Sjukfrånvarons utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukfrånvarons utveckling"

Transkript

1 Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

2 Sjukpenningtalet: Sjukpenningtalet är definierat som antalet nettodagar under senaste 12-månadersperioden från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Sid 2 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

3 Sjukpenningtalet ,0 20,0 15,0 10,0 Jönköping 5,0 0,0 Sid 3 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

4 Sjukpenningtalet ,0 20,0 15,0 10,0 Jönköping Halland 5,0 0,0 Sid 4 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

5 Sjukpenningtalet ,0 20,0 15,0 10,0 Jönköping Halland Västra Götaland 5,0 0,0 Sid 5 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

6 Sjukpenningtalet ,0 20,0 15,0 10,0 Riket Jönköping Halland Västra Götaland 5,0 0,0 Sid 6 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

7 Sjukpenningtalet ,0 20,0 15,0 10,0 Riket - Kvinnor Riket - Män Riket 5,0 0,0 Sid 7 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

8 Procent Antal nybeviljade Sjukskrivning och nybeviljandet av förtidspension Kurvorna läses av på vänster axel och staplarna på höger axel Nybeviljande förtidspensioner (höger axel) Sjukfrånvaro AKU, procent av de anställda (vänster axel) Förtidspensionärer, procent av befolkningen i arbetsför ålder (vänster axel) 0 0 Sid 8 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

9 Den första av tre centrala slutsatser: De historiska erfarenheterna säger att den nuvarande ökningen av sjukskrivningarna måste brytas. Sid 9 16 november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

10 Sjukpenningtalet i december 2010 Riket Jönköping 2010 Halland Västra Götaland 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

11 Den nuvarande ökningen i sjukpenningtalet Riket Jönköping Halland Västra Götaland 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

12 En generell ökning Sjukpenningtalet - Ålder Sjukpenningtalet - Kön Män Kvinnor Sjukpenningtalet - Län 23 Jämtlands län 22 Västernorrlands län 18 Örebro län 24 Västerbottens län 07 Kronobergs län 06 Jönköpings län 19 Västmanlands län 08 Kalmar län 03 Uppsala län 10 Blekinge län 20 Dalarnas län 25 Norrbottens län 13 Hallands län 14 Västra Götalands län 04 Södermanlands län 21 Gävleborgs län 01 Stockholms län 12 Skåne län 09 Gotlands län 05 Östergötlands län 17 Värmlands län Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

13 Alla ökar men psykiska diagnoser ökar snabbast Antalet startade sjukfall under 12 månader från januari Psykisk Rörelse Skador Övriga Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

14 Här finns de stora volymerna: Pågående sjukfall, kvartal 2 respektive år Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

15 Nya sjukskrivningar och psykiska diagnoser Antalet startade sjukfall under 12 månader från januari Kvinnor Män Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

16 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda samtliga diagnoser fördelat på yrke 91 - Servicearbete utan krav på särskild 51 - Service-, omsorgs- och 33 - Lärararbete som kräver kortare 82 - Maskinoperatörs- och 93 - Annat arbete utan krav på särskild 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 41 - Kontorsarbete m.m. Samtliga yrken 22 - Arbete som kräver teoretisk 74 - Annat hantverksarbete 42 - Kundservicearbete 83 - Transport- och maskinförararbete 81 - Processoperatörsarbete 52 - Försäljningsarbete inom 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete 23 - Lärararbete inom universitet, 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 34 - Annat arbete som kräver kortare 61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 21 - Arbete som kräver teoretisk 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Ledningsarbete i stora och Jönköping Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

17 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda samtliga diagnoser fördelat på yrke Jönköping 91 - Servicearbete 51 - Service-, 33 - Lärararbete Annat arbete 32 - Arbete inom 71 - Gruv-, bygg Kontorsarbete Samtliga yrken 22 - Arbete som 74 - Annat Transport- och Lärararbete 24 - Annat arbete 34 - Annat arbete 61 - Arbete inom 13 - Ledningsarbete 21 - Arbete som 31 - Tekniker- och 12 - Ledningsarbete Service-, omsorgs- och 33 - Lärararbete som kräver kortare 91 - Servicearbete utan krav på särskild 93 - Annat arbete utan krav på särskild 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 74 - Annat hantverksarbete 42 - Kundservicearbete 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 82 - Maskinoperatörs- och 83 - Transport- och maskinförararbete 41 - Kontorsarbete m.m Metallhantverk, reparatörsarbete Samtliga yrken 52 - Försäljningsarbete inom 22 - Arbete som kräver teoretisk 23 - Lärararbete inom universitet, 81 - Processoperatörsarbete 34 - Annat arbete som kräver kortare 61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Ledningsarbete i stora och 21 - Arbete som kräver teoretisk 01 - Militärt arbete Halland Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

18 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda samtliga diagnoser fördelat på yrke Jönköping Service-, 33 - Lärararbete Annat arbete 32 - Arbete inom 71 - Gruv-, bygg Samtliga yrken 22 - Arbete som 74 - Annat Transport Lärararbete 24 - Annat arbete 34 - Annat arbete 61 - Arbete inom Arbete som 31 - Tekniker- och Service-, 33 - Lärararbete 91 - Servicearbete 93 - Annat arbete 32 - Arbete inom 74 - Annat Gruv-, bygg Transport- och 41 - Kontorsarbete 72 - Metallhantverk, Samtliga yrken Arbete som 23 - Lärararbete Annat arbete 61 - Arbete inom 24 - Annat arbete 13 - Ledningsarbete 31 - Tekniker- och 12 - Ledningsarbete 21 - Arbete som Halland Service-, omsorgs- och 33 - Lärararbete som kräver kortare 91 - Servicearbete utan krav på särskild 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 93 - Annat arbete utan krav på särskild 82 - Maskinoperatörs- och 83 - Transport- och maskinförararbete 41 - Kontorsarbete m.m Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 42 - Kundservicearbete Samtliga yrken 74 - Annat hantverksarbete 22 - Arbete som kräver teoretisk 73 - Finmekaniskt och grafiskt hantverk, 52 - Försäljningsarbete inom 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete 23 - Lärararbete inom universitet, 81 - Processoperatörsarbete 34 - Annat arbete som kräver kortare 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Ledningsarbete i stora och 21 - Arbete som kräver teoretisk Västra G Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

19 Ökning i alla yrken 51 - Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 91 - Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 33 - Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 32 - Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver 93 - Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 83 - Transport- och maskinförararbete 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 42 - Kundservicearbete 82 - Maskinoperatörs- och monteringsarbete 92 - Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild 74 - Annat hantverksarbete 41 - Kontorsarbete m.m Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete m.m Processoperatörsarbete 52 - Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 23 - Lärararbete inom universitet, gymnasie- och 73 - Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk 34 - Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 13 - Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Ledningsarbete i stora och medelstora företag, 21 - Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 11 - Politiskt arbete m.m Militärt arbete Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda - fördelat på yrke Hela riket Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

20 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda psykiska diagnoser fördelat på yrke 51 - Service-, omsorgs- och 33 - Lärararbete som kräver kortare 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 91 - Servicearbete utan krav på särskild 23 - Lärararbete inom universitet, 42 - Kundservicearbete 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 41 - Kontorsarbete m.m. Samtliga yrken 22 - Arbete som kräver teoretisk 93 - Annat arbete utan krav på särskild 34 - Annat arbete som kräver kortare 52 - Försäljningsarbete inom 82 - Maskinoperatörs- och 21 - Arbete som kräver teoretisk 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 83 - Transport- och maskinförararbete 81 - Processoperatörsarbete 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 12 - Ledningsarbete i stora och 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Arbete inom jordbruk, trädgård, Jönköping Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

21 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda psykiska diagnoser fördelat på yrke Jönköping 51 - Service-, 33 - Lärararbete 32 - Arbete inom 91 - Servicearbete 23 - Lärararbete Annat arbete 41 - Samtliga yrken 22 - Arbete som 93 - Annat arbete 34 - Annat arbete Arbete som Transport Gruv-, bygg Tekniker- och 61 - Arbete inom Lärararbete som kräver kortare 51 - Service-, omsorgs- och 42 - Kundservicearbete 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 23 - Lärararbete inom universitet, 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 41 - Kontorsarbete m.m Annat arbete som kräver kortare Samtliga yrken 22 - Arbete som kräver teoretisk 91 - Servicearbete utan krav på särskild 52 - Försäljningsarbete inom 82 - Maskinoperatörs- och 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 83 - Transport- och maskinförararbete 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Arbete som kräver teoretisk 12 - Ledningsarbete i stora och 93 - Annat arbete utan krav på särskild 61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete Halland Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

22 Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda psykiska diagnoser fördelat på yrke Jönköping 51 - Service-, 33 - Lärararbete 32 - Arbete inom 91 - Servicearbete 23 - Lärararbete Annat arbete 41 - Samtliga yrken 22 - Arbete som 93 - Annat arbete 34 - Annat arbete Arbete som Transport Gruv-, bygg Tekniker- och 61 - Arbete inom Halland 33 - Lärararbete 51 - Service-, Arbete inom 23 - Lärararbete 24 - Annat arbete Annat arbete Samtliga yrken 22 - Arbete som 91 - Servicearbete Transport Tekniker- och 21 - Arbete som Annat arbete 61 - Arbete inom 71 - Gruv-, bygg Lärararbete som kräver kortare 51 - Service-, omsorgs- och 32 - Arbete inom biologi, hälso- och 42 - Kundservicearbete 23 - Lärararbete inom universitet, 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 91 - Servicearbete utan krav på särskild 22 - Arbete som kräver teoretisk 41 - Kontorsarbete m.m Annat arbete som kräver kortare Samtliga yrken 52 - Försäljningsarbete inom 73 - Finmekaniskt och grafiskt hantverk, 93 - Annat arbete utan krav på särskild 74 - Annat hantverksarbete 82 - Maskinoperatörs- och 13 - Ledningsarbete i mindre företag, 83 - Transport- och maskinförararbete 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Arbete som kräver teoretisk 12 - Ledningsarbete i stora och 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete 81 - Processoperatörsarbete 61 - Arbete inom jordbruk, trädgård, 01 - Militärt arbete Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län Västra G

23 Psykiska diagnoser 33 - Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 51 - Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 32 - Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som 42 - Kundservicearbete 91 - Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 23 - Lärararbete inom universitet, gymnasie- och 22 - Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 24 - Annat arbete som kräver teoretisk 41 - Kontorsarbete m.m Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m Annat arbete som kräver kortare 92 - Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild 93 - Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 82 - Maskinoperatörs- och monteringsarbete 83 - Transport- och maskinförararbete 81 - Processoperatörsarbete 13 - Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter 73 - Finmekaniskt och grafiskt hantverk, 12 - Ledningsarbete i stora och medelstora företag, 31 - Tekniker- och ingenjörsarbete m.m Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 74 - Annat hantverksarbete 71 - Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 72 - Metallhantverk, reparatörsarbete m.m Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och 11 - Politiskt arbete m.m Militärt arbete Antal startade sjukfall längre än 14 dagar per 1000 anställda - fördelat på yrke Hela riket Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

24 Inflödet av nya sjukfall för sysselsatta per 1000 sysselsatta och för arbetslösa per 1000 arbetslösa Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

25 Den andra av tre centrala slutsatser: De historiska erfarenheterna säger att den nuvarande ökningen av sjukskrivningarna måste brytas. Dagens ökning av sjukskrivningarna är generell, men kraftigare för vissa grupper. Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

26 Faktorer som påverkar sjukfrånvaron Sjukförsäkringens utformning Arbetsmarknaden och arbets livet Aktörernas förmåga och möjligheter Attityder och beteenden? Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

27 Arbetsmiljön har betydelse för nivån Upplevda brister i psykosocial arbetsmiljö 2011 och relativ risk (RR) att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos 2012, per yrke. Risk sjukfall psykisk diagnos > 14 dagar 2012 Källa: Socialförsäkringsrapport 2014:4 Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

28 Arbetsmiljön stabil under 2000-talet? Antal sysselsatta med hög anspänning respektive aktiva jobb. År Procent Källa: Arbetsmiljöundersökningen Arbetsmiljön 2013 Arbetsmiljöverket Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

29 Försäkringskassan skärpning krävs! Försvagat arbete under flera år. Tre centrala fokusområden Korrekt tillämpning, öka återgången i arbete, utredning och bedömning av arbetsförmåga. Samverkan med övriga aktörer. Kompetensutveckling. Några särskilda utmaningar i regeringens åtgärdsprogram. Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

30 Läkarna och sjukvården har en viktig roll Auktoritet Hur kan FK fatta ett sånt beslut när min läkare sagt att jag måste vara sjukskriven! Diagnoserna med de volymmässigt största ökningarna är lättare psykisk ohälsa (CMD) och smärta. Tidig kontakt med arbetsplatsen. Arbetsåtergång som resultat i vården. Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

31 Den tredje av tre centrala slutsatser: De historiska erfarenheterna säger att den nuvarande ökningen av sjukskrivningarna måste brytas. Dagens ökning av sjukskrivningarna är generell, men kraftigare för vissa grupper. Alla aktörer i sjukskrivningsprocessen kan bidra för att bryta uppgången. Hälso- och sjukvårdens och läkarnas ansvar. Försäkringskassans ansvar. Arbetsgivarnas ansvar. Sid november 2015 Dialogmöte Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län

Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan

Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan Sjukfrånvarons utveckling Laura Hartman Analysdirektör, Försäkringskassan Sid 1 3 november 15 SNS seminarium om Ett friskare arbetsliv hur kan vi minska sjukskrivningarna Centrala slutsatser Både inflöde

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Sjukfrånvarons utveckling Ann-Marie Begler Generaldirektör Försäkringskassan Sid 1 19 januari 216 AFA jan- nov- sep-1 jul-2 maj-3 mar-4 jan-5 nov-5 sep-6 jul-7 maj-8 mar-9 jan-1 nov-1 sep-11 jul-12 maj-13

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

2007:6. Långtidssjukskrivna. demografi, arbete, yrke, diagnos, sjukpenningrätt och återgång i arbete 2003, 2005 och 2006 ISSN 1653-3259

2007:6. Långtidssjukskrivna. demografi, arbete, yrke, diagnos, sjukpenningrätt och återgång i arbete 2003, 2005 och 2006 ISSN 1653-3259 2007:6 Långtidssjukskrivna demografi, arbete, yrke, diagnos, sjukpenningrätt och återgång i arbete 2003, 2005 och 2006 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Studien är en jämförelse av de långvarigt sjukskrivna

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

7. Sommarjobb i Stockholms län. - Skapa fler vägar till arbetslivet för unga

7. Sommarjobb i Stockholms län. - Skapa fler vägar till arbetslivet för unga 7. Sommarjobb i Stockholms län - Skapa fler vägar till arbetslivet för unga Juni 2013 Innehåll Inledning... 2 Unga drabbas hårdast av lågkonjunkturen... 2 Unga som varken arbetar eller studerar... 3 et

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för åren 2010 och 2011

Arbetsmarknadsutsikterna för åren 2010 och 2011 Bild 1 Bilder ur rapporten Ura 29:2 Arbetsmarknadsutsikterna för åren 21 och 211 Bild 2 7 6 5 4 3 2 1-1 Procent Globala BNP-tillväxten Prognos för 29-211 Heldragen linje = historiskt genomsnitt -2 197

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm

Skåne. Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning. REGLAB, Stockholm Skåne Sysselsättning, tillväxt och kompetensförsörjning REGLAB, Stockholm Arbetet med kompetensförsörjningsuppdraget Målgrupper Regionala politiker Departement & Myndigheter Näringslivet & arbetsmarknadens

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län

JOBBPULS 2013. Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län JOBBPULS 213 Kompetensförsörjningsrapport Jämtlands & Västernorrlands Län Jobbpuls 213 är en uppdatering av rapporten Jobbpuls, som ursprungligen togs fram 211 inom projektet Konkurrenslyftet. Jobbpuls

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män Tabellbilaga Innehåll Tabell 1. sjukperioder i genomsnitt, medelålder vid sista periodens början, antal sjukdagar i genomsnitt och antal individer fördelat på

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Sjukskrivningar 60 dagar eller längre

Sjukskrivningar 60 dagar eller längre Social Insurance Report Sjukskrivningar 60 dagar eller längre En beskrivning av sjukskrivna åren 1999 2014 efter kön, ålder, arbetsmarknadsstatus, yrke, sjukskrivningslängd och diagnospanorama ISSN 1654-8574

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken?

Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken? REDOVISAR 2003:5 Vad kostar sjukskrivningarna inom olika yrken? sjukpenningkostnaderna fördelade efter yrke Sammanfattning Höga sjukpenningkostnader per sjukskrivning beror främst på att den sjukpenninggrundande

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 2006:5 Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukskrivna arbetssökande Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, mars 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar

Bilaga: Andel anställda på riksnivå med besvär i nacke, skuldror och axlar Pressmeddelande 2011-04-27 Inför arbetsmiljödagen den 28 april: Fyra av tio anställda i Stockholms län har besvär i nacke, skuldror och axlar Mer än fyra av tio anställda i Stockholms län, 42 procent,

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer