Patientsäkerhetens dag 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetens dag 2015"

Transkript

1 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare

2 Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att ta del av det stora arbetet för en säkrare vård, som vi bedriver i Landstinget Västmanland. Detta årligen återkommande arrangemang går av stapeln i Västerås och i Köping. Meningen med dagen är att visa hur vi arbetar med att förebygga risker och misstag som kan leda till vårdskador. Landstinget Västmanlands arbete med att förbättra patientsäkerheten har tagit stora steg framåt. Vi kommer att ge exempel på förbättringsarbeten och utvecklingsprojekt samt erbjuda föreläsningar. Vi har i år bjudit in föreläsare från Reumatikerförbundet, Södra Älvsborgs sjukhus, Teater Sörmland samt Kliniskt träningscentrum i Region Gävleborg. Vi vill inspirera, uppmuntra och entusiasmera våra medarbetarna i Landstinget Västmanland att bygga en god säkerhetskultur. I och med detta hoppas vi stimulera till framgångsrikt patientsäkerhetsarbete där många blir delaktiga och tar ansvar för att minska antalet vårdskador. Vi skapar en säker vård Säker vård handlar om enskilda individers kompetens och beteende men framför allt om organisationens och systemets förmåga att bygga in säkerhet i rutiner, processer och strukturer. Genom att skapa säkrare system och en god säkerhetskultur vill vi ge medarbetarna bättre förutsättningar att göra rätt i vårdarbetet och därmed minska risken för vårdskador. Målet för vårt patientsäkerhetsarbete är att ingen ska skadas i vården. Det förutsätter en patiensäkerhetskultur som kännetecknas av ett förebyggande arbetssätt och patientens medverkan. Se, lära och göra Vi är stolta över det starka engagemang för patientsäkerhetsarbetet som finns hos både chefer och medarbetare. Det ska vi visa upp, för att lära av varandra. Vi är medvetna om nödvändigheten av patientens och de närståendes delaktighet i vårdens säkerhetsarbete. Därför är det viktigt att väcka deras intresse och förståelse för hur deras medverkan kan göra skillnad. Tillsammans ska vi göra vården säkrare! Program Tid Plats: Konferensrum på Västerås sjukhus och på Köpings sjukhus Journal via nätet E-tjänsten Journalen förbättrar säkerheten och kvaliteten i vården. Anne Carlsson från Reumatikerförbundet berättar hur. Gröna Korset I Västra Götalandsregionen arbetar vi systematiskt för att ständigt utveckla säkerhetskulturen och skapa ökad patientsäkerhet fick arbetet med Gröna Korset priset Quality Innovation of the year av Institutet för Kvalitetsutveckling. Katherina Hansson och Sophia Nordström arbetar som vårdutvecklare på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). Vi föreläser om hur implementeringen av Gröna Korset på SÄS har förbättrat sjukhusets systematiska patientsäkerhetsarbete. Vi har en daglig metod där hela vårdteamet identifierar och åtgärdar patientsäkerhetsbrister. Patienter och närstående görs delaktiga i vården och vi följer upp verksamheten, återkopplar och förbättrar den. En strukturerad kommunikation gör skillnad Teater Sörmland är en 40 år gammal fri teatergrupp med bas i Nyköping. Vår huvudsakliga målgrupp är grundskoleelever då vi spelar uppsökande teater i Sörmland. Sedan 15 år samarbetar vi med Landstinget Sörmland och numer även Landstinget Västmanland med olika typer av utbildningar för administrativ och vårdpersonal. I denna föreställning belyser vi SBAR hur vi kommunicerar på ett patientsäkert sätt. Om vårdpersonalen använder detta sätt att strukturera samtalet minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. Att förebygga trycksår Eva Sving är utbildningsledare på Kliniskt träningscentrum i Region Gävleborg. I min avhandling fördjupar jag mig i vad som gör att patienter får de trycksårspreventiva åtgärder de har behov av. Inom ramen för avhandlingen har jag även gjort en intervention där målet var att implementera evidensbaserad trycksårsprevention. Hur lyckades det och hur upplevde chefer, sjuksköterskor och undersköterskor interventionen? Trycksår är en vårdskada där vår omvårdnad har stor betydelse för patientens välbefinnande. I föreläsningen kommer jag att presentera resultaten från min avhandling Trycksårsprevention Faktorer av betydelse för utförande och viktiga faktorer för lyckad implementering. Monica Berglund Landstingsdirektör Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Journal via nätet E-tjänsten Journalen förbättrar säkerheten och kvaliteten i vården. Anne Carlsson från Reumatikerförbundet berättar hur.

3 Utställning Västerås Plats entréhallen Från ingång 35 Ortopedkliniken och Kompetenscentrum för hälsa Vårdhygien Städenheten Rökstopp En rökfri operation halverar vårdskadorna! Rena händer räddar liv! Städning är en del av patientsäkerheten! Patientnämnden Västmanland Vi arbetar för dig Plats ljushallen 1. Enheten för produktionsanalys Journal via nätet eller e-tjänsten Journalen på 1177.se en grund för en välinformerad patient 5 2. Medicinkliniken Köping Förflyttningskunskap gör skillnad för både patient och personal 3. Lärcentrum/KTC Simuleringens betydelse i förebyggande av avvikelser 4. Mobila intensivvårdsgruppen MIG-teamet är ett stöd och en trygghet för avdelningarna när patienten försämras Rättspsykiatri Patientens delaktighet inom rättspsykiatrin 6. Hjälpmedelscentrum Rätt hjälpmedel för en säkrare vardag! Hjälpmedel och innovation Strålbehandlingen Säker identifiering av patienter 8. Medicinsk teknik Säker utrustning för en säker vård Infektionskliniken Fallförebyggande teamarbete med trådlösa larm 10. Kirurgkliniken Farmaceut på klinik - ett patientsäkerhetsprojekt på kirurgen 11. Vårdförbundet Vårdmiljöns påverkan på patientsäkerheten 12. Patientsäkerhetsteamet Tillsammans gör vi vården säkrare Verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete Händelseanalyser som ett lärande Södra Älvsborgs sjukhus 14. Specialisttandvården/ Medicinkliniken Gröna Korset - ett systematisk arbetssätt som möjliggör kontinuerlig utveckling av säkerhetskultur och skapar ökad patientsäkerhet. Munnen tillhör kroppen. Förbättringsarbete som gav god smak i munnen Biblioteket Kunskap ger säker vård Från huvudentrén 16. Kirurgkliniken Näringsintaget ökar om patienterna blir delaktiga

4 Utställning Köping Plats entréhallen 1. Lärcentrum/KTC Simuleringens betydelse i förebyggande av avvikelser 2. Mobila intensivvårdsgruppen MIG-teamet är ett stöd och en trygghet för avdelningarna när patienten försämras 3. Medicinsk teknik Säker utrustning för en säker vård 4. Södra Älvsborgs sjukhus Gröna Korset - ett systematisk arbetssätt som möjliggör kontinuerlig utveckling av säkerhetskultur och skapar ökad patientsäkerhet. Vinnare av Quality Innovation of the year Centrala patientsäkerhetsteamet Tillsammans gör vi vården säkrare 6. Infektionskliniken Fallförebyggande teamarbete med trådlösa larm Kirurgkliniken Farmaceut på klinik ett patientsäkerhetsprojekt på kirurgen 8. Ortopedkliniken och Centrum för Hälsa Rökstopp en rökfri operation halverar vårdskadorna! 9. Enheten för produktionsanalys Journal via nätet eller e-tjänsten Journalen på 1177.se en grund för en välinformerad patient Rättspsykiatri Patientens delaktighet inom rättspsykiatrin 11. Hjälpmedelscentrum Rätt hjälpmedel - för en säkrare vardag! Hjälpmedel och innovation 12. Strålbehandlingen Säker identifiering av patienter 13. Specialisttandvården/ Medicinkliniken Munnen tillhör kroppen. Förbättringsarbete som gav god smak i munnen. 14. Städenheten Städning är en del av patientsäkerheten! 15. Vårdhygien Rena händer räddar liv! 16. Biblioteket Kunskap ger säker vård 17. Patientnämnden Västmanland Vi arbetar för dig Våning Vårdförbundet Patientsäkerhetsteamet Vårdmiljöns påverkan på patientsäkerheten Tillsammans gör vi vården säkrare Verktyg för ett systematiskt förbättringsarbete Händelseanalyser som ett lärande

5 /CK

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR

En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR MED FOKUS PÅ KUNDEN Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings bolag som har till huvuduppgift att försäkra

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening

Underlättarfunktionen. -ett förslag till innehåll och kompetens. Bakgrund. Svensk sjuksköterskeförening 1 Svensk sjuksköterskeförening Underlättarfunktionen -ett förslag till innehåll och kompetens Livets stora syfte är inte kunskap utan handling Citat av Thomas Henry Huxley Bakgrund Det övergripande målet

Läs mer

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17 Lean i vården En översikt över dagsläget i Sverige Jon Rognes Anna Svarts Ledningssystem och styrning av vård & 17 Sammanfattning Lean i vården är idag mycket heterogent och mognadsgraden är relativt låg.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister

Det ska inte handla om tur! #2014. En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister NYTTAN #2014 En skrift från projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister INTERVJU De psykiatriska kvalitetsregistren är på väg att bli användbara verktyg för största patientnytta. Det säger

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

NÅGON SOM FÖRSTÅR NÄR MAN INTE KAN FÖRKLARA

NÅGON SOM FÖRSTÅR NÄR MAN INTE KAN FÖRKLARA NÅGON SOM FÖRSTÅR NÄR MAN INTE KAN FÖRKLARA stipendium för gott ledarskap föreningen gott ledarskap i demensvården Demensvården är beroende av engagerade ledare som kan skapa en kultur där personalen känner

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer