Sjukfrånvarons utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukfrånvarons utveckling"

Transkript

1 Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

2 Sjukpenningtalet: Sjukpenningtalet är definierat som antalet nettodagar under senaste 12-månadersperioden från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Sid 2 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

3 Sjukpenningtalet ,0 20,0 15,0 10,0 Jönköping 5,0 0,0 Sid 3 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

4 Sjukpenningtalet ,0 20,0 15,0 10,0 Jönköping Halland 5,0 0,0 Sid 4 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

5 Sjukpenningtalet ,0 20,0 15,0 10,0 Jönköping Halland Västra Götaland 5,0 0,0 Sid 5 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

6 Sjukpenningtalet ,0 20,0 15,0 10,0 Riket Jönköping Halland Västra Götaland 5,0 0,0 Sid 6 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

7 Sjukpenningtalet ,0 20,0 15,0 10,0 Riket - Kvinnor Riket - Män Riket 5,0 0,0 Sid 7 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

8 Procent Antal nybeviljade Sjukskrivning och nybeviljandet av förtidspension Kurvorna läses av på vänster axel och staplarna på höger axel Nybeviljande förtidspensioner (höger axel) Sjukfrånvaro AKU, procent av de anställda (vänster axel) Förtidspensionärer, procent av befolkningen i arbetsför ålder (vänster axel) 0 0 Sid 8 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

9 Den första av tre centrala slutsatser: De historiska erfarenheterna säger att den nuvarande ökningen av sjukskrivningarna måste brytas. Sid 9 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

10 Sjukpenningtalet i december 2010 Riket Jönköping 2010 Halland Västra Götaland 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

11 Den nuvarande ökningen i sjukpenningtalet Riket Jönköping Halland Västra Götaland 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

12 En generell ökning Sjukpenningtalet - Ålder Sjukpenningtalet - Kön Män Kvinnor Sjukpenningtalet - Län 23 Jämtlands län 22 Västernorrlands län 18 Örebro län 24 Västerbottens län 07 Kronobergs län 06 Jönköpings län 19 Västmanlands län 08 Kalmar län 03 Uppsala län 10 Blekinge län 20 Dalarnas län 25 Norrbottens län 13 Hallands län 14 Västra Götalands län 04 Södermanlands län 21 Gävleborgs län 01 Stockholms län 12 Skåne län 09 Gotlands län 05 Östergötlands län 17 Värmlands län Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

13 Alla ökar men psykiska diagnoser ökar snabbast Antalet startade sjukfall under 12 månader från januari Psykisk Rörelse Skador Övriga Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

14 Här finns de stora volymerna: Pågående sjukfall, kvartal 2 respektive år Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

15 Nya sjukskrivningar och psykiska diagnoser Antalet startade sjukfall under 12 månader från januari Kvinnor Män Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

16 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda samtliga diagnoser fördelat på yrke 91 - Servicearbete utan krav på särskild 51 - Service-, omsorgs- och 33 - Lärararbete som kräver kortare 82 - Maskinoperatörs- och 93 - Annat arbete utan krav på särskild 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 41 - Kontorsarbete m.m. Samtliga yrken 22 - Arbete som kräver teoretisk 74 - Annat hantverksarbete 42 - Kundservicearbete 83 - Transport- och maskinförararbete 81 - Processoperatörsarbete 52 - Försäljningsarbete inom 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete 23 - Lärararbete inom universitet, 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 34 - Annat arbete som kräver kortare 61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 21 - Arbete som kräver teoretisk 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Ledningsarbete i stora och Jönköping Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

17 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda samtliga diagnoser fördelat på yrke Jönköping 91 - Servicearbete 51 - Service-, 33 - Lärararbete Annat arbete 32 - Arbete inom 71 - Gruv-, bygg Kontorsarbete Samtliga yrken 22 - Arbete som 74 - Annat Transport- och Lärararbete 24 - Annat arbete 34 - Annat arbete 61 - Arbete inom 13 - Ledningsarbete 21 - Arbete som 31 - Tekniker- och 12 - Ledningsarbete Service-, omsorgs- och 33 - Lärararbete som kräver kortare 91 - Servicearbete utan krav på särskild 93 - Annat arbete utan krav på särskild 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 74 - Annat hantverksarbete 42 - Kundservicearbete 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 82 - Maskinoperatörs- och 83 - Transport- och maskinförararbete 41 - Kontorsarbete m.m Metallhantverk, reparatörsarbete Samtliga yrken 52 - Försäljningsarbete inom 22 - Arbete som kräver teoretisk 23 - Lärararbete inom universitet, 81 - Processoperatörsarbete 34 - Annat arbete som kräver kortare 61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Ledningsarbete i stora och 21 - Arbete som kräver teoretisk 01 - Militärt arbete Halland Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

18 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda samtliga diagnoser fördelat på yrke Jönköping Service-, 33 - Lärararbete Annat arbete 32 - Arbete inom 71 - Gruv-, bygg Samtliga yrken 22 - Arbete som 74 - Annat Transport Lärararbete 24 - Annat arbete 34 - Annat arbete 61 - Arbete inom Arbete som 31 - Tekniker- och Service-, 33 - Lärararbete 91 - Servicearbete 93 - Annat arbete 32 - Arbete inom 74 - Annat Gruv-, bygg Transport- och 41 - Kontorsarbete 72 - Metallhantverk, Samtliga yrken Arbete som 23 - Lärararbete Annat arbete 61 - Arbete inom 24 - Annat arbete 13 - Ledningsarbete 31 - Tekniker- och 12 - Ledningsarbete 21 - Arbete som Halland Service-, omsorgs- och 33 - Lärararbete som kräver kortare 91 - Servicearbete utan krav på särskild 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 93 - Annat arbete utan krav på särskild 82 - Maskinoperatörs- och 83 - Transport- och maskinförararbete 41 - Kontorsarbete m.m Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 42 - Kundservicearbete Samtliga yrken 74 - Annat hantverksarbete 22 - Arbete som kräver teoretisk 73 - Finmekaniskt och grafiskt hantverk, 52 - Försäljningsarbete inom 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete 23 - Lärararbete inom universitet, 81 - Processoperatörsarbete 34 - Annat arbete som kräver kortare 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Ledningsarbete i stora och 21 - Arbete som kräver teoretisk Västra G Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

19 Ökning i alla yrken 51 - Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 91 - Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 33 - Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 32 - Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver 93 - Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 83 - Transport- och maskinförararbete 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 42 - Kundservicearbete 82 - Maskinoperatörs- och monteringsarbete 92 - Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild 74 - Annat hantverksarbete 41 - Kontorsarbete m.m Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete m.m Processoperatörsarbete 52 - Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 23 - Lärararbete inom universitet, gymnasie- och 73 - Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk 34 - Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 13 - Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Ledningsarbete i stora och medelstora företag, 21 - Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 11 - Politiskt arbete m.m Militärt arbete Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda - fördelat på yrke Hela riket Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

20 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda psykiska diagnoser fördelat på yrke 51 - Service-, omsorgs- och 33 - Lärararbete som kräver kortare 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 91 - Servicearbete utan krav på särskild 23 - Lärararbete inom universitet, 42 - Kundservicearbete 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 41 - Kontorsarbete m.m. Samtliga yrken 22 - Arbete som kräver teoretisk 93 - Annat arbete utan krav på särskild 34 - Annat arbete som kräver kortare 52 - Försäljningsarbete inom 82 - Maskinoperatörs- och 21 - Arbete som kräver teoretisk 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 83 - Transport- och maskinförararbete 81 - Processoperatörsarbete 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 12 - Ledningsarbete i stora och 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Arbete inom jordbruk, trädgård, Jönköping Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

21 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda psykiska diagnoser fördelat på yrke Jönköping 51 - Service-, 33 - Lärararbete 32 - Arbete inom 91 - Servicearbete 23 - Lärararbete Annat arbete 41 - Samtliga yrken 22 - Arbete som 93 - Annat arbete 34 - Annat arbete Arbete som Transport Gruv-, bygg Tekniker- och 61 - Arbete inom Lärararbete som kräver kortare 51 - Service-, omsorgs- och 42 - Kundservicearbete 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 23 - Lärararbete inom universitet, 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 41 - Kontorsarbete m.m Annat arbete som kräver kortare Samtliga yrken 22 - Arbete som kräver teoretisk 91 - Servicearbete utan krav på särskild 52 - Försäljningsarbete inom 82 - Maskinoperatörs- och 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 83 - Transport- och maskinförararbete 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Arbete som kräver teoretisk 12 - Ledningsarbete i stora och 93 - Annat arbete utan krav på särskild 61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete Halland Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

22 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda psykiska diagnoser fördelat på yrke Jönköping 51 - Service-, 33 - Lärararbete 32 - Arbete inom 91 - Servicearbete 23 - Lärararbete Annat arbete 41 - Samtliga yrken 22 - Arbete som 93 - Annat arbete 34 - Annat arbete Arbete som Transport Gruv-, bygg Tekniker- och 61 - Arbete inom Halland 33 - Lärararbete 51 - Service-, Arbete inom 23 - Lärararbete 24 - Annat arbete Annat arbete Samtliga yrken 22 - Arbete som 91 - Servicearbete Transport Tekniker- och 21 - Arbete som Annat arbete 61 - Arbete inom 71 - Gruv-, bygg Lärararbete som kräver kortare 51 - Service-, omsorgs- och 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 42 - Kundservicearbete 23 - Lärararbete inom universitet, 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 91 - Servicearbete utan krav på särskild 22 - Arbete som kräver teoretisk 41 - Kontorsarbete m.m Annat arbete som kräver kortare Samtliga yrken 52 - Försäljningsarbete inom 73 - Finmekaniskt och grafiskt hantverk, 93 - Annat arbete utan krav på särskild 74 - Annat hantverksarbete 82 - Maskinoperatörs- och 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 83 - Transport- och maskinförararbete 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Arbete som kräver teoretisk 12 - Ledningsarbete i stora och 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete 81 - Processoperatörsarbete 61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, 01 - Militärt arbete Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län Västra G

23 Psykiska diagnoser 33 - Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 51 - Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 32 - Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som 42 - Kundservicearbete 91 - Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 23 - Lärararbete inom universitet, gymnasie- och 22 - Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 41 - Kontorsarbete m.m Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m Annat arbete som kräver kortare 92 - Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild 93 - Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 82 - Maskinoperatörs- och monteringsarbete 83 - Transport- och maskinförararbete 81 - Processoperatörsarbete 13 - Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter 73 - Finmekaniskt och grafiskt hantverk, 12 - Ledningsarbete i stora och medelstora företag, 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 74 - Annat hantverksarbete 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete m.m Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och 11 - Politiskt arbete m.m Militärt arbete Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda - fördelat på yrke Hela riket Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

24 Inflödet av nya sjukfall för sysselsatta per 1000 sysselsatta och för arbetslösa per 1000 arbetslösa Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

25 Den andra av tre centrala slutsatser: De historiska erfarenheterna säger att den nuvarande ökningen av sjukskrivningarna måste brytas. Dagens ökning av sjukskrivningarna är generell, men kraftigare för vissa grupper. Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

26 Faktorer som påverkar sjukfrånvaron Sjukförsäkringens utformning Arbetsmarknaden och arbets livet Aktörernas förmåga och möjligheter Attityder och beteenden? Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

27 Arbetsmiljön har betydelse för nivån Upplevda brister i psykosocial arbetsmiljö 2011 och relativ risk (RR) att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos 2012, per yrke. Risk sjukfall psykisk diagnos > 14 dagar 2012 Källa: Socialförsäkringsrapport 2014:4 Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

28 Arbetsmiljön stabil under 2000-talet? Antal sysselsatta med hög anspänning respektive aktiva jobb. År Procent Källa: Arbetsmiljöundersökningen Arbetsmiljön 2013 Arbetsmiljöverket Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

29 Försäkringskassan skärpning krävs! Försvagat arbete under flera år. Tre centrala fokusområden Korrekt tillämpning, öka återgången i arbete, utredning och bedömning av arbetsförmåga. Samverkan med övriga aktörer. Kompetensutveckling. Några särskilda utmaningar i regeringens åtgärdsprogram. Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

30 Läkarna och sjukvården har en viktig roll Auktoritet Hur kan FK fatta ett sånt beslut när min läkare sagt att jag måste vara sjukskriven! Diagnoserna med de volymmässigt största ökningarna är lättare psykisk ohälsa (CMD) och smärta. Tidig kontakt med arbetsplatsen. Arbetsåtergång som resultat i vården. Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

31 Den tredje av tre centrala slutsatser: De historiska erfarenheterna säger att den nuvarande ökningen av sjukskrivningarna måste brytas. Dagens ökning av sjukskrivningarna är generell, men kraftigare för vissa grupper. Alla aktörer i sjukskrivningsprocessen kan bidra för att bryta uppgången. Hälso- och sjukvårdens och läkarnas ansvar. Försäkringskassans ansvar. Arbetsgivarnas ansvar. Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

Beskrivning av sjuktalets utveckling

Beskrivning av sjuktalets utveckling 9,0 - Kraftsamling Sörmland Beskrivning av sjuktalets utveckling Peje Bengtsson, analytiker Försäkringskassan Sid 1 November 2016 Kraftsamling Sörmland Sjukskrivningarna 1970-2015 Sid 2 November 2016 Kraftsamling

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan

Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan Sid 1 3 november 15 SNS seminarium om Ett friskare arbetsliv hur kan vi minska sjukskrivningarna Centrala slutsatser Både inflöde

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Sjukfrånvarons utveckling Ann-Marie Begler Generaldirektör Försäkringskassan Sid 1 19 januari 216 AFA jan- nov- sep-1 jul-2 maj-3 mar-4 jan-5 nov-5 sep-6 jul-7 maj-8 mar-9 jan-1 nov-1 sep-11 jul-12 maj-13

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

2007:6. Långtidssjukskrivna. demografi, arbete, yrke, diagnos, sjukpenningrätt och återgång i arbete 2003, 2005 och 2006 ISSN 1653-3259

2007:6. Långtidssjukskrivna. demografi, arbete, yrke, diagnos, sjukpenningrätt och återgång i arbete 2003, 2005 och 2006 ISSN 1653-3259 2007:6 Långtidssjukskrivna demografi, arbete, yrke, diagnos, sjukpenningrätt och återgång i arbete 2003, 2005 och 2006 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Studien är en jämförelse av de långvarigt sjukskrivna

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2000 och 2001 REDOVISAR 2002:3.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2000 och 2001 REDOVISAR 2002:3. REDOVISAR 2002:3 Långtidssjukskrivna diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete En jämförelse mellan 2000 och 2001 Enheten för analys 2002-06-14 Upplysningar: Ulrik Lidwall 08-786 97 26 ulrik.lidwall@rfv.sfa.se

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete. En jämförelse mellan 1999 och 2000 REDOVISAR 2001:11.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete. En jämförelse mellan 1999 och 2000 REDOVISAR 2001:11. REDOVISAR 2001:11 Långtidssjukskrivna diagnos, yrke, arbetsgivare och återgång i arbete En jämförelse mellan 1999 och 2000 Enheten för socialförsäkringsutredning 2001-11-05 Upplysningar: Ulrik Lidwall

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar 26:3 Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar Fördelning på län och diagnos, 23 25 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Nybeviljade sjukersättningar/ aktivitetsersättningar

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Den ljusnande framtid är vård

Den ljusnande framtid är vård Den ljusnande framtid är vård Fokus på effektiviseringsgapet www.regeringen.se sök på LEV Den ljusnande framtid är vård Bakgrund - en åldrande befolkning medför ökad efterfrågan på vård och omsorg Syfte

Läs mer

7. Sommarjobb i Stockholms län. - Skapa fler vägar till arbetslivet för unga

7. Sommarjobb i Stockholms län. - Skapa fler vägar till arbetslivet för unga 7. Sommarjobb i Stockholms län - Skapa fler vägar till arbetslivet för unga Juni 2013 Innehåll Inledning... 2 Unga drabbas hårdast av lågkonjunkturen... 2 Unga som varken arbetar eller studerar... 3 et

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Långtidssjukskrivna. egenskaper vid 2003 års RFV-LS-undersökning REDOVISAR 2003:4. Sammanfattning

Långtidssjukskrivna. egenskaper vid 2003 års RFV-LS-undersökning REDOVISAR 2003:4. Sammanfattning REDOVISAR 2003:4 Långtidssjukskrivna egenskaper vid 2003 års RFV-LS-undersökning Enheten för analys 2003-11-17 Upplysningar: Christina Olsson Bohlin 08-786 91 66 christina.olsson.bohlin@rfv.sfa.se Ulrik

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för åren 2010 och 2011

Arbetsmarknadsutsikterna för åren 2010 och 2011 Bild 1 Bilder ur rapporten Ura 29:2 Arbetsmarknadsutsikterna för åren 21 och 211 Bild 2 7 6 5 4 3 2 1-1 Procent Globala BNP-tillväxten Prognos för 29-211 Heldragen linje = historiskt genomsnitt -2 197

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män Tabellbilaga Innehåll Tabell 1. sjukperioder i genomsnitt, medelålder vid sista periodens början, antal sjukdagar i genomsnitt och antal individer fördelat på

Läs mer

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm Skåne Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning REGLAB, Stockholm Arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget Målgrupper Regionala politiker Departement & Myndigheter Näringslivet & arbetsmarknadens

Läs mer

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län JOBBPULS 213 Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län Jobbpuls 213 är en uppdatering av rapporten Jobbpuls, som ursprungligen togs fram 211 inom projektet Konkurrenslyftet. Jobbpuls

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

10-åriga obligationsräntan i USA

10-åriga obligationsräntan i USA Procent 2 1-åriga obligationsräntan i USA 15 1 5 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 Källa: Procent 5 Förändring av

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Sjukskrivningar 60 dagar eller längre

Sjukskrivningar 60 dagar eller längre Social Insurance Report Sjukskrivningar 60 dagar eller längre En beskrivning av sjukskrivna åren 1999 2014 efter kön, ålder, arbetsmarknadsstatus, yrke, sjukskrivningslängd och diagnospanorama ISSN 1654-8574

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4 Robert Flognfeldt robert.flognfeldt@arbetsformedlingen.se 010-488 61 02 Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Samarbetet Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen Arbetsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken?

Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken? REDOVISAR 2003:5 Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken? sjukpenningkostnaderna fördelade efter yrke Sammanfattning Höga sjukpenningkostnader per sjukskrivning beror främst på att den sjukpenninggrundande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer