 102 Partisympati 103 Röstade i senaste riksdagsvalet 104 Subjektiv samhällsklass 105 Placering på skala över samhällsgrupper 106 Föräldrars medborgarskap 107 Tillhör kyrka eller församling 108 Kyrka eller församling 109 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten

8 VAR 1 SSD STUDY NR 0793 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0793 VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005 VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP Åsikter om familjeliv och könsroller VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön Man Kvinna VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 4 Födelseår Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek:

9 Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 7 ÅLDER Loc 18 width 2 Ålder år år Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 8 H-REGION Loc 20 width 1 Huvudregion (H-region) Stockholmsregionen: Stockholm med förorter Urban 1: Kommuner med mer än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Urban 2: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Rural 1: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Urban 1: Kommuner med mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Göteborgsregionen: Göteborg med förorter Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter VAR 9 A-REGION Loc 21 width 2 A-region Stockholm/Södertälje

10 7 02. Norrtälje Enköping Uppsala Nyköping Katrineholm Eskilstuna Mjölby/Motala Linköping Norrköping Jönköping Tranås Eksjö/Nässjö/Vetlanda Värnamo Ljungby Växjö Västervik Hultsfred/Vimmerby Oskarshamn Kalmar/Nybro Visby Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm Ängelholm Helsingborg/Landskrona Malmö/Lund/Trelleborg Ystad/Simrishamn Eslöv Halmstad Falkenberg/Varberg Göteborg Uddevalla Trollhättan/Vänersborg Borås Lidköping/Skara Falköping Skövde Mariestad Kristinehamn Karlstad Säffle/Åmål Arvika Örebro Karlskoga Lindesberg Västerås Köping Fagersta Sala Borlänge/Falun Avesta/Hedemora Ludvika Mora Gävle/Sandviken Bollnäs/Söderhamn Hudiksvall/Ljusdal Sundsvall Härnösand/Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik

11 Östersund Umeå Skellefteå Lycksele Piteå Luleå/Boden Haparanda/Kalix Kiruna/Gällivare VAR 10 LÄN Loc 23 width 2 Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län VAR 11 FÖRVÄRVSARB NÄRA REL 1 Loc 25 width 1 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 1a En mamma som arbetar utanför hemmet kan ha ett lika nära och bra förhållande till sina barn som en mamma som är hemma Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 12 FÖRSKOLEBARN DRABBAS 1 Loc 26 width 1

12 1b Ett barn som ännu inte börjat skolan blir troligen lidande om mamman yrkesarbetar. <Se F.1 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 13 FAMILJELIVET LIDANDE 1 Loc 27 width 1 1c På det hela taget så blir familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid. <Se F.1 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 14 ÖNSKAR BARN OCH HEM 1 Loc 28 width 1 1d Ett arbete är i och för sig viktigt, men vad de flesta kvinnor verkligen önskar sig är hem och barn. <Se F.1 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 15 HEMARBETE TILLFREDS 1 Loc 29 width 1 1e Att vara hemarbetande kvinna är precis lika tillfredsställande som att yrkesarbeta.

13 <Se F.1 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 16 SJÄLVSTÄNDIG GENOM ARB 1 Loc 30 width 1 1f Att ha ett arbete är det bästa sättet för en kvinna att bli självständig. <Se F.1 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 17 BÅDA BIDRAR FÖRSÖRJN 2 Loc 31 width 1 2 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 2a Både mannen och kvinnan bör bidra till hushållets försörjning Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd 5 5. Tar starkt avstånd 9 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas VAR 18 HEM O FAM KVINNOARBETE 2 Loc 32 width 1 2b Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen. <Se F.2 för fullständig frågetext>

14 16 1. Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 19 MÄN STÖRRE ANDEL 2 Loc 33 width 1 2c Män borde göra en större andel av hushållsarbetet än de gör nu. <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd 9 5. Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 20 MÄN TA HAND OM BARN 2 Loc 34 width 1 2d Män borde göra en större andel av arbetet med att ta hand om barnen än de gör nu. <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd 6 5. Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 21 KV ARB: GIFT UTAN BARN 3 Loc 35 width 1 3 Tycker Du att kvinnor under dessa förhållanden borde arbeta heltid, deltid eller inte alls? 3a Sedan de gift sig och innan de har några barn Arbeta heltid Arbeta deltid 1 3. Inte arbeta alls Vet ej

15 10 9. Uppgift saknas VAR 22 KV ARB: FÖRSKOLEBARN 3 Loc 36 width 1 3b <Kvinnors förvärvsarbete> När det finns barn i familjen som ännu inte börjat skolan. <Se F.3 för fullständig frågetext> Arbeta heltid Arbeta deltid Inte arbeta alls Vet ej Uppgift saknas VAR 23 KV ARB: SKOLBARN 3 Loc 37 width 1 3c <Kvinnors förvärvsarbete> När det yngsta barnet börjat skolan. <Se F.3 för fullständig frågetext> Arbeta heltid Arbeta deltid Inte arbeta alls Vet ej Uppgift saknas VAR 24 KV ARB: BARNEN FLYTTAT 3 Loc 38 width 1 3d <Kvinnors förvärvsarbete> När barnen flyttat hemifrån. <Se F.3 för fullständig frågetext> Arbeta heltid Arbeta deltid 3 3. Inte arbeta alls Vet ej Uppgift saknas VAR 25 GIFTA LYCKLIGARE 4 Loc 39 width 1 4 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

16 4a Gifta människor är i allmänhet lyckligare än ogifta Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 26 DÅLIGT ÄKTENSKAP 4 Loc 40 width 1 4b Ett dåligt äktenskap är bättre än inget äktenskap alls. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 27 GIFTA OM VILL HA BARN 4 Loc 41 width 1 4c Människor som vill ha barn bör gifta sig. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 28 ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDER 4 Loc 42 width 1 4d En ensamstående förälder kan ta hand om ett barn lika bra som två föräldrar som lever tillsammans. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd

17 82 5. Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 29 SAMBO UTAN VARA GIFT 4 Loc 43 width 1 4e Det är inget fel om ett par bor ihop utan att ha tänkt gifta sig med varandra. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd 9 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas VAR 30 BRA BO IHOP FÖRST 4 Loc 44 width 1 4f För ett par som tänkt gifta sig är det en bra ide att först bo ihop. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 4 9. Uppgift saknas VAR 31 SKILSMÄSSA BÄST 4 Loc 45 width 1 4g Skilsmässa är oftast den bästa lösningen när ett par inte kan lösa sina äktenskapsproblem. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas

18 VAR 32 SE BARN VÄXA UPP 5 Loc 46 width 1 5 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 5a Att se sina barn växa upp är livets största glädjeämne Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd 5 4. Tar avstånd 3 5. Tar starkt avstånd Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 33 INNEHÅLLSLÖST U BARN 5 Loc 47 width 1 5b Människor som aldrig haft barn lever ett innehållslöst liv. <Se F.5 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 34 KV BETALD FÖRÄLDRALED 6 Loc 48 width 1 6 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 6a Kvinnor som yrkesarbetar bör få betald föräldraledighet när de får barn Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd 4 5. Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas

19 VAR 35 EKON STÖD BARNOMSORG 6 Loc 49 width 1 6b Familjer bör få ekonomiskt stöd till barnomsorg när båda föräldrarna arbetar. <Se F.6 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 6 9. Uppgift saknas VAR 36 UPPDELNING HUSHÅLLSINK 7 Loc 50 width 1 MD=0 Var vänlig besvara frågorna 7-15 om du är gift eller sammanboende, om inte gå till fråga 16! 7 (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur delar Du och Din partner upp er samlade hushållsinkomst? Välj det alternativ som kommer närmast Jag tar hand om alla pengarna och ger min partner hans/hennes del 9 2. Min partner tar hand om alla pengarna och ger mig min del Vi har en gemensam kassa där var och en tar vad han/hon behöver Vi har en gemensam kassa för en del av pengarna och behåller resten för oss själva Var och en behåller sina egna pengar för sig själv Frågan ej tillämplig VAR 37 ARBFÖRDELN: TVÄTTAR 8 Loc 51 width 1 MD=0 8 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vem gör följande saker i Ditt hushåll? 8a Tvättar kläder Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo 3 6. Det görs av någon annan 3 8. Vet ej Frågan ej tillämplig

20 VAR 38 ARBFÖRDELN: REPARERAR 8 Loc 52 width 1 MD=0 8b <Arbetsfördelning i hushållet> Gör mindre reparationer i bostaden <Se F.8 för fullständig frågetext> Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo Det görs av någon annan 7 8. Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 39 ARBFÖRDELN: VÅRD SJUKA 8 Loc 53 width 1 MD=0 8c <Arbetsfördelning i hushållet> Tar hand om sjuka familjemedlemmar <Se F.8 för fullständig frågetext> Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo 3 6. Det görs av någon annan Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 40 ARBFÖRDELN: HANDLA MAT 8 Loc 54 width 1 MD=0 8d <Arbetsfördelning i hushållet> Handlar mat <Se F.8 för fullständig frågetext> Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo 0 6. Det görs av någon annan 4 8. Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 41 ARBFÖRDELN: STÄDAR 8 Loc 55 width 1

21 MD=0 8e <Arbetsfördelning i hushållet> Städar <Se F.8 för fullständig frågetext> Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo Det görs av någon annan 4 8. Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 42 ARBFÖRDELN: LAGAR MAT 8 Loc 56 width 1 MD=0 8f <Arbetsfördelning i hushållet> Lagar mat <Se F.8 för fullständig frågetext> Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo 0 6. Det görs av någon annan 4 8. Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 43 TIM HUSHÅLLSARB UP 9 Loc 57 width (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur många timmar i veckan ägnar Du i genomsnitt åt hushållsarbete? Räkna INTE med den tid Du tar hand om barnen eller den tid Du använder för fritidsaktiviteter timmar timme timmar Frågan ej tillämplig Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek:

22 VAR 44 TIM HUSHÅLLSARB PARTN 10 Loc 59 width (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur många timmar i veckan ägnar Din make/maka/sambo i genomsnitt åt hushållsarbete? Räkna INTE med den tid han/hon tar hand om barnen eller den tid han/hon använder för fritidsaktiviteter timmar timme timmar Frågan ej tillämplig Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 45 FÖRDELNING HUSHÅLLARB 11 Loc 61 width 1 MD=0 11 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket av följande stämmer bäst med hur hushållsarbetet fördelas mellan Dig och Din make/maka/sambo? Jag gör mycket mer av hushållsarbetet än vad som är rättvist Jag gör lite mer av hushållsarbetet än vad som är rättvist Jag gör ungefär så mycket av hushållsarbetet som är rättvist Jag gör lite mindre av hushållsarbetet än vad som är rättvist Jag gör mycket mindre av hushållsarbetet än vad som är rättvist Frågan ej tillämplig VAR 46 OENIGHET HUSHÅLLSARB 12 Loc 62 width 1 MD=0 12 (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur ofta är Du och Din make/maka/sambo oeniga om hur hushållsarbetet fördelas mellan er? Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden Flera gånger om året

23 Mindre ofta/ sällan Aldrig Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 47 BESTÄMMA BARNUPPFOSTR 13 Loc 63 width 1 MD=0 13 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vem bestämmer/bestämde vanligtvis hur ni ska/skulle uppfostra era barn? Oftast jag Oftast min make/maka/sambo Ibland jag, ibland min make/maka/sambo Vi bestämmer/bestämde gemensamt 0 5. Någon annan bestämmer/bestämde oftast Frågan är inte tillämplig Frågan ej tillämplig VAR 48 BESTÄMMA HELGSYSSLA 14 Loc 64 width 1 MD=0 14a (GIFT/SAMMANBOENDE) När Du och Din make/maka/sambo beslutar om följande saker, vem är det som till slut bestämmer vad ni ska göra tillsammans på helgen? Oftast jag Oftast min make/maka/sambo Ibland jag, ibland min make/maka/sambo Vi bestämmer gemensamt 3 5. Någon annan bestämmer oftast Frågan ej tillämplig VAR 49 BESTÄMMA STÖRRE INKÖP 14 Loc 65 width 1 MD=0 14b (GIFT/SAMMANBOENDE) När Du och Din make/maka/sambo beslutar om följande saker, vem är det som till slut bestämmer om inköp av större saker till hemmet? Oftast jag Oftast min make/maka/sambo Ibland jag, ibland min make/maka/sambo Vi bestämmer gemensamt 0 5. Någon annan bestämmer oftast Frågan ej tillämplig VAR 50 HÖGST INKOMST I FAM 15 Loc 66 width 1 MD=0

24 15 (GIFT/SAMMANBOENDE) Om Du räknar alla inkomster som Du och Din make/maka/sambo har, vem av er har högst inkomst? Min make/maka/sambo har ingen inkomst Jag har mycket högre inkomst Jag har högre inkomst Vi har ungefär lika stora inkomster Min make/maka/sambo har högre inkomst Min make/maka/sambo har mycket högre inkomst 8 7. Jag har ingen inkomst Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 51 STRESS JOBB HEMMA 16 Loc 67 width 1 16 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 16a Det finns så mycket att göra hemma att tiden ofta inte räcker till för att jag skall få allt gjort Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 52 STRESS SÄLLAN HEMMA 16 Loc 68 width 1 16b Min tillvaro hemma är sällan stressig. <Se F.16 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 53 STRESS PÅ JOBBET 16 Loc 69 width 1 16c Det finns så mycket att göra på jobbet att tiden ofta inte räcker till för att jag skall få allt gjort.

25 <Se F.16 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 54 STRESS SÄLLAN JOBBET 16 Loc 70 width 1 16d Mitt jobb är sällan stressigt. <Se F.16 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 55 TRÖTT EFTER JOBBET 17 Loc 71 width 1 17 Hur ofta har Du varit med om följande under de SENASTE TRE MÅNADERNA? 17a Jag har kommit hem från jobbet alltför trött för att orka med det hushållsarbete som behöver göras Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden En eller ett par gånger Aldrig Frågan är inte tillämplig/har inget arbete Uppgift saknas VAR 56 SVÅRT HINNA FAMILJEN 17 Loc 72 width 1 17b <Senaste tre månaderna> Det har varit svårt för mig att uppfylla mina familjeförpliktelser på grund av den tid jag lägger ner på mitt jobb. <Se F.17 för fullständig frågetext> Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden

26 En eller ett par gånger Aldrig Frågan är inte tillämplig/har inget arbete Uppgift saknas VAR 57 HHARB TRÖTT PÅ JOBBET 17 Loc 73 width 1 17c <Senaste tre månaderna> Jag har kommit till jobbet alltför trött för att fungera bra på grund av det hushållsarbete jag gjort. <Se F.17 för fullständig frågetext> 9 1. Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden En eller ett par gånger Aldrig Frågan är inte tillämplig/har inget arbete Uppgift saknas VAR 58 SVÅRT KONCENTR JOBBET 17 Loc 74 width 1 17d <Senaste tre månaderna> Jag har haft svårt att koncentrera mig på jobbet på grund av mina familjeförpliktelser. <Se F.17 för fullständig frågetext> Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden En eller ett par gånger Aldrig Frågan är inte tillämplig/har inget arbete Uppgift saknas VAR 59 LYCKLIG MED LIVET 18 Loc 75 width 1 18 Om Du betraktar Ditt liv i största allmänhet, hur lycklig eller olycklig skulle Du säga att Du på det hela taget är? Fullständigt lycklig Mycket lycklig Ganska lycklig Varken lycklig eller olycklig Ganska olycklig 8 6. Mycket olycklig 3 7. Fullständigt olycklig Vet ej

27 10 9. Uppgift saknas VAR 60 NÖJD MED JOBBET 19 Loc 76 width 1 19 Hur nöjd är Du på det hela taget med Ditt (huvudsakliga) jobb? Helt nöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 7 7. Helt missnöjd Vet ej Uppgift saknas VAR 61 NÖJD MED FAMILJELIV 20 Loc 77 width 1 20 Hur nöjd är Du på det hela taget med Ditt familjeliv? Helt nöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd 7 6. Mycket missnöjd 7 7. Helt missnöjd Vet ej Uppgift saknas VAR 62 UPPVÄXT ARBETANDE MOR 21 Loc 78 width 1 21 Arbetade Din mamma utanför hemmet minst ett år under Din barndomstid (d v s innan Du fyllde 14 år)? Ja Nej Växte inte upp med min mamma Uppgift saknas VAR 63 YRKESARB INNAN BARN 23 Loc 79 width 1 MD=0 Var vänlig besvara fråga 22 och 23 om Du har eller har haft barn - om Du aldrig haft barn gå till FRÅGA 24.

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

Antal av Radetiketter Dossienr

Antal av Radetiketter Dossienr Radetiketter Antal av Dossienr Soldater m.fl. 32 Övriga servicearbetare 30 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl 29 Övrig servicepersonal 29 Militärer 17 Butikssäljare, fackhandel 16 Butikssäljare,

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1998 - MORAL, VÄRDERINGAR OCH RELIGION II SSD 0716 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland.

Mellersta Norrland. Sverige Stockholm Östra Mellansverige. Norra. Sydsverige. Övre Norrland. Småland med Gotland och Öland. Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2007 för 323 jobb, för hela landet och för olika regioner där sådan statistik

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)

(Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län) Västmanlands, Örebro och Östergötlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2010 Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001

Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Tabell 8 Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2001 Average monthly salary by occupational group, level of education and sex 2001 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer All

Läs mer

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län)

Sydsverige (Blekinge och Skåne län) Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2009. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige

Hela riket Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland med öarna Västsverige Här är LO-Tidningens bearbetning av Statistiska centralbyråns databas. Sammanställningen visar genomsnittlig grund- och månadslön 2008. Av de 355 yrken som registreras i SCB:s databas har uppgifter gått

Läs mer

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling

Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Hur utvecklas Alingsås? Hållbart samhälle; Näringsliv, yrken och arbetspendling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och analys... 1 2 Inledning och syfte... 3 3 Inflyttade 2013... 4 3.1 Social bakgrund

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register AM 33 SM 0501 Yrkesstrukturen i Sverige 2003 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2003 Occupational statistics based on the swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31

Lönespridning. Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Lönespridning Trend, utveckling och statistik för lönespridningen inom tjänstesektorn 2008-01-31 Innehåll 1 Inledning...3 2. Sammanfattning av resultat...4 3. Insamlingsmetodik...5 3.1 Grundmaterial...5

Läs mer

ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2003 - ÅSIKTER OM NATIONELL IDENTITET SSD 0805 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel,

Yrkesgrupp Antal Köns- Medellön Kv:s. m.fl. 374 46 89 11 16 100 16 500 98 Försäljare, detaljhandel, Lön De tio vanligaste yrkesgrupperna 2000 Antal i 1 000-tal, könsfördelning (%) samt kvinnornas lön i procent av männens. Hel- och deltidsanställda. Rangordnade efter samtliga i yrkesgruppen Yrkesgrupp

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan

Totalt 796 760 1054 862 862 2653 2862 721 724 11294. varav ansökan från person i Sverige med lagakraftvunnet avslag på asylansökan Rubrik Beviljade arbetstillstånd innevarande år Senast körd 2010-10-01 08.10 Siffrorna omfattar både Migrationsverkets samt Sveriges ambassaders och konsulats beslut Siffrorna omfattar inte idrottsutövare,

Läs mer

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF

VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik JULI, 2012 VISITA Svensk Besöksnäring Tjänstemannaförbundet HTF Tjänstemän och arbetare Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS

Egna företagare. 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 ES/FRS ES/FRS 1(8) Kort dokumentation av Egna företagare 2012-06-11 Egna företagare Yrkesuppgifter för egna företagare saknas i stor utsträckning i Yrkesregistret och ingår inte i den officiella statistiken.

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län JOBBPULS 213 Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län Jobbpuls 213 är en uppdatering av rapporten Jobbpuls, som ursprungligen togs fram 211 inom projektet Konkurrenslyftet. Jobbpuls

Läs mer

Sjukskrivning i olika yrken

Sjukskrivning i olika yrken Social Insurance Report Sjukskrivning i olika yrken ersatta från Försäkringskassan per anställd år 2008 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Avdelningen för Analys och prognos

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: Juni 11 2013 Identifikation: SND0921-001 Innehållsförteckning

Läs mer

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck

Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck 1 (11) Sjukfrånvaroutvecklingen 2010 2013 per yrke Sammanfattande intryck Stora yrkesgrupper med omfattande sjukfrånvaro (två kvinnodominerade och två mansdominerade) Vård och omsorgsyrken. skategorin

Läs mer

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1401 Yrkesstrukturen i Sverige 2012 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2012 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1997 ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0722 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011

Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Fakta om löner i våra medlemsföretag KAJSA LINDELL JANUARI 2012 Övergripande lönestatistik avseende september 2011 Inledning 2 1. Inledning samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad 2012-01-30 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar som äger rum av arbetskraftens kompetensmässiga

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Beskrivning av sjuktalets utveckling

Beskrivning av sjuktalets utveckling 9,0 - Kraftsamling Sörmland Beskrivning av sjuktalets utveckling Peje Bengtsson, analytiker Försäkringskassan Sid 1 November 2016 Kraftsamling Sörmland Sjukskrivningarna 1970-2015 Sid 2 November 2016 Kraftsamling

Läs mer

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem.

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING. Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem. (http://w1.861.telia.com/~u86119281/omr40r.pdf) Innehåll: * Yrken enligt SSYK 96 inplacerade

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1201 Yrkesstrukturen i Sverige 2010 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2010 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän

Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. Jämn fördelning av arbetare och tjänstemän AM 33 SM 1501 Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 Yrkesstrukturen I Sverige The Swedish Occupational Register with statistics 2013 I korta drag Vanligaste yrket för Utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga

Läs mer

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 AM 62 SM 0801 Löner för tjänstemän inom privat sektor 2007 Salaries of non-manual workers in the private sector 2007 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2007 års uppgifter avseende månadslöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009

Nyanmälda lediga platser januari juli 2009 Bild 1 80 70 60 50 40 30 20 10 Tusental Nyanmälda lediga platser januari 1993 - juli 2009 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Med mer än 10 dagars varaktighet.

Läs mer

ISSP 2012 Familjeliv och arbete

ISSP 2012 Familjeliv och arbete TNS SIFO 11478 Stockholm Projekt: 1524242 ISSP 2012 Familjeliv och arbete Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete? Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle.

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Näringslivets yrkesklassificering 2004 - NYK 2004 Statistik April, 2004 Sveriges Byggindustrier Tjänstemän Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system för gruppering av individers arbetsuppgifter

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor 2006

Löner för arbetare inom privat sektor 2006 AM 57 SM 0701 Löner för arbetare inom privat sektor 2006 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2006 I korta drag Korrigerad 2012-08-31 2006 års uppgifter avseende timlöner per utbildningsinriktning

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 AM 52 SM 1401 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2013 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2013 I korta drag Medellönen var 26 410 kronor i kommunerna 2013 Den genomsnittliga

Läs mer

Arbetsmarknadens lönestruktur

Arbetsmarknadens lönestruktur Arbetsmarknadens lönestruktur Löneskillnader mellan anställda kan förklaras av en mängd olika faktorer som t.ex. utbildning, yrkesgrupp, ålder och sektor. Lönestatistiken saknar information om vissa faktorer

Läs mer

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden

Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden Vägen till rättigheter på arbetsmarknaden I den här pdf:en hittar du ett antal olika lektioner och uppgifter. Dessa bygger på materialet Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen, som du kan

Läs mer

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2000 - ÅSIKTER OM MILJÖN SSD 0753 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1301 Yrkesstrukturen i Sverige 2011 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2011 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor

Löner för arbetare inom privat sektor Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i privat sektor 2012 var 147,70 kronor AM 57 SM 1301 Löner för arbetare inom privat sektor 2012 Average hourly wages of manual workers in the private sector 2012 I korta drag Den genomsnittliga timlönen (lön för arbetad tid) för arbetare i

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2006 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 1101 Yrkesstrukturen i Sverige 2009 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2009 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register

The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register AM 33 SM 0701 Yrkesstrukturen i Sverige 2005 Yrkesregistret med yrkesstatistik The occupational structure in Sweden 2005 Occupational statistics based on the Swedish occupational register I korta drag

Läs mer

Fakta om löner i våra medlemsföretag

Fakta om löner i våra medlemsföretag JANUARI 2014 KAJSA LINDELL Fakta om löner i våra medlemsföretag Övergripande lönestatistik avseende september 2013 Innehåll 1. Inledning...2 2. Lönenivåer 2013...3 3. Löneutveckling....4 4. Lönespridning

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 127 kvkm Invånare per kvkm: 13 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 168 kvkm Invånare per kvkm: 89 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 484 kvkm Invånare per kvkm: 26 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet

Förvärvsarbete Arbetskraften Ej i arbetskraften Sysselsatta/förvärvsarbetande Arbetslösa Tillfälligt frånvarande Relativa arbetskraftstalet Förvärvsarbete I avsnittet förekommer ett antal begrepp som förklaras här: Arbetskraften omfattar personer som antingen är sysselsatta/förvärvsarbetande eller arbetslösa. Ej i arbetskraften är personer

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 895 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2004 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm:

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Landareal: 1 882 kvkm Invånare per kvkm: 19 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0,

Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 0, Landareal: 17 735 kvkm Invånare per kvkm: 0,3 Folkmängd 31 december 2005 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken?

Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken? REDOVISAR 2003:5 Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken? sjukpenningkostnaderna fördelade efter yrke Sammanfattning Höga sjukpenningkostnader per sjukskrivning beror främst på att den sjukpenninggrundande

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer