ISSP ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet"

Transkript

1

2 ISSP ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S Göteborg

3 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Oavsett publikationsform skall alla uppsatser och rapporter som bygger på data tillgängliggjorda genom SSD tillkännage detta förhållande, samt namnge primärforskaren. SSD ber därför alla användare av SSD-material att, så långt detta är möjligt, använda sig av följande uttalande. (Uttryck inom parentes används i tillämpliga fall.): Data (och tabeller) i denna (publikation) har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Materialet i ISSP ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER samlades ursprungligen in av ett forskningsprojekt vid sociologiska institutionen, Umeå universitet under ledning av Stefan Svallfors och Jonas Edlund. Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna (publikation). Enligt överenskommelse mellan primärforskaren och Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst får studien förmedlas till och analyseras av forskare under förutsättning att användningen sker i forskningssyfte. Härvid skall HSFR:s forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap, publicerade i skriften HSFR-ETIK, följas i alla tillämpliga delar. Data och/eller dokumentation får ej ställas till tredje persons förfogande utan SSD:s skriftliga tillstånd. Rapporter och publikationer baserade på dessa data skall insändas i två exemplar till SSD, som vidarebefordrar ett exemplar till primärforskaren. I de fall materialet används i undervisningssyfte vid universitet och högskolor och leder till producerandet av PM och uppsatser behöver dessa ej insändas till SSD. I stället skall en redovisning av kurser, antal användare och antal producerade PM och uppsatser insändas till SSD efter avslutat läsår. BAKGRUND Denna studie innehåller data från en undersökning om svenskarnas åsikter om jobben och arbetslivet i Sverige och den ingår som en del i International Social Survey Program (ISSP) undersökning 'Family and gender III'. Huvudansvarig forskare för undersökningen var Stefan Svallfors och Jonas Edlund, sociologiska institutionen i Umeå. Datainsamling och dataregistrering sköttes av SIFO. Bruttourvalet var på 2000 personer i åldern år. Nettourvalet (emigrerade, boende på institutioner och med okänd adress fråndragna från bruttourvalet) blev personer. Fältarbetet genomfördes av SIFO under perioden februari till mars 2002 i form av en enkätundersökning med fyra påminnelser. De två första via post, den tredje per telefon och den fjärde via brev.

4 Bruttourval Oanträffbara (okänd adress, 111 emigrerat etc) Nettourval Inkomna svar Bortfall vill ej medverka ej kontakt andra icke-svarande 105 PUBLIKATIONER Björkström, M., Edlund, J. & Svallfors, S. (2002): ISSP Family and Gender III Sverige. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Sociologiska institutionen. KODBOKSINFORMATION Exemplet nedan visar hur en variabel vanligtvis beskrivs i denna kodbok. Siffrorna inom parentes förekommer inte i kodboken, utan är en hänvisning till den beskrivning som följer exemplet. (1) VAR 61 (2)NÖJD MED FAMILJELIV 20 (3)LOC 77 WIDTH 1 (4) (5) 20 Hur nöjd är Du på det hela taget med Ditt familjeliv? (6)... (7) (8) (9) Helt nöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd 7 6. Mycket missnöjd 7 7. Helt missnöjd Vet ej Uppgift saknas... (1) Variabelnummer (2) Variabelnamn. En förkortning eller summering av frågeställningen (max. 24 tecken). (3) Position. Visar variabelns läge i datamängden; i vilken kolumn den startar och hur många positioner den upptar. (4) Missing data. Anger vilka värden som betraktas som missing data för den aktuella variabeln. (5) Den exakta frågeformuleringen som den formulerats i frågeformuläret eller liknande. (6) Eventuella kommentarer eller anmärkningar. (7) Det absoluta antalet observationer för varje svarskategori (8) Kodvärden som kan förekomma för den aktuella variabeln.

5 (9) Beskrivning av varje kodvärdes innehåll. SSD DOKUMENTATION Dokumentationsarbetet har bedrivits med hjälp av ett datorbaserat dokumentationssystem utvecklat vid Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Systemet kallas ASIDE, Archival System for Interoperable Data Exchange.

6 Variabelförteckning 1 SSD Study NR SSD Edition NR 1 3 SSD Part NR ID-nummer 5 Kön 6 Födelseår 7 Ålder 8 H-region 9 A-region 10 Län 11 Förvärvsarbete ej hinder för bra relation till barn 12 Förskolebarn blir lidande om mamman yrkesarbetar 13 Familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid 14 Kvinnor önskar sig hem och barn 15 Hemarbete lika tillfredsställande som yrkesarbete 16 Arbete bästa sättet för en kvinna att bli självständig 17 Båda bör bidra till hushållets försörjning 18 Kvinnans uppgift att ta hand om hem och familj 19 Män borde göra en större andel av hushållsarbetet än de gör nu 20 Män borde ta hand om barn mer än de gör nu 21 Kvinnors förvärvsarbete: Gift utan barn 22 Kvinnors förvärvsarbete: Förskolebarn i familjen 23 Kvinnors förvärvsarbete: Skolbarn i familjen 24 Kvinnors förvärvsarbete: Barnen flyttat hemifrån 25 Gifta lyckligare än ogifta 26 Dåligt äktenskap bättre än inget alls 27 Människor som vill ha barn bör gifta sig 28 Ensamstående förälder lika bra som två sammanboende 29 Inget fel att bo ihop utan att vara gifta 30 Bra bo ihop innan man gifter sig 31 Skilsmässa bästa lösningen om äktenskapsproblem inte kan lösas 32 Se barn växa upp är livets största glädjeämne 33 Livet innehållslöst utan barn 34 Betald föräldraledighet för yrkesarbetande kvinnor 35 Ekonomiskt stöd till barnomsorg då båda förvärvsarbetar 36 Uppdelning av den samlade hushållsinkomsten 37 Arbetsfördelning: Tvättar kläder 38 Arbetsfördelning: Mindre reparationer i bostaden 39 Arbetsfördelning: Tar hand om sjuka familjemedlemmar 40 Arbetsfördelning: Handlar mat 41 Arbetsfördelning: Städar 42 Arbetsfördelning: Lagar mat 43 Veckotimmar hushållsarbete - UP 44 Veckotimmar hushållsarbete - Partner 45 Fördelning av hushållsarbetet 46 Oenighet om hushållsarbetets fördelning 47 Bestämmer om barnuppfostran 48 Bestämmer om helgsysselsättning 49 Bestämmer om större inköp 50 Högst inkomst i familjen 51 Stress: För mycket jobb hemma att hinna med 52 Stress: Hemma sällan stressigt

7 53 Stress: Hinner inte med allt på jobbet 54 Stress: Jobbet sällan stressigt 55 Jobbet/hemmet: Trött hemma efter jobbet 56 Jobbet/hemmet: Svårt hinna uppfylla familjeförpliktelser 57 Jobbet/hemmet: Trött på jobbet pga hushållsarbete 58 Jobbet/hemmet: Svårt koncentrera sig på jobbet 59 Lycklig med livet i allmänhet 60 Nöjd med huvudsakliga jobb 61 Nöjd med familjeliv 62 Modern förvärvsarbetade under UP:s uppväxt 63 Yrkesarbetat efter giftermål men före barn 64 Yrkesarbetat med förskolebarn 65 Yrkesarbetat med skolbarn 66 Yrkesarbetat efter barnen flyttat hemifrån 67 Partner yrkesarbetat efter giftermål men före barn 68 Partner yrkesarbetat med förskolebarn 69 Partner yrkesarbetat med skolbarn 70 Partner yrkesarbetat efter barnen flyttat hemifrån 71 Förvärvsarbete för sammanboende kvinna utan barn 72 Arbetsmarknadsgrupp 73 Arbetstid 74 Socio-ekonomisk indelning 75 Yrke, SSYK-kod position 1 76 Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Yrke, SSYK-kod position Företagare eller anställd 80 Antal anställda 81 Arbetsledande funktion 82 Offentlig eller privat tjänst 83 Facklig organisation 84 Utbildning 85 Utbildningens längd 86 Månadsinkomst 87 Civilstånd 88 Partner: Arbetsmarknadsgrupp 89 Partner: Arbetstid 90 Partner: Socio-ekonomisk indelning 91 Partners yrke, SSYK-kod position 1 92 Partners yrke, SSYK-kod position Partners yrke, SSYK-kod position Partners yrke, SSYK-kod position Partner: Företagare eller anställd 96 Partner: Antal anställda 97 Partner: Utbildning 98 Hushållets månadsinkomstinkomst 99 Hushållets storlek 100 Antal skolbarn i hushållet 101 Antal förskolebarn i hushållet 102 Partisympati 103 Röstade i senaste riksdagsvalet 104 Subjektiv samhällsklass 105 Placering på skala över samhällsgrupper 106 Föräldrars medborgarskap 107 Tillhör kyrka eller församling 108 Kyrka eller församling 109 Deltagande i gudstjänster eller andra religiösa möten

8 VAR 1 SSD STUDY NR 0793 Loc 1 width 4 Swedish Social Science Data Service study 0793 VAR 2 SSD EDITION NR 1 Loc 5 width 1 September 2005 VAR 3 SSD PART NR 001 Loc 6 width 3 ISSP Åsikter om familjeliv och könsroller VAR 4 ID-NUMMER Loc 9 width 4 ID-nummer VAR 5 KÖN Loc 13 width 1 Kön Man Kvinna VAR 6 FÖDELSEÅR Loc 14 width 4 Födelseår Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek:

9 Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 7 ÅLDER Loc 18 width 2 Ålder år år Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 8 H-REGION Loc 20 width 1 Huvudregion (H-region) Stockholmsregionen: Stockholm med förorter Urban 1: Kommuner med mer än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Urban 2: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Rural 1: Kommuner med mer än invånare och mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt Urban 1: Kommuner med mindre än invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum Göteborgsregionen: Göteborg med förorter Malmöregionen: Malmö, Lund, Trelleborg med förorter VAR 9 A-REGION Loc 21 width 2 A-region Stockholm/Södertälje

10 7 02. Norrtälje Enköping Uppsala Nyköping Katrineholm Eskilstuna Mjölby/Motala Linköping Norrköping Jönköping Tranås Eksjö/Nässjö/Vetlanda Värnamo Ljungby Växjö Västervik Hultsfred/Vimmerby Oskarshamn Kalmar/Nybro Visby Karlskrona Karlshamn Kristianstad Hässleholm Ängelholm Helsingborg/Landskrona Malmö/Lund/Trelleborg Ystad/Simrishamn Eslöv Halmstad Falkenberg/Varberg Göteborg Uddevalla Trollhättan/Vänersborg Borås Lidköping/Skara Falköping Skövde Mariestad Kristinehamn Karlstad Säffle/Åmål Arvika Örebro Karlskoga Lindesberg Västerås Köping Fagersta Sala Borlänge/Falun Avesta/Hedemora Ludvika Mora Gävle/Sandviken Bollnäs/Söderhamn Hudiksvall/Ljusdal Sundsvall Härnösand/Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik

11 Östersund Umeå Skellefteå Lycksele Piteå Luleå/Boden Haparanda/Kalix Kiruna/Gällivare VAR 10 LÄN Loc 23 width 2 Län Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län VAR 11 FÖRVÄRVSARB NÄRA REL 1 Loc 25 width 1 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 1a En mamma som arbetar utanför hemmet kan ha ett lika nära och bra förhållande till sina barn som en mamma som är hemma Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 12 FÖRSKOLEBARN DRABBAS 1 Loc 26 width 1

12 1b Ett barn som ännu inte börjat skolan blir troligen lidande om mamman yrkesarbetar. <Se F.1 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 13 FAMILJELIVET LIDANDE 1 Loc 27 width 1 1c På det hela taget så blir familjelivet lidande om kvinnan arbetar heltid. <Se F.1 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 14 ÖNSKAR BARN OCH HEM 1 Loc 28 width 1 1d Ett arbete är i och för sig viktigt, men vad de flesta kvinnor verkligen önskar sig är hem och barn. <Se F.1 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 15 HEMARBETE TILLFREDS 1 Loc 29 width 1 1e Att vara hemarbetande kvinna är precis lika tillfredsställande som att yrkesarbeta.

13 <Se F.1 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 16 SJÄLVSTÄNDIG GENOM ARB 1 Loc 30 width 1 1f Att ha ett arbete är det bästa sättet för en kvinna att bli självständig. <Se F.1 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 17 BÅDA BIDRAR FÖRSÖRJN 2 Loc 31 width 1 2 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 2a Både mannen och kvinnan bör bidra till hushållets försörjning Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd 5 5. Tar starkt avstånd 9 8. Vet ej 5 9. Uppgift saknas VAR 18 HEM O FAM KVINNOARBETE 2 Loc 32 width 1 2b Mannens uppgift är att tjäna pengar, kvinnans uppgift är att ta hand om hemmet och familjen. <Se F.2 för fullständig frågetext>

14 16 1. Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 19 MÄN STÖRRE ANDEL 2 Loc 33 width 1 2c Män borde göra en större andel av hushållsarbetet än de gör nu. <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd 9 5. Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 20 MÄN TA HAND OM BARN 2 Loc 34 width 1 2d Män borde göra en större andel av arbetet med att ta hand om barnen än de gör nu. <Se F.2 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd 6 5. Tar starkt avstånd Vet ej 9 9. Uppgift saknas VAR 21 KV ARB: GIFT UTAN BARN 3 Loc 35 width 1 3 Tycker Du att kvinnor under dessa förhållanden borde arbeta heltid, deltid eller inte alls? 3a Sedan de gift sig och innan de har några barn Arbeta heltid Arbeta deltid 1 3. Inte arbeta alls Vet ej

15 10 9. Uppgift saknas VAR 22 KV ARB: FÖRSKOLEBARN 3 Loc 36 width 1 3b <Kvinnors förvärvsarbete> När det finns barn i familjen som ännu inte börjat skolan. <Se F.3 för fullständig frågetext> Arbeta heltid Arbeta deltid Inte arbeta alls Vet ej Uppgift saknas VAR 23 KV ARB: SKOLBARN 3 Loc 37 width 1 3c <Kvinnors förvärvsarbete> När det yngsta barnet börjat skolan. <Se F.3 för fullständig frågetext> Arbeta heltid Arbeta deltid Inte arbeta alls Vet ej Uppgift saknas VAR 24 KV ARB: BARNEN FLYTTAT 3 Loc 38 width 1 3d <Kvinnors förvärvsarbete> När barnen flyttat hemifrån. <Se F.3 för fullständig frågetext> Arbeta heltid Arbeta deltid 3 3. Inte arbeta alls Vet ej Uppgift saknas VAR 25 GIFTA LYCKLIGARE 4 Loc 39 width 1 4 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

16 4a Gifta människor är i allmänhet lyckligare än ogifta Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 26 DÅLIGT ÄKTENSKAP 4 Loc 40 width 1 4b Ett dåligt äktenskap är bättre än inget äktenskap alls. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 27 GIFTA OM VILL HA BARN 4 Loc 41 width 1 4c Människor som vill ha barn bör gifta sig. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 28 ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDER 4 Loc 42 width 1 4d En ensamstående förälder kan ta hand om ett barn lika bra som två föräldrar som lever tillsammans. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd

17 82 5. Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 29 SAMBO UTAN VARA GIFT 4 Loc 43 width 1 4e Det är inget fel om ett par bor ihop utan att ha tänkt gifta sig med varandra. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd 9 8. Vet ej 8 9. Uppgift saknas VAR 30 BRA BO IHOP FÖRST 4 Loc 44 width 1 4f För ett par som tänkt gifta sig är det en bra ide att först bo ihop. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 4 9. Uppgift saknas VAR 31 SKILSMÄSSA BÄST 4 Loc 45 width 1 4g Skilsmässa är oftast den bästa lösningen när ett par inte kan lösa sina äktenskapsproblem. <Se F.4 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas

18 VAR 32 SE BARN VÄXA UPP 5 Loc 46 width 1 5 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 5a Att se sina barn växa upp är livets största glädjeämne Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd 5 4. Tar avstånd 3 5. Tar starkt avstånd Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 33 INNEHÅLLSLÖST U BARN 5 Loc 47 width 1 5b Människor som aldrig haft barn lever ett innehållslöst liv. <Se F.5 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 7 9. Uppgift saknas VAR 34 KV BETALD FÖRÄLDRALED 6 Loc 48 width 1 6 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 6a Kvinnor som yrkesarbetar bör få betald föräldraledighet när de får barn Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd 4 5. Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas

19 VAR 35 EKON STÖD BARNOMSORG 6 Loc 49 width 1 6b Familjer bör få ekonomiskt stöd till barnomsorg när båda föräldrarna arbetar. <Se F.6 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 6 9. Uppgift saknas VAR 36 UPPDELNING HUSHÅLLSINK 7 Loc 50 width 1 MD=0 Var vänlig besvara frågorna 7-15 om du är gift eller sammanboende, om inte gå till fråga 16! 7 (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur delar Du och Din partner upp er samlade hushållsinkomst? Välj det alternativ som kommer närmast Jag tar hand om alla pengarna och ger min partner hans/hennes del 9 2. Min partner tar hand om alla pengarna och ger mig min del Vi har en gemensam kassa där var och en tar vad han/hon behöver Vi har en gemensam kassa för en del av pengarna och behåller resten för oss själva Var och en behåller sina egna pengar för sig själv Frågan ej tillämplig VAR 37 ARBFÖRDELN: TVÄTTAR 8 Loc 51 width 1 MD=0 8 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vem gör följande saker i Ditt hushåll? 8a Tvättar kläder Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo 3 6. Det görs av någon annan 3 8. Vet ej Frågan ej tillämplig

20 VAR 38 ARBFÖRDELN: REPARERAR 8 Loc 52 width 1 MD=0 8b <Arbetsfördelning i hushållet> Gör mindre reparationer i bostaden <Se F.8 för fullständig frågetext> Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo Det görs av någon annan 7 8. Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 39 ARBFÖRDELN: VÅRD SJUKA 8 Loc 53 width 1 MD=0 8c <Arbetsfördelning i hushållet> Tar hand om sjuka familjemedlemmar <Se F.8 för fullständig frågetext> Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo 3 6. Det görs av någon annan Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 40 ARBFÖRDELN: HANDLA MAT 8 Loc 54 width 1 MD=0 8d <Arbetsfördelning i hushållet> Handlar mat <Se F.8 för fullständig frågetext> Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo 0 6. Det görs av någon annan 4 8. Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 41 ARBFÖRDELN: STÄDAR 8 Loc 55 width 1

21 MD=0 8e <Arbetsfördelning i hushållet> Städar <Se F.8 för fullständig frågetext> Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo Det görs av någon annan 4 8. Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 42 ARBFÖRDELN: LAGAR MAT 8 Loc 56 width 1 MD=0 8f <Arbetsfördelning i hushållet> Lagar mat <Se F.8 för fullständig frågetext> Alltid jag Vanligtvis jag Ungefär lika ofta eller bägge tillsammans Vanligtvis min make/maka/sambo Alltid min make/maka/sambo 0 6. Det görs av någon annan 4 8. Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 43 TIM HUSHÅLLSARB UP 9 Loc 57 width (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur många timmar i veckan ägnar Du i genomsnitt åt hushållsarbete? Räkna INTE med den tid Du tar hand om barnen eller den tid Du använder för fritidsaktiviteter timmar timme timmar Frågan ej tillämplig Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek:

22 VAR 44 TIM HUSHÅLLSARB PARTN 10 Loc 59 width (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur många timmar i veckan ägnar Din make/maka/sambo i genomsnitt åt hushållsarbete? Räkna INTE med den tid han/hon tar hand om barnen eller den tid han/hon använder för fritidsaktiviteter timmar timme timmar Frågan ej tillämplig Kod: Frek: Kod: Frek: Kod: Frek: VAR 45 FÖRDELNING HUSHÅLLARB 11 Loc 61 width 1 MD=0 11 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vilket av följande stämmer bäst med hur hushållsarbetet fördelas mellan Dig och Din make/maka/sambo? Jag gör mycket mer av hushållsarbetet än vad som är rättvist Jag gör lite mer av hushållsarbetet än vad som är rättvist Jag gör ungefär så mycket av hushållsarbetet som är rättvist Jag gör lite mindre av hushållsarbetet än vad som är rättvist Jag gör mycket mindre av hushållsarbetet än vad som är rättvist Frågan ej tillämplig VAR 46 OENIGHET HUSHÅLLSARB 12 Loc 62 width 1 MD=0 12 (GIFT/SAMMANBOENDE) Hur ofta är Du och Din make/maka/sambo oeniga om hur hushållsarbetet fördelas mellan er? Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden Flera gånger om året

23 Mindre ofta/ sällan Aldrig Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 47 BESTÄMMA BARNUPPFOSTR 13 Loc 63 width 1 MD=0 13 (GIFT/SAMMANBOENDE) Vem bestämmer/bestämde vanligtvis hur ni ska/skulle uppfostra era barn? Oftast jag Oftast min make/maka/sambo Ibland jag, ibland min make/maka/sambo Vi bestämmer/bestämde gemensamt 0 5. Någon annan bestämmer/bestämde oftast Frågan är inte tillämplig Frågan ej tillämplig VAR 48 BESTÄMMA HELGSYSSLA 14 Loc 64 width 1 MD=0 14a (GIFT/SAMMANBOENDE) När Du och Din make/maka/sambo beslutar om följande saker, vem är det som till slut bestämmer vad ni ska göra tillsammans på helgen? Oftast jag Oftast min make/maka/sambo Ibland jag, ibland min make/maka/sambo Vi bestämmer gemensamt 3 5. Någon annan bestämmer oftast Frågan ej tillämplig VAR 49 BESTÄMMA STÖRRE INKÖP 14 Loc 65 width 1 MD=0 14b (GIFT/SAMMANBOENDE) När Du och Din make/maka/sambo beslutar om följande saker, vem är det som till slut bestämmer om inköp av större saker till hemmet? Oftast jag Oftast min make/maka/sambo Ibland jag, ibland min make/maka/sambo Vi bestämmer gemensamt 0 5. Någon annan bestämmer oftast Frågan ej tillämplig VAR 50 HÖGST INKOMST I FAM 15 Loc 66 width 1 MD=0

24 15 (GIFT/SAMMANBOENDE) Om Du räknar alla inkomster som Du och Din make/maka/sambo har, vem av er har högst inkomst? Min make/maka/sambo har ingen inkomst Jag har mycket högre inkomst Jag har högre inkomst Vi har ungefär lika stora inkomster Min make/maka/sambo har högre inkomst Min make/maka/sambo har mycket högre inkomst 8 7. Jag har ingen inkomst Vet ej Frågan ej tillämplig VAR 51 STRESS JOBB HEMMA 16 Loc 67 width 1 16 Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? 16a Det finns så mycket att göra hemma att tiden ofta inte räcker till för att jag skall få allt gjort Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 52 STRESS SÄLLAN HEMMA 16 Loc 68 width 1 16b Min tillvaro hemma är sällan stressig. <Se F.16 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 53 STRESS PÅ JOBBET 16 Loc 69 width 1 16c Det finns så mycket att göra på jobbet att tiden ofta inte räcker till för att jag skall få allt gjort.

25 <Se F.16 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 54 STRESS SÄLLAN JOBBET 16 Loc 70 width 1 16d Mitt jobb är sällan stressigt. <Se F.16 för fullständig frågetext> Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej Uppgift saknas VAR 55 TRÖTT EFTER JOBBET 17 Loc 71 width 1 17 Hur ofta har Du varit med om följande under de SENASTE TRE MÅNADERNA? 17a Jag har kommit hem från jobbet alltför trött för att orka med det hushållsarbete som behöver göras Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden En eller ett par gånger Aldrig Frågan är inte tillämplig/har inget arbete Uppgift saknas VAR 56 SVÅRT HINNA FAMILJEN 17 Loc 72 width 1 17b <Senaste tre månaderna> Det har varit svårt för mig att uppfylla mina familjeförpliktelser på grund av den tid jag lägger ner på mitt jobb. <Se F.17 för fullständig frågetext> Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden

26 En eller ett par gånger Aldrig Frågan är inte tillämplig/har inget arbete Uppgift saknas VAR 57 HHARB TRÖTT PÅ JOBBET 17 Loc 73 width 1 17c <Senaste tre månaderna> Jag har kommit till jobbet alltför trött för att fungera bra på grund av det hushållsarbete jag gjort. <Se F.17 för fullständig frågetext> 9 1. Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden En eller ett par gånger Aldrig Frågan är inte tillämplig/har inget arbete Uppgift saknas VAR 58 SVÅRT KONCENTR JOBBET 17 Loc 74 width 1 17d <Senaste tre månaderna> Jag har haft svårt att koncentrera mig på jobbet på grund av mina familjeförpliktelser. <Se F.17 för fullständig frågetext> Flera gånger i veckan Flera gånger i månaden En eller ett par gånger Aldrig Frågan är inte tillämplig/har inget arbete Uppgift saknas VAR 59 LYCKLIG MED LIVET 18 Loc 75 width 1 18 Om Du betraktar Ditt liv i största allmänhet, hur lycklig eller olycklig skulle Du säga att Du på det hela taget är? Fullständigt lycklig Mycket lycklig Ganska lycklig Varken lycklig eller olycklig Ganska olycklig 8 6. Mycket olycklig 3 7. Fullständigt olycklig Vet ej

27 10 9. Uppgift saknas VAR 60 NÖJD MED JOBBET 19 Loc 76 width 1 19 Hur nöjd är Du på det hela taget med Ditt (huvudsakliga) jobb? Helt nöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 7 7. Helt missnöjd Vet ej Uppgift saknas VAR 61 NÖJD MED FAMILJELIV 20 Loc 77 width 1 20 Hur nöjd är Du på det hela taget med Ditt familjeliv? Helt nöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd 7 6. Mycket missnöjd 7 7. Helt missnöjd Vet ej Uppgift saknas VAR 62 UPPVÄXT ARBETANDE MOR 21 Loc 78 width 1 21 Arbetade Din mamma utanför hemmet minst ett år under Din barndomstid (d v s innan Du fyllde 14 år)? Ja Nej Växte inte upp med min mamma Uppgift saknas VAR 63 YRKESARB INNAN BARN 23 Loc 79 width 1 MD=0 Var vänlig besvara fråga 22 och 23 om Du har eller har haft barn - om Du aldrig haft barn gå till FRÅGA 24.

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

2000 Referenstid 1 november

2000 Referenstid 1 november Register: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Kontaktperson: Sofia Nilsson, tel: 019-17 65

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor

Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor Så har yrke kopplats till avtal i privat sektor SSYKkod Yrke Arbetstagarorganisation Arbetsgivarorganisation Avtal 1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård,

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige Maria Brandén Sara Ström RAPPORT 2011:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Negativ stress och ohälsa

Negativ stress och ohälsa Negativ stress och ohälsa Inverkan av höga krav, låg egenkontroll och bristande socialt stöd i arbetet Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2 Utgivna publikationer fr o m 1995 i serien Information

Läs mer

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige 2 Vart annat jobb automatiseras inom 20 år Grafisk produktion: Förnuft & Känsla Marknadskommunikation

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Sjukersättning och yrke

Sjukersättning och yrke Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) Pensionsåldersutredningen 103 33 Stockholm Tfn 08-405 10 00 www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com Omslag: Elanders Sverige AB Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm

Läs mer

Mycket snack och fel verkstad?

Mycket snack och fel verkstad? Mycket snack och fel verkstad? Den svenska arbetsmarknadspolitikens inriktning och omfattning. Ossian Wennström 2003 Innehållsförteckning Förord... 1 Inledning... 2 Arbetsmarknadspolitikens rötter... 3

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer