Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

2 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

3 Innehåll Kunskap är den röda tråden 4 Året som gick i korthet i ett sammanhang 11 Nolltolerans mot vård skador 13 Värderingsförändring 20 Professionsidentitet 26 Avtalsarbete och avtals utveckling 34 Fokus Vårdförbundet 40 Årsredovisning 47 Revisionsberättelse 59 3

4 Kunskap är den röda tråden För mig blev 2010 ett år fyllt av många spännande möten med medlemmar. Tillsammans tog vi viktiga steg i riktning mot Vision 2018 för hälsa och helhet. Vi har under 2010 ägnat mycket kraft att påverka politiker och tjänstemän till att förbättra villkoren för specialistutbildningarna inom våra yrken. Med Vision 2018 som ledstjärna har kunskap varit den röda tråden år Utvecklad medlemskommunikation Det centrala i vår vision är att vi ska vara en kollegial mötesplats där man som medlem kan få inspiration, stöd och ny kunskap när det gäller såväl profession som yrkesliv. Det har sporrat oss att vidareutveckla vår medlemskommunikation, bland annat genom den nya webbplatsen som lanserades i maj. Vår medlemstidning har under året bytt skepnad och heter numera Vårdfokus. Tidningens webbplats är integrerad i vardforbundet.se och där finns ett flöde av nyheter från hela vårdvärden och bevakning av professionsfrågor, ledarskapsfrågor och fackliga frågor. Vårdtåget tio medlemsmöten på två veckor De två sista veckorna i maj bodde jag ombord på ett tåg. Vårdförbundets stora medlemssatsning Vårdtåget stannade på tio platser från Eslöv i söder till Luleå i norr. Vårdtåget var fyllt av ny kunskap och inspiration i form av seminarier och föreläsningar. Vi passade också på att träffa lokala politiker för en debatt om vården, vilket fick ett bra genomslag i lokal media. Valår med möjlighet att påverka Eftersom det var valår uppvaktades politikerna ordentligt, inte minst under Almedalsveckan. Vi pressade på politikerna för att få besked i frågan om betald specialistutbildning. Det resulterade i tydliga vallöften från båda blocken. Att vår påverkan verkligen ger avtryck har märkts tydligt under året. Vårt förslag om vårdlotsar disku terades flitigt under valrörelsen. Flera politiska partier har i sina vårdpolitiska program anammat många av de förslag och modeller som vi förespråkar. Valets utgång med Sverigedemokraternas intåg i riksdagen var däremot ett ovälkommet resultat för oss som alltid sätter människors lika värde i första rummet. Människovärdesprincipen är en tydlig grundpelare, både i Vårdförbundets stadgar och i våra fyra yrkens etiska riktlinjer, som vi ständigt måste kämpa för att upprätthålla. Attraktiva utbildningar av högsta kvalitet Två utredningar kring våra utbildningar har avslutats under året; behörighetsutredningen och Högskoleverkets utredning Sjuksköterskors specialistutbildning vilken slags examen. Dessvärre har ingen av utredningarna lämnat några konkreta förslag. Det är mycket viktigt att vi nu driver på för att få till skarpa förslag som ger en tydlig riktning för utbildningarna. Från grundnivå till specialist- och forskningsnivå måste utbildningarna hålla högsta kvalitet för att kunna leverera den kunskap som samhället behöver. 4

5 enkelt sätt. Vi får nya, livliga diskussioner i helt nya konstellationer. Det är en viktig vitamininjektion för organisationen! Att stycka en elefant För att skapa så stor kraft som möjligt för medlemmar i Vårdförbundet ska vi också utveckla av specialistkunskaper, vår egen villkor. hälsosamma arbets tider samt en säker vård och professionell utveckling krävs Vården utvecklas Medlemmar i Vårdförbundet organisation. finns i verksamhet Det stora spännande som ska uppdraget utveckling Tema av den lokala lönebildningen. leverera kunskap 24 timmar Vårdförbundet om dygnet har 365 pågått dagar intensivt om under Under slutet För av året genomförde Opinionsbildning vi ett intensivt för arbete en året. För att det ska fungera att hitta krävs ett att bra villkoren sätt att stycka är anpassade så att alla ska orka elefanten tillsammans har utredningen, med den privata varaktig arbetsgivarparten värderingsförändring Vårdföretagarna hela yrkeslivet. under arbetet, Hälsosamma delats i två delar: att utveckla för att formulera Vi ett är 110 nytt 500 avtal. medlemmar Självklart gäller inom fyra profession arbetstider är en av de centrala frågorna där vi ständigt samma politik och viljeinriktning för alla medlemmar, medlemskapet samt att utveckla organisationen. legitimerade barnmorskor, biomedicinska analy har en dialog med arbetsgivarna. oavsett arbetsgivare. Men förutsättningarna att nå olika Medlemskapet diskuteras i den arbetsgrupp bestående av medlemmar med olika bakgrund, som jag dag tar ett stort samhällsansvar genom att skap röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som Patientsäkerhetsarbete är ett högt prioriterat område typer av överenskommelser är inte desamma gentemot för oss och alltid en viktig aspekt på de frågor vi driver. alla arbetsgivarparter. leder. Vi har på längden och tvären tagit oss an utmaningen att fundera kring hur medlemskapet måste damentet i vår gemensamma välfärd. Och det ä god och säker vård. En vård som utgör själva fu Under året har vi genomfört ett stort antal medlemsaktiviteter med fokus på säker vård. Vi har också genomfört en kampanj för reflekterande Tema Vårdförbundet utvecklas för samtal att verkligen en metod motsvara för de behov med som medlemsglasögonen insats som ska på värderas högre! att få in säkerhetsarbetet finns som hos en medlemmar. rutin i vardagen. Vårdval Arbetet med Tema Vårdförbundet Under 2009 har har intensifierats vi påbörjat ett mer systemati blev 2010 obligatoriskt i Samarbetet primärvården. i arbetsgruppen Nu har vi 21 vårdvalsmodeller med olika nande för- och sätt nackdelar att jobba, som som analyseras ger mig mycket förbundets inspiration. organisation vi och nu kan våra se arbetssätt. en förändrad Utgångs rapportering i media är ett nytt under och spän året. I stora drag opinionsbildningsarbete. handlar det om att se över Det Vård är mycket värdefu och utvärderas. Det är Vi viktigt är ett både medlemsförbund vårdens utveckling och vi måste punkten bli bättre har på varit att alltid kring ha våra medlemsglasögonen professioner, vår kunskap på. och vårt b och för vår egen professions att använda utveckling oss av att medlemmars vi vår kunskap Många och erfarenhet som Vi en ska resurs bidra både till att när vårdvalet vi driver frågor ut i förslag och när till vi Kongressen inom alla våra fyra yrken lyser tydligt igenom o har varit delaktiga till vården. i detta arbete Den professionsutveckling som nu mynnar som pågå kunskap tar plats i vårdvalet. utvecklas till att verkligen utvecklar kunna vår bli det verksamhet. lyft för patientens För att ha de allra bästa ändrar förutsättningarna bilden i en positiv att bidra riktning. till Det ger oss g inflytande i vården som det Frågorna skulle kunna kring hur vara. vi på bästa sätt ska de organisera allra bästa villkoren förutsättningar Vårdförbundets att medlemmar under 2010 arbeta vidare oss för att möta framtiden har diskuterats måste vid vi våra hitta det allra att bästa medlemmar sättet att bygga i Vårdförbundet vår egen or skganisation. Idéerna Tema Vårdförbundet kunskap fullt leder ut oss och ett att steg det närmre. ska avspeglas i en v få använda Värdera vår kunskap nationella fullt ut mötesplatser Avtal 2011för förtroendevalda. I skrivande stund pågår är intensiva många, men förhandlingar nu börjar om en grund ett för ett gemensamt värderingsförändring. nytt avtal med Sveriges förslag Kommuner att ta och form. Landsting. Vägen fram till en tydlig viljeinriktning Resultatet har av gått arbetsgruppens via många diskussioner och de medlemsmöten, diskussioner nationella och mötesplatsernas dialoger. Vår viljeinriktning koncentreras vara kring viktig tre huvudområden: input till det förslag värdering om Vårdförbundets Anna-Karin Eklund diskussioner kommer att organisation som ska lämnas till beslut för Kongressen Förbundsordförande Försämringar i krisens namn Den ekonomiska kris som dominerat samhället under hela 2009 har av Sveriges Kommuner och Landsting använts som ursäkt för att genomföra ett stort antal försämringar i vården. Försämringar som istället för att spara pengar åt samhället kostar otroligt mycket, inte minst för patienterna men även för oss som arbetar i vården. Bland annat har vi sett många exempel där medlemmar i Vårdförbundet fått sänkt ersättning för arbete på obekväm arbetstid och sämre förlägg av arbetstiden. Det har på många ställen lett til vårdmiljö där pressen på medarbetarna är myck och patientsäkerheten allt oftare riskeras. Det ä utveckling som måste motarbetas med alla med Anna-Karin Eklund intervjuas av SVT under politikerveckan i Almedalen. 5

6 Året som gick i korthet Januari Stöd till katastrofdrabbade i Haiti Vårdförbundet verkar internationellt för att påverka frågor som rör solidaritet och hälsa. Efter jordbävningen i Haiti skänkte Vårdförbundet kronor till Röda Korset. Vårdförbundet ville genom donationen bidra till att ge människor i det katastrofdrabbade Haiti den hjälp de behövde i form av vård, läkemedel, förnöden heter och mänskligt stöd. Bristen på specialistsjuksköterskor förvärrad Socialstyrelsens arbetsmarknadsanalys för hälsooch sjukvårdspersonal visade på en fortsatt brist på specialists juksköterskor. Bristen är allvarlig och det krävs nu omedelbara och tydliga åtgärder. Trots att forskning visar att det finns en direkt koppling mellan sjuksköterskors kompetens och patienternas välbefinnande och överlevnad kan vi år efter år konstatera att de specialistutbildade sjuksköterskorna blir allt färre i vården. Det är en utveckling som omedelbart måste stoppas. Annars urholkas vårdens innehåll, vilket ger lägre kvalitet och fler patienter som inte får den vård de behöver, sa Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Arbetsstyrkan krymper, efterfrågan ökar Det går inte att ställa diagnos, genomföra operationer eller ge behandlingar utan de korrekta provsvar som de biomedicinska analytikerna får fram. Därför måste vi säkra att antalet biomedicinska analytiker ökar. Och vägen dit stavas lön, lön och lön. Det behövs en helt annan värdering än idag av denna viktiga kunskap. Så kommenterade förbundsordförande Anna-Karin Eklund att Socialstyrelsens arbetsmarknadsanalys för vårdens professioner bland annat visar att åldersstrukturen bland de yrkesverksamma innebär att det inom kort kommer att råda en allvarlig brist på biomedicinska analytiker. Februari Kommunikationsverktyg för säkrare vård presenterades på patientsäkerhetskonferens Den nationella mallen för kommunikationsverktyget SBAR presenterades i samband med den femte nationella konferensen om patientsäkerhet, som hölls på Stockholmsmässan. SBAR har länge använts i USA för att överföra kritisk information i komplexa miljöer. En svensk version av SBAR har tagits fram av det Nationella nätverket för patientsäkerhet, där Vårdförbundet ingår. Vårdförbundet till Palestina Den fjärde februari reste Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande, Ingrid Frisk, vice ordförande och Anette Johansson, vice ordförande avdelning Stockholm till Palestina. Bland annat besökte de systerförbundet Palestinian National Nurses Association, PNNA. Syftet med resan var att fortsätta arbetet med att stödja utvecklingen av PNNAs organisation, som en del i att värna fred, stödja uppbyggnaden av det civila samhället, stödja kvinnors arbete och profession och värna de demokratiska fackliga rättigheterna. Mars Framtidens förbund diskuterades på nationell mötesplats Drygt 100 förtroendevalda från hela landet träffades vid den nationella mötesplatsen. Framtidens organisation stod i fokus för mötet. Hur ska Vårdförbundet möta dagens och framtidens utmaningar och hur vill vi att organisationen ska se ut 2018? Svensk sjuksköterskeförening firade 100 år Den 14 mars fyllde Svensk sjuksköterskeförening 100 år och jubileumsboken Svensk sjuksköterskeförening 100 år bilder av sjuksköterskan gavs ut. Boken presenterades vid ett seminarium på Historiska museet i Stockholm, av författaren och professorn i historia Anna Götlind. 6

7 Ny ordförande för BraVå Organisationen Bra Vård för Äldre, BraVå, utsåg den 17 mars Annika Wåhlin, ledamot i Vårdförbundets styrelse och ordförande för lokalavdelning Blekinge, till ny ordförande. Annika Wåhlin efterträder Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet. April Vårdförbundet kommenterade vårpropositionen Regeringen pekar också ut frågan om patientsäkerhet som en mycket viktig fråga för framtiden. Det är bra, men mer krävs. Regeringen borde tydligt ta ställning och uppmuntra fler till vidare utbildning. Idag råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom flera områden, sa Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund i en kommentar till regeringens vårproposition. Maj Nytt direktiv om stick- och skärskador antogs av EU-parlamentet EU-parlamentet antog i början av maj ett nytt direktiv rörande stick- och skärskador. Direktivet bygger på den text som framförhandlats av parterna inom sjukhussektorn, där Vårdförbundet har deltagit genom dåvarande förbundsstyrelseledamoten Janet Parmvi. Vårdskador kostar nästan 6 miljarder per år Den 4 maj hölls en hearing om säker vård i riksdagen, där Vårdförbundet representerades av bland andra vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson. Vårdskador kostar vården 5,7 miljarder kronor varje år, pengar som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt. I samband med hearingen lyfte Vårdförbundet vikten av att vårdens system sätter säkerheten främst och har ett proaktivt förhållningssätt för att identifiera risker tidigt innan någon skada uppträder, att ledaren spelar en viktig roll för att skapa en säkerhetskultur samt att patientens delaktighet i sin egen vård ger en större säkerhet. Vårdtåget en kollegial mötesplats för att sprida kunskap Mellan den 17 och 28 maj stannade Vårdförbundets Vårdtåg på tio orter runt om i Sverige, från Eslöv i söder till Luleå i norr. Medlemmar i Vårdförbundet fick ta del av ett gediget program på varje ort, med utställning i tåget, intressanta talare, högaktuella seminarier, mat och underhållning. Det gavs även tillfälle att träffa vänner, kollegor och förbundsstyrelsen. Mars Nationell mötesplats 7

8 Juni Häv blockaden av Gaza Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening fördömde den israeliska militärens attack mot Ship to Gazas konvoj (31 maj). Minst nio personer dödades när skeppen bordades på väg mot Gaza med humanitär hjälp. Attacken strider mot folkrätten då skeppen befann sig på internationellt vatten när de angreps. Lönestatistik på webben Har du rätt lön? Sedan juni kan medlemmar jämföra sin lön med övriga inom sin yrkeskategori och se vad medellönen är för de andra yrkeskategorierna som ingår i Vårdförbundet. Lönestatistiken baseras på 2009 års löner, som bygger på drygt anställningar bland Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar inom samtliga sektorer kronor till författande biomedicinska analytiker Vårdförbundet delar årligen ut ett stipendium för förbättringar inom hälsa, vård och omsorg års mottagare var de biomedicinska analytikerna Riittaleena Korkeavuori-Kvarnström och Gunnel Sandqvist, som fick stipendiet för sitt arbete med Inte bara ett stick, en bilderbok som riktar sig till barn, ungdomar och föräldrar. Syftet är att visa hur man kan göra blodprovtagning till lugn, harmonisk och icketraumatisk upplevelse för alla involverade. Maj Vårdtåget åkte från Eslöv till Luleå Juli Nästan hetast i Almedalen Vårdförbundet fanns på plats i Visby under hela Almedalsveckan 4 10 juli. Frukostsamtal med riksdagspartierna och diskussioner med ungdomsförbunden om vården som framtidsbransch var några av punkterna på vår agenda. Vårdförbundet nominerades till utmärkelsen Hetast i Almedalen för konceptet Fullt ut. När vår kunskap används fullt ut blir vården bättre, säkrare och billigare, var huvudbudskapet under Almedalsveckan och inför höstens val. Vårdpris för kvalitetsregister Bättre vård för dialyspatienter är resultatet av det kvalitetsregister som utvecklats av årets vinnare av Salus Ansvars Vårdpris; Irene Olsson och Monica Dubeck, legitimerade sjuksköterskor, vid Dialysmottagningen vid Gävle sjukhus. Priset på kronor delas ut till medlemmar i Vårdförbundet som på ett tydligt sätt utvecklat vården inom temat säker vård. Priset är ett samarbete mellan Vårdförbundet och SalusAnsvar. Priset delades ut i Almedalen på Vårdmötesplats Visby. Juli SalusAnsvars vårdpris delades ut i Almedalen 8

9 Augusti Debattartikel om säkrare vård Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund och social minister Göran Hägglund var två av elva av sändare i en debattartikel i Svenska Dagbladet om hur den nya patientsäkerhetslagen skapar förutsättningar för en säkrare vård. Vårdförbundet skänkte kronor till Pakistan Vårdförbundets skänkte kronor till Svenska Röda Korsets akutinsamling för att hjälpa de översvämningsdrabbade i Pakistan. September Vårdförbundet syntes Fullt ut under valrörelsen Vårdförbundets budskap Fullt ut spred sig över landet inför valet. Under september uppvaktade flera lokalavdelningar sina lokala politiker, bjöd på tårta och diskuterade vårdens villkor och behov. Samtliga riksdagspartier deltog vid Vårdförbundets Fullt ut-aktivitet vid Karolinska i Solna. Vår vårdpolitiska idé nådde ut i valrörelsen och flera av Vårdförbundets förslag fanns med bland vallöftena från både alliansen och de rödgröna. Barnmorskor från Europa besökte Stockholm I slutet av september samlades EMA, den Europeiska organisationen för barnmorskor, i Stockholm. Förbundsordförande Anna-Karin Eklund hälsade välkommen och berättade om Vårdförbundets Vision Hon talade också om områden där vi inte alltid tänker på att barnmorskorna spelar stor roll, som exempelvis aborter och den åldrande kvinnans sexualitet. Medlemskap i Vårdförbundet är att ta ställning Sverigedemokraternas inträde i riksdagen ledde till en debatt om medlemskapet i Vårdförbundet. I våra grundläggande väarderingar ingår etiska ställnings taganden som att alltid möta människor med värdighet och respekt samt att alltid ingripa för att skydda enskilda individer om deras hälsa är hotad. Utifrån detta anser Vårdförbundet att det är oförenligt att vara medlem i Vårdförbundet samtidigt som man aktivt företräder Sverigedemokraterna. Oktober Hälsosamma arbetstider kräver delaktighet Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta bjöd in till konferensen Hälsosamma arbetstider. Bland annat presenterades Vårdförbundets och Sveriges kommuner och landstings gemensamma arbete om hälsosamma arbetstider. Det framkom tydligt att det krävs delaktighet på arbetsplatsen för att vi ska kunna uppnå hälsosamma arbetstider. Juli Politikersamtal i Almedalen 9

10 Vårdfokus nominerades för bästa omgörning Vårdförbundets arbete med att stärka dialogen med medlemmarna uppmärksammas även i omvärlden. Vår tidning Vårdfokus nominerades för bästa omgörning av en tidskrift av branschorganisationen Sveriges Tidskrifter. Tidningen Vårdfacket bytte namn och form under våren Ett magasin har utvecklats till en rapp nyhetstidning, med fokus på webben. November Vårdförbundets yrken på pensionstoppen På Arbetsförmedlingens lista över yrken där flest pensionsavgångar väntas de närmsta 15 åren ligger Vårdförbundets yrkesgrupper på sex av de tio platserna i toppen. Störst brist väntas bland distriktssköterskorna, som ligger på plats 2 med 65 procent pensionsavgångar. Problemen att rekrytera unga till våra yrken beror främst på att lönen är för låg och statusen för dålig i förhållande till utbildningens längd, sa Anna-Karin Eklund, förbundsordförande i Vårdförbundet. Vårdskador fokus på nordisk konferens Sjuksköterskornas Samarbete i Norden hade sin årliga konferens den november i Stockholm. I fokus för konferensen som hade nästan 400 deltagare låg vård skador och det faktum att aktuell forskning visar skrämmande höga siffror när det gäller vårdskador som hade kunnat undvikas. September Fullt ut på KS December Överbeläggningar beror på systemfel i vårdens organisation Vi måste gå från sjukdom och diagnos till att tänka hälsa och helhet och använda oss av ny teknik och personal med rätt kunskap på rätt plats. Det behövs ett systemskifte. Så kommenterade förbundsordförande Anna-Karin Eklund Arbetsmiljöverkets rapport om överbeläggningar. Under hösten genomförde Arbetsmiljöverket drygt 300 inspektioner vid landets cirka 60 akutsjukhus, och de menar i sin rapport att sjukhusledningarna sviker personalen i samband med överbeläggningar. Riskerna i arbetsmiljön prioriteras inte, trots det nära samband som finns mellan personalens arbetssituation och patientsäkerheten. Avtalsrörelsen med SKL startade Vi vill att värderingen av våra yrkesgrupper förändras, att specialistkunskap värderas högre och att alla ska ha ett hållbart yrkesliv. Det var essensen i den viljeförklaring som Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, lämnade till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, den 17 december. Det är första gången förhandlingarna med SKL sker i samarbete med LSR. Oktober Vårdfokus nominerad 10

11 2010 i ett sammanhang I Vårdförbundet är vi medlemmar inom fyra legitimerade professioner barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Kongressen 2008 fattade många viktiga beslut och angav en tydlig politisk riktning på både kort och lång sikt. Den vision för Vårdförbundet som antogs, Vision 2018 för hälsa och helhet har vi nu haft med i vårt arbete under två år arbetade vi med att förankra visionen och 2010 har vi fortsatt att utveckla arbetet vidare med att realisera våra idéer. Visionen är ett viktigt stöd inom hela organisationen för att hålla riktningen för verksamheten. Vi har under 2010 fått fortsatt stöd för våra idéer och det sätt på vilket vi presenterar vår vision. Förutom visionen har vi haft våra idédokument om vården som ledstjärnor; Vår idé om vårdens ledarskap, Nationella mål för lönearbetet, Utbildningspolitisk idé och Nya tider. I början av året beslutade förbundsstyrelsen om den politiska viljan för Förbundsstyrelsen såg inget behov av att ändra inriktning för 2010 utan de politiska målen angående nolltolerans mot vårdskador, att väcka samhällsdebatten om värderingsförändring av välfärdens kunskapsområden samt stärka våra professioners identitet är prioriterade även för Detta för att ge en ännu större tydlighet i det vi ville uppnå under året. De tre politiska målen för 2010 Vi i Vårdförbundet arbetar för en nolltolerans mot vårdskador. Vi i Vårdförbundet väcker en samhällsdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden. Vi i Vårdförbundet stärker våra professioners identitet. Arbetet med de politiska målen sker både nationellt och lokalt. Genom att uppträda som ett förbund kan vi samla större kraft för att påverka i den riktning som gynnar medlemmarna i Vårdförbundet. Vården påverkas av såväl nationella instanser och beslutsfattare som av regionala och lokala. För att bli framgångsrik räcker det inte med att driva en fråga på en arena utan vi behöver oftast befinna oss på flera samtidigt. Det ger oss en gemenskap som stärker det kollegiala och ger kraft ändå ut på arbetsplatserna. Den ökade professionalisering som vi ser bland våra medlemmar är också en kraft som bär organisationen. De gemensamma aktiviteter som vi genomfört har varit positiva. Vi har fått stort genomslag i media och vi har nått ut till många medlemmar som engagerat sig på olika sätt. 11

12 12

13 Nolltolerans mot vårdskador Vi i Vårdförbundet arbetar för en nolltolerans mot vårdskador. Varje individ, både den som vårdas och den som vårdar, ska känna sig trygg och säker i vården. Med nolltolerans mot vårdskador som ett politiskt mål vill vi visa att frågan har högsta prioritet. Alla som arbetar inom vården har ett eget ansvar för att vården är säker. Politiker, myndigheter och vårdgivare har också ansvar för vårdens säkerhet. De har ansvar för att det finns system, organisation, rutiner och kultur som stöd för varje medarbetare och för teamet. För att uppnå en nolltolerans när det gäller vårdskador krävs goda villkor och förutsättningar för att ge en god och säker vård. Det krävs kontinuerlig kompetens utveckling och kunskapsförsörjning. Ett värdebaserat ledarskap som kan balansera samhällsuppdraget i för hållande till resurser, medarbetarnas kunskap och vårdtagares behov är också nödvändigt. Vårdens system och organisation behöver på ett bättre sätt stödja ett syste matiskt arbetssätt med ständiga för bättringar. För att skapa en ny säkerhetskultur krävs arbete på flera områden. Mål Vi i Vårdförbundet arbetar för en nolltolerans mot vårdskador. Förväntat resultat Vi ska bidra till att antalet undvikbara vårdskador minskar och skapa en säkerhetskultur i vården. Det ska synas att de yrkesgrupper som finns i Vårdförbundet har unik kunskap som krävs för att öka säkerheten i vården. Aktiviteter Vårdförbundets arbete med säker vård återspeglades bland annat i de nationella aktiviteterna Vårdtåget och Almedalsveckan samt på vår nya webbplats. Aktiviteterna under 2010 har främst haft till syfte att fördjupa och öka kunskapen om säker vård bland medlemmar och förtroendevalda, stimulera lokala aktiviteter och påverka vårdpolitiken för en säkrare vård. Hygien Säker vård går inte att genomföra utan hygien, säger Kerstin Mannerquist som är rikshygiensjuksköterska på Smittskyddsinstitutet på filmen Vårdvärlden 1.0 som visades i en av vagnarna på Vårdtåget. I den del av filmen som behandlar hygien lyfter Kerstin Mannerquist bland annat fram hygienkörkort som ett gott exempel på konkret hygienarbete. Vårdförbundet har under året marknadsfört hygienkörkort som ett stöd för att öka kunskapen om hygien på arbetsplatser, och körkortet har spridit sig över landet. Avdelning Norrbotten har under året arbetat för att basala hygienföreskrifter ska vara en självklar del i vården. Fördjupande möten med länets förtroendevalda har gett resultat: flera av länets kommuner har köpt in kortärmade arbetskläder och det finns också möjlighet 13

14 att tvätta kläder på arbetet. Avdelning Norrbotten har även träffat landstingets hygiensjuksköterskor för att få deras perspektiv på vad som behöver förändras. Den nya patientsäkerhetslagen I juni fattade riksdagen beslut om att införa en ny lag om patientsäkerhet från den 1 januari 2011, patientsäkerhetslagen (2010:659). Vårdförbundet deltog aktivt i arbetet med att ta fram den nya lagen bland annat genom att Lisbeth Löpare Johansson, Vårdförbundets vice ordförande, var expert i utredningen. Vårdförbundet deltog vid en offentlig utfrågning om lagen i socialutskottet samt vid två hearingar anordnade av socialdepartementet. Vårdförbundet välkomnade den nya lagen då vården behöver ett regelverk som ger förutsättningar för ett modernare säkerhetsarbete. Lagen är ett steg i rätt riktning och i linje med Vårdförbundets politik om säker vård. Vi i Vårdförbundet ställde oss också bakom den nya lagen i flera debattartiklar och pressmeddelanden. För att sprida kunskap om den nya lagen och vad den innebär tog Vårdförbundet fram broschyren Patientsäkerhetslagen: vad betyder den för dig och vården? och ett bildspel om lagen. Under hösten genomförde förbundsjurist Carita Fallström och vice förbund sordförande Lisbeth Löpare Johansson ett tjugotal föreläsningar och utbildningstillfällen för medarbetare, medlemmar och förtroendevalda i Vårdförbundet. Bland annat hölls utbildningstillfällen i Jämtland och Västernorrland för förtroendevalda, i Växjö för me dicinskt ansvariga sjuksköterskor, i Stockholm för chefer och ledare samt studenter och ombudsmän, på Karolinska i Solna och Huddinge där alla på sjukhuset var inbjudna (inte bara medlemmar), i Varberg och Karlstad för förtroendevalda samt på Bergendahl för ordförandena i riksföreningarna. I december yttrade sig Vårdförbundet över ett förslag på patientsäkerhetsförordning som bland annat innehåller mer detaljerade bestämmelser till patientsäkerhetslagen. Vårdförbundet har under 2010 deltagit i en referensgrupp på Socialstyrelsen om en ny föreskrift om ledningssystem för kvalitet som bland annat har koppling till patient säkerhetslagen. Nationella nätverket för patientsäkerhet Vårdförbundet medverkar i det Nationella nätverket för patientsäkerhet tillsammans med Landstingens ömse sidiga försäkringsbolag, Läkarförbundet, Sveriges kommuner och landsting samt Vårdföretagarna. Nätverket har under året tagit fram en svensk version av det strukturerade kommunikationsverktyget SBAR. SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Den nationella mallen för SBAR presenterades i samband med den 5:e nationella konferensen om patientsäkerhet, som hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö i februari. Materialet som består av en kortfattad bruksanvisning, ett SBAR-kort och en instruktionsfilm ska ge struktur åt dialogen i vården, förbättra kommunikationen och därmed minska antalet vårdskador. Läkemedel Doktoranden och sjuksköterskan Monica Bergqvist delade under Vårdtåget med sig av sin nya kunskap om säker läkemedelshantering. Hennes avhandling som grundar sig på studier bland sjuksköterskor på en medicinavdelning på Södersjukhuset visar att det är möjligt att förbättra patienternas läkemedelsanvändning med relativt små medel. Efter bara en dags utbildning och med hjälp av bland annat en symtomskattningsskala hittade sjuksköterskorna många läkemedelsrelaterade problem som annars inte hade upptäckts. Monica Bergqvist betonade bland annat vikten av att vården i högre grad borde utnyttja sjuksköterskors kompetens när det gäller att hitta och komma tillrätta med oönskade effekter av läkemedelsbehandling. Avhandlingen visar också att sjuksköterskors erfarenhet har betydelse för att säkra patienternas läkemedelsbehandling. Avhandlingen Drug-related problems: Nurses role and responsibility lades fram vid Karolinska institutet i slutet av maj. Inom Nätverket för patientsäkerhet har Vårdförbundet deltagit i ett projekt för att öka patientsäkerheten genom ändrad utformning av läkemedelsförpackningar så att förväxlingsrisker kan minskas. David Liljequist från Vårdförbundet har deltagit i projektets arbetsgrupp, tillsammans med representanter från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Läkarförbundet, Sveriges kommuner och landsting samt Vårdföretagarna. Reflekterande samtal Under 2009 inleddes vårt långsiktiga arbete för en nolltolerans mot vårdskador med kampanjen Reflekterande samtal. Syftet med kampanjen var att sprida kunskap om reflektion som metod för dagligt lärande för att öka säkerheten och höja kvaliteten i vården och på sikt bygga en säkerhetskultur. Under 2009 fick alla medlemmar ett kort med stödfrågor om reflekterande samtal. 14

15 15

16 Uppföljning har skett utifrån två perspektiv, medlemmens och lokalavdelningens. Under våren 2010 gjordes en uppföljning av hur medlemmarna använde materialet. För att följa upp satsningen på lokal nivå har även samtalsintervjuer genomförts med nio lokalavdelningsordföranden. Av undersökningarna framgår att andelen som känner till reflekterande samtal som metod för att göra vården säkrare har ökat från 37 till 62 procent. Det är en större andel chefer/ledare som uppger att de hört talas om reflekterande samtal. Uppföljningarna visar också att reflekterande samtal som metod för att öka säkerheten i vården har fått ett starkt stöd bland såväl avdelningsordförandena som hos medlemmarna. Däremot upplever båda grupperna att det inte avsätts tid för reflekterande samtal. Några konkreta effekter för en mera säker vård går inte att mäta. Åtta av nio tillfrågade avdelningsordförande tror att Vårdförbundet helt eller till viss del uppnått satsningens första delmål Att öka det professionella ansvaret bland Vårdförbundets medlemmar i att arbeta kunskapsbaserat för god och säker vård. Att använda sin kompetens inom sina respektive kärnområden av kunskap för att tillsammans med andra förstärka säkerhetskulturen i vården. Fyra av nio anser att Vårdförbundet helt eller till viss del uppnått satsningens andra delmål Att öka medvetenheten i samhället om våra medlemmars professionella roll för en säker och god vård. Ett flertal var tveksamma till att man uppnått målet eller att det tar tid att uppnå ett så stort mål. För andra har det inte varit en prioriterad fråga att jobba mot allmänheten utan man har haft medlemmarna i fokus. En slutsats av det är att det är viktigt att de uppsatta målen kommuniceras i hela organisationen. E-hälsa Kommunikation och brister i kommunikation och dokumentation är en av de vanligaste orsakerna till vårdskador. För att skapa förutsättningar för en god och säker vård är informationshanteringen i vården därför en nyckelfråga. Vårdförbundet deltar aktivt i det arbete som sker nationellt bland annat i socialdepartementets samrådsgrupp för nationell e-hälsa. Under våren var den viktigaste frågan utarbetandet av en uppdaterad strategi för nationell e-hälsa Strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. De områden som bedömts särskilt viktiga för medlemmarna i Vårdförbundet har varit: invånarnas tillgång till sin vårdinformation och vårdtjänster, IT-systemens användbarhet samt behovet av mer och bättre utbildning i e-hälsa för nuvarande och blivande vårdpersonal. Samrådsgruppen har även tillsatt en arbetsgrupp som särskilt ska se över IT-stöd för läkemedelshantering. Syftet är att ta fram förslag till åtgärder inom ramen för den nationella läkemedelsstrategi som ska färdigställas under I april offentliggjordes de första resultaten från den stora användarundersökningen Vård IT-kartan 2 som Vårdförbundet genomför tillsammans med andra fackliga organisationer inom vården och användarorganisationen UsersAward. Resultaten av undersökningen visar på en stor förbättringspotential när det gäller använd barhet och patientnytta, även om det skiljer mycket mellan olika vårdgivare. Fortfarande uppfattas systemen som krångliga och dåligt anpassade till det arbete som ska utföras. Upprepade inloggningar, långa svarstider och krav på att skriva in samma information på flera ställen är exempel på sådant som tar onödig tid. Den datoriserade kommunikationen mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare är fortfarande dåligt utbyggd och särskilt kommunerna ligger efter i utvecklingen. Nationella kvalitetsregister I oktober överlämnades slutrapporten från översynen av de nationella kvalitetsregistren, Guldgruvan i hälsooch sjukvården, till uppdragsgivarna regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Vårdförbundet har deltagit i en referensgrupp och har fått gehör för idéer och förslag som rör det fortsatta arbetet med att utveckla kvalitets register. Vi har särskilt framhållit att alla kunskapsområden inom vården ska finnas med och återspeglas i registren samt behovet av auto matiserad datain hämtning direkt från journalen för att öka in rapporteringen och minska den administrativa arbetsbördan för våra medlemmar. Senior Alert Vårdförbundet deltar i arbetet med att utveckla Senior Alert, ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Registret stöder ett preventivt arbete mot trycksår, fall och undernäring. Under året har registret tagit del av regeringens särskilda satsning inom äldrevården för att öka anslutningen och det gav resultat; antalet anslutna kommuner ökade från ett tiotal till 196 av totalt 290 kommuner, och från några få till 14 anslutna och två påbörjade landsting. Senior Alert drivs av landstinget i 16

17 Jönköping, och Vårdförbundet har sedan starten funnits med i utvecklingen. Under året har 25 coacher utsetts och dessa började under hösten jobba med att sprida registret till fler landsting och kommuner. I Kronoberg har landstinget och samtliga kommuner påbörjat implementeringen av kvalitetsregistret Senior Alert. Arbetet har kommit olika långt; vissa verksamheter har börjat med rapportering och registrering under året och förhoppningen är att övriga verksamheter i Kronoberg ska påbörja registrering under Tio punkter för en god och säker hemsjukvård I hemsjukvården krävs kunskaper i medicin, omvårdnad, rehabilitering och hälsa. Kunskaper som bygger på att det finns ett team som tillsammans bidrar med sina olika kunskaper och perspektiv. Vårdförbundets krav för en kunskapsbaserad hemsjukvård framgår av rapporten Tio punker för en god och säker hemsjukvård för äldre personer: trygghet, hälsa, delaktighet och miljö, teamsamverkan, hög omvårdnads kompetens, stöd till anhöriga, säker läkemedelsanvändning, före bygga undernäring, fall och trycksår, rätt till hjälpmedel, nolltolerans mot vårdskador samt gränsöverskridande dokumentation. Rapporten har tagits fram tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening. För fattaren, Karin Josefsson, är legitimerad sjuksköterska och medicine doktor i klinisk äldreforskning. Med Tio punkter för en god och säker hemsjukvård har vi fått en plattform med stöd av vår egen kunskap för att påverka utvecklingen av hemsjukvården så att den sker inom ramen för att etablera en mera säker vård. Hälsosamma arbetstider Vårdförbundet har uppmärksammat frågan om eventuella samband mellan arbetstidens förläggning och riskerna som uppstår för såväl vården som individens hälsa. Det är fortfarande svårt att få igång ett aktivt arbete tillsammans med arbetsgivarna. Arbetstiderna har inte förbättrats i den omfattning som behövs för att stödja arbetet för att både vara hälsosamma och bidra till en god och säker vård. Lokala kollektivavtal som tecknats har sagts upp med kortsiktiga ekonomiska argument som skäl. Ofta saknas en samlad analys av hur exempelvis arbetstidsförläggning och arbetstidsmått påverkar säkerheten och antalet undvikbara vårdskador. Trots att rast är en lagstadgad rättighet är det ingen självklarhet inom hälso- och sjukvården. Det riskerar både patientsäkerheten och personalens hälsa. Under året spreds Vårdförbundets Ta rast-kampanj runt om i landet. För att lyfta frågan tog Vårdförbundet fram foldern Ta rast som distribuerades till de lokala avdelningarna. 16 av 21 avdelningar lyfte frågan om hälsosamma arbetstider genom en Ta rast-kampanj under Avdelning Västernorrland satsade på Ta rast kampanjen under hela maj månad, vilket gav bra genomslag hos medlemmar, arbetsgivare och i media. De besökte medlemmarnas arbetsplatser för att informera, diskutera, dela ut material och stötta medlemmar på de arbetsplatser som hade problem med att inte kunna gå på rast. Standardisering och stickskyddade produkter I vården syftar standardisering främst till att öka säkerheten. Genom att varor, tjänster och metoder håller fastställd standard kan man undvika felbehandlingar, patient- och personalskador samt onödiga kostnader. Inom vården pågår standardiseringsarbete inom många olika områden. Arbetet inom respektive område leds av en teknisk kommitté, TK. Vårdförbundet har varit representerat i flera tekniska kommittéer under året, exempelvis TK 331 Laboratoriemedicin och TK 330 Förbrukningsmaterial. Vårdförbundet har även flera medlemmar som medverkar i olika arbetsgrupper, exempelvis projektet Renhet på operationsrum och Skydd för stick- och skärskador. Den senare gruppen har under året färdigställt två standarder, dels rörande krav och testmetoder för stickskydd dels krav och testmetoder för behållare för stickande produkter. Arbete pågår också med standardisering av termer och begrepp inom ramen för projektet Nationellt fackspråk på Socialstyrelsen. Inom detta område pågår hela tiden remissarbete. Under 2010 behandlades cirka 50 remisser. Vårdförbundets arbetar för en nolltolerans mot vårdskador och därför är det av yttersta vikt att vi i Sverige kan garantera att vårdmiljön är säker. Som ett steg mot detta mål har vi medverkat till att EU tagit fram ett direktiv som uppmanar medlemsländerna att arbeta mot spridning av blodsmitta genom stick- och skärskador. Den 10 maj antog EU-parlamentet ett nytt direktiv rörande stick- och skärskador, 2010/32/EU. Direktivet bygger på den text som framförhandlats av parterna inom sjukhussektorn. Vårdförbundet har deltagit i förhandlingarna genom förbundsstyrelseledamoten Janet Parmvi. EPSU, European Federation of Public Service Unions, har varit arbetstagarpart och HOSPEEM, där bland annat Sveriges kommuner och landsting är medlemmar, representerade arbetsgivarna. 17

18 Direktivet ansågs vara ett genombrott då det finns mycket få framförhandlade avtal och aldrig tidigare inom sjukhussektorn. Vårdförbundet hoppas nu att samtliga landsting ska inse vikten av att aktivt arbeta med denna fråga. En av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till för att säkerställa en säker vårdmiljö är att arbeta med stickskyddade produkter. Det nya EU-direktivet ska senast 2013 omvandlas till lagstiftning som samtliga medlemsländer förväntas följa. Även om det är några år kvar till dess direktivet blir implementerat i Sverige ser jag ingen anledning till varför landstingen ska vänta med detta. Eftersom det ändå ska göras kan vi ju vara eniga om att ju förr vi sätter igång att arbeta mot en nollvision, desto bättre, sa Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Västra Götalandsregionen mottog den 16 september Riksföreningen Hepatit C Vårdnets utmärkelse Nollvision för sitt arbete med att skapa en säker vårdmiljö för patienter och vårdpersonal. Vårdförbundet uppmanar fler landsting att följa Västra Götalandsregionens exempel då utmärkelsen helt ligger i linje med EU:s nya direktiv för att trygga vårdpersonal mot blodsmitta. Resultat Vi har satt frågan på agendan både inom vår egen organisation och externt. Vi har fokuserat på att skapa förutsättningar för att arbeta med de undvikbara vårdskadorna och allt fler aktörer samlas för att arbeta med konkreta frågor som berör säker vård. Frågan har också prioriterats upp på den politiska dagordningen och det finns öronmärkta pengar för att stimulera arbetet. Vårdförbundets och medlemmarnas kunskaper och kompetens är efterfrågade från viktiga aktörer på området, bland annat i det Nationella nätverket för patientsäkerhet och i arbetet med den nya patientsäkerhetslagen. Villkorsfrågorna påverkar säkerheten i vårdmiljön som helhet. Därför måste de alltid finnas med i arbetet för att skapa en säkerhetskultur. Rätten att arbeta säkert är grundläggande för det egna yrkesansvaret och möjligheten att bidra till säkra vårdmöten både enskilt och gemensamt i teamet. Arbetstidens förläggning och riskerna som uppstår för såväl vården som individens hälsa har uppmärksammats. Arbetstiderna har dock inte förbättrats i den omfattning som krävs för att både vara hälsosamma och bidra till en god och säker vård. Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar såväl med vårdgivar- som arbetsgivarfrågor. Partsarbetet med SKL är ett lika viktigt forum för att skapa säker vård som arbetet med de konkreta verksamhetsfrågorna. Genom arbetet med hälsosamma arbetstider, kunskap och specialistkunskap har sammanhanget blivit tydligare. Säker vård har varit ett strategiskt område att arbeta utifrån och under 2010 har vi sett resultat på arbete som vi initierat tidigare. Exempel på det är utvecklingen och anslutningen till Senior Alert, arbetet med specialistsjuksköterskan där arbetsgivare, myndigheter, universitet och högskolor nu arbetar med frågan samt satsningen på kvalitetssystem och indikatorer där våra kunskapsområden blir synliga som exempelvis inom Senior Alert och Svenska Palliativregistret. SBAR har under året framgångsrikt spritts, framförallt vid de stora regionernas akut/universitetssjukhus. I flera olika undersökningar och rapporter dras slutsatsen att användningen av SBAR ökar patientsäkerheten. Vårdskador kostar varje år vården 5,7 miljarder kronor. Pengar som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt. Kunskapen om vad vårdskadorna kostar finns nu, och genom att minska de kostnaderna ges direkt ett utrymme att använda i lönebildningen och för att göra de satsningar som behövs för akademiskt utbildade kvinnodominerade grupper. Vårt långvariga arbete med e-hälsa ger resultat. Idén med Min vårdbok, det vill säga patientens tillgång till sin egen vårddokumentation, är nu politiskt allmängods. Modeller för Min vårdbok prövas nu i praktiken i Uppsala och Östergötland. 18

19 19

20 Värderingsförändring Vi i Vårdförbundet väcker en samhällsdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden. Vårdförbundet har fortsatt det systematiska arbetet kring opinionsbildningen som ska bidra till en värderingsförändring för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vi har under året sett en fortsatt förändrad rapportering i media rörande professionernas bidrag till hälsa och säker vård. Centerpartiet och folkpartiet tog i slutet av valrörelsen upp frågan om lönebildning och lönesättning och karriär för kvinnor. Även Feministiskt initiativ lyfte frågan under valrörelsen och Vårdförbundet medverkade på ett seminarium om löneskillnader mellan könen under Almedalsveckan. Mål Vi i Vårdförbundet väcker en samhällsdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden. Förväntat resultat Att få en bredare förankring för den värderingsförändring som behöver göras för att stärka kunskapsområdenas/yrkenas status för att öka inflytande och höja lönerna. Aktiviteter Specialistsjuksköterskans dag Vården genomgår en mycket snabb utveckling på flera plan, den blir allt mer komplex och kompetenskraven ökar. Trots detta har de specialistutbildade sjuksköterskorna blivit färre, både till antal och som andel av sjuksköterskekåren. Andelen specialistutbildade har sedan 1990-talet minskat från cirka 70 procent till i dag runt 50 procent. Den 28 januari arrangerade Dagens Medicin tillsammans med Vårdförbundet och Svensk Sjuk sköterskeförening Specialistsjuksköterskans dag. Det blev ett tillfälle att sätta fokus på specialistsjuksköterskan, bland annat genom de båda utredningarna Sjuksköterskors specialistutbildning vilken slags examen? och Behörighetsutredningen. Det allvarliga läget för utbildningarna blev tydligt och väl belyst liksom att det tar upp till 20 år för en sjuksköterska att tjäna in den investering som en specialistutbildning innebär. Behovet av att den som är specialistutbildad får arbetsuppgifter och ansvar utifrån sin nya kunskap var något som många deltagare pekade på. Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet krävde en ny handlingsplan för att öka tillgången på specialistsjuksköterskor i debattartikeln Bristen på specialistsjuksköterskor riskerar kvaliteten i sjukvården som publicerades i Dagens Medicin. Vårddebatt på Newsmill Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor växer. En viktig orsak är att villkoren för vidareutbildning är dåliga och att lönen inte stiger efteråt. Politiker och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att svensk vård håller hög klass. Så inledde Anna-Karin Eklund det seminarium som Vårdförbundet arrangerade i debattartikelform på debattsajten Newsmill i samband med Vårdtåget under de sista veckorna i maj. Alliansen svarade med ett vallöfte om att de under nästa mandatperiod ska lyfta frågan om de ekonomiska villkoren för sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning. Även Nalin Pekgul, utbildad sjuksköterska och ordförande för S-kvinnorna, ställde sig i en debattartikel bakom Vårdförbundet när det gäller att utbildningsvillkoren måste förbättras och längre utbildning ge högre lön. 20

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2009 Fotografer: Cecilia Larsson, Ted Fahn, Ulf Huett, Jonas Nordin GRAFISK PRODUKTION: Form & Funktion i Sverige AB Tryck: PrintCenter Upplaga: 1400 ex Artikelnummer:

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Detta avsnitt presenterar tio nyckeltrender och sammanfattar innehållet i omvärldsrapporten. För att få mer information och källhänvisningar rekommenderas

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2014-12-29 2015-01-12 Södermanland 1 Ulla Jordán Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 3 3. Effekt... 4 4.

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Ledarskapet i vården spelar en avgörande roll för att skapa en vård som utgår från individens

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för

Läs mer

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vi arbetar gemensamt för att påverka utvecklingen av våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utbildningarna

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken Två måsten i vårdpolitiken Vården är en av de viktigaste politiska frågorna för människor i Sverige. Om svenska folket får bestämma bör fokus i vårddebatten ligga på kvaliteten

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014

SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014 SOMMARRAPPORT Prognos för bemanningssituationen i vården sommaren 2014 Vårdförbundet, juni 2014 Jonas Vallgårda, Utredare Box 3260 103 65 Stockholm www.vardforbundet.se 2 (19) Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 HISTORIK MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 Senior alert som register påbörjades den 1 april samma år som ett nationellt och webbaserat register. Vid

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2011

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2011 Foto: Ulf Huett, Jerker Andersson, Familjen, Nansen Tryck: Ineko AB Upplaga: 1 400 ex Artikelnummer VF000096 Miljömärkt trycksak 341142 Innehåll Tydlighet,

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor

Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor FÖRORD Att föra etiska resonemang och göra välgrundade bedömningar är viktigt för en profession. Röntgensjuksköterskan har fram till idag saknat en egen yrkesetisk

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015

Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper 2015 Löneavtal HÖK 11 Bilaga 1 till HÖK 11 1 Grundläggande principer för lönesättningen

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

SOMMARRAPPORT 2014. Vården - den viktigaste frågan även efter valet

SOMMARRAPPORT 2014. Vården - den viktigaste frågan även efter valet SOMMARRAPPORT 2014 Vården - den viktigaste frågan även efter valet Vårdförbundet, september 2014 Jonas Vallgårda, Utredare Box 3260 103 65 Stockholm www.vardforbundet.se/sommarrapport 2 (24) Innehåll 1

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Vårdförbundets utbildningspolitiska idé

Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vi arbetar gemensamt för att påverka utvecklingen av våra yrken. Därför ska vi också vara med

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014 Nätverket mot cancer En återblick 2009-2014 Nätverket startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer